Sunteți pe pagina 1din 588

            BIBLIOTECA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

CENTRUL NAŢIONAL CIP

BIBLIOGRAFIA CĂRŢILOR ÎN CURS DE


APARIŢIE

CIP

Anul XVIII, nr. 6

iunie 2015

Editura Bibliotecii Naţionale a României

Bucureşti

2015
Redacţia:
Biblioteca Naţională a României
Centrul Naţional ISBN-ISSN-CIP
Bd. Uniri nr. 22, sector 3
Bucureşti, cod poştal 030833
Tel.: 021/311.26.35
Fax: 021/312.49.90
E-mail: cip@bibnat.ro
URL: www.bibnat.ro

ISSN = 2284 - 8401


ISSN-L = 1453 - 8008
 
Responsabil număr: Tina Iordache
Notă: 
Descrierile CIP sunt realizate exclusiv pe baza informaţiilor furnizate de către
editori.
Centrul Naţional CIP nu-şi asumă responsabilitatea pentru modificările ulterioare
redactării descrierilor CIP.

 
© 2015 
Toate drepturile sunt rezervate Editurii Bibliotecii Naţionale a României.
Nicio parte din această lucrare nu poate fi reprodusă sub nicio formă, fără
acordul prealabil, în scris, al redacţiei.
 

CIP 2 

CUPRINS

0 GENERALITĂŢI............................................................................................... 6
004 Calculatoare. Prelucrarea datelor............................................................... 6
008 Civilizaţie. Cultură................................................................................... 12
01 Bibliografii. Cataloage............................................................................... 14
02 Biblioteconomie. Biblioteci....................................................................... 15
05 Reviste cu caracter general ........................................................................ 15
06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii ............................................... 16
070 Ziaristică .................................................................................................. 17
087.5 Publicaţii pentru copii........................................................................... 17
09 Manuscrise. Bibliofilie .............................................................................. 24

1 FILOZOFIE...................................................................................................... 25
13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism ........................................ 25
14 Sisteme filozofice ...................................................................................... 26
159.9 Psihologie ............................................................................................. 27
16 Logică. Teoria cunoaşterii ......................................................................... 37
17 Morală. Etică ............................................................................................. 38

2 RELIGIE........................................................................................................... 38
23/28 Religie creştină ..................................................................................... 48
29 Religii necreştine ....................................................................................... 68

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE .................................... 71


3-05 Categorii de persoane ............................................................................. 71
311/314 Statistică. Demografie ...................................................................... 72
316 Sociologie ................................................................................................ 72
32 Politică....................................................................................................... 76
323.1 Minorităţi naţionale .............................................................................. 77
327 Politică externă ........................................................................................ 79
328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice.................................. 79
33 Economie................................................................................................... 80
 

CIP 3 

331 Muncă ...................................................................................................... 83


334 Forme de organizare şi cooperare în economie ....................................... 84
336 Finanţe ..................................................................................................... 84
338 Situaţie economică. Politică economică .................................................. 87
339 Comerţ ..................................................................................................... 90
34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă................................................................. 92
35.0/354 Administraţie publică .................................................................... 112
355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară........................................................ 113
36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului ............................................ 115
37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber ............................................................ 117
39 Etnografie. Folclor................................................................................... 150
394 Obiceiuri privind viaţa publică .............................................................. 153

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE ..................................................... 154


502/504 Ştiinţa mediului înconjurător .......................................................... 154
51 Matematică .............................................................................................. 156
52 Astronomie. Geodezie ............................................................................. 168
53 Fizică ....................................................................................................... 168
54 Chimie ..................................................................................................... 172
55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie........................................................ 175
57 Biologie ................................................................................................... 176
58 Botanică................................................................................................... 179
59 Zoologie................................................................................................... 180

6 ŞTIINŢE APLICATE .................................................................................... 181


61 Medicină .................................................................................................. 181
611/612 Anatomie şi fiziologie .................................................................... 183
613/614 Igienă .............................................................................................. 184
615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie................................................ 186
616/618 Patologie......................................................................................... 188
619 Medicină veterinară ............................................................................... 199
62 Tehnică. Inginerie.................................................................................... 200
620 Materiale. Merceologie. Energetică....................................................... 202
621 Construcţii de maşini. Electrotehnica .................................................... 203
622 Industria minieră.................................................................................... 208
623 Tehnică militară..................................................................................... 209
624/627 Construcţii ...................................................................................... 210
629 Tehnica mijloacelor de transport ........................................................... 211
63 Agricultură............................................................................................... 212
631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură ......................................... 212
 

CIP 4 

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit............... 215


64 Economie casnică .................................................................................... 216
65 Management. Conducere şi organizare.................................................... 218
656 Transporturi. Servicii poştale................................................................. 226
657 Contabilitate .......................................................................................... 227
659 Publicitate. Informaţii ............................................................................ 228
66/68 Industrii şi meserii diverse.................................................................. 229
69 Materiale şi tehnologii în construcţii ....................................................... 232

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT...................................... 232


71 Urbanism ................................................................................................. 235
72 Arhitectură............................................................................................... 235
73/76 Arte plastice. Desen tehnic ................................................................. 238
77 Fotografie ................................................................................................ 242
78 Muzică ..................................................................................................... 243
791/792 Arta spectacolului........................................................................... 247
793 Divertisment .......................................................................................... 250
794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc .................................................... 251
796/799 Sport ............................................................................................... 251

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ.......................................... 255


81 Lingvistică ............................................................................................... 256
811 Limbi individuale .................................................................................. 258
811.135.1 Limba română.............................................................................. 269
82 Literatură ................................................................................................. 274
82.09 Critică şi istorie literară ...................................................................... 275
821.11 Literaturi de limbi germanice ........................................................... 288
821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză............................................ 288
821.112.2 Literatură germană....................................................................... 298
821.131.1 Literatură italiană......................................................................... 299
821.133.1 Literatură franceză ....................................................................... 300
821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă....................................... 303
821.135.1 Literatură română......................................................................... 304
821.14 Literatură greacă ............................................................................... 370
821.16 Literaturi slave.................................................................................. 371
821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...) ........................................... 372
821.511.141 Literatură maghiară.................................................................. 373

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE ....................................................... 374


902/904 Arheologie. Preistorie..................................................................... 374
 

CIP 5 

908 Monografii zonale.................................................................................. 376


91 Geografie ................................................................................................. 379
913 Geografie pe ţări individuale ................................................................. 382
913(498) Geografia României ...................................................................... 382
929 Biografii. Genealogie. Heraldică ........................................................... 385
930 Ştiinţa istoriei......................................................................................... 386
94(100) Istorie universală............................................................................. 387
94(4/9) Istoria pe ţări individuale ................................................................. 389
94(498) Istoria României.............................................................................. 391

INDEX DE NUME ............................................................................................. 398

INDEX DE TITLURI......................................................................................... 471

INDEX DE EDITURI ........................................................................................ 533

LISTĂ TELEFOANE EDITURI ...................................................................... 549

LISTĂ E-MAIL-URI EDITURI ....................................................................... 571


 

CIP 6 

0 GENERALITĂŢI

1. PINKER, STEVEN. Simţul stilului : ghid de scriere pentru oamenii


inteligenţi din secolul 21 / Steve Pinker ; trad.: Mihaela Sofonea. - Bucureşti :
Publica, 2015
ISBN 978-606-722-057-5
003
CIP 2015-10528

004 Calculatoare. Prelucrarea datelor

2. BELCIUG, SMARANDA. Elemente de calcul neuronic cu aplicaţii


în diagnosticul automat / Belciug Smaranda. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4693-2
004
CIP 2015-10336

3. CERCHEZ, EMANUELA. Informatică : profilul real,


specializarea matematică-informatică-ştiinţe ale naturii : manual pentru clasa
a IX-a / Cerchez Emanuela, Şerban Marinel. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0069-7
004(075.35)(076)
CIP 2015-12695

4. COMARNIC, LILIANA. Comenzi SQL în Oracle / Liliana


Comarnic ; ref. şt.: conf. univ. dr. Dumitrescu Silviu Răzvan. - Bacău : Editura
Cadrelor Didactice, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8426-48-8
004
CIP 2015-12590
 

CIP 7 

5. COŞULSCHI, MIREL. Programare în C++ : concepte moderne şi


aplicaţii / Mirel Coşulschi, Octavian Mustafa. - Craiova : Universitaria ;
Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-14-0928-0
ISBN 978-606-26-0333-5
004.43 C++
CIP 2015-10683

6. CRÂNGUŞ, ANCA GEORGETA. Tipuri de sisteme informatice /


Anca Georgeta Crânguş. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-954-8
004.65
CIP 2015-11519

7. Diagramele UML 2 : dicţionar, studii de caz, aplicaţie web / Liviu


Ioniţă, Liviu Dumitraşcu (coord.), Irina Ioniţă, Gabriel Marcu. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-719-600-2
004
CIP 2015-12165

8. EGRI, ANGELA. Grafica asistată de calculator / Egri Angela. -


Petroşani : Focus, 2015
ISBN 978-973-677-291-7
004.92
004.42
CIP 2015-11328
 

CIP 8 

9. GRAMA, ALIN. Sisteme Embedded : proiectare hardware şi


software / Alin Grama, Gabriel Chindriş. - Cluj-Napoca : Mediamira, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-713-354-0
004.3
004.4
CIP 2015-12013

10. HAPURNE, TANIA. Proiectarea asistată de calculator :


ArchiCAD : îndrumar de laborator / Hapurne Tania Mariana, Andrei Radu. -
Iaşi : Politehnium, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-449-3
004.42 ARCHICAD(075.8)
CIP 2015-12867

11. Impactul programului de formare TIC în activitatea didactică. -


Ploieşti : Editura Casei Corpului Didactic Prahova, 2015
ISBN 978-606-8287-99-7
004
CIP 2015-11549

12. KAWASAKI, GUY. Arta reţelelor sociale : sfaturi productive


pentru utilizatori experimentaţi / Guy Kawasaki, Peg Fitzpatrick ; trad.: Emilia
Vasiliu. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-048-3
004.738.5
CIP 2015-10637

13. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profilul real,


specializarea matematică-informatică, intensiv informatică : manual pentru
clasa a IX-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2015
ISBN 978-606-31-0068-0
004(075.35)(076)
CIP 2015-12694
 

CIP 9 

14. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profilul real,


specializarea matematică-informatică-ştiinţe ale naturii : manual pentru clasa
a IX-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0070-3
004(075.35)(076)
CIP 2015-12696

15. MILOŞESCU, MARIANA. Informatică : profilul real, intensiv


informatică : manual pentru clasa a X-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0075-8
004(075.35)
CIP 2015-12698

16. MILOŞESCU, MARIANA. Tehnologia informaţiei şi a


comunicaţiilor : manual pentru clasa a IX-a / Miloşescu Mariana. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0043-7
004(075.35)
007(075.35)
CIP 2015-10715

17. NEGREANU, LORINA. Elemente de calculabilitate şi


complexitate / Lorina Negreanu, Matei Popovici. - Bucureşti : Politehnica Press,
2015
ISBN 978-606-515-616-6
004:51
CIP 2015-10445

18. PANEA, LUDMILA. Utilizarea calculatorului în studierea fizicii /


Ludmila Panea. - Craiova : Alma, 2015
ISBN 978-606-567-264-2
004:53
CIP 2015-12083
 

CIP 10 

19. PENTELIUC-COTOŞMAN, DUMITRU. Situl Web ca obiect de


artă : creaţie - receptare - comunicare : contribuţii la o estetică a artei noilor
media / Dumitru D. Penteliuc-Cotoşman. - Timişoara : Brumar, 2015
ISBN 978-606-726-031-1
004.738.52:7
CIP 2015-11644

20. PÎRJAN, ALEXANDRU. Soluţii informatice pentru procesarea


paralelă a datelor pe unităţi de procesare grafică / Alexandru Pîrjan. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0374-8
004.92
CIP 2015-12782

21. PÎRNĂU, CLAUDIU. Tehnologii de programare în Internet :


îndrumar de laborator / Pîrnău Claudiu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1018-3
004
CIP 2015-10471

22. PREOTEASA, CARMEN FLORINA. Aplicaţii WEB utilizând


My-SQL, JDBC, JSP / Preoteasa Carmen Florina. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-13-2382-1
004
CIP 2015-12751

23. PRISICEANU, SORIN. PC simplu şi eficient : consilier PC pentru


persoane în formă maximă / Sorin Prisiceanu..., Ştefana Mercurean. - Bucureşti :
Rentrop & Straton, 2015
ISBN 978-606-672-609-2
004
007
CIP 2015-10414
 

CIP 11 

24. RĂILEANU, ANDREI. S@FE : ghid de identificare şi prevenire a


fraudelor online / Andrei Răileanu ; pref.: conf. univ. dr. Elena Nechita. - Galaţi :
Europlus, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-628-115-7
004:336.77
004.492
CIP 2015-12528

25. RUNCAN, REMUS. Virtual communication : another form of


communication? / Runcan Remus. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0027-7
004
CIP 2015-10538

26. SĂFTOIU, MARIAN CĂTĂLIN. Folosirea limbajului HTML în


webdesign / Săftoiu Marian Cătălin. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4695-6
004.43 HTML
CIP 2015-10382

27. SÎRB, VALI-CHIVUŢA. Sisteme de operare în timp real / Sîrb


Vali Chivuţa. - Petroşani : Focus, 2015
ISBN 978-973-677-292-4
004.451
CIP 2015-11329

28. ŞTEFAN, VERONICA. Proiectarea sistemelor informatice de


gestiune / Veronica Ştefan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-985-7
004
CIP 2015-10601
 

CIP 12 

008 Civilizaţie. Cultură

29. Banat's cultural patrimony a European patrimony = Patrimoniul


cultural al Banatului un patrimoniu european = Kulturno nasletie Banata
evropso nasletie / Mihăilă Marian, Andriţoi Claudia, Ghiţă Ruxana, ... -
Timişoara : Tempus, 2015
ISBN 978-973-1958-30-9
008(498.5)
CIP 2015-12750

30. CASTLEDEN, RODNEY. Oameni care au schimbat lumea /


Rodney Castleden ; trad.: Mihaela Văcariu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8653-30-3
Vol. 1 : De la Homer la Mozart. - ISBN 978-606-8653-31-0
Vol. 2 : De la Beethoven la Bill Gates. - ISBN 978-606-8653-32-7
008(100):929
CIP 2015-10776 - CIP 2015-10777

31. CIOBANU, DRAGOMIR. Personalităţi din Panteonul Jimboliei /


Dragomir Ciobanu. - Timişoara : Artpress, 2011-2015
3 vol.
ISBN 978-973-108-390-2
Vol. 3. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-973-108-636-1
008(498 Jimbolia):929
CIP 2015-10281

32. CRĂCIUN, GAVRIL. Itinerarii socio-culturale şi spirituale /


Gavril I. Crăciun. - Suceava : Accent Print, 2015
ISBN 978-606-8686-24-0
008
CIP 2015-12519
 

CIP 13 

33. DIEACONU, DANIEL. Turismul cultural la Muntele Ceahlău /


Daniel Dieaconu. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-643-227-6
008:796.5(498)(23 Ceahlău)
CIP 2015-12562

34. DRIVA, FENIA. Iubirea mişcă soarele şi celelalte stele : 63 de


cupluri şi iubiri celebre / Fenia Driva. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-30-0149-9
008(100):929
CIP 2015-10816

35. IGNA, RADU. Vocaţia culturală a Haţegului / Radu Igna ; pref.:


Maria-Daniela Pănăzan. - Ed. rev. - Sibiu : CronoLogia, 2015
ISBN 978-606-8661-08-7
008(498 Haţeg)
CIP 2015-12108

36. MONTBRIAL, THIERRY DE. La pensée et l'action / Tierry de


Montbrial ; ed. de Doina Romanenco ; pref. de Eugen Simion. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei Naţionale pentru Ştiinţă şi Artă, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-555-139-8
008(100)
338(100)
CIP 2015-11545

37. Repere ale comunicării interculturale / coord.: Irina Frasin, Daniel


Şandru. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0359-5
008
CIP 2015-10872
 

CIP 14 

38. SĂBĂILĂ, MARIA ICOANA. Identitatea modelelor din


Luxembourg - Valea Mosellei în peisajul cultural bănăţean / Maria Icoana
Săbăilă. - Timişoara : Artpress : Banatul, 2015
ISBN 978-973-108-633-0
ISBN 978-606-8385-06-8
008
CIP 2015-10588

39. STEINHARDT, N. Convorbiri cu Zaharia Sângeorzan şi Nicolae


Băciuţ / N. Steinhardt ; ed. îngrijită, notă asupra ed., studiu introd., note, referinţe
critice şi indici de Florian Roatiş ; repere biobibliografice de Virgil Bulat. - Iaşi :
Polirom, 2015
Index
ISBN 978-973-46-5359-1
008(047.53)
CIP 2015-10859

40. VASILE, MIHAIL CRISTIAN. Gândirea chineză : societatea şi


trăsăturile ei / Vasile Mihail Cristian. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4688-8
008(510)
CIP 2015-10342

01 Bibliografii. Cataloage

41. CASTLEDEN, RODNEY. Invenţii care au schimbat lumea /


Rodney Castleden ; trad.: Adriana Ciorbaru. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8653-22-8
Vol. 1 : De la roată la maşina de calcul. - ISBN 978-606-8653-25-9
Vol. 2 : De la electromagnet la GPS. - ISBN 978-606-8653-26-6
001.894(100)
CIP 2015-10772 - CIP 2015-10773
 

CIP 15 

42. Collaboration in complex systems - Fusion between arts, theology,


engineering, management & social sciences / coord.: Dan Serghie. - Iaşi : StudIS,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-981-2
001.891
CIP 2015-12796

43. Inovaţie şi performanţă în societatea cunoaşterii / coord.: Teodor


Păduraru, Gabriela Boldureanu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0355-7
001.894
CIP 2015-10868

02 Biblioteconomie. Biblioteci

44. JUCUŢI, ALINA. E timpul pentru lectură!? / Alina Ileana Jucuţi. -


Timişoara : Eurostampa, 2015
ISBN 978-606-32-0020-5
02
CIP 2015-10767

05 Reviste cu caracter general

45. MANOLESCU, OANA. Pacea din noi / Oana Manolescu. -


Bucureşti : Privirea, 2005-
vol.
ISBN 973-85900-7-8
Vol. 2 : Editoriale apărute în revista "Prietenul albanezului" în perioada
2010-2015 - Craiova : Privirea, 2015. - ISBN 978-973-1936-24-6
050(498) Prietenul albanezului"2001/2005"
CIP 2015-10881
 

CIP 16 

06 Organizaţii. Asociaţii. Congrese. Expoziţii

46. BICHICEAN, GHEORGHE. Din istoria Francmasoneriei -


Horea : realitate / Gheorghe Bichicean. - Ed. a 2-a, rev. - Sibiu : Adalex, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-1964-39-3
061.236.6(091)
CIP 2015-11611

47. BUCIN, MIRCEA. Manualul gradului 1˚ în Franc-masonerie -


Ucenic / Mircea Bucin ; pref.: Victor-Viorel Agapiescu ; cuvânt înainte: Jacques
Herman ; meditaţie asupra gradului de ucenic: Ion Vianu ; ed.: Mircea Bucin. - Ed.
rev. - Floreşti : AVV 13 Publishing, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93950-0-4
061.236.6
CIP 2015-11739

48. Chipul rugului aprins / coord.: Carmen Ciornea ; pref.: Marius


Vasileanu. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-273-3
061.234
CIP 2015-12264

49. Complotul francmasonic al "Băncii Rezervei Federale" - Maşina


secretă de făcut bani a aşa-zişilor "iluminaţi" / trad.: Nicoleta Luca. -
Bucureşti : Sapienţia, 2015
ISBN 978-973-7800-28-2
061.236.6
CIP 2015-11459
 

CIP 17 

070 Ziaristică

50. PĂTRU, CONSTANTIN TIBI. Editorialul ultimului sfert de


veac : observare a efectelor democraţiei originale în România / Constantin Tibi
Pătru. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4753-3
070(498)
321.7(498)
CIP 2015-12888

51. PENESCU, CORNEL. Dinamica genurilor presei în jurnalismul


românesc actual / Cornel Penescu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4756-4
070(498)
CIP 2015-12880

52. PENESCU, CORNEL. Jurnalismul de investigaţie şi


particularităţile sale în presa locală românească / Cornel Penescu. - Craiova :
Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4687-1
070
CIP 2015-10343

087.5 Publicaţii pentru copii

53. Albumul cu amintiri / trad.: Teodora Pavel. - Bucureşti : Corint


Junior, 2015
ISBN 978-973-128-593-1
087.5
CIP 2015-12506

54. Alfabetul / grafica: Flory Preda. - Pantelimon : Pescăruş, 2015


ISBN 978-606-8379-82-1
087.5
CIP 2015-10820
 

CIP 18 

55. Animale gălăgioase. - Bucureşti : Corint Junior, 2015


ISBN 978-973-128-635-8
087.5
CIP 2015-13045

56. Anotimpuri şi poveşti : cărticică de colorat, pictat şi decupat / il.:


Elisabeta Gedö ; versuri: Cătălin Tuţă. - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-45-0
087.5
CIP 2015-12547

57. BARSOTTI, RENZO. Creaturi mitologice / Renzo Barsotti. -


Giurgiu : Blink, 2015
ISBN 978-606-8746-01-2
087.5
CIP 2015-10788

58. BARSOTTI, RENZO. Monştrii fantastici / Renzo Barsotti. -


Giurgiu : Blink, 2015
ISBN 978-606-8746-00-5
087.5
CIP 2015-10787

59. BARSOTTI, RENZO. Prima mea carte cu animale / Renzo


Barsotti. - Giurgiu : Blink, 2015
ISBN 978-606-8746-02-9
087.5
CIP 2015-10786

60. Caută şi lipeşte corpul uman / Susaeta Ediciones ; trad.: Luana


Schidu. - Chiajna : Girasol, 2015
ISBN 978-606-525-745-0
087.5
371.382
CIP 2015-12572
 

CIP 19 

61. Caută şi lipeşte dinozauri / Susaeta Ediciones ; trad.: Luana


Schidu. - Chiajna : Girasol, 2015
ISBN 978-606-525-746-7
087.5
371.382
CIP 2015-12573

62. Caută şi lipeşte pompieri / Susaeta Ediciones ; trad.: Luana Schidu. -


Chiajna : Girasol, 2015
ISBN 978-606-525-744-3
087.5
371.382
CIP 2015-12574

63. CHAND, NANDIKA. Bunele maniere şi personalitatea / Nandika


Chand ; trad. şi adaptare din lb. engleză de Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea ;
New Delhi : Young Angels, 2015
ISBN 978-973-1948-32-4
ISBN 978-93-83928-69-9
087.5:395
CIP 2015-11894

64. CHAND, NANDIKA. E timpul să salvăm copacii / Nandika


Chand ; trad. şi adaptare din lb. engleză de Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea ;
New Delhi : Young Angels, 2015
ISBN 978-973-1948-33-1
ISBN 978-93-83928-70-5
087.5:574
CIP 2015-11893

65. Colorează după numere / grafica: Flory Preda. - Pantelimon :


Pescăruş, 2015
ISBN 978-606-8379-83-8
087.5
CIP 2015-10821
 

CIP 20 

66. Colorează şi ghiceşte cu Ariciu-Piciu / il.: Elisabeta Gedö ; versuri:


Cătălin Tuţă. - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-46-7
087.5
CIP 2015-12549

67. Colorează şi ghiceşte cu Peştişorul Flipi / il.: Elisabeta Gedö ;


versuri: Cătălin Tuţă. - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-48-1
087.5
CIP 2015-12551

68. Colorează şi ghiceşte cu Riţa-Veveriţa / il.: Elisabeta Gedö ; versuri:


Cătălin Tuţă. - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-47-4
087.5
CIP 2015-12550

69. Coloreză şi ghiceşte cu Iepuraşul Ţup / il.: Elisabeta Gedö ; versuri:


Cătălin Tuţă. - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-49-8
087.5
CIP 2015-12546

70. Distracţie la munte! / trad.: Teodora Pavel. - Bucureşti : Corint


Junior, 2015
ISBN 978-973-128-572-6
087.5
CIP 2015-12505

71. DOLTO, CATHERINE. Timiditatea / Catherine Dolto. - Bucureşti :


Cartea Copiilor, 2015
ISBN 978-606-8544-15-1
087.5
CIP 2015-10419
 

CIP 21 

72. Fabule pentru cei mici / Susaeta Ediciones. - Chiajna : Girasol, 2015
ISBN 978-606-525-742-9
087.5
CIP 2015-10645

73. Învăţ ceasul. - Bucureşti : Corint Junior, 2015


ISBN 978-973-128-634-1
087.5
CIP 2015-13046

74. MICHELI, GUIDO. Las aventuras del tuerto / Guido Micheli. -


Craiova : Revers, 2015
ISBN 978-606-703-512-4
087.5
CIP 2015-12534

75. Micul Prinţ : vârsta 4-6 ani. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-982-0
087.5
CIP 2015-12891

76. Micul Prinţ : caiet de activităţi vârsta 4-8 ani. - Bucureşti : Editura
RAO, 2015
ISBN 978-606-609-984-4
087.5
CIP 2015-12897

77. MUHA, CAMELIA. Ne pregătim de Paşti! / Camelia Muha. - Iaşi :


Editura Sf. Mina, 2015
ISBN 978-606-759-004-3
087.5
CIP 2015-13015

78. O croazieră de vis! / trad.: Teodora Pavel. - Bucureşti : Corint Junior,


2015
ISBN 978-973-128-601-3
087.5
CIP 2015-12508
 

CIP 22 

79. PARRAGON. 2000 de abţibilduri de Crăciun / Parragon ; trad.:


Alina Creangă. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-972-1
087.5
CIP 2015-12647

80. PARRAGON. Îmbrac-o pe Pinkabella / Parragon ; trad.: Ştefania


Dragomirescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-970-7
087.5
CIP 2015-11776

81. PARRAGON. Pinkabella adoră să deseneze / Parragon ; trad.:


Mariana Petcu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-968-4
087.5
CIP 2015-11779

82. PARRAGON BOOKS. Pinkabella : caiet de activităţi / Parragon


Books ; trad.: Alina Creangă. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-969-1
087.5
CIP 2015-11778

83. Povestiri cu farmec / Susaeta Ediciones. - Chiajna : Girasol, 2015


ISBN 978-606-525-743-6
087.5
CIP 2015-10644

84. Primele mele litere / Igloo Books Ltd. ; trad.: Luana Schidu. -
Chiajna : Girasol, 2015
ISBN 978-606-525-738-2
087.5
CIP 2015-10633
 

CIP 23 

85. Primele mele numere / Igloo Books Ltd. ; trad.: Luana Schidu. -
Chiajna : Girasol, 2015
ISBN 978-606-525-597-5
087.5
CIP 2015-10634

86. ROTARU, DIANA. Învaţă să faci animăluţe din hârtie : origami


pentru copii / Diana Rotaru. - Bucureşti : Teora, 2015
ISBN 978-973-20-1402-8
087.5
CIP 2015-10806

87. Rugăciuni pentru pitici / grafica: Flory Preda. - Pantelimon :


Pescăruş, 2015
ISBN 978-606-8379-84-5
087.5
CIP 2015-10822

88. ŢENEA, JENI. Ghicitori şi desene pentru clasele I-IV / Ţenea


Jeni. - Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-012-8
372.874
087.5
CIP 2015-10497

89. Un concert pentru Buni / trad.: Teodora Pavel. - Bucureşti : Corint


Junior, 2015
ISBN 978-973-128-573-3
087.5
CIP 2015-12507
 

CIP 24 

90. VOINEA, SORIN. Circul Frisky / o poezie de Sorin Voinea ; il.:


Anca Pintilie. - Bucureşti : Sigma, 2012-
vol.
ISBN 978-973-649-749-0
Vol. 2 : Circul Frisky în turneu / il.: Maria Zurbagiu. - 2015. - ISBN 978-
606-727-103-4
821.135.1-93-1
087.5
CIP 2015-10829

91. Vorbesc în engleză. - Deva : Editura Crişan, 2015


ISBN 978-606-508-215-1
087.5:811.111
CIP 2014-24562

92. Vrăbiuţa Chiri / grafica: Flory Preda. - Pantelimon : Pescăruş, 2015


ISBN 978-606-8379-81-4
087.5
CIP 2015-10823

09 Manuscrise. Bibliofilie

93. Manuscrisele de la Marea Moartă / trad.: Simona Dumitru ;


introducere şi note: Theodor H. Gaster. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-553-5
091(=411.16)(569.4 Qumran)
091(=411.17)(569.4 Qumran)
902(569.4 Qumran)
CIP 2015-12607
 

CIP 25 

1 FILOZOFIE

94. CONDILLAC, ÉTIENNE BONNOT DE. Despre ştiinţe, arte,


filosofie / Condillac, D'Alembert, Buffon ; în texte trad. şi comentate de Ioan N.
Roşca. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2015
ISBN 978-973-163-901-7
1:5+7
CIP 2015-12521

95. Filosofie şi religie în spaţiul românesc / Mihai-Dan Chiţoiu, Savu


Totu (coord.). - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0342-7
1(498)
2(498)
CIP 2015-10574

96. KEREKES, ERSZÉBET. Szavak közt az idő / Kerekes Erzsébet. -


Cluj-Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó, 2015
ISBN 978-606-8145-73-0
1
CIP 2015-11638

97. PAPP, LEVENTE. A fenomenális tudat kérdése és az


intencionalitás / Papp Levente. - Cluj-Napoca : Egyetemi Műhely Kiadó, 2015
ISBN 978-606-8145-74-7
1
CIP 2015-11660

13 Filozofia spiritului. Filozofia culturii. Ocultism

98. IMRE TÓTH. Ahile : paradoxele eleate în fenomenologia


spiritului / Imre Tóth. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4330-8
130.121
CIP 2015-13048
 

CIP 26 

99. NICODIM AGHIORITUL, sfânt. Despre vrăjitorie / Sfântul


Nicodim Aghioritul ; trad. din lb. greacă de Ion Diaconescu. - Ed. a 2-a, rev. -
Bucureşti : Editura Sophia, 2015
ISBN 978-973-136-491-9
13
291.33
CIP 2015-12674

100. Utilizarea cărţilor de Tarot. - Bucureşti : Expres Birou, 2015


ISBN 978-973-1976-28-0
133.4
794.4
CIP 2015-11407

14 Sisteme filozofice

101. MUSTAŢĂ, GABRIEL. Nebunia ateismului : o analiză a


existenţei lui Dumnezeu în teologia lui Stephen Charnock / Mustaţă Gabriel ;
ed. teologic: Negruţ Paul, Ilie Viorel, Popa Dorina (ed. literar). - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1575-7
141.45
2
CIP 2015-11467

102. PREDA, RADU. Jurnal cu Petre Ţuţea / Radu Preda ; ed. îngrijită
şi postf. de Răzvan Codrescu ; cu un interviu ed. de Răzvan Bucuroiu. - Bucureşti :
Lumea credinţei, 2015
ISBN 978-606-93694-9-4
14(498) Ţuţea,P.
929 Ţuţea,P.
CIP 2015-12052
 

CIP 27 

103. TONOIU, VASILE. Reflecţii asupra meditaţiilor carteziene /


Vasile Tonoiu. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2015
ISBN 978-973-27-2550-4
14(44) Descartes,R.
929 Descartes,R.
CIP 2015-12789

159.9 Psihologie

104. BERKE, JOSEPH. De ce te urăsc şi mă urăşti / Joseph Berke ;


trad.: Violeta Ciotău. - Bucureşti : Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-408-1
159.922.1
CIP 2015-10797

105. BORG, JAMES. Puterea minţii : schimbă-ţi gândirea, schimbă-ţi


viaţa / James Borg ; trad.: Silvia Bratu. - Bucureşti : ALL Educational, 2015
ISBN 978-973-684-892-6
159.923.2
CIP 2015-13076

106. CARTER, PHILIP. Testaţi-vă EQ-ul : evaluaţi-vă inteligenţa


emoţională prin 22 de chestionare de personalitate / Philip Carter ; trad.: Mihai-
Dan Pavelescu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2015
ISBN 978-606-8653-33-4
159.9.072:159.942
CIP 2015-12676

107. CIUNGRADI, DANA. Puterea atitudinii personale / Dana


Ciungradi. - Timişoara : ESP System, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8606-27-9
159.9
CIP 2015-12838
 

CIP 28 

108. CLOUD, HENRY. Limite pentru copii / dr. Henry Cloud şi dr.
John Townsend ; trad.: Dan Tomuleţ ; ed.: Mihaela Moza. - Oradea : Elpis, 2015
ISBN 978-606-92441-8-0
159.922.7
CIP 2015-12815

109. Cognitive sciences - interdisciplinary approach / coord.: Tudorel


Dima, Mihaela Luca. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0353-3
159.9
CIP 2015-10866

110. Contribuţii la psihologia morală : evaluări ale rezultatelor şi noi


cercetări empirice / coord.: Bogdan Olaru, Andrei Holman. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0354-0
159.9:17
CIP 2015-10867

111. COŞMELEAŢĂ, MIRCEA IONUŢ. Conceptul de alteritate în


spaţiul carceral / Mircea Ionuţ Coşmeleaţă. - Craiova : Alma, 2015
ISBN 978-606-567-262-8
159.9
CIP 2015-12082

112. DAVID, DANIEL. Psihologia poporului român : profilul


psihologic al românilor / Daniel David. - Iaşi : Polirom, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-5478-9
14(498):159.922.4(498)
CIP 2015-10862
 

CIP 29 

113. DIACONESCU, MARIUS BOGDAN. Interogatoriul din punct


de vedere juridic şi psihologic / Diaconescu Marius Bogdan. - Craiova : Sitech,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4714-4
159.9:343.144
CIP 2015-10879

114. FAROS, FILOTHEU. La jumătatea drumului : criza vârstei de


mijloc / pr. Filoteu Faros ; trad. din lb. greacă de protopresbiter dr. Gabriel
Mândrilă şi Laura Mândrilă. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Sophia, 2015
ISBN 978-973-136-489-6
2
3-053.85
159.923.2
CIP 2015-12672

115. GABOR, ELENA. Acasă la arborele vieţii : introducere în ştiinţa


subconştientului, ştiinţa eterică / Elena Gabor. - Târgu-Mureş : Farmamedia,
2015
ISBN 978-606-8215-52-5
159.9
CIP 2015-10791

116. GARDNER, JOY. Vindecarea vibraţională prin chakre cu


puterea luminii, a culorilor, a sunetelor, a cristalelor şi prin aromaterapie /
Joy Gardner ; trad.: Cristina Baluţă. - Pantelimon : Livingstone, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8545-15-8
159.9
615.8
CIP 2015-11636
 

CIP 30 

117. GLENN, DENISE. Înţelepciune pentru mame : principii


folositoare mamei în creşterea copiilor ei / Denise Glenn ; trad. de Camelia
Ţepeneu ; adaptare în lb. română făcută de Mihoc Ioan Teofil. - Cluj-Napoca :
Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1574-0
159.92.7
CIP 2015-11468

118. HAY, LOUISE. Viaţa te iubeşte : 7 practici spirituale pentru


vindecarea vieţii / Louise Hay şi Robert Holden ; ed.: Cătălin Parfene ; trad.:
Cristian Hanu. - Braşov : Adevăr Divin, 2015
ISBN 978-606-8420-92-9
159.947.5
2
CIP 2015-12752

119. HILL, NAPOLEON. Secretele celor trei maeştri ai succesului


pentru a-ţi schimba viaţa : trei obiceiuri fundamentale care îţi vor îmbunătăţi
statutul financiar, relaţiile, sănătatea şi viaţa / Napoleon Hill, Dale Carnegie,
Joseph Nurphy ; trad. de Mihaela Popescu şi Roxana Măciucă. - Bucureşti : Curtea
Veche Publishing, 2015
ISBN 978-606-588-834-0
159.947.2
CIP 2015-11325

120. JURCA, EUGEN. Consilerea în asistenţa socială / Eugen Jurca. -


Timişoara : Editura de Vest, 2015
ISBN 978-973-36-0647-5
159.9
CIP 2015-13063

121. LEVITIN, DANIEL J. Mintea organizată : cum să gândeşti


corect în era supraîncărcării informaţionale / Daniel J. Levitin ; trad.: Dan
Crăciun. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-051-3
159.9
CIP 2015-10523
 

CIP 31 

122. LEWIS, RICKI. Vindecat pentru totdeauna : terapia genică şi


băiatul care a salvat-o / Ricki Lewis ; trad.: Constantin Dumitru-Palcus. -
Bucureşti : Life Style, 2015
ISBN 978-606-8566-53-5
159.9
CIP 2015-10540

123. MARKER, MEG. Rescrierea regulilor : un ghid interactiv


pentru iubire, sex şi relaţii / Meg Marker ; trad.: Radu Filip. - Bucureşti : Editura
Trei, 2015
ISBN 978-606-719-399-2
159.9
CIP 2015-10351

124. MINICH, DEANNA M. Hrana chakrelor pentru o sănătate


optimă : ghidul alimentelor care vă pot îmbunătăţi nivelul energetic, inspiră
creativitatea, deschid inima şi vindecă trupul, mintea şi spiritul / dr. Deanna M.
Minich ; trad.: Ana Ionesei. - Pantelimon : Livingstone, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8545-12-7
159.9
613.2
615.8
CIP 2015-11635

125. MODALITĂŢI DE DEZVOLTARE SOCIO-EMOŢIONALĂ


LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ. Simpozion naţional (2015 ; Gherăeşti). Actele
Simpozionului Naţional "Modalităţi de dezvoltare socio-emoţională la vârsta
preşcolară" : concurs naţional "Frumuseţea copilăriei" : Gherăeşti, 24 mai
2015 / coord.: prof. Horvat Regina, prof. Fabian Monica, prof. Imbrişcă Enăşoaie
Simona. - Roman : Serafica, 2015
ISBN 978-606-770-000-8
159.922.7
CIP 2015-11637
 

CIP 32 

126. MOLDOVAN, LILIANA. Dezvoltarea inteligenţei emoţionale la


vârstă preşcolar / Liliana Moldovan, Georgiana Onişoru. - Bucureşti : Joy, 2015
ISBN 978-606-8593-36-4
159.922.7
CIP 2015-10544

127. NEAGU, GABRIELA-ALINA. Conflicte în familie şi


posibilitatea medierii lor / Gabriela-Alina Neagu. - Calafat : Man, 2015
ISBN 978-606-93500-8-9
316.48
159.922.7
CIP 2015-13024

128. NEAGU, GABRIELA-ALINA. Tehnici de consiliere


educaţională pentru îmbunătăţirea comunicării în clasă / Gabriela-Alina
Neagu. - Calafat : Man, 2015
ISBN 978-606-93500-9-6
37.015.3
159.922.7
CIP 2015-13025

129. OAKLANDER, VIOLET. Ferestre către copiii noştri / Violet


Oaklander ; trad.: Tatiana Chicu, Cristina Toader. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-548-1
159.922.7
CIP 2015-12184

130. PERCY, ALLAN. Hesse pentru dezorientaţi / Allan Percy ; trad.:


Anca Irina Ionescu. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-562-7
159.9
CIP 2015-12616
 

CIP 33 

131. POPESCU, ANA VICTORIA. Puterea gândurilor / Popescu Ana


Victoria. - Buzău : Coresi & Mitrofan, 2015-
3 vol.
ISBN 978-973-570-430-8
Vol. 1. - 2015 - ISBN 978-973-570-431-5
159.9
CIP 2015-10270

132. Protocol clinic pentru tulburări anxioase destinat femeilor


private de libertate / Emanuel Ionel Andelin, Lorena Elena Bolfă, Raluca Larisa
Croitoru, ... - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4744-1
616.89
159.97
CIP 2015-13075

133. Psihologie militară aplicată / coord.: Cornel Laurenţiu Mincu. -


Bucureşti : Editura Universitară, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-28-0261-5
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-28-0262-2
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-28-0263-9
159.9:355
CIP 2015-10934 - CIP 2015-10935

134. RENIK, OWEN. Psihanaliza practică / Owen Renik ; trad.:


Smaranda Nistor. - Bucureşti : Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-400-5
159.9
CIP 2015-10350

135. Retman şi Retmagia / prof. univ. dr. psiholog Daniel David


(coord.), conf. univ. dr. Anca Dobrean, Mihai Goţiu, dr. Bencze László. -
Bucureşti : Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-404-3
159.9
CIP 2015-10417
 

CIP 34 

136. RIZZO, STEVE. Adună-ţi forţele! : cum să gândeşti, să râzi şi să


te bucuri de drumul tău către succes / Steve Rizzo ; trad. de Roxana Măciucă. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2015
ISBN 978-606-588-836-4
159.9
CIP 2015-10595

137. ROTHSCHILD, BABETTE. Corpul îşi aminteşte / Babette


Rothschild ; trad.: Ramona Elena Anghel. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-545-0
159.9
615.851
CIP 2015-12181

138. RUSS, ROBERTS. Cum poate Adam Smith să vă schimbe viaţa :


un ghid inedit despre natura umană şi fericire / Russ Roberts ; trad.: Raluca
Chifu. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-054-4
159.9
CIP 2015-10525

139. RUSSELL, KEN. Teste de inteligenţă IQ / Ken Russell, Philip


Carter ; trad.: Mihai-Dan Pavelescu ; red.: Mihaela Ştefan. - Bucureşti : Meteor
Publishing, 2014-
vol.
ISBN 978-606-8469-83-6
Vol. 4 / red.: Viorica Horga. - 2015. - ISBN 978-606-8653-34-1
159.9.072:159.95
CIP 2015-10911

140. SCHACHE, RUEDIGER. Secretul dezvăluit despre partenerii


oglindă : relaţia de iubire privită ca o cale către eliberarea interioară /
Ruediger Schache ; trad.: Diana Moraru. - Bucureşti : Atman, 2015
ISBN 978-606-93899-3-5
159.923.2
CIP 2015-12145
 

CIP 35 

141. SCHMIDT, BARB. Practica : instrumente simple pentru


combaterea stresului, găsirea linişti interioare şi descoperirea fericirii / Barb
Schmidt, fondatoarea Peaceful Mind Peaceful Life ; ed.: Cătălin Parfene ; trad.:
Elena Málnai. - Braşov : Adevăr Divin, 2015
ISBN 978-606-8420-93-6
159.9
CIP 2015-12753

142. SCHÜTZENBERGER, ANNE ANCELIN. Ieşirea din doliu :


cum să îţi depăşeşti durerea şi să înveţi să trăieşti din nou / Anne Ancelin
Schützenberger, Évelyne Bissone Jeufroy ; trad.: Adriana Steriopol. - Bucureşti :
Editura Trei, 2015
ISBN 978-973-707-940-4
159.9
CIP 2015-10349

143. SEMENIK, DMITRY. Problemele psihologice : obstacol pe calea


vieţii duhovniceşti / Dmitry Semenik ; trad. din lb. rusă de Monahia Mina. -
Bucureşti : Editura Sophia, 2015
ISBN 978-973-136-490-2
159.9
2
CIP 2015-12673

144. SIMIONESCU, LAURENŢIU AMEDEU A. Program cu album /


Laurenţiu Amedeu A. Simionescu. - Iaşi : Panfilius, 2015
ISBN 978-606-689-012-0
159.96
CIP 2015-12066

145. STAN, MARIA MAGDALENA. Introducere în psihologia


personalităţii / Maria Magdalena Stan. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4699-4
159.922.7
CIP 2015-10753
 

CIP 36 

146. STAN, OANA-ELENA. Dominanţa autorităţilor parentale


reflectată în dinamica relaţiilor interpersonale / Oana-Elena Stan ; referent
ştiinţific: prof. Valerică Raşcu. - Râmnicu-Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-279-7
159.922.7
CIP 2015-10359

147. Studii de psihologie pozitivă / coord.: Cornel Laurenţiu Mincu. -


Bucureşti : Editura Universitară, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-28-0231-8
Vol. 1. - ISBN 978-606-28-0257-8
Vol. 2. - ISBN 978-606-28-0260-8
159.9
CIP 2015-10936 - CIP 2015-10937

148. ŞTEFĂNESCU, DOINA-OLGA. Psihologie : manual pentru


clasa a X-a / Doina-Olga Ştefănescu, Elena Bălan, Cristina Ştefan. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4903-4
159.97(075.35)
CIP 2015-10848

149. TAYLOR, SANDRA ANNE. Codul miracolelor tale cuantice :


simpla tehnică prin care dobândeşti bucuria şi succesul fără sfârşit / Sandra
Anne Taylor. - Bucureşti : For You, 2015
ISBN 978-606-639-093-4
159.9
CIP 2015-12522

150. TOWNSEND, JOHN. Dincolo de limite / dr. John Townsend ;


trad.: Dan Tomuleţ ; ed.: Mihaela Moza. - Oradea : Elpis, 2015
ISBN 978-606-92441-7-3
159.9
CIP 2015-12816
 

CIP 37 

151. TRIFAN, ANIŞOARA. Creativitatea preşcolarilor / Trifan


Anişoara. - Braşov : Etnous, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-712-155-1
159.922.7
CIP 2015-12080

152. TRIŞI, ALEXANDRINA. Funcţii ale identităţii de părinte în


dezvoltarea emoţională a şcolarului mic / Alexandrina Trişi ; ref. şt.: conf. univ.
dr. Maria Doina Schipor. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8426-46-4
159.922.7
CIP 2015-11730

153. WATTS, ALAN. Devino ceea ce eşti / Alan Watts ; trad.: Mihai
Popa Radu. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-546-7
159.923.2
14
CIP 2015-12182

154. WELWOOD, JOHN. Dragoste şi trezire / John Welwood ; trad.:


Silvia Sbârnă ; ed.: Elena Francisc Ţurcanu, Horia Francisc Ţurcanu. - Ed. a 2-a,
rev. - Bucureşti : Elena Francisc Publishing, 2015
ISBN 978-973-1812-75-5
159.922.1
CIP 2015-11425

16 Logică. Teoria cunoaşterii

155. Meaning & truth / coord.: Sorin Costreie, Mircea Dumitru. -


Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0356-4
16
CIP 2015-10869
 

CIP 38 

17 Morală. Etică

156. BOCHENSKI, JOSEPH-MARIA. Manual de înţelepciune /


Joseph-Maria Bochenski ; trad. de Mircea Petean ; argument de Vasile Igna ; pref.
de Kornelius Politzki ; postf. de Edward Swiderski. - Ed. a 5-a. - Cluj-Napoca :
Limes, 2015
ISBN 978-973-726-913-3
171
CIP 2015-11711

157. CALVET, ROBERT. O istorie a samurailor / Robert Calvet ;


trad.: Valentin Protopopescu. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-544-3
17:355(520)
299.52
CIP 2015-11728

158. Etică şi comunicare : componente teoretice şi implicaţii


pragmatice / Daniela Dunca, Petru Dunca (coord.). - Bucureşti : Pro Universitaria,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0344-1
17
316.77
CIP 2015-10576

2 RELIGIE

159. ANDREASEN, M. L. Decalogul / M. L. Andreasen ; trad.: Ilie


Gheorghişor. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-897-3
2
CIP 2015-12102
 

CIP 39 

160. BASARAB, MIRCEA. Scriptură şi tradiţie : importanţa şi


receptarea textului scripturistic în istoria bisericii / pr. Mircea Basarab ; vol.
publicat cu binecuvântarea Preafericitului Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române. - Bucureşti : Basilica, 2015
ISBN 978-606-29-0051-9
2
CIP 2015-10486

161. BĂRBULESCU, CONSTANTIN. Religia a apărut în acelaşi loc


şi concomitent cu civilizaţia / dr. Constantin N. Bărbulescu. - Drobeta-Turnu
Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-699-3
2(100)(091)
CIP 2015-11969

162. Biblia / Asociaţia Biblică Română Casa Bibliei ; trad.: Dumitru


Cornilescu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Casa Bibliei, 2015
ISBN 978-606-92756-9-6
22
CIP 2015-12604

163.Biblia. (română ; 1688). Biblia 1688. - Freiburg : Albert-Ludwigs-


Universität-Freiburg ; Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 1988-
vol..
ISBN 973-8243-32-7
Pars 21 : Machabaeorum I, Machabaeorum II, Machabaeorum III / dr.
Iosif Camară, dr. Ana Catană-Spenchiu, dr. Mioara Dragomir, ... ; coord.: Eugen
Munteanu. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2015. - Bibliogr. - Index. -
ISBN 978-606-714-139-9
002(498)"1688":22
003.349
091.07
22=135.1
811.135.1"16"
CIP 2015-11669
 

CIP 40 

164. CAMPBELL, JOSEPH. Eroul cu o mie de chipuri / Joseph


Campbell ; trad.: Mihai Mănescu, Gabriela Deniz. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-547-4
2(100)
CIP 2015-12183

165. CAPĂTĂ, IOAN. Roadele Duhului / Ioan Capătă. - Sibiu : Oastea


Domnului, 2015
ISBN 978-973-710-292-8
2
CIP 2015-11653

166. CHAPMAN, BOB. Matei 24 : nimic despre sfârşitul lumii / dr.


Bob Chapman ; trad.: Adela Duca. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1581-8
226.2
CIP 2015-11734

167. CHIRILUŢĂ, BOGDAN FLORIN. Introducere în studiul Noului


Testament / Arhid. lect. univ. dr. Bogdan-Florin Chiriluţă. - Constanţa : Editura
Arhiepiscopiei Tomisului, 2015
ISBN 978-606-8001-70-8
225.07
CIP 2015-11683

168. CHIRIŢĂ, NELU. Bucurie deplină! : 25 de motive pentru o viaţă


plină de bucurie culese din Epistola către Filipeni / Nelu Chiriţă ; ed.: Vasilică
Croitor. - Medgidia : Succeed Publishing, 2015
ISBN 978-606-8218-61-8
227.6
CIP 2015-11944

169. COMAN, ALEXANDRA. Dialoguri astrale / Alexandra Coman. -


Pantelimon : Livingstone, 2015
ISBN 978-606-8545-16-5
2
CIP 2015-11634
 

CIP 41 

170. DANIEL, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.


Symporeuontes me ton Theo : to noema kai to ophelos tou proskynematos /
Daniel, Patriarhou Roumanias ; trad.: Aurelian-Nicolae Iftimiu. - Bucureşti :
Basilica, 2015
ISBN 978-606-29-0053-3
2
CIP 2014-23917

171. DANIIL DE KESARIANI, VYRONAS ŞI YMITTOS. Slujirea


episcopului în Biserică / Mitropolitul Daniil de Kesariani, Vyronas şi Ymittos. -
Ed. a 2-a. - Bucureşti : Basilica, 2015
ISBN 978-606-29-0056-4
2
CIP 2015-13013

172. DOROBANŢU, NIL. Cuvinte cereşti / Nil Dorobanţu. - Bacău :


Babel, 2015-
4 vol.
ISBN 978-606-8583-35-8
Vol. 1. - 2015. - ISBN 978-606-8583-34-1
2
CIP 2015-11690

173. EFTIMIU, FLOREA. Unde eşti? / Eftimiu Florea. - Sibiu : Oastea


Domnului, 2015
ISBN 978-973-710-294-2
2
CIP 2015-11651

174. FAROS, FILOTHEU. Nici prea devreme, nici prea târziu / pr.
Filoteu Faros, Georgios Sigalos ; trad. din lb. greacă de protopresbiter dr. Gabriel
Mândrilă. - Bucureşti : Editura Sophia, 2015
ISBN 978-973-136-488-9
2
CIP 2015-12544
 

CIP 42 

175. FRANCISC, PAPĂ. Misericordiae vultus - Bula de convocare a


Jubileului Extraordinar al Milostivirii / Francisc. - Iaşi : Presa Bună, 2015
ISBN 978-606-8116-46-4
2
CIP 2015-11379

176. GAVRIL, MIHAIL. Ī ekklīsía, ī synagōgī kai ī megálī stoá : o


peirasmòs stīn Karantanía : o drómos tīs Damaskoy : ī diálysī tīs masonías /
Michaīl Gavriīl. - Bucureşti : Editura Christiana, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-1913-80-3
2
CIP 2015-12221

177. Ghid de buzunar - Arca lui Noe : o perspectivă din punct de


vedere biblic şi ştiinţific asupra relatării din Geneza / trad.: Alexandra Raţiu. -
Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2015
ISBN 978-973-7758-78-1
222.11.07
CIP 2015-13082

178. Ghid de buzunar - Astronomia : care este perspectiva Bibliei? /


trad.: Alexandra Raţiu. - Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2015
ISBN 978-973-7758-79-8
22.07:52
CIP 2015-13081

179. Ghid de slujire multiculturală / ed.: David A. Anderson, Margarita


R. Cabellon ; trad.: Mariana Wilson. - Oradea : Casa Cărţii, 2015
ISBN 978-606-732-022-0
2
CIP 2015-12118

180. GHIOANCĂ, CONSTANTIN. Viaţă din belşug : studii din


Evanghelia după Ioan / Constantin Ghioancă. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1593-1
226.5.07
CIP 2015-13036
 

CIP 43 

181. HAGIN, KENNETH E. Chemarea femeii în slujire / Kenneth E.


Hagin. - Deva : Editura Karina, 2015
ISBN 978-606-8514-49-9
2
CIP 2015-11518

182. HAGIN, KENNETH E. Biserica triumfătoare / Kenneth E.


Hagin. - Deva : Editura Karina, 2015
ISBN 978-606-8514-48-2
2
CIP 2015-11517

183. HARNACK, ADOLPH VON. Originea Noului Testament /


Adolph von Harnack ; trad.: Daniela Badea. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-559-7
225.07"00/03"
CIP 2015-12613

184. HARRIS, SAM. Sfârşitul credinţei / Sam Harris ; trad.: Alexandru


Anghel. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-563-4
2
17
CIP 2015-12617

185. Iertarea / W.F.M. ; trad.: pr. Vladimir Popovici. - Sibiu : Oastea


Domnului, 2015
ISBN 978-973-710-293-5
2
CIP 2015-11652
 

CIP 44 

186. IVAŞCU, CLAUDIA. Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste


pentru dialogul interreligios / Ivaşcu Şt. Claudia. - Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-513-1
291.14:211
CIP 2015-12535

187. KAUNG, STEPHEN. Un cuvânt de îmbărbătare / Stephen


Kaung ; trad.: Gabriel Gavriluţ ; ed.: Marioara Szabo. - Oradea : Lampadarul de
Aur, 2015
ISBN 978-606-8651-10-1
2
CIP 2015-11639

188. KNIGHT, GEORGE R. Comentariu la Efeseni / George R.


Knight ; trad.: Loredana Sîrbu. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-895-9
227.5
CIP 2015-11618

189. KNIGHT, GEORGE R. Comentariu la Galateni / George R.


Knight ; trad.: Loredana Sîrbu. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-894-2
227.4
CIP 2015-11617

190. KNIGHT, GEORGE R. Comentariu la Romani / George R.


Knight ; trad.: Loredana Sîrbu. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-893-5
227.12
CIP 2015-11616

191. MATACHE, IULIANA. Aspecte ale convertirii religioase în satul


Bărcăneşti, judeţul Ialomiţa / Iuliana Matache. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-129-3
2(075.8)
CIP 2015-11322
 

CIP 45 

192. MIHOC, VASILE. Lumina Evangheliei : exegeze la Evangheliile


duminicale / pr. prof. univ. dr. Vasile Mihoc. - Sibiu : Agnos, 2015
ISBN 978-973-1941-41-7
22
CIP 2015-11614

193. MITU, COSMA COSTEL. Ecclesial gracious state -


Monachism / Cosma Costel Mitu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4692-5
2
CIP 2015-10338

194. MUHA, CAMELIA. Biblia / Camelia Muha. - Iaşi : Editura Sf.


Mina, 2015
ISBN 978-606-759-012-8
087.5:22.046
CIP 2015-11419

195. Noii mucenici chinezi / trad.: Medana Oltean şi Cătălin Grigore. -


Bucureşti : Editura Iona, 2015
ISBN 978-606-93971-0-7
2
CIP 2015-11591

196.Biblia. N.T. Evanghelia după Matei. Noul Testament :


Evanghelia după Matei / introd., trad., comentariu şi note patristice de Cristian
Bădiliţă ; pref. de Theodor Paleologu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Vremea, 2015
ISBN 978-973-645-697-8
226.2
CIP 2015-10477

197. Noul Testament - Evanghelia după Ioan / introduceri, trad.,


comentariu şi note patristice de Cristian Bădiliţă. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Vremea,
2015
ISBN 978-973-645-694-7
226.5
CIP 2015-11759
 

CIP 46 

198. ORSATTI, MAURO. O plăcută enigmă / Mauro Orsatti, Călin-


Daniel Paţulea ; ed.: Silviu Hodiş ; trad.: Adriana Zaharia. - Târgu-Lăpuş : Galaxia
Gutenberg, 2015
ISBN 978-973-141-601-4
2
CIP 2015-11938

199. PERŢE, VIORICA. Argeologia necunoscutului : perspective


inedite / Perţe Viorica. - Oradea : Primus, 2015
ISBN 978-606-707-029-3
2
159.923.2
CIP 2015-11301

200. QUESSON, NOËL. Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare


duminică : anul A / Noël Quesson. - Iaşi : Presa Bună, 2015
ISBN 978-606-8116-49-5
2
CIP 2015-11901

201. QUESSON, NOËL. Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare


duminică : anul C / Noël Quesson. - Iaşi : Presa Bună, 2015
ISBN 978-606-8116-48-8
2
CIP 2015-11555

202. RAYMUNDUS LULLUS. Ars brevis / Raimundus Lullus ; trad.,


comentarii şi referinţe de Jana Balacciu Matei ; studiu introd. de Josep E. Rubio
Albarracin. - Iaşi : Polirom, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-46-5472-7
22.06
CIP 2015-10641
 

CIP 47 

203. RUSSELL, NORMAN. Învăţătura despre îndumnezeire în


tradiţia patristică greacă / Norman Russell ; trad. din lb. engleză de Dragoş
Dâscă. - Iaşi : Doxologia, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-666-372-4
2
CIP 2015-12678

204. SMITH, GORDON T. Chemaţi să fie sfinţi / Gordon T. Smith ;


trad.: Octavian Verlan. - Timişoara : Noua Speranţă, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-7986-86-3
2
CIP 2015-11727

205. SUCIU, IOAN. Exerciţii spirituale / P.S.S. Ioan Suciu. - Baia


Mare : Editura Surorilor Lauretane, 2015
ISBN 978-606-8326-59-7
2
CIP 2015-11581

206. TATU, SILVIU. Domnul împărăţeşte : traducere şi comentariu


la Apocalipsa lui Ioan / Silviu Tatu. - Oradea : Cartea Creştină ; Cluj-Napoca :
Risoprint, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1990-48-4
ISBN 978-973-53-1558-0
228.07
CIP 2015-12602
 

CIP 48 

207. ŢON, IOSIF. Oameni mari din Vechiul Testament / Iosif Ţon ;
ed.: Daniela Luca. - Arad : LuxMundi, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-93236-8-7
Vol. 1. - ISBN 978-606-93236-9-4
Vol. 2. - ISBN 978-606-93917-0-9
222.07
CIP 2015-11426 - CIP 2015-11427

208. VOLINTIRU, RODICA. Biruitori în încercare / Rodica


Volintiru ; ed.: Vasilică Croitor. - Medgidia : Succeed Publishing, 2015
ISBN 978-606-8218-62-5
2
CIP 2015-11945

209. WHITE, ELIZABETH. Paşi pe calea sfinţeniei : cum să creştem


copii iubitori de Dumnezeu / Elizabeth White ; trad. din lb. engleză: Doina
Rogoti. - Bucureşti : Editura Sophia, 2015
ISBN 978-973-136-487-2
2
CIP 2015-11718

210. ZAHARIA ZAHAROU. Cunoscute mi-ai făcut mie căile tale :


(Ps. 15, 11) / arhimandrit Zaharia Zaharou. - Deva : Editura Episcopiei Devei şi
Hunedoarei, 2015
ISBN 978-606-8692-10-4
223.2
CIP 2015-10825

23/28 Religie creştină

211. AMBROZIE IURASOV, arhimandrit. Chemarea : crucea


monahismului / părintele Ambrozie Iurasov ; trad. din lb. rusă: maica Paisia
Plăcintă. - Timişoara : Nepsis, 2015
ISBN 978-606-92371-8-2
281.93 Ambrozie Iurasov
929 Ambrozie Iurasov
CIP 2015-12132
 

CIP 49 

212. ANTONIE DE SUROJ, mitropolit. Adierea Duhului : purtarea


de grijă faţă de suflete / Mitropolitul Antonie de Suroj ; trad. din lb. rusă de
Monahia Mina. - Iaşi : Doxologia, 2015
ISBN 978-606-666-421-9
28
CIP 2015-10370

213. ASOCIAŢIA NECTARIE PROTOPSALTUL. Paraclisul


Sfântului Calinic / Asociaţia Nectarie Protopsaltul. - Suceava : Accent Print, 2015
ISBN 978-606-8686-23-3
264-68:235.3 Calinic
CIP 2015-11661

214. BĂLUŢESCU, RAMONA. Greco-catolicii eparhiei de Lugoj :


comunicare şi cuminecare / Ramona Băluţescu ; pref.: Claudiu Mesaroş. -
Orăştie : Editura Emma, 2015
Index
ISBN 978-973-1700-97-7
281.95(498 Lugoj):282
CIP 2015-12190

215. BEL, VASILE. Biserica Creştină Baptistă Română din Baia


Mare : 1930-1990 : istorie şi reflecţii / Vasile Bel. - Cluj-Napoca : Risoprint,
2015
ISBN 978-973-53-1591-7
286.15(498 Baia Mare)"1930/1990"
CIP 2015-13037

216. BEL, VASILE. Ion Bălănean : un pastor cu viziune : 130 de ani


de la naştere / Vasile Bel, Teofil Mihoc. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1592-4
286.15
CIP 2015-13035
 

CIP 50 

217. BENESCU, SORIN. Unul Dumnezeu / pr. Sorin Benescu. - Brăila :


Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015-
4 vol.
ISBN 978-606-30-0153-6
Vol. 1. - 2015. - ISBN 978-606-30-0154-3
23
CIP 2015-10817

218. BEVERE, LISA. Fete înarmate cu săbii : cum să vă purtaţi


crucea asemeni unor eroine / Lisa Bevere ; trad.: Veronica Oniga ; ed.: Vasilică
Croitor. - Medgidia : Succeed Publishing, 2015
ISBN 978-606-8218-63-2
284.57:3-055.2
CIP 2015-12050

219. BORDÁS, MÁRIA. Református vallástankönyv a IV. osztály


számára / Bordás Mária. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0051-2
284.2(075.33)
CIP 2015-12710

220. BRANIŞTE, ENE. Cuvântări şi predici / pr. prof. dr. Ene


Branişte ; publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Basilica, 2015
ISBN 978-606-29-0055-7
252
CIP 2015-13009

221. BUCUROIU, RĂZVAN. La curţile Duhului / Răzvan Bucuroiu ;


cu un cuvânt înainte de Costion Nicolescu. - Bucureşti : Lumea credinţei, 2014
5 vol.
ISBN 978-606-93694-0-1
Vol. 2 : Vetre mânăstireşti din Transilvania şi Maramureş. - 2015. - ISBN
978-606-93694-7-0
252:281.95
CIP 2015-11323
 

CIP 51 

222. BULGAKOV, SERGEJ NIKOLAEVICH. Prietenul mirelui :


despre cinstirea ortodoxă a înaintemergătorului / Serghei Bulgakov ; trad.:
Ioana-Anca Bogdan. - Alba Iulia : Reîntregirea, 2015
ISBN 978-606-509-301-0
235.3 Ioan Botezătorul
929 Ioan Botezătorul
CIP 2015-11904

223. BUZAŞI, ION. Din istoria omileticii blăjene / Ion Buzaşi ; ed.:
Silviu Hodiş. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2015
ISBN 978-973-141-594-9
251
CIP 2015-11935

224. CANTALAMESSA, RANIERO. Un imn al tăcerii : meditaţii


despre tatăl ceresc / Raniero Cantalamessa ; trad.: pr. Alexandru Moldovan. -
Alba Iulia : Reîntregirea, 2015
ISBN 978-606-509-302-7
252.8
CIP 2015-11906

225. Chipuri de lumină / carte publicată cu binecuvântarea


Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti :
Cuvântul vieţii, 2015
2 vol.
ISBN 978-973-7866-22-6
Vol. 1. - 2015. - ISBN 978-973-7866-21-9
281.95:929
CIP 2015-10468

226. CIMBRU, MIHAI. Părintele Ioan Sabău - un vrednic slujitor al


lui Hristos şi al neamului românesc : (1914-2009) / prof. Mihai Cimbru. - Deva :
Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015
ISBN 978-606-8692-09-8
281.95
CIP 2015-10428
 

CIP 52 

227. COLUMBAN, sfânt. Opere complete / Sfântul Columban ; trad.:


Ierom. Sava. - Alba Iulia : Reîntregirea, 2015
ISBN 978-606-509-300-3
252
CIP 2015-11905

