Sunteți pe pagina 1din 10

CURS ONLINE “Comunicare

manageriala”
TEMA 1:
ORGANIZATIA SI
FUNCTIUNILE
SALE
Organizatia si functiunile sale

Ce este organizatia?

OAMENII

SARCINILE SI
TEHNOLOGIA
STRUCTURA Componente
PROCESELE

MANAGEMENTUL
Causedeand
Exemple Effects
activitati in cadrul unei
organizatii:der for your own sub headline

Asigura Raspunde
organizatia Activitatea Activitatea nevoii
de resurse de organizatie
cu personal i de a fi la
umane cercetare -
calificat dezvoltare curent cu
tot ceea ce
este nou
ACTIVITA
Asigura TI
procurarea
si utilizarea Leaga
eficienta a Activitatea Activitatea organizatia cu
amijloacelor economica comerciala exteriorul – se
banesti si plaseaza la
inregistrare inceputul si la
a tuturor sfarsitul ciclului
acestor economic
mijloace
Activitatile institutionalizate
DEPARTAMENTE
Organizatia si functiunile sale

Organizatia este un sistem


deschis de comunicare si
relationare intre oameni intr-un
context specific in vederea
atingerii unor obiective comune
printr-un efort comun.
Organizatia si functiunile sale

Sistemul este un set


independent de
componente care se
relationeaza intre
ele intr-o forma
organizata si
structurata
Organizatia si functiunile sale

FUNCŢIONAREA semnifică,
în general, procesul
realizării activităţilor
specifice ale unei
organizaţii, proces prin
care este exprimată, în
primul rând, capacitatea
organizaţiei de a corela
dinamic resursele (umane
şi extraumane) cu scopul
asumat.
Organizatia si functiunile sale

FUNCŢIILE ORGANIZAŢIEI semnifică


grupurile de activităţi omogene prin
care aceasta îşi realizează scopul
organizaţional.
Acestea sunt:
 funcţia de cercetare-dezvoltare –
considerată de unii ca parte
integrantă a funcţiei de marketing;
 funcţia de marketing – incluzând
şi partea de comercial;
 funcţia de producţie;
 funcţia financiar-contabilă;
 funcţia de personal.
Organizatia si functiunile sale

În mod schematic,
organizaţia are două funcţii
esenţiale:
1) funcţia finală, care
reprezintă însuşi scopul
organizaţiei
2) funcţia laterală, de
realizare a scopurilor
individuale
Organizatia si functiunile sale

Arta conducerii organizaţiei şi


problema ei fundamentală constă
în a menţine într-un echilibru
dinamic aceste două functii,
utilizând una ca mijloc de
realizare a celeilalte. Un decalaj în
indeplinirea celor două funcţii
conduce inevitabil la dezechilibrul
ansamblului, la micşorarea
eficienţei lui