Sunteți pe pagina 1din 48

Operele literare din literatura pentru copii au încântat întotdeauna copilăria tuturor generaţiilor.

Poveştile sunt prima lecţie de viaţă pe care o primesc copiii de la părinţi sau educatori. O activitate simplă, cu
personaje pitoreşti, reuşeşte prin farmecul ei să-i fascineze pe cei mici şi să le transmită învăţături preţioase
pentru mai târziu.

1
GRUPA : Mijlocie „Fluturaşilor”
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: Dimache-Sima Crina-Lăcrimioara
DATA: 15 .03.2018
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu Program Normal Livezile
NIVELUL : I
GRUPA : Mijlocie „Fluturaşilor”
PROF. ÎNV. PREŞCOLAR: Dimache-Sima Crina-Lăcrimioara
TEMA DE STUDIU : „ Când, cum şi de ce se întâmplă? ”
TEMA SĂPTĂMÂNALĂ: „ Lumea minunată a poveştilor”
TEMA ACTIVITĂŢII : „Magia poveştilor”
MIJLOC DE REALIZARE: Activitate integrată ALA1+ ADE( DLC+DOS) +ALA2

OBIECTIVE GENERALE:
S1 - Consolidarea cunoştinţelor dobândite anterior despre poveşti şi a deprinderilor practice, utilizând corect materialele şi tehnica de
lucru;
S2 – Apropierea copiilor de minunata lume a poveştilor, prin participarea şi implicarea activă în vederea stimulării comunicării,
formării comportamentului empatic,dezvoltarea simţului practic şi estetic.
S3 - Educarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți, a comportamentelor de cooperare și ajutor reciproc.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE
O1 – să demonstreze înţelegerea conţinutului poveştilor precum şi desprinderea mesajului pe care acestea îl au,
rezolvând sarcinile cerute;
O2 – să recunoască calităţile morale pozitive ale personajelor din poveştile vizate;
O3 - să-şi exerseze vocabularul activ şi pasiv pe baza experienţei,activităţii personale şi/sau a relaţiilor cu ceilalţi;

O4- să realizeze lucrări practice proprii, lipind imagini pe o suprafaţă dată, valorificând deprinderile de lucru însuşite;
O5 - să respecte regulile jocului;
O6 - să lucreze in echipă pentru finalizarea sarcinilor-atât la activitatea practică cât și la centre;

SARCINA DIDACTICĂ:

2
Formularea unor răspunsuri corecte din punct de vedere gramatical şi realizarea cerinţei Magicianului.

REGULILE JOCULUI:

Copiii sunt împărţiţi în două echipe în funcţie de ecusoanele primite dimineaţa: Scufiţa Roşie, Iedul cel mic. În faţa grupei se află un
panou pe care sunt amplasate câte o planşă reprezentativă pentru poveştile (Capra cu trei iezi; Scufiţa roşie; Inimioare, inimioare).
Copilul atins de bagheta magică, va da răspunsul corect. Copiii vor recunoaşte personajele, vor rezolva sarcinile cerute de Magician.
La finalul fiecărei cerinţe corect rezolvată, echipa câştigătoare va fi recompensată cu o faţă veselă. În complicarea jocului copiii vor
trebui să aleagă jetoanele potrivite, să le introducă în buzunarul confecţionat de pe planşă pentru a forma enunţuri adevărate din
poveşti, după care citesc fragmente din povești, copiii care vor ghici personajul și povestea. Copiii care ştiu răspunsul, vor ridica
mâna, însă bagheta va fi cea care-l va desemna pe cel ce va spune răspunsul. Câştigă echipa care are cele mai multe feţe vesele. Voi
avea în atenție ca numărul de sarcini și întrebări să fie egale pentru ambele echipe:

ELEMENTELE DE JOC:
Aplauze, bagheta fermecată, praful magic, surpriza.

CATEGORII DE ACTIVITĂŢI ABORDATE:

ALA1:
Bibliotecă:,, Decorăm inimioare pentru mamele din poveşti,, - exerciţii grafice;
Artă: activitate practică- ,,Coliere din paste făinoase pentru mamele din poveşti,,;
Joc de masă: ,,Construim căsuţe pentru personajele din poveşti,, – mozaic.

ACTIVITĂŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE:

DLC: Joc didactic: Cutia cu surprize


DOS: Activitate practică: Confecţionare: „Cartea cu personaje din poveşti”

3
ALA2: Joc - Dramatizare: Cine a încurcat poveştile?”; Joc distractiv „Scăunelele muzicale”
ADP: Rutine: Sosirea copiilor; „Sunt oaspete bun!” (deprinderi de ordine, disciplină şi autoservire); Rândul iute să-l formăm;
Noi în grupă am intrat (mersul la baie şi revenirea în sala de grupă); Micul dejun.
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: .” Din poveşti noi învăţăm/frumos să ne comportăm: convorbire despre mesajele transmise
de poveşti”
Tranziţii: „Dimineaţa a sosit...”; Bat din palme; „;Hai, fuguţa - unu’, doi!”, „Bat din palme clap-clap-clap”,cântecele „Scufiţa
Roşie”,; Ce-mi plac poveştile”; “Haide după mine” - recitativ ritmic; Mâinile ni le-am spălat.

STRATEGII DIDACTICE:

Metode şi procedee: Expunerea; demonstraţia; conversaţia; explicaţia; exerciţiul; instructajul verbal; lucrul pe grupe;
întrecerea; jocul; problematizarea; munca indepentă; învăţarea prin cooperare; observaţia.
Mijloace de învăţământ: Elementul surpriză - Magicianul (o păpuşă costumată în magician); ecusoane cu personaje; etichete
realizate din carton; panouri; cărţi cu poveşti; creioane; costumaţii; mozaic; panoul ,,Întâlnirea de dimineaţă”; cutia cu surprize:
(plicuri cu sarcini de lucru, imagini din poveşti, baghetă, praf magic, imagini cu personaje din poveşti, planşe cu imagini care vor
subtitui cuvinte din propoziţii pe care copiii vor trebui să le formuleze corect; fişe de lucru – inimioare; paste făinoase; fir de nylon;
laptop cu stick; lipici; şerveţele umede; coşuleţe; cărţi confecţionate; boluri din plastic; imagini cu personaje din poveşti; scăunele,
recompense.

Forme de organizare: Activitate frontală; pe grupuri mici; individuală.

SISTEM DE EVALUARE:

Evaluare: Evaluare formativă; expoziţie cu lucrările copiilor.

METODE DE EVALUARE: Verificare orală; observare curentă; analiza produselor activităţii

Durata: o zi
Locul de desfăşurare: Sala de grupă
Finalitatea zilei: Se va realiza prin expunerea lucrărilor realizate la DOS şi centrele de activitate, primirea recompenselor şi
petrecerea personajelor din poveşti.
4
● Curriculum pentru învăţământul preşcolar,Editura DPH, Bucureşti, 2009;
● Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii, Ediţia a II-a, editura Integral, Bucureşti,
2005;
●Culea, L.,(coord),Activitatea integrată din gradiniţă, Editura DPH,Bucureşti,2008;
● Ghid pentru proiecte tematice - Viorica Preda, Mioara Pletea, Marcela Calin, Aureliana Cocoş, Daniel
Oprea, Filoftea Grama;
●Împreună putem schimba lumea – coordonator Clapou Crina, Bistriţa 2015

5
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: ” Din poveşti noi învăţăm/frumos să ne comportăm: convorbire despre mesajele transmise
de poveşti”.
Copiii intră în sala de grupă şi se vor aşeza pe covor în formă de semicerc, pentru a putea stabili un contact vizual cu toţi membrii
grupei. Voi prezenta oaspeţii din sală.
Rostim împreună următoarele versuri: Tranziţie:
.” ,,Dimineata a sosit,
Toti copiii au venit.
A-nceput o noua zi,
Buna dimineata copii !’’
SALUTUL se va realiza utilizând strategia de învăţare prin cooperare ”Cerc interior, cerc exterior” combinată cu metoda
“Amestecă, îngheaţă, formează perechi”. Pentru a ne saluta azi, fetiţele formează un cerc interior, iar băieţeii un cerc exterior, formând
două cercuri concentrice. La semnalul ”Amestecă” dat de educatoare, copiii se rotesc în cerc, se opresc la semnalul “Îngheaţă”, iar la
semnalul “Formează perechi”, copiii din cercul interior se întorc către cei din exterior, salutându-se. Se vor repeta comenzile de mai
multe ori, dând astfel posibilitatea formării mai multor perechi.