228. CULLMANN, OSCAR. Nemurirea sufletului sau învierea


morţilor? / Oscar Cullmann ; trad.: Monica Medeleanu. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-558-0
237.2
236.8
284
225.07
CIP 2015-12612

229. Cum să dobândim răbdarea : Sfinţii Părinţi şi marii stareşi ai


Bisericii despre răbdarea necazurilor vieţii / trad. din lb. rusă de Gheorghiţă
Ciocioi. - Bucureşti : Editura de Suflet, 2015
ISBN 978-606-8633-07-7
241
276
CIP 2015-11388

230. CUŢARU, CAIUS. Creştinism şi islam în Evul Mediu : primele


încercări de dialog interreligios în Răsăritul creştin : perioada I, Sfântul
Anastasie Sinaitul, Sfântul Ioan Damaschin & Teodor Abū Qurra : perioada a
II-a, Samona de Gaza / arhid. Caius Cuţaru. - Sibiu : Astra Museum, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-733-076-2
281.95
29
CIP 2015-10743
 

CIP 53 

231. DANIIL STOENESCU, episcop. Liturghie pe mormântul


părintelui Arsenie : texte literar-religioase / Daniil Stoenescu, episcop-locţiitor
al Daciei Felix. - Bucureşti : Floare Albă de Colţ, 2015
ISBN 978-606-93528-9-2
244
CIP 2015-12022

232. Dă sânge şi ia Duh! : interviuri cu duhovnici ortodocşi / carte


publicată cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române. - Bucureşti : Trinitas, 2015
ISBN 978-973-155-119-7
281.95
CIP 2015-12191

233. DESEILLE, PLACIDE. Cununa binecuvântată a anului creştin :


predici la duminicile şi sărbătorile anului liturgic / părintele Placide Deseille ;
trad. din lb. franceză şi introducere de Felicia Dumas. - Iaşi : Doxologia, 2015
ISBN 978-606-666-444-8
252:281.9
CIP 2015-12679

234. DHÔTEI, JEAN-CLAUDE. Cine eşti tu Ignaţiu de Loyola? /


Jean-Claude Dhôtei, S. J. - Ed. a 2-a. - Baia Mare : Editura Surorilor Lauretane,
2015
ISBN 978-606-8326-60-3
235.3 Ignatius de Loyola
929 Ignatius de Loyola
CIP 2015-11695

235. DOBOŞ, DĂNUŢ. Biserica "Bărăţia" - Bucureşti : patru veacuri


de spiritualitate / Dănuţ Doboş, Tereza Sinigalia, Cătălin Grigore ; pref.:
Arhiepiscop Ioan Robu. - Bucureşti : Editura Arhiepiscopiei Romano-Catolice,
2015
ISBN 978-606-728-020-3
282(498 Buc.) Bărăţia
CIP 2015-11453
 

CIP 54 

236. DUKES LEE, JENNIFER. Idolul iubirii : cum să renunţi la


nevoia de acceptare şi să te priveşti prin ochii lui Dumnezeu / Jennifer Dukes
Lee. - Oradea : Imago Dei, 2015
ISBN 978-606-8314-19-8
244
CIP 2015-12129

237. DUMITRU, MARIANA. Avortul - păcatul uciderii pruncilor


fără nume şi fără botez : culegere de texte si cugetări despre avort şi
contracepţie / Mariana Dumitru. - Arad : Icona, 2015
ISBN 978-606-93963-0-8
241.633
CIP 2015-12060

238. FAZEKAS, JÓZSEF TAMÁS. Végtelen EGY / Fazekas József


Tamás. - Satu Mare : Profundis, 2015
ISBN 978-973-1979-38-0
28
CIP 2015-11443

239. FĂRĂGĂU, BENIAMIN. 1 Timotei / Beniamin Fărăgău. - Cluj-


Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1577-1
252.8
CIP 2015-12111

240. FĂRĂGĂU, BENIAMIN. Păcatul de moarte / Beniamin


Fărăgău. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1578-8
241.412
CIP 2015-12110

241. FĂRĂGĂU, BENIAMIN. Vestiţi moartea Domnului / Beniamin


Fărăgău. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1579-5
232
CIP 2015-12109
 

CIP 55 

242. GĂLĂŢAN-JIEŢ, DUMITRU. În sfântul Munte Athos mai


aproape de Dumnezeu / Dumitru Gălăţan Jieţ. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2015
ISBN 978-606-516-750-6
281.94(495 Athos)
913(495 Athos)
CIP 2015-10728

243. GHELASIE DE LA FRĂSINEI, ieromonah. Practica isihastă /


ieromonah Ghelasie Gheorghe. - Bucureşti : Platytera, 2015
ISBN 978-973-1873-48-0
28
CIP 2015-10667

244. Ghid de buzunar - Controverse sociale : ce ne spune Biblia


despre moralitate? / trad.: Dumitru Dorian. - Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2015
ISBN 978-973-7758-80-4
241
CIP 2015-13030

245. GORDON, VASILE. Omiletica / pr. Vasile Gordon (coord.), pr.


Adrian Ivan, pr. Nicuşor Beldiman ; lucrare publicată cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Bucureşti :
Basilica, 2015
ISBN 978-606-29-0052-6
251
CIP 2015-13010

246. GRÉGOIRE DE TOURS, st. Cele mai vechi texte despre


apostolul Andrei / Grégoire de Tours ; prezentare şi trad. de Cristian Bădiliţă ; il.
de Marian Vidaru. - Bucureşti : Vremea, 2015
ISBN 978-973-645-699-2
235.3 Andrei
CIP 2015-10814

247. HADOR, ANTONETA. Shalom - minuni în Ţara Sfântă /


Antoneta Hador. - Bucureşti : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-892-8
269.4
CIP 2015-11473
 

CIP 56 

248. HANEGRAAFF, HANK. Învierea / Hank Hanegraaff ; trad.:


Simona Sav ; ed.: Livius T. Percy. - Oradea : Cartea Creştină, 2015
ISBN 978-973-1990-47-7
232.97
CIP 2015-12200

249. IONESCU, RĂZVAN ANDREI. Teologie ortodoxă şi ştiinţă :


conflict, indiferenţă, integrare sau dialog? : care să fie atitudinea noastră faţă
de ştiinţă? / pr. Răzvan Andrei Ionescu ; trad. din lb. franceză de Paula Ilaş. - Iaşi :
Doxologia, 2015
ISBN 978-606-666-431-8
281.9:5
CIP 2015-12680

250. JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER, sfânt. Prietenii lui


Dumnezeu : predici / Josemaría Escrivá de Balaguer. - Iaşi : Presa Bună, 2015
ISBN 978-606-8116-47-1
252
CIP 2015-11378

251. JUHÁSZNÉ DOBAI, ERZSÉBET. Segélysztorik 1989 / Juhászné


Dobai Erzsébet. - Cluj-Napoca : Exit, 2015
ISBN 978-973-7803-17-7
284.2
CIP 2015-12074

252. JURCOI, EMANUEL. Ferestre spre trecut : un istoric al


Bisericii Creştine Baptiste din Covăsînţ : 1896-2011 / Jurcoi Emanuel. -
Zădăreni : Editura Rebeca, 2015
ISBN 978-606-8658-20-9
286.15(498 Covăsînţ)"1896/2011"
CIP 2015-12783

253. LĂPUGEAN, IOAN ALEXANDRU. Mic almanah cu bisericile


creştine baptiste din zona Făgetului / Ioan Alexandru Lăpugean. - Deva : Cetate
Deva, 2015
ISBN 978-606-8205-99-1
286(498 Făget)
CIP 2015-12820
 

CIP 57 

254. LITURGHIE ŞI POVĂŢUIRE DUHOVNICEASCĂ ÎN


PAROHIA DE AZI, ÎN LUMINA SCRIERILOR FILOCALICE ALE
PRIMULUI MILENIU. Simpozion teologic naţional (2014 ; Şoimuş).
Liturghie şi povăţuire duhovnicească în parohia de azi, în lumina scrierilor
filocalice ale primului mileniu : simpozion teologic naţional : Şoimuş, 10
octombrie 2015 / volum tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Gurie,
Episcopul Devei şi al Hunedoarei ; coord.: pr. drd. Mihai Laurenţiu Herban ; graf.:
pr. Mircea Mihuleţ. - Alba-Iulia : Reîntregirea ; Deva : Editura Episcopiei Devei şi
Hunedoarei, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-509-299-0
ISBN 978-606-8692-08-1
264
CIP 2015-11256

255. LIVANU, CORNELIU. Turnul rugăciunii / Corneliu Livanu. -


Oradea : Casa Cărţii, 2015
ISBN 978-606-732-025-1
242
CIP 2015-12121

256. MAGHERAN, OLIMPIU. Ioan, profetul / Olimpiu Magheran. -


Bucureşti : Atma Mundi, 2015
ISBN 978-606-93786-1-8
235.3 Ioan Botezătorul
929 Ioan Botezătorul
CIP 2015-11442

257. Maica Domnului apărătoarea noastră : noi minuni


contemporane / ed. îngrijită de Vlad Herman. - Bucureşti : Ortodoxia, 2015
ISBN 978-606-93939-2-5
232.931
CIP 2015-12017
 

CIP 58 

258. MARINI, IOAN. Hrană pentru familia creştină / Ioan Marini. -


Sibiu : Oastea Domnului, 2015
ISBN 978-973-710-289-8
821.135.1-97
289(498) Oastea Domnului
CIP 2015-11336

259. MASCIARELLI, MICHELE GIULIO. Măgarul lui Cristos :


preotul, slujitor din iubire / Michele Giulio Masciarelli ; trad.: Eugen Blăjuţ. -
Roman : Serafica, 2015
ISBN 978-606-770-001-5
254
CIP 2015-12144

260. MĂRCULEŢ, VASILE. Structurile ecleziastice de la Dunărea de


Jos şi Biserica orientală (secolele IV-X) / Vasile Mărculeţ. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-30-0166-6
262(498) "3/9"
CIP 2015-12644

261. MIHOC, VASILE. Cuvinte ale credinţei şi ale bunei învăţături /


pr. prof. dr. Vasile Mihoc. - Sibiu : Oastea Domnului, 2015
ISBN 978-973-710-291-1
28
CIP 2015-11609

262. MILITARU, LUMINIŢA. Părintele Iustin Pârvu - Testament


pentru neam / Luminiţa Militaru, Vasilică Militaru. - Bacău : Babel, 2015
ISBN 978-606-8583-32-7
281.95(498) Pârvu,I.
929 Pârvu,I.
CIP 2015-11691
 

CIP 59 

263. Minunile icoanei Maica Domnului "a semnului" / trad. din lb.
rusă de Gheorghiţă Ciocioi. - Bucureşti : Editura Sophia, 2015
ISBN 978-973-136-486-5
231.73
246.3:232.931
CIP 2015-11386

264. MITU, COSMA COSTEL. Chipul monahului în gândirea şi


practica Sfântului Antonie cel Mare / Cosma Costel Mitu. - Craiova : Sitech,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4691-8
235.3
CIP 2015-10339

265. MITU, COSMA COSTEL. Ierarhia bisericească în primele


secole creştine / Cosma Costel Mitu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4690-1
23
CIP 2015-10340

266. MITU, COSMA COSTEL. Misiunea monahismului oglindită în


scrierile părinţilor patristici şi filocalici / Cosma Costel Mitu. - Craiova : Sitech,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4689-5
23
CIP 2015-10341

267. MUHA, CAMELIA. Sfântul Ioan Botezătorul / Camelia Muha. -


Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-017-3
087.5:235.3 Ioan Botezătorul
CIP 2015-13018
 

CIP 60 

268. MUHA, CAMELIA. Sfântul Ierarh Nicolae / Camelia Muha. - Ed.


a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-015-9
087.5:235.3 Nicolae
CIP 2015-13014

269. MUHA, CAMELIA. Sfântul Ierarh Vasile cel Mare / Camelia


Muha. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-021-0
087.5:235.3 Vasile cel Mare
929 Vasile cel Mare
CIP 2015-12810

270. MUHA, CAMELIA. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie / Camelia


Muha. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-016-6
087.5:235.3 Dimitrie
CIP 2015-13019

271. MUHA, CAMELIA. Sfântul Mare Mucenic Gheorghe / Camelia


Muha. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-020-3
087.5:235.3 Gheorghe
929 Gheorghe
CIP 2015-12807

272. MUHA, CAMELIA. Sfântul Mare Mucenic Mina / Camelia


Muha. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-019-7
087.5:235.3 Mina
CIP 2015-13016
 

CIP 61 

273. MUHA, CAMELIA. Sfântul Prooroc Ilie / Camelia Muha. - Ed. a


2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-023-4
087.5:235.3 Ilie
929 Ilie
CIP 2015-12809

274. MUHA, CAMELIA. Sfânta Cuvioasă Parascheva / Camelia


Muha. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-022-7
087.5:235.3 Parascheva
929 Parascheva
CIP 2015-12808

275. MUHA, CAMELIA. Sfânta Mare Mucenică Ecaterina / Camelia


Muha. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-018-0
087.5:235.3 Ecaterina
CIP 2015-13017

276. MUHA, CAMELIA. Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril / Camelia


Muha. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-024-1
087.5:235.3 Mihail
929 Mihail
087.5:235.3 Gavril
929 Gavril
CIP 2015-12806

277. NECULA, CONSTANTIN. Îndumnezeirea maidanului / pr.


Constantin Necula, Romeo Petraşciuc ; pref.: Romeo Petraşciuc. - Ed. a 2-a, rev. -
Sibiu : Agnos, 2015
ISBN 978-973-1941-40-0
28
CIP 2015-11613
 

CIP 62 

278. NEGREANU, ŞTEFAN. Agonie, mucenicie şi supravieţuire :


biserica creştină din Insulele Britanice, secolele IX-XI / Negreanu Ştefan. -
Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-732-5
28
CIP 2015-12858

279. NICODIM MĂNDIŢĂ, ieromonah. Cele 10 porunci explicate pe


înţelesul tuturor / protos. Nicodim Măndiţă. - Bucureşti : Agapis, 2014-
10 vol.
ISBN 978-973-8440-91-3
Vol. 7 : Porunca a 7-a. - 2015. - ISBN 978-606-8654-06-5
241.6
CIP 2015-11349

280. NICODIM MĂNDIŢĂ, protosinghel. Dai voinţă, iei putere /


protos. Nicodim Măndiţă ; ed. îngrijită de Porfirie Nichita. - Bacău : Bunavestire,
2015
ISBN 978-973-140-082-2
243:281.95
CIP 2015-12049

281. OBREJA, ARSENIE. Prietenia în opera şi gândirea fericitului


Augustin / protos. dr. Arsenie Obreja. - Constanţa : Editura Arhiepiscopiei
Tomisului, 2015
ISBN 978-606-8001-68-5
235.3 Augustin
CIP 2015-10374

282. OLARU, VIOREL. Sfânta Liturghie : de la Cina cea de Taină la


Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur : Liturghia Sfântului Ioan Gură de
Aur, arhiepiscopul Constantinopolului : (347-407) / pr. dr. Viorel Olaru. -
Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2015
ISBN 978-973-708-835-2
264:281.9
CIP 2015-10800
 

CIP 63 

283. Ortodoxie şi evanghelism : trei perspective / Bradley Nassif,


Michael Horton, Vladimir Berzonsky, ... - Oradea : Casa Cărţii, 2015
Index
ISBN 978-606-732-021-3
281.9
CIP 2015-12120

284. PALMA, ANTHONY D. Duhul Sfânt : o perspectivă


penticostală / Anthony D. Palma ; trad.: Constantin Macoveiciuc ; ed.: Cristian
Vasile Roske. - Bucureşti : Editura A.G.-S.U.A., 2015
ISBN 978-973-7771-23-0
231.3
CIP 2015-11626

285. PATRIARHIA ROMÂNĂ. Învăţătură de credinţă creştină-


ortodoxă : tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române şi cu binecuvântarea şi purtarea de grijă ale Preafericitului Părinte
Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române / Patriarhia Română. - Bucureşti :
Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 2015
ISBN 978-973-616-446-0
281.95
CIP 2015-10396

286. Părintele Arsenie Boca : cărarea împărăţiei şi Psaltirea lui


David. - Ploieşti : Cristimpuri, 2014-
4 vol.
ISBN 978-606-8629-00-1
Vol. 3 : Psalmii 61-100. - Boldeşti-Scăeni, 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-
606-8629-08-7
281.95
CIP 2015-12123

287. Părintele Arsenie Boca : povestiri duhovniceşti. - Boldeşti-


Scăeni : Cristimpuri, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8629-09-4
281.95 Boca,A.
929 Boca,A.
CIP 2015-12122
 

CIP 64 

288. Părintele Dometie Manolache chip luminos al virtuţilor şi


dăruirii jertfelnice / lucrare publicată cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Irineu
Arhiepiscopul Alba-Iuliei ; vol. coord. de Sfânta Mănăstire Rămeţi. - Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0746-1
281.95 Dometie
929 Dometie
CIP 2015-11602

289. Părintele Hrisostom Dănilă : matematicianul vieţii trăite în


Hristos / coord.: ps. dr. Calinic Botoşăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei
Iaşilor. - Iaşi : Doxologia, 2015
ISBN 978-606-666-440-0
281.95 Dănilă
929 Dănilă
CIP 2015-11705

290. PENDLETON, JOE. Folytatása következik... / dr. Joe Pendleton ;


trad.: Borzási Dávid ; ed.: Adrian Giorgiov. - Oradea : Editura ITM, 2015
ISBN 978-973-727-314-7
286.15
CIP 2015-12020

291. PENDLETON, JOE. A bibliatanulmányozás öröme / dr. Joe


Pendleton ; trad.: Borzási Dávid ; ed.: Adrian Giorgiov. - Oradea : Editura ITM,
2015
ISBN 978-973-727-313-0
286.15
CIP 2015-12021

292. PETRESCU, EUGEN. Gherasim Cristea (1914-2014) :


documentar biobibliografic / Eugen Petrescu ; ed. şi notă ed.: Eugen Petrescu ;
pref.: prof. dr. Gabriel Croitoru ; postf.: Stelian Titus Gomboş. - Râmnicu-Vâlcea :
Editura Antim Ivireanul, 2015
ISBN 978-606-8745-06-0
281.95 Cristea,G.
929 Cristea,G.
CIP 2015-12737
 

CIP 65 

293. POPESCU, MARIA. Sete de lumină / Maria Popescu. -


Târgovişte : Bibliotheca, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-712-991-8
23
CIP 2015-10778

294. PREOŢI HUNEDORENI PĂTIMITORI ÎN ÎNCHISORILE


COMUNISTE. Conferinţă teologică naţională (2014 ; Deva). Pătimitori şi
pătimire în închisorile comuniste : conferinţă teologică naţională : Deva, 18
decembrie 2014 / volum tipărit cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Gurie,
Episcopul Devei şi al Hunedoarei ; coord.: pr. dr. Florin Dobrei ; graf.: Mircea
Mihuleţ. - Alba-Iulia : Reîntregirea ; Deva : Editura Episcopiei Devei şi
Hunedoarei, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-509-298-3
281.95:343.8(498)
CIP 2015-11257

295. SERAFIM ALEXIEV, ARHIMANDRIT. Viaţa Sfântului Boris


Mihail de la Pliska cel întocmai cu Apostolii / Arhimandrit Serafim Alexiev ;
trad. din lb. bulgară de Gheorghiţă Ciocioi. - Bucureşti : Editura Sophia, 2015
ISBN 978-973-136-485-8
235.3 Boris Mihail de la Pliska
929 Boris Mihail de la Pliska
CIP 2015-11368

296. Sfânta Matrona din Moscova - Veniţi să-mi povestiţi necazurile


noastre / trad. din lb. rusă de Natalia Lozan. - Bucureşti : Ortodoxia, 2015
ISBN 978-606-93939-3-2
235.3 Matrona
929 Matrona
CIP 2015-12510
 

CIP 66 

297. Sfântul Anastasie Atonitul : viaţa, acatistul şi paraclisul. - Cluj-


Napoca : Vremi, 2015
ISBN 978-606-8210-32-2
235.3 Atanasie Atonitul
929 Atanasie Atonitul
CIP 2015-11502

298. Sfântul Serafim de Sarov : vindecări minunate din zilele


noastre / ed. îngrijită de Vlad Herman ; o parte din text tradus de Natalia Lozan. -
Bucureşti : Ortodoxia, 2015
ISBN 978-606-93939-1-8
235.3 Serafim de Sarov
929 Serafim de Sarov
CIP 2015-11507

299. Sinaxarul sfinţilor români pentru copii / text de Narcisa-Mihaela


Câdă ; il. de Ani-Eliza Busuioc. - Bucureşti : Basilica, 2015
ISBN 978-606-29-0050-2
235.3:929
CIP 2015-10430

300. TĂLÎNGĂ, FLORENTINA-ANCUŢA. Osana, fiul lui David /


Florentina-Ancuţa Tălîngă ; pref.: prof. univ. dr. Mihai Valentin Vladimirescu ;
postf.: prof. dr. Elena Costache. - Ed. a 2-a, rev. - Deva : Editura Episcopiei Devei
şi Hunedoarei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8692-12-8
232.12
CIP 2015-12817

301. THEOLOGOS SIMONOPETRITUL, ieromonah. Sfânta Maria


Magdalena - Sfântul odor al Mănăstirii Simonos Petras / Ieromonahul
Theologos Simenopetritul ; trad.: Laura Enache. - Iaşi : Doxologia, 2015
ISBN 978-606-666-430-1
235.3 Maria Magdalena
929 Maria Magdalena
CIP 2015-11704
 

CIP 67 

302. TRESMONTANT, CLAUDE. Sfântul Pavel şi taina lui Hristos /


Claude Tresmontant ; trad.: Rodica Chiriacescu. - Bucureşti : Meteor Press, 2015
ISBN 978-973-728-665-9
235.3 Pavel
929 Pavel
CIP 2015-10771

303. TRIFA, TIT. Solia unei jertfe / Tit Trifa. - Ed. a 2-a, rev. - Sibiu :
Oastea Domnului, 2015
ISBN 978-973-710-288-1
289(498) Oastea Domnului
CIP 2015-11335

304. VASILIOS BACOIANIS, ARHIMANDRIT. Marea minune a


Arhiereului Meletie / Arhimandrit Vasilios Bacoianis ; trad. din lb. greacă de pr.
Şerban Tica. - Bucureşti : Editura de Suflet, 2015
ISBN 978-606-8633-08-4
281.94 Meletie
929 Meletie
CIP 2015-11387

305. VOICU, CONSTANTIN. Patrologie / arhid. prof. dr. Constantin


Voicu, pr. lect. dr. Lucian-Dumitru Colda ; lucrare publicată cu binecuvântarea
Preafericitului Părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. - Ed. a 2-a,
rev. - Bucureşti : Basilica, 2015
3 vol.
ISBN 978-606-29-0045-8
Vol. 2 : Patrologie. - 2015. - ISBN 978-606-29-0047-2
Vol. 3 : Patrologie şi literatură postpatristică. - 2015. - ISBN 978-606-29-
0048-9
276
CIP 2015-13011 - CIP 2015-13012
 

CIP 68 

306. VRÎNCEANU, BRÎNDUŞA. Crinul Moldovei sau Viaţa Sfintei


Cuvioase Parascheva de la Iaşi pentru copii / Brînduşa Vrînceanu. - Timişoara :
Nepsis, 2015
ISBN 978-606-93970-1-5
235.3 Parascheva
929 Parascheva
CIP 2015-12175

307. WHITE, ELLEN GOULD HARMON. Istoria mântuirii / Ellen


G. White. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-11-902-4
286.3
232.2
234.3
CIP 2015-12271

29 Religii necreştine

308. ATMANANDA, SWAMI. Mahamudra - calea spirituală a


marilor mahasiddha-şi / Swami Atmananda ; trad.: Cihodaru Patricia. -
Bucureşti : Sapienţia, 2015
ISBN 978-973-7800-29-9
294.3
CIP 2015-11460

309. BĂLĂNEAN, CRISTIAN. Islamul : o temă recurentă în


Europa / Cristian Bălănean ; ed.: Silviu Hodiş. - Ed. a 2-a, reviz. - Târgu-Lăpuş :
Galaxia Gutenberg, 2015
ISBN 978-973-141-589-5
297
CIP 2015-11936

310. Cartea egipteană a morţilor : (Papirusul Ani) / trad., pref. şi note:


Maria Genescu. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-551-1
291.213.5:299.31
CIP 2015-12606
 

CIP 69 

311. Cartea tibetană a morţilor : (Bardo Thödol) / trad., pref. şi note:


Horia Al. Căbuţi. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-552-8
294.321
821.584.6-97=135.1
CIP 2015-12605

312. CATRINA, NICOLAE. Śrī Śiva Sahasranāma : cele o mie de


nume iniţiatice ale lui Śiva / Nicolae Catrina. - Cluj-Napoca : Anima Animus,
2015
ISBN 978-606-93822-2-6
294
CIP 2015-12059

313. CONSTANTIN, DANIEL. Misteriile lui Zamolxis / Constantin


Daniel. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-111-554-2
299(398.2) Zalmoxis
929 Zalmoxis
CIP 2015-12608

314. DALAI LAMA. Arta de a fi fericit într-o lume zbuciumată /


Sanctitatea Sa Dalai Lama şi Howard C. Cutler ; trad.: Dana-Ligia Ilin. -
Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4879-2
294.3
CIP 2015-10455

315. DESHIMARU, TAISEN. Zen adevărat / Taisen Deshimaru ; trad.:


Marilena Constantinescu. - Bucureşti : Herald, 2015
Index
ISBN 978-973-111-560-3
294.3
159.964.2
CIP 2015-12614
 

CIP 70 

316. GOLEMAN, DANIEL. O forţă pentru bine : viziunea lui Dalai


Lama pentru lumea de azi / Daniel Goleman ; trad. de Mihai Lăzărescu. -
Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2015
ISBN 978-606-588-835-7
294.3
CIP 2015-10458

317. OSBORNE, ARTHUR. Ramana Maharshi - Calea cunoaşterii


supreme / Arthur Osborne ; trad., note şi postf.: Simona-Grazia Dima. -
Bucureşti : Herald, 2015
Index
ISBN 978-973-111-561-0
294.3 Ramana Maharishi
929 Ramana Maharishi
CIP 2015-12615

318. PURNICHE, RODICA. Vishnu şi manifestările sale / Rodica


Purniche. - Porumbacu de Jos : Altius Media, 2015
ISBN 978-973-87419-4-2
294.512.14 Vişnu
929 Vişnu
CIP 2012-16577

319. RABTEN, GESHE. Meditaţia şi viaţa cotidiană / Ghese Rabten ;


trad.: Mircea Costin Glăvan. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-549-8
294.3
CIP 2015-12185

320. RECHUNG DORJE TAGPA. Milarepa, marele yoghin tibetan /


Tagpa Rechung Dorje ; trad.: Marilena Constantinescu. - Bucureşti : Herald, 2015
ISBN 978-973-111-557-3
294.321 Milarepa
929 Milarepa
294.527
CIP 2015-12611
 

CIP 71 

321. SUZUKI, SHUNRYU. Mintea Zen, mintea începătorului /


Shunryu Suzuki ; trad.: Marilena Constantinescu. - Bucureşti : Herald, 2015
ISBN 978-973-111-550-4
294.3 Zen
CIP 2015-12180

322. THIRUMALAI, MADASAMY. Cum să-i împărtăşeşti unui


budist credinţa în Hristos / Madasamy Thirumalai. - Bucureşti : Editura A.G.-
S.U.A., 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-771-24-7
294.3
232
CIP 2015-12262

3 ŞTIINŢE SOCIALE, ECONOMICE ŞI JURIDICE

3-05 Categorii de persoane

323. Copilul în armonie şi echilibru / Liliana Aioanei, Ema Rotundu,


Daniela Iordan, Alina Buzdugan. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2527-6
159.9:3-053.2
CIP 2015-11477

324. HOLMES, MELISA. Girlology - în lumea fetelor / Melisa


Holmes, Patricia Hutchinson ; il.: Emily Eldrige, Kevin Stawieray, Melisa
Holmes ; trad.: Alina Sârbu. - Bucureşti : Corint Junior, 2015
ISBN 978-973-128-571-9
3-055.6-055.25
CIP 2015-10726
 

CIP 72 

311/314 Statistică. Demografie

325. ASOCIAŢIA FOŞTILOR DEPORTAŢI ÎN BĂRĂGAN


(Timişoara). Bărăgan 1951 : fotomemoria unei deportări / Asociaţia Foştilor
Deportaţi în Bărăgan ; text introd. şi explicaţii la clişeele foto.: Viorel Marineasa şi
Daniel Vighi ; concepţia grafică, selectarea materialului foto. şi precizări red.:
arhitect Mihai Botescu. - Timişoara : Mirton, 2015
ISBN 978-973-52-1543-9
314.745.25(498 Bărăgan)"1951"
CIP 2015-10406

316 Sociologie

326. APOSTOL, MIHAELA-SIMONA. Comunicare publică în


administraţie şi afaceri / Apostol Mihaela-Simona. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0337-3
316.77:35
CIP 2015-10564

327. APOSTOL, MIHAELA-SIMONA. Comunicare non-verbală /


Apostol Mihaela-Simona. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0336-6
316.77
CIP 2015-10563
 

CIP 73 

328. APOSTOL, MIHAELA-SIMONA. Imagologie / Apostol Mihaela-


Simona. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0335-9
316.64:930
CIP 2015-10562

329. BUCŞA, CAMELIA. Familia mea : ghid de bune practici privind


promovarea valorilor familiei şi a importanţei acesteie în creşterea,
dezvoltarea şi educaţia copilului / Camelia Bucşa, Anica Berdilă. - Galaţi :
Europlus, 2015
ISBN 978-606-628-117-1
316.356.2
CIP 2015-13044

330. CORBEANU, CORNELIA. Comunicarea nonverbală gestual-


kinestezică : auxiliar didactic / Cornelia Corbeanu. - Craiova : Else, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-231-4
316.772.2
159.925
CIP 2015-12553

331. DUMITRESCU, ANA-MARIA. Violenţa domestică şi


victimizarea femeii în România / Ana-Maria Dumitrescu. - Bucureşti : Ars
Docendi, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-851-9
316.613.43:316.356.2
316:3-005.2
CIP 2015-11406
 

CIP 74 

332. Economic sociology, human resource management and


organizational dynamics / coord.: Constantin Marius Profiroi, Ruxandra Irina
Popescu. - Bucureşti : Editura ASE, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-891-0
316.334.2(075.8)
65.012.4:658.3(075.8)
CIP 2015-12103

333. GABOR, DON. Transformă o conversaţie lejeră într-o tranzacţie


profitabilă / Don Gabor ; trad.: Violeta Limona ; ed.: Iuliana Enache. - Bucureşti :
Business Tech International, 2015
ISBN 978-973-8495-91-3
316.77
CIP 2015-11608

334. GEORGESCU, MARIA ANA. Responsabilitatea socială între


teorie, imagine şi conduită / Maria-Ana Georgescu. - Cluj-Napoca : Limes, 2015
ISBN 978-973-726-918-8
316
CIP 2015-11708

335. INTERNATIONAL STUDENTS' CONFERENCE ON


COMMUNICATION (2014 ; Cluj-Napoca). Empirical perspectives on
communication : international conference : Cluj-Napoca, 7-8 May 2014 / ed.:
Ioan Hosu, Ioana Iancu, Anişoara, Pavelea, ... - Cluj-Napoca : Accent, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-561-127-6
Vol. 1. - ISBN 978-606-561-128-3
Vol. 2. - ISBN 978-606-561-129-0
316.77
CIP 2015-11601 - CIP 2015-11600

336. KELLER, FRANÇOISE. Comunicarea nonviolentă la lucru :


îndrăzneşte să vorbeşti / Françoise Keller ; trad.: Lucia Popa. - Bucureşti :
Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-405-0
316.77
CIP 2015-10517
 

CIP 75 

337. OPREA, MARIA. Devianţă socială şi delicvenţă juvenilă : cazul


judeţului Arad / Oprea Maria. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-773-4
316.624-053.5/.6(498-35 Arad)
343.915(498-35 Arad)
376.58
CIP 2015-11382

338. POP, CONSTANTIN V.. Arta medierii / Pop V. Constantin. -


Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
ISBN 978-606-12-1026-8
316.472.3
CIP 2015-10770

339. România la răscruce : opţiuni pentru viitor / Cristian Anghel, Dan


Rădulescu, Traian Rotariu, ... ; coord.: Iulian Stănescu, Cătălin Zamfir. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0373-1
316(498)
CIP 2015-12780

340. VÂRSTA, IOANA. Opinia publică : control social versus


democraţie / Ioana Vârsta. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1583-2
316.653
CIP 2015-12268

341. VOINEA, IULIA GEORGIANA. Dinamica modernizării


societăţii româneşti în a doua jumătate a secolului XIX - primele decenii ale
secolului XX / Iulia Georgiana Voinea. - Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-514-8
316.7(498)"18/19"
CIP 2015-12536
 

CIP 76 

32 Politică

342. A guverna/a fi guvernat : ipostaze ale raportului dintre stat şi


cetăţean / Ruxandra Ivan, Vasile Pleşca (coord.). - Bucureşti : Pro Universitaria,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0343-4
32
CIP 2015-10575

343. ARGETOIANU, CONSTANTIN. Constantin Argetoianu :


corespondenţă politică / Constantin Argetoianu ; ed. de Stelian Neagoe. -
Bucureşti : Editura Machiavelli, 2015
ISBN 978-606-92511-7-1
32(498)(0:82-6)
821.135.1-6
929 Argetoianu(0:82-6)
CIP 2015-10951

344. DUMITRAŞCU ANTONIU, CRISTIAN. Cel imun. Cel înalt. Cel


grav / Cristian Dumitraşcu Antoniu. - Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-55-7
32
CIP 2015-10334

345. FOCA, PETRICĂ-LUCIAN. 2014 - anul schimbărilor


geopolitice cu implicaţii globale / gl. mr. dr. Petrică-Lucian Foca, col. dr. Vasile
Cerbu. - Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-221-9
32.01:913(100)
CIP 2015-13089
 

CIP 77 

346. IFTIMOAEI, CIPRIAN. Despre securitate, consolidare


democratică şi bună guvernare : România în context regional / Ciprian
Iftimoaei. - Iaşi : Lumen, 2015
ISBN 978-973-166-407-1
32(498)
327(498)
CIP 2015-11462

347. MAIMUŢ, ADRIAN N.. Propaganda regimului comunist 1948-


1965 : metode, mijloace, instrumente / Adrian N. Maimuţ. - Drobeta-Turnu
Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-623-8
32.019.5(498)"1948/1965"
329.15(498)"1948/1965"
CIP 2015-11994

323.1 Minorităţi naţionale

348. BUGARSCHI, STEVAN. Radicevici Temisvaru / Stevan


Bugarschi, Liubomir Stepanov. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România, 2015
ISBN 978-606-8079-59-2
323.1
CIP 2015-10670

349. FÉDER, ZOLTÁN. Tűnődések alkonytájt / Féder Zoltán. -


Sfântu-Gheorghe : Charta, 2015
ISBN 978-973-8326-99-6
821.511.141-94
323.1(=411.16)(498.4)(0:82-94)
CIP 2015-12675
 

CIP 78 

350. Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között / ed.:


Péntek János, Salat Levente, Szikszai Mária. - Cluj-Napoca : Ábel Kiadó, 2015
3 vol.
ISBN 978-973-114-196-1
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-973-114-201-2
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-973-114-202-9
Vol. 3. - Bibliogr. - ISBN 978-973-114-203-6
323.1(=511.141)(498)"2002/2012:37
37(=511.141)(498)
CIP 2015-10465 - CIP 2015-10466 - CIP 2015-10467

351. MOLDOVAN, SILVIU. Stări de spirit în România pre-


revoluţionară : minorităţile naţionale în arhivele Securităţii (1978-1989) /
Silviu Moldovan. - Bucureşti : Editura Institutului Revoluţiei Române din
Decembrie 1989, 2015
ISBN 978-606-8684-07-9
323.1(498)"1978/1989"
CIP 2015-11921

352. ONIŞOR, SORIN. Challenging boundaries / Sorin Onişor, Bogdan


Comănescu ; pref.: Mugur Vărzariu. - Turda : Hiperborea, 2015
ISBN 978-606-717-026-9
323.1(=214.58)(498)(084)
CIP 2015-12149

353. Székelyföld települései / összeállította: Jakab Albert Zsolt, Kinda


István ; Szakmai lektor: dr. Pozsony Ferenc ; Sorozatszerkesztők: Nagy Balázs és
Tóth Szabolcs. - Sfântu Gheorghe : Háromszék Vármegye, 2012-
vol.
ISBN 978-606-93290-3-0
6. Kötet : Alsócsernáton / Csáki Árpád, Cserey Zoltán, Kinda István, ... -
2015. - ISBN 978-606-8598-09-3
323.1(=511.141 Secui)(498)
CIP 2015-12201
 

CIP 79 

354. ZĂLOAGĂ, MARIAN. Romii în cultura săsească în secolele al


XVIII-lea şi al XIX-lea / Marian Zăloagă. - Cluj-Napoca : Editura Institutului
pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8377-35-3
323.1(=214.58)(498.4)"17/18"
CIP 2015-10718

327 Politică externă

355. URECHE, MARIAN V. Istoria serviciilor secrete româneşti


până la 1944 / Marian V. Ureche. - Bucureşti : Paco, 2014-
vol.
ISBN 978-606-665-082-3
Vol. 2. - 2015. - ISBN 978-606-665-113-4
327.84(498)".../1944"
CIP 2015-10795

328/329 Parlament. Guvern. Partide şi mişcări politice

356. CLARK, ROLAND. Sfântă tinereţe legionară : activismul fascist


în România interbelică / Roland Clark ; trad.: Marius-Adrian Hazaparu. - Iaşi :
Polirom, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-5357-7
329(498) Legionar
94(498)
CIP 2015-10858
 

CIP 80 

357. LAZĂR, TRAIAN D. Constantin Mănescu şi vechea mişcare


socialistă : monografie / Traian D. Lazăr ; ed.: Constantin Trestioreanu. -
Ploieşti : Ploieşti - Mileniul III, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1797-61-8
329.14(498)
929 Mănescu,C.
CIP 2015-12130

358. Populismul în Europa şi în cele două Americi : ameninţare sau


remediu pentru democraţie? / ed.: Cas Mudde, Cristóbal Rovira Kaltwasser ;
trad.: Emil Juverdeanu, Val Codrin Tăut ; pref.: Daniel Şandru ; postf.: Sergiu
Gherghina, Sergiu Mişcoiu. - Iaşi : Institutul European, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-24-0117-7
329(4+7+8)
CIP 2015-12159

33 Economie

359. BECKER, GARY S. Simţul ieşit din comun : perspective


economice de la căsătorie la terorism / Gary S. Becker şi Richard A. Posner ;
trad.: Laura Ariton şi Silvia Dumitrache. - Bucureşti : Publica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8360-37-9
572:33
CIP 2013-05809
 

CIP 81 

360. Challenges to financial stability : perspective, models and


policies / Renata Karkowska, Vighneswara Swamy, Roman Matkovskyy, ... -
Craiova : ASERS Publishing, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8689-00-5
Vol. 1 : A framework for modelling systemic risk drivers of different
markets. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8689-01-2
Vol. 2 : Towards the financial stability. - Bibliogr. - ISBN 978-606-8689-
03-6
33
CIP 2015-10305 - CIP 2015-10306

361. Economic development and the environment / George Halkos,


Charles Perrings, Shunsuke Managi, .. - Craiova : ASERS Publishing, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93490-2-1
33
CIP 2015-10304

362. HALIL, ARIKAN. Dezvoltarea durabilă a municipiului


Bucureşti în contextul globalizării şi integrării europene / Arikan Halil. -
Bucureşti : Editura Economică, 2015
2 vol.
ISBN 978-973-709-751-4
Vol. 1. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-973-709-751-4
33(498 Buc.)
CIP 2015-10616

363. JOHNSON, STEVEN. Cum am ajuns aici : şase inovaţii care au


făcut lumea modernă / Steven Johnson ; trad.: Vasile Decu. - Bucureşti : Publica,
2015
ISBN 978-606-722-050-6
33
CIP 2015-10522
 

CIP 82 

364. OPREANA, ALIN. Cercetarea longitudinală a echilibrului pe


pieţe cu turbulenţe şi fricţiuni de căutare / Opreana Alin. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1032-9
330.101.541(4) UE
CIP 2015-11746

365. Perpective actuale privind dezvoltarea durabilă / coord.: Ovidiu


Tiţa, Constantin Oprean. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0358-8
33
CIP 2015-10871

366. POPOVICI, BOGDAN. 2025 : organizarea evenimentelor


economice : modele / Popovici Bogdan. - Craiova : Sitech, 2015
ISBN 978-606-11-4718-2
33
CIP 2015-10876

367. ROTH, ALVIN E. Cine ce primeşte şi de ce : noua economie a


pieţelor de matching şi proiectarea acestora / Alvin E. Roth ; trad.: Mona
Mitarcă. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-052-0
33
CIP 2015-10521

368. SĂVESCU, ROXANA FLORENŢA. Analiza modelului


românesc de clasificare SEUROP : contribuţii economice la îmbunătăţirea
sistemului prin utilizarea modelelor econometrice : studii şi cercetări / Roxana
Săvescu. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1031-2
330.43(498)
CIP 2015-11745
 

CIP 83 

369. STOICA, EDUARD. Cercetări privind utilizarea Social Media


pentru creşterea IQ-ului Digital al companiilor / Stoica Eduard. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1036-7
004:33(100)
CIP 2015-11750

331 Muncă

370. Competenţe şi participare pe piaţa muncii / coord.: Ana-Maria


Zamfir, Cristina Mocanu, Monica Mihaela Maer Matei. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2015
ISBN 978-606-28-0249-3
331
CIP 2015-10742

371. CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ŞI CONTABILILOR


AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA (Bucureşti). Programul naţional de
dezvoltare profesională continuă / Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor
Autorizaţi din România. - Bucureşti : Editura CECCAR, 2015
ISBN 978-606-580-052-6
331.5:657(498)
CIP 2015-13054

372. Ghid de consiliere în carieră. - Bârlad : Sfera, 2015


ISBN 978-606-573-496-8
331.548
37.018.46:61
CIP 2015-12865

373. ŞERBAN, ANDREEA. Analiza rigidităţilor pieţei muncii în


România / Andreea Şerban. - Bucureşti : Editura ASE, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-894-1
331(498)
CIP 2015-11515
 

CIP 84 

374. VIDRAŞCU, MARILENA. Voluntariatul : deziderat - acţiune /


Vidraşcu Marilena. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4713-7
331.314
CIP 2015-10756

334 Forme de organizare şi cooperare în economie

375. DEMŞEA, DAN. Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură


Arad : o privire din interior / Dan Demşea, Liliana Lucia Epure. - Arad :
Hereditas, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93744-1-2
334.788(498 Arad)
CIP 2015-12738

376. IACOBOV, CORNELIU. Camerele de Comerţ şi Industrie din


România / Corneliu Iacobov. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4747-2
334.788(498)
CIP 2015-12882

336 Finanţe

377.România [Legislaţie]. Codul fiscal şi Codul de procedură


fiscală. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2015
ISBN 978-973-567-912-5
336.22(498)(094)
CIP 2015-12769

378. COVEL, MICHAEL W. Minighid de tranzacţii financiare :


strategia de urmare a tendinţelor pieţei pentru obţinerea de mari câştiguri /
Michael W. Covel ; trad.: Cristian Vechiu. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-055-1
336
CIP 2015-10526
 

CIP 85 

379. CROITORU, LUCIA. Buget şi trezorerie publică : sinteze,


aplicaţii, teste grilă / Lucia Croitoru, Ionela Popa, Dragoş Ungureanu ; coord.:
Mihai Aristotel Ungureanu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0252-3
336.14
336.1:35
CIP 2015-10894

380. DUCA, EMILIAN. Codul fiscal al României : comentat şi


adnotat cu legislaţie secundară şi complementară, jurisprudenţă şi norme
metodologice : (actualizat la 8 iulie 2015) / Emilian Duca. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-616-9
336.22(498)
CIP 2015-10830

381. DUCA, EMILIAN. Codul de procedură fiscală comentat şi


adnotat cu legislaţie secundară şi complementară, jurisprudenţă şi norme
metodologice actualizat la 23 iulie 2015 / Emilian Duca. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-663-3
336.22(498)(094)
CIP 2015-12845

382. FLOREA, NICOLETA VALENTINA. Simulare şi modelare în


afaceri : studii de caz / Florea Nicoleta Valentina. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0362-5
336
CIP 2015-10904
 

CIP 86 

383. IONESCU, LUIZA. Contabilitatea operaţiunilor fiscale ale


întreprinderii / Luiza Ionescu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-986-4
658.1
336.22
CIP 2015-10600

384. IVAN, ION. Criza bancară în contextul securităţii moderne / Ion


Ivan. - Bucureşti : Editura Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul",
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-532-140-3
336.71(100)
CIP 2015-10503

385. MAHA, LIVIU-GEORGE. Mediul european al afacerilor / Liviu-


George Maha (coord.), Claudia Bobâlcă, Paula-Elena Diacon. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-664-5
336(100)
CIP 2012-23439

386. MAZURU, LUMINIŢA. Monedă, credit şi finanţe, sinteze,


aplicaţii, teste grilă / Luminiţa Ioana Mazuru, Aureliana Man. - Arad : Editura
Universităţii "Aurel Vlaicu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-734-9
336.7
CIP 2015-11412

387. MIHAIU, DIANA MARIETA. Proiectarea unui sistem coerent


de asigurare a performanţei sustenabile în sectorul public / Mihaiu Diana
Marieta. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1034-3
336
CIP 2015-11748
 

CIP 87 

388. NAGY, ÁGNES. Ellenőrzés és pénzügyi könyvvizsgálat / Nagy


Ágnes, Pál-Antal Ildikó. - Cluj-Napoca : Editura Abel, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-114-200-5
336.148(075.8)
657.63(075.8)
CIP 2015-11952

389. SBÂRCEA, IOANA RALUCA. Studiu de impact privind


implementarea Acordului Basel III în băncile comerciale din România /
Sbârcea Ioana Raluca. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1037-4
336.77(498)
CIP 2015-11751

390. STAICU, DINEL. Golden action / Dinel Staicu. - Craiova : Sitech,


2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4736-6
336.13
CIP 2015-11780

338 Situaţie economică. Politică economică

391. Aspecte ale dezvoltării economiei digitale în România : teorie,


tehnici de măsurare, politici de dezvoltare şi locuri de muncă / coord.:
Ghenadie Ciobanu, Cătălin Ghinăraru, Adriana Ana Maria Davidescu, Alina
Ştefania Creţu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0266-0
338(498)
CIP 2015-13007
 

CIP 88 

392. BALTADOR, LIA ALEXANDRA. Studiu cu privire la


implementarea dezvoltării sustenabile : o abordare comparativă şi
interculturală în România şi Republica Moldova / Baltador Lia Alexandra. -
Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1038-1
338.2(498:478)
CIP 2015-11752

393. CUCU, EDMOND. Blog de(spre) criză / Edmond Cucu. - Buzău :


Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-125-9
338.124.4
CIP 2015-12743

394. Global challenges, local answers : chalenges in the Carpathian


Basin / coord.: Andrea Csata, Georgely Fejér-Király, Ottilia György, ... - Cluj-
Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1565-8
338.43
CIP 2015-11409

395. IOSEP, IOAN. Potenţialul turistic al României şi regionarea


turistică / Ioan Iosep, Gheorghe Cheia. - Suceava : Editura Universităţii "Ştefan
cel Mare", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-666-451-9
338.48(498)
CIP 2015-11897

396. MATEIAŞ, EMILIA. Politici industriale în economia de tranziţie


a României / Emilia Mateiaş. - Craiova : Else, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-232-1
338(498)
CIP 2015-12554
 

CIP 89 

397. MUCEA, DORINEL MIHAI. Privatizarea în domeniul


utilităţilor publice : mijloace de eficientizare şi viabilizare pe termen lung /
Dorinel Mihai Mucea ; ed.: Cristina Georgescu ; pref.: prof. univ. dr. ing. Sorin
Dimitriu ; graf.: Vasile Simileanu. - Bucureşti : Top Form, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8550-27-5
338.246.025.88(498)
CIP 2015-12874

398. NEŢOIU, GHEORGHE. Economia agricolă a Olteniei : prezent


şi viitor / Neţoiu Gheorghe. - Craiova : Sitech, 2015
ISBN 978-606-11-4722-9 : 15.00 lei
338.43(498.2)
63(498.2)

399. POPESCU, DORIS LOUISE. Economia rurară între subzistenţă


şi competitivitate - Identificarea perspectivelor dezvoltării rurale durabile în
zona Mărginimii Sibiului / Popescu Doris-Louise. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1035-0
338.439(498 Mărginimea Sibiului)
332.1(498 Mărginimea Sibiului)
CIP 2015-11749

400. STRĂUŢIU, EUGEN. A comparative analysis of the


development on the two banks of the Dniestr. : implemented policies,
desirable policies / Eugen Străuţiu, Vasile Tabără. - Sibiu : Techno Media, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-616-184-8
338
CIP 2015-11456
 

CIP 90 

401. ŞUVELEA, MARCEL. Politica economică şi evaziunea fiscală în


România / Marcel Şuvelea. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-119-4
338.2(498)(075.8)
336.228.34(498)
CIP 2015-11319

339 Comerţ

402. ANDREI, LIGIA MARIA. Conştientul şi inconştientul în luarea


deciziei de cumpărare / Andrei Ligia Maria. - Oradea : Primus, 2015
ISBN 978-606-707-031-6
339.138
CIP 2015-11929

403. CADIŞ, MIHAELA. Marketing educaţional / Mihaela Narcisa


Cadiş. - Iaşi : Editura Spiru Haret, 2015
ISBN 978-973-579-256-5
339.138:37
CIP 2015-10950

404. CIOBOTĂ, GHEORGHE. Ambalajul de prezentare în politica


de marketing / Gheorghe Ciobotă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0349-6
339.138
CIP 2015-10570

405. CIOBOTĂ, GHEORGHE. Cercetări de marketing pe piaţa


unică europeană : teste grilă / Gheorghe Ciobotă. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0348-9
339.138(4)(079.1)
CIP 2015-10460
 

CIP 91 

406. CONSTANTINESCU-DOBRA, ANCA. Marketingul produselor


cosmetice / Constantinescu-Dobra Anca. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-504-183-7
339.138:665.58
CIP 2015-11465

407. CRISTEA, NICOLAE. Particularităţile tranzacţiilor


transfrontaliere / Nicolae Cristea ; pref.: lect. univ. dr. Vladimir-Aurelian
Enăchescu. - Iaşi : Sedcom Libris, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-670-531-1
339.5
CIP 2015-12054

408. Crizele şi pieţele emergente / Alina-Petronela Haller, Romulus-


Cătălin Dămăceanu (coord.). - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0341-0
339
CIP 2015-10573

409. MIHALCEA, ALINA-DANIELA. Marketing în industria


chimică : concepte fundamentale : aplicaţii / Alina-Daniela Mihalcea. - Iaşi :
PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2535-1
339.138:66
CIP 2015-11593

410. PEŢ, ELENA. Marketing : curs pentru studenţii I.D. / Elena


Peţ. - Timişoara : Eurobit, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-132-233-9
339.138(075.8)
CIP 2015-10609
 

CIP 92 

411. ROMAN, TEODORA. Achiziţiile de la teorie la practică /


Teodora Roman. - Iaşi : Tehnopress, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-687-200-3 : 29.00 lei
339.138
347.451

412. ŢICHINDELEAN, MIHAI. Cercetare directă privind eficienţa


utilizării lanţului valorii de către companiile ce practică marketingul
relaţional ca filosofie de conducere a afacerii / Ţichindelean Mihai. - Sibiu :
Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1039-8
339.138
CIP 2015-11753

34 Drept. Legislaţie. Jurisprudenţă

413. ADUMITRĂCESEI, IOAN. Dreptul omului la viaţă ar trebui


efectiv asigurat! / I. D. Adumitrăcesei. - Iaşi : StudIS, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-964-5
341.231.14
CIP 2015-11435

414. ANDONE-BONTAŞ, AMALIA. Teste-grilă de drept procesual


penal cu explicaţii ale variantelor de răspuns : examen de licenţă, admitere în
profesie, definitivat sau promovare / Amalia Andone-Bontaş. - Bucureşti :
Editura Hamangiu, 2015
ISBN 978-606-27-0340-0
343.1(075.8)(076.5)
CIP 2015-11760
 

CIP 93 

415. ANGHEL, SIMONA. Fişe de drept penal pentru admiterea în


magistratură şi avocatură / Simona Anghel, Alexandru Boroi. - Bucureşti :
Editura Hamangiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-27-0330-1
343(079.1)
CIP 2015-10555

416. ARDEIU, AURORA JENI. Delicvenţa juvenilă : profil


psihosocial / Ardeiu Aurora Jeni. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-621-4
343.915
159.922.7
CIP 2015-11992

417. BACIU, REMUS-VIRGIL. Dreptul afacerilor - societăţile


comerciale : teste grilă / Remus Virgil Baciu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4741-0
347.7
CIP 2015-13074

418. BĂDESCU, MIHAI. Fundamente ale dreptului / Mihai Bădescu,


Viorel Vasile. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4669-7
34
CIP 2015-11796
 

CIP 94 

419.Omagiu. Bíró, Gáspár. Bíró Gáspár emlékkötet : kisebbségi


identitás és önrendelkezés a globalizmusban / ed.: Fábián Gyula, Jakab Albert
Zsolt. - Cluj-Napoca : Editura Institutului pentru Studierea Problemelor
Minorităţilor Naţionale ; Budapesta : MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont
Kisebbségkutató Intézet, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8377-36-0
ISBN 978-963-9218-89-5
34(498) Bíró,G.
929 Bíró,G.
CIP 2015-12785

420. BOGDAN, CAMELIA. Ghid pentru combaterea spălării banilor


destinat judecătorilor şi procurorilor / Camelia Bogdan, Elena Hach. -
Bucureşti : Patru Ace, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93968-2-7
343.359.2(498)
CIP 2015-10618

421. BOROI, GABRIEL. Drept procesual civil / Gabriel Boroi, Mirela


Stancu. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
ISBN 978-606-27-0324-0
347(498)
CIP 2015-10451

422. CATARGIU, MAGDALENA. Persoanele morale fără scop


lucrativ în dreptul european : studiu comparativ-istoric / Magdalena
Catargiu. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-27-0326-4
34
CIP 2015-10469
 

CIP 95 

423. CĂZĂNEL, MARIA. Execpţia de neexecutare a contractului /


Maria Căzănel. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0338-0
347
CIP 2015-10565

424. CÂRLESCU, NECULAI. Evaziunea fiscală : comentarii şi


exemple practice / Neculai Cârlescu. - Ed. a 3-a, rev. - Bucureşti : Editura C.H.
Beck, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0476-4
343.359.2(498)
336.228.34(498)
CIP 2015-10809

425. CHEAGĂ, DUMITRU. Ghid de anchetă penală / Dumitru


Cheagă, Gheorghe Sava. - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-655-8
343.103(498)
343.123(498)
CIP 2015-10896

426. CIONGARU, EMILIAN. Drept procesual civil : (conform


Noului Cod de procedură civilă) / Emilian Ciongaru. - Craiova : Scrisul
Românesc Fundaţia - Editura, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-674-080-7
Vol. 1. - ISBN 978-606-674-081-4
Vol. 2. - ISBN 978-606-674-082-1
347(498)
CIP 2015-10489 - CIP 2015-10490
 

CIP 96 

427. CIUCĂ, LIVIU BOGDAN. Codul civil - Legea nr. 71/2011 :


observaţii şi comentarii pe articole / Liviu Bogdan Ciucă. - Bucureşti : Universul
Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-657-2
347(498)
CIP 2015-10929

428. CIUCĂ, LIVIU BOGDAN. Codul de procedură civilă -


modificări aduse prin Legea 138/2014 : comentarii şi observaţii pe articole /
Liviu Bogdan Ciucă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0369-4
347(498)
CIP 2015-10921

429. CIUCĂ, LIVIU BOGDAN. Moşteniri - sinteză : curs


universitar / Liviu Bogdan Ciucă. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-656-5
347.6(498)
CIP 2015-10928

430. Codex constituţional : constituţiile statelor membre ale Uniunii


Europene / prof. univ. dr. Ştefan Deaconu, prof. univ. dr. Ioan Muraru, prof. univ.
dr. Elena Simina Tănăsescu, conf. univ. dr. Silviu Gabriel Barbu ; prof. univ. dr.
Ştefan Deaconu (coord.). - Bucureşti : Monitorul Oficial R.A., 2015
2 vol.
ISBN 978-973-567-901-9
Vol. 1. - ISBN 978-973-567-909-5
Vol. 2. - ISBN 978-973-567-910-1
342.4(4)
CIP 2015-10378 - CIP 2015-10379

431.România [Legislaţie]. Codul muncii : legislaţie uzuală. - Ed.


specială. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Index
ISBN 978-606-27-0328-8
349.2(498)
CIP 2015-10513
 

CIP 97 

432. Conferinţele Noul Cod civil : material realizat în cadrul


proiectului româno-elveţian "Asistenţa pentru consolidarea capacităţii
instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru
aplicarea noilor coduri" / Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional
al Magistraturii. - Bucureşti : Patru Ace, 2015
ISBN 978-606-93968-0-3
347
CIP 2015-10463

433. Conferinţele Noul Cod de procedură civilă : material realizat în


cadrul proiectului româno-elveţian "Asistenţa pentru consolidarea capacităţii
instituţionale în domeniul formării judecătorilor şi procurorilor pentru
aplicarea noilor coduri" / Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Naţional
al Magistraturii. - Bucureşti : Patru Ace, 2015
ISBN 978-606-93968-1-0
347
CIP 2015-10462

434.Constituţie : 1958. Constituţia Franţei. - Bucureşti : Erc Press,


2015
ISBN 978-606-602-476-1
342.4(44)
CIP 2015-10390

435.România. Constituţia României 1991 : documente. - Ploieşti :


Karta-Graphic, 2011-
vol.
ISBN 978-606-8312-39-2
Vol. 4 / ed. îngrijită de Teodora Stănescu-Stanciu, Gheorghe Neacşu. -
Bucureşti : Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2015. -
ISBN 978-606-8684-04-8
342.4(498)''1991''(093.2)
CIP 2015-11924
 

CIP 98 

436. CORDOŞ, ALEXANDRU. Dreptul muncii : curs universitar /


Alexandru Cordoş. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0375-5
349.2(498)(075.8)
CIP 2015-12781

437. COSTACHE, MIRELA PAULA. Răspunderea delictuală pentru


fapta altei persoane / Mirela Paula Costache. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0372-4
343
CIP 2015-12596

438. CREDITORI VERSUS DEBITORI : PERSPECTIVA


HEXAGONULUI. Colocviu internaţional (Cluj-Napoca ; 2015). Creditori
versus debitori : perspectiva hexagonului : Cluj-Napoca, 24 aprilie 2015 /
Facultatea de Drept, UBB Cluj-Napoca, Asociaţia Henri Capitant România. -
Bucureşti : Universul Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-641-1
34(063)
CIP 2015-10603

439. CRIŞAN, EUGEN. Ghid de bune practici în domeniul


combaterii infracţiunilor de evaziune fiscală / Eugen Crişan, Remus Vasile
Nemeş, Nicoleta Nolden. - Bucureşti : Patru Ace, 2015
ISBN 978-606-93968-3-4
343.359.2(498)
CIP 2015-10619

440. Cunoştinţe fundamentale şi de specilitate pentru examenul de


licenţă la specializarea Drept / coord.: Mariana-Elisabeta Boţian. - Ed. a 2-a,
rev. - Sibiu : Burg, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-7998-80-4
34(075.8)
CIP 2015-11538
 

CIP 99 

441. DIMA, TRAIAN. Drept penal : partea generală : teste grile


pentru seminarii, examene de an şi licenţă / Traian Dima, Lamya-Diana
Hărătău. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-27-0325-7
343(075.8)(079.1)
CIP 2015-10470

442. DINUICĂ, DOINEL. Tratat de drept penal : partea specială /


prof. univ. dr. Doinel Dinuică, conf. univ. dr. Mioara-Ketty Guiu. - Bucureşti :
Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2015
2 vol.
ISBN 978-973-163-920-8
Vol. 2. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-973-163-921-5
343(075.8)
CIP 2015-11490

443. DRUMEA, MIHNEA. Curs de dreptul muncii / Mihnea Claudiu


Drumea. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-646-6
349.2
CIP 2015-10532

444. ENACHE, NICOLETA. Drept internaţional privat : note de


curs / Nicoleta Enache. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-988-8
341.9(100)(075.8)
CIP 2015-10599

445.România [Legislaţie]. Falimentul personal : Legea privind


procedura insolvenţei persoanelor fizice. - Bucureşti : Erc Press, 2015
ISBN 978-606-602-485-3
347.736/.739(498)(094)
CIP 2015-12878
 

CIP 100 

446. Fişe de drept civil pentru admiterea în magistratură şi


avocatură / Gabriel Boroi, Mona-Maria Pivniceru, Tudor-Vlad Rădulescu, .. -
Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-27-0329-5
347(079.1)
CIP 2015-10554

447. GAMENŢ, NICULAE. Criminalistică : caiet de laborator /


Niculae Gamenţ. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015-
2 vol.
ISBN 978-606-26-0367-0
Vol. 1. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-26-0368-7
343.9(075.8)
CIP 2015-10922

448. GROZA, ANAMARIA. Probleme de drept european : principii,


directive, trimiteri preliminare : jurisprudenţă românească comentată /
Anamaria Groza. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0478-8
34(4)
CIP 2015-12748

449. IGNAT, GINA. Influenţa Convenţiei Europene a Drepturilor


Omului asupra raporturilor juridice civile / Gina Ignat. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-27-0339-4
341.24:341.231.4(4)
342.7(4)
CIP 2015-10920
 

CIP 101 

450. ILIE, FLORIN. Protecţie balistică / Florin Ilie. - Sibiu : Editura


Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2015
ISBN 978-973-153-217-2
343.983
623.5
CIP 2015-10605

451. Instituţii fundamentale ale noului Cod de procedură penală :


studii şi articole / coord.: dr. Marian Alexandru. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0376-2
343.2(498)(094)
CIP 2015-12721

452. IONAŞ, ALEXANDRU. Drept penal : partea specială : conform


noului Cod penal / prof. univ. dr. Alexandru Ionaş, lector univ. dr. Alexandru
Florin Măgureanu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-640-4
343(498)
CIP 2015-10310

453. IONAŞ, ALEXANDRU. Justiţia şi societatea civilă / Alexandru


Ionaş, Claudia Şerban Cernat. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4700-7
34:316(498)
CIP 2015-11795

454. IORDACHE, MAGDALENA. Nulităţile în noul Cod de


procedură penală / Magdalena Iordache. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-625-1
343.1(498)
CIP 2015-12846
 

CIP 102 

455. Istoria Baroului Dolj în documente : 1911-1957 / ed. îngrijită de


dr. Şerban Pătraşcu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-652-7
347.965(498-35 Dolj)"1911/1957"(091)
CIP 2015-10551

456. LĂNCRĂJAN, ALEXANDRA. Ghid de investigare a


infracţiunilor de proprietate intelectuală săvârşite în mediul digital /
Alexandra Lăncrănjan, Mihaela Litvin, Monica Pop. - Bucureşti : Patru Ace, 2015
ISBN 978-606-93968-4-1
343.23:347.77:004
CIP 2015-10617

457.România [Legislaţie]. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi


exercitarea profesiei de avocat şi legislaţie conexă : legislaţie consolidată : 10
iulie 2015 - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-654-1
347.965(498)(094)
CIP 2015-10854

458.România [Legislaţie]. Legea privind procedura insolvenţei


persoanelor fizice. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2015
ISBN 978-606-18-0473-3
347.736(498)
CIP 2015-10492

459.România [Legislaţie]. Legea societăţilor şi 8 legi uzuale. - Ed. a


18-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
ISBN 978-606-27-0320-2
347.72(498)
CIP 2015-10450

460.România [Legislaţie]. Legislaţia profesiei de avocat. - Ed. a 14-a,


rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
ISBN 978-606-27-0347-9
347.965(498)
CIP 2015-12515
 

CIP 103 

461. MARCHIŞ, ADRIAN-CRISTIAN. Arestul preventiv în legislaţia


românească / Adrian-Cristian Marchiş. - Cluj-Napoca : Accent, 2015
ISBN 978-606-561-131-3
343.125(498)
CIP 2015-11642

462. MĂGUREANU, ALEXANDRU FLORIN. Dreptul familiei /


Alexandru Florin Măgureanu, Ilie Măgureanu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4720-5
347.6(498)
CIP 2015-10875

463. Mediation, road of peace for justice in Europe : GEMME, for


over a decade now / coord.: Beatrice Blohorn-Brenneur, Dragoş Călin. -
Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0253-0
34
CIP 2015-10895

