Sunteți pe pagina 1din 2

I.

Directiva privind calificarile profesionale adoptat la data de 6 iunie 2005 este un


instrument legal la nivel european, care are caracter obligatoriu pentru statele
membre, ori de câte ori este vorba de recunoasterea calificarilor profesionale din
sfera profesiilor reglementate(Bruxelles, 8.7.2005 SEC (2005) 957 )
II. Legea nr. 40/2011 publicata in Monitorul Oficial nr. 225 din 31 martie 2011 cu
aplicabilitate incepand cu data de 01.05.2011 a adus modificarea a doua articole
importante cu privire la formarea profesionala.
Codul muncii a ramas ferm cu privire la obligativitatea angajatorilor de a asigura
participarea la programe de formare profesionala pentru toti salariatii cel putin o
data la 2 ani daca au cel putin 21 de salariati, respectiv cel putin o data la 3 ani
daca au sub 21 de salariati.
Art. 191 spune ca daca o persoana juridica are mai mult de 20 de angajati,
aceasta elaboreaza anual si aplica planuri de formare profesionala cu informarea
salariatilor asupra continutului programelor de formare.
III. Formarea profesionala asadar se poate realiza fie prin participarea la cursuri
organizate de catre angajator sau de catre furnizorii de servicii profesionale,

Programele de training sunt o alternativă aleasă de adulţi pentru dezvoltarea personală


şi profesională. Practic, sunt o continuare sau o completare a sistemului formal de
educaţie reprezentat de sistemul de învăţământ. Rolul lor este acela de a oferi
abilităţi şi competenţe specifice fiecărei profesii, necesare angajatului pentru a
performa la locul de muncă. Astfel, spre deosebire de educaţia formală
insituţionalizată în stadii de învăţământ (ciclu primar, gimnazial, liceal, universitar,
masteral şi doctoral), rolul programul de training ca parte a educaţiei informale sau
nonformale este acela de a genera competenţe specifice, caracteristice fiecărei
activităţi în parte, spre deosebire de competenţele generale oferite de Conf Codului
Muncii 2011: Formarea profesionala – Dispozitii generale
ART. 194
(1) Angajatorii au obligaţia de a asigura participarea la programe de formare profesionalã
pentru toţi salariaţii, dupã cum urmeazã:
a) cel puţin o datã la 2 ani, dacã au cel puţin 21 de salariaţi;
b) cel puţin o datã la 3 ani, dacã au sub 21 de salariaţi.
(2) Cheltuielile cu participarea la programele de formare profesionalã, asiguratã în
condiţiile alin. (1), se suportã de cãtre angajatori.
I. ART. 195
(1) Angajatorul persoanã juridicã care are mai mult de 20 de salariaţi
elaboreazã anual şi aplicã planuri de formare profesionalã, cu consultarea
sindicatului sau, dupã caz, a reprezentanţilor salariaţilor.
(2) Planul de formare profesionalã elaborat conform prevederilor alin. (1)
devine anexã la contractul colectiv de muncã încheiat la nivel de unitate.
(3) Salariaţii au dreptul sã fie informaţi cu privire la conţinutul planului de
formare profesionalãsistemul de învăţământ.