Sunteți pe pagina 1din 46

ŞCOALA SPECIALĂ ,,CONSTANTIN PĂUNESCU” IAŞI

PROIECT DIDACTIC

DATA: 16.03.2018

CLASA: a IV- a B

PROPUNĂTOR: Mihăilă Alina-Laura

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi Ştiinţe ale Naturii

DISCIPLINA: Elemente de matematică aplicată

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Adunarea numerelor naturale 0-20, oral şi în scris, fără


trecere peste ordin
SUBIECTUL: Operaţii de adunare în concentrul 0-20, fără trecere peste ordin
TIPUL LECȚIEI: sistematizarea și consolidarea cunoștințelor elevilor
SCOPUL LECȚIEI:
 Consolidarea și sistematizarea cunoștințelor, competențelor, abilităților, priceperilor și
deprinderilor de a opera cu numerele naturale din concentrul 0-20

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să numere crescător şi descrescător în concentrul 0-20 din 1 în 1, din 2 în 2, din 5 în 5;
O2- să completeze cifrele care lipsesc din şirul numeric 0-20;
O3- să ordoneze crescător/descrescător un șir de numere date;
O4- să precizeze vecinii numerelor date;
O5- să compare numere din concentrul 0-20, utilizând termenii specifici: ,,mai mult”,
,,mai puţin”, ,,tot atâtea”;
O6- să efectueze exerciţii de adunare, folosind termenii specifici: ,,adunare-
adăugăm, punem la un loc, total”, ,,plus”, ,,egal”, ”mai mic”, ”mai mare”.
O7- să rezolve probleme pe baza suportului ilustrativ, argumentând operaţia făcută;
O8- să compună o problemă pornind de la un exerciţiu dat.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee didactice: conversaţia, expunerea, observarea, explicaţia, exerciţiul,
problematizarea.
b) Mijloace de învăţământ: cutia cu surpriza, imagini – simboluri ale
primăverii (soarele, norișorii, albina, laleaua, zambila, rândunica, buburuza), ursuleți,
baloane, plicuri cu cartonașe cu numerele de la 0 la 20, mere și banane, bandă dublu
adezivă, marker, planşă – problemă ilustrată, fişe de lucru.
c) Forme de organizare: frontal, individual, în perechi

RESURSE UMANE: 7 elevi cu DMS și un elev cu Sindromul Down


RESURSE TEMPORALE: 45 minute
RESURSE BIBLIOGRAFICE:
 Neacșu, I., 2001, Didactica matematicii în învățământul primar - Ghid practic, Editura Aius,
Craiova;
 Neagu, M., Petrovici, C., 1997, Aritmetică – exerciții, jocuri și probleme – Clasa I,
Editura Polirom, Iași;
 Pacearcă, Şt., 2004, Matematică, ghidul învăţătorului, Editura Teora, Iaşi;
 Roşu, M., 2004, Metodica predării matematicii, Editura Credis, Bucureşti.
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
STRATEGII DIDACTICE
ETAPELE Ob. TIMP CONŢINUTUL INSTRUCTIV-EDUCATIV Metode şi Mijloace de Forme de EVALUARE
ACTIVITAŢII Op. procedee învăţământ organizare

I. Moment 1 min. - pregătirea materialelor necesare pentru lecţie;


organizatoric - crearea unor condiţii ambientale necesare unei
bune desfăşurări a acesteia;

II.Captarea  Educatoarea va prezenta copiilor o cutie


atenției cu surpriza în care este un bilețel unde Expunerea Cutia cu surprise frontal
2 min. copii sunt lăudați că au fost atât de (fructe, imagini,
harnici la ora precedentă. jetoane, fișe de
In cutia cu surprize sunt fructe (10 mere, 10 lucru)
banane), 7 plicuri cu jetoane cu numerele din
concentrul 0-20, un plic cu jetoane cu numerele din
concentrul 0-5, și imagini cu vagoane, locomotivă,
zambile, lalele, norișori, soare etc.
Se comunică într-o manieră accesibilă elevilor
III.Anunțarea obiectivele lecţiei: ,,Astăzi vom îndeplini sarcinile Explicaţia frontal
temei și 1 min. propuse spre rezolvare din cutiuta surprizelor,
obiectivelor adică vom număra, vom efectua exerciții de
operaționale adunare, vom rezolva și compune probleme cu nu-
mere naturale de la 0 la 20”.