464. MILITARU, IONUŢ. Drept procesual civil : grile pentru


testarea cunoştinţelor : cu explicaţii ale variantelor de răspuns : examen de
licenţă, admitere în profesie, definitivat sau promovare / Ionuţ Militaru, Serena
Evda Militaru. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
ISBN 978-606-27-0322-6
347(498)(079.1)
CIP 2015-10448

465. MITRACHE, OFELIA LIANA. Drepturile copilului pe înţelesul


tuturor / Mitrache Ofelia Liana. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-639-9
341.231.14:3-053.2
CIP 2015-12009
 

CIP 104 

466. MOISE, ALIN ADRIAN. Regimul juridic al privilegiilor şi al


ipotecilor imobiliare / Alin Adrian Moise. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-673-660-2
347.22(498)(094)
CIP 2015-12627

467. MOTICA, ADINA-RENATE. Drept civil al familiei : raporturile


nepatrimoniale : curs rezumat, speţe şi practică judiciară / Adina R. Motica. -
Bucuresti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-642-8
347.61/.64(498)
CIP 2015-10487

468. MOTICA, RADU I.. Dreptul familiei aplicat - cereri şi acţiuni cu


caracter nepatrimonial / Radu I. Motica, Adina R. Motica. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2015
ISBN 978-606-27-0338-7
347.6(498)
CIP 2015-10722

469.România [Legislaţie]. Noul Cod al insolvenţei şi Insolvenţa


persoanelor fizice : actualizat la 1 iulie 2015 - Bucureşti : Universul Juridic,
2015
Index
ISBN 978-606-673-638-1
34
CIP 2015-10346

470. Noul Cod civil : 900 de întrebări şi răspunsuri / Oana Grama,


Alexandra Crişan, Horia Marinescu, Marius Epure ; coord.: Bogdan Ciucă. - Ed. a
2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-653-4
347(498)
CIP 2015-10851
 

CIP 105 

471.România [Legislaţie]. Noul Cod civil şi Noul Cod de procedură


civilă : legislaţie consolidată şi index : 10 iunie 2015 - Bucureşti : Universul
Juridic, 2014.
Index
ISBN 978-606-673-492-9
347(498)
CIP 2014-18691

472.România [Legislaţie]. Noul Cod de procedură civilă republicat :


legislaţie consolidată şi index : 3 iunie 2015 - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Index
ISBN 978-606-673-650-3
347(498)
CIP 2015-10664

473.România [Legislaţie]. Noul Cod de procedură civilă şi 12 legi


uzuale. - Ed. a 9-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Index
ISBN 978-606-27-0350-9
347(498)(094)
CIP 2015-12667

474.România [Legislaţie]. Noul Cod de procedură civilă şi Legea de


punere în aplicare. - Ed. a 10-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Index
ISBN 978-606-27-0349-3
347.91/.95(498)(094.4)
CIP 2015-12668

475.România [Legislaţie]. Noul Cod de procedură civilă şi Legea de


punere în aplicare. - Ed. a 5-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Index
ISBN 978-606-27-0348-6
347.91/.95(498)(094.4)
CIP 2015-12669
 

CIP 106 

476.România [Legislaţie]. Noul Cod de procedură penală : legislaţie


consolidată şi index : 15 iunie 2015 / ed. îngrijită de prof. univ. dr. jud. Dan
Lupaşcu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Index
ISBN 978-606-673-643-5
343(498)
CIP 2015-10501

477.România [Legislaţie]. Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură


penală : legislaţie consolidată şi index : 1 iunie 2015 / ed. îngrijită de prof. univ.
dr. jud. Dan Lupaşcu. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Index
ISBN 978-606-673-644-2
343(498)
CIP 2015-10502

478.România [Legislaţie]. Noul Cod penal, Noul Cod de procedură


penală, Legile de executare. - Ed. a 10-a, rev. - Bucureşti : Editura Hamangiu,
2015
Index
ISBN 978-606-27-0351-6
343(498)(094)
CIP 2015-12671

479.România [Legislaţie]. Noul Cod penal, Noul Cod de procedură


penală, Legile de punere în aplicare. - Ed. a 5-a, rev. / ed. îngrijită şi adnotată de
Tudorel Toader. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Index
ISBN 978-606-27-0352-3
343(498)(094)
CIP 2015-12670

480. Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat : sinteze şi grile /


coord.: prof. univ. dr. Ligia Cătuna ; Nicoleta Bedrosian, Teodora Blidariu, Lucian
Drăgoi, ... - Ed. a 3-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-651-0
347.965(498)(079.1)
CIP 2015-10561
 

CIP 107 

481. PARASCHIV, TITI. Cibernetica juridică / Titi Paraschiv, Viorel


Iulian Tănase. - Bucureşti : Editura Universităţii Titu Maiorescu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-767-002-8
34
CIP 2015-10376

482. PAŢA, CLAUDIU-LAURENŢIU-GABRIEL. Moduri de sesizare


a organelor de urmărire penală / Paţa Claudiu Laurenţiu Gabriel. - Craiova :
Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4711-3
343
CIP 2015-10750

483. Perspective juridice / coord.: Nicolae Răzvan Bujdoiu. - Craiova :


Sitech, 2015-
vol.
ISBN 978-606-11-4506-5
Vol. 2. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-11-4719-9
34
CIP 2015-10874

484. POENARU, LUCIAN. Protecţia dreptului de autor în dreptul


penal / Lucian T. Poenaru. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-18-0477-1
347.78(498)
CIP 2015-10808

485. POPA, CRISTINA. Drept penal - partea specială ; Noul Cod


penal : manual pentru uzul studenţilor / Cristina Popa, Bogdan Marian Mitric. -
Ed. rev. şi adăug. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4697-0
343
CIP 2015-10751
 

CIP 108 

486. POPA, SORIN. Ghid de evaluare în caz de expropriere pentru


utilitate publică / Sorin Popa. - Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru Studii
Europene, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-526-199-0
347.23
CIP 2015-10763

487. POPESCU, FLORIN. Căsătoria / Florin Popescu, Ciprian Văluşcă,


Alexandra Popescu. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0366-3
347.62(498)
CIP 2015-10908

488. POPESCU, FLORIN. Moşteniri / Florin Popescu. - Bucureşti : Pro


Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0364-9
347.6(498)
CIP 2015-10906

489. POPESCU, FLORIN. Testamentul / Florin Popescu, Liviu Bogdan


Ciucă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0365-6
347.67(498)
CIP 2015-10907

490. PRAJA DOLICI, DORIN. Probele şi mijloacele de probă în


dreptul penal românesc / Praja Dolici Dorin. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4735-9
343.131(498)
CIP 2015-11781
 

CIP 109 

491. PRECUPANU, MONICA. Comisia Europeană : instituţie


centrală a sistemului comunitar european / Monica Precupanu. - Iaşi : Stef,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-575-459-1
341.217(4) UE Comisia...
CIP 2015-12733

492. Procedura statutară a alegerii de ierarhi în Biserica Ortodoxă


Română / Patriarhia Română, Cancelaria Sfântului Sinod ; lucrare publicată cu
binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române şi cu aprobarea Sfântului Sinod. - Bucureşti : Editura Institutului Biblic şi
de Misiune Ortodoxă, 2015
ISBN 978-973-616-448-4
348:281.95
CIP 2015-10717

493.Omagiu. Dorneanu, Valer. Profesioniştii noştri : Valer Dorneanu


la 70 de ani / ed. îngrijită de Ioan Lăcătuşu. - Sfântu-Gheorghe : Eurocarpatica,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-1814-99-5
34(498) Dorneanu,V.
929 Dorneanu,V.
CIP 2015-11364

494. RADU, FLORIN. Culegere de practică judiciară în materie


civilă pe anul 2014 : Tribunalul Hunedoara / Florin Radu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2015
ISBN 978-606-673-639-8
34(498)(094.9):347
347.991(498)(094.9):347.91/.95
CIP 2015-12569
 

CIP 110 

495. RĂDUCAN, GABRIELA. Fişe de procedură civilă pentru


admiterea în magistratură şi avocatură / Gabriela Răducan, Mădălina Dinu. -
Ed. a 3-a. - Bucureşti : Editura Hamangiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-27-0327-1
347(498)(079.1)
CIP 2015-10514

496. ROŞU, ROBERT MIHĂIŢĂ. Falimentul şi lichidarea / Robert


Mihăiţă Roşu, Cătălina Maria Mihăilescu, George Dorin Petcu. - Bucureşti :
Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-645-9
347.736
CIP 2015-10719

497. SABĂU, MIRELA GEORGIANA. Drept comercial II : curs în


tehnologie IFR / Mirela Georgiana Sabău. - Bucureşti : Editura
Fundaţiei "România de Mâine", 2015
ISBN 978-973-163-786-0
347.7(075.8)
CIP 2015-10650

498. SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A CADRELOR


DIDACTICE (Constanţa). Cultura socio-juridică : noilor coduri : analize şi
perspective : Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice :
Constanţa, 12 mai 2012, 25-26 aprilie 2013 (ed. XIX şi XX) / Mihnea Claudia
Drumea (ed.). - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-647-3
34(063)
CIP 2015-10533

499. SFERLEA, ELENA. Drept administrativ : note de curs / Elena


Sferlea. - Oradea : Editura Universităţii Agora, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-1807-64-5
342.9(075.8)
CIP 2015-12073
 

CIP 111 

500. SÎRGHI, RUXANDRA. Executarea silită în noul Cod de


procedură civilă : practică judiciară / Ruxandra Sîrghi. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2015
Index
ISBN 978-606-27-0337-0
347.952(498)
CIP 2015-10691

501. SPERIUSI-VLAD, ALIN. Apelul în procesul civil / Alin Speriusi-


Vlad. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-673-649-7
347.956
CIP 2015-12628

502. ŞERBAN, GEORGE. Teoria generală a dreptului : caiet de


studiu individual : specializarea Administraţie Publică : anul de studii I /
George Şerban. - Constanţa : Ovidius University Press, 2015-
vol.
ISBN 978-973-614-864-4
Semestrul 1. - 2015. - ISBN 978-973-614-659-6
34(075.8)
CIP 2015-10371

503. Uniunea Europeană şi vecinătatea estică / coord.: Gabriel


Asandului, Mihai Dorin. - Iaşi : Politehnium, 2015
ISBN 978-973-621-445-5
341.217(4) UE
CIP 2015-12260

504. VIORESCU, RĂZVAN. Cartea drepturilor fundamentale ale


Uniunii Europene - instrument comunitar de protecţie a drepturilor şi
libertăţilor / Viorescu Răzvan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0026-0
341.217(4) UE
CIP 2015-10345
 

CIP 112 

505. VOICU, CRISTINA. Investigarea infracţiunilor de evaziune


fiscală / Cristina Voicu, George Cosmin Militaru, Ionuţ Ardeleanu. - Bucureşti :
Patru Ace, 2015
ISBN 978-606-93968-5-8
343.359.2(498)
CIP 2015-10640

506. ZAMFIRESCU, VLAD. Modele de cereri şi acţiuni în justiţie :


Drept procesual civil, Drept civil, Dreptul familiei, Legea restituirii
proprietăţilor, Legea fondului funciar nr. 18/1991 / avocat Vlad Zamfirescu. -
Bucureşti : Editura Trei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-719-407-4
34
CIP 2015-10556

35.0/354 Administraţie publică

507. BĂNICĂ, ŞTEFAN-CĂTĂLIN. Contenciosul administrativ /


Bănică Ştefan Cătălin. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4709-0
351.95(498)
CIP 2015-10745

508. Istoricul jandarmeriei Brăila / Petre Abeaboeru (coord.), Adrian


Baboi, Florin Mihăescu, Sorin Naftode. - Focşani : Editura Terra, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8299-99-0
351.742(498 Focşani)(091)
CIP 2015-11620

509. MELINTESCU, OCTAVIAN. Corupţia : excurs conceptual de la


origini până în prezent / Octavian Melintescu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4743-4
35.083.94
328.185
CIP 2015-13072
 

CIP 113 

510. MOCANU SUCIU, ANA. Răspunderea funcţionarilor publici /


Ana Mocanu Suciu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4752-6
35.08(498)(094)
CIP 2015-12881

511. PUIE, OLIVIU. Tratat teoretic şi practic de contencios


administrativ / Oliviu Puie. - Bucureşti : Universul Juridic, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-673-658-9
Vol. 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-673-661-9
Vol. 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-673-662-6
351.95(498)(094.9)
CIP 2015-12625 - CIP 2015-12626

512. RĂDULESCU, CORINA. Imaginea instituţiei publice / Corina


Rădulescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0264-6
35
CIP 2015-10933

513. SOFRONIE, CĂTĂLIN FLORIN. Corupţia : flagel naţional /


Sofronie Cătălin Florin. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4738-0
35.083.94
328.185
CIP 2015-13071

355/359 Armata. Ştiinţă şi artă militară

514. CĂLIN, ION. Deficienţe în activitatea de analiză a informaţiilor /


Ion Călin. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-660-209-9
355.40
CIP 2015-12187
 

CIP 114 

515. CONSTANTIN, DANIEL SORIN. Funcţionalitatea organizaţiei


militare : premise teoretice / Daniel-Sorin Constantin. - Sibiu : Editura
Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-218-9
355.4
CIP 2015-10665

516. COSMA, MIRCEA. Dimensiunea interculturală a formării


ofiţerului din Forţele Terestre / Cosma Mircea, Tudorache Paul. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1030-5
355.351(498)
CIP 2015-12724

517. NICULAE, FLORIN. Politica de securitate naţională / Niculae


Florin. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4723-6
355.45(498+100)
327.57(498+100)
CIP 2015-11792

518. Securitatea umană : provocări contemporane / Cătălina-Daniela


Răducu, Bogdan Ştefanachi (coord.). - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0340-3
355
CIP 2015-10567
 

CIP 115 

36 Asistenţă socială. Protecţia consumatorului

519. ANGHEL, GABRIELA ALINA. Asistenţa şi protecţia


drepturilor copilului : ghid pentru cadre didactice / Gabriela Alina Anghel,
Camelia Delia Voicu. - Târgovişte : Valahia University Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-603-138-7
364.442.6-053.2(075.8)
CIP 2015-12512

520. BUDAC, CAMELIA. Cercetarea atitudinii tinerilor consumatori


români asupra brandurilor şi identificarea de mijloace specifice comunicării
cu aceştia / Camelia Budac. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1033-6
366.1(498)
330.567.22(498)
CIP 2015-11747

521. DRUMEA, MIHNEA. Dreptul securităţii sociale / Mihnea


Claudiu Drumea. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4710-6
368.4
CIP 2015-10747
 

CIP 116 

522. DURALIA, OANA ALEXANDRINA. Comportamentul


consumatorului de produse agroalimentare ecologice / Duralia Oana
Alexandrina. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-739-659-4
366.1:664
159.9.019.4:664
CIP 2015-10584

523. LAZĂR, FLORIN. Profilul asistenţilor sociali din România /


Florin Lazăr. - Timişoara : Editura de Vest, 2015
ISBN 978-973-36-0643-7
364
CIP 2015-13064

524. Utilizarea bazelor de date minimale ca sistem de proceduri în


cazul expunerii copiilor la abuz şi neglijare / Imola Antal, Maria Roth,
Athanasios Dinapogias, ... - Cluj-Napoca : Mind Shop, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93716-6-4
004:364.65-053.2(498)
CIP 2015-12568

525. UŢĂ, DANIELA. Studiul comportamentului consumatorului :


aspecte specifice modelării atitudinii consumatorului / Daniela Steluţa Uţă. -
Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015
ISBN 978-973-719-596-8
366.1
CIP 2015-11531
 

CIP 117 

37 Educaţie. Învăţământ. Timp liber

526. 155 ani de învăţământ artistic modern la Iaşi / coord.: Atena


Elena Simionescu ; autori texte muzică: prof. univ. dr. George Pascu, prof. univ.
dr. Mihail Cozmei, prof. univ. dr. Carmen Chelaru, ... ; autori texte vizuale: conf.
univ. dr. Laura Codrina Ioniţă, lector univ. dr. Ioana Olaru ; red. şi adapt. texte
teatru: prof. univ. dr. Sorina Bălănescu,, prof. univ. dr. Natalia Dănăilă, prof.
asociat. Ştefan Oprea, ... - Iaşi : Artes, 2015
3 vol.
ISBN 978-606-547-243-3
Vol. 1 : 1830-1950. - Bibliogr. - ISBN 978-606-547-244-0
Vol. 2 : 1950-2015 - Bibliogr. - ISBN 978-606-547-245-7
Vol. 3 : 2015 - Bibliogr. - ISBN 978-606-547-246-4
37(498 Iaşi):7
CIP 2015-10954 - CIP 2015-10955 - CIP 2015-10956

527. Activităţi integrate : caiet pentru clasa pregătitoare / Marilena


Dunca, Aida Galu, Ana Gabriela Lădariu, ... ; coord.: Anicuţa Todea, Daniela
Mureşan. - Ed. a 2-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015
2 vol.
ISBN 978-973-47-2124-5
Semestrul 1. - ISBN 978-973-47-2125-2
Semestrul 2. - ISBN 978-973-47-2126-9
371.671:373.3
CIP 2015-10912 - CIP 2015-10913
 

CIP 118 

528. AMIHĂESEI, ELENA-ADINA. Ghid de bune practici la


interdisciplinaritate / Amihăesei Elena-Adina ; ed.: Elena Nicolau. - Piatra-
Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
ISBN 978-606-643-222-1
371.3:373.24
CIP 2015-11451

529. AMIHĂESEI, ELENA-ADINA. Interdisciplinaritatea modalitate


de activizare şi eficientizare a învăţării / Amihăesei Elena-Adina ; ed.: Nicolau
Elena. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-643-221-4
37
CIP 2015-11403

530. AMZA, SABINA MIHAELA. Modalităţi de evaluare a verbului


în ciclul primar / Amza Sabina Mihaela. - Drobeta-Turnu Severin : Dandes Press,
2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8675-32-9
372.462
CIP 2015-12131

531. ANDREI, ELENA. Activităţile manuale : premise de orientare


profesională / Andrei Elena. - Iaşi : Stef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-575-462-1
371.381
CIP 2015-12864

532. ANTONESEI, LIVIU. Paideia revisited : o introducere la


ştiinţele educaţiei / Liviu Antonesei. - Ed. a 2-a, rev. şi adăugită. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-714-153-5
371
CIP 2015-12545
 

CIP 119 

533. ARDEIU, AURORA JENI. Integrarea jocului didactic în lecţiile


de matematică / Ardeiu Aurora Jeni. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-620-7
371.382:51:373.3
CIP 2015-11990

534. Arte vizuale şi abilităţi practice pentru clasa a II-a / Adina


Grigore, Cristina Ipate-Toma, Claudia Negriţoiu, ... - Ed. a 2-a, rev. - Costeşti : Ars
Libri, 2015
ISBN 978-606-574-779-1
372.874
371.381
CIP 2015-13053

535. Arte vizuale şi abilităţi practice pentru clasa I / Adina Grigore,


Cristina Ipate-Toma, Claudia Negriţoiu, ... - Ed. a 2-a, rev. - Costeşti : Ars Libri,
2015
ISBN 978-606-574-778-4
372.874
371.381
CIP 2015-13051

536. Arte vizuale şi abilităţi practice pentru clasa pregătitoare / Adina


Grigore, Cristina Ipate-Toma, Claudia Negriţoiu, ... - Ed. a 2-a, rev. - Costeşti : Ars
Libri, 2015
ISBN 978-606-574-777-7
372.874
371.381
CIP 2015-13052

537. BARABÁSI, TÜNDE. Óvodamódszertani alapismeretek /


Barabási Tünde, Stark Gabriella. - Cluj-Napoca : Presa Universitară Română, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-859-6
37
CIP 2015-10594
 

CIP 120 

538. BARBU, CAMELIA. Utilizarea jocului didactic în formarea


personalităţii preşcolarului / Barbu Camelia. - Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-016-6
371.382:159.922.7:373.2
CIP 2015-12766

539. BARBU, FELICIA. Influenţa factorilor perturbatori asupra


comunicării didactice / Barbu Felicia. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-675-7
371:316.77
CIP 2015-11985

540. BARBU, FELICIA. Metode interactive de grup în cadrul


activităţilor integrate din învăţământul preşcolar / Barbu Felicia. - Drobeta-
Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-676-4
371.3:373.24
CIP 2015-11986

541. BĂRBULESCU, AURELIA. Matematică şi Explorarea


mediului : culegere pentru clasa I (după manualul Arthur) / Aurelia
Bărbulescu, Mihaela Keil. - Piteşti : Carminis Educational, 2015
ISBN 978-973-123-250-8
371.671:51:504:373.3
CIP 2015-11567
 

CIP 121 

542. BEJINARIU, IRINA-LAURA. Culegere de teste


interdisciplinare, cl. a V-a - a VI-a : matematică şi ştiinţe ale naturii / prof.
Bejinariu Irina-Laura, prof. Buşteagă Marinela ; ref. şt. lector univ. dr. Costică
Lupu. - Bacău : Docucenter, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-721-098-9
371.27:373.3
51(075.33)(079.1)
502(075.33)(079.1)
CIP 2015-11392

543. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul om şi societate : grupa mică


: sugestii pentru organizarea activităţilor instructiv educative / Cristina
Beldianu, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-003-2
37
CIP 2015-12091

544. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul om şi societate : grupa


mijlocie : sugestii pentru organizarea activităţilor instructiv educative /
Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-007-0
37
CIP 2015-12092

545. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul ştiinţe : cunoaşterea


mediului : grupa mică : sugestii pentru organizarea activităţilor instructiv
educative / Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-004-9
37
CIP 2015-12094

546. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul ştiinţe : cunoaşterea


mediului : grupa mijlocie : sugestii pentru organizarea activităţilor instructiv
educative / Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-008-7
37
CIP 2015-12095
 

CIP 122 

547. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul ştiinţe : activităţi


matematice grupa mare : sugestii pentru organizarea instructiv educativă /
Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-013-1
37
CIP 2015-12096

548. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul ştiinţe : activităţi


matematice grupa mică : sugestii pentru organizarea instructiv educativă /
Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-005-6
37
CIP 2015-12097

549. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul ştiinţe : activităţi


matematice grupa mijlocie : sugestii pentru organizarea instructiv educativă /
Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-009-4
37
CIP 2015-12098

550. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul limbă şi comunicare : grupa


mică : sugestii pentru activităţi instructiv educative / Cristina Beldianu, Estera
Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-006-3
37
CIP 2015-12099

551. BELDIANU, CRISTINA. Domeniul limbă şi comunicare : grupa


mare : sugestii pentru activităţi instructiv educative / Cristina Beldianu, Estera
Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-014-8
37
CIP 2015-12101
 

CIP 123 

552. BELDIANU, CRISTINA. Învăţăm să scriem cifre : sugestii


pentru "jocuri şi activităţi alese" / Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. -
Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-001-8
372.45
CIP 2015-10655

553. BELDIANU, CRISTINA. Pregătim mâna pentru scris : sugestii


pentru "jocuri şi activităţi alese" / Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan. -
Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-000-1
372.45
CIP 2015-10654

554. Bine te-am găsit, grădiniţă! / Gabriela Berbeceanu, Smaranda


Maria Cioflică, Elena Ilie, ... - Ed. a 3-a. - Petroşani : Tehno-Art, 2015
ISBN 978-606-630-072-8
371.671:373.24
CIP 2015-11698

555. BÎZDÎRĂ, MIMI. Ghid de pregătire pentru examenul de


absolvire 2015 / dr. Bîzdîră Mimi, as. med. Pîrău Elena, Mardare Mădălina. - Iaşi :
PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2536-8
371.27
61(075.4)
CIP 2015-11598

556. BOŞONEA, GEORGETA. Contribuţia jocului didactic şi a


diferitelor tipuri de exerciţii la dezvoltarea vorbirii copiilor preşcolari /
Georgeta Boşonea ; referent ştiinţific: prof. Dumitru Iordache. - Râmnicu-Vâlcea :
Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-272-8
371.382
CIP 2015-10363
 

CIP 124 

557. BRANCU, MARIA. Continuarea strategiilor didactice de


învăţare prin joc la clasele I-III / Brancu Maria. - Drobeta-Turnu Severin :
Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-672-6
371.382:373.3
CIP 2015-11982

558. Bridges / coord.: Scurtu Cosette ; trad.: Haragîş Ioana-Gabriela,


Dărăban Maria. - Baia Mare : Eurotip, 2015
ISBN 978-606-617-190-8
37
CIP 2015-11360

559. BROŞTEANU, ADELUŢA. Rolul jocului didactic şi a diverselor


tipuri de exerciţii în dezvoltarea limbajului conform particularităţilor de
vârstă / Broşteanu Adeluţa. - Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-017-3
371.382:372.46:373.3
CIP 2015-12765

560. Bune practici în educaţia elevilor din învăţământul rural / coord.:


Elena-Sorina Groza ; ref. şt.: prof. univ. dr. Anton Ilica, Universitatea Aurel Vlaicu
din Arad, prof. Aura Danielescu, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, prof. Ioan
Franţ, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, prof. Alina Melnic, Casa Corpului
Didactic Timiş ; pref.: prof. univ. dr. Anton Ilica, Universitatea Aurel Vlaicu din
Arad. - Arad : Tiparniţa, 2015
Index
ISBN 978-606-8422-51-0
37(498-22)
CIP 2015-11324

561. Caiet de vacanţă pentru clasa a doua / Chiriac Marinela (coord.). -


Piteşti : Tiparg, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-735-820-2
371.671:373.3
CIP 2015-10326
 

CIP 125 

562. Caiet de vacanţă pentru clasa a patra / Chiriac Marinela (coord.). -


Piteşti : Tiparg, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-735-822-6
371.671:373.3
CIP 2015-10328

563. Caiet de vacanţă pentru clasa a treia / Chiriac Marinela (coord.). -


Piteşti : Tiparg, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-735-821-9
371.671:373.3
CIP 2015-10327

564. Caiet de vacanţă pentru clasa întâi / Chiriac Marinela (coord.). -


Piteşti : Tiparg, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-735-819-6
371.671:373.3
CIP 2015-10325

565. Caiet de vacanţă pentru clasa pregătitoare / Chiriac Marinela


(coord.). - Piteşti : Tiparg, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-735-818-9
371.671:373.3
CIP 2015-10324

566. Caietul educatoarei / Nica Florica, Zămosteanu Lidia-Angela, Buna


Maria, ... ; coord.: Mihalache Adriana. - Braşov : Pastel, 2015
ISBN 978-606-658-158-5
371.214:373.24
CIP 2015-12142
 

CIP 126 

567. Calitatea şi educaţia ecologică / prof. Gabriela Elisabeta Samuilă,


prof. Petru Claudiu Străin, prof. Irina Claudia Cazacu, ... - Timişoara : Editura
Politehnica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-969-2
371:574
CIP 2015-12727

568. CARAMAN, ILIE. Apostoli ai satelor / Ilie Caraman. - Brăila :


Edmunt, 2015
ISBN 978-606-8140-71-1
37
CIP 2015-11450

569. CĂLUGĂRIŢĂ, ANGELICA. Evaluare naţională : teste


pregătitoare : clasa a II-a / Călugăriţă Angelica. - Ed. a 2-a, rev. - Tecuci : Dor,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-7655-28-8
371.26:373.3
CIP 2015-12563

570. CĂTĂNESCU, ADELA EUGENIA. Teaching and testing


speaking skills : the case of a technical school / Cătănescu Adela Eugenia ;
referent ştiinţific: lector dr. Codruţa Gosa.. - Drobeta-Turnu-Severin : ProCatedra,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-8322-17-2
37
CIP 2015-10666

571. CHIRCA, DUMITRU. Finalităţile educaţiei între proiectare şi


realizare / Chirca Dumitru. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-632-0
37
CIP 2015-12003
 

CIP 127 

572. CHIRCA, DUMITRU. Problematica şi modul de abordare în


managementul educaţional / Chirca Dumitru. - Drobeta-Turnu Severin : Editura
Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-629-0
371.11
CIP 2015-12000

573. CINCĂ, VALERIA. Dezvoltarea limbajului şi a comunicării :


caiet de lucru pentru grupa mare / Valeria Cincă. - Bucureşti : Editura Caba,
2015
ISBN 978-606-8537-51-1
371.671:372.461:373.2
CIP 2015-12662

574. CIOFLICA, SMARANDA MARIA. Drepturile copiilor pe


înţelesul lor / Smaranda Maria Cioflica, Viorica Preda, Daniela Dosa. - Petroşani :
Tehno-Art, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-630-075-9
341.231.14-053.2:373.24
CIP 2015-11550

575. CLEMENTE, MARICICA MONICA. Caietul meu de vacanţă :


clasa a IV-a / Clemente Maricica Monica. - Petroşani : Edyro Press, 2015
ISBN 978-973-7718-79-2
371.671:373.3
CIP 2015-11903

576. COCIR, MARIA. Aspecte formative ale jocului didactic în ciclul


primar / Cocir Maria. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-624-5
371.382:373.3
CIP 2015-11995
 

CIP 128 

577. COCIR, MARIA. Finalităţile educaţiei / Cocir Maria. - Drobeta-


Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-625-2
37
CIP 2015-11996

578. COCIR, MARIA. Metode şi mijloace de stimulare a activităţii


independente a elevilor ciclului primar / Cocir Maria. - Drobeta-Turnu Severin :
Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-626-9
37
CIP 2015-11997

579. CODESCU, CARMEN. Vacanţa mareeee!! 2015 : caiet de


vacanţă : clasa pregătitoare / prof. Codescu Carmen. - Bucureşti : RBA Media,
2015
ISBN 978-606-8327-45-7
371.671:373.3
CIP 2015-13100

580. COICIU, MIHAI. Metode inovatoare în educaţia de calitate /


Mihai Coiciu, Claudia Dumitrache. - Constanţa : Punct Ochit, 2015
ISBN 978-606-8035-87-1
371.3
CIP 2015-11917

581. Consfătuirea regională a cadrelor didactice şi educatorilor din


penitenciare : repere pentru activitatea didactică adresată persoanelor private
de libertate. - Iaşi : Stef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-575-458-4
37:364.65-058.56
CIP 2015-12652
 

CIP 129 

582. Consiliere şi orientare profesională : ghid pentru studenţi şi


absolvenţi / Sorina Chircu, George Drăgoi, Cristian Mustaţă, Eugen Pop ; coord.:
Sorina Chircu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-623-4
37.048(498)
371.121
CIP 2015-12583

583. Copiii împărăţiei / Kidzana Ministries. - Timişoara : One Way,


2014-
4 vol.
ISBN 978-606-93785-0-2
Vol. 3 : Păşind cu înţelepciune / trad.: Vasile Semeniuc. - 2015. - ISBN
978-606-93785-5-7
37
CIP 2015-11553

584. COTEŢ, ADRIANA. Activităţi de învăţare pentru formarea,


educarea şi dezvoltarea limbajului / Coteţ Adriana. - Drobeta-Turnu Severin :
Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-682-5
372.46
CIP 2015-11972

585. Cu bine, grădiniţă dragă! / Gabriela Berbeceanu, Smaranda Maria


Cioflică, Elena Ilie, ... - Ed. a 4-a. - Petroşani : Tehno-Art, 2015
ISBN 978-606-630-074-2
371.671:373.24
CIP 2015-11697

586. CUCU, MARCELA. Istoria şcolii Soleşti : 1868-1950 / Cucu


Marcela. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2580-1
37(498 Soleşti)
CIP 2015-12773
 

CIP 130 

587. DĂNILĂ, PUIU GHEORGHE. O sărbătoare princiară / Puiu


Gheorghe Dănilă. - Bucureşti : Semne, 2015
ISBN 978-606-15-0670-5
378(498):791.43:929
CIP 2015-11933

588. DEDIŢĂ, VASILICA. În lumea lecturilor : caiet pentru ora de


lectură clasa a III-a / Vasilica Dediţă. - Bacău : Editura Cadrelor Didactice, 2015
ISBN 978-606-8426-45-7
371.671:372.46:373.3
CIP 2015-12126

589. DELIU, VICTORIA. Formarea reprezentărilor matematice cu


ajutorul metodelor active în învăţământul preşcolar / Victoria Deliu. - Craiova :
Revers, 2015
ISBN 978-606-703-520-9
371.671:51:373.24
372.47
CIP 2015-12542

590. DÉNES, MELINDA ANDREA. Ákombákom betűországban /


Dénes Melinda Andrea, Révész Enikő. - Oradea : Primus, 2015
ISBN 978-606-707-030-9
376.36
CIP 2015-11300

591. Dimensiuni ale educaţiei artistice / coord.: Eugenia Maria Paşca. -


Iaşi : Artes, 2008-
vol.
ISBN 978-973-8263-19-2
Vol. 11 : Naţional şi universal în arta şi educaţia europeană. - 2015. -
Bibliogr. - ISBN 978-606-547-239-6
37.036(063)
78(498)(063)
792(498)(063)
CIP 2015-12173
 

CIP 131 

592. DOBREI, MIRELA FLORINA. Importanţa jocului la vârsta


preşcolară / Dobrei Mirela Florina. - Zădăreni : Editura Rebeca, 2015
ISBN 978-606-8658-17-9
371.382:373.2
CIP 2015-11528

593. DOBREI, MIRELA FLORINA. Rolul educaţiei civice în


integrarea copiilor în societate / Dobrei Mirela Florina. - Zădăreni : Editura
Rebeca, 2015
ISBN 978-606-8658-18-6
372.832
CIP 2015-11527

594. Domeniul limbă şi comunicare : grupa mijlocie : sugestii pentru


activităţi instructiv educative / Cristina Beldianu, Estera Ţinteşan, Elena Bentu,
Elena Căpraru. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-010-0
37
CIP 2015-12100

595. DOSA, DANIELA. Călătorie prin anotimpuri / Daniela Dosa. -


Petroşani : Tehno-Art, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-630-076-6
371.671:373.2+373.3
CIP 2015-12730

596. DOSA, DANIELA. Culorile magice şi pictorul vrăjitor / Daniela


Dosa, Adrian Cerchez. - Petroşani : Tehno-Art, 2015
ISBN 978-606-630-077-3
372.874
CIP 2015-12156
 

CIP 132 

597. DOSA, DANIELA. Literele alfabetului / Dosa Daniela. -


Petroşani : Tehno-Art, 2015
ISBN 978-606-630-071-1
087.5:811.135.1'351
372.41
CIP 2015-11551

598. DUMITRU, MARIANA. Motivaţie, imaginaţie, creativitate /


Mariana Dumitru, Genovica Vulpoi. - Iaşi : StudIS, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-978-2
371.385
CIP 2015-12794

599. EDUCAŢIA ÎN FAŢA MARILOR PROVOCĂRI. Conferinţă


ştiinţifică (2015 ; Târgu-Jiu). Conferinţă ştiinţifică "Educaţia în faţa marilor
provocări" : Târgu-Jiu, 5-6 iunie 2015 : volum de abstracte. - Târgu-Jiu :
Academica Brâncuşi, 2015
ISBN 978-973-144-700-1
37(498)
CIP 2015-10692

600. EDUCAŢIE PENTRU PĂRINŢI ŞI PROTECŢIE PENTRU


COPII "SA FII UN PĂRINTE BUN". Conferinţă naţională (2015 ;
Bucureşti). Lucrările conferinţei Educaţie pentru părinţi şi protecţie pentru
copii "Sa fii un părinte bun" : învăţământ preprimar sector 5, Bucureşti,
Grădiniţa nr. 178 : 12 februarie 2015 - Geamăna : Juventus Press, 2015
ISBN 978-606-8502-06-9
37(498)
CIP 2015-10648

601. ENACHE, ROXANA-CONSTANŢA. Fundamente pedagogice în


formarea iniţială a cadrelor didactice / Enache Roxana-Constanţa, Alina
Crişan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0086-4
371.13
CIP 2015-12186
 

CIP 133 

602. FALCĂ, LILIANA. Locul şi rolul activităţilor matematice în


cadrul procesului instructiv-educativ din grădiniţă / Liliana Falcă. - Timişoara :
Gordian, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-743-022-6
372.47:373.24
CIP 2015-12768

603. FÎLFĂNESCU, SABINA. Comunicare în Limba română : clasa


pregătitoare / Sabina Fîlfănescu, Constantin Fîlfănescu, Daniela Berechet. -
Piteşti : Paralela 45, 2015
ISBN 978-973-47-2127-6
371.671:372.46:373.3
CIP 2015-10915

604. FÎLFĂNESCU, SABINA. Matematică şi Explorarea mediului :


clasa pregătitoare / Sabina Fîlfănescu, Constantin Fîlfănescu, Daniela Berechet. -
Piteşti : Paralela 45, 2015
ISBN 978-973-47-2128-3
371.671:372.47+502:373.3
CIP 2015-10914

605. FLUERAŞU, GIORGIANA ROXANA. Educaţia şcolarilor şi


preşcolarilor în sprijinul protecţiei mediului de viaţă şi al utilizării raţionale a
resurselor naturale / Flueraşu Giorgiana Roxana. - Drobeta-Turnu Severin :
Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-631-3
37:504.06
CIP 2015-12002

606. FRANŢ, IOAN. Implicaţiile inspecţiei şcolare în îmbunătăţirea


managementului unităţilor de învăţământ / Ioan Franţ. - Drobeta-Turnu
Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-671-9
65.012.4:371
CIP 2015-11981
 

CIP 134 

607. GAVRIL-JITARU, OANA. Aplicaţii didactice pentru teoria


educaţiei : comunicare educaţională asertivă / Oana Gavril Jitaru. - Iaşi :
Performantica, 2015
ISBN 978-606-685-274-6
371
CIP 2015-11415

608. GEORGESCU, DAKMARA. Cultura civică : manual pentru


clasa a VIII-a / Dakmara Georgescu, Doina-Olga Ştefănescu. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4900-3
372.832(075.33)
CIP 2015-10845

609. GEORGESCU, DAKMARA. Cultura civică : manual pentru


clasa a VII-a / Dakmara Georgescu, Doina-Olga Ştefănescu. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4896-9
372.832
CIP 2015-10677

610. GHIDEL, AURELIA. Importanţa activităţii independente şi a


activităţii diferenţiate în formarea priceperilor şi deprinderilor de a judeca şi
rezolva probleme / Ghidel Aurelia. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-683-2
372.36
CIP 2015-11973

611. GHIŢĂ, VIOLETA. Folosirea jocului didactic pentru


dezvoltarea, fixarea şi nuanţarea vocabularului preşcolarului / Ghiţă Violeta. -
Piteşti : Esenţial Media, 2015
ISBN 978-606-650-247-4
371.382:372.46:373.2
CIP 2015-11557
 

CIP 135 

612. GHIŢĂ, VIOLETA. Importanţa educării limbajului la vârsta


preşcolară / Ghiţă Violeta. - Piteşti : Esenţial Media, 2015
ISBN 978-606-650-246-7
372.46:373.24
CIP 2015-11558

613. GIMANCA, DARIA RODICA. Jocul didactic în învăţământul


primar / Gimanca Daria Rodica. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4728-1
371.382:373.3
CIP 2015-11787

614. GORA, NICOLETA LUMINIŢA. Valenţe formativ-educative


ale strategiilor didactice utilizate în activităţile de educare a limbajului / Gora
Nicoleta Luminiţa. - Bacău : Kora, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8509-41-9
371.671:372.46:373.3
CIP 2015-12797

615. Grădiniţa mea iubită! / Gabriela Berbeceanu, Smaranda Maria


Cioflică, Elena Ilie, ... - Ed. a 4-a. - Petroşani : Tehno-Art, 2015
ISBN 978-606-630-073-5
371.671:373.24
CIP 2015-11699

616. GRECU, CRISTIAN GHEORGHE. Managementul educaţiei de


calitate prin implicarea comunităţii în viaţa şcolii / Cristian Gheorghe Grecu. -
Râmnicu-Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-271-1
37
CIP 2015-10362
 

CIP 136 

617. GRECU, DORINA. Strategii didactice de însuşire a citit-


scrisului / Dorina Grecu. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-116-3
372.461
CIP 2015-11317

618. GROSU, AURELIA. Educă-mă cu viziune / Aurelia Grosu. -


Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-65-6
37
CIP 2015-13026

619. HOGEA-VELIŞCU, ILEANA. Marcela Peneş : personalitate


luminoasă a învăţământului românesc / Ileana (Yiang Ling) Hogea-Velişcu ;
pref.: Sorin Ivan. - Bucureşti : Minerva, 2015
ISBN 978-973-21-1021-8
37
CIP 2015-10488

620. HONGU, MARIA. Secrete logopedice : fişe de lucru / Maria


Hongu, Elena Pughineanu. - Bacău : Smart Academic, 2015
ISBN 978-606-93855-5-5
376.36
CIP 2015-11911

621. IACOB, GHEORGHE. Istoria Universităţii din Iaşi povestită la


TVR / Gheorghe Iacob. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
ISBN 978-606-714-129-0
378(498 Iaşi)
CIP 2015-12210

622. IANCU, DANIELA. Consiliere şi dirigenţie în gimnaziu / Iancu


Daniela. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4758-8
371.213.1:373.3
CIP 2015-12884
 

CIP 137 

623. IORDĂCHESCU, CARMEN. Să dezlegăm tainele comunicării


clasa I (după manualul Arthur) / Carmen Iordăchescu. - Piteşti : Carminis
Educational, 2015
vol.
ISBN 978-973-123-249-2
Semestrul 1. - 2015. - ISBN 978-973-123-249-2
372.461(075.33)
CIP 2015-11489

624. IORDĂCHESCU, CARMEN. Să dezlegăm tainele comunicării


clasa I (după manualul Intuitext) / Carmen Iordăchescu. - Piteşti : Carminis
Educational, 2015
vol.
ISBN 978-973-123-248-5
Semestrul 1. - 2015. - ISBN 978-973-123-248-5
372.461(075.33)
CIP 2015-11488

625. Împreună într-o Europă unită = Together in a united Europe /


coord.: prof. Teodora Dragotă, prof. dr. Elena Velţan, prof. Vasile Zaharia. -
Târgu-Jiu : Măiastra, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-516-744-5
37
CIP 2015-11723

626. Játékos környezetismeret : foglalkoztató füzet óvodások részére /


ed.: Rutai Nikolett. - Feliceni : Cartograf, 2015
ISBN 978-606-93536-4-6
371.3:504:373.2
CIP 2015-11563

627. JIREGHIE, VIRGILIU. Profesorul Aurel Ardelean, o viaţă


închinată învăţământului, ştiinţei şi cetăţii / Virgil Jireghie. - Arad : "Vasile
Goldiş" University Press, 2015
ISBN 978-973-664-775-8
37(498) Ardelean,A.
929 Ardelean,A.
CIP 2015-12518
 

CIP 138 

628. JOINT INTERNATIONAL CONFERENCE OF DOCTORAL


AND POST-DOCTORAL RESEARCHERS CONFERENCE (2014 ;
Craiova). Joint International Conference of doctoral and post-doctoral
researchers conference : Craiova, 12-13 September 2014 : conference
proceedings. - Craiova : Alma, 2015
4 vol.
ISBN 978-606-567-265-9
Vol. 1 : Doctoral research within : engineering and exact sciences /
coord.: Dan Popescu, Dan Selişteanu. - ISBN 978-606-567-266-6
Vol. 2 : Post-doctoral research within : engineering and exact sciences /
coord.: Dan Popescu, Vladimir Răsvan. - ISBN 978-606-567-267-3
Vol. 3 : Doctoral research within : social and humanistic sciences / coord.:
Dan Popescu, George Gîrleşteanu. - ISBN 978-606-567-268-0
Vol. 4 : Post-doctoral research within : social and humanistic sciences /
coord.: Dan Popescu, Sebastian Răduleţu. - ISBN 978-606-567-269-7
378
CIP 2015-12754/CIP 2015-12757

629. JUREBIE, MARIA-AUGUSTINA. Cei mai mari şi cei mai mici


poftiţi la serbare aici ... : culegere de programe educative / Maria Augustina
Jurebie. - Craiova : Alma, 2015
ISBN 978-606-567-261-1
371.383
CIP 2015-10536

630. LASTOVIEŢCHI, ILEANA. Igiena şi sănătatea : ghid metodic :


educaţie pentru sănătate / Ileana Lastovieţchi, Maria Augustina Jurebie. -
Craiova : Alma, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-567-260-4
371.383
CIP 2015-10537
 

CIP 139 

631. LEFTER, STELIANA. Constantin Narly şi personalitatea ca


ideal al educaţiei / Steliana Lefter. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze
din Ploieşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-599-9
37(498) Narly,C.:37.013.76
929 Narly,C.
CIP 2015-11717

632. LUNGULESCU, ELENA GABRIELA. Dezvoltarea şi nuanţarea


vocabularului preşcolarilor folosind jocuri didactice / Lungulescu Gabriela. -
Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4730-4
371.382:372.46:373.2
CIP 2015-11785

633. LUNGULESCU, ELENA GABRIELA. Fişe de lucru pentru


grădiniţă / Lungulescu Gabriela. - Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-015-9
371.671:372.24
CIP 2015-12764

634. MANOLESCU, MARIN. Referenţialul în evaluarea şcolară /


Marin Manolescu. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0265-3
371.26
CIP 2015-13020

635. MARIN, IONELA RAMONA. Clasa de elevi - abordare


sociopedagogică / Marin Ionela Ramona. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-686-3
37.015.4
CIP 2015-11976
 

CIP 140 

636. MAXIM, RUXANDRA. Mă pregătesc să devin şcolar : fişe


pentru scriere : elemente pregătitoare / Ruxandra Maxim. - Bârlad : Sfera, 2015
ISBN 978-606-573-493-7
371.671:372.45
CIP 2015-11535

637. MICU, ELENA. Jocul : activitate de bază în educarea


preşcolarilor / Micu Elena, Bălan Sabina ; coord. şt.: conf. univ. dr. Laura
Goran. - Bârlad : Sfera, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-573-494-4
371.382
CIP 2015-12162

638. MIERCAN, GEORGIANA-NICOLETA. Succesul şi insuccesul


şcolar în învăţământul preuniversitar / Georgiana-Nicoleta Miercan. -
Câmpulung : Editura Larisa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-715-569-3
371.212.71
371.212.72
CIP 2015-11899

639. MITRACHE, OFELIA. Conţinutul procesului instructiv-


educativ / Mitrache Ofelia. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-637-5
37
CIP 2015-12008

640. MITRACHE, OFELIA LIANA. Şcoala şi societatea : implicarea


cadrelor didactice în viaţa comunităţii / Mitrache Ofelia Liana. - Drobeta-Turnu
Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-638-2
37
CIP 2015-12010
 

CIP 141 

641. MOLNÁR-KOVÁCS, EMESE. Néprajz : munkafüzet / Molnár-


Kovács Emese. - Feliceni : Novum Impex, 2015
ISBN 978-606-8359-50-2
371.3:39:373.3
CIP 2015-11564

642. MUNTEANU, GHEORGHIŢA. Locul şi rolul istoriei în ciclul


primar / Munteanu Gheorghiţa. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-681-8
371.3:94:373.3
CIP 2015-11971

643. MUREŞAN, ILEANA. Abecedarul vacanţei / Mureşan Ileana. -


Baia Mare : Editura Casei Corpului Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2015
ISBN 978-606-701-074-9
372.45
372.47
CIP 2015-12587

644. Natura în culori şi versuri / coord.: Ozana Drăgilă, Rodica


Drăghiţă, Gabriela Nicoleta Spiridon. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-674-0
372.874
CIP 2015-11984

645. NEDELEA, ELENA MURA. Primii paşi spre scriere : caiet de


antrenament grafic / Elena Mura Nedelea, Estera Ţinteşan. - Bucureşti : Roxel
Cart, 2015
ISBN 978-606-753-002-5
371.671:372.45
CIP 2015-10653

646. NEGREA, GABRIELA. Elaborarea compunerilor în limba


română / Negrea Gabriela. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4727-4
372.464
CIP 2015-11788
 

CIP 142 

647. NICA, ELENA. Matematică şi Explorarea mediului clasa I :


diferenţierea dirijată a activităţii : evaluare, recuperare, dezvoltare / Elena
Nica, Diana Şerban, Dora Băiaşu. - Piteşti : Carminis Educational, 2015
vol.
ISBN 978-973-123-251-5
Semestrul 1. - 2015. - ISBN 978-973-123-251-5
371.671:51+504:373.3
CIP 2015-11568

648. NICOLAE, VALENTINA. Arlechino ne învaţă : elemente


grafice pentru grupa mică / Valentina Nicolae, Octavia Neagu, Adriana
Grigorescu. - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-50-4
371.671:372.874:373.24
CIP 2015-12548

649. Noile teste după model european clasa a III-a : Comunicare în


limba română, Matematică / Aurelia Arghirescu, Florica Ancuţă, Ileana Leafu,
Claudia Bancu. - Piteşti : Carminis Educational, 2015
ISBN 978-973-123-252-2
371.26:373.3
CIP 2015-11569

650. PARASCHIV, ILIE. Şcoala de ieri şi de azi din comuna


Glogova - judeţul Gorj / Paraschiv Ilie. - Târgu-Jiu : Editura Centrului Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Gorj, 2015
ISBN 978-973-7847-89-8
37(498 Glogova)
CIP 2015-12603

651. PAŞCA, MONICA. Management educaţional / Paşca Monica. -


Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4685-7
65.012.4:37
CIP 2015-10642
 

CIP 143 

652. PĂDURARU, CONSTANTIN-EUGEN. Proiectarea didactică la


disciplina matematică / Constantin-Eugen Păduraru. - Bacău : Editura Casei
Corpului Didactic Bacău, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-619-174-6
371.3:51
CIP 2015-12166

653. Pădurea - aurul verde al Terrei / coord.: Gabriela Melincianu ;


pref.: Camelia-Elena Popa. - Bacău : Docucenter, 2015
ISBN 978-606-721-104-7
821.135.1-32(082)
372.874
CIP 2015-12862

654. Perspective pentru cercetarea în educaţie / coord.: Simona Sava. -


Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0259-2
37
CIP 2015-10389

655. Perspectives in humanities : keys for interdisciplinarity / ed.:


Camelia Grădinaru, Andreea Mironescu, Roxana Patraş. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-714-149-8
378
CIP 2015-12150

656. PETCU, FLORINA. Ne jucăm "de-a scrisul" / Florina Petcu. -


Timişoara : Artpress, 2015
ISBN 978-973-108-642-2
372.45:373.2
CIP 2015-14898
 

CIP 144 

657. Les petits ecologists / coord.: Rădescu Maria. - Drobeta-Turnu


Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-690-0
37:504.06
CIP 2015-11960

658. Planificarea carierei : strategii eficiente pentru studenţi şi


absolvenţi / Sorina Chircu, George Drăgoi, Cristian Mustaţă, Eugen Pop. -
Bucureşti : Politehnica Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-624-1
37.048.4(498)
CIP 2015-12584

659. PLESCA, STELUŢA CORNELIA. Realizarea obiectivelor


psihomotorii şi afective la preşcolarii din grupa pregătitoare / Plesca Steluţa
Cornelia. - Piteşti : Esenţial Media, 2015
ISBN 978-606-650-244-3
371.3:796/799:373.2
CIP 2015-11561

660. PREDIŞOR, CORINA. Modalităţi de prevenire, depistare şi


ameliorare a eşecului şcolar la matematică în ciclul primar / Corina Predişor. -
Ed. a 2-a. - Râmnicu-Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-276-6
371:51:373.3
371.212.72
CIP 2015-10357

661. PREDIŞOR, CORINA. Promovarea succesului şcolar la


matematică în ciclul primar / Corina Predişor. - Ed. a 2-a. - Râmnicu-Vâlcea :
Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-277-3
371.212.71
371:51:373.3
CIP 2015-10358
 

CIP 145 

662. Prin educaţie şi cultură către libertate spirituală şi materială /


coord.: Sorin Dan Volosciuc, Trifa Mihaela, Daniela Rotărescu, Anca Voineag ;
ed.: Diana Zaharescu. - Sibiu : RO-MA, 2015
ISBN 978-606-92627-5-7
37
CIP 2015-11377

663. Propunere de programă şcolară pentru disciplina Educaţie fizică


cu teme din nataţie de la clasele 0-XII / Bartha Csaba, Petre Andreea, Şchiopu
Antoniu Şerban, ... ; coord.: Răzvan Sandu Enoiu. - Braşov : Aldus, 2015
ISBN 978-973-7822-86-4
371.3:797.2
CIP 2015-11338

664. STAN, ELENA DIANA. Creativitate şi joc la vârsta preşcolară /


Stan Elena Diana ; ed.: Nicolau Elena. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-643-220-7
371.382
CIP 2015-11402

665. STAN, ELENA DIANA. Ghid de bune practici : creativitatea


prin joc didactic / Stan Elena Diana. - ed.: Elena Nicolau. - Piatra-Neamţ : Cetatea
Doamnei, 2015
ISBN 978-606-643-223-8
371.3:371.382:373.24
CIP 2015-11452

666. STANCA, CRISTINA. Învăţământul primar în România :


identificarea unor posibile riscuri în predarea simultană / Cristina Stanca. -
Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-510-0
37
CIP 2015-10420
 

CIP 146 

667. ŞANDRU, FLORICUŢA. Comunicare în limba română :


auxiliar didactic / Şandru Floricuţa, Nan Camelia. - Arad : Gutenberg Univers,
2015
ISBN 978-606-675-071-4
372.46
CIP 2015-12152

668. ŞUFARU, CONSTANTIN. Metodica predării handbalului în


şcoală : curs studii de licenţă / Şufaru Constantin. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-008-4
371.3:796.322:373.3(075.8)
CIP 2015-12216

669. Talmeş balmeş creativ / coord.: Iuliana Costea, Larisa Giuriş, Elona
Giubega, ... - Timişoara : Eurobit, 2015
ISBN 978-973-132-236-0
37
CIP 2015-10737

670. TĂNASE, ESTELA. Abordarea teoretică a conceptului de


număr natural în activităţile matematice din grădiniţă / Estela Tănase ; referent
ştiinţific: prof. Valerică Raşcu. - Râmnicu-Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-278-0
372.47
CIP 2015-10360

671. TÂLVAN, MAGDALENA. Modele educaţionale de teoria


jocurilor : aplicaţii în evaluarea şcolară / Magdalena Tâlvan. - Bucureşti :
Editura Universităţii din Bucureşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-16-0641-2
371.26
CIP 2015-11725
 

CIP 147 

672. TELEŞPAN, DANIELA-ANCUŢA. Comportamentul de bullyng


la adolescenţi / Teleşpan Daniela-Ancuţa ; ed.: George Cabas. - Sibiu : Anastasis,
2015
ISBN 978-606-8034-69-0
316.613.43:37.062
CIP 2015-11297

673. THE ANNUAL SCIENTIFIC INTERNATIONAL


CONFERENCE EUROPEAN DIMENSIONS OF EDUCATION,
RESEARCH AND INNOVATION IN THE 21ST CENTURY (2015 ;
Marghita). Conference proceedings : The annual scientific international
conference European dimensions of education, research and innovation in the
21st century : Marghita, 2015 / scientific coordinators: assoc. prof. Sebastian
Chirimbu, PhD, prof. Lucia Puşcaş. - Bucureşti : Atelier Didactic, 2015
ISBN 978-973-1846-62-0
37(063)
CIP 2015-10919

674. TOMESCU, MĂDĂLINA. Caiet - îndrumar pentru studenţii


care efectuează practica de specialitate în instituţiile publice sau organizaţii
neguvernamentale / conf. univ. dr. Mădălina Tomescu, ing. jurist Daniela
Stănculescu. - Ed. a 7-a, rev. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0339-7
378.147.88:35+061(498)(075.8)
CIP 2015-10566

675. Transversal skills development in modern teaching practice : a


good practice guide / Monica Tilea, Oana-Adriana Duţă, Jón Freyr Johanssón,
Patrick Murphy (ed.). - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0371-7
371.133
CIP 2015-11797
 

CIP 148 

676. TRIFAN, ANIŞOARA. Poezii pentru cei mici : auxiliar pentru


aplicarea programei în cadrul activităţilor de memorizare la grupa mică,
mijlocie şi mare / Trifan Anişoara. - Braşov : Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-154-4
37
CIP 2015-12079

677. TRUFÁN, ILDIKÓ ROZÁLIA. Betűtár / Trufán Ildikó Rozália. -


Feliceni : Novum, 2015
ISBN 978-606-8359-49-6
37
CIP 2015-11474

678. TUDOR, DANIELA. Contribuţia jocului la dezvoltarea


personalităţii preşcolarului / Tudor Daniela. - Drobeta-Turnu Severin : Editura
Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-633-7
371.382
CIP 2015-12004

679. TUDOR, SOFIA LOREDANA. Educaţia la vârsta timpurie şi


şcolară mică în contextul instruirii centrate pe competenţe / Sofia Loredana
Tudor. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4698-7
37
CIP 2015-10754

680. ŢENEA, JENI. Colorăm şi învăţăm alfabetul / Ţenea Jeni. -


Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-013-5
372.874
372.45
CIP 2015-10498
 

CIP 149 

681. ŢINTEŞAN, ESTERA. Domeniul om şi societate : grupa mare :


sugestii pentru organizarea activităţilor instructiv educative / Estera Ţinteşan,
Cristina Beldianu. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-011-7
37
CIP 2015-12090

682. ŢINTEŞAN, ESTERA. Domeniul ştiinţe : cunoaşterea mediului :


grupa mare : sugestii pentru organizarea activităţilor instructiv educative /
Estera Ţinteşan, Cristina Beldianu. - Bucureşti : Roxel Cart, 2015
ISBN 978-606-753-012-4
37
CIP 2015-12093

683. Utilitatea laboratorului tehnologic în instruirea elevilor / Fârţă


Dumitru, Andriţoiu Elena Nicoleta, Chiru Adina Ştefania, ... - Târgu-Jiu : Măiastra,
2015
ISBN 978-606-516-751-3
371.385:373.62
CIP 2015-11754

684. ZUGRAVU, DIANA. Contribuţia activităţilor extracurriculare


la formarea personalităţii copilului / Zugravu Diana. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4729-8
379.8
371.382
CIP 2015-11786

685. ZUGRAVU, DIANA. Utilizarea activităţilor manuale în


formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice la preşcolari / Diana Zugravu. -
Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-014-2
371.381:373.2
CIP 2015-12767
 

CIP 150 

39 Etnografie. Folclor

686. APAN, IOAN SORIN. Taina cerului şi a Mării Negre :


astronomie, oceanografie şi folclor / Sorin Apan ; cuvânt înainte: Horia Roman
Patapievici. - Bucureşti : Filos, 2015
ISBN 978-606-8619-14-9
398(498):913(498)(262.5)
902(498)(262.5)
CIP 2015-11647

687. BĂDĂLĂU, TEODOR. Ia gorjenească / Teodor Bădălău. - Târgu-


Jiu : Editura Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Gorj, 2015
ISBN 978-973-7847-88-1
391(498-35 Gorj)
746(498-35 Gorj)
CIP 2015-10802

688. CHAND, NANDIKA. Bunele maniere se deprind în copilărie /


Nandika Chand ; trad. şi adapt.: Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea ; New
Delhi : Young Angels, 2015
ISBN 978-973-1948-37-9
ISBN 978-93-83928-77-4
395-053.2
CIP 2015-10856

689. CONSTANTINESCU, GHEORGHE. Folclor din Cernişoara /


Gheorghe Constantinescu. - Sinaia : Amanda Edit, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8567-66-2
39(498 Cernişoara)
CIP 2015-12835
 

CIP 151 

690. COSMA, AUREL. Mitologia română : cosmogonia, lumea


spiritelor, originea omenirii / Aurel Cosma ; ed. îngrijită şi pref. de I. Oprişan. -
Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti : Vestala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-120-085-9
398.22(498)
CIP 2015-13008

691. CRÎSTICI, BORISLAV G. Zivot i Obicaji Klisuraca i


Poladijaca / Borislav G. Crîstici. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România,
2015
ISBN 978-606-8079-60-8
39
CIP 2015-10669

692. DOBRESCU, ADELA CĂTĂLINA. De la fir la costum :


realităţile şi perspectivele costumului popular în zona de graniţă româno-
ucraineană / Dobrescu Adela Cătălina ; trad. lb. ucraineană: Vasko Svyatoslav ;
trad. lb. eng.: Adriana Costin. - Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2015
ISBN 978-973-1843-92-6
391(498+477)
746.031.4(498+477)
CIP 2015-10687

693. DUMA-ISTVÁN, ANDRÁS. A csángók világa : hegyek, vizek,


tátosok / Duma-István András. - Târgu-Secuiesc : Zelegor, 2015
ISBN 978-606-93842-1-3
39(498.3)
CIP 2015-12899

694. ERETESCU, CONSTANTIN. Moartea lui Patroclu : studii şi


articole de etnologie / Constantin Eretescu. - Bucureşti : Editura Etnologică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-81-1
39
CIP 2015-12024
 

CIP 152 

695. FRÎNCU, VIOREL. Drăgaica - Târgul dintre ţări / Viorel


Frîncu ; pref.: cercet. şt. princ. dr. Sorin Geacu. - Ed. rev. şi adăugită. - Buzău :
Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-306-2
398.332.2(498 Buzău)
CIP 2015-11498

696. IVAŞCU, GEORGETA-MIHAELA. Comoara sufletului -


Sărbătoarea pascală / Ivaşcu Georgeta Mihaela, Căciulă Camelia Maria, Năstase
Loredana. - Câmpulung-Muscel : Editura Larisa, 2015
vol.
ISBN 978-606-715-565-5
Vol. 1 : Sărbătoarea pascală - Merinda sufletului şi a trupului. - 2015. -
Bibliogr. - ISBN 978-606-715-566-2
398.332.12
CIP 2015-11352

697. LAVRIC, DUMITRU. Thanatos : mitologia românească a


morţii / Dumitru Lavric. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2564-1
393(498)
CIP 2015-12206

698. Legende despre ape / ed. îngrijită de Nicoleta Coatu. - Bucureşti :


Rosetti International, 2015
ISBN 978-973-8270-79-4
398.2(498)
556(0:82-94)
821.135.1-91-34
CIP 2015-11630

699. POJEREANU, IRINA. Trei ipostaze ale feminităţii în mitologia


română / Irina Pojereanu. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-121-7
396(498)
CIP 2015-11320
 

CIP 153 

700. SĂRBĂTORILE CREŞTINE - VALORI MORAL-


RELIGIOASE. Sesiune de comunicări ştiinţifice (2015 ; Iaşi). Sărbătorile
creştine - valori moral-religioase : sesiune de comunicări ştiinţifice : Iaşi,
2015 / coord.: prof. Negru Cristina, pr. prof. Mocanu Andrei Bogdan, prof.
Farzikhosroushahi Cristina. - Iaşi : Editura Sf. Mina, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-011-1
398.332
CIP 2015-11420

701. SIMION, FLORENŢA MARIANA. Oraşul şi lumile de dincolo /


Florenţa Simion. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-919-2
393(498-21)
CIP 2015-10495

702. TATU, SILVIA. Ouă închistrite în Ţînţari : studiu comparativ -


modele vechi - îndrumări / Silvia Tatu. - Braşov : Pastel, 2015
ISBN 978-606-658-156-1
398.332.12(498)
CIP 2015-11942

394 Obiceiuri privind viaţa publică

703. Valahol van egy város / ed., pref.: Kántor Lajos. - Cluj-Napoca :
Komp-Press, 2015
ISBN 978-606-773-003-6
394(498)"20"
711.4(498)"20"
CIP 2015-11487
 

CIP 154 

5 ŞTIINŢE TEORETICE ŞI NATURALE

502/504 Ştiinţa mediului înconjurător

704. ANDRIEV, SORINA OCTAVIA. Brâncuşi : spirit şi creaţie /


Andriev Sorina, Roca Daniela, Trupină Monica. - Iaşi : StudIS, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-961-4
7(498)
504.06
CIP 2015-11433

705. CHEVAL, SORIN. Hazarde naturale în Podişul Dobrogei de sud


şi litoralul adiacent / Sorin Cheval. - Bucureşti : Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0408-9
502.58(498 Podişul Dobrogei)(262.5)
CIP 2015-12063

706. Conservarea biodiversităţii. - Suceava : Editura George Tofan,


2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-625-159-4
502.7
CIP 2015-10953

707. ENVIRONMENTAL CHALLENGES IN LOWER DANUBE


EUROREGION. International conference (2015 ; Galaţi). International
Conference "Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion" :
abstract book : Galaţi, June 25-26, 2015 / ed.: Antoaneta Ene, Elena Zubcov,
Oleg Bogdevich, Yuriy Denga. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0745-4
504
CIP 2015-11603
 

CIP 155 

708. HOLBAN, NINA. Influenţa metalelor grele asupra mediului /


Nina Holban. - Timişoara : Editura de Vest, 2015
ISBN 978-973-36-0646-8
504.054:546.3
CIP 2015-13065

709. PANEA, LUDMILA. Cum ne afectează poluarea? : forme şi


efecte nocive / Ludmila Panea. - Craiova : Alma, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-567-263-5
504.054
CIP 2015-12084

710. Plan vidnovlennia djruntiv, seredno zabrudnenih


naftoproduktami / Anamaria Dăscălescu (coord. gen.), Yaroslav Adamenko,
Mirela Coman (coord. ştiinţifici), Mioriţa Ungureanu (coord. tehnic) ; trad.: Marian
Ferţadi. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1568-9
504.064:665.6
CIP 2015-11430

