Sunteți pe pagina 1din 2

mar

CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BOTOSANI

CONTUL DE EXECUŢIE A BUGETULUI INSTITUŢIILOR PUBLICE - Cheltuieli


la data de 31 martie 2018
Cod 21 Capitol 67.10 Subcapitol 67.10.03 Paragraf 67.10.03.30

Credite bugetare

Cre
dite
de anuale
Cod Angajamente
DENUMIREA INDICATORILOR*) ang aprobate Plăţi efectuate
indicator bugetare
aja la finele trimestriale
men perioadei cumulate
t de
raportare

A B 1 2 3 4 5
TOTAL CHELTUIELI (SECŢIUNEA DE
FUNCŢIONARE+SECŢIUNEA DE 1.015.000 223.000 668.000 177.465,91
DEZVOLTARE)
SECŢIUNEA DE FUNCŢIONARE (cod 01+79+83+84) X 1.007.000 215.000 660.000 177.465,91
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+4 01 1.007.000 215.000 660.000 177.465,91
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10 575.000 130.000 575.000 117.396
Cheltuieli salariale în bani ( cod
10.01 535.000 117.000 535.000 108.908,00
10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)
Salarii de bază 10.01.01 490.000 106.000 490.000 101.511,00
Sporuri pentru conditii de munca 10.01.05 40.000 10.000 40.000 6.853,00
Indemnizaţii de delegare 10.01.13 5.000 1.000 5.000 544,00
Cheltuieli salariale în natura 10.02 18.000 0 18.000 0,00
Vouchere de vacanta 10.02.06 18.000 0 18.000 0,00
Contribuţii (cod 10.03.01 la 10.03.06) 10.03 22.000 13.000 22.000 8.488
Contribuţii de asigurări sociale de sta 10.03.01 5.000 5.000 5.000 4.696,00
Contribuţii de asigurări de şomaj 10.03.02 1.000 1.000 1.000 149,00
Contribuţii de asigurări sociale de să 10.03.03 2.000 2.000 2.000 1.546,00
Contribuţii de asigurări pentru acci 10.03.04 1.000 1.000 1.000 75,00
Contribuţii pentru concedii şi indemni 10.03.06 1.000 1.000 1.000 253,00
Contributia asiguratorie de munca 10.03.07 12.000 3.000 12.000 1.769,00
TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII (cod
20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20 432.000 85.000 85.000 60.069,91
20.25+20.27+20.30)
Bunuri şi servicii (cod 20.01.01 la 2 20.01 47.000 13.000 13.000 5.487
Furnituri de birou 20.01.01 2.000 1.000 1.000 0,00
Materiale pentru curăţenie 20.01.02 1.000 0 0 0,00
Încalzit, iluminat şi forţă motrică 20.01.03 7.000 2.000 2.000 2.000,00
Apă, canal şi salubritate 20.01.04 1.000 1.000 1.000 99,00
Carburanţi şi lubrifianţi 20.01.05 5.000 0 0 0,00
Piese de schimb 20.01.06 4.000 2.000 2.000 80,00
Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, inte 20.01.08 8.000 3.000 3.000 2.064,79
Materiale şi prestări de servicii cu
caracter funcţional 20.01.09 18.000 4.000 4.000 1.242,94
Alte bunuri şi servicii pentru
intretinere și funcționare 20.01.30 1.000 0 0 0,00
Reparaţii curente 20.02 3.000 0 0 0,00
Bunuri de natura obiectelor de
inventar (cod
20.05.01+20.05.03+20.05.30) 20.05 5.000 2.000 2.000 0,00
Alte obiecte de inventar 20.05.30 5.000 2.000 2.000 0,00
Deplasări, detaşări, transferări (cod 20.06 2.000 2.000 2.000 0,00
Deplasări interne, detaşări, transferăr 20.06.01 1.000 1.000 1.000 0,00
Deplasări în străinătate 20.06.02 1.000 1.000 1.000 0,00
Cărţi, publicaţii şi materiale documen 20.11 1.000 0 0 0,00
Pregătire profesională 20.13 4.000 0 0 0,00
Protecţia muncii
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 20.14 5.000 1.000 1.000 1.000,00
la20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+ 20.30 365.000 67.000 67.000 53.583,18
20.30.30)
Prime de asigurare non-viaţă 20.30.03 5.000 1.000 1.000 0,00
Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 20.30.30 360.000 66.000 66.000 53.583,18
TITLUL XVII PLĂŢI EFECTUATE ÎN ANII 84 0 0 0 0,00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 85.01 0 0 0 0,00
Plăţi efectuate în anii precedenţi şi 85.01.01 0 0,00
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84 8.000 8.000 8.000 0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75 70 8.000 8.000 8.000 0,00
TITLUL XII . ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71 8.000 8.000 8.000 0,00

Pagină 1
mar
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+ 71.01 8.000 8.000 8.000 0
Mobilier, aparatura birotica și alte ac 71.01.03 0 0 0 0,00
Alte active fixe 71.01.30 8.000 8.000 8.000 0,00

Pagină 2