 Soarele:
IV.Sistematizarea Pentru a putea calcula bine azi la matematică,
și consolidarea “încălziţi-vă mintea”!
- Voi știți să numărați? Exercițiul Imag. cu soarele frontal -apreciez capacitatea
cunoștințelor
- Până la cât ați învățat să numărați? de a număra crescă-
- Numărați crescător norisorii de pe catedră de la tor/descrescător în
O1 10 0 la 20! (anexa 1) Imag. cu concentrul 0-20
min. - Numărați descrescător norisorii de pe catedră norișorii
de la 20 la 0!
- Cine poate număra ursuleții din 2 în 2 de la 0 la
Imag cu ursuleții
20? (anexa 2)
- Dar din 5 în 5 baloanele, de la 0 la 20?
(ANEXA 3)
- Care este vecinul mai mare al numărului 4? Imag cu -apreciez capacitatea
- Care este vecinul mai mic al numărului 20? baloanele de a preciza vecinii
- Cum este 10 față de 9?
O4 frontal unor numere
- Dar 5 față de 3?
- Care este semnul pentru adunare?
O5 - Cum se numește rezultatul adunării? -apreciez capacitatea
O6 - Cât fac 1+ 3?; 10 + 4?; 5 + 3? 7 + 7? Conversația de a utiliza termeni
- Probleme-cântecel: frontal specifici matematicii
- Copii, știți voi „Un elefant se legăna?”
Cântăm împreună primele două versuri?
” Un elefant, se legăna pe o pânză de păianjen
Exercițiul frontal
Și fiindcă ea nu se rupea, au mai chemat un
elefant.” Și -apreciez capacitatea
Cine îmi poate spune câți elefanți sunt acum pe conversația de a efectua oral ex.
pânza de păianjen? Problematiza de adunare cu nr. 0-
1+1=2 -rea 20
Cântăm și următoarele două versuri?
”Doi elefanti se legănau pe o pânză de păianjen
Și fiindcă ea nu se rupea, au mai chemat un
-apreciez capacitatea
elefant.”
Câți elefanți sunt acum pe pânză? de a rezolva oral
2+1=3 adunările din
Apreciez verbal copiii și continui cu cel puțin câte cântecel cu numere
o ghicitoare pentru fiecare elev. 0-5
- Probleme – ghicitori pe care le vom rezolva
pe tablă. Problematiza frontal
rea

Am pe catedră un măr mare,


Și pe altu-l țin în mână -apreciez capacitatea
Spuneți-mi acuma voi de a rezolva oral
Câte mere am eu oare?
probleme-ghicitori
1+1=2
cu numere 0-20
.
Am zece miei în deal la stână

Şi pe cinci îi ţin în mână


Problematiza
Spuneți-mi acuma voi rea frontal -apreciez capacitatea
de a rezolva oral
Câţi mieluți am oare eu? probleme-ghicitori
cu numere 0-20
( 10+5=15 )

Doi pisoi beau lăptişor

Şi mai vine –un mâţişor

Câţi sunt,deci?

Să-mi spui tu,vrei?

( 2+1=3)

Treisprezece răţuşte sunt pe lac

Şi trei răţoi sunt sub copac

De le numărăm pe toate
Câte fac ?Ghiceşti nepoate ?

(13+3=16)

Dac-adun nouăsprezece pitici

4 min.

Şi cu unul ,cât fac ,ghici ?

(19+1=20)

Am pus pentru Nicusor

Şapte banane pe bancă,

Și mai pun 4 pe altă bancă

Sunt acum de toate …

(7+4=11)

Șase pisoi gândesc c-un ţel

Vor să prindă-un şoricel


Şi-ncă doi vin să-i ajute

Câţi pisoi pândesc în curte?