711. Plan vidnovlennia djruntiv, silno zabrudnenih naftoproduktami /


Anamaria Dăscălescu (coord. gen.), Yaroslav Adamenko, Mirela Coman (coord.
ştiinţifici), Mioriţa Ungureanu (coord. tehnic) ; trad.: Marian Ferţadi. - Cluj-
Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1569-6
504.064:665.6
CIP 2015-11431

712. Plan vidnovlennia djruntiv, slabo zabrudnenih


naftoproduktami / Anamaria Dăscălescu (coord. gen.), Yaroslav Adamenko,
Mirela Coman (coord. ştiinţifici), Mioriţa Ungureanu (coord. tehnic) ; trad.: Marian
Ferţadi. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1567-2
504.064:665.6
CIP 2015-11429
 

CIP 156 

713. RĂDULESCU, HORTENSIA. Analiza poluării mediului şi


sinteza proceselor tehnice de depoluare / Hortensia Rădulescu. - Timişoara :
Eurobit, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-132-232-2
504.06
CIP 2015-10549

714. RĂDULESCU, HORTENSIA. Monitorizarea calităţii mediului /


Hortensia Rădulescu. - Timişoara : Eurobit, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-132-231-5
504.054
CIP 2015-10548

715. RUSU, LĂCRĂMIOARA. Biotehnologii în protecţia mediului :


metode de investigare / Lăcrămioara Rusu, Ioana Adriana Ştefănescu ; ref. şt.:
prof. univ. dr. chim. Alexandra Raluca Iordan, Universitatea "Al.I. Cuza" din Iaşi,
Facultatea de Chimie, conf. univ. dr. ing. Daniela Şuteu, Universitatea
Tehnică "Gh. Asachi" din Iaşi, Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia
Mediului. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-484-6
57:62:504.06
CIP 2015-12877

51 Matematică

716. 15 ediţii ale Concursului Interjudeţean de Matematică "Dimitrie


Pompeiu" / Artur Bălăucă, Adrian Boţan, Ioan Ciobanaşu, ... - Ed. a 15-a, rev. -
Iaşi : Taida, 2015
ISBN 978-606-514-301-2
51(075.3)(076)
371.384:373.3+373.5
CIP 2015-11458
 

CIP 157 

717. ANTONESCU, LIGIA. Matematici elementare pentru afaceri /


Ligia Antonescu. - Craiova : Arves, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-518-541-8
51
CIP 2015-10547

718. ARDELEANU, ELENA ROXANA. Differential equations :


problems and solutions / Elena Roxana Ardeleanu ; ref. şt.: conf. univ. dr.
Marcelina Mocanu, lector univ dr. Otilia Lungu. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-479-2
517.9
CIP 2015-12218

719. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Aritmetică, clasa a V-a / Artur Bălăucă,


Ileana Carmen Dămean, Monica Sas. - Ed. a 18-a, rev. - Iaşi : Taida, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-305-0
511.1(075.33)
CIP 2015-12779

720. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Aritmetică, algebră, geometrie, clasa a VI-


a / Artur Bălăucă, Cătălin Budeanu, Toader Măgurean. - Ed. a 17-a, rev. - Iaşi :
Taida, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-306-7
511.1(075.33)
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-12778

721. BĂLĂUCĂ, ARTUR. Algebră, geometrie, clasa a VIII-a / Artur


Bălăucă, Ţicalo Ioan, Mârşanu Gabriel. - Ed. a 16-a, rev. - Iaşi : Taida, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-304-3
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-12777
 

CIP 158 

722. CIOBANU, MIHAELA. Biografii matematice / Ciobanu


Mihaela. - Craiova : Info, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-653-108-5
51
CIP 2015-12657

723. CIOBANU, MIHAELA. Scurtă istorie a numerelor / Ciobanu


Mihaela. - Craiova : Info, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-653-107-8
51(091)
CIP 2015-12656

724. CODLEANU, VICTOR GHEORGHE. Viaţa şi opera


matematicienilor şi statisticienilor români în lumea contemporană / Codleanu
Victor Gheorghe. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1044-2
51(498):929
CIP 2015-12841

725. COVEI, DRAGOŞ-PĂTRU. Elemente de analiză matematică /


Dragoş-Pătru Covei. - Bucureşti : Editura ASE, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-895-8
517(075.8)
CIP 2015-11516

726. CSEGZI, JUDIT M.. Szorzótábla / Csegzi M. Judit. - Feliceni :


Novum Impex, 2015
ISBN 978-606-8359-54-0
51(075.33)
CIP 2015-11676
 

CIP 159 

727. CSEGZI, JUDIT M.. Törtek / Csegzi M. Judit. - Feliceni : Novum


Impex, 2015
ISBN 978-606-8359-53-3
511.13(075.33)
CIP 2015-11677

728. DIACONU, VALERIA. Aplicaţii practice ale teoriei curbelor în


mecanică / Valeria Diaconu. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-950-0
514.7:531
CIP 2015-11526

729. DINU, CONSTANTIN CRISTIAN. Teoria scalelor temporale :


aplicaţii în economie, geometrie şi teoria probabilităţilor / Dinu Constantin
Cristian. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4746-5
51
CIP 2015-13067

730. GANGA, MIRCEA. Matematika : törzsanyag : tankönyv a X.


osztály számára / Ganga Mircea. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2015
ISBN 978-606-31-0083-3
51(075.35)(076)
CIP 2015-12702

731. GANGA, MIRCEA. Matematika : törzsanyag és differenciált


tanterv : tankönyv a X. osztály számára / Ganga Mircea. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0084-0
51(075.35)(076)
CIP 2015-12703
 

CIP 160 

732. GHIŞE, CIPRIAN. Algoritmi de sortare / Ciprian Ghişe. - Bacău :


Editura Cadrelor Didactice, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8426-43-3
510.5
CIP 2015-12124

733. ILLYES, ECATERINA. Principii fundamentale în teoria


numerelor / Illyes Ecaterina. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-689-4
511
CIP 2015-11979

734. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONLINEAR


OPERATORS, DIFFERENTIAL EQUATIONS AND APPLICATIONS
(2015 ; Cluj-Napoca). International Conference on Nonlinear Operators,
Differential Equations and Applications - ICNODEA 2015 : abstracts : July
14-17, 2015, Cluj-Napoca, Romania. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0753-9
51
CIP 2015-12211

735. MARZAVAN, SILVIA. Algebră liniară cu aplicaţii în inginerie /


Silvia Marzavan, Simona Roateşi, Iuliana Sprinţu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-25-0170-9
512.64
CIP 2015-12015

736. Matematică : culegere pentru clasa a VI-a : algebră şi


geometrie / Cheşcă Ion, Drugan Gheorghe, Ghica Ion, ... - Bucureşti : Editura
Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-54-2
512(075.33)(076)
514(075.33)(076)
CIP 2015-12659
 

CIP 161 

737. Matematică : culegere pentru clasa a VII-a : algebră şi


geometrie / Cheşcă Ion, Apostol Constantin, Poştaru Ana, ... - Bucureşti : Editura
Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-55-9
512(075.33)(076)
514(075.33)(076)
CIP 2015-12660

738. Matematică : manual pentru clasa a V-a / Chirtop Petre, Roşu


Mariana, Radu Valentin, Ross Gabriela. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0032-1
51(075.33)
CIP 2015-10710

739. Matematică : trunchi comun şi curriculum diferenţiat : manual


pentru clasa a IX-a / Năstăsescu Constantin, Niţă Constantin, Chiţescu Ion,
Mihalca Dan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0042-0
51(075.35)
CIP 2015-10713

740. Matematică : trunchi comun şi curriculum diferenţiat : manual


pentru clasa a X-a / Năstăsescu Constantin, Niţă Constantin, Chiţescu Ion, ... -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0048-2
51(075.35)
CIP 2015-10714

741. Matematică : trunchi comun : manual pentru clasa a X-a /


Năstăsescu Constantin, Niţă Constantin, Chiţescu Ion, .. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0077-2
51(075.35)(076)
CIP 2015-1269
 

CIP 162 

742. Matematică : culegere pentru clasa a V-a : aritmetică, algebră,


elemente de geometrie / Radu Dana, Radu Eugen, Bărbieru Nadia, Dinescu
Viorel. - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-53-5
51(075.33)(076)
CIP 2015-12658

743. Matematică : culegere pentru clasa a VIII-a : algebră şi


geometrie / Radu Dana, Radu Eugen, Poştaru Ana, ... - Bucureşti : Editura Caba,
2015
ISBN 978-606-8537-56-6
512(075.33)(076)
514(075.33)(076)
CIP 2015-12661

744. Matematică - Evaluarea Naţională 2016 : modele de teste pentru


elevii claselor a VII-a şi a VIII-a / Caba Gina, Apostol Constantin, Zăbrăuţanu
Romică, ... - Bucureşti : Editura Caba, 2015
ISBN 978-606-8537-52-8
51(075.33)(076)
CIP 2015-12663

745. Matematică pentru clasa a III-a : (manual şcolar pentru clasa a


III-a) / lucrare colectivă coord. de Dora Măcan, Corina Istrate, Manuela Koszorus
şi Nicoleta Todoran. - Târgu-Mureş : Edu, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8531-33-5
Vol. 1. - ISBN 978-606-8531-34-2
Vol. 2. - ISBN 978-606-8531-35-9
51(075.3)
372.47
CIP 2015-12578 - CIP 2015-12579

746. Matematika : törzsanyag és differenciált tanterv : tankönyv a IX.


osztály számára / Năstăsescu Constantin, Niţă Constantin, Chiţescu Ion, Mihalca
Dan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0082-6
51(075.35)(076)
CIP 2015-12701
 

CIP 163 

747. Matematika : törzsanyag és differenciált tanterv : tankönyv a X.


osztály számára / Năstăsescu Constantin, Niţă Constantin, Chiţescu Ion, ... -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0085-7
51(075.35)(076)
CIP 2015-12704

748. MITEA, MARIANA. Matematică : manual pentru clasa a V-a /


Mitea Mariana, Birta Alina. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0031-4
51(075.33)
CIP 2015-10708

749. NEGRILĂ, ANTON. Matematică, Algebră, Geometrie : clasa a


VIII-a / Anton Negrilă, Maria Negrilă. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45,
2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2122-1
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-47-2123-8
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10408

750. NEGRILĂ, ANTON. Matematică, Algebră, Geometrie : clasa a


VII-a / Anton Negrilă, Maria Negrilă. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2120-7
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-47-2121-4
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10411

751. OLÁH-GÁL, RÓBERT. Bolyai-breviárium / Oláh-Gál Róbert. -


Ed. a 2-a, reviz. - Cluj-Napoca : Scientia, 2015
ISBN 978-973-1970-91-2
51(439) Bolyai,J.
929 Bolyai,J.
CIP 2015-11957
 

CIP 164 

752. PĂDURARU, CONSTANTIN-EUGEN. Polinoame între teorie şi


exerciţii / Constantin-Eugen Păduraru. - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic
Bacău, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-619-173-9
512.622
CIP 2015-12167

753. PÂŢAN, CĂTĂLINA STĂNCUŢA. Predarea şi învăţarea


operaţiilor aritmetice în învăţământul primar / Pâţan Cătălina Stăncuţa. -
Timişoara : Agroprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8037-91-2
371.3:51:373.3
CIP 2015-10724

754. PELIGRAD, SORIN. Matematică, Aritmetică, Algebră,


Geometrie : clasa a V-a / Sorin Peligrad, Dan Zaharia, Maria Zaharia. - Ed. a 4-a,
rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2116-0
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-47-2117-7
511(075.33)
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10409

755. POPESCU, SEVER ANGEL. A course in differential equations,


calculus of variations and probabilities / Sever Angel Popescu, Marilena Jianu. -
Bucureşti : Conspress, 2015
2 vol.
ISBN 978-973-100-380-1
Vol. 1 : Differential equations. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-973-100-
381-8
Vol. 2 : Calculus of variations and probabilities. - 2015. - Bibliogr. -
ISBN 978-973-100-382-5
517.9
CIP 2015-11500 - CIP 2015-11501
 

CIP 165 

756. SCHNEIDER, GHEORGHE-ADALBERT. Să învăţăm să


adunăm şi să scădem de la 0 la 1 000 000 cu ajutorul problemelor de tip grilă :
clasele III şi IV / Gheorghe Adalbert Schneider. - Craiova : Hyperion, 2015
ISBN 978-606-589-038-1
51(075.33)(079.1)
CIP 2015-10505

757. SCHNEIDER, GHEORGHE-ADALBERT. Să învăţăm să


adunăm şi să scădem de la 0 la 1000 cu ajutorul problemelor de tip grilă :
clasa a II-a / Gheorghe Adalbert Schneider. - Craiova : Hyperion, 2015
ISBN 978-606-589-037-4
51(075.33)(079.1)
CIP 2015-10504

758. SPIRIDON, GABRIELA. Matematica distractivă / Spiridon


Gabriela. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-634-4
51(076)
CIP 2015-12005

759. TUDOR, ION. Matematică, Aritmetică, Algebră, Geometrie :


clasa a V-a / Ion Tudor. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2108-5
Partea 1 : Matematică, Aritmetică, Algebră, Geometrie. - 2015. - ISBN
978-973-47-2109-2
511(075.33)
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10392
 

CIP 166 

760. TUDOR, ION. Matematică, Algebră, Geometrie : clasa a VIII-a /


Ion Tudor. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2114-6
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-47-2115-3
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10391

761. TUDOR, ION. Matematică, Algebră, Geometrie : clasa a VI-a /


Ion Tudor. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2110-8
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-47-2111-5
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10393

762. TUDOR, ION. Matematică, Algebră, Geometrie : clasa a VII-a /


Ion Tudor. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2112-2
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-47-2113-9
512(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10394

763. TUDOR, IRINA VALENTINA. Properties of stratified graphs


and applications to formal languages / Tudor Irina Valentina. - Craiova : Sitech,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4745-8
51
CIP 2015-13069
 

CIP 167 

764. ŢENEA, JENI. Matematică pentru clasele III-IV / Ţenea Jeni. -


Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-010-4
51(075.33)
CIP 2015-10499

765. ŢENEA, JENI. Teste la matematică pentru clasele II-IV / Ţenea


Jeni. - Craiova : Inkpres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-766-011-1
51(075.33)(079.1)
CIP 2015-10496

766. UDREA, TATIANA. Matematică : manual pentru clasa a VI-a /


Udrea Tatiana, Niţescu Daniela. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2015
ISBN 978-606-31-0036-9
51(075.33)
CIP 2015-10711

767. VIEZURE, LUMINIŢA. Metode aritmetice de rezolvare a


problemelor tipice / Luminiţa Viezure. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-636-8
511.1
CIP 2015-12007

768. ZAHARIA, DAN. Matematică, Algebră, Geometrie : clasa a VI-


a / Dan Zaharia, Maria Zaharia. - Ed. a 4-a, rev. - Piteşti : Paralela 45, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-47-2118-4
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-47-2119-1
511(075.33)
514(075.33)
CIP 2015-10410
 

CIP 168 

52 Astronomie. Geodezie

769. BORŞAN, TUDOR. Topografie arheologică şi GIS : fundamente


teoretice şi aplicaţii practice / Tudor Borşan. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1585-6
528.4:902
CIP 2015-12269

770. HAWKING, STEPHEN W.. Marele plan / Hawking Stephen W.,


Mlodinow Leonard ; trad.: Vişinescu Anca, Vişinescu Mihai. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4890-7
524.8
CIP 2015-10625

53 Fizică

771. ARGHIR, MARIANA. Mecanica fundamentală : noţiuni de


bază, principii şi teoreme / Mariana Arghir. - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press,
2015
ISBN 978-606-737-057-7
531
CIP 2015-11918

772. CRÂNGUŞ, ANCA GEORGETA. Ponderea opticii în gimnaziu


şi liceu / Anca Georgeta Crânguş. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-955-5
535(075.3)
CIP 2015-11520

773. FALUVÉGI, ERVIN ZOLTAN. Memorator de fizică pentru


liceu / Faluvégi Ervin. - Piteşti : Paralela 45, 2015
ISBN 978-973-47-1703-3
53(075.35)
CIP 2015-10916
 

CIP 169 

774. FĂLIE, VASILE. Fizică : manual pentru clasa a IX-a / Fălie


Vasile, Mihalache Rodica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0066-6
53(075.35)
CIP 2015-12719

775. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON MATERIALS


FOR ENERGY CONVERSION (2015 ; Bucureşti). International summer
school on materials for energy conversion : school book / coord.: Horia
Alexandru, Florin Stănculescu, Florin Năstase. - Bucureşti : Editura Granada, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8254-73-9
536.7
CIP 2015-13004

776. LUNGU, JEANINA M. Fizică moleculară şi căldură / Jeanina M.


Lungu. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2524-5
539.19
CIP 2015-11947

777. MATEICIUC, ADRIANA-DOINA. Dosarele F : un alt fel de


manual de fizică - pentru elevii de gimnaziu şi liceu / Adriana-Doina Mateiciuc,
Ionela Iordan, Rodica Şaitoş. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2015
ISBN 978-973-678-734-8
53(075)
CIP 2015-12640

778. Mecanica fluidelor : culegere de probleme / Anca Marina


Marinov, Lucian Mândrea, Angela Neagoe, Mihaela Amalia Diminescu. -
Bucureşti : Politehnica Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-627-2
532(075.8)(076)
CIP 2015-12804
 

CIP 170 

779. Mechanics : theory and applications / Iuliu Negrean, Kalaman


Kacso, Claudiu Schonstein, ... - Cluj-Napoca : Editura U.T. Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-737-061-4
531
CIP 2015-12064

780. MIHĂILESCU, DUMITRU. Fenomene magnetice neelucidate /


Mihăilescu Dumitru. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-574-2
538.955
537.8
CIP 2015-11344

781. MOLNAR IRIMIE, ADRIAN. Mecanica fluidelor : îndrumător


de lucrări prcatice / Molnar-Irimie Adrian, Muntean Mircea-Valentin. - Cluj-
Napoca : AcademicPres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-744-429-5
532
CIP 2015-11337

782. Noi : fizicieni şi poveştile trecutului (1965-1970) / ed. îngrijită de


Silvia Mateescu, Şerban (Joe) Georgescu, Radu-Ilarion Munteanu. - Bucureşti :
Ars Docendi, 2015
ISBN 978-973-558-847-2
53(498):929
CIP 2015-11376

783. POPESCU, AUREL GEORGE. Fizică : note de curs / Popescu


Aurel George, Tătar Adina Milena. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2015
ISBN 978-973-144-702-5
53(075.8)
CIP 2015-12599
 

CIP 171 

784. RUSU, GEORGE MIHAIL G. Bazele fizicii semiconductorilor /


George Mihail G. Rusu, Gheorghe I. Rusu. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2015-
4 vol.
ISBN 978-606-714-124-5
Vol. 3 : Statistica purtătorilor de sarcină - Fenomene de transport. -
2015. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-714-140-5
537.311.322
CIP 2015-11423

785. SCUPI, ANDREI ALEXANDRU. Fluid mechanics : Numerical


approach / Andrei Alexandru Scupi, Dumitru Dinu. - Constanţa : Nautica, 2015
ISBN 978-606-681-064-7
532(075.8)
CIP 2015-12053

786. STOIA, IOAN. Mecanică - Cinematică / dr. ing. Dan Ioan Stoia,
dr. ing. Cosmina Simona Vigaru, MSc. fiz. Laura Claudia Dobrescu. - Timişoara :
Editura Politehnica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-958-6
531(075.8)
531.1(075.8)
CIP 2015-10598

787. VINŢELER, ONUFRIE. File de istorie : academicianul Emil


Burzo cu prilejul aniversării a 80 de ani / Onufrie Vinţeler. - Cluj-Napoca :
Napoca Nova, 2015
ISBN 978-606-8529-66-0
53(498) Burzo,E.
929 Burzo,E.
CIP 2015-12057
 

CIP 172 

54 Chimie

788. BURZO, IOAN. Radicalii liberi, rolul acestora şi importanţa


substanţelor antioxidante din plante în menţinerea sănătăţii umane / Ioan
Burzo. - Bucureşti : Elisavaros, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8147-64-2
54.024
542.943
CIP 2015-11536

789. Chimie organică : întrebări şi răspunsuri / Bogdan-Cătălin


Şerban, Marius Bumbac, Iosif Schiketanz, Mihai-Viorel Popescu. - Bucureşti :
Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0407-2
547(076.3)
CIP 2015-11914

790. CHIS, TIMUR. Modelarea proceselor chimice : note de curs / dr.


ing. Timur Chiş. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2483-5
54(075.8)
CIP 2015-12014

791. CODLEANU, VICTOR GHEORGHE. Viaţa şi opera chimiştilor


şi fizicienilor români în lume contemporană / Codleanu Victor Gheorghe. -
Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1043-5
54(498):929
53(498):929
CIP 2015-12840

792. DUMITRESCU, DENISA. Teste de chimie organică / Denisa-


Elena Dumitrescu, Georgeta Pavalache. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2545-0
547(075.8)(079.1)
CIP 2015-11622
 

CIP 173 

793. GAVRILOAIEI, DOINA-IULIANA. Studiu comparativ al


elementelor vitale / Doina-Iuliana Gavriloaiei. - Iaşi : Performantica, 2015
ISBN 978-606-685-282-1
54
CIP 2015-12139

794. GRECU, MONICA. Reacţii redox / Grecu Monica. - Drobeta-


Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-680-1
544
CIP 2015-11970

795. GRECU, MONICA. Reacţii cu transfer de protoni / Grecu


Monica. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-679-5
54
CIP 2015-11991

796. JITIAN, SIMION. Chimie fizică : lucrări practice de laborator /


conf. dr. chim. Simion Jitian, şef lucr. dr. ing. Maria Laura Benea, asist. drd. ing.
Sorina Gabriela Şerban. - Timişoara : Editura Politehnica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-967-8
544(075.8)
CIP 2015-11737

797. LEANA, IULIA. Organizarea studiului reacţiilor redox / Iulia


Leana. - Bacău : Grapho, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-670-367-3
542
CIP 2015-12169
 

CIP 174 

798. NIŢU, SABINA-VIOLETA. Chimie organică : prin teste şi


probleme / asist. dr. ing. Sabina Violeta Niţu, asist. dr. ing. Sorina Boran. -
Timişoara : Editura Politehnica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-966-1
547(075.35)(079.1)
CIP 2015-11761

799. PETRESCU, OLGA. Chimie : manual pentru clasa a IX-a /


Petrescu Olga, Dobrescu Gabriela, Stadler Mihail-Adrian. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0089-5
54(075.35)
CIP 2015-12713

800. TUTUNARU, BOGDAN. Electrochimie : fundamente teoretice şi


practice / Tutunaru Bogdan, Samide Adriana. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4702-1
544.6
621.35
CIP 2015-10755

801. URSEA, LUMINIŢA. Chimie : manual pentru clasa a IX-a /


Luminiţa Ursea, Elena Goiceanu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4911-9
54(075.35)
CIP 2015-10837

802. URSEA, LUMINIŢA. Chimie : manual pentru clasa a IX-a /


Ursea Luminiţa, Zărnescu Enceanu Mihaela. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0090-1
54(075.35)
CIP 2015-12712
 

CIP 175 

55 Geologie. Meteorologie. Hidrologie

803. Ape subterane urbane : aplicaţii seminar / Radu Constantin Gogu,


Amine Boukhemacha, Ramona Cruceru, ... - Bucureşti : Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0410-2
556.3(498)(075.8)
CIP 2015-11720

804. Cavernicolous oniscidea of Romania / Andrei Giurgincă, Cristian-


Mihai Munteanu, Marius Vlaicu, Ionel-Grigorie Tăbăcaru. - Bucureşti : Semne,
2015
ISBN 978-606-15-0673-6
551.44(498)
CIP 2015-11666

805. CONSTANTIN, MARIAN. Ghidul norilor / Marian Constantin. -


Cocora : Editura Azumy Tashan, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-92560-5-3
551.576
CIP 2015-12146

806. CONSTANTINESCU, SAŞA. Apa şi viaţa : misterul apei şi


credinţele româneşti / Saşa Constantinescu. - Bucureşti : Paideia, 2015
ISBN 978-606-748-076-4
556
398.3
CIP 2015-11574
 

CIP 176 

807. DIMACHE, ALEXANDRU-NICOLAE. Evaluarea interacţiunii


dintre apele subterane şi lucrările de infrastructură / Alexandru-Nicolae
Dimache, Iulian Iancu, Loretta-Giullia Batali. - Bucureşti : Conspress, 2015
ISBN 978-973-100-379-5
556
62-82
CIP 2015-11370

808. GOGU, CONSTANTIN RADU. Groundwater protection


strategy using vulnerability mapping / Radu Constantin Gogu. - Bucureşti :
Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0411-9
556.3(498)(075.8)
CIP 2015-11721

809. SFÎCĂ, LUCIAN. Clima culoarului Siretului şi a regiunilor


limitrofe / Lucian Sfîcă ; cuv. înainte de Elena Erhan. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-714-132-0
551.58(498 Culoarul Siretului)
CIP 2015-12174

57 Biologie

810. BRÂNDUŞOIU, MARIA. Biologie : manual pentru clasa a VI-a /


Brânduşoiu Maria, Androne Constanţa. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0033-8
57(075.33)
CIP 2015-10696

811. BRÂNDUŞOIU, MARIA. Biólogia, tanköny a VI. osztály


számára / Brânduşoiu Maria, Androne Constanţa. - Bucureşti : Editura Didactică
şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0059-8
57(075.33)
CIP 2015-12711
 

CIP 177 

812. CHAND, NANDIKA. E timpul să salvăm animalele / Nandika


Chand ; trad. şi adapt.: Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea ; New Delhi : Young
Angels, 2015
ISBN 978-973-1948-36-2
ISBN 978-93-83928-78-1
087.5:574
CIP 2015-10857

813. CIOBANU, ANA-MARIA. Recuperarea de genotipuri hibride


interspecifice de fragaria prin cultura in vitro a embrionilor imaturi / Ana-
Maria Ciobanu. - Slatina : Didactic Pres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-586-1
575
CIP 2015-12032

814. CIOBANU, ANA-MARIA. Variaţia unor caractere cu


determinism poligenic în populaţia şcolară din judeţul Olt : modalităţi de
realizare a educaţiei pentru sănătate : lucrare ştiinţifică / Ana-Maria Ciobanu. -
Slatina : Didactic Pres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-585-4
575
CIP 2015-12031

815. Ghid de buzunar - oamenii maimuţă : separarea realităţii de


ficţiune / trad.: Dumitru Dorian. - Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2015
ISBN 978-973-7758-82-8
575.8
CIP 2015-13032

816. Ghid sintetic de monitorizare pentru habitatele de interes


comunitar (sărături, dune continentale, pajişti, apă dulce) din România / Trif
Cătălin Răzvan, Făgăraş Marius Mirodon, Hîrjeu Nicoleta-Cristina, Niculescu
Mariana. - Constanţa : Editura Boldaş, 2015
ISBN 978-606-8066-51-6
574.2
CIP 2015-11354
 

CIP 178 

817. HUŢANU, ELENA. Biologie : manual pentru clasa a IX-a /


Crocnan Elena. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0039-0
57(075.35)
575(075.35)
CIP 2015-10698

818. IONEL, AGLAIA. Biologie : manual pentru clasa a VIII-a /


Aglaia Ionel, Victoria Oaidă. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4901-0
57(075.33)
CIP 2015-10846

819. IONEL, AGLAIA. Biologie : manual pentru clasa a VI-a / Aglaia


Ionel, Zoe Partin. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4902-7
57(075.33)
59(075.33)
CIP 2015-10847

820. ISSUES IN TERMS OF ECOLOGY AND ITS PROTECTION.


Conferinţă internaţională (2015 ; Galaţi). International Conference
Environmental : Issues in terms of ecology and its protection : 6-7 May 2015,
Galati, Romania : book of abstracts / editors: Carmen Gasparotti, Leonard
Domnişoru. - Galaţi : Galaţi University Press, 2015
ISBN 978-606-696-035-9
574(063)
CIP 2015-10372

821. MUSTAŢĂ, GHEORGHE. Evoluţia nu-şi pierde urmele, ci le


păstrează funcţionale = Evolution does not wipe out its traces, but keep them
functional / Gheorghe Mustaţă. - Bucureşti : Editura Academiei Oamenilor de
Ştiinţă din România, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8636-01-6
57
CIP 2015-12843
 

CIP 179 

822. ŞTEFĂNUCĂ, SEBASTIAN. Vória Peonía : jurnalul unei


practici formative antropologice de teren / Sebastian Ştefănucă. - Bucureşti :
Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-285-6
572
CIP 2015-12245

823. TOMA, CONSTANTIN. Biologi de altădată şi de azi : portrete,


amintiri, viaţă ştiinţifică / Constantin Toma ; cuvânt înainte de prof. emerit dr.
Ionel Andriescu ; postf. de Angela Toniuc. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I.
Cuza", 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-714-151-1
57(498):929
CIP 2015-11668

824. ŢIBEA, FLORICA. Biologie : manual pentru clasa a VII-a /


Ţibea Florica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0037-6
57(075.33)
611/612(075.33)
CIP 2015-10697

58 Botanică

825. CAMEN, DORIN. Fiziologie vegetală / Dorin Camen. - Timişoara :


Agroprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8037-90-5
581.1
CIP 2015-10415
 

CIP 180 

826. SÂRBU, ANCA. Delta Dunării : plante acvatice şi palustre =


Danube Delta : agvatic and palustre plants / prof. dr. Anca Sârbu. - Bucureşti :
Ceres, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-40-1100-1
581.526.324(498)(28 Dunărea)
581.9(498)(28 Dunărea)
CIP 2015-11295

59 Zoologie

827. Fauna României. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 1951-


vol.
ISBN 973-27-0050-5
Vol. 15. Fascicula 2 : AVES, Galliformes, Ciconiiformes / coord.: Dan
Munteanu. - 2015. - ISBN 978-973-27-2546-7
591.9(498)
CIP 2015-12853

828. KISS BITAY, ÉVA. Rejtelmes állatvilág / Kiss Bitany Éva. - Cluj-
Napoca : Stúdium, 2015
ISBN 978-973-643-226-2
59
CIP 2015-12072

829. LERA, CORNEL. Fazanul (Phasianus colchicus colchicus L.) :


metode de creştere şi apreciere a însuşirilor pentru producţia de carne / dr.
ing.: Lera Cornel, prof. dr. ing. Bura Marian. - Timişoara : Eurostampa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-32-0022-9
598.261.7
CIP 2015-11732
 

CIP 181 

6 ŞTIINŢE APLICATE

61 Medicină

830. BOŢIANU, ALEXANDRU-MIHAIL. The transthoracic


approach of upper abdominal region and retroperitonaeum : bilingual atlas =
Abordul transtoracic al abdomenului superior şi retroperitoneului : atlas
bilingv / Alexandru-Mihail Boţianu, Petre Vlah-Horea Boţianu. - Bucureşti :
Editura Academiei Române, 2015
ISBN 978-973-27-2547-4
61
CIP 2015-10404

831. CALOMFIRESCU, ŞTEFANIA KORY. Profesorul dr. Victor


Papilian : întemeietor al anatomiei clujene şi al primei societăţi de
antropologie din România / Ştefania Kory Calomfirescu ; pref.: prof. univ. dr.
Adela Maria Moş. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2015
ISBN 978-606-730-095-6
61(498) Papilian,V.
929 Papilian,V.
CIP 2015-11632

832. Catalog de cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice : medicină /


sub redacţia Prorectoratului Didactic şi al Decanatului Facultăţii de Medicină. -
Timişoara : Editura Victor Babeş, 2015
ISBN 978-606-8456-64-5
61
CIP 2015-10384

833. CONSTANTIN, VLAD DENIS. Vademecum de lucrări practice


pentru studenţi : noţiuni de bază / conf. dr. Vlad Denis Constantin. - Bucureşti :
Amaltea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-162-142-5
61(075.8)
CIP 2015-11943
 

CIP 182 

834. CSEP, KATALIN. A humán genom szerkezete / Katalin Csép. -


Târgu-Mureş : University Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-378-1
61
CIP 2015-10307

835. CSEP, KATALIN. A humán genom működése / Katalin Csép. -


Târgu-Mureş : University Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-379-8
61
CIP 2015-10308

836. ILIESCU, MĂDĂLINA GABRIELA. Ergoterapia în reeducarea


funcţională : suport de curs şi seminar / Iliescu Mădălina Gabriela, Ionescu
Elena Valentina. - Constanţa : Ovidius University Press, 2015
ISBN 978-973-614-866-8
61
CIP 2015-10479

837. MANAGEMENTUL INSUFICIENŢEI RESPIRATORII - DE


LA TEORIE LA PRACTICĂ ÎN VENTILAŢIA NON INVAZIVĂ. Workshop
(2015 ; Cluj-Napoca). Managementul insuficienţei respiratorii - De la teorie la
practică în ventilaţia non invazivă : volum rezumate - workshop cu
participare internaţională : Cluj-Napoca, 25-27 iunie 2015 - Cluj-Napoca :
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0747-8
61
CIP 2015-11641

838. MASLEY, STEVEN. Programul 30 de zile pentru o inimă mai


puternică : un plan medical revoluţionar pentru a preveni bolile cardiace şi a
le inversa cursul / Steven Masley ; trad.: Ancuţa Ianc. - Bucureşti : Life Style,
2015
ISBN 978-606-8566-54-2
61
CIP 2015-10539
 

CIP 183 

839. NATURAL PRODUCTS AS A SOURCE OF COMPOUNDS


WITH CHEMOPREVENTIVE AND ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY.
International workshop (2015 ; Timişoara). Natural products as a source of
compounds with chemopreventive and anti-inflammatory activity : abstracts
of the International workshop of the Romanian-French bilateral project PN
II - CT 789/30.06.2014 / ed.: Diana Simona Antal, Evelyne Ollivier. - Timişoara :
Editura Victor Babeş, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8456-67-6
61
CIP 2015-12749

840. PAMBUCCIAN, VICTOR. File din viaţa lui Krikor


Pambuccian / Victor Pambuccian. - Bucureşti : ARARAT, 2015
ISBN 978-606-688-023-7
61(498) Pambuccian,K.
929 Pambuccian,K.
CIP 2015-11912

611/612 Anatomie şi fiziologie

841. Ghid de buzunar - corpul uman : un design complex adusă ca


odă Creatorului / trad.: Dumitru Dorian. - Cluj-Napoca : Aqua Forte, 2015
ISBN 978-973-7758-81-1
611
CIP 2015-13031

842. ITU, LUCIAN MIHAI. Modelarea personalizată a sistemului


cardiovascular / Lucian Mihai Itu. - Braşov : Editura Universităţii "Transilvania",
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-19-0580-5
004:612.1
CIP 2015-12557
 

CIP 184 

843. KAMINA, PIERRE. Bazele anatomiei / Pierre Kamina ; trad.:


Horia Bălan. - Bucureşti : Litera, 2015
ISBN 978-606-741-940-5
611/612
CIP 2015-12651

844. MATEESCU, GAROFIŢA. Histologie / Garofiţa Olivia Mateescu,


Adriana Bold, Laurenţiu Mogoanţă. - Craiova : Editura Medicală Universitară,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-106-250-1
611.018
616-018
CIP 2015-10559

845. NARIAH, IVONE. Cartea tehnică a omului / Nariah Ivone. - Iaşi :


PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2583-2
611
CIP 2015-12848

613/614 Igienă

846. ANGHEL, ION. Ingineria securităţii la incendiu : principii


generale / Ion Anghel. - Bucureşti : Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0409-6
614.84:624
CIP 2015-11610

847. BEŞA, CĂTĂLINA ELENA. Tutunul, între reclamă şi sănătate /


Beşa Cătălina Elena. - Bacău : Docucenter, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-721-101-6
613.84
CIP 2015-12234
 

CIP 185 

848. BILIC, MIHAELA. Sănătatea are gust - ghid de slăbit / Mihaela


Bilic. - Bucureşti : Curtea Veche Publishing, 2015
ISBN 978-606-588-837-1
613.24
CIP 2015-12552

849. BÎZDÎRĂ, MIMI. Ghid de nursing / dr. Bîzdîră Mimi, as. med.
Pîrău Elena, Mardare Mădălina. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2537-5
614.253.5(075.4)
CIP 2015-11599

850. CHECHERIŢĂ, IONEL ALEXANDRU. Nutriţia la pacientul


renal cronic : tratat de nutriţie / conf. dr. Alexandru Ionel Checheriţă, dr. Andra-
Elena Balcangiu-Stroescu, dr. Andrei Niculae. - Bucureşti : Amaltea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-162-141-8
613.2
CIP 2015-11867

851. Creşterea bebeluşului de la 0 la 3 ani / coord.: dr. Veronique


Gagey ; trad.: Adriana Bădescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-980-6
613.95
CIP 2015-12893

852. DIEHL, HANS. Tablete de stil de viaţă / Hans Diehl, Aileen


Ludington ; trad.: Gily Ionescu. - Ed. a 7-a. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-896-6
613.2
CIP 2015-12205

853. FILIMON, ION. Prevenirea şi lupta contra incendiilor la bordul


navelor : nivel avansat / Ion Filimon, Alin Marian Drăghici, Aleus Iulian
Petrache. - Constanţa : CERONAV, 2015
ISBN 978-606-8554-33-4
614.84:656.6
CIP 2015-12199
 

CIP 186 

854. MOGA, ERIKA-ANDREEA. Fumatul : viciul care te costă prea


mult / dr. Moga Erika-Andreea. - Iaşi : StudIS, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-985-0
613.84
CIP 2015-12791

855. RĂDOI, MIHAELA. Devianţa socială la tineri : dependenţa de


substanţe / Mihaela Rădoi ; pref.: Ion I. Ionescu. - Iaşi : Institutul European, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-24-0115-3
613.83
CIP 2015-12158

856. TOADER, ELENA. Legislaţie sanitară / Elena Toader ; referenţi


ştiinţifici: prof. dr. Liliana Vereştiuc, conf. dr. Dan Zaharia. - Iaşi : Editura Gr.T.
Popa, 2015
ISBN 978-606-544-314-3
614(498)
CIP 2015-10735

615 Farmaceutică. Terapeutică. Toxicologie

857. DAMON, DWIGHT F.. Hipnotismul - o profesie : evoluţia


terapiei prin hipnoză în secolul XX / dr. Dwight F. Damon. - Timişoara : ESP
System, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8606-28-6
615.851.2(73)"19"
159.962
CIP 2015-12839
 

CIP 187 

858. DIACONU, DANIEL. Hidro-meteorologie aplicată : ape


minerale, balneologie, climato-terapie / Daniel Diaconu, Adrian Tişcovschi. -
Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-128-6
615.327(075.8)
615.838(075.8)
CIP 2015-11321

859. LUPAŞCU, DAN. Terapia antiinfecţioasă : antiseptice-


dezinfectante şi conservanţi antimicrobieni / Dan Lupaşcu, Lenuţa Profire ;
referenţi ştiinţifici: prof. dr. Rodica Cuciureanu, prof. dr. Elena Butnaru. - Iaşi :
Editura Gr.T. Popa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-306-8
615
CIP 2015-10730

860. MARIN, VIORICA. Acupuncture : workbook for practice /


Viorica Marin. - Constanţa : Editura Muntenia, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-379-1
615.814.1
CIP 2015-12078

861. MISSIR, ALEXANDRU. Medicaţia sistemului nervos :


anestezice / Alexandru Missir, Cornel Chiriţă. - Bucureşti : Tehnoplast Company,
2015
ISBN 978-973-8932-87-6
615.211
CIP 2015-13087

862. MITRE, CANTEMIR ŞTEFAN. Hidroterapia în recuperarea


neuromotorie / Mitre Cantemir Ştefan. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4694-9
615
CIP 2015-10337
 

CIP 188 

863. PÎRVULESCU, PANFIL. Cercetări privind posibilităţi de


valorificare a unor germeni cerealieri în produse alimentare şi farmaceutice /
dr. ing. Panfil Pîrvulescu. - Timişoara : Amphora : Mirton, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-7723-28-4
ISBN 978-973-52-1547-7
615
CIP 2015-10855

864. STAN, CĂTĂLINA DANIELA. Basic industrial and laboratory


methods for active substances obtaining / Stan Cătălina Daniela ; referenţi
ştiinţifici: prof. dr. Monica Hăncianu, prof. dr. Lenuţa Profire. - Iaşi : Editura Gr.T.
Popa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-316-7
615
CIP 2015-10733

865. TOMA, CLAUDIA CRINA. Farmacognozie / Toma Claudia


Crina. - Ed. rev. - Arad : "Vasile Goldiş" University Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-664-774-1
615.07:547.94+615.322(075.8)
CIP 2015-11381

616/618 Patologie

866. BĂRBULESCU, BOGDAN. Rezecţia şi reconstrucţia gastrică în


leziunile benigne şi maligne : tipuri de rezervor gastric / Bărbulescu Bogdan. -
Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1025-1
616.33
CIP 2015-10764
 

CIP 189 

867. CAMBREA, SIMONA CLAUDIA. Boli infecţioase şi


epidemiologice : caiet de lucrări practice / Simona Claudia Cambrea, Elena
Dumea, Irina Magdalena Dumitru. - Constanţa : Ovidius University Press, 2015
ISBN 978-973-614-865-1
616.9
616-036.22
CIP 2015-10506

868. CĂPĂŢÂNĂ, CRISTINA. Funcţia musculară şi performanţa


fizică : corelaţii cu statusul vitaminei D şi efectele tratamentului cu
alfacalcidol / Cristina Căpăţână. - Constanţa : Dacris, 2015
ISBN 978-973-7890-06-1
616.74
CIP 2015-11625

869. CHICEA, RADU. Culegere de teste de obstetrică-ginecologie /


Chicea Radu, Bădescu Tudor. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian Blaga" din
Sibiu, 2015
ISBN 978-606-12-1023-7
618(075.8)
CIP 2015-10647

870. Chirurgie generală : curs universitar / sub red.: prof. univ. dr.
Georgescu Ion. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-708-830-7
616-089
CIP 2015-10416

871. CIUBARĂ, ANAMARIA. Concepts de base de la psychiatrie /


Anamaria Ciubară, Ilinca Untu, Roxana Chiriţă ; referenzi ştiinţifici: prof. dr.
Vasile Chiriţă, conf. dr. Georgeta Diaconu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-320-4
616.89
CIP 2015-10729
 

CIP 190 

872. CÎRSTOIU, MONICA MIHAELA. Tratat de patologie mamară


în copilărie şi adolescenţă / conf. univ. dr. Monica Mihaela Cîrstoiu. - Bucureşti :
Editura Universitară "Carol Davila", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-708-832-1
618.19-006.5
CIP 2015-10613

873. Curs de oftalmologie / coautori: Vlad Chercotă, Cosmin Roşca,


Ovidiu Borugă, ... ; sub red.: Mihnea Munteanu. - Timişoara : Editura Victor
Babeş, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8456-65-2
617.7(075.8)
CIP 2015-10725

874. Dermatita herpetiformă / Anca Chiriac, Piotr Brzezinski, Anca E.


Chiriac, ... - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2509-2
616.5-002
CIP 2015-11296

875. DUMITRACHE, MARIETA. Compendiu de patologie


oftalmologică / Marieta Dumitrache. - Bucureşti : Editura Medicală, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-39-0795-4
617.7
CIP 2015-10789

876. DUMITRAŞCU, DAN LUCIAN. Semiologie medicală / Dan L.


Dumitraşcu, Daniela Fodor, Adriana Albu. - Cluj-Napoca : Editura Medicală
Universitară "Iuliu Haţieganu", 2013-2015
2 vol.
ISBN 978-973-693-552-7
Vol. 2. - 2015. - ISBN 978-973-693-628-9
616-07(075.8)
CIP 2015-10684
 

CIP 191 

877. FISHER, BRIAN E. Avortul - ultima exploatare a femeilor :


(fragmente) / Brian E. Fisher ; tipărit cu binecuvântarea Părintelui Pimeu,
Arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor. - Suceava : Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi
Rădăuţilor, 2015
ISBN 978-606-734-017-4
618.39
CIP 2015-12593

878. GRIGORE, RALUCA. Pharyngo-laryngology for students :


lecture notes / Raluca Grigore, Şerban Vifor Gabriel Berteşteanu, Cristian Radu
Popescu. - Bucureşti : Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0414-0
616.21(075.8)
CIP 2015-12213

879. GRIGORE, RALUCA. Rhinology & otology for students :


lecture notes / Raluca Grigore, Şerban Vifor Gabriel Berteşteanu, Cristian Radu
Popescu. - Bucureşti : Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0413-3
616.21(075.8)
CIP 2015-12212

880. IAMANDESCU, IOAN-BRADU. Psihocardiologie / Ioan-Bradu


Iamandescu, Crina Julieta Sinescu. - Bucureşti : Editura ALL, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-587-367-4
159.9:616.12
CIP 2015-11757

881. Imagistica la bolnavii cardiaci : din pagina cărţii la ecranul


computerului / sub red.: Carmen Ginghină. - Bucureşti : Editura Medicală, 2015
ISBN 978-973-39-0794-7
616.12-073.97
CIP 2015-10315
 

CIP 192 

882. IONESCU, ELENA VALENTINA. Osteoartrita de genunchi : de


la patogenie la opţiuni terapeutice / Ionescu Elena Valentina, Iliescu Mădălina
Gabriela. - Constanţa : Ovidius University Press, 2015
ISBN 978-973-614-870-5
616.72
CIP 2015-10801

883. JAKOB, MICHAEL. Ghid de diagnostic şi tratament în BPOC /


Michael Jakob, Andreas Ruβ. - Târgu-Mureş : Farmamedia, 2015
Index
ISBN 978-606-8215-51-8
616.248
CIP 2015-10790

884. LEAŢĂ, RĂZVAN. Algoritm clinico-tehnologic de realizare a


protezelor elastice / Răzvan Leaţă, Kamel Earar. - Iaşi : Junimea, 2015
ISBN 978-973-37-1848-2
616.314-77
CIP 2015-11572

885. LEOVEANU, IONUŢ-HORIA T. Autismul la copii / Ionuţ Horia


T. Leoveanu, Simona Genica N. Ciorîcă ; pref.: Daniel Marian. - Sinaia : Amanda
Edit, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8567-67-9
616.89-008.444.4-053.2
CIP 2015-12836

886. MACOVEI, LIVIU. Cordul la risc în infarctul miocardic /


Macovei Liviu, Cătălina Arsenescu Georgescu ; referenţi ştiinţifici: prof. dr.
Gabriel Ungureanu, prof. dr. Irina Căruntu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-323-5
616.12
CIP 2015-10731
 

CIP 193 

887. MACOVEI, LUANA. Algoneurodistrofiile / Macovei Luana


Andreea, Rezuş Elena ; referenţi ştiinţifici: prof. dr. Aurel Ivan..., prof. dr. Maria
Şuţa... - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2015
ISBN 978-606-544-313-6
616
CIP 2015-10663

888. MATEESCU, RADU BOGDAN. Scoruri şi clasificări în


endoscopia digestivă / conf. dr. Radu Bogdan Mateescu, conf. dr. Lucian
Negreanu, as. univ. dr. Theodor Alexandru Voiosu. - Buzău : Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-307-9
616.34-072.1
CIP 2015-11575

889. NIŢU, FLOAREA-MIMI. Examenul clinic şi paraclinic al


bolnavului respirator / Floarea Mimi Niţu. - Craiova : Editura Medicală
Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-106-251-8
616.2
CIP 2015-10558

890. PAVEL, LILIANA LĂCRĂMIOARA. Nursing general : note de


curs / Liliana Lăcrămioara Pavel, Doina Carina Voinescu, Alina Călin. - Galaţi :
Zigotto, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-669-136-9
616-083(075.8)
614.253.5(075.8)
CIP 2015-13040

891. PETRAŞCU, OVIDIU. Aspecte epidemiologice şi genetice în


bolile inflamatorii intestinale / Petraşcu Ovidiu. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1027-5
616.34-002-056.7
CIP 2015-10807
 

CIP 194 

892. PIRTE, ADRIANA NICOLETA. Endodonţie : curs pentru


studenţi / Pirte Adriana Nicoleta. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-1555-9
616.314.18(075.8)
CIP 2015-12086

893. POPESCU, FLORIN. Donarea de organe / Florin Popescu, Liviu


Bogdan Ciucă. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0363-2
616-089.843(498)
CIP 2015-10905

894. POPESCU, GHEORGHE ION. Atlas de traumatologie :


fracturile femurului proximal / Gheorghe Ion Popescu, Olivera Lupescu ; pref.:
acad. Răzvan Theodorescu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-748-935-7
617.584-001
CIP 2015-10413

895. POPOVICIU, HORAŢIU. Osteoporoza în întrebări şi


răspunsuri / Horaţiu-Valeriu Popoviciu, Biro Anna-Julianna, Monica Copotoiu. -
Târgu-Mureş : University Press, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-169-380-4
616.71-007.234
CIP 2015-10395
 

CIP 195 

896. Prevenţia obezităţii la vârsta copilăriei - obezitatea la vârsta


copilăriei : factor de risc pentru sănătate de-a lungul vieţii / Veronica Mocanu
(ed.) ; referenţi ştiinţifici: prof. dr. Luminiţa Smaranda Iancu şi prof. dr. Corina
Găleşanu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-319-8
616-056.25-053.2
CIP 2015-10732

897. Progrese în medicina dentară / prof. univ. dr. Teodor


Trăistaru (coord.), conf. univ. dr. Mihai Burlibaşa (coord.). - Bucureşti : Ars
Docendi, 2011-
12 vol.
Conţine bibliografie.
ISBN 978-973-558-555-6
Vol. 11 / coord.: şef lucr. dr. Anca Temelcea, asist. univ. dr. Ioana
Grigorescu, asist. univ. dr. Radu Costea, asist. univ. dr. Oana Eftene. - 2015. -
Bibliogr. - ISBN 978-973-558-853-3
616.314(063)
CIP 2015-12016

898. Raport de cancer în regiunea de nord-vest a României 2010-


2011 : incidenţa, mortalitatea, supravieţuirea şi prevalenţa cancerului =
Cancer report in north-western region of Romania 2010-2011 : cancer
incidence, mortality, survival, and prevalence / Daniela Coza, Ofelia Şuteu,
Florian Alexandru Nicula, ... ; trad.: Georgeta-Laura Sabău. - Cluj-Napoca : Casa
Cărţii de Ştiinţă, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0637-2
614.4(498):616-006.6
CIP 2015-12018

899. RĂDULESCU, EMIL. Ai grijă de inima ta / Emil Rădulescu. -


Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-900-0
616.2
CIP 2015-12270
 

CIP 196 

900. Semiologia aparatului cardiovascular / Dan Mircea Fărcaş,


Cristina M. Tătar, Anca Negovan, ... ; sub red.: Laurenţiu Cozlea. - Târgu-Mureş :
University Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-169-389-7
616.1-07(075.8)
CIP 2015-10925

901. SINESCU, IOANEL. Urology : textbook for medical students /


Sinescu Ioanel, Glück Gabriel, Jinga Viorel. - Bucureşti : Editura
Universitară "Carol Davila", 2015
ISBN 978-973-708-834-5
616.61
CIP 2015-10792

902. SÎRBU, DANA MANUELA. Hygiène alimentaire et


nutritionnelle : cours pour étudiants en médecine / Sîrbu Dana Manuela. - Cluj-
Napoca : Editura Medicală Universitară "Iuliu Haţieganu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-693-627-2
616.314-022.36
CIP 2015-10660

903. SOCEA, BOGDAN. Colecistite alitiazice / şef de lucr. dr. Bogdan


Socea, asist. univ. dr. Liliana Dimitriu, conf. univ. dr. Vlad Denis Constantin. -
Bucureşti : Cermaprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-552-164-3
616.366-002
CIP 2015-12055
 

CIP 197 

904. SPINEANU, RADU. Pediatrie / Radu Spineanu ; [colab.]: dr.


Maria Porumb, dr. Simona Cheregi, dr. Valeria Filip, ... - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2004-
vol.
Bibliogr.
ISBN 973-613-670-1
Vol. 4. Partea 2 : Bolile stomacului şi duodenului în practica pediatrică /
Radu Spineanu, Simona Cheregi, Cristian Sava. - 2015. - ISBN 978-606-10-1543-6
616-053.2(075.8)
616.12-053.2(075.8)
616.61-053.2(075.8)
616.37-053.2(075.8)
CIP 2015-11366

905. STĂNESCU, ADRIAN. Totul despre Alzheimer / Adrian


Stănescu. - Târgu-Mureş : Farmamedia, 2015
ISBN 978-606-8215-53-2
616.894-053.8
CIP 2015-13084

906. STRAJA, NICOLAE DAN. Chirurgia corectoare a sechelelor


biliare postoperatorii / Nicolae Dan Straja, Eugen Brătucu ; sub red.: Nicolae Dan
Straja. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-708-836-9
616.361
CIP 2015-12800

907. ŞTEFAN, ION. Malaria - o continuă provocare / Ion Ştefan. -


Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2015
ISBN 978-973-708-833-8
616.936
CIP 2015-10716
 

CIP 198 

908. ŞTEFĂNESCU, VICTORIŢA. Radioimagistica în diagnosticul


diferenţial al maselor abdominale la copil / Victoriţa Ştefănescu. - Galaţi :
Zigotto, 2015
ISBN 978-606-669-132-1
616-073.7
CIP 2015-11509

909. Tehnologii pentru tratamente de suprafaţă ale materialelor


pentru bazele protetice / Alexandru-Titus Farcaşiu (ed.), Cătălina Farcaşiu,
Gheorghe Dinescu, ... - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-573-5
616.314
CIP 2015-11342

910. TIMOFTE, DANIEL. Pancreatic cancer - an everlasting surgical


challenge / Daniel Timofte, Ake Andrén-Sandberg ; referenţi ştiinţifici: prof. dr.
Cristian Dragomir, prof. dr. Sorin Barbu. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-317-4
616.37
CIP 2015-10734

911. VAIDA, LIGIA. Aparate ortodontice : note de curs pentru


studenţi şi rezidenţi / Ligia Vaida, Alice Moldovan. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-1553-5
616.314(075.8)
CIP 2015-11576

912. VAIDA, LIGIA. Ortodonţie : curs universitar / Ligia Vaida,


Albiniţa Cuc, Raluca Dima. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-1563-4
616.314-089.23(075.8)
CIP 2015-13057
 

CIP 199 

913. VOINESCU, DOINA-CARINA. Medicina de familie / Doina


Carina Voinescu. - Galaţi : Zigotto, 2015
ISBN 978-606-669-134-5
616
CIP 2015-11510

914. VULPOI, CARMEN. Explorări în endocrinologie : syllabus /


Carmen Vulpoi, Voichiţa Mogoş, Cristina Preda ; referenţi ştiinţifici: Doina
Azoicăi, prof. dr. Lăcrămioara Şerban. - Iaşi : Editura Gr.T. Popa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-544-322-8
616.4
CIP 2015-10736

915. ZAIDI, SARFRAZ. Hipertiroidismul şi maladia Graves : ce


trebuie să ştii înainte ca tiroida să îţi fie distrusă cu iod radioactiv / dr. Sarfraz
Zaidi. - Bucureşti : Benefica International, 2015
ISBN 978-606-93350-9-3
616.441-008.61
CIP 2015-12019

619 Medicină veterinară

916. BOANCĂ, GHEORGHE. Îndrumător de activităţi practice şi


seminarii la genetică medicală veterinară / Gheorghe Boancă, Simona Marc-
Zarcula, Călin Mircu. - Timişoara : Agroprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8037-92-9
619::575(075.8)
CIP 2015-10723

917. FÂNTÂNARIU, MIRCEA. Antibiotice utilizate în chirurgia


veterinară / Mircea Fântânariu. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-147-184-6
619::616-089
615.33
CIP 2015-12580
 

CIP 200 

918. PURDOIU, ROBERT CRISTIAN. Diagnosticul imagistic şi de


laborator în afecţiunile sistemice la câine / Purdoiu Robert Cristian. - Cluj-
Napoca : AcademicPres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-744-431-8
619:636.7
CIP 2015-12257

62 Tehnică. Inginerie

919. ARGEŞEANU, ALIN. Algoritmi de optimizare în inginerie


electrică : probleme practice / şef lucr. dr. ing. Alin Argeşeanu. - Timişoara :
Editura Politehnica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-976-0
62
CIP 2015-10958

920. CHELARIU, ROMEU. Ştiinţa materialelor metalice speciale :


biomateriale metalice / Romeu Chelariu. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2548-1
62.002.3:669(075.8)
CIP 2015-11623

921. DANCIU, RODICA. Importanţa cunoaşterii proprietăţilor


materialelor metalice / Rodica Danciu. - Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-516-2
62.002.3:669
CIP 2015-12538

922. DIACONU, VALERIA. Studiul proprietăţilor specifice ale


materialelor compozite / Valeria Diaconu. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-949-4
62.002.3
CIP 2015-11525
 

CIP 201 

923. LICHIARDOPOL, GABRIELA. Mecanică aplicată : manual


pentru clasa a X-a : liceu tehnologic / Lichiardopol Gabriela, Mustaţă Iuliana,
Pişleagă Florina Daniela. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0078-9
62(075.36)
CIP 2015-12700

924. OPROESCU, GHEORGHE. Dinamica firelor : modelare şi


experiment / Gheorghe Oproescu. - Bucureşti : Impuls, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-8132-85-6
62
CIP 2015-11716

925. RĂDULESCU, IULIUS. Uzinele Malaxa în contextul urban şi


arhitectural al amplasamentelor industriale din Bucureşti / Iulius Rădulescu. -
Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de Mâine", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-865-2
334.7(498 Buc.):621 Malaxa(091)
CIP 2015-12582

926. STANCIU, DUMITRU. Reglarea PWM a convertoarelor


electronice de putere : ghid de proiectare / Dumitru Stanciu, Mihail
Teodorescu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-620-3
62
CIP 2015-10347

927. STANCIU, LAVINIA SILVIA. Lucrări practice şi de calcul


pentru vibraţii mecanice / Lavinia Silvia Stanciu, Ioan Popa. - Ploieşti : Editura
Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-601-9
62-752
534.01
CIP 2015-12634
 

CIP 202 

928. UNGUREANU, MIORIŢA. Studiul materialelor / Mioriţa


Ungureanu. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1032-5
62.002.3(075.8)
CIP 2015-12112

929. VONICA, IOAN. Proiectarea şi exploatarea amenajărilor de


alimentaţie publică şi turism : note de curs / Ioan Vonica. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
ISBN 978-606-12-1021-3
628(075.8)
697(075.8)
CIP 2015-10557

620 Materiale. Merceologie. Energetică

930. HOLBAN, NINA. Expertiza merceologică : lucrări practice şi


teoretice / Nina Holban. - Timişoara : Editura de Vest, 2015
ISBN 978-973-36-0645-1
620.2
CIP 2015-13066

931. MUCEA, DORINEL MIHAI. Piaţa energiei electrice din


România : de la un sistem etatist centralizat la un sistem de piaţă cu
reglementări care impun reguli noi adaptate directivelor U.E. / Dorinel Mihai
Mucea ; ed.: Cristina Georgescu ; pref.: prof. univ. dr. ing. Viorel Lefter ; coperta
şi graf.: Vasile Simileanu. - Bucureşti : Top Form, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8550-25-1
620.9(498)
CIP 2015-12513
 

CIP 203 

932. MUCEA, DORINEL MIHAI. Strategii şi mecanisme economice


pentru creşterea rolului României pe piaţa europeană de energie regenerabilă
(RES) / Dorinel Mihai Mucea ; ed.: Cristina Georgescu ; pref.: prof. univ. dr. ing.
Sorin Dimitriu ; coperta şi graf.: Vasile Simileanu. - Bucureşti : Top Form, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8550-26-8
620.9:523.9
CIP 2015-12514

933. TIBERIU, CĂTĂLINA. Utilizarea surselor de energie


regenerabilă în clădiri / Tiberiu Cătălina. - Bucureşti : Matrix Rom, 2015
ISBN 978-606-25-0167-9
620.97
CIP 2015-11384

621 Construcţii de maşini. Electrotehnica

934. BECU, CONSTANTIN. Teste la modulele claselor a IX-a şi a X-a


liceu / ing. prof. Constantin Becu. - Slatina : Didactic Pres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-587-8
621.8(076)
621.7(076)
CIP 2015-12043

935. BECU, CONSTANTIN. Teste la modulele claselor a XI-a şi a


XII-a liceu / ing. prof. Constantina Becu. - Slatina : Didactic Pres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-113-588-5
621.83(076)
CIP 2015-12044

936. BENDIC, VASILE. Controlul activ operaţional la prelucrarea


prin aşchiere a metalelor / Vasile Bendic. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-572-8
621.9
CIP 2015-11343
 

CIP 204 

937. BOGDAN, OCTAVIAN-IOAN. Electrotehnică, dispozitive şi


circuite electronice : note de curs / prof. univ. dr. ing. Octavian-Ioan Bogdan. -
Sibiu : Editura Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-216-5
621.3
CIP 2015-11741

938. BOLOŞ, VASILE. Organe de maşini : teste de autoevaluare /


Vasile Boloş. - Târgu-Mureş : "Petru Maior" University Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-581-156-0
621.81(075.8)(079.1)
CIP 2015-11485

939. BOTOCA, CORINA. Selected topisc in communication


engineering / conf. dr. ing. Corina Botoca, asist dr. ing. Cristina Stolojescu-
Crişan. - Timişoara : Editura Politehnica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-554-971-5
621.38(075.8)
621.396.67(075.8)
CIP 2015-12558

940. BURUIANĂ, DANIELA LAURA. Instalaţii şi agregate


industriale : îndrumar de laborator / Daniela Laura Buruiană, Ştefan Baltă,
Adrian Vasiliu. - Galaţi : Zigotto, 2015
ISBN 978-606-669-137-6
621
CIP 2015-13039

941. CAPALB, DORINA. Reducerea vibraţiilor de frezat universale


prin măsuri constructive şi tehnologice / Capalb Dorina. - Oradea : Editura
Universităţii din Oradea, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-10-1539-9
621.914
CIP 2015-11348
 

CIP 205 

942. CARP-CIOCÂRDIA, RADU MIRCEA. Modelarea şi simularea


proceselor de producţie : aplicaţii cu Old Arena / Radu-Mircea Carp-
Ciocârdia. - Bucureşti : Printech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0415-7
621.81
CIP 2015-12771

943. COSMESCU, MIHAELA. Arborele principal al maşinilor


unelte / Cosmescu Mihaela. - Bacău : Docucenter, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-721-097-2
621.7
CIP 2015-11334

944. CREIŢARU, ADRIAN. Organe de maşini : bazele proiectării /


Adrian Creiţaru. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-604-0
621.81
CIP 2015-12872

945. DANCIU, RODICA. Studiu asupra prelucrării alezajelor prin


honuire / Rodica Danciu. - Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-517-9
621.45:621.923.5
CIP 2015-12539

946. Dispozitive semiconductoare pentru microunde / Daniel


Alexandru Vişan, Ioan D. Liţă, Mariana Jurian, Ion Bogdan Cioc. - Bucureşti :
Matrix Rom, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-25-0172-3
621.38
CIP 2015-12224
 

CIP 206 

947. DUŞA, VASILE. Partea electrică a centralelor electrice / Duşa


Vasile, Vaida Victor, Molnar Matei. - Bucureşti : Editura A.G.I.R., 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-720-575-9
621.311
CIP 2015-11345

948. GĂLĂTUŞ, RAMONA-VOICHIŢA. Senzori optici : concepte


fundamentale şi aplicaţii / Ramona-Voichiţa Gălătuş, Nicolae N. Puşcaş, Tiberiu
Mariţa. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0748-5
621.38
CIP 2015-11684

949. HILOHI, SABINA. Electrotehnică aplicată : manual pentru


clasa a X-a / Hilohi Sabina, Hilohi Florin, Ghinea Doiniţa. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0073-4
621.3(075.35)
CIP 2015-12697

950. HOTĂRANU, LENUŢA DANIELA. Soluţii moderne în


automatizarea sistemelor electroenergetice / Hotăranu Lenuţa Daniela. - Drobeta
Turnu-Severin : Profin, 2015
ISBN 978-606-735-036-4
621.311
CIP 2015-12775

951. HOTĂRANU, LENUŢA DANIELA. Sisteme de comutaţie în


instalaţiile electrice de joasă tensiune / Hotăranu Lenuţa Daniela. - Drobeta
Turnu-Severin : Profin, 2015
ISBN 978-606-735-037-1
621.3
CIP 2015-12774
 

CIP 207 

952. IACOBESCU, GABRIEL. Echipamente pentru sudare / Gabriel


Iacobescu, Corneliu Rontescu. - Bucureşti : Politehnica Press, 2010-
2 vol.
ISBN 978-606-515-124-6
Vol. 2. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-515-626-5
621.791.03
CIP 2015-12726

953. MARCE, IULIANA IOANA. Utilaje tehnologice : note de curs /


Marce Iuliana Ioana. - Timişoara : Eurostampa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-32-0009-0
621.9-229(075.8)
CIP 2015-10402