PREZENŢA:
Voi sta lângă panoul „ Întâlinire de dimineaţă”. Copiii vor veni pe rând lângă mine şi îşi vor alege fotografia pentru a fi aşezată
la panou la culoarea portocalie, rostindu-şi şi numele. Ultimul copil îmi va înmâna şi fotografiile copiilor absenţi pe care le voi aşeza
la culoarea galbenă, rostindu-le şi numele.

Urmează CALENDARUL NATURII, unde se va stabili data - ziua de 15 martie, anul 2018- şi vremea din ziua repectivă. Cu
această ocazie se discută despre vremea de afară, aşezându-se la panou imaginea sugestivă. Apoi copiii sunt întrebaţi despre felul în
care trebuie să se îmbrace în acest sezon.

6
ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI/ ACTIVITATEA DE GRUP: se realizează prin reamintirea poveştilor studiate în zilele
trecute. Urmează adresarea câtorva întrebări referitoare la poveştile pe care le recapitulăm astăzi:„ De când suntem la grădiniţă am
ascultat multe poveşti din ale căror mesaje am desprins comportamente frumoase. Referindu-ne la poveştile „Capra cu trei iezi”,
„Scufiţa Roşie”, Inimioare, inimioare”, să îi demonstrăm magicianului că ştim multe lucruri despre aceste poveşti. Să vad cine este
atent şi îmi răspunde la câteva întrebări: Cine a trimis-o pe scufiţa Roşie cu mâncare la bunica?; Cu cine s-a întâlnit ea în pădure?; Ce
i-a răspuns lupul când Şcufiţa Roşie l-a întrebat: „Dar de ce ai gura atât de mare?”; Ce mesaj descprindem din această poveste?; Unde
a plecat cu coşul Capra cu trei iezi? : „ Care ied a deschis uşa lupului?”; Ce a facut lupl cu iezii neascultători?;; ce mesaj desprindem
din poveste? Ce vindea vânzătorul din povestea „Inimioare, inimioare? Ce a vrut sa cumpere băiatul pentru mama lui?Ce a zis mama
băiatului când a primit inimioara de turta dulce? Ce mesaj desprindem din această poveste? În ce sunt scrise toate poveştile? Din ce
este alcătuită o carte?

Le propun un exerciţiu de imaginaţie, trebuind să răspundă la întrebarea „Ce personaj din poveste aş vrea sa fiu? De ce?”
(împărtăşirea). În momentul în care copilul va răspunde la această întrebare, motivând răspunsul dat, va ţine în mână o carte de
poveşti, “Scufiţa Roşie” pe care o va înmâna apoi altui coleg care va răspunde aceleiaşi întrebări.

Tranziţie: Copiii recită împreună versurile şi execută mişcările corespunzătoare:


Haide după mine! – (ANEXE)

NOUTĂŢI/ EVENIMENTE/ ŞTIREA ZILEI:

Se aud bătăi în uşă. Deschid uşa şi găsesc lângă ea o păpuşă (Magicianul Cărţilor) şi un pachet – „Cutia cu surprize” ce
conţine materiale pentru rezolvarea cerinţelor jocului didactic, un plic roşu şi unul mov cu scrisoari şi recompensele). Extrag din cutie
plicul roşu, unde se află o scrisoare primită de la Magicianul Cărţilor, care cere copiilor să rezolve unele cerinţe pe care le va
recompensa. Educatoarea citeşte scrisoarea. Apoi rog copiii să se întoarcă cu spatele la mine şi iau din cutia cu surprize o mantie, un
ecuson şi o baghetă pe care magicianul mi-a trimis-o, transformându-mă astfel în ajutor de magician. Voi rosti:

,,Vai copii, ce s-a întâmplat/magicianul m-a transformat/


În straie noi m-a îmbracat/Bagheta magică mi-a încredinţat.’’

7
Copii astăzi voi veţi fi transformaţi cu ajutorul prafului magic în ,,Personaje din poveşti” primind fiecare copil câte un ecuson
cu un personaj din poveste Scufiţa Roşie, respectiv Iedul cel mic, magicianul având dorinţa de a rezolva toate cerinţele din plicuri,
dând răspunsuri corecte.
Se va desprinde şi mesajul zilei ,, Povestind, noi demonstrăm
Că ştim să ne comportăm.
Împreună de vom lucra,
Magicianul vom ajuta”
RUTINE : “Îmi aştept rândul”- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicită un anumit lucru;
Tranziţie: „Bat din palme clap-clap-clap”; (ANEXE)

Anunţarea temei şi a obiectivelor: Pentru a-i arăta magicianului că ştim multe lucruri despre poveşti, astăzi ne vom juca
împreună aflând ce este în cutia cu surprize, vom realiza Cartea personajelor din poveşti, vom scrie semne grafice pe inimioare, vom
realiza coliere cu ajutorul pastelor făinoase pentru mamele din poveşti, vom realiza căsuţe pentru personajele din poveşti cu ajutorul
mozaicului apoi ne vom relaxa recitând musafirilor şi magicianului câteva versuri: „Cine a încurcat poveştile?” iar apoi ne vom
juca:”Scaunelele muzicale”, înveselind astfel magicianul şi musafirii.

Tranziţie: cântec: „Şcufiţa Roşie” (ANEXE)

În cadrul activităţilor pe domenii experienţiale ADE – DLC Şi DEC (joc didactic şi lipire), copiii vor trebui să recunoască
poveştile de pe planşe, să amplaseze personajele în jurul planşelor din care fac parte, să aşeze feţe vesele lângă personajele pozitive şi
feţe triste lângă personajele negative să aleagă un personaj din poveştile vizate cu care ar vrea să semene, argumentând de ce a făcut
acea alegere, să aleagă jetoanele potrivite şi să le introducă în buzunarul confecţionat de pe planşă pentru a forma enunţuri adevărate
din poveşti, să ghicească poveştile şi personajele din care fac parte anumite replici. Educatoarea le explică copiilor că, pentru fiecare
cerinţă corect rezolvată, echipa va primi câte o faţă zâmbitoare sau tristă.
Tranziţie: Hai, fuguţa - unu’, doi! Ne aşezăm la măsuţe pentru a desfăşura activitatea din cadrul DOS, activitate care se va
desfăşura la sectorul Artă. Copiii vor trebui să lipească pe cărţile primite personaje din poveşti, sortându-le în funcţie de povestea din
care fac parte. Vor denumi materialele de pe măsuţe (cărţi, lipici, imagini din poveşti), apoi sunt întrebaţi dacă ştiu la ce urmează să le
folosească. Li se spune că vor obţine cea mai frumoasă carte cu personaje din poveşti şi, pentru ca lucrarea să fie cât mai reuşită,
trebuie să îşi încălzească degeţelele prin câteva exerciţii. Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor: (ANEXE).

