Sunteți pe pagina 1din 1

SUMA DE GARANȚIE

“____”_________________” 20___ mun. Chișinău

Eu_______________________________________________________________,
IDNP_____________________________________________________________,
în calitate de specialist imobiliar al Companiei Imobiliare “Pro Imobil Grup”
SRL am primit de la ________________________________________________,
Număr de contact: _______________________________________________,
IDNP_______________________________________________,
Suma de garanție în valoare de____________________________________
(________________________________________________________________),
(suma cu litere)

În vederea asigurării obligaţiei de încheiere a contractului de locațiune a bunului


imobil amplasat în: mun. Chişinău, str.______________________________.

Suma dată este inclusă în suma totală a locațiunii pentru bunul imobil indicat mai
sus, care constituie _____(____________________________________________).

Suma de garanție reprezintă promisiunea locatarului de a contracta și are valoarea


juridică a antecontractului. Dacă tranzacţia nu va avea loc din vina locatarului sau
locatarul renunță să contracteze, suma idnicată nu se restituie. Dacă tranzacţia nu
va avea din vina locatorului, suma de garanție urmează a fi returnată.

Prezentul act acţionează începînd cu "____" _____________________ 20__


pînă la "____" _____________________ 20__.

Semnătura_____________________________ _______________
(numele, prenumele) (semnătura)

Semnătura______________________________ _______________
(numele, prenumele) (semnătura)