954. MERCE, IULIANA-IOANA. Utilaje tehnologice : caiet de


lucrări practice / Iulina Ioana Merce. - Timişoara : Eurostampa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-32-0010-6
621.9-229(075.8)
CIP 2015-10438

955. POPESCU, BRÂNDUŞA. Întreţinerea şi repararea


echipamantului motor : auxiliar curricular : domeniul de pregătire
profesională generală mecanică de motoare : stagiu de practică clasa a X-a /
Brânduşa Popescu. - Bacău : Grapho, 2015
ISBN 978-606-670-366-6
621.4(076)
CIP 2015-12140

956. PURCEL, ION. Modernizarea construcţiei de traseu a


transportoarelor cu bandă pe role / Ion Purcel. - Craiova : Revers, 2015
ISBN 978-606-703-518-6
621.867.6
CIP 2015-12540
 

CIP 208 

957. Tehnician electronist : suport de curs / Alexandru Vasile, Norocel


Codreanu, Ioan Plotog, ... - Bucureşti : Cavallioti ; Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-551-069-2
ISBN 978-606-13-2523-8
621.38(075.8)
CIP 2015-11493

958. TERO, MIRCEA. Toleranţe şi control dimensional / Mircea Tero,


Monica Tero. - Cluj-Napoca : Napoca Star, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-690-286-1
621.71(075.8)
531.7(075.8)
CIP 2015-12258

959. VASIU, IOAN. Sistemul termoenergetic urban din Oradea / dr.


ing. Vasiu Ioan. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-1561-0
621.311.22(498 Oradea)
CIP 2015-12637

960. VUŞCAN, IOAN GHEORGHE. Bazele prelucrării mecanice /


Ioan Gh. Vuşcan, Nicolae Panc. - Bucureşti : Eikon ; Cluj-Napoca : Editura Şcoala
Ardeleană, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-711-290-0
ISBN 978-606-8699-62-2
621.7
CIP 2015-12089

622 Industria minieră

961. BUD, NICOLAE. La hotarul dintre milenii : mineritul încotro? /


Nicolae Bud. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2015
ISBN 978-973-27-2548-1
622
CIP 2015-10403
 

CIP 209 

962. PANTEA, LAZĂR AUREL. Din istoricul mineritului,


metalurgiei şi al vieţii oamenilor adâncurilor din nord-vestul României /
Lazăr-Aurel Pantea. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1582-5
622(498)
CIP 2015-12188

623 Tehnică militară

963. BUCUR, FLORINA. Testarea şi evaluarea la scară redusă a


structurilor supuse încărcărilor prin explozie / Florina Bucur. - Bucureşti :
Editura Academiei Tehnice Militare, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-242-5
623
CIP 2015-12623

964. ILIE, FLORIN. Sisteme de armament : metode numerice de


studiu al impactului dintre glonţ şi blindaj / Florin Ilie. - Sibiu : Editura
Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-153-219-6
623.4
CIP 2015-10768

965. ROTARIU, ADRIAN-NICOLAE. Metode de calcul în balistica


interioră / Adrian-Nicolae Rotariu, Liviu-Cristian Matache. - Bucureşti : Editura
Academiei Tehnice Militare, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-640-241-8
623.5
CIP 2015-12622
 

CIP 210 

624/627 Construcţii

966. BRAŞCANU, PAUL. Ghezăşul Ilvelor / Paul Braşcanu. - Iaşi :


Stef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-575-455-3
625.1(498 Valea Ilvelor)
CIP 2015-11619

967. CRAIFALEANU, IOLANDA-GABRIELA. Calculul structurilor


din beton armat cu programul ETABS : exemple rezolvate / Iolanda-Gabriela
Craifaleanu. - Bucureşti : Matrix Rom, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-25-0171-6
624.04
CIP 2015-12058

968. DARABAN, MARIAN. Poduri matalice : ghid de proiectare /


Marian Daraban. - Bucureşti : Conspress, 2015
ISBN 978-973-100-383-2
624.2/.8.014
CIP 2015-12772

969. IANCU, ECATERINA. Ingineria terminalelor pentru


marketingul de hidrocarburi (TMH) / dr. ing. Ecaterina Iancu (Boghici). -
Ploieşti : Elapis, 2015
ISBN 978-606-8551-08-1
625.748.54
CIP 2015-12065

970. TĂTUI, FLORIN. Comportamentul barelor submerse pe ţărmul


Deltei Dunării / Florin Tătui. - Bucureşti : Ars Docendi, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-852-6
624/627
CIP 2015-10457
 

CIP 211 

629 Tehnica mijloacelor de transport

971. PERICLE, GABRIEL MATEI. Îndrumar de laborator pentru


cursul Echipamente de bord şi navigaţie aeriană / dr. ing. Pericle Gabriel
Matei. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1944-63-0
629.7.05(075.8)
CIP 2015-11539

972. PERICLE, GABRIEL MATEI. Spaţii virtuale în stimulatoare de


zbor / dr. ing. Pericle Gabriel Matei. - Bucureşti : Univers Ştiinţific, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-1944-66-1
629.7.05(075.8)
CIP 2015-11540

973. STÂRCU, TITEL. Cronologia aviaţiei / Titel Stârcu. - Craiova :


Sitech, 2015
vol.
ISBN 978-606-11-4731-1
Vol. 1 : De la mituri şi legende (2.300 î.e.n.), până la Aurel Vlaicu (1908
e.n.). - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-11-4732-8
Vol. 2 : De la Aurel Vlaicu (1910), până la Aurel Răican (1950). - 2015. -
Bibliogr. - ISBN 978-606-11-4733-5
Vol. 3 : De la Aurel Răican (1951), la Dorin Dumitru Prunariu (1981). -
2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-11-4734-2
358.4(498)(091)
629.7(498)(091)
CIP 2015-11782 - CIP 2015-11783 - CIP 2015-11784
 

CIP 212 

63 Agricultură

974. BUDAN, CONSTANTIN. Agricultura Argeşului şi Muşcelului :


mică enciclopedie / Budan Constantin. - Piteşti : Tiparg, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-735-823-3
63
CIP 2015-10323

975. Elemente de inginerie tehnologică în legumicultură. - Timişoara :


Eurostampa, 2015
3 vol.
ISBN 978-606-32-0014-4
Vol. 1 : Descrierea şi recunoaşterea speciilor legumicole / Arsenie Horgoş
(coord.), Alexandra Becherescu, Ruxandra Ciofu, Daniel Popa. - ISBN 978-606-
32-0015-1
Vol. 2 : Fertilizarea, irigarea şi protecţia fitosanitară a culturilor de
legume / Alexandra Becherescu, Ioana Grozea, Daniel Popa, Molnar Levente ;
Arsenie Horgoş (coord.). - ISBN 978-606-32-0016-8
Vol. 3 : Aspecte tehnologice practice de producere a răsadurilor şi de
cultivare a speciilor de legume în diferite sisteme de cultură / Nicolae Atanasiu,
Alexandra Becherescu, Ruxandra Ciofu, Daniel Popa ; Arsenie Horgoş (coord.). -
ISBN 978-606-32-0017-5
63
CIP 2015-10435 - CIP 2015-10436 - CIP 2015-10437

631/635 Agronomie. Fitopatologie. Horticultură

976. AMĂRIUŢEI, ALEXANDRINA. Plante de interior decorative


prin frunze / Alexandrina Amăriuţei, Diana Zamfir Vâşcă. - Bucuresti :
Elisavaros, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8147-59-8
635.9
CIP 2015-12163
 

CIP 213 

977. ANCU, IRINA. Bazele ştiinţifice ale culturii afinului / Irina


Ancu. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-111-8
634.73(498)
CIP 2015-11315

978. BUJANCĂ, GABRIEL. Îndrumător plante aromatice şi


medicinale / Bujancă Gabriel. - Timişoara : Eurostampa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-32-0026-7
633.88
CIP 2015-13096

979. DIMA, MILICA. Cultura arahidelor în zona solurilor nisipoase /


Milica Dima. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4706-9
634.58
CIP 2015-10746

980. GUŢU, VITALIE. Cartea viei şi a vinului / Vitalie Gutu, Florin


Mateescu, Marcel Avarvarei. - Bucureşti : Editura M.A.S.T., 2015
ISBN 978-606-649-058-0
634.8
CIP 2015-12595

981. ISPAS, ŞTEFAN. Solurile României / Ştefan Ispas, Anca-Luiza


Stănilă. - Târgovişte : Valahia University Press, 2015
ISBN 978-606-603-126-4
631.4(498)
CIP 2015-12511

982. JITĂREANU, GERARD. Agrotehnica / Gerard Jităreanu, Costică


Ailincăi. - Iaşi : Editura Ion Ionescu de la Brad, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-147-183-9
631
CIP 2015-12581
 

CIP 214 

983. STAŢIUNEA DE CERCETARE-DEZVOLTARE AGRICOLĂ


(Brăila). Schimbările climatice şi impactul acestora asupra mediului
înconjurător şi modul de adaptare a tehnicilor agricole la noile condiţii /
Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Brăila. - Bucureşti : Editura
Universitară, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-28-0254-7
551.583:631/635
CIP 2015-12559

984. STĂTESCU, FLORIAN. Tehnici moderne de cercetare a


solului / Stătescu Florian, Pavel Lucian Vasile. - Iaşi : Politehnium, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-621-448-6
631.4
CIP 2015-11393

985. Studii de isotie, sociologie, etnografie şi retrologie agrară / ed.


trad.: Francisc Gal şi Liviu Lazăr. - Deva : Cetate Deva, 2015
ISBN 978-606-8205-98-4
94(498)
63(498)(091)
CIP 2015-11361

986. VÉTEK, GÁBOR. Dăunători şi agenţi patogeni în grădină :


identificarea, prevenirea şi combaterea organismelor dăunătoare din
grădină / dr. Vétek Gábor, dr. Nagy Géza ; trad.: ing. Diana Quai. - Ed. a 2-a,
rev. - Oradea : Editura Casa, 2016
Bibliogr.
ISBN 978-606-8527-83-3
632
CIP 2015-12138
 

CIP 215 

636/639 Zootehnie. Apicultură. Sericicultură. Vânătoare. Pescuit

987. DĂNACU, VALERICA. Morfologia microscopică a gonadei


vierilor de reproducţie / Valerica Dănacu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-854-0
636.082.453:504.38:636.4
CIP 2015-12813

988. GEANĂ, RADU. Terrierii şi fascinanta lor lume / Radu Geană ;


ed.: Silviu Hodiş. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2015
ISBN 978-973-141-588-8
636.7
CIP 2015-11934

989. POPOVICI, DANIEL CRISTIAN. Aspecte noi şi vechi în


îngrijirea albinelor : nutriţia, nosemoza / dr. în med. vet. Daniel Cristian
Popovici, dr. în med. vet. Adrian Balint, conf. dr. Olimpia Mihaela Colibar. - Ed. a
2-a, rev. - Timişoara : Brumar, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-726-028-1
638.1
CIP 2015-11736

990. ŢIBULCĂ, DORIN. Procesarea laptelui : manual didactic /


Dorin Ţibulcă, Mirela Anamaria Jimborean. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-53-1556-6
Partea 1. - 2015. - ISBN 978-973-53-1557-3
637.1(075.8)
CIP 2015-11928
 

CIP 216 

991. ZAHARESCU, ANDREI MIHAI. Practicum de management în


creşterea intensivă a suinelor / Andrei Mihai Zaharescu. - Bucureşti : Printech,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-23-0412-6
65.012.4:636.4
CIP 2015-11722

64 Economie casnică

992. CARACOTA, NICU. Băuturi şi arta de a prepara mixuri : reţete


inovative / Caracota Nicu. - Galaţi : Zigotto, 2015
ISBN 978-606-669-138-3
641.55:663
CIP 2015-13042

993. CARACOTA, NICU. Ghid de gastronomie / Caracota Nicu. -


Galaţi : Zigotto, 2015
ISBN 978-606-669-131-4
641.55
CIP 2015-11508

994. CRISTEA-ŞOIMU, MARIA. Meniuri de vară / Maria Cristea


Şoimu, Adriana Trandafir. - Bucureşti : Mara Books & Publishing, 2015
Index
ISBN 978-606-92623-4-4
641.55
CIP 2015-12501

995. CRISTEA-ŞOIMU, MARIA. Reţete tradiţionale româneşti :


mâncare ca la mama acasă / Maria Cristea Şoimu. - Bucureşti : Mara Books &
Publishing, 2015
Index
ISBN 978-606-92623-2-0
641.55(498)
CIP 2015-10909
 

CIP 217 

996. CRISTEA-ŞOIMU, MARIA. Salate şi conserve din fructe şi


legume / Maria Cristea Şoimu. - Bucureşti : Mara Books & Publishing, 2015
Index
ISBN 978-606-92623-5-1
641.55:664.8
CIP 2015-10910

997. DUMITRESCU, CONSTANTINA. Reţete macedonene /


Constantina Dumitrescu, Liana Dumitrescu, Laura Rogobete. - Bucureşti :
Macedoneanul, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8252-24-7
Vol. 1. - ISBN 978-606-8252-25-4
Vol. 2. - ISBN 978-606-8252-26-1
641.568(=163.3)
CIP 2015-10758 - CIP 2015-10759

998. DUMITRESCU, CONSTANTINA. Tradiţii şi obiceiuri


macedonene = Makedonske tradicii i obicai / Constantina Dumitrescu, Liana
Dumitrescu, Laura Rogobete. - Bucureşti : Macedoneanul, 2015
3 vol.
ISBN 978-606-8252-20-9
Vol. 1. - ISBN 978-606-8252-21-6
Vol. 2. - ISBN 978-606-8252-22-3
Vol. 3. - ISBN 978-606-8252-23-0
641.568(=163.3)
CIP 2015-10760 - CIP 2015-10761 - CIP 2015-10762

999. LAROUSSE. Lindt excellence 70% cacao dark : cele mai


savuroase reţete / Larousse ; trad.: Daniel-Adrian Olaru. - Bucureşti : Editura
RAO, 2015
ISBN 978-606-609-974-5
641.55:664.68
CIP 2015-12760
 

CIP 218 

1000. MAIER, ROXANA. 10 lucruri minunate : în bucătărie / Maier


Roxana. - Oradea : Primus, 2015
ISBN 978-606-707-033-0
641.55
CIP 2015-12632

1001. Reţete vegetariene / trad.: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera, 2015


ISBN 978-606-741-939-9
641.55:613.26
CIP 2015-12650

1002. Salate / trad.: Aurelia Ulici. - Bucureşti : Litera, 2015


ISBN 978-606-741-938-2
641.55:641.83
CIP 2015-12649

1003. TÓTHNÉ LIBOR MÁRIA. Fii brutar la tine acasă! / Tóthné


Libor Mária. - Oradea : Editura Casa, 2015
ISBN 978-606-8527-85-7
641.55:664.6
CIP 2015-13060

65 Management. Conducere şi organizare

1004. BACIU, CORINA MONICA. Stiluri manageriale : o privire de


ansamblu asupra managementului funcţional din instituţiile publice / Baciu
Monica Corina. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-948-7
65.012.4:35
CIP 2015-11522
 

CIP 219 

1005. BALOGH, NATALIA MONICA. Implementarea


managementului proiectelor în administraţia publică din România / Natalia
Monica Balogh. - Cluj-Napoca : Accent, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-561-132-0
65.012.4:65.012.2:35(498)
CIP 2015-12116

1006. BECALI, VICTOR. Managementul cluburilor de fotbal, al


structurilor afiliate şi al organizaţiilor sportive / Becali Victor. - Constanţa :
Editura Muntenia, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-380-7
65.012.4:796.332
CIP 2015-12193

1007. BOGDAN, ŞTEFANIA MIHAELA. Management educaţional


în învăţământul preşcolar / Bogdan Ştefania Mihaela. - Câmpulung : Editura
Larisa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-715-568-6
65.012.4:371
CIP 2015-11898

1008. BURGHELEA, CRISTINA. Managementul vânzărilor /


Cristina Burghelea. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-109-5
65.012.4:658.8
CIP 2015-11313

1009. CADIŞ, MIHAELA. Managementul calităţii în sistemul


educaţional / Mihaela Narcisa Cadiş. - Iaşi : Editura Spiru Haret, 2015
ISBN 978-973-579-255-8
65.012.4:37
CIP 2015-10949
 

CIP 220 

1010. CATRINA, IOANA. Managementul calităţii în afaceri / Ioana


Catrina (Sprânceană), Oana Maria Catrina, Alexandru Nicolae Catrina. -
Petroşani : Focus, 2015
ISBN 978-973-677-293-1
65.012.4
CIP 2015-11330

1011. CIOACĂ, CĂTĂLIN. Managementul resurselor informaţionale


în condiţii de incertitudine / Cătălin Cioacă, Mircea Boşcoianu. - Braşov : Editura
Academiei Forţelor Aeriene "Henri Coandă", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8356-32-7
65.012.4:004
CIP 2015-13049

1012. CÎRSTEA, ŞTEFAN-DRAGOŞ. Sisteme de management de


mediu : influenţe şi implementare facilă în organizaţii / Ştefan-Dragoş Cîrstea. -
Cluj-Napoca : Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-526-198-3
65.012.4:502/504
CIP 2015-10542

1013. DESELNICU, DANA CORINA. Managementul riscului / Dana


Corina Deselnicu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-936-4
65
CIP 2015-11932

1014. DRĂGAN, ALEXANDRA. Managementul grupei de


preşcolari / Drăgan Alexandra. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4754-0
65.012.4:373.2
CIP 2015-12885
 

CIP 221 

1015. DUMITRU, VALERIU. Elemente definitorii în managementul


clasei de elevi : note de curs / prof. univ. dr. Valeriu Dumitru. - Costeşti : Ars
Libri, 2015
ISBN 978-606-574-775-3
65.012.4:37
CIP 2015-10335

1016. FILIP, PETRU. Managementul administraţiei publice / Petru


Filip ; colab.: Victor Lorin Purcărea, Romeo Postelnicu, Dumitru Burţun ; sub red.:
Petru Filip. - Bucureşti : Editura Universitară "Carol Davila", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-708-837-6
65.012.4:35
CIP 2015-12799

1017. GHIUŢĂ, OVIDIU-AUREL. Brandul : ce este şi cum îl


construim / Ovidiu-Aurel Ghiuţă. - Iaşi : Tehnopress, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-687-199-0 : 23.00 lei
659.126
339.138

1018. HANŢ, ANTONELA DUMITRIŢA. Management strategic în


instituţiile de învăţământ preşcolar / Hanţ Antonela Dumitriţa. - Zădăreni :
Editura Rebeca, 2015
ISBN 978-606-8658-16-2
65.012.4:373.2
CIP 2015-11529

1019. Improving the occupational competencies of the new workers /


Dorina Goiceanu, Teodora Vătuiu, Mehmet Demirtas, ... - Craiova : Else, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-229-1
65.012.4
CIP 2015-10897
 

CIP 222 

1020. ISPAS, VASILE. Ingineria sistemelor de producţie / Vasile


Ispas. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-602-6
658.5
CIP 2015-12633

1021. LAZĂR, NATALIA. Educaţie antreprenorială : manual pentru


clasa a X-a / Lazăr Natalia, Mitrache Maria. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0044-4
65.012.4(075.35)
CIP 2015-10702

1022. Metode şi tehnici utilizate în managementul organizaţiei /


coord.: Ionel-Ciprian Alecu, Ovidiu Gherasim. - Bucureşti : Pro Universitaria,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0357-1
65.012.4
CIP 2015-10870

1023. MUNTEAN, MIRCEA. Evaluarea întreprinderii : aplicaţii


practice, studii de caz şi teste grilă / Muntean Mircea, Bucur Iulia Andreea. -
Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-478-5
658.1:334.7
657.92:334.7
CIP 2015-11537

1024. MUNTEANU, ANIŞOARA. Managementul grădiniţei de copii :


concepte şi exemple de bună practică / Anişoara Munteanu. - Bârlad : Sfera,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-573-491-3
65.012.4:373.2
CIP 2015-11385
 

CIP 223 

1025. NĂSTASE, GABRIEL I. Politici financiare ale întreprinderii :


metode şi practici bugetare şi de gestiune a afacerilor / Gabriel I. Năstase. -
Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
ISBN 978-606-26-0345-8
65.012.4:336
658.15
CIP 2015-10461

1026. NICOLA, TEODOR BOGDAN. Televiziunea şi publicul ei


2004-2014 : analiză socio-demografică a audienţei / Teodor Bogdan Nicola. -
Bucureşti : Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2015
ISBN 978-606-8656-17-5
311:654.1(498)"2004/2014"
CIP 2015-12758

1027. PÂNZARU, RADU LUCIAN. Management în agricultură /


Radu Lucian Pânzaru. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4742-7
65.012.4:63
CIP 2015-13073

1028. PIPAŞ, MARIA DANIELA. Managementul proiectelor / Maria


Daniela Pipaş, Mohammad Jaradat. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1572-6
65.012.2
CIP 2015-11471

1029. PIPAŞ, MARIA DANIELA. Managementul comunicării


organizaţionale / Maria Daniela Pipaş. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1573-3
65.012.4
CIP 2015-11469
 

CIP 224 

1030. PÎRJU, IONEL SERGIU. Management de proiect : o


planificare sistematică : note de curs / Pîrju Sergiu Ionel. - Galaţi : Editura
Universitară Danubius, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-533-342-0
65.012.2
CIP 2015-11483

1031. POPA, LILIANA VIORICA. Management şi marketing /


Liliana Viorica Popa. - Constanţa : Nautica, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-681-058-6
65.012.4
339.138
CIP 2015-11798

1032. POPESCU, VIORICA. Managementul resurselor umane în


sistemul judiciar din România / Viorica Popescu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4703-8
658.3:34
CIP 2015-10752

1033. PURCARU, ANDREI. Adăpostirea oamenilor după calamităţi


în managementul situaţiilor de urgenţă / Andrei Purcaru, Ion Şerbănoiu. - Iaşi :
Editura Societăţii Academice "Matei - Teiu Botez", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-582-079-1
65.012.4:614.8+614.88
CIP 2015-13080

1034. SPATARI, MARCEL. Situaţia salariaţilor din România : ghid


şi indicatori pentru negocierile colective / Marcel Spatari, Ştefan Stănescu, Diana
Chelaru ; coord.: Marcel Spatari. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2015
ISBN 978-606-18-0472-6
658.3(498)
CIP 2015-10309
 

CIP 225 

1035. STACK, LAURA. Ce să faci când sunt prea multe de făcut :


sarcini mai puţine, rezultate mai bune... cum să economiseşti 90 de minute
zilnic / Laura Stack. - Bucureşti : Amaltea, 2015
ISBN 978-973-162-143-2
159.9
65.012.4
CIP 2015-11654

1036. Starea de sănătate a managementului din România în 2013


bazată pe chestionarea a 2106 specialişti / Ovidiu Nicolescu, Ion Popa, Ciprian
Nicolescu, .. - Ed. a 6-a. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0352-6
65.012.4(498)"2013"
CIP 2015-10865

1037. TRAŞCĂ, IULIANA-MARINELA. Managementul proiectelor


educaţionale : aplicaţii pentru învăţământul primar / Iuliana-Marinela Traşcă,
Nichita-Nicoleta Alexe. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0351-9
65.012.4:37
CIP 2015-10572

1038. Tratat de management educaţional pentru învăţământul


primar şi preşcolar / Muşata Dacia Bocoş, Ramona Răduţ-Taciu, Olga Chiş
(coord.). - Piteşti : Paralela 45, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-1526-8
65.012.4:37
CIP 2015-10799
 

CIP 226 

656 Transporturi. Servicii poştale

1039. Breviar privind răspunderea contravenţională în cazul


nerespectării condiţiilor de efectuare a transporturilor rutiere / IFPTR. -
Miercurea-Ciuc : Editura IFPTR, 2015
ISBN 978-606-8613-12-3
656.1
CIP 2015-10826

1040. DUMITRIU, PETRE L. Istoria Cercului Filatelic Roşiorii de


Vede / Petre L. Dumitriu. - Cluj-Napoca : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-504-184-4
656.835.91(498 Roşiorii de Vede)(091)
CIP 2015-11466

1041. MARIN, VALENTIN. Curs de legislaţie rutieră / Valentin


Constantin Marin ; pref.: Gino Boşman, Ioan Roman. - Ed. a 2-a, rev. - Bucureşti :
Corint Books, 2015
ISBN 978-606-8723-08-2
656.1.05
CIP 2015-10373

1042. NICOLAU, VIOREL. Clasicii cartofiliei nemţene - primii


editori de ilustrate cu judeţul Neamţ / Viorel Nicolau, Constantin Paţilea. -
Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-643-206-1
656.881.1(498-35 Neamţ):929
CIP 2015-11401
 

CIP 227 

1043. SPOIALĂ, ANGELA. Circulaţie rutieră / Angela Spoială. -


Suceava : Editura George Tofan, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-625-153-2
371.3:656.01:373.3
CIP 2015-12856

1044. TATU, TUDOSE. Tainice rapoarte din Sulina cea


neastâmpărată / Tudose Tatu. - Galaţi : Sinteze, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-585-142-2
656.615(498 Sulina)"1852/1857"
CIP 2015-11662

657 Contabilitate

1045. BENTA, ADRIAN. Culegere de monografii contabile / Adrian


Benţa, Mihaela Benţa. - Bucureşti : Editura C.H. Beck, 2015
ISBN 978-606-18-0471-9
657
CIP 2015-10429

1046. CONSTANTIN, SERGIU-BOGDAN. Contabilitatea şi


fiscalitatea asocierilor în participaţie / Sergiu-Bogdan Constantin. - Bucureşti :
Editura ASE, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-505-896-5
657
CIP 2015-12081

1047. LUCHIAN, ADELINE DANIELA. Evidenţa contabilă cu


ajutorul programului Saga - Instrumente de plată : auxiliar curricular :
elaborat în conformitate cu programa aprobată prin OMEC 3172/30.01.2006 :
clasa a XI-a / Luchian Adeline, Tănase Camelia, Chiru Gabriela. - Galaţi :
Europlus, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-628-114-0
004:657(498)(075.33)
CIP 2015-12527
 

CIP 228 

1048. NICOARĂ, BOGDAN. L'analyse des coûts des projets


industriels : théorie et aplications / Bogdan Nicoară. - Bucureşti : Matrix Rom,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-25-0174-7
657.47
CIP 2015-12223

1049. Standardele Internaţionale de Raportare Financiară - IFRS ® :


norme oficiale emise la 1 ianuarie 2015 : cuprinde standardele care intră în
vigoare ulterior datei de 1 ianuarie 2015, dar nu cuprinde standardele pe care
acestea le înlocuiesc / Fundaţia IFRS. - Ed. a 7-a, rev. - Bucureşti : Editura
CECCAR, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-580-049-6
Partea A. - Index. - ISBN 978-606-580-050-2
Partea B. - Index. - ISBN 978-606-580-051-9
006(100):657.631.6
CIP 2015-11771 - CIP 2015-11772

659 Publicitate. Informaţii

1050. MUNTEANU, ANA-MARIA. Noile media : spaţiul,


comunicare, limbaj / Ana-Maria Munteanu. - Bucureşti : Editura Universitară,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0248-6
659.3
CIP 2015-10590

1051. ORGA-DUMITRIU, GINA. Publicitatea imobiliară în


reglementarea noului Cod civil / Gina Orga-Dumitriu. - Bucureşti : Editura
Hamangiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-27-0336-3
659.1
347.235
CIP 2015-10553
 

CIP 229 

1052. STOICA, MARCELA MONICA. Managementul relaţiilor


publice / Marcela Monica Stoica. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0361-8
659.4
CIP 2015-10620

66/68 Industrii şi meserii diverse

1053. ARDELEAN, ALINA GRIGORIŢA. Tehnologii de prelucrare


şi conservare a legumelor şi fructelor : îndrumător de laborator / Ardelean
Alina Grigoriţa. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-1556-6
664.8
CIP 2015-12113

1054. BĂIEŞU, ALINA-SIMONA. Sisteme automate de siguranţă şi


protecţie / Alina-Simona Băieşu. - Ploieşti : Editura Universităţii Petrol-Gaze din
Ploieşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-719-597-5
681.5
CIP 2015-11605

1055. CĂTUNESCU, GIORGIANA MIHAELA. Ghid de bune


practici privind stagiile de pregătire practică a elevilor în Industria
Alimentară / Giorgiana Mihaela Cătunescu, Adriana Felicia Morea, Ovidiu
Marius Marian ; manager proiect: Timea Karola Gavrilescu ; coord.: Roxana
Vidican. - Cluj-Napoca : AcademicPres, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-744-436-3
664(075.35)
CIP 2015-17960
 

CIP 230 

1056. CONSTANTIN, ION. Metale grele : modele matematice de


proiectare tehnologică / Ion Constantin. - Bucureşti : Politehnica Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-515-622-7
669.2/.8
CIP 2015-10685

1057. DEAC, IULIU. Calandre pentru finisarea materialelor textile /


Deac Iuliu, Pustianu Monica. - Arad : Editura Universităţii "Aurel Vlaicu", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-752-730-1
677
CIP 2015-11656

1058. DONŢU, IONELA. Ghiduri optice de undă şi aplicaţiile lor /


Ionela Simona Donţu. - Iaşi : Tehnopress, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-687-202-7 : 29.00 lei
681.586:666.189.2

1059. DUPAQUIER, LAURENCE. Cosmetice preparate acasă /


Laurence Dupaquier ; trad.: Nicolae Constantinescu. - Bucureşti : Mara Books &
Publishing, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-92623-3-7
665.58
CIP 2015-11799

1060. GEANTĂ, GHEORGHE. ALRO Slatina - 50 de ani de


aluminiu românesc / Gheorghe Geantă. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2015
ISBN 978-606-516-746-9
061:661.86(498 Slatina) ALRO
CIP 2015-10500
 

CIP 231 

1061. ILIE, FLORIN. Curs de explozivi / Florin Ilie. - Sibiu : Editura


Academiei Forţelor Terestre "Nicolae Bălcescu", 2015
ISBN 978-973-153-220-2
662.1/.4(075.8)
623.45(075.8)
CIP 2015-11640

1062. MIRONESCU, ION DAN. Metode reologice şi texturale de


control al calităţii alimentelor / Mironescu Ion Dan. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1024-4
664
CIP 2015-10662

1063. MUNTEAN, MIRCEA VALENTIN. Operaţii unitare în


industria alimentară / Mircea-Valentin Muntean. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1576-4
664.02(075.8)
CIP 2015-11649

1064. PETCU, GHEORGHE. Mina de petrol - Mina de aur /


Gheorghe Petcu, Ştefan Cioceanu. - Buzău : Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-308-6
665.61(498 Sărata-Monteoru)
CIP 2015-12555

1065. POTTER, MAXIMILLIAN. Umbre în vie : conspiraţia menită


să otrăvească cel mai rafinat vin din lume : adevărata poveste / Maximillian
Potter ; trad.: Irina Cristescu. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-049-0
663.2
CIP 2015-10524
 

CIP 232 

1066. VASILE, IOAN ROMULUS. Istoria uzinei de fier Hunedoara /


Ioan Romulus Vasile. - Reşiţa : Graph, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-92562-6-8
Partea 1. - Bibliogr. - ISBN 978-606-92562-8-2
Partea 2. - Bibliogr. - ISBN 978-606-92562-9-9
669.1(498 Hunedoara)
CIP 2015-12026 - CIP 2015-12027

69 Materiale şi tehnologii în construcţii

1067. Case eficiente energetic de la teorie la practică : casa solară


EFdeN / Tiberiu Catalina (ed., coord.), Claudiu Butacu, Mihai Toader Pasti, ... -
Bucureşti : Matrix Rom, 2015
ISBN 978-606-25-0168-6
69
CIP 2015-11441

1068. TĂMĂŞANU, EUGEN. Reducerea pierderilor de căldură la


clădiri / Tămăşanu Eugen. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4696-3
69
CIP 2015-10381

7 ARTĂ. ARHITECTURĂ. DISTRACŢII. SPORT

1069. Galeria "Euro Foto Art 1990-2015" / pref.: dr. Ramona Novicov,
Ştefan Tóth, Szűcs László. - Oradea : Euro Foto Art, 2015
ISBN 978-606-93545-8-2
7(498)(084)
CIP 2015-11562
 

CIP 233 

1070. GUGGENHEIM, PEGGY. Confesiunile unei dependente de


artă / Peggy Guggenheim ; trad.: Ciprian Şiulea. - Bucureşti : Pandora Publishing,
2015
Index
ISBN 978-973-1989-71-6
7
CIP 2015-10529

1071. Iaşi 2015 - patru decenii de implicare instituţională în


conservarea şi restaurarea patrimoniului naţional : volum omagial : 1975-
2015 / coord.: Maria Geba. - Iaşi : Palatul Culturii, 2015
ISBN 978-606-8547-07-7
7.025.3:008(498)
7.025.4:008(498)
CIP 2015-12250

1072. IONESCU, AURELIU RĂZVAN. Cale / Aureliu Răzvan


Ionescu ; texte comentate: Mădălina Mirea, Aurelia Mocanu, Pavel Şuşară ; graf.:
Ioana Bita Giulea, Sorin Cristian Iacob. - Mogoşoaia : Editura Centrul Cultural
Palatele Brâncoveneşti, 2015
ISBN 978-606-8269-32-0
7(498)(084)
CIP 2015-11674

1073. MARINACHE, OANA. Activităţi de istoria artei şi


arhitecturii / Oana Marinache ; graf.: Cristian Gache. - Bucureşti : Istoria Artei,
2015
ISBN 978-606-93770-7-9
7(100)(075.33)
CIP 2015-12831

1074. Mastro 7 : Păzitorii sufletului = Custodi dell'anima / ed.: Aurel


Chiriac. - Oradea : Editura Muzeului Ţării Crişurilor, 2015
ISBN 978-973-7621-76-4
7(450)(084)
CIP 2015-11542
 

CIP 234 

1075. Omagiu lui Eminescu / coord.: Ofelia Huţul. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2584-9
821.135.1.09-1
7(498)(084)
CIP 2015-12847

1076. OPRIŞA, CRISTINA GLORIA. Art Eveniment Micul Prinţ XX


Satu Mare : album aniversar 2015 / Cristina Gloria Oprişa, Felicia Grigorescu ;
texte.: Felicia Grigorescu, Dorel Găină, Alexandru Zota, ... - Satu Mare : Editura
Muzeului Sătmărean, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-1843-97-1
7(498)(084)
CIP 2015-11496

1077. PRICOP, MIHAI. Despre frumosul artistic / Mihai Pricop. -


Iaşi : Editura Dana Art, 2015
ISBN 978-606-8132-79-2
7.01
CIP 2015-11369

1078. SIDA, CRISTIAN DANIEL. Martori / Cristian Sida. -


Timişoara : Brumar, 2015
ISBN 978-606-726-032-8
7(498) Sida,C.(084)
CIP 2015-11643

1079. Un gând frumos şi pentru alţii / Bicher Daniela, Moise Leontina,


Zaharescu Diana, ... ; ed.: Diana Zaharescu. - Sibiu : RO-MA, 2015
ISBN 978-606-92627-6-4
7(498)(084)
CIP 2015-11440
 

CIP 235 

71 Urbanism

1080. LUŢĂ, ANTONIE ADRIAN. Dinamica urbană a localităţii


Turceni / Antonie Adrian Luţă. - Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-515-5
711.4(498 Turceni)
CIP 2015-12537

72 Arhitectură

1081. ALDEA, SILVIU. Reinterpretând simbolurile socialismului =


Reinterpreting socialist symbols / Silviu Aldea ; trad. în lb. engleză: Anca Chiş. -
Cluj-Napoca : Tact, 2015
ISBN 978-606-8437-57-6
72.04
CIP 2015-11926

1082. DRIŞCU, MIHAI CORNELIU. Istoria arhitecturii moderne /


Mihai Corneliu Drişcu. - Iaşi : Politehnium, 2015-
2 vol.
ISBN 978-973-621-444-8
Partea 1. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-973-621-447-9
72.03(100)(091)
CIP 2015-11365

1083. DRUCHE, IONUŢ. Chipuri de preoţi ai Catedralei "Sfinţii


Apostoli Petru şi Pavel" din Constanţa, în secolul XX / Ionuţ Druche,
Arhimandrit Cosma Mitu. - Constanţa : Editura Arhiepiscopiei Tomisului, 2015
ISBN 978-606-8001-69-2
726.76(498 Constanţa) Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
CIP 2015-11910

1084. GAIU, CORNELIU. Monografia monumentelor din municipiul


Bistriţa / Corneliu Gaiu, Vasile Duda ; pref.: Nicolae Sabău. - Bistriţa : Nosa
Nostra, 2015
ISBN 978-606-93632-5-6
725.94(498 Bistriţa)
CIP 2015-11373
 

CIP 236 

1085. GROSU, AURELIA. Mănăstirea Căluiu : album monografic /


dr. Aurelia Grosu. - Slatina : Editura Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93434-8-7
726.71(498 Căluiu)
CIP 2015-12137

1086. Interioare din România = Romanian interiors / texte: Viorica


Buică (coord.), Catrinel Panaite ; foto.: Şerban Bonciocat, Cosmin Dragomir,
Corvin Cristian, ... ; trad.: Samuel W. F. Onn. - Bucureşti : Igloo, 2007
vol.
ISBN 978-973-88398-3-0
Vol. 4 / texte: Viorica Buică, Manuela Zipisi, Anca Rotar, Catrinel
Negru ; trad.: Anca Rotar. - 2015. - ISBN 978-606-8026-41-1
72.04(498)(084)
728.1(498)(084)
CIP 2015-10591

1087. ISTINA, MARIUS-ALEXANDRU. Monumente istorice


băcăuane / dr. Marius-Alexandru Istina. - Oneşti : Magic Print, 2014-
vol.
ISBN 978-606-622-140-5
Vol. 3 : Situl arheologic de la Fulgeriş / Lăcrămioara Elena Istina. -
2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-622-184-9
725.94(498-35 Bacău)
CIP 2015-12259

1088. LOBONŢ PUŞCAŞ, MARIA. Locuinţă, locuire şi mentalitate în


zona de graniţă (nord-vestul Transilvaniei) / Lobonţ-Puşcaş Maria ; trad.: Vasko
Svyatoslav (lb. ucraineană), Adriana Costin (lb. engleză). - Cluj-Napoca : Mega ;
Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-543-607-7
ISBN 978-973-1843-98-8
728.1(498.4)
39(498.4)
CIP 2015-11606
 

CIP 237 

1089. MAHU, ADRIAN. Regionalismul în arhitectura secolului al


XX-lea : regionalismul înţelept = The regionalism in architecture of XXth
century : the wise regionalism / Adrian Mahu. - Oneşti : Magic Print, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-622-183-2
72.01
CIP 2015-11298

1090. Monografia Mănăstirii Măineşti. - Slatina : Editura Episcopiei


Slatinei şi Romanaţilor, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93434-3-2
726.71(498 Măineşti)
CIP 2015-10434

1091. Pilgrim in Bucharest : a visitor's guide / book published on the


initiative and with the blessing of His Beatitude † Daniel - Patriarch of the
Romanian Orthodox Church. - Bucureşti : Basilica, 2015
ISBN 978-606-29-0054-0
726.5(498 Buc.)
CIP 2015-12665

1092. RUSSU, RADU. Cîrţa / Radu Russu. - Ploieşti : Karta-Graphic,


2015
ISBN 978-606-693-047-5
726.71(498 Cîrţa)
CIP 2015-11913

1093. SAMOILĂ, ADRIAN-DANIEL. Castelul Corvinilor : ghid


turistic / Samoilă Adrian-Daniel, Roman Cristian-Constantin. - Oradea : Treira,
2015
ISBN 978-606-657-024-4
728.82(498 Hunedoara)(036)
CIP 2015-12812
 

CIP 238 

73/76 Arte plastice. Desen tehnic

1094. BANNER, ZOLTÁN. Képzőművészet zsobokon : A kalotaszegi


alkotótábor = Artă plastică la Jubucu : Tabăra de creaţie din Ţara Călatei /
Banner Zoltán, Essig Kacsó Klára. - Zalău : Caiete Silvane, 2015
ISBN 978-606-8464-68-8
73(084)
CIP 2015-10947

1095. Black fire - Ada Muntean / Muzeul de Artă Braşov. - Braşov :


Editura Muzeului de Artă Braşov, 2015
ISBN 978-606-8735-02-3
741(498) Muntean,A.(084)
CIP 2015-12677

1096. CARATĂNASE, RĂZVAN-CONSTANTIN. Gravura ca artă


majoră / Răzvan-Constantin Caratănase ; ed.: arh. Cristina Simileanu ; pref.: conf.
univ. dr. Florin Stoiciu ; Mihai Mănescu, Aura Evelina Radu, Florin Stoiciu (col.) ;
graf.: Răzvan-Constantin Caratănase. - Bucureşti : Top Form, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8550-28-2
76(498)(091)
CIP 2015-12875

1097. COLLIN, RENAUD. Banana! / il.: Renaud Collin ; scenariu:


Didier Ah-Koon. - Bucureşti : Burda România, 2015
ISBN 978-606-93953-0-1
741.5
CIP 2015-13005
 

CIP 239 

1098. COTRUŢ, ANDREI. Great snake / Andrei Cotruţ. - Bucureşti :


Geek Network Print, 2015-
vol.
ISBN 978-606-92595-6-6
Vol. 3. - 2015. - ISBN 978-606-92595-7-3
741.5
CIP 2015-12225

1099. Decoraţiuni interioare din beton : pentru avansaţi / M.


Dawidowski, A. Diepolder, S. Gut, ... ; trad.: Bökös Emese. - Oradea : Editura
Casa, 2015
ISBN 978-606-8527-81-9
747
CIP 2015-12115

1100. GÎRNEAŢĂ, ANASTASIA. Întoarcerea în copilărie / Anastasia


Gîrneaţă. - Iaşi : CreArt, 2015
ISBN 978-606-8572-13-0
75(498)(084)
CIP 2015-11454

1101. KÉRI GÁSPÁR. Împletituri vegetale din Valea Ierului / Kéri


Gáspár ; pref.: Carmen Mihalache ; curatori expoziţie: Rodica Marinescu, Magda
Andreescu, Carmen Mihalache. - Bucureşti : Martor, 2015
ISBN 978-606-8472-20-1
746.7:633.584(498 Valea Ierului)
CIP 2015-10643

1102. MADARAS, KATA. Brăţări şi figurine din elastic / Madaras


Kata ; trad.: Bökös Emese. - Oradea : Editura Casa, 2015
ISBN 978-606-8527-82-6
745
CIP 2015-12114

1103. MAROTTA, MILLIE. Tărâmul viselor / Millie Marotta ; trad.:


Alina Sârbu. - Bucureşti : Corint Junior, 2015
ISBN 978-973-128-595-5
741
CIP 2015-12503
 

CIP 240 

1104. MUZEUL "IULIAN ANTONESCU" (Bacău). Artişti plastici


băcăuani în colecţiile Muzeului de Artă / Complexul Muzeal "Iulian Antonescu"
Bacău, Secţia Artă, Gavrilă Marcela, Puşcuţă Dionis. - Bacău : Grafit, 2015
ISBN 978-606-563-064-2
069(498 Bacău) Muzeul...:75(498):929
CIP 2015-12861

1105. NICOLAE, EMIL. Aurel Băeşu : album documentar / Emil


Nicolae, Lucian Corneliu Agăleanu. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-643-236-8
75(498) Băeşu,A.
929 Băeşu,A.
CIP 2015-11579

1106. OVIDIANA. Expoziţie. Ovidiana : expoziţie pictură şi grafică /


Ion Codrescu ; coord.: prof. univ. dr. Sorin Rugină, conf. univ. dr. Daniela
Hantiu. - Constanţa : Next Book, 2015
ISBN 978-606-8634-22-7
75(498)
CIP 2015-10545

1107. PASCU, NICOLETA ELISABETA. Desen tehnic : manual


didactic / Nicoleta Elisabeta Pascu, Tiberiu Dobrescu. - Bucureşti : BREN, 2015
ISBN 978-606-610-142-4
744(075.8)
CIP 2015-11686

1108. Povestea lui Moise în bandă desenată / ed.: Sueli Ferreira de


Oliveira, Marcos de Benedicto ; il.: Andrei Vieira ; trad.: Ludmila Antohi. -
Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-898-0
741.5
087.5
CIP 2015-12136
 

CIP 241 

1109. ROMAN, DUMITRU. Însemnele Revoluţiei Române : medalii,


insigne, plachete, monede, timbre / Dumitru Roman, Daniela Osiac. - Bucureşti :
Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2015
ISBN 978-606-8684-05-5
737(498)
94(498)"1989.12"
CIP 2015-11923

1110. STREBELI, ROBERT. Peter Connerth - Abstracţii ritmice /


Robert Strebeli, Iulia Mesea ; ed.: prof. univ. dr. Sabin Adrian Luca. - Sibiu :
Editura Muzeului Naţional Brukenthal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93765-4-6
75(498) Connerth,P.(084)
CIP 2015-12747

1111. ŞERBA, MARIA. Ţesături, cusături, împletituri de pe Valea


Cosăului / Maria Şerba, Lucia Maria Şerba. - Baia Mare : Editura Casei Corpului
Didactic Baia Mare "Maria Montessori", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-701-075-6
746(498 Valea Cosăului)
39(498 Valea Cosăului)
CIP 2015-12571

1112. ŞTEFĂNESCU, MIRCEA. Arta desenului : studiul portretului


şi al corpului uman după model / Mircea Ştefănescu. - Iaşi : Artes, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-547-236-5
741.02
CIP 2015-12170

1113. ŞTEFĂNESCU, MIRCEA. Arta desenului : canoanele corpului


omenesc şi realizarea unui studiu după model : curs de desen / Mircea
Ştefănescu. - Iaşi : Artes, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-547-235-8
741(075.8)
CIP 2015-12171
 

CIP 242 

1114. TERNER, ZOLTAN. Liviu Lăzărescu : o aventura picturală /


Zoltan Terner. - Deva : Polidava, 2015
ISBN 978-606-8386-12-6
75(498) Lăzărescu,L.
929 Lăzărescu,L.
CIP 2015-12153

1115. VILĂU, SIMONA. Sculptură în câmp deschis : anii nouăzeci :


trasee subiective / Simona Vilău ; texte comentate: Simona Vilău ; graf.: Mihai
Coşuleţu. - Mogoşoaia : Editura Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, 2015
ISBN 978-606-8269-31-3
730(498)(084)
CIP 2015-11326

77 Fotografie

1116. FOTOETNOGRAFICA. Tabără de creaţie (14 ; 2015 ; Valea


Vişeului). Fotoetnografica : tabără de creaţie : ediţia a XIV-a, Valea Vişeului-
Maramureş, 2015 / Felician Săteanu, Costas Dumitrescu, Gheorghe Petrila, ... ;
ed.: prof. dr. Ştefan Mariş. - Baia Mare : Ethnologica, 2015
ISBN 978-606-8213-35-4
77.04:39(498)
CIP 2015-11445

1117. Les lumières de = Lights of Paris / préface et édition: Daniel


Grataloup ; textes historiques: Laurent Chrzanovski ; graphisme: Andrei Mărgărit ;
preface and edition: Daniel Grataloup. - Sibiu : Armanis, 2015
ISBN 978-606-8595-23-8
77(44) Joely,A.(084)
CIP 2015-12556
 

CIP 243 

78 Muzică

1118. BIRNEA, ION. Muzica bisericească din Oltenia în secolele al


XIX-lea şi al XX-lea / pr. lect. dr. Birnea Ion. - Craiova : Editura Mitropolia
Olteniei, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-731-007-8
783:281.95(498.2)"18/19"
CIP 2015-10296

1119. Broşură Ansamblul profesionist Banatul / Centrul de Cultură şi


Artă. - Timişoara : Eurostampa, 2015
ISBN 978-606-32-0007-6
784.4(498.5)
CIP 2015-10355

1120. BUCIU, DAN. Domenico Scarlatti între baroc, clasicism şi


modern / Dan Buciu. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Muzică
Bucureşti, 2015
Bibliogr.
ISMN 979-0-9009868-6-3
ISBN 978-606-659-089-1
78(450) Scarlatti,D.
781.2
CIP 2015-12254

1121. BUGARSKI, IOŢA. Liturgijsko pojanie za muski hor / Ioţa


Bugarschi. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România, 2015
ISBN 978-606-8079-61-5
78
CIP 2015-10673
 

CIP 244 

1122. BUTNARU, ANDREEA LAURA. Simbioze camerale în secolul


al XX-lea / Andreea Butnaru. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Muzică Bucureşti, 2015
Bibliogr.
ISMN 979-0-9009868-4-9
ISBN 978-606-659-088-4
785
CIP 2015-12253

1123. COLPOŞ, MARIANA. Eroine pucciniene / Mariana Colpoş. -


Bucureşti : Editura Muzicală, 2015
Bibliogr.
ISMN 979-0-707656-12-9
ISBN 978-973-42-0880-7
78(450) Puccini,G.
929 Puccini,G.
CIP 2015-12195

1124. CONSTANTINESCU, MARIUS. Press Pass : interviuri şi


pagini de jurnal de la Festivalul Internaţional "George Enerscu" ediţile 2011
şi 2013 / Marius Constantinescu ; pref.: Răzvan Penescu. - Bucureşti : Humanitas,
2015
ISBN 978-973-50-4927-0
78(498)(047.53)
CIP 2015-11767

1125. DOBRE, DOREL. Cu Dorin Brozba pe drumul cântecului şi


versului / Dorel Dobre Delagorj. - Târgu-Jiu : Academica Brâncuşi, 2015
ISBN 978-973-144-701-8
78(498) Brozba,D.
929 Brozba,D.
CIP 2015-12597

1126. Ghid metodic de educaţie muzicală / Simona Gheorlan, Lucia


Mirică, Vasilica Năstase, Virginia Chirac. - Buzău : Teocora, 2015
Index
ISBN 978-606-632-281-2
78(075.33)
CIP 2015-12770
 

CIP 245 

1127. ILIE, MONICA. Ancient et nouveau dans le domaine musical /


Monica Ilie. - Galaţi : Olimpias, 2015
ISBN 978-606-8507-68-2
78
CIP 2015-11495

1128. LANG, KLAUS. Celibidache şi Furtwängler : marele conflict


postbelic de la Filarmonica din Berlin / Klaus Lang ; trad.: Vlad Nicolau. -
Bucureşti : Humanitas, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-4878-5
78.071.2
CIP 2015-10452

1129. MAIER, ADRIANA. Ipostaze cameral-solistice în muzica


secolului XX / Adriana Maier. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Muzică Bucureşti, 2015
Bibliogr.
ISMN 979-0-9009868-5-6
ISBN 978-606-659-084-6
785
CIP 2015-12252

1130. MODORCEA, GRID. Istoria Festivalului


Internaţional "George Enescu", vitrină şi culise - o istorie trăită / Grid
Modorcea. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0165-9
78(498) Enescu,G.(091)
78(498+100)(091)
929 Enescu,G.
CIP 2015-12655

1131. MOUËLLIC, GILLES. Jazzul : o estetică a secolului XX / Gilles


Mouëllic ; trad.: Roland Szekely ; red.: Otniel-Laurean Vereş. - Oradea : Ratio et
Revelatio, 2015
ISBN 978-606-8680-15-6
785.161
CIP 2015-11946
 

CIP 246 

1132. OANCEA, DORIN. Doina Argeşului : 60 de ani de activitate /


Dorin Oancea, Sorin Mazilescu. - Piteşti : Alean, 2015
ISBN 978-973-8170-11-7
784.4(498) Doina Argeşului
CIP 2015-11900

1133. Pasiunea tangoului. - Bucureşti : Reader's Digest, 2015


ISBN 978-606-641-044-1
78.085.321
CIP 2015-10674

1134. RAUSCH, REGENI. Educaţie muzicală : manual pentru clasa a


V-a / Rausch Regeni, Ciurumelescu Simona. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0028-4
78(075.35)
CIP 2015-10703

1135. ROLLAND, ROMAIN. Portretul lui Händel / Romain Rolland ;


ed.: Matei Bănică ; trad.: Silvian Iosifescu. - Bucureşti : Grafoart, 2015
ISBN 978-606-747-031-4
78(430) Händel,G.F.
929 Händel,G.F.
CIP 2015-11953

1136. ROTARU-CONSTANTINOVICI, LUMINIŢA. Aspecte ale


originalităţii şi creativităţii în interpretarea muzicală : curs de pian / Luminiţa
Rotaru-Constantinovici. - Ed. reviz. şi adăug. - Iaşi : Artes, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-547-242-6
786.2
CIP 2015-12172
 

CIP 247 

1137. ROTARU-CONSTANTINOVICI, LUMINIŢA. Poeme pentru


pian de Alexander Scriabin : perspective interpretative = Piano poems by
Alexander Scriabin : interpretative perspectives / Luminiţa Rotaru-
Constantinovici ; trad.: Nicoleta Popa. - Iaşi : Artes, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-547-240-2
786.2
CIP 2015-11958

1138. Teme de jazz de compozitori români / Petrica Andrei, Zoltan


Boros, Cristei Cornel, ... ; ed.: Matei Bănică ; îngrijitor: Alexandru Şipa. -
Bucureşti : Grafoart, 2015
ISMN 979-0-707653-56-2
ISBN 978-606-747-032-1
785.161(498)
CIP 2015-11954

1139. TEODORESCU, MARIA ELENA. Enrico Fanciotti / Maria


Elena Teodorescu, prof. Graţiela Costanda. - Brăila : Opinia, 2015
ISBN 978-606-8186-23-8
78
CIP 2015-10446

1140. TOADER, ANCA. Educaţie muzicală : manual pentru clasa a


X-a / Toader Anca, Moraru Valentin. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0072-7
78(075.33)
CIP 2015-12684

791/792 Arta spectacolului

1141. BĂLUŢESCU, RAMONA. Dincolo de scenă / Ramona


Băluţescu ; pref.: Constantin Necula. - Sibiu : InfoArt Media, 2015
ISBN 978-606-8341-31-6
821.135.1-92
792
CIP 2015-11658
 

CIP 248 

1142. BRANEA, ANA DESPINA. Albert şi David Maysles : un


cinema necontrolat / Ana Despina Branea. - Bucureşti : U.N.A.T.C. Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-1790-79-4
791.43(73) Maysles,A.
791.43(73) Maysles,D.
CIP 2015-11447

1143. BUNESCU, MIRCEA. Andrei Blaier - arta de a trăi şi iubi


filmul / Mircea Bunescu ; grafica: Irina Spirescu ; foto: Mircea Bunescu ; red.:
Emil Stanciu. - Bucureşti : Noi Media Print, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-572-088-6
792(498) Blaier,A.
CIP 2015-10593

1144. CERNAT, MANUELA. Jean Negulescu : un român la


Hollywood / Manuela Cernat ; graf.: Irina Spirescu ; foto.: Manuela Cernat ; red.,
ed.: Emil Stanciu. - Bucureşti : Noi Media Print, 2015
ISBN 978-606-572-090-9
791.43(498+73) Negulescu,J.
929 Negulescu,J.
CIP 2015-12591

1145. CIOBANU ILUCĂ, CRISTINA. Le théâtre à travers les mots /


Ciobanu Ilucă Cristina, Rotariu Anişoara, Pion-Roux Brigitte. - Iaşi : Taida, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-303-6
792
CIP 2015-13055

1146. CRĂCIUN, CORNEL. Industria de film americană (1961-1970)


în revista "Cinema" / Cornel Crăciun. - Sibiu : Techno Media, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-616-185-5
791.43(73)"1961/1970":05
CIP 2015-11492
 

CIP 249 

1147. CRISTEA VOICULESCU, ALINA. Critica arhetipală a unor


revelaţii asumate în teatrul şi cinematografia unei generaţii / Alina Cristea
Voiculescu. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2015
ISBN 978-973-42-0877-7
792
CIP 2015-11951

1148. FUCHS, THOMAS. Johnny Depp - omul din spatele măştilor /


Thomas Fuchs ; trad.: Irene Cristescu, Ioana Rădulescu. - Bucureşti : Publica, 2015
ISBN 978-606-722-040-7
791.43(73) Depp,J.
929 Depp,J.
CIP 2015-09216

1149. MUREŞAN, EMILIA. Caiet de lucrări practice pentru teatrul


de păpuşi / Emilia Mureşan. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0744-7
792.97(075.8)
CIP 2015-11955

1150. SCUTARIU, IRINA. Întemeietori şi urmaşi ai şcolii ieşene de


teatru (1836-1951) / Irina Scutariu. - Iaşi : Artes, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-547-247-1
792(498 Iaşi)"1836/1951":929
CIP 2015-11702

1151. Sfârşitul regiei, începutul creaţiei colective în teatrul


european = The end of directing, the beginning of theatre-making and
devising in European theatre / ed.: Iulia Popovici ; trad.: Mirella Patureau,
Bogdan Georgescu, Lia Catargiu. - Cluj-Napoca : Tact, 2015
ISBN 978-606-8437-56-9
7.071.2:792
CIP 2015-11372
 

CIP 250 

1152. STEPANOV, LIUBOMIR. Thalia 45 / Liubomir Stepanov, Vesna


Roşca. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România, 2015
ISBN 978-606-8079-58-5
792
CIP 2015-10668

1153. VISALON, IOANA. Actorul dincolo de cuvânt / Ioana Visalon. -


Braşov : Editura Universităţii "Transilvania", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-19-0578-2
792
CIP 2015-12570

1154. VITCU-HANŢIU, DANIELA. Arta teatrului : improvizaţie şi


experiment : curs de artă teatrală / Daniela Vitcu-Hanţiu. - Bucureşti : Editura
Muzicală, 2015
ISBN 978-973-42-0873-9
792(075.8)
CIP 2015-11304

1155. WYDRA, THILO. Grace : biografia / Thilo Wydra ; trad.: Graal


Soft. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-965-3
791.43(73) Kelly,G.
929 Kelly, G.
CIP 2015-10886

793 Divertisment

1156. CIOBANU ILUCĂ, CRISTINA. Parlons... de la danse! /


Ciobanu Ilucă Cristina, Rotariu Anişoara, Pion-Roux Brigitte. - Iaşi : Taida, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-514-302-9
793.3
CIP 2015-13056

1157. Szerkessze újra! - Deva : Editura Corvin, 2015


ISBN 978-973-622-905-3 : 7.50 lei
793.7
 

CIP 251 

794 Jocuri de gândire, îndemânare, noroc

1158. ZĂRNESCU, CONSTANTIN. Calul mai tare decât nebunul în


partida de şah / prof. dr. Constantin Zărnescu. - Bucureşti : Editura Hamangiu,
2015
ISBN 978-606-27-0323-3
794.1
CIP 2015-10447

796/799 Sport

1159. ALEXE, DAN IULIAN. Atletismul băcăuan : un deceniu de


performanţă / Alexe Dan Iulian. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-477-8
796.42(498 Bacău)
CIP 2015-11902

1160. ALEXE, DAN IULIAN. Atletismul argeşean : campionii


naţionali ai României 1914-2014 / Alexe Dan Iulian. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2554-2
796.42(498-35 Argeş)"1914/2014"
CIP 2015-12077

1161. AVRAM, VASILE. Managementul fotbalului : abordarea


strategică în administrarea clubului de fotbal şi în planificarea la nivel
central / Vasile Avram. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4721-2
65.012.4:796.332
CIP 2015-11794
 

CIP 252 

1162. BORIGA, NECULAE-ALEXANDRU. Istoria fotbalului


târgoviştean / Neculae Alexandru Boriga, Gabriel Florin Boriga. - Târgovişte :
Bibliotheca, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-997-0
796.332(498 Târgovişte)(091)
CIP 2015-12560

1163. DUMITRU, IULIAN. Gimnastica de bază : suport curs (2014-


2015) / Iulian Dumitru. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2522-1
796.4(075.8)
CIP 2015-11891

1164. HIRSCHVOGEL, WERNER. Werner Hirschvogel : o viaţă


pentru sportul cu motor / Werner Hirschvogel. - Reşiţa : Graph, 2015
ISBN 978-606-92562-7-5
796.72(498) Hirschvogel,W.
CIP 2015-11339

1165. HURBAN, PAUL RĂZVAN. Promovarea turismului balnear în


municipiul Marghita / Hurban Paul Răzvan. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4739-7
615.838(498 Marghita)
796.5(498 Marghita)
CIP 2015-13070

1166. ICONOMESCU, TEODORA. Management, marketing şi


legislaţie în activitatea cluburilor sportive / Teodora-Mihaela Iconomescu,
Adriana Neofit. - Galaţi : Editura Fundaţiei Universitare "Dunărea de Jos", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-627-551-7
65.012.4:796/799
339.138:796/799
CIP 2015-11682
 

CIP 253 

1167. IORDACHE ROXANA-IONELA. Studiu privind


implementarea şi diversificarea ofertei " Ski în zona Câmpulung-Muscel -
Măţău" / Iordache Roxana-Ionela. - Piteşti : Esenţial Media, 2015
ISBN 978-606-650-245-0
796.92(498 Câmpulung-Muscel)
CIP 2015-11559

1168. IOVA, BOGDAN FLORIN. Agenda antrenorului de fotbal /


Bogdan Florin Iova. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0141-3
796.332
CIP 2015-10512

1169. IOVA, BOGDAN FLORIN. Exerciţii pentru perfecţionarea


jocului de fotbal : (16 ani - seniori) / Bogdan Florin Iova. - Brăila : Editura
Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-30-0146-8
Partea 1. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-30-0147-5
796.332
CIP 2015-10511

1170. NEAGU, NARCIS FLORIAN. Îndrumar metodic privind


învăţarea şi perfecţionarea înotului pentru studenţii din Universitatea
Politehnica din Bucureşti / Neagu Narcis Florian. - Bucureşti : Electronica 2000,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-7860-24-8
371.3:797.2(075.8)
CIP 2015-11678

1171. NEAGU, NARCIS FLORIAN. Manual tehnic cu privire la


optimizarea pregătirii fizice specifice înotătorilor, pentru studenţii din
Universitatea Politehnica din Bucureşti / Neagu Narcis Florian. - Bucureşti :
Electronica 2000, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-7860-25-5
371.3:797.2(075.8)
CIP 2015-11679
 

CIP 254 

1172. PETRESCU, SILVIU. Tendinţe metodologice privind creşterea


calităţii vieţii persoanelor adulte în plan bio-psiho-social prin practicarea
înotului / Petrescu Silviu. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0049-9
797.21
CIP 2015-10706

1173. POPOVICI, ILEANA MONICA. Elemente de psihopedagogie


cu aplicaţii în educaţie fizică şi sport / Ileana Monica Popovici. - Iaşi : Editura
Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-714-130-6
37.015.3:796/799(075.8)
159.922.7(075.8)
CIP 2015-11655

1174. STAN, ZENOVIA. Activităţi motrice adaptate / Zenovia Stan. -


Galaţi : Zigotto, 2015
ISBN 978-606-669-130-7
796
CIP 2015-11513

1175. STAN, ZENOVIA. Evaluare motrică şi funcţională / Zenovia


Stan. - Ed. a 2-a, rev. - Galaţi : Zigotto, 2015
ISBN 978-606-669-133-8
796.012
796.015.868
CIP 2015-11512

1176. ŞUFARU, CONSTANTIN. Aplicaţii în jocuri sportive -


handbal, fotbal (elemente folosite în kinetoterapie) : curs studii de licenţă /
Şufaru Constantin. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-007-7
796.3(075.8)
CIP 2015-12215
 

CIP 255 

1177. ŞUFARU, CONSTANTIN. Activităţi motrice adaptate pe grupe


de vârstă şi profesii : curs studii de licenţă / Şufaru Constantin. - Bacău : Alma
Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-004-6
796.012(075.8)
CIP 2015-12214

1178. UNGUREANU DOBRE, AURORA. Didactica specialităţii


Educaţie fizică şi sport - Nivelul 1 : învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi
special : curs de bază / Aurora Ungureanu Dobre. - Bucureşti : BREN, 2015
ISBN 978-606-610-141-7
371.3:796/799
CIP 2015-11687

8 LINGVISTICĂ. FILOLOGIE. LITERATURĂ

1179. IANCU, ADRIAN. Semiotica discursului narativ : de la


lingvistică la literatură / Iancu Adrian. - Sibiu : Editura Universităţii "Lucian
Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-1028-2
808(075.8)
82.09-32(075.8)
CIP 2015-12723

1180. ILIE, MONICA. L'analyse du discours procedual / Monica


Ilie. - Galaţi : Olimpias, 2015
ISBN 978-606-8507-67-5
808.5
CIP 2015-11494

1181. PARASCHIVA, ELENA-CRISTINA. Rhétorique de la presse


écrite : analyse de l'éditorial politique / Paraschiva (Ilinca) Elena-Cristina. -
Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4755-7
808.5:32.01
CIP 2015-12883
 

CIP 256 

81 Lingvistică

1182. BURADA, MARINELA. Probleme de lingvistică : teorie şi


aplicaţii / Marinela Burada, Oana Tatu, Raluca Sinu. - Braşov : Editura
Universităţii "Transilvania", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-19-0579-9
81
CIP 2015-11735