8
Demonstrez modul de lucru, apoi reamintesc copiilor că trebuie să păstreze lucrarea curată, să folosească lipici în cantităţi
adecvate şi să finalizeze cartea în timp util, până voi bate din palme de două ori. Acord sprijin copiilor care au nevoie de acest lucru şi
se dau indicaţii privitoare la modul de realizare a lucrării.
Apoi prin tranziţia: recitativ ritmic: Haide după mine, ne pregătim de mers la baie şi de servirea micului dejun:
Rândul iute să-l formăm...
Înainte de servirea micului dejun vom cânta pe melodia Bate vântul frunzele (Tranziţia):
Mâinile ni le-am spălat
La masă ne-am aşezat
Poftă bună vă dorim
Şi mâncarea o servim.

Micul dejun
Rutină: Curăţenia în sala de grupă, apoi „Rândul iute să-l formăm...
La întoarcerea în sala de grupă: Noi în grupă am intrat...

ALA 1 (activitatea pe centre de interes). Copiii sunt împărţiţi în două echipe de la întâlnirea de dimineaţă. În cadrul acestei
activităţi trei copii care au ecuson cu Scufiţa Roşie şi trei copii care au ecuson cu Iedul, vor înlocui ecusonul cu un altul care are
imaginea reprezentativă băiatului din povestea „Inimioare, inimioare. Se formează trei grupe: 1. „Prietenii Scufiţei Roşii” – vor
rezolva cerinţele la sectorul Bibliotecă (vor decora inimioare pentru mamele din poveşti, scriind semne grafice). 2. „Prietenii Caprei
cu trei iezi” - vor rezolva cerinţele la sectorul Joc de masă (vor realiza căsuţe pentru personajele din poveşti cu ajutorul mozaicului);
3. „Prietenii mamei băiatului” Vor rezolva cerinţele la sectorul Artă (vor înşira paste făinoase, obţinând un colier). Se prezintă
sarcinile de lucru de la fiecare centru de interes. Copiii vor lucra pe grupe şi individual. După ce vor rezolva cerinţele, copiii de la
fiecare centru, se ridică în picioare, prima dată copiii de la Bibliotecă, apoi cei de la Artă, apoi cei de la Joc de masă) şi spun colegilor
ce au realizat, iar copiii de la celelalte centre îi vor aplauda.

Tranziţie: „Noi suntem piticii” – cântec (ANEXE)

Rutină: „Rândul iute să-l formăm –repede


La uşă ne aşezăm, repede
Şi cuminţi să aşteptăm,
Către baie să plecăm,

9
Către baie să plecăm –repede”

„Noi în grupă am intrat încetişor,


Locul ni l-am ocupat, încetişor,
Şi în linişte-aşteptăm
Să aflăm ce învăţăm ce învăţăm
Şi în linişte aşteptăm –pe covor.”
Pentru a mai înveseli pe magicianul, vom dovedi că ştim descurca poveştile, recitând câteva versuri, costumaţi în diferite personaje
din poveşti. Prin tranziţia: „Ce-mi plac poveştile” – cântec, ne pregătim să interpretăm versuri din jocul-dramatizare: „Cine a încurcat
poveştile?”. La finalul activităţilor, vom desfăşura o scurtă recapitulare a ceea ce am făcut astăzi, prin adresarea către copii a câtorva
întrebări: Ce am realizat astăzi la activităţile noastre? (La activităţile noastre ne-am jucat, am realizat sarcinile cerute de magician). Ce
poveşti am recapitulat astăzi? (Astăzi am recapitulat poveştile Capra cu trei iezi, Scufiţa Roşie, Inimioare, inimioare); Ce învăţăm din
aceste poveşti? (Din aceste poveşti învăţăm să ascultăm de părinţi, altfel putem păţi ceva rău, să ne iubim mama aşa cum băiatul a
iubit-o pe a lui, dorind să îi înlocuiască inima rea cu o alta nouă).
ALA 2: Joc-Dramatizare: „Cine a încurcat poveştile?”( ANEXA 2): copiii vor recita cu intonaţie versurile învăţate
despre personajele din poveşti.

Joc distractiv: ‚”Scaunelele muzicale”. Scaunele se aşază pe două rânduri spate în spate. Va trebui să fie cu un scaun mai
puţin decât numărul jucătorilor. Când începe muzică, copiii încep să se plimbe şi să danseze în jurul scaunelor. Când muzica se
întrerupe, jucătorii se grăbesc să se aşeze pe câte un scaun. Cel care rămâne în picioare este eliminat. Un scaun este scos şi cei care
rămân în joc, încep din nou să se plimbe şi să danseze în jurul scaunelor care au rămas. Jocul continuă la fel până când rămâne doar un
singur jucător. Acesta va fi câştigătorul.

La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra activităţilor desfăşurate astăzi, extrăgând din cutie plicul mov, în care se află
o altă scrisoare pe care Magicianul a trimis-o: „Magicianul Cărţilor a fost foarte mulţumit că aţi reuşit să rezolvaţi sarcinile şi aţi
realizat corect Cartea cu personaje din poveşti, aţi demonstrat că ştiţi să vă comportaţi frumos. Drept răsplată vă rog să aşteptaţi
cuminţi pe covor, iar pe doamna educatoare o rog să vă dea din cutia mea câteva recompense. Vă mulţumesc şi vă doresc o zi
minunată în continuare”. Pe scrisorică este şi imaginea cu Magicianul Cărţilor pe care le-o voi arăta copiilor. Copilaşii vor primi
recompense pe pe fond muzical: În lumea basmelor”.

10
HARTA ZILEI: Magia poveştilor:

Activităţi de dezvoltare personală:


Întâlnirea de dimineaţă: ,,Din poveşti noi
ALA1
învăţăm/frumos să ne comportăm” ACTIVITĂŢI PE
Rutine:“Sunt oaspete bun”- deprinderi de DOMENII Bibliotecă:„Decorăm
ordine, disciplină şi autoservire;Tranziţii: EXPERIENŢIALE inimioare pentru mamele
„Dimineaţa a sosit”, Bat din palme ” „Hai fuguţa – din poveşti”– exerciţii
unu, doi” , Scufiţa Roşie”- cântec; „Haide după DLC, DOS:Joc grafice”
mine; Mâinile nu le-am spălat.„Ce-mi plac didactic/ Lipire
Artă: Realizăm coliere
poveştile” – cântec „Noi suntem piticii” – cântec. pentru mamele din poveşti”-
din paste făinoase

Joc de masă:„Construim
căsuţe pentru personajele
ALA2 din poveşti - mozaic”

Joc-dramatizare

„Cine a încurcat
poveştile”

Joc distractiv: „Scăunelele


muzicale”

11
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Etapele Ob. Conţinut ştiinţific Strategii didactice Sistem de evaluare


activităţii/ .op
Metode Resurse Forme de Forme de Metode de
Timp şi materiale organizare evaluare evaluare
procedee

Moment Se aeriseşte sala de grupă, aranjând Observa-


organizatoric mobilierul pentru prima parte a ţia
activităţii şi pentru activităţile pe
3 min. domenii experienţiale. Se pregăteşte
materialul didactic necesar activităţii.

Captarea Copiii intră în sala de grupă şi se vor Conver- Frontal Evaluare Verificare
atenţiei aşeza pe covor în formă de semicerc, saţia formativă orală
pentru a putea stabili un contact vizual
25 min. cu toţi membrii grupei. Voi prezenta
oaspeţii din sală. Activitatea începe cu
ÎNTÂLNIREA DE DIMINEAŢĂ: .”
Din poveşti noi învăţăm/frumos să ne
comportăm: convorbire despre
mesajele transmise de poveşti”.
Tranziţie: Observare
,,Dimineata a sosit,
Toti copiii au venit. Observa- curentă
O1 ţia
A-nceput o noua zi,
Buna dimineata copii !’’
SALUTUL se va realiza
utilizând strategia de învăţare prin

12
O3 cooperare ”Cerc interior, cerc
exterior” combinată cu metoda
“Amestecă, îngheaţă, formează Învăţarea
perechi”. Pentru a ne saluta azi, fetiţele prin
cooperare Frontal
formează un cerc interior, iar băieţeii
un cerc exterior, formând două cercuri
Jocul
concentrice. La semnalul
”Amestecă” dat de educatoare, copiii Pe grupuri Verificare
se rotesc în cerc, se opresc la semnalul mici orală
“Îngheaţă”, iar la semnalul “Formează Conver-
perechi”, copiii din cercul interior se saţia Individual
întorc către cei din exterior, salutându-
se. Se vor repeta comenzile de mai Panou:
multe ori, dând astfel posibilitatea “Întâlnirea
formării mai multor perechi. de
dimineaţă”
Prezenţa: voi sta lângă panoul Evaluare
„Intâlnirea de dimineaţă”. Copiii vor formativă Observare
veni pe rând lângă mine şi îşi vor alege Frontal curentă
fotografia pentru a fi aşezată la panou
la culoarea portocalie, rostindu-şi şi Individual
numele. Ultimul copil îmi va înmâna şi
fotografiile copiilor absenţi pe care le
voi aşeza la culoarea galbenă, rostindu-
le şi numele.

