Sunteți pe pagina 1din 14

CURS ONLINE “Comunicare

manageriala”
Tema 4:
comunicarea
manageriala.
Documente
specifice
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

ELEMENTE PRIVIND
COMUNICAREA
MANAGERIALA
Comunicarea manageriala.
Documente specifice
Comunicarea este un proces de transmitere a informatiilor, sub 
forma mesajelor simbolice, intre doua sau mai multe persoane, 
unele cu statut de emitator, altele cu statut de receptor, prin 
intermediul unor canale specifice 

Se apreciaza ca un manager afecteaza aproximativ 
80% din timpul de lucru pentru a comunica, prin 
rolurile ce le indeplineste in cadrul firmei:
•1) un rol interpersonal (simbol, lider, agent de 
legatura);
•2) un rol informational (observator activ, difuzor, 
purtator de cuvânt);
• 3)  un  rol decizional (intreprinzator;  regulator,  repartitor  de  resurse, 
negociator) 
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

Comunicarea in cadrul organizatiei se refera la schimbul 
de mesaje ce are loc in interiorul organizatiei, implicand 
persoane sau grupuri, si poate fi formala si informala. 
Comunicarea este formala atunci cand mesajele sunt 
transmise prin canale prestabilite si ia forma rapoartelor, 
notelor, circularelor, prezentarilor, sedintelor. In orice 
organizatie o mare cantitate de informatie circula prin 
canale informale.
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

• Comunicarea formala
• caracteristica cu precadere organizatiilor mari; 
comunicarea are loc in mod sistematic si formalizat
• canalele  formale  de  comunicare  sunt  create  in  mod 
controlat;  sistem  formal  de  responsabilitati  si  delegari 
de sarcini ierarhic
• diseminarea informatiei prin canalele formale este lenta; 
liniile  formale  de  comunicare  sunt  de  trei  feluri: de sus
in jos, de jos in sus, pe orizontala.
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

• Comunicarea manageriala de sus in jos este  comunicarea 


initiata  de  managerii  din  esalonul  superior  de  conducere  si 
este indreptata catre nivelurile subordonate.

• Comunicarea de jos in sus are  loc  dinspre  subordonati  spre 


nivelurile ierarhic superioare. Aceasta furnizeaza un oarecare 
feedback  pentru  manageri,  faciliteaza  implementarea 
deciziilor si incurajeaza propunerea de idei valoroase.

• Comunicarea pe orizontala are rolul de a realiza coordonarea 
diferitelor  compartimente,  intercorelarea  activitatilor, 
rezolvarea  de  probleme  si  conflicte  si  transmiterea  de 
informatii intre compartimente.
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

Comunicarea informala
Mesajele informale contin informatii legate de unele aspecte mai 
delicate: sentimente, atitudini, perceptii etc.
Canalele informale:
• apar si exista in mod necontrolat
• sunt in continua modificare 
• au avantajul ca sunt rapide, selective si au putere mare 
de influentare
• suplimenteaza canalele formale
• constituie “pulsul” organizatiei
• pot  realiza  legaturi  directe  intre  managerii  din  esalonul 
superior si subordonatii de pe ultimul nivel ierarhic
• au  cel  mai  activ  rol  atunci  cand  organizatia  trece  prin 
perioade de schimbare sau este amenintata in vreun fel
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

Dificultati ce pot fi prezente in comunicarea manageriala:
• managerii primesc prea multa informatie gresita sau 
inutila
• informatia este localizata in prea multe locuri in 
organizatie
• posibilitatea fenomenului de distorsionare si blocare 
datorita interpretarilor gresite si a intereselor personale
• informatia vitala soseste de obicei dupa ce decizia a fost 
luata
Pentru a reduce la minimum aceste neajunsuri, organizatiile mari 
introduc sisteme informatice pentru management. Ele sprijina 
evaluarea, abstractizarea, indexarea, diseminarea si stocarea de 
informatie.
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

DOCUMENTE SPECIFICE
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

Procesul verbal – este un document oficial în care se înregistrează


o anumită constatare sau se consemnează pe scurt discuţiile şi
hotărârile unei anumite adunări.
Minută – este un document care consemnează anumite lucruri,
asemănâdu-se cu procesul verbal de constatare. Se deosebeşte de
acesta prin faptul că înregistrează o propunere sau acţiune
întreprinsă la un moment dat care urmează a fi completată
ulterior.
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

Scrisoarea de afaceri – în lumea afacerilor, scrisoarea este încă


unul din cele mai eficiente moduri de transmitere a informaţiei.

O scrisoare de afacere trebuie:


– să câştige ATENŢIA cititorului;
– să-i trezească şi să-i capteze INTERESUL
– să-i aprindă DORINŢA pentru ceea ce-i propune scrisoarea;
– să-l îndemne la ACŢIUNE în direcţia sugerată de scrisoare.
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

Referatul – este documentul scris în care sunt prezentate


aspecte concrete, date şi aprecieri în legătura cu o anumită
problemă, precum şi propuneri de modificare a situaţiei
existente.

Structura sa este compusa din:


– prezentarea succinta a problemei abordate;
– concluzii şi propuneri;
– semnătura.
Comunicarea manageriala.
Documente specifice

Raportul – cuprinde o relatare a unei activităţi (pesonale sau de


grup). Se face din oficiu sau la cererea unui organ ierarhic. Se
bazează pe cercetări amănunţite, schimburi de experienţa,
documentari.

Darea de seamă – este documentul care cuprinde prezentarea şi


analiza activităţii unei organizaţii, într-o anumită etapa sau
justificarea unei gestiuni. Se prezintă lunar, trimestrial,
semestrial. Materialul prezentat este critic, evidenţiind
dificultăţile şi cauzele lor şi propunând soluţii de remediere.