1183. Dicţionar ilustrat al limbii române : clasele 5-8 / trad.: Graal


Soft. - Bucureşti : Litera, 2015
ISBN 978-606-741-942-9
81'374.2=135.1
CIP 2015-10917

1184. Dicţionarul etimologic al limbii române (DELR) / Institutul de


Lingvistică "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti" Bucureşti ; red. responsabili: acad.
Marius Sala, Andrei Avram. - Bucureşti : Editura Academiei Române, 2011-
vol.
Conţine bibliografie.
ISBN 978-973-27-2089-9
Vol. 2. Partea 1 : Litera C : Ca - Cizmă. - 2015. - ISBN 978-973-27-2549-
8
81'374.2:811.135.1'373.6=135.1
81'374.4=135.1
CIP 2015-10485

1185. MIRCIOIU, GEORGETA. Dicţionar român-corean / Mircioiu


Georgeta. - Bucureşti : Editura C.N.I. Coresi, 2015
2 vol.
ISBN 978-973-570-432-2
Vol. 1. - ISBN 978-973-570-433-9
Vol. 2. - ISBN 978-973-570-434-6
81'374.8=135.1=531
CIP 2015-12600 - CIP 2015-12601
 

CIP 257 

1186. RADU, CLAUDIA. Dicţionar de termeni media : englez-croat-


român / Radu Claudia. - Zalău : Silvania, 2015
ISBN 978-606-8182-64-3
81'374.8:659.3=111=163.42=135.1
CIP 2015-11422

1187. SAVIN, EMILIA. Dicţionar român-german / Emilia Savin, Ioan


Lăzărescu, Katharina Ţânţu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2015
ISBN 978-606-8653-24-2
81'374.2=135.1=112.2
CIP 2015-12530

1188. SAVIN, EMILIA. Dicţionar german-român / Emilia Savin, Ioan


Lăzărescu, Katharina Ţânţu. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2015
ISBN 978-606-8653-23-5
81'374.2=112.2=135.1
CIP 2015-12529

1189. SZÉKELYNÉ CSEH, KATALIN. Magyar nyelv és


irodalomolvasás : tankönyv a VII. osztály számára / Székelyné Cseh Katalin. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0064-2
811.511.141(075.33)
CIP 2015-12691

1190. ŞERBAN, AURELIA. Dicţionar de termeni argotici / Aurelia


Şerban, Ana-Maria Panaitescu, Nicoleta Florean. - Bacău : Editura Cadrelor
Didactice, 2015
ISBN 978-606-8426-44-0
81'374.2:821.135.1'276.4:343.8=135.1
CIP 2015-12125
 

CIP 258 

811 Limbi individuale

1191. ANDRIOAI, GABRIELA. Metaphoric and metonymic changes


of meaning in english food terminology / Gabriela (Andrioai) Telibaşa. - Bacău :
Smart Academic, 2015
ISBN 978-606-93855-7-9
811.111'373.612.2
CIP 2015-12220

1192. BRANNAN, NEIL. Get started : engleză / Neil Brannan. -


Giurgiu : Blink, 2015
ISBN 978-606-8746-08-1
811.111
CIP 2015-12844

1193. CĂLUGĂRIŢA, AURELIA. Deutsch mit Spass! : limba


germană (L1) : manual pentru clasa a V-a / Călugăriţa Aurelia, Danciu
Cornelia, Verbiţchi Monica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0052-9
811.112.2(075.33)
CIP 2015-12716

1194. Comunicare în limba engleză (auxiliar şcolar pentru clasa a III-


a) / lucrare colectivă coord. de Robert Bondoroi, Mirona Gliga şi Tanţoş Ana
Maria. - Târgu-Mureş : Edu, 2015
ISBN 978-606-8531-31-1
811.111(075.3)
CIP 2015-12526

1195. CROITORU, ALEXANDRA FELICIA ELENA. English


language acquisition through poetry in EFL classes / Alexandra Felicia Elena
Croitoru. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-622-1
811.111
CIP 2015-11993
 

CIP 259 

1196. CROITORU, FLORIN VALERIU. Le rôle du texte poétique


dans l'appretissage du FLE / Croitoru Florin Valeriu. - Drobeta-Turnu Severin :
Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-673-3
811.133.1
CIP 2015-11983

1197. CUCA-COSTEANU, MARIA. Deutsch ist super! : limba


germană (L2) : manual pentru clasa a VII-a / Cuca-Costeanu Maria, Stan Ana. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0062-8
811.112.2(075.33)
CIP 2015-12718

1198. DRĂGAN, CONSUELA ANGELA. Cours de français pour les


forces navales : curs universitar / lector univ. dr. Consuela-Angela Drăgan. -
Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-660-207-5
811.133.1:359(498)(075.8)
CIP 2015-11769

1199. DRĂGAN, CONSUELA ANGELA. Cours de français pour les


forces terrestres : niveau pré intermédiaire : curs universitar / lector univ. dr.
Consuela-Angela Drăgan. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Apărare "Carol I", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-660-206-8
811.133.1:355.351(498)(075.8)
CIP 2015-11768
 

CIP 260 

1200. DRĂGAN, CONSUELA ANGELA. Cours de français pour les


forces aeriennes : niveau pré intermédiaire : curs universitar / lector univ. dr.
Consuela-Angela Drăgan. - Bucureşti : Editura Universităţii Naţionale de
Apărare "Carol I", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-660-208-2
811.133.1:355.354(498)(075.8)
CIP 2015-11770

1201. DRUGĂ, LUMINIŢA. Aspecte de filologie comparată a


limbilor romanice : note de curs / Luminiţa Drugă. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-159-3
811.13(075.8)
CIP 2015-12266

1202. DUNĂ, MONICA. Limba latină : manual pentru clasa a X-a :


filiera teoretică, profil umanist : filiera vocaţională, profil teologic / Monica
Dună. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4912-6
811.124(075.35)
CIP 2015-10838

1203. DUNĂ, MONICA. Limba latină : manual pentru clasa a IX-a /


Monica Dună, Ştefana Pârvu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4913-3
811.124(075.35)
CIP 2015-10839

1204. FLOREA, SILVIA. Deutsch ist Spitze! : limba germană (L2) :


manual pentru clasa a VII-a / Florea Silvia, Ţoţea Georgeta. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0063-5
811.112.2(075.33)
CIP 2015-12681
 

CIP 261 

1205. FLOREA, SILVIA. Deutsch ist klasse! : limba germană (L2) :


manual pentru clasa a VI-a / Florea Silvia (coord.), Ţoţea Georgeta, Spineanu
Laurenţia Zoica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0058-1
811.112.2(075.33)
CIP 2015-12717

1206. FLOREA, SILVIA. Limba germană (L1) : manual pentru clasa


a VIII-a / Florea Silvia, Săvinuţă Mioara. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0065-9
811.112.2(075.33)
CIP 2015-12682

1207. GIURGIU, ECATERINA. Limba latină : manual pentru clasa a


IX-a / Giurgiu Ecaterina, Fischer Iancu. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0071-0
811.124(075.35)
CIP 2015-12683

1208. IBIŞ, VIOLETA. Sikavno vakărimatenqo rromano-


rumunikano (gaʒikano) : ghid de conversaţie rrom-român / Violeta Ibiş, Ana
Răducanu ; ed.: Paul Iulius Negoiţă. - Buzău : Omega, 2015
ISBN 978-606-568-166-8
81'374.8=214.58=135.1
CIP 2015-11398

1209. IVANOV, DOINA. Limba engleză contemporană / Doina


Ivanov. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0334-2
811.111
CIP 2015-10577
 

CIP 262 

1210. Limba engleză : manual pentru clasa a V-a = Pathway to


English : English agenda / Achim Alaviana, Capotă Liana, Comişel Ecaterina, .. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0030-7
811.111(075.33)
CIP 2015-10699

1211. Limba engleză (L1) : manual pentru clasa a IX-a = Pathway to


English : English agenda, English, my love / Bălan Rada, Carianopol Miruna,
Colibaba Ştefan, ... - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0040-6
811.111(075.33)
CIP 2015-10701

1212. Limba engleză (L2) : manual pentru clasa a IX-a : pathway to


English, English, my love / Bălan Rada, Carianopol Miruna, Colibaba Ştefan, ... -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0074-1
811.111(075.35)
CIP 2015-12685

1213. MARC, ELENA-EGRETA. English all over the world -


Advanced student's book / Elena-Egreta Marc. - Bistriţa : Nova Didactica, 2015
ISBN 978-606-8317-50-2
811.111
CIP 2015-11444

1214. MÁTHÉ, ANDRÁS. Magyar nyelv és irodalomolvasás :


tankönyv az V. osztály számará / Máthé András, Szász Mihálykó Mária. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0055-0
811.511.141(075.33)
821.511.141.09(075.33)
CIP 2015-12687
 

CIP 263 

1215. MÁTHÉ, ANDRÁS. Magyar nyelv és irodalomolvasás :


tankönyv a VI. osztály számára / Máthé András, Szász Mihálykó Mária. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0060-4
811.511.141(075.33)
CIP 2015-12690

1216. MOCUŢA, GEORGE. A textbook in english for the study of


management / George Mocuţa, Corina Păcurar. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1570-2
811.111:65.012.4(075.8)
CIP 2015-11470

1217. NEGREA, GABRIELA. Activităţi de predare-învăţare-


evaluare la limba română / Negrea Gabriela. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4725-0
371.311.1:811.135.1
371.311.4:811.135.1
CIP 2015-11790

1218. NEMZETKÖZI HUNGAROLÓGIAI KONGRESSZUS (7 ;


2011 ; Cluj-Napoca). Patrimónium és társadalom a 20. szádban : a VII.
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : Kolozsvár, 2011.
sugusztus 22-27 / ed.: Barna Gábor, Keszeg Vilmos. - Cluj-Napoca : Kriza János
Néprajzi Társaság ; Budapest : Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-8439-81-8
ISBN 978-615-5309-02-1
811.511.141
CIP 2015-11408

1219. NICOLESCU, MARIA-MAGDALENA. Limba engleză pentru


clasa pregătitoare / Maria-Magdalena Nicolescu ; coord. colecţia "Limbi
moderne": prof. Adina Grigore. - Ed. a 2-a, rev. - Costeşti : Ars Libri, 2015
ISBN 978-606-574-782-1
811.111(075.33)
CIP 2015-12801
 

CIP 264 

1220. NICOLESCU, MARIA-MAGDALENA. Limba engleză pentru


clasa I / Maria-Magdalena Nicolescu ; coord. colecţia "Limbi moderne": prof.
Adina Grigore. - Ed. a 2-a, rev. - Costeşti : Ars Libri, 2015
ISBN 978-606-574-780-7
811.111(075.33)
CIP 2015-12802

1221. NICOLESCU, MARIA-MAGDALENA. Limba engleză pentru


clasa a II-a / Maria Magdalena Nicolescu ; coord. colecţia "Limbi moderne": prof.
Adina Grigore. - Ed. a 2-a, rev. - Costeşti : Ars Libri, 2015
ISBN 978-606-574-781-4
811.111(075.33)
CIP 2015-12803

1222. NICOLESCU, MARIA-MAGDALENA. Limba engleză pentru


clasa a III-a : caiet de lucru / Maria-Magdalena Nicolescu. - Costeşti : Ars Libri,
2015
ISBN 978-606-574-776-0
811.111(075.33)
CIP 2015-11696

1223. PĂCURAR, CORINA. A semantic and pragmatic analysis of


the newspaper editorial / Corina Păcurar. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1584-9
811.111
CIP 2015-12267

1224. PĂSTAE, OANA MARIA. Models de tests d'evaluation des


competences en langue francaise / Păstae Oana Maria. - Târgu-Jiu : Academica
Brâncuşi, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-144-703-2
811.133.1(079.1)
CIP 2015-12598
 

CIP 265 

1225. POPA, MARIANA. Limba franceză : manual pentru clasa a


VI-a / Mariana Popa, Anca Monica Popa. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4893-8
811.133.1(075.33)
CIP 2015-10676

1226. POPA, MARIANA. Limba franceză : manual pentru clasa a V-


a / Mariana Popa, Angela Soare. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4894-5
811.133.1(075.33)
CIP 2015-10678

1227. POPA, MARIANA. Limba franceză : manual pentru clasa a


IV-a : Tirelire / Mariana Popa. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4895-2
811.133.1(075.33)
CIP 2015-10679

1228. POPA, MARIANA. Limba franceză : manual pentru clasa a


VII-a / Mariana Popa, Anca Monica Popa. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4917-1
811.133.1(075.35)
CIP 2015-10843

1229. POPA, MARIANA. Limba franceză L1 : manual pentru clasa a


X-a : limba modernă / Mariana Popa, Angela Soare. - Bucureşti : Humanitas,
2015
ISBN 978-973-50-4909-6
811.133.1(075.35)
CIP 2015-10835

1230. POPA, MARIANA. Limba franceză L2 : manual pentru clasa a


X-a : limba modernă / Mariana Popa, Angela Soare. - Bucureşti : Humanitas,
2015
ISBN 978-973-50-4908-9
811.133.1(075.35)
CIP 2015-10834
 

CIP 266 

1231. POPA, MARIANA. Limba franceză L2 : manual pentru clasa a


IX-a : limba modernă / Mariana Popa, Anca Monica Popa. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4910-2
811.133.1(075.35)
CIP 2015-10836

1232. PRELIPCEAN, ALINA-VIORELA. Verba dicendi în limbile


română şi spaniolă : privire comparativă / Alina-Viorela Prelipcean. - Cluj-
Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0757-7
811.135.1'367.625
811.134.2'367.625
CIP 2015-12818

1233. RUSU, ANCA ROXANA. Basic English grammar lessons /


Anca Roxana Rusu. - Bacău : Grapho, 2015
ISBN 978-606-670-371-0
811.111
CIP 2015-13091

1234. RUSU, ANCA ROXANA. Developing listening skills / Anca


Roxana Rusu. - Bacău : Grapho, 2015
ISBN 978-606-670-368-0
811.111
CIP 2015-13092

1235. RUSU, ANCA ROXANA. Progress tests with key / Anca Roxana
Rusu. - Bacău : Grapho, 2015
ISBN 978-606-670-372-7
811.111
CIP 2015-13090
 

CIP 267 

1236. SCHULLER, HANNELORE. Zusammenhänge : Sprach -und


Lessebuch : für den muttersprachlichen Deustchunterricht in der 5. Klasse /
Schuller Hannelore. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0054-3
811.112.2(075.33)
CIP 2015-12708

1237. STAMATOIU, CRISTIAN. Etimologii populare "francoafone"


în dramaturgia românească ("Filiera" cazurilor V. Alecsandri, I. L. Caragiale
şi extensia spre E. Ionescu) = Des Fausses étymologies "franco-aphones" dans
la dramaturgie romaine ("La Filière" des cas de V. Alecsandri, I. L. Caragiale
et l'extension vers E. Ionesco / Cristian Stamatoiu. - Iaşi : Artes, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-547-241-9
81'373.6:811.135.1:811.133.1
821.135.1.09-2
CIP 2015-11700

1238. STICLEA, ELENA. Primary English : pupil's book : 2nd


grade / Elena Sticlea, Cristina Mircea. - Bucureşti : Booklet, 2015
ISBN 978-606-590-252-7
811.111
CIP 2015-10322

1239. ŞERBAN, VERONICA. Les types de textes : fenêtre sur la


typologie textuelle / Veronica Şerban ; ref. şt.: prof. grd. did. I Elena Popescu. -
Craiova : Else, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-230-7
811.133.1
CIP 2015-11738

1240. TAKÁCS, ILDIKÓ-CSILLA. The easiest 1200 English idioms :


containing body parts with Hungarian entry / Takács Ildikó-Csilla. - Cluj-
Napoca : Presa Universitară Clujeană, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-595-862-6
811.111
CIP 2015-11756
 

CIP 268 

1241. TOMOLE, IOAN. Dacii, romanii şi românii în hidronime şi


toponime slave / Ioan Tomole. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-17-0756-0
811.16'373.21:913(498)
CIP 2015-13095

1242. TROFIN, SIMONA ANTOANETA. Deutsch ist toll! : Limba


germană (L2) : manual pentru clasa a VIII-a / Trofin Simona-Antoaneta,
Prisăcariu Viorica. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0038-3
811.112.2(075.33)
CIP 2015-10694

1243. TROFIN, SIMONA-ANTOANETA. Deutsch total! : limba


germană (L2) : manual pentru clasa a X-a / Trofin Simona-Antoaneta, Leca
Magdalena. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0076-5
811.112.2(075.35)
CIP 2015-12686

1244. TUDORACHE, LIDIA. Limba latină : manual pentru clasa a


X-a / Tudorache Lidia. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0046-8
811.124(075.35)
CIP 2015-10700

1245. VIŞAN, NADINA. Elements of English lexicology : theories and


approaches / Nadina Vişan. - Bucureşti : Editura Universităţii din Bucureşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-16-0615-3
811.111'373
CIP 2015-11726
 

CIP 269 

811.135.1 Limba română

1246. ALEXOAE, MĂDĂLINA. Tradiţional şi modern în predarea-


învăţarea verbului în clasele de gimnaziu / Mădălina Alexoae. - Bacău :
Docucenter, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-721-103-0
811.135.1'367.625
CIP 2015-12863

1247. BUCĂ, MARIN. Dicţionar de omonime / Marin Bucă ; red.:


Rodica Chiriacescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Meteor Press, 2015
ISBN 978-973-728-666-6
81'374.2:811.135.1'373.423=135.1
CIP 2015-12532

1248. BUCĂ, MARIN. Dicţionar de paronime / Marin Bucă. - Ed. a 2-


a. - Bucureşti : Meteor Press, 2015
ISBN 978-973-728-667-3
81'374.2:811.135.1'373.42
CIP 2015-12533

1249. BUCĂ, MARIN. Dicţionar de antonime / Marin Bucă. - Ed. a 2-


a. - Bucureşti : Meteor Press, 2015
ISBN 978-973-728-668-0
81'374.2:811.135.1'373.422=135.1
CIP 2015-12531

1250. CÎRSTEA, MIHAELA. Gramatica limbii române pe înţelesul


tuturor / Mihaela Cîrstea. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0370-0
811.135.1'36
CIP 2015-11758
 

CIP 270 

1251. CONSTANTINESCU, NICOLAE. Limba şi literatura română :


manual pentru clasa a X-a / Constantinescu Nicolae, Olteanu Aurică Gh.,
Teodorescu Vasile. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-31-0047-5
811.135.1(075.35)
821.135.1(075.35)
CIP 2015-10707

1252. CRIŞAN, ALEXANDRU. Limba română : manual pentru clasa


a V-a / Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4897-6
811.135.1(075.33)
CIP 2015-10680

1253. CRIŞAN, ALEXANDRU. Limba română : manual pentru clasa


a VIII-a / Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4899-0
811.135.1(075.33)
CIP 2015-10681

1254. CRIŞAN, ALEXANDRU. Limba română : manual pentru clasa


a VII-a / Alexandru Crişan, Sofia Dobra, Florentina Sâmihăian. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4898-3
811.135.1(075.33)
CIP 2015-10682

1255. CUZENCU, LOREDANA. Memorator pentru clasele I-IV / înv.


Cuzencu Loredana, înv. Călinescu Corina. - Suceava : Editura George Tofan, 2015
ISBN 978-606-625-152-5
811.135.1(075.33)
CIP 2015-11949
 

CIP 271 

1256. DOBRA, SOFIA. Limba română : manual pentru clasa a IV-a /


Sorin Dobra, Carmen Ciobanu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4904-1
811.135.1(075.33)
CIP 2015-10849

1257. DRUGĂ, LUMINIŢA. Limba română literară veche : repere de


analiză / Luminiţa Drugă. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-158-6
811.135.1(075.8)
CIP 2015-12265

1258. DUNĂ, ION. Limba şi literatura română : manual pentru clasa


a IX-a / Dună Ion, Dună (Perţa) Raluca. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0041-3
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2015-10712

1259. GRAVA, RUXANDRA. Aspecte ale îmbogăţirii lexicului


românesc / Ruxandra Grava. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa Corpului
Didactic Oradea, 2015
ISBN 978-606-8270-87-6
811.135.1'373
CIP 2015-12543

1260. HOAGHEA, ADRIANA. Limba şi literatura română : studiu


aprofundat : clasa a 6-a / Hoaghea Adriana. - Piteşti : Juventus Press, 2015
ISBN 978-606-8502-07-6
811.135.1
CIP 2015-10332
 

CIP 272 

1261. Limba şi literatura română pentru clasa a III-a : (manual


şcolar pentru clasa a III-a / lucrare colectivă coord. de Dora Măcean, Corina
Istrate, Koszorus Manuela. - Târgu-Mureş : Edu, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8531-36-6
Vol. 1. - ISBN 978-606-8531-38-0
Vol. 2. - ISBN 978-606-8531-39-7
811.135.1(075.3)
821.135.1.09(075.3)
CIP 2015-12576 - CIP 2015-12577

1262. MARIN, IONELA RAMONA. Locuţiunile în limba română /


Marin Ionela Ramona. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-688-7
811.135.1'373.72
CIP 2015-11978

1263. MAZILU-IONESCU, ELENA. Limba română : manual pentru


clasa a VI-a / Mazilu-Ionescu Elena, Jercea Valentina. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0035-2
811.135.1(075.33)
CIP 2015-10709

1264. MUNTEANU, DANIELA FELICIA. Conversiunea


gramaticală / Munteanu Daniela Felicia. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-630-6
811.135.1
CIP 2015-12001

1265. MUNTEANU, DANIELA FELICIA. Părţi de vorbire


neflexibile : adverbul / Munteanu Daniela Felicia. - Drobeta-Turnu Severin :
Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-628-3
811.135.1'367.624
CIP 2015-11999
 

CIP 273 

1266. NEGREA, GABRIELA. Noţiuni teoretice şi practice privind


limba română / Negrea Gabriela. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4726-7
811.135.1
CIP 2015-11789

1267. SAVIN, PETRONELA. Normă şi normativitate în limba


română / Petronela Savin, Luminiţa Drugă. - Bacău : Alma Mater, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-527-67-1
811.135.1
CIP 2015-12255

1268. SECHE, LUIZA. Dicţionar de sinonime / Luiza Seche, Irina


Preda. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Meteor Press, 2015
ISBN 978-973-728-601-7
81'374.2:811.135.1'373.421=135.1
CIP 2015-12635

1269. STANCIU, IULIANA. Noţiuni de gramatică a limbii române


pentru învăţământul gimnazial / Stanciu Iuliana. - Piteşti : Juventus Press, 2015
ISBN 978-606-8502-09-0
811.135.1
CIP 2015-10330

1270. SUCIU, MIHAELA. Limba şi literatura română : manual


pentru clasa a V-a, destinat claselor cu predare în limba maghiară = Román
nyelv és irodalom : tankönyv az V. osztály számára / Suciu Mihaela, Dionisie
Ecaterina. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0056-7
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2015-12688
 

CIP 274 

1271. SUCIU, MIHAELA. Limba şi literatura română : manual


pentru clasa a V-a, destinat claselor cu predare în limba germană =
umänische Sprache und Literatur : Lehrbuch für die 5. Klasse / Suciu
Mihaela, Dionisie Ecaterina. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0057-4
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2015-12689

1272. SUCIU, MIHAELA. Limba şi literatura română : manual


pentru clasa a VI-a, destinat claselor cu predare în limba maghiară = Román
nyelv és irodalom : tankőnyv az. VI osztály számára / Suciu Mihaela. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0061-1
811.135.1(075.33)
821.135.1.09(075.33)
CIP 2015-12720

1273. VIEZURE, LUMINIŢA. Comunicarea în limba română /


Luminiţa Viezure. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-635-1
811.135.1
CIP 2015-12006

82 Literatură

1274. CORBEANU, CORNELIA. Predarea basmului în şcoală /


Cornelia Corbeanu ; referent ştiinţific: prof. univ. dr. Nicolae Panea. - Craiova :
Else, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-228-4
371.3:82-93-34:373.3
CIP 2015-10810
 

CIP 275 

1275. GRIG Y RAMAN. Minipoeme formidabile / Grig Y Raman. -


Bucureşti : Omega-Lux, 2015
Index
ISBN 978-973-7856-55-5
82
CIP 2015-10352

1276. MIRIANICI, DRAGOMIR. Pesme za maly i veliku decu /


Dragomir Mirianici. - Timişoara : Uniunea Sârbilor din România, 2015
ISBN 978-606-8079-62-2
82
CIP 2015-10671

1277. MUNCEAN, IVO. Djutanie i siovidjenia / Ivo Muncean. -


Timişoara : Uniunea Sârbilor din România, 2015
ISBN 978-606-8079-63-9
82
CIP 2015-10672

82.09 Critică şi istorie literară

1278. ALBU, MIHAELA. În labirintul cărţilor : studii, eseuri şi


cronici literare / Mihaela Albu. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-283-2
821.135.1.09
CIP 2015-12243

1279. AMZA, SABINA MIHAELA. Elemente clasice şi romantice în


proza lui Eminescu / Amza Sabina Mihaela. - Drobeta-Turnu Severin : Editura
Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-685-6
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2015-11975
 

CIP 276 

1280. AMZA, SABINA MIHAELA. Universul poeziei eminesciene /


Amza Sabina Mihaela. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-687-0
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2015-11977

1281. Arealul criticismului retoric / coord.: Cosmin-Constantin Băiaş. -


Timişoara : Eurobit, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-132-237-7
82.09
CIP 2015-10738

1282. ARSENIE, OLIVIU. The importance of teaching setting in


literature / Oliviu Arsenie. - Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-519-3
82.09
CIP 2015-12541

1283. AVRAM, CĂLIN. Viaţa şi activitatea literară a lui Dimitrie


Anghel : monografie / Călin Avram. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1590-0
821.135.1.09 Anghel,D.
CIP 2015-13002

1284. AVRAM, CĂLIN. Viaţa şi activitatea literară a lui Ştefan


Octavian Iosif : monografie / Călin Avram. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1589-4
821.135.1.09 Iosif,Şt.O
CIP 2015-13003
 

CIP 277 

1285. BÂRLIBA, DAN MIHAI. Antim Ivireanu : puntea dintre


spirite / Dan Mihai Bârliba. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-937-1
821.135.1.09 Antim Ivireanul
281.95 Antim Ivireanul
929 Antim Ivireanul
CIP 2015-10850

1286. BOŞONEA, GEORGETA. Dimensiunea socială oglindită în


opera Baltagul / Georgeta Boşonea ; referent ştiinţific: prof. univ. dr. Mariana
Avram. - Râmnicu-Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-273-5
821.135.1.09 Sadoveanu,M.
CIP 2015-10364

1287. BOŞONEA, GEORGETA. Dimensiunea istorică oglindită în


opera Creanga de aur / Georgeta Boşonea. - Râmnicu-Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-274-2
821.135.1.09 Creangă,I.
CIP 2015-10365

1288. BUJGOI, ANIŞOARA. Studiul textului literar / Bujgoi


Anişoara. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-627-6
821.135.1.09
CIP 2015-11998
 

CIP 278 

1289. CAVALCANTI FILHO, JOSÉ PAULO. Fernando Pessoa : (o


cvasi autobiografie) / José Paulo Cavalcanti Filho ; ed. îngrijită de Dinu Flămând ;
trad.: Simina Popa, Corina Nuţu, Veronica Manole, Iolanda Vasile. - Bucureşti :
Eikon, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-711-282-5
821.134.3.09 Pessoa,F.
929 Pessoa,F.
CIP 2015-12242

1290. CEUNAŞ, GIGLIOLA. Ipostaze ale personajului în opera lui


Marin Preda / Gigliola Ceunaş ; ref. şt.: prof. univ. dr. Constantin Parascan ; pref.:
asist. univ. dr. Adrian Jicu. - Ed. rev. - Bacău : Docucenter, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-721-099-6
821.135.1.09 Preda,M.
929 Preda,M.
CIP 2015-11573

1291. CEUNAŞ, GIGLIOLA. Receptarea şi predarea romanelor lui


Marin Preda în liceu : soluţii didactice / Gigliola Ceunaş ; ref. şt.: prof. univ. dr.
Constantin Parascan ; pref.: asist. univ. dr. Adrian Jicu. - Ed. rev. - Bacău :
Docucenter, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-721-100-9
371.3:821.135.1.09-31 Preda,M.:373.35
929 Preda,M.
CIP 2015-11680

1292. CIUPERCĂ, LIVIA. Fascinaţie : Antoine de Saint-Éxupéry /


Livia Ciupercă. - Iaşi : StudIS, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-624-979-9
821.133.1.09 Saint-Exupery,A.de
929 Saint-Exupery,A.de
CIP 2015-12795
 

CIP 279 

1293. CORBEANU, CORNELIA. Basmul : consideraţii ideatice şi


estetice / Cornelia Corbeanu ; referent ştiinţific: prof. univ. dr. Nicolae Panea. -
Craiova : Else, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-227-7
82.09-93-34
CIP 2015-10811

1294. CORBEANU, CORNELIA. Umanismul şi iluminismul :


(auxiliar curricular) / Cornelia Corbeanu. - Craiova : Else, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-635-233-8
821.135.1.02
CIP 2015-12664

1295. CRASOVSCHI, AXINIA. Poeţi ruşi : de la Veacul de Aur la


Veacul de Argint / Crasovschi Axinia. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0347-2
82.09
CIP 2015-10569

1296. CRASOVSCHI, AXINIA. Veacul de Argint : poetici şi


idiostiluri auctoriale / Crasovschi Axinia. - Bucureşti : Pro Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0346-5
82.09
CIP 2015-10568

1297. CUZMICI, LOREDANA. Generaţia Albatros - o nouă


avangardă / Loredana Cuzmici. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-714-143-6
821.135.1.09
050(498) Albatros
CIP 2015-11391
 

CIP 280 

1298. DUMITRESCU-BUŞULENGA, ZOE. Eminescu / Zoe


Dumitrescu-Buşulenga ; cu binecuvântarea IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei şi
Rădăuţilor ; îngrijită de Dumitru Irimia ; pref.: Dan Hăulică. - Ed. a 2-a. - Putna :
Editura Nicodim, 2015-
vol.
ISBN 978-606-93481-5-4
Vol. 1 : Viaţa. - 2015. - ISBN 978-606-93481-4-7
821.135.1.09 Eminescu,M.
929 Eminescu,M.
CIP 2015-10426

1299. FÎNARU, SABINA. Revelaţiile intimităţii : studii despre Mircea


Eliade / Sabina Fînaru ; postf. de Traian Diaconescu. - Piteşti : Paralela 45, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-47-1527-5
821.135.1.09
CIP 2015-10798

1300. GHIŢĂ, CORNELIA. Între literatură şi realitate : scriitori şi


locuri din România / Cornelia Ghiţă, Doina Dobre, Irina Petcu. - Bucureşti :
Visual Promotion, 2015
ISBN 978-606-93676-3-6
82.09
CIP 2015-10425

1301. GRIGORE, DIANA CARMEN. Creaţia literară şi Ion Heliade


Rădulescu / Diana Carmen Grigore. - Braşov : Etnous, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-712-149-0
821.135.1.09 Heliade Rădulescu,I
CIP 2015-11356

1302. HRISTEA, MIHAELA. Receptarea lui Heinrich Heine în


literatura română / Mihaela Hristea. - Bucureşti : Ars Docendi, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-861-8
82.09
CIP 2015-10948
 

CIP 281 

1303. IONICĂ, MARIA. Marin Sorescu în documente inedite / Maria


Ionică, George Sorescu. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-280-1
821.135.1.09 Sorescu,M.
929 Sorescu,M.
CIP 2015-12240

1304. IVAN, ELENA-DANIELA. Metode active în predarea


romanului românesc modern : studiu de caz : Mircea Eliade / Elena-Daniela
Ivan. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0247-9
821.135.1.09-31
CIP 2015-10515

1305. IVAN, MIRELA VALERICA. Hypostases du discours intime


dans le roman personnel du XIXe siècle / Mirela Valerica Ivan. - Craiova :
Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4701-4
82.09
CIP 2015-10748

1306. Lumina din cuvinte / antolog. de Irina Petraş. - Cluj-Napoca :


Editura Şcoala Ardeleană, 2015
ISBN 978-606-8699-61-5
821.135.1.09 Blaga,L.
929 Blaga,L.
CIP 2015-12088

1307. MARINESCU, LUCIA. Le libertin-comédien et la scène


mondaine dans l'oeuvre de Claude Crébillon / Lucia Marinescu. - Bucureşti :
Editura Universităţii din Bucureşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-16-0669-6
821.133.1.09 Crébillon,C.P.J. de
929 Crébillon,C.P.J. de
CIP 2015-10268
 

CIP 282 

1308. MILAŞ, CRISTINA. Natura în poeziile lui Eminescu, Coşbuc şi


Alecsandri / Milaş Cristina. - Zădăreni : Editura Rebeca, 2015
ISBN 978-606-8658-19-3
821.135.1.09-1 Eminescu,M.
821.135.1.09-1 Coşbuc,G
821.135.1.09-1 Alecsandri,V.
CIP 2015-11530

1309. MIREA, NADIA-GABRIELA. Maleficul feminin în basmul


popular românesc / Nadia-Gabriela Mirea. - Bucureşti : Editura Universităţii din
Bucureşti, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-16-0636-8
821.135.1.09
CIP 2015-10383

1310. MOCUŢA, GHEORGHE. Lecturi libere într-o ţară ocupată /


Gheorghe Mocuţa. - Deva : Emia, 2015
ISBN 978-973-753-326-5
821.135.1.09
CIP 2015-11659

1311. MONE, VIORICA. Incursiune în romanul lui George Călinescu


de după 1945 / prof. Viorica Mone. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-30-0140-6
821.135.1.09
CIP 2015-10443

1312. MURAR, ANCA. Mutation et transgression des regnes les recits


fantastiques / Anca Murar. - Târgu-Mureş : Arhipelag XXI, 2015
ISBN 978-606-8624-27-3
82.09
CIP 2015-11484
 

CIP 283 

1313. NECULA, MIHAELA. Cercetarea imaginarului în şcolile de


critică şi teorie literară din România / Necula Mihaela. - Piteşti : Juventus Press,
2015
ISBN 978-606-8502-08-3
82.09
CIP 2015-10333

1314. NIŢĂ, DODO. Paradigmele paraliteraturii / Dodo Niţă ; ed.:


Florea Firan ; pref.: Angelo Mitchievici. - Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia -
Editura, 2015
ISBN 978-606-674-083-8
82.09
CIP 2015-10491

1315. NOPŢILE DE POEZIE DE LA CURTEA DE ARGEŞ. Festival


Internaţional (2015 ; Curtea de Argeş). Poesys 19 : antologia Festivalului
Internaţional Nopţile de poezie de la Curtea de Argeş, 2015 / trad.: Dumitru M.
Ion şi Carolina Ilica. - Curtea de Argeş : Editura Academiei Internaţionale Orient -
Occident, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8449-23-4
Plurilingv 1. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-8449-25-8
Plurilingv 2. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-8449-26-5
06.078:82.09-1"2015" Curtea de Argeş
CIP 2015-10656 - CIP 2015-10657

1316. ONOFREI, MARGARETA. Structura limbajului poetic


arghezian : lucrare ştiinţifică / Margareta Onofrei. - Câmpulung-Muscel : Editura
Larisa, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-715-567-9
821.135.1.09-1 Arghezi,T
CIP 2015-11353
 

CIP 284 

1317. PARASCHIV, FLORIN. Eminescu - Maiorescu :


(imperceptibila Junime) / Florin Paraschiv ; cuvântul editorului: Mihai Ganea ;
postf.: Virginia Paraschiv. - Baia Mare : Editura Transilvania, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8423-25-8
821.135.1.09
CIP 2015-13098

1318. PATRICHI, TUDORA. De la Mioriţa la Mitrea Cocor sau De la


Ianua Caeli la Ianua Inferni / Tudora Patrichi. - Ed. a 6-a, rev. şi adăugită,
aniversară. - Roman : Papirus Media, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8137-66-7
821.135.1.09
CIP 2015-11548

1319. PAVNOTESCU, MARIA. Direcţii în poezia românească


contemporană / Maria Pavnotescu ; cuvânt înainte: Dumitru Micu. - Iaşi :
Junimea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-37-1850-5
821.135.1.09-1
CIP 2015-12852

1320. PĂCURAR, CORINA. American writers of the 19th century /


Corina Păcurar. - Cluj-Napoca : Risoprint, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-53-1571-9
821.111(73).09"18":929
CIP 2015-11472

1321. POPA, LILIANA MARIA. Istoria primului text dramatic


tipărit în limba română : Achilefs la Skiro - Sibiu, 1797 / Liliana Maria Popa,
Ioan-Nicolae Popa. - Cluj-Napoca : Curs, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93531-8-9
82.09-2
CIP 2015-11580
 

CIP 285 

1322. PREDA-PĂVĂLACHE, PAUL. România şi poeţii noştri / Paul


Preda Păvălache. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0144-4
821.135.1.09:929
CIP 2015-10510

1323. PREDIŞOR, CORINA. În lumea minunată a poveştilor lui


Creangă / Corina Predişor ; referent ştiinţific: prof. dr. Claudiu Iulian Georgescu. -
Ed. a 2-a. - Râmnicu-Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-275-9
821.135.1.09
CIP 2015-10356

1324. RUSU, ANCA ROXANA. Explore the field of British drama /


Anca Roxana Rusu. - Bacău : Grapho, 2015
ISBN 978-606-670-369-7
821.111.09
CIP 2015-13093

1325. SANDU, RALUCA HANA. Scurtă incursiune în lumea


romanului românesc interbelic / Raluca-Hana Sandu. - Piteşti : Esenţial Media,
2015
ISBN 978-606-650-242-9
821.135.1.09-31
CIP 2015-11560

1326. SCHNEIDER, ANA-KARINA. Modernism/Postmodernism :


lecture notes / Ana-Karina Schneider, Anca Tomuş. - Sibiu : Editura
Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-12-0801-2
82.02
CIP 2014-14316
 

CIP 286 

1327. SCURTU, NICOLAE. Săluc Horvat şi contemporanii săi /


Nicolae Scurtu. - Bucureşti : Ars Docendi, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-850-2
821.135.1.09 Horvat,S.
CIP 2015-11390

1328. SICOE-TIREA, ROXANA. Dinu Flămând şi exerciţiile de


libertate : studiu monografic şi antologie / Roxana Sicoe-Tirea. - Cluj-Napoca :
Editura Şcoala Ardeleană, 2015
ISBN 978-606-8699-63-9
821.135.1.09 Flămând,D.
929 Flămând,D.
CIP 2015-12226

1329. SINEFTA, VASILE. O istorie didactică a literaturii române /


Vasile Sinefta. - Cluj-Napoca : Napoca Nova, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8529-65-3
821.135.1.09
CIP 2015-12075

1330. TROCAN, LELIA. Interférences transparentes / Lelia Trocan,


Emil Cârţu, Sina Dănciulescu. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4716-8
82.09
CIP 2015-10878

1331. TUDOR, ANDREEA-SILVIA. Caleidoscopul creaţiei / Andreea-


Silvia Tudor. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-951-7
821.135.1.09
CIP 2015-11521
 

CIP 287 

1332. ŢUŢEA, PETRE. Aurel-Dragoş Munteanu / Petre Ţuţea ; ed.


îngrijită de Tudor B. Munteanu. - Bucureşti : Eikon, 2015
Index
ISBN 978-606-711-268-9
821.135.1.09 Munteanu,A.D.
929 Munteanu,A.D.
CIP 2015-12230

1333. URITESCU, DORIN N. Noutăţi stilistice / Dorin N. Uritescu. -


Bucureşti : Rawex Coms, 2015
ISBN 978-606-762-021-4
821.135.1.09
CIP 2015-11744

1334. VINTILĂ, VALENTINA. Liviu Rebreanu pe canapeaua lui


Freud / Valentina Vintilă. - Galaţi : Zigotto, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-669-135-2
821.135.1.09 Rebreanu,L
CIP 2015-13041

1335. VLĂDĂU, ANA-MARIA. Establishing validity evidence of


baccalaureate examination : reading and writing tests / Ana-Maria Vlădău. -
Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-30-0102-4
821.111.09
CIP 2015-10444

1336. VULCĂNESCU, ELENA. Veronica Micle lumina din


marmuri / Elena Vulcănescu. - Bucureşti : Etnos : Editura Revistei "Convorbiri
Literare", 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-93972-0-6
ISBN 978-973-1796-26-0
821.135.1.09 Micle,V.
929 Micle,V.
CIP 2015-11571
 

CIP 288 

821.11 Literaturi de limbi germanice

1337. SJÖWALL, MAJ. Poliţistul care râde / Maj Sjöwall şi Per


Wahlöö ; trad.: Teodora Morar. - Bucureşti : ALLFA, 2015
ISBN 978-973-724-603-5
821.113.6-31=135.1
CIP 2015-10675

821.111 Literatură engleză şi de limbă engleză

1338. AHERN, CECELIA. Anul în care te-am întâlnit / Cecelia


Ahern ; trad.: Martin Zick. - Bucureşti : ALLFA, 2015
ISBN 978-973-724-956-2
821.111(417)-31=135.1
CIP 2015-13006

1339. ARMENTROUT, JENNIFER. Opal / Jennifer L. Armentrout ;


trad.: Claudia Roxana Olteanu. - Bucureşti : Corint Books, 2015
ISBN 978-606-8723-11-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10873

1340. BAGGOTT, JIM. Higgs : inventarea şi descoperirea "Particulei


lui Dumnezeu" / Jim Bagott ; trad. şi postf.: Irinel Caprini ; cuvânt înainte: Steven
Weinberg. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4925-6
821.111-32=135.1
53(410.5) Higgs,P.(0:82-32)
929 Higgs,P.
CIP 2015-11765

1341. BASFORD, JOHANNA. Grădina secretă / Johanna Basford ;


trad.: Georgiana Harghel. - Bucureşti : Litera, 2015
ISBN 978-606-741-891-0
821.111-31=135.1
CIP 2015-10622
 

CIP 289 

1342. BASFORD, JOHANNA. Pădurea magică / Johanna Basford ;


trad.: Georgiana Harghel. - Bucureşti : Litera, 2015
ISBN 978-606-741-890-3
821.111-31=135.1
CIP 2015-10621

1343. BAUM, FRANK. Vrăjitorul din Oz / Lyman Frank Baum ; trad.:


Mihaela Istrati. - Ed. a 6-a. - Bucureşti : Steaua Nordului, 2015
ISBN 978-606-511-460-9
821.111(73)-93-34=135.1
CIP 2015-10354

1344. BLACK, BENJAMIN. Blonda cu ochi negri / Benjamin Black ;


trad.: Oana Chiţu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2015
ISBN 978-606-758-290-1
821.111(417)-31=135.1
CIP 2015-10889

1345. CASHORE, KRISTIN. Focul / Kristin Cashore ; trad.: Lingua


Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-985-1
821.111-31=135.1
CIP 2015-12895

1346. CHILD, LEE. Ghinioane şi încurcături / Lee Child ; trad.:


Constantin Dumitru-Palcus. - Bucureşti : Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-406-7
821.111-31=135.1
CIP 2015-10541

1347. CHRISTIE, AGATHA. Doamna McGinty a murit / Agatha


Christie ; trad.: Ioana Banu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-952-3
821.111-312.4=135.1
CIP 2015-10317
 

CIP 290 

1348. CHRISTIE, AGATHA. Muncile lui Hercule / Agatha Christie ;


trad.: Monica Nechiti. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-953-0
821.111-312.4=135.1
CIP 2015-10318

1349. CHRISTIE, AGATHA. Pisica printre porumbei / Agatha


Christie ; trad.: Iordana Ferenţ, Ştefan Ferenţ. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-954-7
821.111-312.4=135.1
CIP 2015-10319

1350. CHRISTIE, AGATHA. Ucigaşul ABC / Agatha Christie ; trad.:


Manuela Zipişi. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-951-6
821.111-312.4=135.1
CIP 2015-10316

1351. CLANCY, TOM. Ţinta marcată / Tom Clancy ; trad.: Bogdan


Nicolae Marchidanu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-955-4
821.111(73)-312.4=135.1
CIP 2015-10321

1352. DAY, SYLVIA. Fascinaţia / Sylvia Day ; trad.: Graal Soft. -


Bucureşti : Litera, 2015
ISBN 978-606-741-871-2
821.111-31=135.1
CIP 2015-10852

1353. FIORETTI, PHILLIPA. Vise spulberate / Phillipa Fioretti ; trad.:


Oana Chiţu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2015
ISBN 978-606-758-289-5
821.111(94)-31=135.1
CIP 2015-10888
 

CIP 291 

1354. FOLLETT, KEN. O lume fără sfârşit / Ken Follett ; trad.:


Andreea Ioana Seler. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-989-9
821.111-31=135.1
CIP 2015-12890

1355. GABLE, MICHELLE. Un apartament la Paris / Michelle


Gable ; trad.: Florica Sincu. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2015
ISBN 978-973-689-952-2
821.111-31=135.1
CIP 2015-12666

1356. GARCIA, KAMI. Beautiful darkness / Kami Garcia & Margareth


Stohl ; trad.: Graal Soft. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-966-0
821.111-31
CIP 2015-11775

1357. GREGORY, PHILIPPA. Doamna apelor / Philippa Gregory ;


trad. din lb. engleză şi note de Anacaona Mîndrilă-Sonetto. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5567-0
821.111-31=135.1
CIP 2015-10945

1358. HOBB, ROBIN. Bufonul de aur / Robin Hobb ; trad.: Antuza


Genescu, Ana Veronica Mircea. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2015
ISBN 978-606-758-292-5
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10891

1359. JACOBSON, ROY. O minune de copil / Roy Jacobson ; trad.:


Liliana Pelici prin Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-973-8
821.111-31=135.1
CIP 2015-12648
 

CIP 292 

1360. JANSEN, DIANA. About these things I wonder / Diana Jansen ;


il.: Ştefan Munteanu. - Braşov : Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-148-3
821.111(73)-1
CIP 2015-11357

1361. JENKINS, JERRY B. Ironia sorţii / Jerry B. Jenkins ; trad.:


Mihaela Tocuţ-Addy. - Oradea : Casa Cărţii, 2015
ISBN 978-606-732-023-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-12119

1362. JOHNSON, PETE. Părinţii mei mă scot din minţi / Pete


Johnson ; trad.: Adina Raţiu. - Bucureşti : Corint Junior, 2015
ISBN 978-973-128-602-0
821.111-93-31=135.1
CIP 2015-12504

1363. KATTAN, EMMANUEL. Portretul reginei / Emmanuel Kattan ;


trad. de Diana Crupenschi. - Bucureşti : Univers Publishing House, 2015
ISBN 978-606-8631-92-9
821.111(71)-31=135.1
CIP 2015-11755

1364. KELLY, JACQUELINE. O descoperire neobişnuită / Jacqueline


Kelly ; trad.: Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-978-3
821.111(931)-31=135.1
CIP 2015-12763

1365. KINSELLA, SOPHIE. La cumpărături pentru vedete / Sophie


Kinsella ; trad. din lb. engleză de Vali Florescu. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5421-5
821.111-31=135.1
CIP 2015-10585
 

CIP 293 

1366. KYLE, CHRIS. Lunetistul american / Chris Kyle ; trad.: Bogdan


Olteanu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-967-7
821.111-31=135.1
CIP 2015-11777

1367. LONDON, JACK. Dragoste de viaţă şi alte povestiri / Jack


London ; trad. din lb. engleză de Radu Pavel Gheo. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-4497-1
821.111(73)-32=135.1
CIP 2015-10581

1368. MAAS, SARAH J. Moştenirea focului / Sarah J. Maas ; trad.:


Ofelia Al-Gareeb/Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-976-9
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-12759

1369. MAUGHAM, WILLIAM SOMERSET. Plăcerile vieţii /


Somerset Maugham ; trad. din lb. engleză şi note de Andrei Bantaş. - Iaşi :
Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5475-8
821.111-31=135.1
CIP 2015-10583

1370. MEHRA, VANI. Furnicuţa Ani şi floarea-soarelui / Vani


Mehra ; trad. din limba engleză de Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea ; New
Delhi : Young Angels, 2015
ISBN 978-973-1948-34-8
ISBN 978-93-83928-67-5
821.111-93-34=135.1
CIP 2015-11532
 

CIP 294 

1371. MEHRA, VANI. Omida cea lacomă / Vani Mehra ; trad. din
limba engleză de Lucia Cocişiu. - Cluj-Napoca : Anteea ; New Delhi : Young
Angels, 2015
ISBN 978-973-1948-35-5
ISBN 978-93-83928-79-8
821.111-93-34=135.1
CIP 2015-11533

1372. MORRIS, DESMOND. Maimuţa goală / Desmond Morris ; trad.


de Valeriu Rendec. - Bucureşti : Art, 2015
ISBN 978-606-710-211-6
821.111-31=135.1
CIP 2015-10493

1373. NIVEN, JENNIFER. Toate acele locuri minunate / Jennifer


Niven ; trad.: Mihaela Apetrei. - Bucureşti : Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-409-8
821.111(73)-32=135.1
CIP 2015-10924

1374. OLIVER, LAUREN. Pandemonium / Lauren Oliver ; trad.:


Dorina Tătăran. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2015
ISBN 978-606-758-288-8
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10887

1375. PALAHNIUK, CHUCK. Beatiful You / Chuck Palahniuk ; trad.


din lb. engleză şi note de Mihaela Negrilă. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5471-0
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10582

1376. PARRAGON HOUSE. Pinkabella şi casa de păpuşi / Parragon


House ; trad.: Ştefania Dragomirescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-971-4
821.111-31=135.1
CIP 2015-11774
 

CIP 295 

1377. POLAIN, MARCELLA. Hora de los pajaros = Vremea


păsărilor = The time of the birds / Marcella Polain ; trad.: Emanuel Vasiliu. -
Curtea de Argeş : Editura Academiei Internaţionale Orient - Occident, 2015
ISBN 978-606-8449-31-9
821.111(94)-1=135.1=111=134.2
CIP 2015-10784

1378. PORTER, ELEANOR H. Pollyanna : taina mulţumirii / Eleanor


H. Porter ; trad. din lb. engleză: George Alexandrescu. - Timişoara : Nepsis, 2015
ISBN 978-606-92371-7-5
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2015-12133

1379. PORTER, ELEANOR H. Pollyanna domnişoară / Eleanor H.


Porter ; trad. din lb. engleză de George Alexandrescu. - Timişoara : Nepsis, 2015
ISBN 978-606-93970-0-8
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2015-12176

1380. SANDERSON, BRANDON. Fântâna înălţării / Brandon


Sanderson ; trad.: Ana Veronica Mircea. - Bucureşti : Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-401-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10348

1381. SEE, LISA. Frumoasele chinezoaice / Lisa See ; trad.: Andra


Elena Agafiţei prin Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-962-2
821.111(73)-32=135.1
CIP 2015-10885

1382. SELF, WILL. Umbrela / Wil Self ; trad.: Petru Iamandi. -


Bucureşti : Univers Publishing House, 2015
ISBN 978-606-8631-43-1
821.111-31=135.1
CIP 2014-20432
 

CIP 296 

1383. SIMPSON, JOE. Căzând în gol / Joe Simson ; cuvânt înainte de


Chris Bonington ; trad. de Elena Málnai. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5525-0
821.111-31=135.1
CIP 2015-10938

1384. SMITH, TOM ROB. Ferma / Tom Rob Smith ; trad. din lb.
engleză de Carmen Scarlat. - Bucureşti : Univers Publishing House, 2015
ISBN 978-606-8631-85-1
821.111-31=135.1
CIP 2015-10597

1385. STROUD, JONATHAN. Conacul bântuit / Jonathan Stroud ;


trad.: Graal Soft SRL. - Bucureşti : Editura RAO, 2015-
2 vol.
ISBN 978-606-609-864-9
Vol. 2 : Fantoma din bibliotecă. - ISBN 978-606-609-979-0
821.111-31=135.1
CIP 2015-12762

1386. SUGG, ZOE. Girl online / Zoe Sugg ; trad.: Adina Pintea. -
Bucureşti : Epica, 2015
ISBN 978-606-93832-1-6
821.111-31=135.1
CIP 2015-10649

1387. TAHIR, SABAA. Elias şi spioana Cărturarilor / Sabaa Tahir ;


trad. şi note de Iulia Arsintescu. - Bucureşti : Youngart, 2015
ISBN 978-606-93962-1-6
821.111-31=135.1
CIP 2015-12509

1388. TAN, AMY. Valea Minunilor / Amy Tan ; trad. din lb. engleză şi
note de Ana-Maria Man. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-4739-2
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10534
 

CIP 297 

1389. THEROUX, PAUL. Trenul-fantomă către Răsărit / Paul


Theroux ; Cornelia Marinescu (trad., note). - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5356-0
821.111(73)-992=135.1
CIP 2015-10939

1390. TWAIN, MARK. Aventurile lui Huckleberry Finn / Mark


Twain ; trad. de Monica Manolachi ; pref. de Lucian Pricop. - Bucureşti : Cartex
2000, 2015
ISBN 978-973-104-589-4
821.111(73)-93-31=135.1
CIP 2015-12523

1391. WARD, MATT. Fantastica Familie Whipple / Matt Ward ; trad.:


Maria Aciobăniţei prin Lingua Connexion. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-986-8
821.111-31=135.1
CIP 2015-12894

1392. WILLIAMS, TENNESSEE. Pisica pe acoperişul fierbinte ;


Menajeria de sticlă ; Camino real / Tennessee Williams ; trad. de Antoaneta
Ralian, Bogdan Alexandru Stănescu. - Bucureşti : Art, 2015
ISBN 978-606-710-212-3
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10688

1393. YANCEY, RICK. Marea nesfârşită / Rick Yancey ; trad. de Iulia


Pomagă. - Bucureşti : Youngart, 2015
ISBN 978-606-93962-0-9
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-10689

1394. ZAUGG, SANDY. Fuga : povestea lui Dieter Hain / Sandy


Zaugg ; il.: Adriana Barbu. - Pantelimon : Viaţă şi Sănătate, 2015
ISBN 978-973-101-899-7
821.111(73)-31=135.1
CIP 2015-12204
 

CIP 298 

821.112.2 Literatură germană

1395. ALBRICH-MAVROCORDATO, ALICE. Apa trece, pietrele


rămân / Alice Albrich-Mavrocordato ; ed.: Silviu Hodiş ; trad.: Magdalena Sima. -
Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2015
ISBN 978-973-141-587-1
821.112.2-31=135.1
CIP 2015-11939

1396. CANETTI, ELIAS. Orbirea / Elias Canetti ; trad. din lb. germană
de Mihai Isbăşescu. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5517-5
821.112.2(436)-31=135.1
CIP 2015-10944

1397. JUNG, CARL GUSTAV. Amintiri, vise, reflecţii / Jung C. G. ;


consemnate şi editate de Aniella Jaffe ; trad., notă: Ştefănescu Daniela. -
Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4888-4
821.112.2(494)-94=135.1
CIP 2015-10627

1398. LAURENS, CHRISTIANA. Expertul seducător / Christina


Laurens ; trad.: Cristina Jinga. - Bucureşti : Editura Trei, 2015
ISBN 978-606-719-402-9
821.112.2-31=135.1
CIP 2015-10418

1399. REZZORI, GREGOR VON. Memoriile unui antisemit / Gregor


von Rezzori ; trad.: Catrinel Pleşu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4776-4
821.112.2-94=135.1
CIP 2015-10892

1400. VANDENBERG, PHILIPP. Făuritorii de oglinzi / Philipp


Vandenberg ; trad.: Cornel Stoenescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-956-1
821.112.2-312.4=135.1
CIP 2015-10320
 

CIP 299 

1401. VANDENBERG, PHILIPP. Făuritorul de oglinzi / Philipp


Vandenberg ; trad.: Cornel Stoenescu. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-975-2
821.112.2-31=135.1
CIP 2015-12761

821.131.1 Literatură italiană

1402. BELLISARIO, BENEDETTA. Jurnalul meu (secret) de modă /


Benedetta Bellisario ; trad.: Corina Gâdiuţă. - Bucureşti : Corint Junior, 2015
ISBN 978-973-128-575-7
821.131.1-94=135.1
687.1/.3-055.2(084)
CIP 2015-12502

1403. BOCCACCIO, GIOVANNI. Poveşti din Decameron / Giovanni


Boccaccio ; trad.: Haralamb G. Lecca. - Bucureşti : MondoRo, 2015
ISBN 978-606-695-054-1
821.131.1-32=135.1
CIP 2015-10740

1404. CAMILLERI, ANDREA. Mireasma nopţii / Andreea Camilleri ;


trad.: Emanuel Botezatu. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2015
ISBN 978-606-758-281-9
821.131.1-31=135.1
CIP 2015-10560

1405. CONFORTO, GIULIANA. Revelaţia soarelui interior - Micul


Soare din Centrul Pământului / Giuliana Conforto ; trad.: Camelia Zara ; ed.:
Daniela Marin. - Bucureşti : Cartea Daath, 2015
ISBN 978-606-8597-06-5
821.131.1-32=135.1
CIP 2015-12588
 

CIP 300 

1406. FERRANTE, ELENA. Prietena mea genială / Elena Ferrante ;


trad.: Cerasela Barbone. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2015-
4 vol.
ISBN 978-973-1989-69-3
Vol. 1 : Copilăria, adolescenţa. - 2015. - ISBN 978-973-1989-70-9
821.131.1-31=135.1
CIP 2015-10516

1407. PAVESE, CESARE. Vara de neuitat : Plaja / Cesare Pavese ;


trad. din lb. italiană şi note de Mara Chiriţescu. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5470-3
821.131.1-31=135.1
CIP 2015-10535

821.133.1 Literatură franceză

1408. ACTERIAN, JENI. Jurnalul unei fete greu de multumit / Jeni


Acterian ; ed., pref., trad.: Alexandru Skultéty. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti :
Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4941-6
821.135.1-94
CIP 2015-12786

1409. DELASSUS, JEAN-MARIE. Sensul maternităţii / Jean-Marie


Delassus ; trad. de Andrei Gancz. - Iaşi : Minied, 2015
ISBN 978-973-9369-32-9
821.133.1-31=135.1
CIP 2015-12646

1410. EEKHOUD, GEORGES. Escal-Vigor / Georges Eekhoud ; trad.


de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Univers Publishing House, 2015
ISBN 978-606-8631-81-3
821.133.1(493)-31=135.1
CIP 2015-10353
 

CIP 301 

1411. EMMANUEL, FRANÇOIS. Problema umană / François


Emmanuel ; trad. din lb. franceză de Irinel Antoniu. - Bucureşti : Univers
Publishing House, 2015
ISBN 978-606-8631-83-7
821.133.1(493)-31=135.1
CIP 2015-10596

1412. FLEURY, JEAN-PIERRE. Les cris vains et autres râles :


journal littéraire de l'été 2007 / Jean-Pierre Fleury. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii
de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0749-2
821.133.1-1
821.133.1-32
CIP 2015-11685

1413. GRÉMILLON, HÉLÈNE. Tangou pentru Lisandra / Hélène


Grémillon ; trad.: Simona Brânzaru. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2015
ISBN 978-973-689-938-6
821.133.1-31=135.1
CIP 2015-10769

1414. HÉBERT, LOUIS-PHILIPPE. Marie réparatrice = Marie


vindecătoarea / Louis-Philippe Hébert ; trad.: Flavia Cosma ; pref.: Christian
Tămaş. - Iaşi : Ars Longa, 2015
ISBN 978-973-148-208-8
821.133.1-1=135.1=133.1
CIP 2015-12740

1415. MUSSO, GUILLAUME. Mâine / Guillaume Musso ; trad.:


Liliana Urian. - Bucureşti : ALLFA, 2015
ISBN 978-973-724-957-9 : 47.50 lei
821.133.1-31=135.1

1416. PAGE, MARTIN. M-am hotărât să devin prost / Martin Page ;


trad.: Adriana Gliga. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2015
ISBN 978-973-689-953-9
821.133.1-31=135.1
CIP 2015-12787
 

CIP 302 

1417. SAGAN, FRANÇOISE. Bonjour tristesse / Françoise Sagan ;


trad. din lb. franceză de Ana Antonescu. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5512-0
821.133.1-31=135.1
CIP 2015-10941

1418. ŞTIRBEY, NADEJA. Jurnal de prinţesă : (1916-1919) / Nadeja


Ştirbey ; ed., trad., pref.: Oana Marinache ; rev. trad. lb. franceză: Elena Ciocoiu ;
graf.: Cristian Gache. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Istoria Artei, 2015
ISBN 978-606-93770-6-2
821.133.1-94=135.1
94(498)"1916/1919"(0:82-94)
CIP 2015-10727

1419. THUY, KIM. Man / Kim Thuy ; trad.: Ligia Soare. - Bucureşti :
Spandugino, 2015
ISBN 978-606-8401-53-9
821.133.1(71)-31=135.1
CIP 2015-10367

1420. VERNE, JULES. Doi ani de vacanţă / Jules Verne ; trad.:


Brebeanu Alina Loredana. - Bucureşti : MondoRo, 2015
ISBN 978-606-695-053-4
821.133.1-31=135.1
CIP 2015-10652

1421. VERNE, JULES. Doi ani de vacanţă / Jules Verne ; trad. de


Michaela Rodica Buşoiu ; pref. de Lucian Pricop. - Bucureşti : Cartex 2000, 2015
ISBN 978-973-104-591-7
821.133.1-311.3=135.1
CIP 2015-12849

1422. VERNE, JULES. Ocolul pământului în 80 de zile / Jules Verne ;


trad.: Haralamb Lecca ; pref.: Smaranda Cosmin ; ed. îngrijită de Ana Ionescu. -
Bucureşti : MondoRo, 2015
ISBN 978-606-695-031-2
821.133.1-311.3=135.1
CIP 2015-12653
 

CIP 303 

1423. WERBER, BERNARD. Ziua furnicilor / Bernard Werber ; trad.:


Nicolae Baltă. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Nemira Publishing House, 2015
ISBN 978-606-758-291-8
821.133.1-311.9=135.1
CIP 2015-10890

821.134.2 Literatură spaniolă şi de limbă spaniolă

1424. CANFIELD, MARTHA L. Corazon abismo = Inimă abis /


Martha Canfield ; trad.: Cristian Constantin Sabău. - Curtea de Argeş : Editura
Academiei Internaţionale Orient - Occident, 2015
ISBN 978-606-8449-29-6
821.134.2(899)-1=135.1=134.2
CIP 2015-10659

1425. CORTÁZAR, JULIO. Axolotul : poveşti cu cronopi şi glorii /


Julio Cortázar ; trad. de Mona Ţepeneag, Dumitru Ţepeneag. - Bucureşti : Art,
2015
ISBN 978-606-710-213-0
821.134.2(82)-31=135.1
CIP 2015-10930

1426. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Colonelului n-are cine să-i


scrie / Gabriel Garcia Márquez ; trad.: Alexandru Calciu. - Bucureşti : Editura
RAO, 2015
ISBN 978-606-609-961-5
821.134.2(861)-31=135.1
CIP 2015-10883

1427. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Douăsprezece povestiri


călătoare / Gabriel Garcia Márquez ; trad.: Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti :
Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-964-6
821.134.2(861)-32=135.1
CIP 2015-10884
 

CIP 304 

1428. GARCÍA MÁRQUEZ, GABRIEL. Ochi de câine albastru /


Gabriel Garcia Márquez ; trad.: Tudora Şandru Mehedinţi. - Bucureşti : Editura
RAO, 2015
ISBN 978-606-609-963-9
821.134.2(861)-31=135.1
CIP 2015-10882

1429. GIRALDO, LUZ MARY. Hora de los pajaros = Vremea


păsărilor = The time of the birds / Luz Mary Giraldo ; trad.: Lana Dumitru. -
Curtea de Argeş : Editura Academiei Internaţionale Orient - Occident, 2015
ISBN 978-606-8449-24-1
821.134.2(861)-1=135.1=111=134.2
CIP 2015-10658

1430. TRIAS DE BES, FERNANDO. Colecţionarul de sunete /


Fernando Trias de Bes ; trad.: Liliana Pleşa Iacob. - Bucureşti : Baroque Books &
Arts, 2015
ISBN 978-606-8564-38-8
821.134.2-31=135.1
CIP 2015-10898

1431. VUČKOVIĆ, SILVINA. A iubi şi a dărui suflet / Silvina


Vučković ; trad.: Costel Drejoi. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Index
ISBN 978-606-615-952-4
821.134.2(82)-1=135.1
CIP 2015-11524

821.135.1 Literatură română

1432. ACHIM, GEORGE. Cuvintele mele / George Achim. - Râmnicu-


Vâlcea : Proşcoala, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-702-270-4
821.135.1-1
CIP 2015-10361
 

CIP 305 

1433. ADAM, NICOLAE. Ereticul răstignit / Nicolae Adam. -


Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-272-6
821.135.1-1
CIP 2015-12233

1434. ADAM-DELAPLOPU, ION. Stories about animals and birds =


Povestiri despre animale şi păsări / Ion Adam-Delaplopu. - Breaza : Mirtion -
Editura, 2015
ISBN 978-606-93964-0-7
821.135.1-32=111=135.1
CIP 2015-13050