Se va completa Calendarul naturii,


unde se va stabili data - ziua de 15
martie, anul 2018- şi vremea din ziua
repectivă. Cu această ocazie se discută
despre vremea de afară, aşezându-se la
Frontal
panou imaginea sugestivă. Apoi copiii Observa-

13
sunt întrebaţi despre felul în care ţia Individual
trebuie să se îmbrace în acest sezon.

-În ce dată suntem? Numărăm până la


15 , depăşind cu o unitate pentru a
vedea în ce dată suntem azi; citim Verificare
apoi luna şi anul; zilele saptămânii: ieri, orală
azi, mâine.
- În ce anotimp suntem?(primăvara) Conver-
- Cum este vremea astăzi? saţia
-Cum ne îmbrăcăm?
Împărtăşirea cu ceilalţi/activitatea de Evaluare
grup: se realizează prin reamintirea formativă
poveştilor studiate în zilele trecute,
urmând adresarea câtorva întrebări Observare
referitoare la poveştile pe care le curentă
recapitulăm astăzi:„ De când suntem la
grădiniţă am ascultat multe poveşti din
ale căror mesaje am desprins
comportamente frumoase. Referindu-ne
la poveştile „Capra cu trei iezi”,
„Scufiţa Roşie”, Inimioare, inimioare”,
să îi demonstrăm magicianului că ştim
multe lucruri despre aceste poveşti. Să
văd cine este atent şi îmi răspunde la
câteva întrebări: Cine a trimis-o pe
O1 Scufiţa Roşie cu mâncare la bunica?
(Pe Scufiţa Roşie a trimis-o mama cu
mâncare la bunica); Cu cine s-a întâlnit
ea în pădure?(Ea s-a întâlnit în pădure

14
cu lupul); Ce i-a răspuns lupul când
Scufiţa Roşie l-a întrebat: „Dar de ce ai
Frontal
gura atât de mare?”(Când Scufiţa Roşie
O3 a întrebat lupul: „Dar de ce ai gura atât
de mare?”, acesta i-a răspuns: „”Ca să
te mănânc mai bine”); Ce mesaj
desprindem din această poveste? (Din Individual
această poveste desprindem mesajul:
Să ascultăm de părinţi, pentru a nu păţi
nimic rău); Unde a plecat cu coşul
Capra cu trei iezi? (Capra cu trei iezi a
plecat cu coşul în pădure să aducă
mâncare); „Care ied a deschis uşa
lupului?” (Iedul cel mare a deschis uşa
lupului); Ce a facut lupul cu iezii
neascultători? (Lupul a mâncat iezii
neascultători după care le-a aşezat
capetele în geam ca şi cum ar zâmbi);
ce mesaj desprindem din poveste? (Din
această poveste desprindem mesajul:
Să ascultăm de părinţi, pentru a nu păţi
nimic rău); ”Ce vindea vânzătorul din
povestea „Inimioare, inimioare? (
Vânzătorul din povestea „Inimioare,
inimioare” vindea dulciuri); „Ce a vrut
sa cumpere băiatul pentru mama lui?”
(Băiatul a vrut să cumpere pentru
mama lui o inimioară de turtă dulce
pentru a i-o înlocui pe cea „rea”); „Ce a

15
zis mama băiatului când a primit
inimioara de turta dulce? ( Când a
Frontal
primit inimioara de turtă dulce, mama
băiatului a zis: „Să trăieşti, dragul Individual
mamei! Eşti un băieţel tare bun. Dar nu
înţeleg de ce vrei să o arunc pe
cealaltă?”): „Ce mesaj desprindem din
această poveste? „ Din această poveste
desprindem mesajul: Este bine să avem
grijă,să ascultăm de mama ,să n-o
supărăm să nu se imbolnăvească din
cauza noastră, să fie sănătoasă” ); În ce
sunt scrise toate poveştile? („ Toate
poveştile sunt scrise în cărţi”); Din ce
Verificare
este alcătuită o carte? („O carte este orală
alcătuită din coperte pe care scrie titlul
cărţii şi autorul şi din pagini unde
Carte cu
găsim textul poveştii şi imagini din poveşti:
poveşti”). Scufiţa Evaluare
Roşie formativă
Le propun un exerciţiu de
imaginaţie, trebuind să răspundă la
întrebarea „Ce personaj din poveste aş Observare
O2 vrea sa fiu? De ce?” (împărtăşirea) (Aş
vrea să fiu...deoarece...). În momentul curentă
în care copilul va răspunde la această
întrebare, motivând răspunsul dat, va
ţine în mână o carte de poveşti, Frontal
“Scufiţa Roşie” pe care o va înmâna
Observa-

16
apoi altui coleg care va răspunde ţia
aceleiaşi întrebări.

Tranziţie: Copiii recită Pe grupuri


împreună versurile şi execută mişcările mici
corespunzătoare:”Haide după mine”
(ANEXE) –
Conversa
ţia
NOUTĂŢI/EVENIMENTE/ŞTI Observare
REA ZILEI:
Curentă
Se aud bătăi în uşă. Deschid uşa şi Surpriza
găsesc lângă ea o păpuşă (Magicianul zilei-cutia
Cărţilor) şi a un pachet – „Cutia cu cu surprise
surprize” ce conţine, mai multe şi păpuşa-
surprize (sarcinile jocului didactic, un magicianul
cărţilor
plic roşu şi unul mov cu scrisori şi
recompensele). Extrag din cutie plicul
roşu, unde se află o scrisoare primită de
Scrisoare
la Magicianul Cărţilor, care cere
copiilor să rezolve unele cerinţe pe care
le va recompensa. Educatoarea citeşte
Mantie,
scrisoarea. (ANEXE)
ecuson,
Rog copiii să se întoarcă cu baghetă
magică
spatele la mine şi iau din cutia cu
surprize o mantie, un ecuson şi o
baghetă pe care magicianul mi-a trimis-
o, transfrmându-mă astfel în ajutor de
magician. Voi rosti: ,,Vai copii, ce s-a

17
întâmplat/magicianul m-a transformat/
În straie noi m-a îmbracat/Bagheta
magică mi-a încredinţat.’’

Copii, astăzi voi veţi fi


transformaţi cu ajutorul prafului magic
în ,,Personaje din poveşti” primind
fiecare copil câte un ecuson cu un
personaj din poveste Scufiţa Roşie
Observare
respectiv Iedul cel mic, magicianul
având dorinţa de a rezolva toate curentă
sarcinile cerute, dând răspunsuri
corecte. (Aşez copiilor ecusoanele). ecusoane
Se va desprinde şi mesajul zilei ,,
Povestind noi demonstrăm
Că ştim să ne copmortăm.
Împreună de vom lucra,
Magicianul vom ajuta!”

Tranziţie: Bat din palme


Clap, clap, clap
Din picioare
Trap, trap, trap,
Ne-nvârtim, ne răsucim,
Pe covor ne aşezăm,
Şi pe doamna ascultăm.

