Sunteți pe pagina 1din 2

Formular de evaluare a formatorilor

Tema seminarului:

Nr. participanţilor:

Data şi locul desfăşurării seminarului:

Slab Satisfăcător Bun Excelent


I. Cum aţi califica acest curs în funcţie de:
1. Aspectele organizatorice □ □ □ □
Comentarii:
2. Utilizarea timpului alocat □ □ □ □
Comentarii:
3. Relevanţa informaţiilor □ □ □ □
oferite de curs
Comentarii
4. Calitatea exerciţiilor practice □ □ □ □
Comentarii:
5. Motivaţia participanţilor □ □ □ □
Comentarii:
6. Atmosfera cursului □ □ □ □
(relaţia între participanţi,
relaţia dintre formator şi
participanţi)
Comentarii:
7. Îndeplinirea obiectivelor □ □ □ □
Comentarii:
II. În opinia dvs.:
1. Ce aspecte ale cursului trebuie îmbunătăţite?

2. La care dintre subiectele abordate în timpul cursului aţi renunţa?

3. Ce subiecte noi aţi include pentru cursul viitor?

III. Comentarii generale


1. Ce fel de probleme aţi întâlnit în activitatea de predare?
2. Ce fel de probleme de natură tehnică aţi întâmpinat?
3. Altele