1435. AFLOAREI, ION. Întâi rostite şi apoi scrise : izvoarele


Sucevei / Ion Aflorei. - Suceava : Accent Print, 2015
ISBN 978-606-8686-22-6
821.135.1-36
CIP 2015-11294

1436. AIRINEI, IRINA. Călători prin Bucureşti = Wandering


through Bucharest / dr. Irina Airinei, Sorin Borduşanu. - Bucureşti : Pro
Universitaria, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-26-0350-2
821.135.1-992=111=135.1
CIP 2015-10571

1437. ALEX DANIEL. Lumea nebunilor / Alex Daniel. - Bucureşti :


Mantaua lui Gogol, 2015
ISBN 978-606-92561-6-9
821.135.1-1
CIP 2015-11920

1438. ALEXANDER, GEORGE. Îngerul Norman / George


Alexander. - Craiova : Infarom, 2015
ISBN 978-973-1991-85-6
821.135.1-31
CIP 2015-10608
 

CIP 306 

1439. ANDREEA CĂTĂLINA. Realitate / Andreea Cătălina. - Braşov :


Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-150-6
821.135.1-31
CIP 2015-11890

1440. ANGHELESCU, DAN. Discursuri îndrăgostite : poeme / Dan


Anghelescu. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-284-9
821.135.1-1
CIP 2015-12244

1441. ANGHELESCU, MARIANA. Concertul vieţii / Mariana


Anghelescu. - Drobeta-Turnu Severin : Dandes Press, 2015
ISBN 978-606-8675-29-9
821.135.1-1
CIP 2015-10476

1442. ANGHELESCU, MARIANA. Kyrie Eleison / Mariana


Anghelescu. - Drobeta-Turnu Severin : Dandes Press, 2015
ISBN 978-606-8675-28-2
821.135.1-1
CIP 2015-10475

1443. ANGHELESCU, MARIANA. Nişte gânduri / Mariana


Anghelescu. - Drobeta-Turnu Severin : Dandes Press, 2015
ISBN 978-606-8675-31-2
821.135.1-1
CIP 2015-10721

1444. Antologie de poezie româno-italiană / coord.: Daniel Luca. -


Buzău : Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-112-9
821.135.1-1=131.1=135.1(082)
CIP 2015-12744
 

CIP 307 

1445. APOSTOLOIU, AUREL. Din Valea Luncăvăţului în Podişul


Centrafrican : (filoane din amintirile unui geolog) / Aurel Apostoloiu ; ed. şi
red. carte R. N. Carpen. - Bucureşti : Betta, 2015
ISBN 978-606-8396-82-8
821.135.1-94
55(0:82-94)
CIP 2015-11667

1446. Artă, imaginaţie, dragoste, atitudine / coord.: Stratenia-Simona


Huşanu. - Bacău : Editura Casei Corpului Didactic Bacău, 2015
ISBN 978-606-619-175-3
821.135.1-822
CIP 2015-12776

1447. AURARIU, ION. Prin vremuri de război / Ion Aurariu ; cu o


pref. şi adăug. de Nicolae N. Tomoniu. - Tismana : Semănătorul, 2015
ISBN 978-606-93782-2-9
821.135.1-94
CIP 2015-10607

1448. Autori măiereni : antologie / coord.: Icu Crăciun, Iacob Naroş. -


Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2015
ISBN 978-606-8699-64-6
821.135.1-822
CIP 2015-12160

1449. AVRAM, CĂLIN. Jurnalul îndoielii / Călin Avram. - Cluj-


Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1587-0
821.135.1-4
CIP 2015-13001

1450. AVRAM, CĂLIN. Jurnalul absurdului / Călin Avram. - Cluj-


Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1588-7
821.135.1-4
CIP 2015-13000
 

CIP 308 

1451. AVRĂMESCU, COSTEL. Dincolo de cuvinte, sufletul meu /


Costel Avrămescu. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-678-8
821.135.1-1
CIP 2015-11988

1452. Balade populare româneşti / selecţia texte: Daniela Dumitrescu. -


Bucureşti : Astro, 2015
ISBN 978-606-8148-92-2
821.135.1-91-192
398.8(498)
CIP 2015-10483

1453. BARBU, MĂDĂLINA ELENA. Iubiri nepieritoare / Mădălina


Elena Barbu. - Bucureşti : Semne, 2015
ISBN 978-606-15-0674-3
821.135.1-1
CIP 2015-11724

1454. BARBU, MĂDĂLINA ELENA. Te voi păstra în suflet /


Mădălina Elena Barbu. - Bucureşti : Semne, 2015
ISBN 978-606-15-0669-9
821.135.1-1
CIP 2015-11907

1455. Basme populare româneşti / selecţia texte: Daniela Dumitrescu. -


Bucureşti : Astro, 2015
ISBN 978-606-8148-91-5
821.135.1-91-34
398.2(498)
CIP 2015-10482

1456. BĂDESCU, HORIA. Dacă Orfeu / Horia Bădescu. - Floreşti :


Limes, 2015
ISBN 978-973-726-910-2
821.135.1-4
CIP 2015-11712
 

CIP 309 

1457. BĂLAN, TIBERIU IONUŢ. La marginea minţii / Tiberiu Ionuţ


Bălan. - Suceava : Editura George Tofan, 2015
ISBN 978-606-625-162-4
821.135.1-1
CIP 2015-11534

1458. BĂLUŢESCU, RAMONA. Labilitate / Ramona Băluţescu ; il.:


Silvia Moldovan. - Cluj-Napoca : Editura Emma, 2016.
ISBN 978-973-1700-94-6
821.135.1-32
CIP 2015-11672

1459. BEDELEANU, ION. Oglinda retrovizoare : epigrame / Ion


Bedeleanu. - Orăştie : Editura Emma, 2015
ISBN 978-973-1700-96-0
821.135.1-193.2
CIP 2015-11464

1460. BELLU, NORY. Victime târzii : roman / Nory Bellu, Alberto


Simon Bellu. - Galaţi : Pax Aura Mundi, 2009-
2 vol.
ISBN 978-973-119-068-6
Vol. 2. - 2015. - ISBN 978-973-119-146-1
821.135.1-31
CIP 2009-10081

1461. BELMONDO, ARIADNE. Aisha / Ariadne Belmondo. -


Bucureşti : Dexon, 2015
821.135.1-31
CIP 2015-12873

1462. BELU, IONELA. Împărăţia de mărgean / Ionela Belu. - Târgu-


Jiu : Măiastra, 2015
ISBN 978-606-516-752-0
821.135.1-32
CIP 2015-12860
 

CIP 310 

1463. BERTO, LENA. Sweet darling, Crista / Lena Berto. - Brăila :


Editura Lucas, 2015
ISBN 978-606-8713-22-9
821.135.1-31
CIP 2015-12177

1464. BEZDÎGA, CORINA. Sweet disaster / Corina Bezdîga. - Brăila :


Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0162-8
821.135.1-1=111
CIP 2015-12643

1465. BIANU, CORIN. Roaba cu motor / Corin Bianu. - Târgovişte :


Bibliotheca, 2015
ISBN 978-973-712-993-2
821.135.1-31
CIP 2015-10812

1466. Biblia ologului / culegător: Ovidiu Rus. - Sibiu : Oastea Domnului,


2015
ISBN 978-973-710-295-9
821.135.1-32
CIP 2015-12104

1467. BIŞAG, ALEXANDRU-ŞTEFAN. Tăceri / Alexandru-Ştefan


Bişag. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0164-2
821.135.1-1
CIP 2015-12645

1468. BLAGA, SORIN NICU. Oraşele mele de suflet / Sorin Nicu


Blaga. - Blaj : Buna Vestire, 2015
ISBN 978-606-636-050-0
821.135.1-992
CIP 2015-10686
 

CIP 311 

1469. BOCA, MĂDĂLINA. Din suflet pentru suflet / Mădălina Boca. -


Suceava : Muşatinii, 2015
ISBN 978-606-656-083-2
821.135.1-93-32
CIP 2015-11663

1470. BORCIA, CONSTANTIN M. Realităţi interzise : proză


ştiinţifico-fantastică / Constantin M. N. Borcia. - Bucureşti : Self Publishing,
2015
ISBN 978-606-8669-67-0
821.135.1-312.9
CIP 2015-13027

1471. BOTAR, RADU. Sub cuvinte sunt eu : povestiri şi panarame,


gânduri, stări şi un jurnal / Radu Botar. - Cluj-Napoca : Editura Dokia, 2015
ISBN 978-606-8492-45-2
821.135.1-32
CIP 2015-12735

1472. BOTEZ, ADRIAN. Domnul X : roman


antepostidemmodernist... / Adrian Botez ; ed.: Constantin Marafet. - Râmnicu-
Sărat : Rafet, 2015
ISBN 978-973-146-387-2
821.135.1-31
CIP 2015-11480

1473. BOTEZ, ADRIAN. Prostul : cincisprezece povestiri ciudate, cu


epilog / Adrian Botez ; ed.: Constantin Marafet. - Râmnicu-Sărat : Rafet, 2015
ISBN 978-973-146-386-5
821.135.1-32
CIP 2015-11481

1474. BRANC, DUMITRU. Corabia cu mirodenii / Dumitru Branc. -


Oradea : Aureo, 2015
ISBN 978-606-8614-67-0
821.135.1-1
CIP 2015-11374
 

CIP 312 

1475. BRANIŞTE, NICOLAE. De toate pentru toţi amestecate /


Nicolae Branişte. - Târgovişte : Singur, 2015
ISBN 978-606-774-006-6
821.135.1-1
CIP 2015-12826

1476. BRANIŞTE, NICOLAE. Versuri din insomnii / Nicolae


Branişte. - Târgovişte : Singur, 2015
ISBN 978-606-774-007-3
821.135.1-1
CIP 2015-12825

1477. BREAZ, MARIA ALINA. Vârsta a treia, azi / Maria Alina


Breaz. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-292-4
821.135.1-4
CIP 2015-12251

1478. BREBAN, NICOLAE. Singura cale / Nicolae Breban. - Ed. a 2-


a. - Bucureşti : Contemporanul, 2015
ISBN 978-606-8260-65-5
821.135.1-1
CIP 2015-10481

1479. BRUMĂ, PETRU. Brumărele (caiete civice) / Petru Brumă. -


Constanţa : Editura Dobrogea, 2015-
10 vol.
ISBN 978-606-565-080-0
Vol. 3 : Schaltiniene fantumuri. - 2015. - ISBN 978-606-565-086-2
Vol. 5 : Inflorescenţe epigramatice. - 2015. - ISBN 978-606-565-087-9
821.135.1-1
CIP 2015-11449 - CIP 2015-11448

1480. BUCHERU, ION. Muzeul ciudăţenilor carpato-danubiene


pontice / Ion Bucheru. - Bucureşti : Semne, 2015
ISBN 978-606-15-0672-9
821.135.1-31
CIP 2015-12037
 

CIP 313 

1481. BUCIU-STOIAN, ARISTIŢA. Realitate incomodă / Aristiţa


Buciu Stoian. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-670-2
821.135.1-1
CIP 2015-11980

1482. BUDICĂ, ILIE. Memorii : viaţa mea aşa cum a fost / Ilie
Budică. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4704-5
821.135.1-94
CIP 2015-10744

1483. BUGA, ION. Grădinile vederii : o antropologie a iubiri / pr.


prof. Ion Buga. - Bucureşti : Editura Sfântul Gheorghe-Vechi, 2015
ISBN 978-606-93936-0-4
821.135.1-97
CIP 2015-10427

1484. BULDUM, ELENA. Legile firii / Elena Buldum. - Drobeta-Turnu


Severin : Dandes Press, 2015
ISBN 978-606-8675-26-8
821.135.1-1
CIP 2015-10473

1485. BURGUI, TRAIAN MIHĂIŢĂ. Noi pap, povestea unui suflet /


Traian Mihăiţă Burgui. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2520-7
821.135.1-32
CIP 2015-11400

1486. BURGUI, TRAIAN MIHĂIŢĂ. Noipap : la storia di un'anima /


Traian Mihăiţă Burgui. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2521-4
821.135.1-32=131.1
CIP 2015-11399
 

CIP 314 

1487. CAITĂR GHIOLDUM, CONSTANŢA. Darul iubirii /


Constanţa Caităr Ghioldum. - Oneşti : karta.ro, 2015
ISBN 978-606-8462-28-8
821.135.1-1
CIP 2015-12141

1488. CARAGIALE, ION LUCA. Momente şi schiţe / Ion Luca


Caragiale. - Bucureşti : Erc Press, 2015
ISBN 978-606-602-478-5
821.135.1-32
CIP 2015-10531

1489. CARAGIALE, ION LUCA. Teatru / I. L. Caragiale. - Bucureşti :


Cartex 2000, 2015
ISBN 978-973-104-590-0
821.135.1-2
CIP 2015-12524

1490. CARMEN SYLVA. Cugetări şi impresii / Carmen Sylva (Regina


Elisabeta a României) ; cu desene de Iulia Hasdeu ; ed. şi pref. de I. Oprişan. -
Bucureşti : Saeculum Vizual, 2015
ISBN 978-973-8455-60-3
821.135.1-84
CIP 2015-10635

1491. Cartea anotimpurilor / coord.: prof. Rodica Oprea. - Timişoara :


Editura Memorialul Revoluţiei 1989, 2015
ISBN 978-606-93878-5-6
087.5
821.135.1-93-1
372.874
CIP 2015-10636

1492. Casele vieţilor noastre / pref.: Ioana Pârvulescu. - Ed. a 2-a. -


Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4892-1
821.135.1-94
CIP 2015-10628
 

CIP 315 

1493. Călătorie în regatul cuvintelor / coord.: Dănuţ Deşliu. - Drobeta


Turnu-Severin : Dandes Press, 2013-
vol.
ISBN 978-606-93622-0-4
Vol. 6. - 2015. - ISBN 978-606-8675-27-5
821.135.1-1
CIP 2015-10474

1494. CĂLIN, MARIA. Inima unei păpădii / Maria Călin. - Bucureşti :


Nobilis, 2015
ISBN 978-606-93967-0-4
821.135.1-1
CIP 2015-12567

1495. CEAUŞ, MARIA. Pe urmele sfinţilor străromâni : povestiri cu


sfinţi pentru copii şi părinţi cu minţi / Maria Ceauş. - Iaşi : Editura Sf. Mina,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-759-010-4
821.135.1-93-97
087.5:2
CIP 2015-11371

1496. CEGA, CRISTIAN ILIE. Gastronomie patriotică / Cega


Cristian Ilie. - Suceava : Editura George Tofan, 2015
ISBN 978-606-625-163-1
821.135.1-1
CIP 2015-12854

1497. CERCEL, TIBERIU. Clipe de viaţă / Tiberiu Cercel. - Braşov :


Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-153-7
821.135.1-32
CIP 2015-11956
 

CIP 316 

1498. CERNEA-JERCA, VLAD. Sintagme poetice / Vlad Cernea


Jerca. - Timişoara : Eubeea, 2015
ISBN 978-973-673-320-8
821.135.1-1
CIP 2015-10690

1499. CHELU, MARIN. Un cuvânt = Una parola / Marin Chelu. -


Bucureşti : Anamarol, 2015
ISBN 978-606-640-125-8
821.135.1-1=131.1=135.1
CIP 2015-12830

1500. CHEREGI, IOAN VASILE. Credinţă, nădejde, dragoste / Ioan


Vasile Cheregi. - Timişoara : Editura Partoş, 2015
ISBN 978-606-8708-05-8
821.135.1-1
CIP 2015-10480

1501. CHIMIREL, CRISTINA ALEXANDRA. Albinuţa poznaşă /


Chimirel Cristina Alexandra. - Galaţi : InfoRapArt, 2015
ISBN 978-606-8442-82-2
821.135.1-93-34
CIP 2015-10464

1502. CHIOARIU, MIHAELA DANA. Casa de sub cenuşa focului din


satul fără câini / Chioariu Mihaela-Dana. - Bucureşti : Naţiunea, 2015
ISBN 978-606-8639-26-0
821.135.1-31
CIP 2015-12045

1503. CHIOSEAUA, GABRIEL. Eroul din carte / Gabriel Chioseaua. -


Alexandria : Velox, 2015
ISBN 978-606-8511-08-5
821.135.1-1
CIP 2015-11930
 

CIP 317 

1504. CHIRA, MINERVA. Dimineaţă cu soare apune / Minerva


Chira. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0758-4
821.135.1-94
CIP 2015-12819

1505. CHIRIAC, JENICĂ. Tramvaiul speranţei / Jenică Chiriac. -


Brăila : Editura Lucas, 2015
ISBN 978-606-8713-21-2
821.135.1-32
CIP 2015-11380

1506. CHIRU, OANA. Povestea unui trenuleţ / Oana Chiru ; il.: Irina
Dobrescu. - Iaşi : Doxologia, 2015
ISBN 978-606-666-439-4
821.135.1-93-34
CIP 2015-11703

1507. CHIVU, IULIAN. Celălalt Ioan / Iulian Chivu. - Craiova : Sitech,


2015
ISBN 978-606-11-4757-1
821.135.1-32
CIP 2015-12887

1508. CIOBANU, RADU. Poveşti cu păsări şi pitici / Radu Ciobanu. -


Deva : Emia, 2015
ISBN 978-973-753-327-2
821.135.1-34
CIP 2015-12194

1509. CIOCAN, IULIAN. Iar dimineaţa vor veni ruşii / Iulian


Ciocan. - Iaşi : Polirom, 2015
Index
ISBN 978-973-46-5527-4
821.135.1-31
CIP 2015-10552
 

CIP 318 

1510. CIORICIU, IFTENE. Ţăranii şi ţărâna iubesc pe Dumnezeu /


Iftene Cioriciu. - Bârlad : Sfera, 2015
ISBN 978-606-573-489-0
821.135.1-1
CIP 2015-11909

1511. CIORNOLEŢ, ANDREI-MIRCEA. Permiteţi-mi să mă prezint,


sunt Andrei / Ciornoleţ Andrei-Mircea. - Braşov : Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-156-8
821.135.1-93-32
CIP 2015-11681

1512. CIORTEA, SEBASTIAN. La curtea lui moş Dedu / Sebastian


Ciortea. - Deva : Emia, 2015
ISBN 978-973-753-325-8
821.135.1-32
CIP 2015-11916

1513. CIUBOTARU, FLORINA. Stiloul fermecat / Ciubotaru Florina ;


cop. şi il.: Chifan Cătălin. - Suceava : Editura George Tofan, 2015
ISBN 978-606-625-154-9
821.135.1-1
CIP 2015-11950

1514. CIUCESCU, DORU. Vietnam, mumia comunistă reîncarnată în


dragon capitalist / Ciucescu Doru. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică,
2015
ISBN 978-606-31-0050-5
821.135.1-992
CIP 2015-11763

1515. COGĂLNICEANU, MARIA. Întâlniri irepetabile / Maria


Cogălniceanu. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Limes, 2015
ISBN 978-973-726-909-6
821.135.1-94(082)
821.135.1-6(082)
CIP 2015-11709
 

CIP 319 

1516. COLIN, VLADIMIR. Zece poveşti pitice... : basme / Vladimir


Colin ; pref. de Lucian Pricop ; il. de Dana Popescu. - Bucureşti : Cartex 2000,
2015
ISBN 978-973-104-588-7
821.135.1-93-34
CIP 2015-11740

1517. COMAN, FLORENTINA. Culorile copilăriei / Florentina


Coman. - Braşov : Pastel, 2014-
vol.
ISBN 978-606-658-103-5
Vol. 2. - 2015. - ISBN 978-606-658-159-2
821.135.1-93-34
CIP 2015-12784

1518. COMONIŢĂ, VASILE. Vârful de lance / Vasile Comoniţă. -


Iaşi : Stef, 2015
ISBN 978-606-575-456-0
821.135.1-1
CIP 2015-12561

1519. CONSTANTINESCU, ELENA. Cu capul în nori şi cu un picior


pe pământ / Elena Constantinescu ; graf.: Victor V. Bortaş ; cuvânt înainte: Vasile
Ghiţescu. - Bucureşti : Editura Victor B Victor, 2015
ISBN 978-606-8149-09-7
821.135.1-1
CIP 2015-11631

1520. CONSTANTINESCU, ELENA. Cu capul în nori şi cu un picior


pe pământ / Elena Constantinescu ; graf.: Victor V. Bortaş ; cuv. înainte: Vasile
Ghiţescu. - Bucureşti : Editura Victor B Victor, 2015
ISBN 978-606-8149-06-6
821.135.1-1
CIP 2015-12143
 

CIP 320 

1521. COPEŢCHI, BOGDAN. Dragi mi-s stânele şi munţii / Bogdan


Copeţchi. - Râmnicu Vâlcea : Editura Antim Ivireanul, 2015
ISBN 978-606-8745-04-6
821.135.1-1
CIP 2015-12061

1522. COSTACHE, COSMINA. Artificii din păpădie / Costache


Cosmina. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-684-9
821.135.1-1
CIP 2015-11974

1523. COSTACHE, TUDOR. Doar Dunării să-i spui? = Tunaya' mi,


yalniz, söylersin? / Tudor Costache ; trad.: Guner Akmolla. - Constanţa : Next
Book, 2015
ISBN 978-606-8634-21-0
821.135.1-31=512.161=135.1
CIP 2015-11689

1524. COVALI, ANATOL. Amurg / Anatol Covali. - Târgovişte :


Bibliotheca, 2015
ISBN 978-973-712-953-6
821.135.1-1
CIP 2015-10629

1525. COVALI, ANATOL. Dor / Anatol Covali. - Târgovişte :


Bibliotheca, 2015
ISBN 978-973-712-978-9
821.135.1-1
CIP 2015-10630

1526. CRAI NOU. Concursul naţional "Alecsandriana - creativitate şi


literatură" (9 ; 2015 ; Bacău). Crai Nou : antologia concursului
naţional "Alecsandriana - creativitate şi literatură" : ediţia a IX-a : Bacău,
2015 / coord.: Călina Stroe, Ramona-Elena Mocanu. - Bacău : Docucenter, 2015
ISBN 978-606-721-096-5
821.135.1-822(082)
CIP 2015-11333
 

CIP 321 

1527. CREANGĂ, ION. Amintiri din copilărie ; Poveşti ; Povestiri /


Ion Creangă. - Bucureşti : Erc Press, 2015
ISBN 978-606-602-477-8
821.135.1-93-34
CIP 2015-10530

1528. CRISTĂNUŞ, DUMITRU. Întemeierea somnului : câteva


consideraţii lirice / Dumitru Cristănuş ; pref.: Gheorghe Jurma. - Sibiu : Agnos,
2015
ISBN 978-973-1941-23-3
821.135.1-1
CIP 2014-16100

1529. CROITORU, GRIGORIE M. Toni - fata popii / Grigorie M.


Croitoru. - Târgovişte : Singur, 2015
ISBN 978-606-774-003-5
821.135.1-31
CIP 2015-13061

1530. CUC, RODICA-MIRELA. Noi, ... o altă generaţie : gânduri, ...


amintiri, ... învăţături / Rodica-Mirela Cuc. - Timişoara : Eurobit, 2015
ISBN 978-973-132-235-3
821.135.1-94
CIP 2015-10611

1531. D'AQUILA, GHEORGHE LUCHIAN. Zîmbete vesele şi triste /


Gheorghe Luchian D'Aquila. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2570-2
821.135.1-193.2
CIP 2015-12566

1532. DANCEA, JANET. Evantai de aripi / Janet Dancea. - Timişoara :


Eurobit, 2015
ISBN 978-973-132-234-6
821.135.1-1
CIP 2015-10610
 

CIP 322 

1533. DASCĂLU, MIHAI. Elena Udrea, scumpa, e fierbinte!!! / Mihai


Dascălu. - Iaşi : Stef, 2015
ISBN 978-606-575-457-7
821.135.1-1
CIP 2015-12196

1534. DAVID, DAN. Fruntea albastră a dimineţii / Dan David. -


Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-59-5
821.135.1-1
CIP 2015-10377

1535. DAVIDESCU, GHEORGHE. Rădăcini / Gheorghe Davidescu. -


Târgu-Jiu : Măiastra, 2015
ISBN 978-606-516-747-6
821.135.1-94
CIP 2015-10602

1536. DAVIDOVICI, DORU. Integrala DD / Doru Davidovici. -


Dioşti : Aripi Argintii, 2015-
12 vol.
ISBN 978-606-93900-3-0
Vol. 1 : Caii de la Voroneţ. - 2015. - ISBN 978-606-93900-4-7
821.135.1-31
CIP 2015-10693

1537. DĂNCILĂ, LUCIA. Ispitirile lumii / Lucia Dăncilă. - Alba-Iulia :


Unirea, 2015
ISBN 978-606-8298-47-4
821.135.1-32
CIP 2015-12256

1538. DĂNESCU, EMILIA. Odihna pietrei / Emilia Dănescu. -


Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-698-6
821.135.1-1
CIP 2015-11968
 

CIP 323 

1539. DERDENA, MIHAI STERE. Mărturisirea unui neînvins /


Mihai Stere Derdena. - Bacău : Babel, 2015
ISBN 978-606-8583-33-4
821.135.1-94
CIP 2015-12062

1540. DERŞIDAN, IOAN. Cimitirul din Nord-Vest : naraţiune şi


dosar epic / Ioan Derşidan. - Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0755-3
821.135.1-32
CIP 2015-13094

1541. DINU, VIOLETA. Cinci ani în Cipru : memorii călătorie


Cipru / Violeta Dinu. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2015
ISBN 978-606-626-043-5
821.135.1-992
CIP 2015-10803

1542. DINU, VIOLETA. Puterea libertăţii : proză psihologică /


Violeta Dinu. - Bucureşti : Edit Moroşan, 2015
ISBN 978-606-626-042-8
821.135.1-32
CIP 2015-10805

1543. DINU, VIOLETA. Sentiment : poezie / Violeta Dinu. -


Bucureşti : Edit Moroşan, 2015
ISBN 978-606-626-044-2
821.135.1-1
CIP 2015-10804

1544. DINULESCU, RODICA. Portocalele roşii de Sicilia / Rodica


Dinulescu. - Iaşi : Institutul European, 2015
ISBN 978-606-24-0116-0
821.135.1-31
CIP 2015-12157
 

CIP 324 

1545. DODU-SAVCA, CAROLINA. Reflecţii asupra căutării sinelui


în eseu / Carolina Dodu-Savca. - Bucureşti : Editura Fundaţiei "România de
Mâine", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-163-918-5
821.135.1-4
CIP 2015-10494

1546. Dor de mamă... : creaţii ale elevilor / coord.: dir. prof. Ermilia
Chiruţă, dir. prof. Ciprian Neţa, prof. înv. primar Mioara Vasilica Filip, ... - Piatra-
Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
ISBN 978-606-643-216-0
821.135.1-822
CIP 2015-11306

1547. DORCESCU, EUGEN. Nirvana / Eugen Dorcescu ; notă asupra


ed. şi postf.: Mirela-Ioana Borchin. - Timişoara : Eurostampa, 2015
ISBN 978-606-32-0021-2
821.135.1-1
CIP 2015-11731

1548. DORIN, CĂTĂLIN. Suflet rebel / Cătălin Dorin ; ed. îngrijită şi


pref. de Alexandru Mihăilă. - Roman : Papirus Media, 2015
ISBN 978-606-8137-69-8
821.135.1-1
CIP 2015-12164

1549. DRAGOŞ, GELU. Opinii / Gelu Dragoş. - Târgovişte : Singur,


2015
ISBN 978-606-8618-98-2
821.135.1-1
CIP 2015-12047

1550. DRĂGHICI, ALEXANDRU. Arhiva unei primăveri / Alexandru


Drăghici. - Drobeta-Turnu Severin : Tipo Radical, 2015
ISBN 978-606-8232-59-1
821.135.1-1
CIP 2015-10508
 

CIP 325 

1551. DRĂGHICI, ALEXANDRU. Acasă / Alexandru Drăghici. -


Drobeta-Turnu Severin : Tipo Radical, 2015
ISBN 978-606-8232-58-4
821.135.1-1
CIP 2015-10507

1552. DUMA, LIDIA. Gândul veşniciei / Lidia Duma. - Oradea : Casa


Cărţii, 2015
ISBN 978-606-732-024-4
821.135.1-1
CIP 2015-12117

1553. DUMITRAŞCU, ION. Treizeci şi trei de zile de fericire : o


fascinantă călătorie la Santiago de Compostela / Ion Dumitraşcu. - Craiova :
Sitech, 2015
ISBN 978-606-11-4749-6
821.135.1-992
CIP 2015-12886

1554. DUMITRESCU, CONSTANTINA. Tinereţe fără bătrâneţe şi


viaţă / Constantina Dumitrescu. - Bucureşti : Macedoneanul, 2015
ISBN 978-606-8252-27-8
821.135.1-1
CIP 2015-10794

1555. DUMITRESCU, DECEBAL. Povestea satului / Dumitrescu


Decebal. - Sinaia : Amanda Edit, 2015
ISBN 978-606-8567-65-5
821.135.1-1
CIP 2015-12834

1556. DUMITRESCU, DECEBAL. Versuri rătăcite / Dumitrescu


Decebal. - Sinaia : Amanda Edit, 2015
ISBN 978-606-8567-64-8
821.135.1-1
CIP 2015-12833
 

CIP 326 

1557. DUMITRESCU, FLORIN. Cu busola pe dealurile creţenilor /


prof. dr. Dumitrescu Florin, prof. gr. I Ionescu Emilian. - Poganu : Kitcom, 2015
ISBN 978-606-8519-10-4
821.135.1-992
CIP 2015-10375

1558. Ecreatorii nordului / ed., pref.: Ioan Romeo Roşiianu. - Baia


Mare : Ceconi, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-725-058-9
821.135.1-822
CIP 2015-12798

1559. Eminescu geniul stelar : antologie negru pe alb. - Adjud :


Armonii culturale, 2015
ISBN 978-606-746-051-3
821.135.1-1
CIP 2015-11584

1560. EMINESCU, MIHAI. Príncipe azul nacido de una lágrima /


Mihai Eminescu ; trad.: Cătălina Iliescu Gheorghiu. - Iaşi : Editura Muzeelor
Literare, 2015
ISBN 978-606-8677-23-1
821.135.1-93-34=134.2
CIP 2015-11665

1561. ENĂCHESCU, GHEORGHE. Când chitarele tac / Gheorghe


Enăchescu. - Botoşani : QuadratBotoşani, 2015
ISBN 978-606-723-035-2
821.135.1-1
CIP 2015-12525

1562. ERNESTINA, DANIEL. Mic tratat pentru minţit iubita / Daniel


Ernestina. - Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-63-2
821.135.1-1
CIP 2015-13028
 

CIP 327 

1563. EVU, EUGEN. Ieşiri în peisaj : (confesiunile altora, jurnale,


însemnări, pamflete) / Eugen Evu. - Târgovişte : Singur, 2015
ISBN 978-606-774-001-1
821.135.1-94
CIP 2015-13085

1564. FARCAŞ, NICOLAE BELA. (Ne)păcatul / Bela Nicolae


Farcaş. - Iaşi : StudIS, 2015
ISBN 978-606-624-972-0
821.135.1-1
CIP 2015-12792

1565. FIERARU, SORIN. Dincolo de zâmbet : scleroză laterală


amiotrofică / Sorin Fieraru. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0152-9
821.135.1-94
616.832-004(0:82-94)
CIP 2015-10819

1566. FLĂMÂND, DINU. Stare de asediu / Dinu Flămând ; pref. de


Mircea Martin. - Ed. a 2-a, rev. - Cluj-Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2015
ISBN 978-606-8699-65-3
821.135.1-1
CIP 2015-12630

1567. FLORAN, ILEANA-LUCIA. Lumină răsturnată / Ileana-Lucia


Floran. - Orăştie : Editura Emma, 2015
ISBN 978-973-1700-95-3
821.135.1-1
CIP 2015-11417

1568. FLORESCU, VERONICA MARIA. Livada cu poezii / Veronica


Maria Florescu. - Bucureşti : Anamarol, 2015
ISBN 978-606-640-123-4
821.135.1-1
CIP 2015-12829
 

CIP 328 

1569. FOLTAŞ, REMUS. Trilogia scrisorilor pe care nu le-am trimis


niciodată / Remus Foltoş. - Cluj-Napoca : Limes, 2015
ISBN 978-973-726-914-0
821.135.1-4
CIP 2015-11714

1570. GAGEA, AUREL. Culegere de bancuri şi de cugetări înţelepte /


Aurel Gagea. - Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-57-1
821.135.1-36
821.135.1-84
CIP 2015-10433

1571. GAIDĂU, MIHAI SORIN. Puncte de vedere / Mihail Sorin


Gaidău. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
ISBN 978-606-643-215-3
821.135.1-92
CIP 2015-11307

1572. GANEA, MIHAI. A Sebesz / Ganea Mihaly Pap. - Baia Mare :


Editura Transilvania, 2015
ISBN 978-606-8423-24-1
821.135.1-31=511.141
CIP 2015-13099

1573. GAVRIŞ, GEORGETA. Copacii bruni / Gavriş Georgeta. -


Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2015
ISBN 978-606-10-1562-7
821.135.1-1
CIP 2015-13058

1574. Gânduri de copil / coord.: prof. înv. primar Irina Olguţa Radu,
bibliotecar Adina Mariana Popa. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2015
ISBN 978-606-730-097-0
821.135.1-822
CIP 2015-12106
 

CIP 329 

1575. GHEORGHIU, MIHAI. România dincolo de trecut : eseu


despre experienţa servituţii / Mihai Gheorghiu. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-288-7
821.135.1-4
CIP 2015-12248

1576. GHICAN, VASILE SEVASTRE. Fluviile sângelui : poeme într-


un vers / Vasile Sevastre Ghican. - Bârlad : Sfera, 2015
ISBN 978-606-573-490-6
821.135.1-1
CIP 2015-11908

1577. GHIKA, NICOLAE D.. Cinci luni în Ţara Somalezilor / Nicolae


D. Ghika ; trad.: ing. Dorina Rogobete ; cuvânt înainte: dr. Dumitru Murariu ;
indice general: dr. Valentin Marin. - Cluj-Napoca : Mega, 2015
Index
ISBN 978-606-543-608-4
821.135.1-992
CIP 2015-11627

1578. GHIROCEAN, AUREL. Poezii - Cugetări - Epigrame / Aurel


Ghirocean. - Timişoara : Mirton, 2015
ISBN 978-973-52-1546-0
821.135.1-1
821.135.1-84
821.135.1-193.2
CIP 2015-11541

1579. GIGURTU, OLGA. Amintiri şi icoane din trecut / Olga


Gigurtu ; pref. de Georgeta Filitti. - Bucureşti : Corint Books, 2015
ISBN 978-606-8723-12-9
821.135.1-32
CIP 2015-10863

1580. GÎBU, ANA MARIA. Când vor muri macii / Ana Maria Gîbu. -
Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2571-9
821.135.1-1
CIP 2015-12564
 

CIP 330 

1581. GOGEA, VASILE. Anateme : exerciţii de anamneză / Vasile


Gogea ; postf.: Andrei Zanca. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-278-8
821.135.1-4
CIP 2015-12238

1582. GORJAN, ILIE. Ultimul sens / Ilie Gorjan ; pref.: prof. univ. dr.
Petru Pistol. - Râmnicu Vâlcea : Editura Antim Ivireanul, 2015
ISBN 978-606-8745-03-9
821.135.1-1
CIP 2015-12023

1583. GORUNESCU, VALERIU. Borne despre mine însumi : (file


dintr-un jurnal de tinereţe regăsit) / Valeriu Gorunescu. - Bucureşti : Amurg
Sentimental, 2015
ISBN 978-973-678-730-0
821.135.1-94
CIP 2015-11506

1584. GRIVU, OVIDIU. Peregrin prin Asia / Ovidiu Nicolae Grivu. -


Timişoara : Eurostampa, 2015
ISBN 978-606-32-0013-7
821.135.1-992
CIP 2015-10441

1585. GULIN, CRISTINEL CONSTANTIN. Rânduri... / Cristinel


Constantin Gulin. - Baia Mare : Eurotip, 2015
ISBN 978-606-617-191-5
821.135.1-1
CIP 2015-11514

1586. GUŢU, ANDREEA. Two days in the garden of Japan / Guţu


Andreea. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2510-8
821.135.1-32=111
CIP 2015-11346
 

CIP 331 

1587. GUZGĂ, CONSTANTIN. Mărturisiri / pr. Constantin Guzgă. -


Iaşi : Doxologia, 2015
ISBN 978-606-666-428-8
821.135.1-1
CIP 2015-11457

1588. HARPA, DUMITRU. Proverbe româneşti în versuri / Dumitru


Harpa. - Bistriţa : Karuna, 2015
ISBN 978-606-586-274-6
821.135.1-93-84
821.135.1-1
CIP 2015-11491

1589. HORGOŞ, AUREL. Poezii diverse / Aurel Horgoş. - Oradea :


Aureo, 2015
ISBN 978-606-8614-68-7
821.135.1-1
CIP 2015-11375

1590. HORNOIU, GABRIELA. Dincolo de cortină / Gabriela


Hornoiu. - Braşov : Libris Editorial, 2015
Index
ISBN 978-606-93946-5-6
821.135.1-4
CIP 2015-12575

1591. HURUBĂ, DUMITRU. Ciumurlia cu drăcuieli / Dumitru


Hurubă. - Cluj-Napoca : Limes, 2015
ISBN 978-973-726-917-1
821.135.1-31
CIP 2015-11710

1592. IACOB, DAN. De la Nistru pân' la Nisa / Dan Iacob. - Bucureşti :


Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-286-3
821.135.1-4
CIP 2015-12246
 

CIP 332 

1593. IACOB, IONELA GINA. Poeziile copilăriei noastre / Iacob


Ionela Gina. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
ISBN 978-606-615-953-1
821.135.1-93-1
CIP 2015-11523

1594. ICHIM, ADRIANA. Aşteptând apusul de mâine / Adriana


Ichim. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-281-8
821.135.1-31
CIP 2015-12241

1595. Interviu imaginar : antologia LSR Filiala Vrancea / coord.:


Mariana Vicky Vârtosu. - Adjud : Armonii culturale, 2015
ISBN 978-606-746-050-6
821.135.1-32(082)
CIP 2015-1158

1596. ION, DUMITRU M.. Cartea sumelor / Dumitru M. Ion. - Curtea


de Argeş : Editura Academiei Internaţionale Orient - Occident, 2015
ISBN 978-606-8449-32-6
821.135.1-31
CIP 2015-10785

1597. IONESCU, ELENA. Prin ochi de copil / Elena Ionescu. - Bacău :


Editura Cadrelor Didactice, 2015
ISBN 978-606-8426-47-1
821.135.1-1
CIP 2015-12127

1598. IONESCU, ELENA MARGARETA. O carte de dragoste : a ta


de tot, al tău de tot : file de corespondenţă / Elena-Margareta Ionescu, Nae
Ionescu ; cuvânt de însoţire de Doina Jela ; ed. îngrijită de Miruna Lepuş ; trad. de
Anca-Irina Ionescu. - Bucureşti : Vremea, 2015
ISBN 978-973-645-698-5
821.135.1-6
CIP 2015-10815
 

CIP 333 

1599. IONESCU, MARIA ORTANSA. Din viaţa mea / Maria Ortansa


Ionescu. - Bucureşti : Neverland, 2015
ISBN 978-606-8390-39-0
821.135.1-32
CIP 2015-12814

1600. IONESCU-CIURUMELEA, CORNELIA. Tatuaj de


melancolie / Cornelia Ionescu Ciurumelea ; ed.: Constantin Marafet. - Râmnicu-
Sărat : Rafet, 2015
ISBN 978-973-146-388-9
821.135.1-1
CIP 2015-11482

1601. IONIŢĂ, ALEXANDRA. Cioburi de sticlă / Alexandra Ioniţă. -


Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-61-8
821.135.1-31
CIP 2015-10766

1602. IORDACHE, MIRCEA. Credinţă şi Apocalipsă : cronici


rimate / Mircea Iordache. - Suceava : Muşatinii, 2015
ISBN 978-606-656-082-5
821.135.1-141
CIP 2015-11340

1603. IORDACHE, MIRCEA. Cu capul în nori / Mircea Iordache. -


Suceava : Muşatinii, 2015
ISBN 978-606-656-081-8
821.135.1-1
CIP 2015-11341

1604. IORDACHE-BALTAG, IOANA. Poezii rebele / Ioana Iordache-


Baltag ; pref.: Mara Paraschiv. - Bacău : Egal, 2015
ISBN 978-606-564-112-9
821.135.1-1
CIP 2015-11657
 

CIP 334 

1605. IŞTOC, NICOLAE. La Moşata / Nicolae Iştoc. - Oradea : Treira,


2015-
3 vol.
ISBN 978-606-657-020-6
Vol. 2. - 2015. - ISBN 978-606-657-023-7
821.135.1-31
CIP 2015-12811

1606. IURCU, MIHAIL. Din nou la viaţă / Mihail Iurcu. - Târgovişte :


Bibliotheca, 2015
ISBN 978-973-712-987-1
821.135.1-1
CIP 2015-10631

1607. JOHREND, WALTER. Mascarponia / Walter Johrend. - Sibiu :


Cenaclul de la Păltiniş, 2015
ISBN 978-606-8607-19-1
821.135.1-7
CIP 2015-12198

1608. JUSTIN PÂRVU, ARHIMANDRIT. Cugetări duhovniceşti /


Arhimandrit Justin Pârvu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Scara Print, 2015
ISBN 978-606-93865-5-2
821.135.1-97
CIP 2015-10311

1609. JUSTIN PÂRVU, ARHIMANDRIT. Sfaturi pentru monahi /


Arhimandrit Justin Pârvu. - Ed. a 2-a, rev. şi adăug. - Bucureşti : Scara Print, 2015
ISBN 978-606-93865-4-5
821.135.1-97
CIP 2015-10312
 

CIP 335 

1610. KIVU, DINU. Rezistenţa prin teatru / Dinu Kivu ; ed. îngrijită de
Ionuţ Kivu şi Luminiţa Vartolomei. - Ed. rev. - Bucureşti : Editura Muzicală, 2015-
8 vol.
ISBN 978-973-42-0879-1
Vol. 1. - 2015. - Index. - ISBN 978-973-42-0874-6
792(498)
821.135.1.09-2
CIP 2015 -11350

1611. LANDEN, DORINA BRÂNDUŞA. Amurguri = Sunsets / Dorina


Brânduşa Landen ; trad. în lb. engleză: Daniela Bullas. - Deva : Călăuza v.b., 2015
ISBN 978-606-517-058-2
821.135.1=111=135.1
CIP 2015-11948

1612. LĂCĂTUŞU, ALINA. Mustaţă cel fericit / Alina Lăcătuşu. -


Timişoara : Mirton, 2015
ISBN 978-973-52-1545-3
821.135.1-93-1
CIP 2015-10579

1613. LEE SOO-JUN. Agent 00 / Lee Soo-Jun. - Timişoara :


Eurostampa, 2015
vol.
ISBN 978-606-32-0023-6
Vol. 1. - 2015. - ISBN 978-606-32-0024-3
821.135.1-31
CIP 2015-11733

1614. Legende populare româneşti / selecţia texte: Daniela


Dumitrescu. - Bucureşti : Astro, 2015
ISBN 978-606-8148-93-9
821.135.1-91-34
398.2(498)
CIP 2015-10484
 

CIP 336 

1615. LEGION. Nume de cod : Crina Albu / Legion. - Bucureşti : Self


Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-64-9
821.135.1-31
CIP 2015-12594

1616. LIMBEANU, GEORGE. Ghemul / George Limbeanu. - Sibiu :


Cenaclul de la Păltiniş, 2015
ISBN 978-606-8607-09-2
821.135.1-1
CIP 2015-12070

1617. LUCA, DANIEL. Pe urmele iubirii / Daniel Luca. - Buzău :


Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-129-7
821.135.1-1
CIP 2015-12741

1618. LUCA, DARIA. Natura poeziei în culori / Daria Luca. - Iaşi :


StudIS, 2015
ISBN 978-606-624-963-8
821.135.1-1
CIP 2015-11434

1619. LUNGU, CĂTĂLIN. Povestiri din vremea dropiei / Cătălin


Lungu. - Brăila : Proilavia, 2015
ISBN 978-606-8375-67-0
821.135.1-32
CIP 2015-11742

1620. LUPU, ŞTEFANIS. Oamenii care mănâncă brânză ;


Trăiască ππ / Ştefanis Lupu. - Târgovişte : Biff Art, 2015
ISBN 978-606-93928-2-9
821.135.1-2
CIP 2015-12069
 

CIP 337 

1621. MACHIDON, ION. N-am ştiut!... : poezii : 1974-1989 / Ion


Machidon. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2015
ISBN 978-973-678-731-7
821.135.1-1
CIP 2015-11504

1622. MACOVEANU, MIHĂIŢĂ. Poezie / Mihăiţă Macoveanu. -


Bucureşti : Editura Eminescu, 2015
ISBN 978-973-22-1170-0
821.135.1-1
CIP 2015-13038

1623. MALEŞ, AURORA. Dubla celulă / Aurora Maleş. - Arad :


Ramira, 2015
ISBN 978-606-8115-85-6
821.135.1-1
CIP 2015-12179

1624. MALIŢA, MIRCEA. Încotro / Mircea Maliţa. - Bucureşti :


Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2015
ISBN 978-606-8656-16-8
821.135.1-4
CIP 2015-10952

1625. MANEGA, MIRON. 7 rostiri / Miron Manega. - Iaşi : PIM, 2015


ISBN 978-606-13-2526-9
821.135.1-1
CIP 2015-11479

1626. MANEGA, MIRON. Inscripţii pe poarta infernului : erezii în


formă fixă / Miron Manega. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2525-2
821.135.1-1
CIP 2015-11478
 

CIP 338 

1627. MANGU, MARIN. La poarta sufletului / Marin Mangu. -


Drobeta-Turnu Severin : Dandes Press, 2015
ISBN 978-606-8675-25-1
821.135.1-1
CIP 2015-10472

1628. MARCHIŞ, VASILE DAN. Zodii de rezervă / Vasile Dan


Marchiş. - Sinaia : Amanda Edit, 2015
ISBN 978-606-8567-68-6
821.135.1-1
CIP 2015-12837

1629. MARCU, ANDREI. Vorbe colorate / Andrei Marcu. - Bucureşti :


Viaţa Medicală Românească, 2015
ISBN 978-973-160-092-5
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2015-12788

1630. MARCUS, SOLOMON. Răni deschise / Solomon Marcus. -


Bucureşti : Spandugino, 2012-
6 vol.
ISBN 978-606-92456-5-1
Vol. 5. - 2015. - ISBN 978-606-8401-55-3
51(081)
821.135.1-92
008(498)
CIP 2015-10400

1631. MAROGA ENCEANU, NICOLAE. Polemica pământului care


suferă / Nicolae Maroga Enceanu. - Craiova : Sitech, 2015
ISBN 978-606-11-4724-3
821.135.1-1
CIP 2015-11791
 

CIP 339 

1632. MATEI, BOGDAN. Jurnal Bruxellez / Bogdan Matei ; ed.:


Constantin Năstase. - Bucureşti : Tandem Media, 2015
ISBN 978-606-93882-4-2
821.135.1-32
CIP 2015-12624

1633. MATEUCĂ, ANDRA. Duminica e o poză cu tine / Andra


Mateucă ; il.: Sorin Bechira. - Timişoara : Diacritic, 2015
ISBN 978-606-92644-2-3
821.135.1-1
CIP 2015-10853

1634. MĂNIUŢIU, MIHAI. Aventurile hingherului în Balkanya /


Mihai Măniuţiu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4926-3
821.135.1-31
CIP 2015-11766

1635. MĂRĂŞANU, NICOLAE GRIGORE. Parfumul de frezie


auree : recviem pentru frumoasele sinucise / Nicolae Grigore Mărăşanu. -
Bucureşti : Grai şi Suflet - Cultura Naţională, 2015
ISBN 978-973-7692-59-7
821.135.1-1
CIP 2015-12051

1636. MÂNZAT, LIANA. Dincolo de geamandură / Liana Mânzat. -


Cluj-Napoca : Limes, 2015
ISBN 978-973-726-916-4
821.135.1-32
CIP 2015-11707

1637. MICU, ELENA. Ghici ghicitoarea mea! / Micu Elena, Bălan


Sabina. - Bârlad : Sfera, 2015
ISBN 978-606-573-495-1
821.135.1-193.1
CIP 2015-12161
 

CIP 340 

1638. MIHALACHE, GEORGE. Primul alambic de poezii / George


Mihalache ; ed.: Elena Nicolau. - Piatra-Neamţ : Cetatea Doamnei, 2015
ISBN 978-606-643-226-9
821.135.1-1
CIP 2015-11577

1639. MILEA, IOAN. Fulguraţii / Ioan Milea. - Cluj-Napoca : Limes,


2010.
vol.
ISBN 978-973-726-517-3 : 4.00 lei
Vol. 4. - 2015. - ISBN 978-973-726-924-9
821.135.1-1
CIP 2015-11706

1640. MILOŞ, ALEXANDRU CRISTIAN. Dumnezeu a coborât din


OZN : istoria sistemului solar şi crearea omului / Alexandru-Cristian Miloş. -
Cluj-Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0759-1
821.135.1-311.9
CIP 2015-13079

1641. MIRCEA, ION. Lumea viitorului / Mircea Ion. - Oradea : Aureo,


2015
ISBN 978-606-8614-69-4
821.135.1-311.9
CIP 2015-12725

1642. MIRESCU, IOAN. Dragostea... în zare / Ioan Mirescu. -


Timişoara : David Press Print, 2015
ISBN 978-606-8643-28-1
821.135.1-1
CIP 2015-12192

1643. MIŞCHI, DUMITRU. Neclintiţii : geto-dacii / Mişchi Dumitru,


Florica Mailat. - Cocora : Editura Azumy Tashan, 2015
ISBN 978-606-93974-0-4
821.135.1-32
CIP 2015-12147
 

CIP 341 

1644. MITITELU, OLIMPIA. Camere goale / Olimpia Mititelu. -


Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0163-5
821.135.1-31
CIP 2015-12642

1645. MITREA, MIRON-TUDOR. Amintiri... subiective : momente


de istorie imediată / Mitrea Miron-Tudor. - Constanţa : Editura Muntenia, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-692-378-4
821.135.1-94
CIP 2015-11583

1646. MITROI, ŞTEFAN. Amintiri din prima mea viaţă / Ştefan


Mitroi. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-958-5
821.135.1-31
CIP 2015-10519

1647. MIU, CONSTANTIN. Un provincial roumain en provence /


Constantin Miu ; trad.: Carina Purnichi. - Câmpulung Muscel : Gimax, 2015
Index
ISBN 978-606-93916-1-7
821.135.1-992=133.1
CIP 2015-10926

1648. MIULESCU, RODICA MATILDA. În drum / Rodica Matilda


Miulescu. - Braşov : Transilvania Expres, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-634-129-5
Vol. 1. - ISBN 978-606-634-130-1
Vol. 2. - ISBN 978-606-634-131-8
821.135.1-4
CIP 2015-12041 - CIP 2015-12042
 

CIP 342 

1649. MOISIN, MARIA-CRISTINA. Confesiuni lirice / Maria-Cristina


Moisin ; pref. de Lucia Jucu-Atanasiu. - Bucureşti : Scrib, 2015
ISBN 978-606-8440-27-9
821.135.1-1
821.135.1-32
CIP 2015-12870

1650. MORARU, ION. Profane şi biblice / Ion Moraru. - Bucureşti :


Matrix Rom, 2015
ISBN 978-606-25-0175-4
821.135.1-1
CIP 2015-12202

1651. MOROŞANU, TUCU. În legea lor / Tucu Moroşanu ; pref.: Ioan


Ţicalo. - Iaşi : Junimea, 2015
ISBN 978-973-37-1851-2
821.135.1-32
CIP 2015-12851

1652. MOSCU, MARIN. Pasărea cu aripi frânte / Marin Moscu. -


Buzău : Teocora, 2015
Index
ISBN 978-606-632-279-9
821.135.1-1
CIP 2015-12040

1653. MUNTEANU, PAUL. Moartea unui bicefal / Paul G. Munteanu ;


pref.: Constantin Dram. - Iaşi : Panfilius, 2015
ISBN 978-606-689-019-9
821.135.1-31
CIP 2015-12067

1654. MUSTAŢĂ, EMIL. Popas în sufletul vântului / Emil Mustaţă. -


Sinaia : Amanda Edit, 2015
ISBN 978-606-8567-63-1
821.135.1-1
CIP 2015-12832
 

CIP 343 

1655. NACHE, GHEORGHE. Luceafărul din Breasta / Gheorghe


Nache. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4708-3
821.135.1-1
CIP 2015-10749

1656. NĂSTASE, COSTACHE. Dansul rimelor / Costache Năstase. -


Drobeta-Turnu Severin : Dandes Press, 2015
ISBN 978-606-8675-30-5
821.135.1-1
CIP 2015-10720

1657. NEACŞU, COSTEL. România în "flăcări" / Costel Neacşu. -


Sebeş : Emma Books, 2015
ISBN 978-606-8378-80-0
821.135.1-4
CIP 2015-11927

1658. NEAGA, CORNELIA-ILEANA. Poduri peste doruri / Neaga


Cornelia-Ileana. - Bucureşti : Naţiunea, 2015
ISBN 978-606-8639-27-7
821.135.1-1
CIP 2015-12046

1659. NEAGU, IRINA. Peleenii / Irina Neagu. - Galaţi : InfoRapArt,


2015
ISBN 978-606-8442-83-9
821.135.1-32
CIP 2015-11645

1660. NEAGU, LILIANA. Răscolind amintiri : posibile pagini de


jurnal... / Lia Neagu. - Buzău : Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-305-5
821.135.1-94
CIP 2015-11499
 

CIP 344 

1661. NEDELCU, VIOREL. Maida, aruncătoarea de cuţite / Viorel


Nedelcu. - Sibiu : Salgo, 2015
ISBN 978-606-8556-22-2
821.135.1-31
CIP 2015-12028

1662. NEMOIANU, VIRGIL. Opere / Virgil Nemoianu. - Bucureşti :


Spandugino, 2013-
14 vol.
ISBN 978-606-8401-28-7
Vol. 3 : Străin prin Europa, Buimac pe cinci continente. - 2015. - ISBN
978-606-8401-56-0
Vol. 4 : Studii şi reflecţii. - 2015. - ISBN 978-606-8401-57-7
821.135.1-822
CIP 2015-10398 - CIP 2015-10399

1663. NICHICI, EUGENIA. Deşertul arzător al vieţii / Eugenia


Nichici ; ed.: Ioan Matiuţ. - Arad : Mirador, 2015
ISBN 978-973-164-191-1
821.135.1-32
CIP 2015-11607

1664. NICOARĂ, CARMEN. Structuri de demolat gala / Carmen


Nicoară. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-275-7
821.135.1-1
CIP 2015-12235

1665. NICOLAIE, IOANA. Lomografii / Ioana Nicolaie. - Bucureşti :


Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4889-1
821.135.1-1
CIP 2015-10626

1666. NICOLAU, CEZAR. Legenda tânărului din Gwais Kun / Cezar


Nicolau. - Bucureşti : Semne, 2015
ISBN 978-606-15-0677-4
821.135.1-97-32
CIP 2015-12746
 

CIP 345 

1667. NICOLĂIŢĂ, CARMEN. Amintiri despre copilăria mea /


Nicolăiţă Carmen. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-615-957-9
821.135.1-32
CIP 2015-10796

1668. NICULESCU, CONSTANTIN. Surâsul hemeridelor /


Constantin Niculescu. - Oneşti : karta.ro, 2015
ISBN 978-606-8462-30-1
821.135.1-1
CIP 2015-12209

1669. NICULESCU, CONSTANTIN. Tainele solitudinii / Constantin


Niculescu. - Oneşti : karta.ro, 2015
ISBN 978-606-8462-29-5
821.135.1-1
CIP 2015-12208

1670. NIŢĂ, ADELINA-IOANA. Magia creativităţii / Adelina-Ioana


Niţă. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2534-4
821.135.1-32
CIP 2015-12038

1671. NIŢU, VALI. Numele tău - floare de iris / Vali Niţu. -


Târgovişte : Bibliotheca, 2015
ISBN 978-973-712-977-2
821.135.1-1
CIP 2015-10632

1672. OBREDA, COSTIN. Prin grădina cu dileme / Costin Obreda. -


Braşov : Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-157-5
821.135.1-1
CIP 2015-12219
 

CIP 346 

1673. OLARU-NENATI, LUCIA. Parabola vulturului / Lucia Olaru


Nenati. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2569-6
821.135.1-32
CIP 2015-12565

1674. OPRIŢA, NIK. Cartea celor 3 cărţi, de "rupt gura târgului" /


Nik Opriţa. - Bucureşti : Mantaua lui Gogol, 2015
ISBN 978-606-92561-7-6
821.135.1-1
CIP 2015-11919

1675. OSTĂCIOAIE, ADINA. Rime cu buline / Ostăcioaie Adina-


Mirela. - Iaşi : StudIS, 2015
ISBN 978-606-624-951-5
821.135.1-93-1
CIP 2015-12722

1676. P. LORELAI. Legenda legendelor : Târgovişte şi Sibiu / P.


Lorelai. - Braşov : Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-152-0
821.135.1-32
CIP 2015-11940

1677. P. LORELAI. Legenda legendelor : Târgovişte şi Sibiu / P.


Lorelai. - Târgovişte : Biff Art, 2015
ISBN 978-606-93928-1-2
821.135.1-32
CIP 2015-12068

1678. Pagini alese / George Topîrceanu. - Pantelimon : Pescăruş, 2015


ISBN 978-606-8379-89-0
821.135.1-1
CIP 2015-10824
 

CIP 347 

1679. PAL, DAMIAN. O radiografie a societăţii între tranziţie şi


dezumanizare / Damian Pal. - Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-60-1
821.135.1-4
CIP 2015-10578

1680. PALODA-POPESCU, IULIANA. Semnul îngerului / Iuliana


Paloda-Popescu. - Bucuresti : Rawex Coms, 2015
ISBN 978-606-762-020-7
821.135.1-1
CIP 2015-10927

1681. PAPU, EDGAR. Memorii dintr-un secol / Edgar Papu. - Cluj-


Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0760-7
821.135.1-94
CIP 2015-13078

1682. PARASCHIV, TITI. Istoria clipei / Titi Paraschiv. - Bucureşti :


Editura Universităţii Titu Maiorescu, 2015
ISBN 978-606-767-004-2
821.135.1-1
CIP 2015-12197

1683. PARDĂU, PLATON. Ore de dimineaţă / Platon Pardău. -


Bucureşti : Contemporanul, 2015
ISBN 978-606-8260-66-2
821.135.1-31
CIP 2015-10543

1684. PATRICHE, MONICA. Cât o mie de nopţi / Monica Patriche. -


Timişoara : Brumar, 2015
ISBN 978-606-726-033-5
821.135.1-1
CIP 2015-10880
 

CIP 348 

1685. PAVEL, MARIAN. Suflete-n batistă / Marian Pavel. - Iaşi : Stef,


2015
ISBN 978-606-575-454-6
821.135.1-1
CIP 2015-11497

1686. Pădurea este Planeta Ursuleţilor / coord.: Bistran Mihaela, Iluţa


Mihaela Ioana, Curta Timea Ildikó. - Oradea : Editura Didactica Militans - Casa
Corpului Didactic Oradea, 2014-
5 vol.
ISBN 978-606-8270-78-4
Vol. 2. - 2015. - ISBN 978-606-8270-88-3
821.135.1-93-1
821.135.1-93-34
CIP 2015-12805

1687. PĂTROC, DAN. Catedra de rîsu'-plînsu' / Dan Pătroc. - red.:


Otniel-Laurean Vereş. - Oradea : Ratio et Revelatio, 2015
ISBN 978-606-8680-16-3
821.135.1-32
CIP 2015-11590

1688. PENEŞ, NICOLAE. Un nume adunat pe-o carte / Nicolae


Peneş. - Buzău : Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-309-3
821.135.1-94
CIP 2015-12745

1689. PEPINO, CRISTIAN. Cartea de la Vama Veche / Cristian


Pepino ; foto: Decebal Scriba. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4869-3
821.135.1-94
CIP 2015-10313

1690. PETCU, LILIANA. Săptămâna (de)venirii mele / Liliana


Petcu. - Târgovişte : Singur, 2015
ISBN 978-606-8618-97-5
821.135.1-1
CIP 2015-11463
 

CIP 349 

1691. PETRE, RADA. Umor pe gustul tuturor / Rada Petre. -


Bucureşti : Amurg Sentimental, 2015
ISBN 978-973-678-732-4
821.135.1-36
CIP 2015-11505

1692. PETRE, VIOLETTA. Când violetul e albastru / Violetta Petre. -


Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2539-9
821.135.1-1
CIP 2015-11595

1693. PETROVICI, DUŞAN. Însemnări atroce / Duşan Petrovici ;


pref.: Şerban Foarţă. - Timişoara : Diacritic, 2015
ISBN 978-606-92644-3-0
821.135.1-1
CIP 2015-12739

1694. PETROVICI, MIREL. Alb punctat / Mirel Petrovici ; pref.: Ioan


Dănilă. - Bacău : Egal, 2015
ISBN 978-606-564-111-2
821.135.1-1
CIP 2015-11604

1695. PETRUŢ, ELENA. Sub talpa timpului / Elena Petruţ. - Caracal :


Editura Hoffman, 2015
ISBN 978-606-615-956-2
821.135.1-31
CIP 2015-10783

1696. PINTEA, RADU. În calea vremii... / Radu Pintea. - Bucureşti :


Electra, 2015
ISBN 978-606-507-079-0
821.135.1-1
CIP 2015-12272
 

CIP 350 

1697. PÎRĂIANU, VIOREL-BIRTU. Lacrimi / Viorel-Birtu Pîrăianu. -


Târgovişte : Singur, 2015
ISBN 978-606-8618-99-9
821.135.1-1
CIP 2015-12048

1698. PLAVITU, VIOREL. Filă a iubirii cuvântului / Viorel Plavitu. -


Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-691-7
821.135.1-1
CIP 2015-11961

1699. PLAVITU, VIOREL. Iubirea e cântecu-nvierii / Viorel Plavitu. -


Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-693-1
821.135.1-1
CIP 2015-11962

1700. PLAVITU, VIOREL. Preumblare pe minune / Viorel Plavitu. -


Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-694-8
821.135.1-1
CIP 2015-11963

1701. PLAVITU, VIOREL. Unicul dorit / Viorel Plavitu. - Drobeta-


Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-695-5
821.135.1-1
CIP 2015-11964

1702. PLAVITU, VIOREL. Verdictul iubirii / Viorel Plavitu. -


Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-696-2
821.135.1-1
CIP 2015-11965
 

CIP 351 

1703. PLOSCARU, SĂNDEL. Căderea în cuvânt / Săndel Ploscaru. -


Târgu-Jiu : Măiastra, 2015
ISBN 978-606-516-745-2
821.135.1-1
CIP 2015-10407

1704. Poem despre noi. - Cluj-Napoca : Mega, 2015


ISBN 978-606-543-603-9
821.135.1-1(082)
CIP 2015-11892

1705. POENARU, DAN V. La vârsta maturităţii / Dan V. Poenaru. -


Timişoara : Editura Victor Babeş, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8456-66-9
821.135.1-4
CIP 2015-10459

1706. Poezie cu parfum de isihie. - Bacău : Bonifaciu, 2015


ISBN 978-606-8439-07-5
821.135.1-1
CIP 2015-11414

1707. POP, DOMNICA. Drumul de unde / Domnica Pop. - Arad :


Trinom, 2015
ISBN 978-606-8557-29-8
821.135.1-1
CIP 2015-11383

1708. POP, ION. Poeme / Ion Pop. - Cluj-Napoca : Editura Şcoala


Ardeleană, 2015
ISBN 978-606-8699-60-8
821.135.1-1
CIP 2015-12087
 

CIP 352 

1709. POP, IONEL. Casa scărilor / Ion Pop. - Bucureşti : Cartea


Românească, 2015
ISBN 978-973-23-3119-4
821.135.1-31
CIP 2015-10828

1710. POPA, DANA. Mama / Dana Popa ; pref.: Constantin Calimac ;


cuvânt înainte: Gabriel Petru Băeţan. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0148-2
821.135.1-1
CIP 2015-10818

1711. POPESCU, CONSTANŢA. Lacrimi rescrise / Constanţa


Popescu. - Târgovişte : Rora, 2015
ISBN 978-606-93930-2-4
821.135.1-1
CIP 2015-12589

1712. POPESCU, DANIELA M. E(c)lipsă / Daniela M. Popescu. -


Bucureşti : Anamarol, 2015
ISBN 978-606-640-126-5
821.135.1-1
CIP 2015-12828

1713. POPESCU, DENISA. 47 / Popescu Denisa. - Piteşti : Tiparg, 2015


Index
ISBN 978-973-735-824-0
821.135.1-1
CIP 2015-10329

1714. POPESCU, IULIAN. Steaua de la Malu cu flori : roman / Iulian


Popescu. - Craiova : Sitech, 2015
ISBN 978-606-11-4748-9
821.135.1-31
CIP 2015-12889
 