18
Anunţarea Pentru a-i arăta magicianului că Frontal Evaluare
temei şi ştim multe lucruri despre poveşti, astăzi formativă
enunţarea Observa- Observare
ne vom juca împreună aflând ce este în ţia
obiectivelor cutia cu surprize, vom realiza Cartea curentă
2 min. personajelor din poveşti, vom scrie
semne grafice pe inimioare, vom înşira
paste făinoase, realizând coliere pentru
mamele din poveşti, vom realiza căsuţe Conver-
pentru personajele din poveşti cu saţia
ajutorul mozaicului şi ne vom relaxa
recitând musafirilor câteva versuri:
„Cine a încurcat poveştile?” iar apoi ne
vom juca:”Scăunelele muzicale”,
înveselind astfel magicianul şi
musafirii.

Tranziţie: cântec: „Şcufiţa


Roşie” (ANEXE)

19
În cadrul activităţilor pe domenii Conver- Cutia cu
experienţiale ADE – DLC şi DOS (joc saţia surprize
Dirijarea didactic şi lipire), copiii vor trebui să Observare
învăţării recunoască poveştile de pe planşe, să Explica- curentă
ţia Evaluare
amplaseze personajele în jurul
25 min. Panouri formativă
planşelor cu poveşti din care fac parte,
Instructa-
să aşeze feţe vesele lângă personajele
pozitive şi feţe triste lângă personajele jul verbal
negative, să aleagă un personaj din
poveşile vizate cu care ar vrea să
semene, argumentând de ce a făcut
acea alegere, să aleagă jetoanele
potrivite şi să le introducă în buzunarul
confecţionat de pe planşă, pentru a
forma enunţuri adevărate din poveşti,
să ghicească poveştile şi personajele
din care fac parte anumite replici.
SARCINA DIDACTICĂ:
Formularea unor răspunsuri corecte din
punct de vedere gramatical şi realizarea
cerinţei Magicianului.

REGULILE JOCULUI: Copiii sunt


împărţiţi în două echipe în funcţie de
ecusoanele primite dimineaţa: Scufiţa
Roşie, Iedul. În faţa grupei se află un
panou pe care sunt amplasate câte o
planşă reprezentativă pentru poveştile
(Capra cu trei iezi; Scufiţa roşie; Frontal
Inimioare, inimioare). Copilul atins de
bagheta magică, va da răspunsul
corect. Copiii vor recunoaşte

20
personajele, vor rezolva sarcinile cerute Pe grupuri
de Magician. La finalul fiecărei cerinţe mici
corect rezolvată, echipa câştigătoare va
fi recompensată cu o faţă veselă. În
complicarea jocului copiii vor trebui să
aleagă jetoanul potrivit, să îl introducă
în buzunarul confecţionat de pe planşă
pentru a forma enunţuri adevărate din
poveşti, după care citesc fragmente din
povești, copiii care vor ghici personajul
și povestea. Copiii care ştiu răspunsul,
vor ridica mâna, însă bagheta va fi cea
care-l va desemna pe cel ce va spune
răspunsul. Câştigă echipa care are cele
mai multe feţe vesele.

ELEMENTE DE JOC:

Aplauze, bagheta fermecată,


praful magic, surpriza. Jocul
EXECUTAREA JOCULUI DE
PROBĂ
Ecusoane
Amplasez pe panou o planşă din
povestea Scufiţa Roşie şi o planşă din Verificare
orală
povestea Capra cu trei iezi. Voi cere
copiilor din ambele echipe, ca la Frontal Observare
atingerea copilului cu bagheta magică, curentă
să recunoască personajul din imaginea Munca în
indicată şi din ce poveste din ce echipă

21
O1 poveste face parte. Observa-
ţia
Rostind versurile: “Se-nvârteşte, se Evaluare
roteşte/ Şi la tine se opreşte” voi alege Întrece-
O3 cu bagheta un copil din echipa Scufiţa rea Pe grupuri formativă
mici
O5 Roşie și prezintă imaginea copiilor.
Exerciţiul
Prima imagine o reprezintă pe ”Scufiţa
Roşie”. Pentru echipa Iedului, voi Expune-
indica planşa cu “Capra cu trei iezi” rea
-Recunoaşte personajul. – personajul Problema
O6 este Scufiţa Roşie. Din ce poveste face tizarea
parte imaginea? – Imaginea face parte
din povestea ”Scufiţa Roşie”.
-Recunoaşte personajul. – personajul
este Capra cu trei iezi. Din ce poveste
face parte imaginea? – Imaginea face
parte din povestea “Capra cu trei iezi”.
Varianta l
Pe un panou sunt Munca în
amplasate 3 planşe, echipă Imagini din
fiecare planşă facând poveşti
parte dintr-o poveste Observa-
reprezentativă a zilei: ţia
“Capra cu trei” iezi’’; Verificare
,,Scufiţa Roşie’’; Întrece- Plicuri cu Frontal orală
,,Inimioare, inimioare” rea sarcini de
lucru Observare
Voi extrage din cutie plicul cu Exerciţiul
O1 curentă
numărul 1 în care se află cerinţa, Expune-
jetoane cu personaje din poveşti, pe rea Pe grupuri
Panouri
O3 care le voi expune pe o măsuţă, feţe mici
vesele şi feţe triste. - Problema

22
O5 ,,Dacă eşti atins cu bagheta magică, tizarea
alege un jeton de pe măsuţă, aşează-l
pe panou în jurul poveştii din care
face parte. Alt copil care va fi atins cu
O6
bagheta magică, din aceeaşi echipă, va
fi rugat să pună lângă jeton o faţă Baghetă
veselă dacă personajul este pozitiv sau
tristă dacă personajul este negativ. Voi
rosti versurile: “ se-nvârteşte, se
roteşte şi la tine se opreşte” Copilul Cutie cu
care va fi atins cu bagheta fermecată surprize
va alege de pe măsuţă un personaj pe
care îl va recunoaşte, precum şi
povestea din care face parte, Recompen-
aşezându-l apoi pe panou, în jurul se
planşei poveştii din care face parte.
Jetoanele cu personaje vor face
parte din următoarele poveşti:
,,Capra cu trei iezi’’
,,Scufiţa Roşie’’
,,Inimioare, inimioare”
Verificare
Varianta II
orală
Evaluare
Extrag din cutie
Observare
plicul cu numărul 2 în formativă curentă
care se află cerinţa şi
jetoane cu personajele Munca în
din cele trei poveşti: echipă
„Capra cu trei iezi’’;
,,Scufiţa Roşie’’; Observa-

23
,,Inimioare, inimioare”. ţia
Alege din cele trei
O1 poveşti un personaj cu Întrece-
care vrei să semeni şi rea
argumentează. După
Exerciţiul
O2 îndeplinirea cerinţei,
reintroduc personajele în Feţe vesele
Expune-
plic. . şi feţe triste
rea
O3 Varianta III: Extrag din cutie plicul Problema Verificare
cu numărul 3 în care este o scrisoare. tizarea orală
Magicianul ne trensmite să ne jucăm Frontal
O5 jocul:”Ce s-ar fi întâmplat dacă…”: Plicul cu
Copiii vor trebui să îmi spună ce s-ar fi numărul 3
întâmplat în poveşti dacă... Observare
O6 Pe grupuri curentă
-Ce s-ar fi întâmplat dacă Scufiţa Roşie mici
nu se abătea din drumul către casa
bunicii? (Dacă Scufiţa Roşie nu se
abătea din drumul către casa bunicii, nu
se întâlnea cu lupul, iar acesta nu o
mânca)
Evaluare
-Ce s-ar fi întâmplat dacă pe iedul cel
mare asculta de cel mic şi nu deschidea Formativă
uşa lupului? ( Dacă pe iedul cel mare
asculta de cel mic şi nu deschidea uşa
lupului, lupul nu mânca iedul cel mare Frontal
O1 şi cel mijlociu)
O3 -Ce s-ar fi întâmplat dacă băieţelul nu
O5 reuşea să ducă mamei lui inimioara de
turtă dulce? (Dacă băieţelul nu reuşea Pe grupuri
să ducă mamei lui inimioara de turtă