(6+2=8)

 Albina:
Știu că sunteți isteți, așa că vă rog să completați
șirul cu numerele care lipsesc!
Imag cu albina Frontal
Pe tablă este înșiruit lacunar şirul numeric al
vagoanelor unui trenuleț de la 0-20 (Anexa 4).
Bandă dublu
Elevii ies pe rând la tablă şi completează spaţiile
libere ale vagoanelor cu numerele care lipsesc. adezivă, marker
O2 2
minute
 Buburuza:
Dacă nu vă supărați, aceste numere crescător să -apreciez abilitatea
le ordonați! de a sesiza numerele
Fiecare elev primește câte un plic cu jetoane care lipsesc din şirul
care indică numerele din concentrul 0-20. Ei trebuie
0-20
să ordoneze aceste numere crescător, apoi
descrescător.
O3 3 min ANEXA 5 Imagine cu
Maria primește un plic cu jetoane care indică buburuza, plicuri Frontal
numérele din concentrul 0-5. Ea trebuie să cu jetoane de la
ordoneze aceste numere crescător, apoi
0-20 -apreciez capacitatea
descrescător.
ANEXA 6 de a ordona crescăt-
or/ descrescător
numerele date
Explicația
Problemă ilustrată
În grădină au răsărit 7 zambile și 8 lalele. Exercițiul
Câte flori au răsărit în grădină?
8+7=15

*elevii intuiesc imaginea (anexa 7), apoi se anali-


zează datele problemei și modul de rezolvare:
- Câte zambile au înflorit în grădină? Imagine cu
O7 - Dar lalele? zambile și lalele
3 min - Cum aflăm câte flori sunt în grădină? Prin ce Bandă dublu
operație?
adezivă, marker -apreciez competen-
- Ce semn îi corespunde operației de adunare?
*elevii vor completa datele problemei și exercițiul Planșa cu ţa de a analiza datele
adecvat problemei ilustrate în căsuțele libere de pe zambile și lalele problemei, de a scrie
planșă. Explicația Frontal şi rezolva operaţia
corespunzătoare
 Rândunica:
Probleme ştiţi să rezolvaţi?
Nu trebuie să îmi mai demonstraţi! Exercițiul
Acum, însă, credeţi că ştiţi
O problemă să alcătuiţi?
Se dă elevilor următorul exercițiu: 11+1 =... - apreciez
O8 Se cere acestora să compună o problemă care capacitatea de a
3 min să se rezolve după acest exercițiu.
compune o pro-
Elevii vor rezolva în mod independent 3 fişe de Imagine cu blemă după un
lucru (anexa 8). rândunica exercițiu dat
-apreciez capacitatea
Elevii vor rezolva în pereche fișa cu adunări din Observarea La tablă Frontal de a efectua în scris,
concentrul 0-20. Explicația exerciții de adunare
1+ 4+ 5+ 7+ 8+ 10+ 13+ 20+ 11+ Conversația cu numere din
12 min
3 4 2 1 4 10 3 0 7 Problematiza În perechi concentrul 0-20
rea Fişe de lucru
Voi acorda sprijin elevilor care întâmpină Exercițiul -aprecierea prin
dificultăţi în rezolvarea sarcinilor. calificative și fructe
Verific/apreciez modul de rezolvare a sarcinilor Observarea -aprecieri verbale
de pe fișele de lucru. Explicația La tablă
V .Obținerea Conversația
performanțelor O6 Se fac aprecieri generale asupra modului de Problematiza Individual
O7 desfăşurare a activităţii şi se evidenţiază elevii care rea
au răspuns foarte bine. Exercițiul Frontal

VI. Evaluarea
2 min
Conversația
ANEXA2
ANEXA3
ANEXA 3
ANEXA 4
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
Anexa 5
Anexa 6

1 2 3 4 5

ANEXA 7. Problemă ilustrată


În grădină au răsărit ........ zambile și .......... lalele. Câte
flori au răsărit în grădină?
ANEXA 8.
FIȘĂ DE LUCRU

1. Calculați:
10+ 14- 11+ 15-
5 2 3 2

2. Priviți imaginea, apoi rezolvați problema:

Cloșca are ……… pui galbeni. Din ouă au mai ieșit încă ……. pui.
Câți pui are acum cloșca în total?

Rezolvare:

Răspuns: Cloșca are ……. pui.


fișă Maria