Sunteți pe pagina 1din 9

Seminar 3 SIE/SIC

Activitati:

1) intr-un fisier word se vor descrie mecanismul economic si sistemul informational care stau la
baza functionarii companiei. Se vor mentiona/descrie:

- prezentarea unitatii economice: denumire, obiectul de activitate, sediul central, forma


juridica, numar de angajati, conturi, istoric (evenimente importante in istoria companiei),
informatii cantitative, furnizori, beneficiari/clienti, etc.
- cadrul organizatoric: mod de organizare, principalele departamente/compartimente (cu
SCHEMA) (actori informationali), deteliere componentțaă departamente/compartimente
(cu SCHEMA) (vezi exemplu proiect)
- prezentarea departamentului ales: descriere departament, activitati (cu SHEMA),
functii, descriere activitati, identificare intrari/iesiri informationale
- prezentare sistem informational actual – machete de documente si descriere campuri
(vezi exemplu proiect)

Acest document word va fi incarcat pe site-ul proiectului si va fi completat pe masura ce se realizeaza


proiectul.

In cadrul acestui seminar se vor completa in documentul word activitatile mentionate mai sus la
punctul 1.

2) in MS 2010 realizati infrastructura pentru 3 site-uri ale organizatiei. Site-ul organziatiei este cel
creat deja. Se vor mai crea inca 3 sub site-uri (team site) pentru 3 departamente mai
reprezentative. Unul din aceste subsite-uri va fi site-ul departamentului pentru care veti face
analiza informationala in cadrul proiectului iar celelalte 2 vor fi cele mai importante pentru
departamentul vostru.

Site Actions-> New site -> Team site

ATENTIE:

TEMA 2 (pentru S4 sau S5): Acordarea drepturilor de acces la proiect membrilor echipei;
Definirea și popularea bibliotecii proiectului (descrierea mecanismului economic, prezentarea
sistemului informațional actual, identificarea actorilor informaționali din proiect - lista spațiului
informațional) = 0,5 puncte din proiect

3) Gestiune continut site


• Liste. O listaă este o componentaă a site-ului Web îîn care organizaţia poate saă stocheze, saă partajeze şi
saă gestioneze informaţii. De exemplu, se poate crea o listaă de activitaă ţi pentru a urmaă ri sarcinile de lucru
sau pentru a urmaă ri evenimentele echipei, pe un calendar. De asemenea, se pot efectua anchete sau gaă zdui
discuţii, pe un forum de discuţii.

• Biblioteci. O bibliotecaă este un tip special de listaă care stocheazaă fişiere şi informaţii despre fişiere.
ÎÎn biblioteci, se poate controla modul îîn care sunt vizualizate, urmaă rite, gestionate şi create fişierele.

In cadrul site-ului departamentului vostru realizati urmatoarele :

3.1 Lucrul cu liste

a) Crearea unei liste:

- Site actions ->More options -> links


- se tasteaza numele listei si se alege tipul Links (pentru ce dorim noi)
- se adauga legaturile catre site-urile dorite
- adaugati cel putin 3 link-uri catre: 2 site-uri externe, 1 site intern al proiectului

Fig. 1 Creare lista

b) Adaugare element nou in lista

- Site actions ->More options -> calendar


- se tasteaza numele listei si se alege tipul Calendar
- se adauga un eveniment in calendar (2xclick) si se completeaza datele evenimentului
(Fig. 2). Adaugati cel putin 3 evenimente in calendarul creat
- verificati inserarea evenimentelor in calendar (Fig. 3). Schimbati modul de vizualizare in
modul “week”.
Fig. 2 Adaugare eveniment calendar

Fig. 3 Vizualizare tip “Week” a calendarului

c) adaugarea unui task (Fig. 4)


- Site actions ->More options -> Tasks
- tastati numele task-ului
- adaugati un nou task (add)
- completati: numele task-ului, cui ii este atribuit, o scurta descriere, data de inceput si de sfarsit
(format LL/ZZ/AAAA)
- Adaugati cel putin 3 task-uri corelate ca timp.
Fig. 4 Adaugare task

Fig. 5 Lista task-uri


d) stabilirea predecesorilor

Stabiliti 1 predecesor pentru 1 task creat.

Fig. 6 Adaugare predecesori la un task

Fig. 7 Vizualizare lista cu predecesor adaugat


e) editarea task-ului, managementul permisiunilor

Acordati drepturi diferite membrilor echipei pe task-urile create.

Fig. 8 Modificare drepturi pentru un task

3.2 Lucrul cu biblioteci

O bibliotecaă este o locatție dintr-un site îîn care se pot crea, colecta, actualiza sț i gestiona fisț iere îîmpreunaă cu
membrii echipei. Fiecare bibliotecaă afisț eazaă o listaă de fisț iere sț i informatții cheie despre fisț iere, care ajutaă
persoanele saă utilizeze fisț ierele pentru a lucra îîmpreunaă .

a) adaugarea unui fisier intr-o biblioteca


Adaugati minim 3 elemente in biblioteca „Site Pages”

Fig. 9 Adaugare element in biblioteca „Site pages”


Creati o noua biblioteca de tipul „Document Library” si adaugati 2 documente in ea.
(Library -> Create -> Document Library)

Creati o noua biblioteca de tipul „Asset Library” si adaugati 2 fisiere audio in ea.

b) vizualizarea versiunilor, editarea permisiunilor, proprietatilor

Fig. 10 Vizualizare proprietati element din biblioteca

c) sortarea/filtrarea documentelor/paginilor după diferite criterii si afişarea lor

Fig. 11 Vizualizari elemente biblioteca


d) Adaugare, modificare stergere document din biblioteca
Adaugati 2 documente in biblioteca de tip “Document Library” pe care ati creat-o. Modificati
continutul unui document (cu ptionea “View in browser”).

Fig. 12 Modificare, stergere document din biblioteca

e) Creati spatiul de lucrul (Document Workspace) pentru un fisier adaugat in biblioteca de tip
“Document Library”. Dupa crearea acestui spatiu, creati un task in cadrul acestui spatiu.

Fig. 13 Creare “Document Workspace (var 1)

Fig. 14 Creare “Document Workspace (var 2)


Fig. 16 Document Worksapce