24
O6 dulce, aceasta rămânea tot bolnavă) mici
-Ce s-ar fi întâmplat dacă vânătorul nu
trecea pe lângă casa bunicii Scufiţei
Roşii? (Dacă vânătorul nu trecea pe
lângă casa bunicii Scufiţei Roşii, cele
două rămâneau în burta lupului, nu erau
salvate)
COMPLICAREA Verificare
JOCULUI orală
Extrag din cutie plicul cu numărul 4.
În plic scrie cerinţa: Domna educatoare Plicul cu
va scoate din cutie câte o planşă pe care numărul 4
sunt imagini care substituie cuvinte. În
plic sunt jetoane pe care educatoarea le
va aşeza pe măsuţă. Copiii vor trebui Planşe cu Observare
să aleagă jetoanele potrivite, să imagini care curentă
introducă în buzunarul confecţionat de vor substitui
O1 pe planşă pentru a forma enunţuri Evaluare
cuvinte din
adevărate din poveşti. propoziţii
Munca în Formativă
1) Capra cu trei iezi a plecat echipă
O3
în...să aducă mâncare.
Observa-
O5 (pădure)
ţia
2) Băieţelul a vrut să-i
cumpere mamei o....(inimă Întrece-
de turtă dulce) rea
O6 3) ...a reuşit să salveze bunica
şi Scufiţa Roşie. (vânătorul) Exerciţiul
4) Cei...au încuiat uşa după ce
Capra a plecat să aducă Expune-
Frontal
mâncare. (trei iezi) rea

25
5) Băiatul a oferit...o inimă de Problema
turtă dulce. (mamei) tizarea
6) Scufiţa Roşie s-a întâlnit în Pe grupuri
pădure cu... mici

În plic se află şi câteva enunţuri pe care


magicianul mă roagă să le citesc, copiii
atinşi cu bagheta magică vor trebui
ghicească personajul și povestea din
care face parte.

Voi avea în atenție ca numărul de


sarcini și întrebări să fie egale pentru
ambele echipe:
1 ”-Inimioare ! Cine mai cumpără
inimioare de turtă dulce? Inimioare ! .”
– vânzătorul- ”Inimioare, inimioare”

2.”Trei iezi cucuieți/Mamei ușa


descuieți/Că mama v-aude vouă/Drob
de sare în spinare” (voce îngroşată) –
lupul – “Capra cu trei iezi”

3.” - Încotro așa de dimineață, Scufiță


Roșie?” – lupul – “Scufiţa Roşie”
4.” Copilul se căută prin buzunare şi-şi Observare
numără grijuliu bănuţii. curentă
-N-am mai mult de un leu.” –copilul -
“”Inimioare, inimioare”

5.” – Dragii mamei copilași ! Eu mă


duc în pădure ca să mai duc ceva de-a
mâncării.” – Capra -“Capra cu trei

26
iezi”

6” Cozonac și vin. Mama a făcut ieri


cozonac și-i duc nițeluș și bunicii,
care-i bolnavă și slăbită, să mănânce și Verificare
ea, ca să-și mai vină în puteri. ”- orală
Scufiţa Roşie – “Scufiţa Roşie
Tranziţie: Hai, fuguţa - unu’,
doi! – Evaluare
Formativă
Ne aşezăm la măsuţe pentru a desfăşura
Obţinerea activitatea din cadrul DOS, activitate
performanţei care se va desfăşura la sectorul Artă. Observare
Voi împărţi cărţi confecţionate pe care curentă
20 min. copiii vor trebui să lipească personaje
din poveşti, sortându-le în funcţie de
povestea din care fac parte. Vor denumi Cărţi
materialele de pe măsuţe (cărţi, lipici, confecţio-
imagini din poveşti, cutii din plastic), nate Verificare
apoi sunt întrebaţi dacă ştiu la ce orală
urmează să le folosească. Li se spune Boluri din
că vor obţine cea mai frumoasă carte cu plastic
personaje din poveşti şi, pentru ca
lucrarea să fie cât mai reuşită, trebuie Conversa
să îşi încălzească degeţelele prin ţia Imagini cu
câteva exerciţii. Exerciţii de încălzire a personaje
muşchilor mici ai mâinilor(ANEXE) Explica-
din poveşti
ţia
Demonstrez modul de lucru, Observare
apoi reamintesc copiilor că trebuie să curentă
O1 păstreze lucrarea curată, să folosească Observa- Lipici,
şerveţele
lipici în cantităţi adecvate şi să ţia

27
finalizeze cartea în timp util, până voi umede Analiza
bate din palme de două ori. Acord produselor
O3 Instructa- activităţii
sprijin copiilor care au nevoie de acest jul verba
O4 lucru şi se dau indicaţii privitoare la Boluri din
modul de realizare a lucrării. După ce Exerciţiul plastic
O5
copiii au terminat lucrările, fiecare Munca
copil va descrie în câteva cuvinte ceea indepen-
ce a lucrat, ceilalţi copii, aplaudându-l. dentă
O6
Apoi prin tranziţia: recitativ
ritmic: Haide după mine, ne pregătim
de mers la baie şi de servirea micului
dejun:
Rândul iute să-l formăm...
Înainte de servirea micului
dejun vom cânta pe melodia
Bate vântul frunzele (Tranziţia):
Mâinile ni le-am spălat Frontal
La masă ne-am aşezat
Poftă bună vă dorim
Şi mâncarea o servim.
Individual
Micul dejun
Rutină: Curăţenia în sala de
grupă, apoi „Rândul iute să-l
formăm...
La întoarcerea în sala de grupă:
Noi în grupă am intrat...

28
ALA1-activitatea pe centre de Ecusoane Frontal Evaluare
interes (copiii sunt împărţiţi în două
Asigurarea Fişe de formativă Verificare
echipe de la întâlnirea de dimineaţă. În lucru-
feed-back-ului
cadrul acestei activităţi trei copii care Conversa inimioare Orală
20 min. au ecuson cu Scufiţa Roşie şi trei copii ţia
care au ecuson cu Iedul, vor înlocui Explica-
ecusonul cu un altul care are imaginea ţia Creioane
reprezentativă a băiatului din povestea
„Inimioare, inimioare. Se formează trei Mozaic
grupe: 1. „Prietenii Scufiţei Roşii” – Observa- Paste
vor rezolva cerinţele la sectorul ţia făinoase
Bibliotecă (vor decora inimioare pentru
Fir de nylon
mamele din poveşti, scriind semne
grafice). 2. „Prietenii iedului”- vor Coşuleţe
O3
rezolva cerinţele la sectorul Joc de Instructa-
jul verba Etichete
masă (vor realiza căsuţe pentru
realizate din
personajele din poveşti cu ajutorul Exerciţiul carton
O4
mozaicului); 3. „Prietenii băiatului”
Vor rezolva cerinţele la sectorul Artă
(vor înşira paste făinoase pe fir de Munca
O6
nylon, obţinând un colier pentru indepen-
mamele din poveşti). Se prezintă dentă
sarcinile de lucru de la fiecare centru
Individual Observare
de interes. Copiii vor lucra pe grupe şi
individual. După rezolvarea cerinţelor, Întrece- Panou Frontal curentă
copiii de la fiecare centru, se ridică în rea
Analiza
picioare, prima dată copiii de la produselor
Bibliotecă, apoi cei de la Artă, apoi cei
de la Joc de masă) şi spun colegilor ce activităţii

29
au realizat, iar copiii de la celelalte
centre îi vor aplauda.

Tranziţie: „Noi suntem piticii”


– cântec (ANEXE)

Rutină: „Rândul iute să-l formăm –


repede
La uşă ne aşezăm, repede
Şi cuminţi să aşteptăm,
Către baie să plecăm,
Către baie să plecăm –repede”

Noi în grupă am intrat încetişor,


Locul ni l-am ocupat, încetişor,
Şi în linişte-aşteptăm
Să aflăm ce învăţăm ce învăţăm
Şi în linişte aşteptăm –pe
covor.”

Evaluarea
activităţilor ●La finalul activităţilor, vom desfăşura
30 min. o scurtă recapitulare a ceea ce am făcut Conver- Evaluare
astăzi, prin adresarea către copii a saţia formativă
câtorva întrebări: Ce am realizat astăzi
la activităţile noastre? (La activităţile
noastre ne-am jucat, am realizat
sarcinile cerute de magician). Ce
poveşti am recapitulat astăzi? (Astăzi
am recapitulat poveştile Capra cu trei
iezi, Scufiţa Roşie, Inimioare,
inimioare); Ce învăţăm din aceste

30
poveşti? (Din aceste poveşti învăţăm să
ascultăm de părinţi, altfel putem păţi
ceva rău, să ne iubim mama aşa cum
băiatul a iubit-o pe a lui, dorind să îii
Explica-
înlocuiască inima rea cu o alta nouă).
ţia
Pentru a mai înveseli pe magicianul, Frontal
vom dovedi că ştim descurca poveştile,
recitând câteva versuri, costumaţi în
diferite personaje din poveşti.
O5
Prin tranziţia: „Ce-mi plac
poveştile” – cântec, ne pregătim să
O6 interpretăm versuri din jocul-
dramatizare: „Cine a încurcat Individual Verificare
poveştile?” orală
Costmaşe
ALA 2: Joc-Dramatizare: „Cine a reprezen-
încurcat poveştile?”( ANEXA 2): tând
personaje Observare
copiii vor recita cu intonaţie versurile
din poveşti curentă
învăţate despre personajele din poveşti.

Joc distractiv: ‚”Scaunelele Jocul


muzicale”. Scaunele se aşază pe două
rânduri spate în spate. Va trebui să fie Instructa-
cu un scaun mai puţin decât numărul jul verbal Laptop
jucătorilor. Când începe muzică, copiii
încep să se plimbe şi să danseze în jurul Stick
scaunelor. Când muzica se întrerupe, Între-
jucătorii se grăbesc să se aşeze pe câte cerea
un scaun. Cel care rămâne în picioare Scăunele
este eliminat. Un scaun este scos şi cei
care rămân în joc, încep din nou să se
plimbe şi să danseze în jurul scaunelor
31
care au rămas. Jocul continuă la fel
până când rămâne doar un singur
jucător. Acesta va fi câştigătorul. Verificare
orală

Observare
curentă

Încheierea La sfârşitul zilei se fac aprecieri Conver- Frontal Evaluare Observare


activităţii generale asupra activităţilor saţia formativă curentă
desfăşurate astăzi, extrăgând din cutie
5 min. plicul mov, în care se află o altă
Individual
scrisoare pe care Magicianul a trimis-
o: „Magicianul Cărţilor a fost foarte
mulţumit că aţi reuşit să rezolvaţi
sarcinile şi aţi realizat corect Cartea Scrisoare Pe grupuri
cu personaje din poveşti, aţi rezolvat mici
toate cerinţele, aţi demonstrat că ştiţi Recom-
să vă comportaţi frumos. Drept pense
răsplată vă rog să aşteptaţi cuminţi pe
covor, iar pe doamna educatoare o
rog să vă dea din cutia mea câteva Laptop
recompense. Vă mulţumesc şi vă
doresc o zi minunată în continuare”. Explica-
Pe scrisorică este şi imaginea cu ţia
Magicianul Cărţilor pe care le-o voi Stick
arăta copiilor. Copilaşii vor primi
recompense pe fond muzical: În Observa-
lumea basmelor”. ţia

32
33
ANEXE

Tranziţie: ,,Dimineata a sosit,


Toti copiii au venit.
A-nceput o noua zi,
Buna dimineata copii !’’

Exerciţii de încălzire a muşchilor mici ai mâinilor:


„Degetele-mi sunt petale/
Le deschid ca la o floare/
Boboc, floare, boboc, floare”
„Ploaia cade ne-încetat/
Vârful degetelor bat/
Iar apoi le rasfirăm/
Şi la pian noi cântăm
Plic, plac, plic, plac
Degetelor, fac pe plac”
Plic, plac, plic, plac
Melodiile îmi plac.”
Rutină: „Rândul iute să-l formăm –repede
La uşă ne aşezăm, repede

34
Şi cuminţi să aşteptăm,
Către baie să plecăm,
Către baie să plecăm –repede”

„Noi în grupă am intrat încetişor,


Locul ni l-am ocupat, încetişor,
Şi în linişte-aşteptăm
Să aflăm ce învăţăm ce învăţăm
Şi în linişte aşteptăm –pe covor.”

Tranziţie:
Haide după mine
Ţine pasul bine
Mergem ca soldaţii
Batem bine paşii.

Mergem ca piticii
Cu scufiţe roşii
Uriaşi suntem
Sus ne ridicăm.

Legănăm păpuşa
Facem roata mare
Atem palmele în faţă,
Dăm din aripioare.

Sare mingea, sare


Pe două picioare,
Înainte şi-napoi,
Tot pe loc apoi.

35
SCRISOAREA MAGICIANULUI
Dragi copii,
Sunt foarte supărat. Vrăjile le-am încurcat
Cartea cu poveşti am modificat
O vrajă greşită am recitat
Şi paginile cărţii s-au schimbat.
Nici o poveste nu mai este aşa cum o ştiţi, personajele din unele poveşti au fugit la alte poveşti (lupul din povestea
Scufiţa Roşie a mâncat-o pe mama băiatului din povestea Inimioare, inimioare, vrajitoarea din povestea Capra cu trei iezi a
otravit-o pe Scufiţa Roşie). Mi-e teamă ca nu cumva copiii să înveţe poveştile greşit. De aceea, am o rugăminte la voi.
Ajutaţi-mă , vă rog să îndrept lucrurile şi să facem Cartea cu personaje din poveşti sortând personajele în funcţie de
povestea din care fac parte. Am aflat foarte multe lucruri bune despre voi şi mai ştiu că vouă vă plac foarte mult poveştile .
Dacă veţi răspunde la întrebările d-nei educatoare, veţi colabora cu doamna educatoare şi cu colegii voştri, sunt sigură că
veţi putea să faceţi Cartea mea cu personaje din poveşti aşa cum trebuie să fie.
Sunt sigur că veţi reuşi! Mult succes!
Cu mult drag,
Magicianul Cărţilor – Diana

36
Hai, fuguţa - unu’, doi! –

Hai, fuguţa - unu’, doi! –


Nimeni nu mai e ca noi,
Cu cât suntem mai vioi,
E şi joaca mai în toi!

Să batem din palme: clap-clap!


Şi-apoi din picioare: trap-trap!
Hai, pitic-pitic-pitic, pe-aici…
Măi, ce de voinici!
Ne-ntoarcem spre stânga: clap-clap!
Şi apoi la dreapta: trap-trap!
Ne-nvârtim o dată câte doi…
Ce copii vioi!

Hai, fuguţa, tropa-trop! –


Lecţia are un scop:
Cu cât suntem mai vioi,
E şi joaca mai în toi!

Să batem din palme: clap-clap!


Şi-apoi din picioare: trap-trap!
Hai, pitic-pitic-pitic, pe-aici…
Măi, ce de voinici!
Ne-ntoarcem spre stânga: clap-clap!
Şi apoi la dreapta: trap-trap!
Ne-nvârtim o dată câte doi…
Ce copii vioi.

37
La bunica prin pădure
Singura-am plecat.
Coşuleţul cu merinde
Mama mi l-a dat.

Şi mi-a spus să fiu cuminte


De la drum să nu m-abat bis
Prin pădure-i lupu-nfometat.

Bunicuţa e bolnavă
Şi la ea mă duc.
Lapte, cozonac şi bunătăţi
Eu am să-i duc.

Drumul n-am să-l părăsesc


Şi cu nimeni nu vorbesc, bis
Fiindcă mama aşa m-a învăţat!

Ce pădure minunată
Să mă joc un pic,
Că drumul pân’ la bunica
E destul de mic.

Drumul n-am să-l părăsesc


Şi cu nimeni nu vorbesc bis
Fiindcă mama aşa m-a învăţat!

38
Noi suntem piticii,
Piticii voinicii,
Piticii voioşii,
Cu scufiţe roşii.

Mergem în pădure

După fragi şi mure,


Unde-s păsărele
Să zburăm ca ele.

Mergem pe cărare
În pădurea mare,
După ciupercuţe
Şi după frăguţe.

39
Cine a încurcat poveştile?
(Joc-dramatizare)
Personajele:
 Zâna-Poveştilor;
 7 Pitici;
 Ursul;
 3 Iezi;
 Lupul;
 Scufiţa Roşie
 Cenuşăreasa;
 Albă-ca-Zăpada;

Zâna-Poveştilor: Am o supărare grea,


Că nu ştiu cum s-a-ntâmplat:
Din greşeală, cineva
Basmele a încurcat.
Iezii pe lup l-au iertat,
Cocoşelul din poveste
A ajuns mare-împărat
Şi-are sute de neveste.
Pitic1: Nu mai înţeleg defel

40
Ce-n poveşti s-a petrecut.
Oi fi eu mai mititel,
Dar ce văd nu-i de crezut!
Ursul: Vai, drăguţa mea vulpiţă,
Că bine mai zicea,
Dar prefer, zău, o ciorbiţă
Să-mi rămână coada mea.
Bieţii peşti, las´ să trăiască,
Nu îi voi mânca.
Mi-am lăsat coada să crească,
Vulpea să nu mă păcălească.

Pitic2: Staţi puţin, nu înţeleg,


Cred că e o-ncurcătură.
Vreau ca lupul să dezleg...
Doamne, ce harababură!
Ştiţi voi ce s-a întâmplat?
Lupul iezii n-a mai mâncat.

41
Număraţi-i, că sunt trei.
Capra ce s-a supărat?
Iedul mare: Naşule, drăguţule,
Am să te înghit!
Lupul: Stai frumos, micuţule,
Mor din gâdilit!
Iedul mare: Hai la joacă, nu mai sta,
Rândul meu e să m-ascund.
Închide ochii, nu trişa.
Pitic2: (Deznădăjduit.) Ăsta-i lupul? Îl confund!
Iedul mare: (Spre celelalte personaje.) Haideţi fraţilor la joacă,
Hai, veniţi şi voi.
Naşului o să îi placă
Prietenii noi.
Iedul mijlociu: Să ne-ascundem foarte bine,
Lupul este iscusit.
Mai ţii minte cum pe tine
În cuptor te-a dibuit?

42
Să vedem dacă pe-aici
E vreun loc mai potrivit.
Ajutaţi-mă, pitici. (Un pitic îl ascunde.)
(De sub măsuţă.) Gata, naşu', m-am pitit!
Iedul mic: Mama mea, spunea fuguţa
Să m-ascund de lup!
Iar eu îmi puneam şi gluga,
Nu mă vedea din frunziş.
Vreau ca şi de data asta
Lupul să nu mă găsească
Şi apoi, cu asta basta!
O pedeapsă-o să primească.
(Iese iedul din ascunzătoare)
Scufiţa-Roşie: Lupule, tu ne-ai mâncat
Pe mine şi pe bunica?
Lupul: Draga mea, cred c-ai visat,
Te văd vie. N-ai nimica.
Scufiţa-Roşie: Vânătorul mi-a vorbit

43
Despre un lup fioros
Şi, crezând că l-am găsit,
Nu prea ţi-am vorbit frumos.
Oricum, vreau să v-amintesc
Că eu mama mi-o ascult
Şi nu vreau să mai greşesc,
Fiindcă-am suferit prea mult.
Lupule, eşti prea cuminte,
Pari un înger printre iezi.
Mai bine-ai lua aminte
Vânătorul dacă vezi.
Pitic2 (Îşi pune mâinile în cap.): Lupul înger? Doamne, Zână,
Vezi, am febră? Asta-i bună!
Pitic3: Sper că îl vei împuşca
Sau în cuşcă îl vei pune.
Cred că nu şi dumneata
Despre lup ai păreri bune.
Toată lumea îl cunoaşte,

44
Ştie cât e de hain
Şi-o pedeapsă cred că-l paşte...
Să-l mai educe puţin.
Pitic4: Doamne, ce dureri de cap
Îmi provoacă tot ce spui.
Spune, Zână, cum să scap
Să nu-i dau flori lupului? (Plânge.)
Cenuşăreasa dansând: La petreceri, sau serate,
Niciodată nu lipsesc
Şi dansez întreaga noapte,
Fără să mă obosesc.
Mama vitregă mă roagă,
Să mai vin, să o ajut.
Aş veni, dar n-am timp, dragă,
Dansul îmi ia timp prea mult.
Fetele ei să muncească,
Fiindc-au dus-o mult prea bine.
Să mai spele, să gătească...

45
Cenuşa nu e de mine!
Pitic5: Eşti Cenuşareasa cea trudită
O zână ce m-a ajutat
Şi-acum în rochia de bal gătită
Te prezinţi cuminte la palat.
Albă-ca-Zăpada (Scoate o sticluţă din gentuţă.): Cu acest antivenin
Şi cu-atenţie sporită,
Viaţa mea nu mai e chin
Şi nu mai sunt păcălită.
Mama vitregă încearcă
În zadar locul să-mi ia.
Frumuseţea este parcă
Prea puţin, dacă eşti rea.
De atâta duşmănie
Parcă m-am şi săturat.
Vreau ca prinţul meu să vie
Să mă ducă-n alt regat.
Pitic6: Dragă Zână, capul meu!

46
Vai, ce tare mă mai doare!
Ori basmele nu le ştiu eu,
Ori doamna educatoare.
Eu am învăţat din carte
Şi poveşti, şi basme multe...
Nu-s aşa, nici pe departe
(Disperat) Nimeni nu vrea să m-asculte!
Pitic7: Ce necaz, ce-ncurcătură,
Ce-nţeleg bieţii copii
Din această aventură
Printre basme, Zână, ştii?
Cum rămâne cu morala,
Ce e bine, ce e rău?
Mă apucă ameţeala...
Nu-i poveste cum ştiu eu.
Toţi copiii:
Puilor, e dimineaţă,
Timpul e să vă treziţi,

47
Vă spălaţi pe mâini, pe faţă
Şi-apoi masa să serviţi.
Grădiniţa este aproape
Şi colegii sunt în clasă.
Poate-i spuneţi o poveste
Mamei voastre de acasă.
Când sunteţi la casa voastră
Sau când iesiţi la plimbare,
BUNĂ ZIUA! spuneţi veseli
Şi veţi avea o zi mare.

E soare frumos afară


Alţi copii deja se joacă,
Mamă, lasă-mă TE ROG!
Să mă duc şi eu la joacă.

Mi-a căzut sub pat creionul


Însă fratele mai mare
Mi l-a luat, şi-i MULŢUMESC!
Bucuros, cu voce tare.

BUNĂ ZIUA, MULŢUMESC şi TE ROG!


Sunt dragile mele cuvinte
Poveştile te învaţă
Ca să fii copil cuminte.

48

S-ar putea să vă placă și