CIP 353 

1715. POPESCU, MIHAELA. Casa cu îngeri / Mihaela Popescu. -


Braşov : Etnous, 2015
ISBN 978-606-712-151-3
821.135.1-32
CIP 2015-11941

1716. POPUŢA, ADRIANA. Nouă legende şi istorisiri româneşti


despre copaci / Adriana Popuţa, Alda Drăgănicea, Camelia Mingasson. -
Timişoara : Nepsis, 2015
ISBN 978-606-92371-6-8
821.135.1-91-34
398.2(498)
CIP 2015-12134

1717. POPUŢA, ADRIANA. Nouă legende şi istorisiri româneşti


despre copaci = Neuf légendes et récits roumains sur les arbres / Adriana
Popuţa, Alda Drăgănicea, Camelia Mingasson ; trad. în lb. franceză de Camelia
Mingasson. - Timişoara : Nepsis, 2015
ISBN 978-606-92371-5-1
821.135.1-91-34=133.1=135.1
398.2(498)
CIP 2015-12151

1718. PORA, MIRCEA. Bidonul / Mircea Pora ; pref.: Bedros


Horasangian. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-267-2
821.135.1-31
CIP 2015-12229

1719. POSTESCU, MARIA-CORNELIA. Trăieşte a doua şansă


oferită de viaţă / Maria-Camelia Postescu. - Alba-Iulia : Altip, 2015
ISBN 978-973-117-530-0
821.135.1-31
CIP 2015-11628
 

CIP 354 

1720. POSTOLACHE, IRENE. Petrişor şi bănuţii de aur / Irene


Postolache. - Galaţi : Sinteze, 2015
ISBN 978-973-585-144-6
821.135.1-93-32
CIP 2015-11327

1721. PREDA-PĂVĂLACHE, PAUL. Cine are urechi de auzit să


audă / Paul Preda Păvălache. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0145-1
821.135.1-1
CIP 2015-10509

1722. Preludii pentru fluturi / ed. îngrijită de Daniela Toma. -


Bucureşti : Art Creativ, 2015
ISBN 978-606-93948-1-6
821.135.1-1
CIP 2015-11688

1723. PUIU, LUMINIŢA ZOIA. Minunatele ... Amintiri din


copilărie / Puiu Luminiţa Zoia. - Drobeta-Turnu Severin : Irco Script, 2015
2 vol.
ISBN 978-973-142-396-8
Vol. 1. - ISBN 978-973-142-397-5
Vol. 2. - ISBN 978-973-142-398-2
821.135.1-94
CIP 2015-10290 - CIP 2015-10291

1724. RACLARU, IULIA RALIA. Buburuza albastră / Iulia Ralia


Raclaru. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2541-2
821.135.1-1
CIP 2015-11594

1725. RADU, CAMELIA. Întredeschis / Camelia Iuliana Radu. -


Bucureşti : Agol, 2015
ISBN 978-606-92631-2-9
821.135.1-1
CIP 2015-10604
 

CIP 355 

1726. RADU, TITUS. Emigration blue / Titus Radu. - Iaşi : Alfa, 2015
ISBN 978-606-540-155-6
821.135.1-31
CIP 2015-12071

1727. RADU, VALENTIN F.. Fluxul ninsorii de mai / Valentin F.


Radu ; pref.: prof. Ion Pop. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2015
ISBN 978-606-730-054-3
821.135.1-1
CIP 2015-11311

1728. RĂDUCANU, STELIAN. Cântecele mării şi nu numai / Stelian


Răducanu. - Sfântu Gheorghe : Charta, 2015
ISBN 978-973-8326-94-1
821.135.1-1
CIP 2015-12168

1729. RĂILEANU, SIMION. Dorul după veşnicie / Simion Răileanu. -


Bacău : Docucenter, 2015
ISBN 978-606-721-102-3
821.135.1-1
CIP 2015-13083

1730. RĂSCOL, DUMITRU. Viaţă cu fisuri / Dumitru Răscol. -


Timişoara : Eurostampa, 2015
ISBN 978-606-32-0012-0
821.135.1-1
CIP 2015-10440

1731. RESTEMAN, GEORGETA. Nerătăcitele rostiri / Georgeta


Minodora Resteman. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-279-5
821.135.1-1
CIP 2015-12239
 

CIP 356 

1732. RÎNJEA, AURELIA. Pianul / Aurelia Rînjea. - Ploieşti : Karta-


Graphic, 2015
ISBN 978-606-693-046-8
821.135.1-32
821.135.1-1
CIP 2015-11305

1733. ROBU, GEORGETA CEDICA. Poveşti din amintiri / Georgeta


Cedica Robu. - Baia Mare : Eurotip, 2015
ISBN 978-606-617-193-9
821.135.1-94
CIP 2015-11693

1734. ROGOBETE, CAIUS. Aşchii de cuvinte / Caius Rogobete. -


Timişoara : Eurostampa, 2015
ISBN 978-606-32-0011-3
821.135.1-1
CIP 2015-10439

1735. ROGOZ STRATULAT, MARIANA. Aproape unul / Mariana


Rogoz Stratulat. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2532-0
821.135.1-1
CIP 2015-12034

1736. ROGOZ STRATULAT, MARIANA. Paşi în exil / Mariana


Rogoz Stratulat. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2531-3
821.135.1-1
CIP 2015-12033

1737. RUSU, LENUŢA. Semne de întrebare / Lenuţa Rusu. - Iaşi :


StudIS, 2015
ISBN 978-606-624-970-6
821.135.1-1
CIP 2015-11673
 

CIP 357 

1738. RUSU, LUMINIŢA. O masă fără scaune / Luminiţa Rusu. - Cluj-


Napoca : Casa Cărţii de Ştiinţă, 2015
ISBN 978-606-17-0740-9
821.135.1-32
CIP 2015-11355

1739. RUSU, VASILE. Un sibian din Sălaj / Vasile Rusu ; ed.: prof.
univ. dr. Dumitru Acu ; pref.: Radu Theodoru. - Sibiu : Editura Asociaţiunii Astra,
2015
ISBN 978-606-8482-15-6
821.135.1-31
CIP 2015-10380

1740. SABĂU, NICOLAE. Petale recoltate din complinium : colecţie /


Nicolae Sabău. - Baia Mare : Eurotip, 2015
ISBN 978-606-617-192-2
821.135.1-822
CIP 2015-11694

1741. SANDU, LUDMILA. Sufletul meu între pământ şi cer : jurnal


Facebook / Mila Sandu-Afanasii ; ed. îngrijită şi pref. de Alexandru Mihăilă ;
postf. de Svetlana Iurcu. - Roman : Papirus Media, 2015
ISBN 978-606-8137-68-1
821.135.1-94
CIP 2015-11547

1742. SAVA, MARIA. Lacrimi de clown / Maria Sava. - Iaşi : PIM,


2015
ISBN 978-606-13-2538-2
821.135.1-32
CIP 2015-11597

1743. SĂNDULESCU, EMIL. Serpentinele destinului / Emil


Săndulescu. - Craiova : Revers, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-703-511-7
821.135.1-31
CIP 2015-10421
 

CIP 358 

1744. SBURLEA, DAN. Vremuri de bejanie / Sburlea Dan Căpitan de


Plai. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0168-0
821.135.1-31
CIP 2015-12824

1745. SCARLAT, AUREL. Trilogia iubirii / Aurel Scarlat. - Galaţi :


Phoebus, 2015
ISBN 978-606-8711-04-1
821.135.1-1
CIP 2015-12012

1746. SCRIDON, OVIDIU. Portretul unui gând / Ovidiu Scridon ;


pref. de George Stanca, Clara Mărgineanu. - Suceava : Alexandria Publishing
House, 2015
ISBN 978-606-93746-9-6
821.135.1-1
CIP 2015-10478

1747. SCURTU, NICOLAE. Săluc Horvat şi contemporanii săi /


Nicolae Scurtu. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-712-984-0
821.135.1-6
008(498):929(0:82-6)
CIP 2015-10442

1748. SECARĂ, ADI GEORGE. Eu, Henric al ∞-lea & muzele


decapitate / Adi George Secară. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-277-1
821.135.1-1
CIP 2015-12237

1749. SFINTEŞ, ADI. Copii de rouă : poezii pentru copii / Adi


Sfintiş. - Buzău : Teocora, 2015
ISBN 978-606-632-278-2
821.135.1-93-1
CIP 2015-11418
 

CIP 359 

1750. SILIŞTE, ELENA. Pelerin în casa sufletului / Elena Silişte. -


Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2544-3
821.135.1-1
CIP 2015-11624

1751. Simbioze lirice : antologie de poezie Anamarol / antolog.: Rodica


Elena Lupu. - Bucureşti : Anamarol, 2012-
vol.
ISBN 978-606-640-035-0
Vol. 13. - 2015 - ISBN 978-606-640-121-0
821.135.1-1(082)
CIP 2015-12827

1752. SIMEDREA, COSTEL. Romanţe hemografice / Costel


Simedrea. - Timişoara : Eubeea, 2015
ISBN 978-973-673-319-2
821.135.1-1
CIP 2015-10424

1753. SIMION, EMIL. Frânturi din lumina cuvintelor / Emil Simion. -


Suceava : Editura George Tofan, 2015
ISBN 978-606-625-164-8
821.135.1-4
CIP 2015-12855

1754. SMOCHINĂ, NICHITA P. Din literatura populară a românilor


de peste Nistru / Nichita P. Smochină ; ed. îngrijită de Iordan Datcu. - Bucureşti :
RCR Editorial, 2015
ISBN 978-606-8300-88-7
821.135.1-91-822
398.2(478)
CIP 2015-11570

1755. STAN, ANDRADA MARIA. Între vis şi realitate sau Poveste cu


îngeri / Andrada Maria Stan. - Târgovişte : Bibliotheca, 2015
ISBN 978-973-712-992-5
821.135.1-1
CIP 2015-10813
 

CIP 360 

1756. STAN, BREBENEL. Deştept în ţara proştilor / Stan Brebenel. -


Buzău : Teocora, 2015
Index
ISBN 978-606-632-280-5
821.135.1-32
CIP 2015-12638

1757. STANCA, DAN. Ghetsimani '51 / Dan Stanca. - Bucureşti :


Cartea Românească, 2015
ISBN 978-973-23-3099-9
821.135.1-31
CIP 2015-10827

1758. STANCA, DAN. Neant / Dan Stanca. - Bucureşti : Eikon, 2015


ISBN 978-606-711-289-4
821.135.1-31
CIP 2015-12249

1759. STANCU, CONSTANTIN. Fugarii : povestea celor şapte tineri


adormiţi din Efes / Constantin Stancu. - Ed. a 2-a, rev. - Sibiu : Agnos, 2015
ISBN 978-973-1941-42-4
821.135.1-97-32
CIP 2015-11612

1760. STĂNESCU, ALEXANDRA. Călătorii în timpuri necunoscute /


Alexandra Stănescu. - Bucureşti : RCR Editorial, 2015
ISBN 978-606-8300-87-0
821.135.1-93-32
CIP 2015-11546

1761. STĂNESCU, ELENA. Fantezii de primăvară = Spring


fantasies / Elena Stănescu. - Constanţa : Vif, 2015
ISBN 978-606-8498-69-0
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2015-12128
 

CIP 361 

1762. STĂNESCU, FLORICA. Şanse pierdute / Stănescu Florica. -


Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2508-5
821.135.1-31
CIP 2015-11347

1763. STEGĂROIU, VENERA. Riţa-Veveriţa şi taina literelor : joc


abecedar / Venera Stegăroiu ; coord. grafică: Felicia Predescu ; realizator imagini:
Alina Staicu. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-270-2
821.135.1-32
CIP 2015-12231

1764. STEPAN, ADRIAN. Fiecare zi e uimitoare / Adrian-Petru


Stepan. - Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-58-8
821.135.1-31
CIP 2015-10431

1765. STÎNGU, MARIUS CONSTANTIN. Joacă de cuvinte / Marius


Constantin Stîngu. - Timişoara : Gordian, 2015
ISBN 978-606-743-021-9
821.135.1-32
CIP 2015-12636

1766. STOICA, DAN. Coşmarul Edenului / Dan Stoica. - Braşov :


Etnous, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-712-147-6
Vol. 1. - 2015. - ISBN 978-606-712-147-6
821.135.1-31
CIP 2015-11312

1767. STOIE MĂRGINEAN, AURELIA. Semn de aer / Aurelia Stoie


Mărginean. - Braşov : Transilvania Expres, 2015
ISBN 978-606-634-132-5
821.135.1-1
CIP 2015-12085
 

CIP 362 

1768. STRINDBERG, AUGUST. Nopţi de somnambul în vremuri de


veghe : un poem în vers liber / August Strindberg. - Petroşani : Editura Fundaţiei
Culturale "Ion D. Sîrbu", 2015
ISBN 978-973-7920-14-0
821.135.1-1
CIP 2015-11764

1769. STROIA, GHEORGHE A. Rugă = Oraison / Gheorghe A.


Stroia ; trad. în lb. franceză: Virginia Bogdan. - Adjud : Armonii culturale, 2015
ISBN 978-606-746-052-0
821.135.1-1=133.1=135.1
CIP 2015-11585

1770. STROIA, GHEORGHE A. Rugă = Lutje / Gheorghe A. Stroia ;


trad. în lb. albaneză: Baki Ymeri. - Adjud : Armonii culturale, 2015
ISBN 978-606-746-053-7
821.135.1-1=18=135.1
CIP 2015-11586

1771. STROIA, GHEORGHE A. Sete / Gheorghe A. Stroia. - Adjud :


Armonii culturale, 2015
ISBN 978-606-746-056-8
821.135.1-1
CIP 2015-13086

1772. STROIA, GHEORGHE A. Sunt... visez... rămân = I am... I


dream... I remain / Gheorghe A. Stroia ; trad. în lb. engleză: Elena Angheluţă
Buzatu. - Adjud : Armonii culturale, 2015
ISBN 978-606-746-054-4
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2015-11587

1773. SUDITU, COSTEL. Terra nobilis / Costel Suditu. - Bucureşti :


Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-271-9
821.135.1-1
CIP 2015-12232
 

CIP 363 

1774. SVET, ALEXANDRA. Floarea din asfalt / Alexandra Svet. -


Bucureşti : Editura Evdokimos, 2015
ISBN 978-606-93924-1-6
821.135.1-94
CIP 2015-12039

1775. ŞALAPA, DAN. Anonim / Dan Şalapa. - Târgovişte : Singur, 2015


ISBN 978-606-774-000-4
821.135.1-1
CIP 2015-12036

1776. ŞALAPA, DAN. Recopilăria pe săritelea : cartea a II-a stampe /


Dan Şalapa. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
ISBN 978-606-597-692-4
821.135.1-1
CIP 2015-11966

1777. ŞANDRU, MIRCEA FLORIN. Un palat de sticlă verde / Mircea


Florin Şandru. - Bucureşti : Editura Eminescu, 2015
ISBN 978-973-22-1169-4
821.135.1-1
CIP 2015-10779

1778. ŞERBAN, KATY. Dincolo de profan / Katy Şerban. - Sibiu :


Salgo, 2015
ISBN 978-606-8556-23-9
821.135.1-1
CIP 2015-12029

1779. ŞERBAN, KATY. Flăcări târzii / Katy Şerban. - Deva : Danimar,


2015
ISBN 978-973-87722-9-8
821.135.1-1
CIP 2015-11773
 

CIP 364 

1780. ŞTEF, TRAIAN. Laus / Traian Ştef ; pref.: Al. Cistelecan. - Cluj-
Napoca : Editura Şcoala Ardeleană, 2015
ISBN 978-606-8699-59-2
821.135.1-1
CIP 2015-12227

1781. TĂNASĂ, DUMITRU. Relativ la absolut : o critica a cerului /


Dumitru Tănasă. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2519-1
821.135.1-1
CIP 2015-11959

1782. TĂNASE, MARIA. Iubirea cu suflet martir / Maria Ileana


Tănase. - Buzău : Editgraph, 2015
ISBN 978-606-663-092-4
821.135.1-1
CIP 2015-12742

1783. TĂNĂSESCU, SIMONA. Ciclul vital nouă - Pe gura cheii... /


Simona Tănăsescu. - Bucureşti : Semne, 2015
ISBN 978-606-15-0671-2
821.135.1-31
CIP 2015-11554

1784. Teatru sub turnul cu ceas = Drama under the clock tower :
piese de teatru scurt - culegere / coord.: Mihai Marcel Şoneriu, Cristina Alina
Şoneriu. - Iaşi : Artes, 2015
ISBN 978-606-547-237-2
821.135.1-2=111=135.1
CIP 2015-11701

1785. TEODORESCU BĂHNĂREANU, MARIA. Colţ de rai / Maria


Teodorescu Băhnăreanu. - Târgovişte : Singur, 2015
ISBN 978-606-774-002-8
821.135.1-1
CIP 2015-13062
 

CIP 365 

1786. TIMOFTE, ALEXIA. Eu, la ora de desen / Alexia Timofte. -


Braşov : Transilvania Expres, 2015
ISBN 978-606-634-128-8
821.135.1-93-94
CIP 2015-11363

1787. TOMAGU, TAMARA B.. Lampa din fereastră / Tamara B.


Tomagu. - Cluj-Napoca : Limes, 2015
ISBN 978-973-726-915-7
821.135.1-94
CIP 2015-11713

1788. TOMESCU, MIRCEA. Trenul de noapte / Mircea Tomescu. -


Timişoara : Gordian, 2015
ISBN 978-606-743-020-2
821.135.1-32
CIP 2015-11629

1789. TOPÎRCEANU, GEORGE. Poezii / G. Topîrceanu. - Iaşi :


Editura Muzeelor Literare, 2015
ISBN 978-606-8677-24-8
821.135.1-1
CIP 2015-11664

1790. TRIFU, ALEXANDRU. A fost odată ca niciodată : revolta :


1942-2014 / Alexandru Trifu ; îngrijire ed.: Petre Cichirdan. - Râmnicu-Vâlcea :
Intol Press, 2015
ISBN 978-606-8701-05-9
821.135.1-312.6
CIP 2015-13029

1791. TUDORIU, IOANA CODRUŢA. Rapsodie în bocanci / Ioana


Codruţa Tudoriu. - Iaşi : Timpul, 2015
ISBN 978-973-612-612-3
821.135.1-1
CIP 2015-11413
 

CIP 366 

1792. TUTILĂ, MIRCEA. Vânt de primăvară : poezii / Mircea Tutilă ;


cuvânt înainte de Ion Machidon. - Bucureşti : Amurg Sentimental, 2015
ISBN 978-973-678-735-5
821.135.1-1
CIP 2015-12639

1793. ŢURŢU, GRAŢIELA. Cafea cu aburi de succes / Graţiela


Ţurţu. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0158-1
821.135.1-32
159.9(0:82-32)
CIP 2015-12823

1794. Ultimul castelan / ed. îngrijită de Victor Ştir. - Bistriţa :


AletheiaBistriţa, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8548-06-7
821.135.1-4
7(084)
CIP 2015-11582

1795. UMBREANU, VASILE. Primele taine / V. Umbreanu. - Cluj-


Napoca : Risoprint, 2015
ISBN 978-973-53-1580-1
821.135.1-1
CIP 2015-12189

1796. UNGUREANU, MARIETA. Încotro şi până când? : pamflete în


versuri / Marieta Ungureanu. - Bucureşti : Mayon, 2015
ISBN 978-973-1977-39-3
821.135.1-1
CIP 2015-11931

1797. UNGUREANU, MIHAI LICU. Eu, imaginarul / Mihai Licu


Ungureanu. - Bucureşti : Paideia, 2015
ISBN 978-606-748-075-7
821.135.1-1
CIP 2015-11428
 

CIP 367 

1798. UNGUREANU, VASILE. Anotimpurile sufletului / Vasile


Ungureanu. - Iaşi : PIM, 2015
ISBN 978-606-13-2551-1
821.135.1-1
CIP 2015-11650

1799. URSACHE, MAGDA. Noi vrem cuvânt! : sau alte feluri de


cenzură / Madga Ursache. - Bucureşti : Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-276-4
821.135.1-4
CIP 2015-12236

1800. VAKULOVSKI, MIHAI. Cînd tatăl tău e mai în vîrstă decît


tine exact de două ori : (partea a II-a a rockmanului Tovarăşi de cameră) /
Mihail Vakulovski. - Bucureşti : Casa de pariuri literare, 2015
ISBN 978-606-8628-14-1
821.135.1(497)-31
CIP 2015-10793

1801. VARTIC, MARIANA. Babel apocrif / Mariana Vartic. - Floreşti :


Limes, 2015
ISBN 978-973-726-921-8
821.135.1-2
CIP 2015-11715

1802. VĂCEANU, AURA. Anotimpuri / Aura Văceanu. - Constanţa :


Vif, 2015
ISBN 978-606-8498-68-3
821.135.1-1
CIP 2015-11405

1803. VĂCEANU, LAURA. Renku : poeme târzii - late poems / Laura


Văceanu. - Ed. a 2-a, rev. - Constanţa : Vif, 2015
ISBN 978-606-8498-67-6
821.135.1-1=111=135.1
CIP 2015-11404
 

CIP 368 

1804. VÂRNAV, TEODOR. Istoria vieţii mele / Teodor Vârnav ; pref.:


Artur Gorovei ; postf.: Laurenţiu Faifer. - Ed. a 2-a. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5579-3
821.135.1-94
CIP 2015-10946

1805. VEBER, GEORGE E. Numai un capitalism poate salva


civilizaţia / George E. Veber. - Suceava : Editura George Tofan, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-625-165-5
821.135.1-4
CIP 2015-12857

1806. VELEHORSCHI, IOAN. Portrete / Ioan Velehorschi. -


Bucureşti : Nobilis, 2015
ISBN 978-606-93967-1-1
821.135.1-32
CIP 2015-12866

1807. VIDOE, SORIN GEORGE. Floarea de colţ / Sorin George


Vidoe. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4740-3
821.135.1-1
CIP 2015-13068

1808. VINTILĂ, DUMITRU REMUS. Vieţuirea creştină, renaşterea


spirituală / Dumitru Remus Vintilă. - Botoşani : Editura Virtuală, 2015
ISBN 978-606-8504-37-7
821.135.1-97
CIP 2015-10957

1809. VIŞAN, ŞTEFAN. Din revistă : culegere de texte (povestiri,


întâmplări, pamflete etc.) publicate în revista "Rapsodia" / Ştefan Vişan. -
Sibiu : Salgo, 2015
ISBN 978-606-8556-24-6
821.135.1-32
CIP 2015-12030
 

CIP 369 

1810. VOICULESCU, NINA. Casa lui David / Nina Voiculescu. -


Craiova : Scrisul Românesc Fundaţia - Editura, 2015
ISBN 978-606-674-085-2
821.135.1-1
CIP 2015-13034

1811. VOSGANIAN, VARUJAN. Cartea poemelor mele nescrise /


Varujan Vosganian. - Bucureşti : Cartea Românească, 2015
ISBN 978-973-23-3051-7
821.135.1-1
CIP 2015-12898

1812. VRÂNCEANU, MIRCEA. Însemnările unui răzvrătit / Mircea


Vrânceanu. - Bucureşti : Betta, 2015
ISBN 978-606-8396-79-8
821.135.1-32
CIP 2015-11915

1813. ZALL, KARIN. Prinţul închis în scoică / Karin Zall. - Iaşi :


Lumen, 2015
ISBN 978-973-166-408-8
821.135.1-93-32
CIP 2015-11461

1814. ZANFIRESCU, ELENA. Cearta de ududoi : poezie începută


târziu / Zanfirescu Elena. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Index
ISBN 978-606-615-946-3
821.135.1-1
CIP 2015-10344

1815. Zâmbet de copil... / coord.: Hagău Liana, Florea Mariana. - Baia


Mare : Ceconi, 2015
ISBN 978-606-725-059-6
821.135.1-1(082)
821.135.1-92(082)
CIP 2015-12859
 

CIP 370 

1816. ZELETIN, C. D. Scrieri / C. D. Zeletin. - Bucureşti : Spandugino,


2012-
7 vol. ISBN 978-606-8401-02-7
Vol. 5. Partea 1. - 2016. - ISBN 978-606-8401-58-4
Vol. 5. Partea 2. - 2016. - ISBN 978-606-8401-59-1
821.135.1-821
CIP 2015-10422 - CIP 2015-10423

821.14 Literatură greacă

1817. ASIMAKOPOULOS, KOSTAS. Frunze risipite ale vieţii mele :


memorii / Kostas Asimakopoulos ; ed.: Lazăr Elena ; trad.: Lazăr Elena,
Cărburean Diana, Mitea Cornelia ; cuvânt înainte.: Kostas Asimakopoulos. -
Bucureşti : Omonia, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-8319-94-3
821.14'06-94=135.1
CIP 2015-11544

1818. DIMOULA, KIKI. Epoché : antologie de poeme = Epochī :


antologion poiīmatōn / Kiki Dimoula ; Kikī Dīmoyla ; trad.: Angela Bratsou ;
copertă şi desene: Stavros Deligiorgis ; metáfrasī: Anstela Mprátsoy ; exōfyllo kai
schédia: Staýroz Delīgiōrgīz. - Bucureşti : UER Press, 2015
ISBN 978-606-93837-4-2
821.14'06-1=135.1=14'06
CIP 2015-11729

1819. MIHAILIDIS, VASILIS. Antologie poetică = Poietike


anthologhia / Vasilis Mihailidis ; trad.: Elena Lazăr, Jana Balacciu Matei ; pref.:
Mihalis Pieris. - Bucureşti : Meronia, 2015
ISBN 978-606-750-006-6
821.14-1=135.1=14
CIP 2015-14126
 

CIP 371 

821.16 Literaturi slave

1820. KUSTURICA, EMIR. Unde sunt eu în toată povestea asta? /


Emir Kusturica ; trad. din lb. franc. şi note de Daniel Nicolescu şi Dan Radu
Stănescu. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5474-1
821.163.41-94=135.1
791.43(497.1) Kusturica,E.(0:82-94)
CIP 2015-10942

1821. LUFT, BOGUMIŁ. Românii în goana după happy-end /


Bogumił Luft ; trad.: Ana-Maria Luft. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-2546-8
821.162.1-94=135.1
327(498:475)(0:82-94)
CIP 2015-10860

1822. PAVIĆ, MILORAD. Unicat : cartea cu o sută de finaluri /


Milorad Pavić ; trad.: Mariana Ştefănescu. - Bucureşti : Pandora Publishing, 2015
ISBN 978-973-1989-63-1
821.163.41-31=135.1
CIP 2015-13033

1823. TOLSTOI, ALEKSEI NICOLAEVICH. Aventurile lui


Buratino sau Cheiţa de aur / Aleksei Nikolaevici Tolstoi ; trad.: Benea Tatiana. -
Bucureşti : MondoRo, 2015
ISBN 978-606-695-052-7
821.161.1-93-34=135.1
CIP 2015-10651

1824. TSVETAEVA, MARINA. Proză memorialistică / Marina


Ţvetaeva ; ed. îngrijită, trad., coment. texte şi pref. de Axinia Crasovschi. -
Bucureşti : Ars Docendi, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-558-849-6
821.161.1-94=135.1
CIP 2015-11896
 

CIP 372 

1825. WOJTYŁA, KAROL. În faţa magazinului bijutierului / Karol


Wojtyła. - Blaj : Buna Vestire, 2015
ISBN 978-606-636-051-7
821.162.1-2=135.1
CIP 2015-12790

821.17/.9 Alte literaturi (orientale, africane, ...)

1826. GIBRAN, KAHLIL. Darul iubirii / Kahlil Gibran ; trad.: Mihai


Claudiu Mărîi. - Bucureşti : Herald, 2015
ISBN 978-973-111-556-6
821.411.21(569.3)-84=135.1
821.411.21(569.3)-4=135.1
CIP 2015-12610

1827. GOVRIN, YOSEF. Sub spectrul distrugerii / Yosef Govrin ;


trad.: Virginia Valasuteanu. - Bucureşti : Hasefer, 2015
ISBN 978-973-630-330-2
323.1(=411.16)(0:82-32)
821.411.16-32=135.1
CIP 2015-12592

1828. GÜNER, AKMOLLA. Cartea iertării / Güner Akmolla. - Iaşi :


StudIS, 2015
ISBN 978-606-624-973-7
821.512.145-1=135.1
CIP 2015-12793

1829. ITZHAKI, MOSHE B. Pasărea din urmă / Moshe B. Itzhaki ;


ed.: Silviu Hodiş. - Târgu-Lăpuş : Galaxia Gutenberg, 2015
ISBN 978-973-141-592-5
821.411.16-1=135.1
CIP 2015-11937

1830. OGAWA, YŌKO. Profesorul şi menajera / Yoko Ogawa ; trad.:


Anca Focşenenau. - Bucureşti : Humanitas Fiction, 2015
ISBN 978-973-689-937-9
821.521-31=135.1
CIP 2015-10454
 

CIP 373 

1831. Poeme persane / (Rumi, Hafez, Shabistari, Kayyman, ...) ; trad.,


introduceri şi note: Otto Starck. - Bucureşti : Herald, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-111-555-9
821.222.1-1=135.1
CIP 2015-12609

1832. SU TONG. Soţii şi concubine / Su Tong ; trad. din lb. chineză de


Ionela Voicu. - Iaşi : Polirom, 2015
ISBN 978-973-46-5468-0
821.581-31=135.1
CIP 2015-10943

821.511.141 Literatură maghiară

1833. BERKESY, LÁSZLÓ. Búcsuztatók / Berkesy Làszlò Ernö. -


Bistriţa : Barna's, 2015
ISBN 978-606-92967-6-9
821.511.141-1
CIP 2015-11675

1834. DÓSA, TÍMEA. Medvecukor óvodás : mesék, versek 3-5


éveseknek / Dósa Tímea, Kiss Erika ; il.: Tényi Katalin. - Feliceni : Novum Impex,
2015
ISBN 978-606-8359-51-9
821.511.141-93-32
821.511.141-93-1
CIP 2015-11565

1835. NAGY, ENIKŐ. Szövegértő munkafüzet 3-4. osztály / Nagy


Enikő, Sándor Emőke-Erika. - Feliceni : Novum Impex, 2015
ISBN 978-606-8359-52-6
372.41=511.141
821.511.141-822(075.33)
CIP 2015-11566
 

CIP 374 

1836. RANCZ, TERÉZ. Identitás és nyelvhasználat Felső -


Háromszéken / Rancz Teréz. - Odorheiu-Secuiesc : Expert Print, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93506-8-3
821.511.141-4
CIP 2015-12731

1837. SÁRMÁSI-BOCSKAI, JÁNOS. Varázslatos Kis - Küküllő


mente / Sármási-Bocskai János. - Sângeorgiu de Mureş : Bookyard Company,
2014-
vol.
ISBN 978-606-8546-26-1
Vol. 3. - 2015. - ISBN 978-606-8546-71-1
821.511.141-32
CIP 2015-12076

1838. SIKÓ-BARABÁSI, ESZTER. Csillagvándor / Sikó Barabási


Eszter ; il.: Dávid Kátai Eszter. - Baraolt : Tortoma, 2015
ISBN 978-973-8995-26-0
821.511.141-32
CIP 2015-12734

9 GEOGRAFIE. BIOGRAFII. ISTORIE

902/904 Arheologie. Preistorie

1839. BEM, CĂTĂLIN. Sistemul de fortificare al staţiunii eneolitice


de la Pianu de Jos Podei (Alba, România) : între simbolism şi raţiuni
defensive / Cătălin Bem ; cuvânt înainte: Florin Draşovean. - Târgovişte : Cetatea
de Scaun, 2015
ISBN 978-606-537-294-8
902(498 Pianu de Jos)
904:623.1(498 Pianu de Jos)
CIP 2015-11633
 

CIP 375 

1840. GINDELE, ROBERT. Cercetări arheologice în judeţul Satu


Mare / Gindele Robert. - Satu Mare : Editura Muzeului Sătmărean, 2014-
vol.
ISBN 978-973-1843-71-1
Vol. 3 : Situri arheologice din epoca bronzului / Liviu Marta, Zsolt
Molnár, Tobias Kienlin. - 2015. - ISBN 978-973-1843-95-7
902/904(498-35 Satu Mare)
CIP 2015-11302

1841. Inscriptions de scythie mineure. - Bucureşti : Editura Academiei


Române, 1983-
vol.
Vol. 4 : Tropaevm - Dvrostorvm - Axiopolis / recueillies, traduites et
accompagnées de commentaires et d'index par Emilian Popescu. - Bucureşti :
Editura Academiei Române : Basilica, 2015. - ISBN 978-606-29-0031-1. - ISBN
978-973-27-2536-8
902.6(398.2)
CIP 2015-10624

1842. KOTIGOROSKO, VJACESLAV. Centrul sacral al Tisei


Superioare în Epoca La Tène-ului târziu / Vjaceslav Kotigorosko. - Satu Mare :
Editura Muzeului Sătmărean, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-1843-96-4
902(398.2)
903(398.2)
CIP 2015-11303

1843. Matriţa de bronz de la Sarmizegetusa Regia / coord.: Gelu A.


Florea. - Cluj-Napoca : Mega, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-543-604-6
902(498 Sarmizegetusa)
739.5(398.2)
CIP 2015-11389
 

CIP 376 

1844. PĂTROI, CĂTĂLIN NICOLAE. Cultura Sălcuţa în Oltenia /


Cătălin Nicolae Pătroi. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-11-4751-9
902(498 Sălcuţa)
903"6347"(498.2)
CIP 2015-12879

908 Monografii zonale

1845. ABEABOERU, PETRE. Comuna Paltin, izvor al tradiţiilor


vrâncene / Petre Abeaboeru, Ionel Tătaru. - Focşani : Editura Terra, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8299-98-3
908(498 Paltin)
CIP 2015-11621

1846. AGOŞTON, SILVIU. Mănărade : 810 ani de atestare


documentară (1205-2015) / Silviu Agoşton. - Brăila : Editura Sfântul Ierarh
Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0161-1
908(498 Mănărade)"1205/12015"
CIP 2015-12822

1847. BURULEANU, DAN NICOLAE. Ciacova / Dan N. Buruleanu,


Liana Păun. - Timişoara : Mirton, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-52-1544-6
908(498 Ciacova)
CIP 2015-10314

1848. BURULEANU, DAN NICOLAE. Timişoara : Povestea oraşelor


sale = The story of the its towns / Dan Nicolae Buruleanu, Florin Medeleş. - Ed. a
3-a, rev. - Timişoara : Solness, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-729-429-6
908(498 Timişoara)
CIP 2015-10550
 

CIP 377 

1849. CĂPĂŢÂNĂ, ALEXANDRU. Monografia comunei Broşteni /


Alexandru Remus Căpăţînă. - Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-56-4
908(498 Broşteni)
CIP 2015-10432

1850. COLTA, RODICA. Monografia comunei Şepreuş / Rodica


Colta, Doru Sinaci, Simion Incicău. - Arad : Gutenberg Univers, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-675-072-1
908(498 Şepreuş)
CIP 2015-12178

1851. COSMA, ROZALIA. Pişcolt - poarta de intrare în ţinutul


Sătmarului / Rozalia Cosma, Gheorghe Cosma ; ed.: Aurel Pop. - Satu Mare :
Citadela, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8727-11-0
908(498 Pişcolt)
CIP 2015-12868

1852. CRĂCIUN, IUSTIN. Valea Lungenilor : monografia comunei


Valea Lungă / Iustin Crăciun. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-110-1
908(498 Valea Lungenilor)
CIP 2015-11314

1853. DIACONESCU, DANIEL. Brăneşti : file de monografie / Daniel


Diaconescu. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-117-0
908(498 Brăneşti)
CIP 2015-11318
 

CIP 378 

1854. GRECU, MONICA. Poroina Mare : Mehedinţi / Grecu


Monica. - Drobeta-Turnu Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-697-9
908(498 Poroina Mare)
CIP 2015-11967

1855. IGNA, RADU. Haţeg : vremuri şi oameni, fapte şi mărturii /


Radu Igna ; pref.: Gligor Haşa. - Ed. a 2-a, rev. - Sibiu : CronoLogia, 2015
ISBN 978-606-8661-07-0
908(498 Haţeg)
CIP 2015-12107

1856. KRISTÓF, SZONGOTT. Oraşul liber regal Gherla (1700-


1900) / Kristóf Szongott ; ed.: Lucian Nastasă ; trad.: Andrea Ghiţă. - Bucureşti :
ARARAT, 2012-
vol. : il., n. muz., portr. ; 21 cm.
ISBN 978-973-7727-83-1
Vol. 2 : Părţi de sine stătătoare. - 2015. - ISBN 978-606-688-024-4
94(498 Gherla)''1700/1900''
CIP 2015-11475

1857. LECHINŢAN, VASILE. Monografia comunei Sînpaul / Vasile


Lechinţan, Aurel Loşonţi. - Cluj-Napoca : Ecou Transilvan, 2015
ISBN 978-606-730-096-3
908(498 Sânpaul)
CIP 2015-12105

1858. LIUBA, SIMION. Monografia satului Poiana, comuna Buchin /


Simion Liuba. - Reşiţa : Graph, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93973-0-5
908(498 Poiana)
CIP 2015-12842
 

CIP 379 

1859. Şoala : satul din Ţara Vinului. - Sibiu : Casa de Presă şi Editură
Tribuna, 2015
ISBN 978-973-7749-70-3
908(498 Şoala)
CIP 2015-12154

1860. TUDOSE, SORIN. Focşanii de altădată - o istorie ilustrată :


(1899-1941) / Sorin Tudose ; trad.: Gabriela Drăghici ; grafica: G. Nicula ; foto:
Sorin Tudose ; red.: Veronica Damian, Emil Stanciu. - Bucureşti : Noi Media Print,
2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-572-089-3
908(498 Focşani)(084)"1899/1941"
CIP 2015-10592

1861. TUŢU, GENU. Oraşul Geoagiu : darul metaliferilor / Genu


Tutu. - Târgu-Jiu : Măiastra, 2015
ISBN 978-606-516-749-0
908(498 Geoagiu)
CIP 2015-10661

1862. VRĂJITORU, EUGEN NECULAI. Pe urmele coanei Chiriţa... :


biserica Valea Glodului, oameni şi fapte / Eugen Neculai Vrăjitoru. - Brăila :
Editura Sfântul Ierarh Nicolae, 2015
ISBN 978-606-30-0151-2
908(498 Valea Glodului)
726.54(498 Valea Glodului)
CIP 2015-11432

91 Geografie

1863. Dobrogea în izvoare cartografice otomane (sec. XVI-XIX) =


Osmanlı Kartografya Kaynaklarında Dobruca (XVI.-XIX. yy) / ed. de Coman
Virgil (coord.), Yenīkale Ahmet ; pref. de Bozçalîşkan Ali - Consul General al
Republicii Turcia la Constanţa. - Bucureşti : Editura Etnologică, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-8920-82-8
912(498.8)"15/18"
CIP 2015-11552
 

CIP 380 

1864. DONISĂ, IOAN. Geografie : manual pentru clasa a IX-a /


Donisă Ioan, Donisă Angelica, Anastasiu Viorela. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0067-3
911.2(075.35)
CIP 2015-12707

1865. Geografie fizică generală : manual pentru clasa a IX-a / Silviu


Neguţ, Mihai Ielenicz, Gabriela Apostol, Dan Bălteanu. - Bucureşti : Humanitas,
2015
ISBN 978-973-50-4905-8
911.2(075.35)
CIP 2015-10831

1866. Hartă de drumeţie a Munţilor Maramureşului / Schubert &


Franzke. - Cluj-Napoca : Editura Schubert & Franzke, 2015
ISBN 978-606-93806-8-0
912(498)(23 Maramureş)
CIP 2015-10782

1867. Hartă de drumeţie Făgăraş : scara 1:75.000 : cuprinde şi munţii


Iezer-Păpuşa : trasee parcurse cu GPS = Hiking map - Făgăraş : 1:75.000 :
also including Iezer-Păpuşa Mountains : trails based on GPS tracks / Schubert
& Franzke ; Schubert & Franzke. - Cluj-Napoca : Editura Schubert & Franzke,
2015
ISBN 978-606-93806-6-6
912(498)(23 Făgăraş)
912(498)(23 Iezer-Păpuşa)
CIP 2015-10780

1868. Hartă de drumeţie Făgăraş : zona alpină : scara 1:35.000 /


Schubert & Franzke. - Cluj-Napoca : Editura Schubert & Franzke, 2015
ISBN 978-606-93806-7-3
912(498)(23 Făgăraş)
CIP 2015-10781
 

CIP 381 

1869. IANOŞI, IOAN. Geografie urbană şi rurală / Ioan Ianoş, Nataşa


Văidianu, Cristian Talângă. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0258-5
911.2/.3
CIP 2015-10385

1870. IONAŞCU, JANA. Földrajz : tankönyv az V. osztály számára /


Ionaşcu Jana, Dumitru Dan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0053-6
911.2(075.33)
CIP 2015-12709

1871. IONAŞCU, JANA. Geografie : manual pentru clasa a V-a /


Ionaşcu Jana, Dumitru Dan. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0029-1
911.2(075.33)
CIP 2015-10705

1872. RAŞCU, MIHAELA. Geografia continentelor : fişe de lucru


pentru clasa a VII-a / Mihaela Raşcu, Octav Sergiu Bădescu. - Drobeta-Turnu
Severin : Editura Ştef, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-597-677-1
913(100)(076)
CIP 2015-11987

1873. SIRODOEV, IGOR. Geografie economică / Igor Sirodoev. -


Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0256-1
911.3:338
CIP 2015-10386
 

CIP 382 

913 Geografie pe ţări individuale

1874. ANASTASIU, VIORELA. Geografia Europei : manual pentru


clasa a VI-a / Anastasiu Viorela, Marin Ion, Dumitru Dan. - Bucureşti : Editura
Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0034-5
913(4)(075.33)
CIP 2015-10704

1875. NEGUŢ, SILVIU. Geografie : manual pentru clasa a VII-a /


Silviu Neguţ, Gabriela Apostol. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4906-5
913(100)(075.33)
CIP 2015-10832

1876. NEGUŢ, SILVIU. Geografie : manual pentru clasa a X-a /


Silviu Neguţ, Mihai Ielenicz, Gabriela Apostol. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4777-1
911.2(075.35)
CIP 2015-10844

1877. SIRODOEV, IGOR. Oraşele şi dezvoltarea regională în


Republica Moldova / Igor Sirodoev. - Bucureşti : Editura Universitară, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-28-0255-4
913(478-21)
332.1(479)
CIP 2015-10388

913(498) Geografia României

1878. AVANU, GEORGE. Braşov : ghid turistic / George Avanu. -


Bucureşti : Age-Art, 2015
ISBN 978-606-93898-0-5
913(498 Braşov)(036)(084)
CIP 2015-11743
 

CIP 383 

1879. CHIŞ, ANCUŢA-LĂCRĂMIOARA. Artă şi fum = Art and


smoke / Ancuţa-Lăcrămioara Chiş, Ucu Bodiceanu. - Cluj-Napoca : Editura Dokia,
2015
ISBN 978-606-8492-46-9
913(498 Cluj-Napoca)(084)
CIP 2015-12736

1880. CRUCEANU, MIRCEA. Câteva drumuri şi popasuri la Sibiu /


Mircea Cruceanu, Claudiu-Viorel Săvulescu. - Bucureşti : Self Publishing, 2015
ISBN 978-606-8669-62-5
913(498-35 Sibiu)
CIP 2015-10923

1881. CUCU, VASILE. România, regionarea social-economică a


teritoriului / Vasile Cucu, Ionel Florea. - Târgovişte : Transversal, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-605-114-9
913(498)(075.8)
CIP 2015-11316

1882. Erdély fővárosa Európában / ed.: Kántor Lajos, Rigán Lóránd. -


Cluj-Napoca : Komp-Press, 2015
ISBN 978-606-773-002-9
913(498 Cluj-Napoca)
CIP 2015-11486

1883. HOMPOT, LASZLO. A regi Deva (Deva veche) / Hompot


Laszlo. - Deva : Editura Karina, 2015
ISBN 978-606-8514-50-5
913(498 Deva)(084)
CIP 2015-12869

1884. LATIŞ, FELICIA. Geografie - fişe de lucru : auxiliar didactic /


Felicia Latiş, Cristina Găină. - Suceava : Editura George Tofan, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-625-158-7
913(498)(075.33)
CIP 2015-11395
 

CIP 384 

1885. MÂNDRUŢ, OCTAVIAN. Románia földrajza : tankönyv a


VIII. osztály számará / Mândruţ Octavian. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0079-6
913(498)(075.35)
CIP 2015-12692

1886. MOSOROCEANU, CRISTIAN-LIVIU. Geografia şi istoria


Aninei / Cristian-Liviu Mosoroceanu, Alin Muntean. - Timişoara : Eubeea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-673-321-5
913(498 Anina)
94(498 Anina)
CIP 2015-12821

1887. NEGUŢ, SILVIU. Geografie : manual pentru clasa a VIII-a /


Silviu Neguţ, Gabriela Apostol, Mihai Ielenicz. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4907-2
913(498)(075.33)
CIP 2015-10833

1888. POPA, IONUŢ. Ghid turistic de buzunar : Transfăgărăşan /


Ionuţ Popa. - Bucureşti : Creative Publishing, 2015
ISBN 978-606-93818-9-2
913(498)(23 Făgăraş)
7.047:625.711.1(498)(23 Făgăraş):77
625.711.1(498)(23 Făgăraş)
CIP 2015-10615

1889. SIEA, ADRIAN. City walking guide Constanţa / Adrian Siea ;


layout design: Alin Siea ; trad.: Irina Apetrei. - Lazu : City Walk, 2015
ISBN 978-606-93507-4-4
913(498 Constanţa)(036)
CIP 2015-11646
 

CIP 385 

1890. Ţara Gugulanilor : studii de etnoarheologie, etnografie şi


etnoistorie / ed.: Gheorghe Lazarovici, Adrian Ardeţ. - Cluj-Napoca : Mega, 2015
ISBN 978-606-543-605-3
Vol. 1. - 2015. - Bibliogr. - ISBN 978-606-543-606-0
913((498-35 Caraş-Severin)
39(498-35 Caraş-Severin)
CIP 2015-11556

1891. ZILELE JUDEŢULUI SATU MARE (2014 ; Satu Mare). Zilele


judeţului Satu Mare : ediţia a II-a, 20-22 iunie 2014 = Szatmari megyenapok :
II. kiadás, 2014 június 20-22 = Das Sathmarer kreisfest : 2. auflage, 20.-22.
juni 2014 = The celebration days of Satu Mare county : second year, june 20-
22 2014 / Consiliul Judeţean Satu Mare. - Satu Mare : Editura Someşul, 2015
ISBN 978-973-8939-42-4
913(498-35 Satu Mare)(084)
CIP 2015-11989

929 Biografii. Genealogie. Heraldică

1892. BARAGA, CRISTINA. Viaţa ca o poveste Leonhardt / Cristina


Baraga. - Bacău : Adan Publishing, 2015
ISBN 978-606-92626-0-3
929.53
CIP 2015-10397

1893. FAUR, VIOREL. Contribuţia cărturarului Moise Popoviciu


(1865-1948) la cunoaşterea istoriei românilor din sudul Bihorului / Faur
Viorel. - Oradea : Editura Universităţii din Oradea, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-10-1560-3
929 Popoviciu,M.
CIP 2015-12203

1894.Omagiu. Matiu, Paul. In memoriam Paul Matiu / coord.:


Gabriela Matiu. - Caracal : Editura Hoffman, 2015
Index
ISBN 978-606-615-947-0
929 Matiu,P.
CIP 2015-10405
 

CIP 386 

1895. KOROLIOVA, VERA. O lumină de bucurie într-o lume a


tristeţii : viaţa mitropolitului Iosif de Alma-Ata şi Kazahstan / Vera Koroliova ;
trad. din lb. rusă de prof. Ioan Dorin Ursu. - Timişoara : Nepsis, 2015
ISBN 978-606-92371-9-9
929
CIP 2015-12135

1896. MEZDREA, DORA. Nae Ionescu : biografia / Dora Mezdrea. -


Bucureşti : Eikon, 2015-
4 vol.
ISBN 978-606-711-266-5
Vol. 1. - 2015. - Bibliogr. - Index. - ISBN 978-606-711-293-1
14(498) Ionescu,N.
929 Ionescu,N.
CIP 2015-12228

1897. ZOICAN, STELIAN. Pe firul vieţii : popas aniversar - 72 / pr.


Stelian Zoican. - Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4707-6
929
CIP 2015-10757

930 Ştiinţa istoriei

1898. GHIŢESCU, MELANIA-GEORGIANA. Dicţionar român-


francez/francez-român de termeni arhivistici / Ghiţescu Melania-Georgiana. -
Craiova : Sitech, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-11-4717-5
81'374.2:930.25=133.1=135.1
81'374.2:930.25=135.1=133.1
CIP 2015-10877
 

CIP 387 

1899. A történész műhelye / ed., pref.: Kovács Kiss Gyöngy. - Cluj-


Napoca : Komp-Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-773-001-2
930
CIP 2015-11397

1900. ZUB, ALEXANDRU. Istorie şi istorici în România interbelică /


Alexandru Zub. - Ed. a 3-a. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Index
ISBN 978-606-714-135-1
930(498)"1918/1944"
94(498)"1918/1944"
CIP 2015-12207

94(100) Istorie universală

1901. BĂLUŢOIU, VALENTIN. Istorie : manual pentru clasa a X-a /


Băluţoiu Valentin. - Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0045-1
94(100)(075.35)
CIP 2015-10695

1902. CASTLEDEN, RODNEY. Conflicte care au schimbat lumea /


Rodney Castleden ; trad.: Raphael Cîrlig. - Bucureşti : Meteor Publishing, 2015
2 vol.
ISBN 978-606-8653-27-3
Vol. 1 : De la Războiul Troiei la Revoluţia Franceză. - ISBN 978-606-
8653-28-0
Vol. 2 : De la Războaiele Napoleoniene la Războiul din Irak. - ISBN 978-
606-8653-29-7
94(100)
CIP 2015-10774 - CIP 2015-10775
 

CIP 388 

1903. DUMITRESCU, NICOLETA. Istorie : manual pentru clasa a


IX-a / Dumitrescu Nicoleta, Manea Mihai, Bojică Ovidiu Cătălin. - Bucureşti :
Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0087-1
94(100)(075.35)
CIP 2015-12706

1904. DUMITRESCU, NICOLETA. Törtenelm : tankönyv a IX.


osztály számára / Dumitrescu Nicoleta, Manea Mihai, Bojică Ovidiu Cătălin. -
Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0088-8
94(100)(075.35)
CIP 2015-12705

1905. OANE, SORIN. Istorie : manual pentru clasa a VII-a / Sorin


Oane, Maria Ochescu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4915-7
94(100)(075.33)
CIP 2015-10841

1906. STAN, MAGDA. Memorator de istorie pentru clasele a V-a şi a


VI-a / Magda Stan, Cristian Vornicu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-939-5
94(100)
94(100+4)
CIP 2015-12619

1907. STAN, MAGDA. Memorator de istorie pentru clasele a XI-a, a


XII-a şi Bacalaureat / Magda Stan, Cristian Vornicu. - Bucureşti : Editura
NICULESCU, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-942-5
94(100)(075.35)
CIP 2015-12621
 

CIP 389 

94(4/9) Istoria pe ţări individuale

1908. Când Europa arde... / Ion Calafeteanu (coord.), Gheorghe Neacşu,


Teodora Stănescu-Stanciu, Daniela Osiac. - Bucureşti : Editura Institutului
Revoluţiei Române din Decembrie 1989, 2015
ISBN 978-606-8684-03-1
94(4)
CIP 2015-11925

1909. CRISTEA, ION. Ce am scris, am scris! / Ion Cristea. - Arad :


Carmel Print, 2015
ISBN 978-973-7738-78-3
821.135.1-32
94(569.4)(0:82-32)
2
CIP 2015-12732

1910. ILIBAGIZA, IMMACULÉE. Mărturie din iad : în mijlocul


genocidului din Rwanda / Immaculée Ilibagiza şi Steve Erwin ; trad.: Diana
Dumitru ; pref.: Wayne W. Dyer, Marian Voicu. - Bucureşti : Corint Books, 2015
ISBN 978-606-8723-10-5
94(675.98)(0:82-94)
CIP 2015-10638

1911. MATEI, ADRIAN. Imperiul bizantin în secolul al VII-lea :


împăratul militar Heraklios / Adrian Matei ; pref.: Cristian Şandor. - Arad :
Azbest Publishing, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-93920-5-8
94(495.02)"06"
CIP 2015-12222
 

CIP 390 

1912. MONDON, CHRISTINE. Rudolf de Habsburg : Mayerling sau


Sfârşitul unui imperiu / Christine Mondon ; trad.: Diana Morăraşu ; pref.: Petre
Otu. - Bucureşti : Corint Books, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8723-09-9
94(430)"15" Rudolf II de Habsburg
94(437)
94(439)
CIP 2015-10639

1913. Nemzetmentők vagy megalkuvók? : kollaboránsok a magyar


történelemben / ed., pref.: Hermann Róbert. - Cluj-Napoca : Komp-Press, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-773-000-5
94(439)
CIP 2015-11396

1914. RUSU ABRUDEANU, ION. Pacostea rusească : note istorice,


impresii, documente şi scrisori în legătură cu războiul nostru / Ion Rusu
Abrudeanu. - Bacău : Vicovia, 2015
ISBN 978-606-8541-78-5
94(498+47)
CIP 2015-11476

1915. SIMMS, BRENDAN. Europa : lupta pentru supremaţie, de la


1453 până în prezent / Brendan Simms ; trad. de Lucia Popovici. - Iaşi : Polirom,
2015
Index
ISBN 978-973-46-5360-7
94(4)"1453/2015"
CIP 2015-10940
 

CIP 391 

94(498) Istoria României

1916. ANDRONACHE, ŞTEFAN. Tecuciul în documente şi


publicaţii : de la 1 septembrie 1435 la 31 decembrie 1900 / Ştefan Andronache. -
Tecuci : Grapho Press, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-8128-76-4
94(498 Tecuci)"1435/1900"(093.2)
CIP 2015-11895

1917. BALINT, COSTEL. Barbara legiune apusă / Costel Balint. -


Timişoara : Eurostampa, 2015
ISBN 978-606-32-0008-3
94(498)"1991"
CIP 2015-10401

1918. BĂLUŢOIU, DANIEL SORIN. Revolta minerilor din 13-15


iunie 1990 / Băluţoiu Daniel Sorin. - Iaşi : PIM, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-13-2383-8
94(498)"1990"
CIP 2015-12035

1919. BOTA, CRISTIAN FLORIN. Comuna Galda de Jos :


secvenţiar istoric şi imagistic / Cristian Florin Bota, Gabriela Mircea. - Alba-
Iulia : Altip, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-117-529-4
94(498 Galda de Jos)
CIP 2015-11589

1920. BOTA, CRISTIAN FLORIN. Odinioară în Vinţu de Jos /


Cristian Florin Bota. - Ed. a 3-a, rev. - Alba-Iulia : Altip, 2015
ISBN 978-973-117-532-4
930.24:94(498 Vinţu de Jos)(084)
CIP 2015-12729
 

CIP 392 

1921. BULEI, ION. A short history of Romania / Ion Bulei ; trad.:


Radu Liviu. - Ed. a 4-a, rev. - Bucureşti : Meronia, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-750-005-9
94(498)
CIP 2015-12025

1922. CHERCIU, CEZAR. Ţara Vrancei : o istorie a obştilor


răzăşeşti / Cezar Cherciu. - Galaţi : Axis Libri, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8719-08-5
94(498 Ţara Vrancei)
CIP 2015-12876

1923. CIUVICĂ, MUGUR. Zece ani răi / Mugur Ciuvică. - Bucureşti :


Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-959-2
94(498)"21"
821.135.1-92
CIP 2015-10518

1924. DAMIAN, OTILIA ŞTEFANIA. Antonio Possevino e la


Transilvania tra censura e autocensura / Otilia Ştefania Damian ; prefazione:
prof. dr. Lorenzo Renzi. - Cluj-Napoca : Editura Academia Română. Centrul de
Studii Transilvane, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-8694-04-7
94(498.4)"15"
CIP 2015-10546

1925. HAŢEGANU, IOAN. Pavel Chinezu / Ioan Haţeganu. -


Timişoara : Artpress : Banatul, 2015
ISBN 978-973-108-635-4
ISBN 978-606-8385-08-2
94(498) Chinezu,P.
929 Chinezu,P.
CIP 2015-10932
 

CIP 393 

1926. IACOB, DAN DUMITRU. Avere, prestigiu şi cultură materială


în surse patrimoniale : inventare de averi din secolele XVI-XIX / Dan Dumitru
Iacob. - Iaşi : Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-714-154-2
94(498)"15/18"
330.522.6(498)"15/18"
CIP 2015-12629

1927. Ioan Axente Sever (1821-1906). - Sibiu : Casa de Presă şi Editură


Tribuna, 2015
ISBN 978-973-7749-71-0
94(498.4)"18" Sever,I.A.
929 Sever,I.A.
CIP 2015-12155

1928. KING, CHARLES. Marea Neagră : o istorie / Charles King ;


trad. de Dorian Branea şi Cristina Chevereşan. - Iaşi : Polirom, 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-973-46-5524-3
94(262.5)
CIP 2015-10861

1929. Mathias Bell : comitatul Timişului / ed. îngrijită de Ioan


Haţeganu ; trad. din lb. lat.: Loredana Milincu. - Timişoara : Artpress : Banatul,
2015
ISBN 978-973-108-634-7
ISBN 978-606-8385-07-5
94(498.5)
CIP 2015-10589

1930. OANE, SORIN. Istorie : manual pentru clasa a IV-a / Sorin


Oane, Maria Ochescu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4914-0
94(498)(075.33)
CIP 2015-10840
 

CIP 394 

1931. OANE, SORIN. Istorie : manual pentru clasa a VIII-a / Sorin


Oane, Maria Ochescu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
ISBN 978-973-50-4916-4
94(498)(075.33)
CIP 2015-10842

1932. OANE, SORIN. A Románok történelme : tankönyuv a VIII.


osztály számára / Oane Sorin, Ochescu Maria. - Bucureşti : Editura Didactică şi
Pedagogică, 2015
ISBN 978-606-31-0080-2
94(498)(075.33)
CIP 2015-12693

1933. Pagini din istoria neamului nostru românesc / tipărite cu


binecuvântarea Părintelui Pimen, Arhiepiscop al Sucevei şi Rădăuţilor. - Suceava :
Editura Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, 2015
3 vol.
ISBN 978-606-734-018-1
Vol. 1. - 2015. - ISBN 978-606-734-019-8
Vol. 2. - 2015. - ISBN 978-606-734-020-4
Vol. 3. - 2015. - ISBN 978-606-734-021-1
821.135.1-93-32
94(498)(0:82-93-32)
CIP 2015-13021 - CIP 2015-13022 - CIP 2015-13023

1934. PĂUN, ŞTEFAN. Revoluţia Română din 1989 la Bucureşti :


schimbarea centrului de putere / Ştefan Păun, Corneliu Mihail Lungu, Alexandru
Ocşa. - Bucureşti : Editura Institutului Revoluţiei Române din Decembrie 1989,
2015
ISBN 978-606-8684-06-2
94(498 Bucureşti) "1989.12"
323.27(498 Bucureşti) "1989.12"
CIP 2015-11922

1935. RĂDUŢIU, AUREL. Romos (jud. Hunedoara) : file de cronică -


1850-1950 / Aurel Răduţiu. - Deva : Editura Episcopiei Devei şi Hunedoarei, 2015
ISBN 978-606-8692-11-1
97(498 Romos)"1850/1950"
CIP 2015-11648
 

CIP 395 

1936. Revoluţia română pe înţelesul tuturor românilor : manual


cetăţenesc / coord.: Claudiu Iordache. - Bucureşti : Editura Institutului Revoluţiei
Române din Decembrie 1989, 2015
ISBN 978-606-8684-09-3
94(498)"1989"
CIP 2015-10580

1937. SCARLAT, AUREL. Cercul vicios / Aurel Scarlat. - Galaţi :


Phoebus, 2015
ISBN 978-606-8711-03-4
94(498)
CIP 2015-12011

1938. Sieben Hauptthemen für Rumänien im Jahr 2014 / Dan


Dungaciu, Vasile Iuga, Marius Stoian (Koordination) ; trad.: Alex Gröblacher,
Andreea Neacşu şi Thomas Kleininger. - Bucureşti : Editura RAO, 2015
ISBN 978-606-609-957-8
94(498)
CIP 2015-10520

1939. STAN, MAGDA. Memorator de istorie pentru clasele a IX-a şi


a X-a / Magda Stan, Cristian Vornicu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-941-8
94(498)(075.35)
CIP 2015-12618

1940. STAN, MAGDA. Memorator de istorie pentru clasele a VII-a şi


a VIII-a / Magda Stan, Cristian Vornicu. - Bucureşti : Editura NICULESCU, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-748-940-1
94(498)(075.33)
94(100)(075.33)
CIP 2015-12620
 

CIP 396 

1941. Supravieţuind comunismului : istorie, memorie, uitare : studii,


mărturii, portrete / coord.: Mihai Gheorghiu, Maria Mateoniu. - Bucureşti :
Eikon, 2015
ISBN 978-606-711-287-0
94(498)
329.15(498)
CIP 2015-12247

1942. TEODOR, DAN GH.. Dodeşti-Vaslui : o aşezare din epoca


migraţiilor / Dan Gh. Teodor ; indice general de Alexandrina Ioniţă. - Iaşi : Casa
Editorială Demiurg, 2015
Bibliogr.
Index.
ISBN 978-973-152-297-5
94(498 Dodeşti)
CIP 2015-11308

1943. TOADER, ALEXANDRA. Cultul personalităţii lui Gheorghe


Gheorghiu-Dej (1944-1965) / Alexandra Toader. - Iaşi : Editura Universităţii "Al.
I. Cuza", 2015
Bibliogr.
Index
ISBN 978-606-714-145-0
94(498)"19" Gheorghiu-Dej,Gh.
929 Gheorghiu-Dej,Gh.
329.15(498) Gheorghiu-Dej,Gh.
CIP 2015-11424

1944. TUDORANCEA, RADU. Frontul de acasă : propagandă,


atitudini şi curente de opinie în România primului război mondial / Radu
Tudorancea. - Bucureşti : Eikon, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-711-292-7
94(498)"1914/1918"
CIP 2015-12263
 

CIP 397 

1945. Viaţa cotidiană în Sibiul secolului XIX-XX / coord.: Mihaela


Grancea, Ioan Popa. - Sibiu : Astra Museum, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-733-077-9
94(498 Sibiu)"18/19"
39(498 Sibiu)"18/19"
CIP 2015-11670

1946. VINTILĂ-GHIŢULESCU, CONSTANŢA. Evgheniţi, ciocoi,


mojici : despre obrazele modernităţii româneşti : 1750-1860 / Constanţa
Vintilă-Ghiţulescu. - Ed. a 2-a. - Bucureşti : Humanitas, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-4881-5
94(498)"1750/1860"
394(498)"1750/1860"
CIP 2015-10456

1947. VINTILĂ-GHIŢULESCU, CONSTANŢA. Patimă şi desfătare :


despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească : 1750-
1860 / Constanţa Vintilă-Ghiţulescu. - Bucureşti : Humanitas, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-973-50-4955-3
94(498)"1750/1860"
316.728(498)"1750/1860"
CIP 2015-12850

1948. VLAD, GHEORGHE. "Sfânta" : viaţa doamnei Elena Cuza /


Gheorghe Vlad. - Alexandria : Cartea Ortodoxă, 2015
Bibliogr.
ISBN 978-606-529-263-5
94(498)"18" Cuza,E.
929 Cuza,E.
CIP 2015-11362
 

CIP 398 

INDEX DE NUME

Abeaboeru, Petre - 508, 1845


Achim, Alaviana - 1210
Achim, George - 1432
Aciobăniţei, Maria (trad.) - 1391
Acterian, Jeni - 1408
Acu, Dumitru (ed.) - 1739
Adam, Nicolae - 1433
Adam-Delaplopu, Ion - 1434
Adamenko, Yaroslav (coord.) - 710-712
Adoamnei, Tamara - 163
Adumitrăcesei, Ioan - 413
Afloarei, Ion - 1435
Agafiţei, Andra Elena (trad.) - 1381
Agapiescu, Victor Viorel (pref.) - 47
Agăleanu, Lucian Corneliu - 1105
Agoşton, Silviu - 1846
Ah-Koon, Didier - 1097
Ahern, Cecelia - 1338
Ailincăi, Costică - 982
Aioanei, Liliana - 323
Airinei, Irina - 1436
Al Gareeb, Ofelia (trad.) - 1368
Albrich-Mavrocordato, Alice - 1395
Albu, Adriana - 876
Albu, Mihaela - 1278
Aldea, Silviu - 1081
Alecu, Ionel Ciprian (coord.) - 1022
Alembert, Jean Le Rond, D' - 94
Alex Daniel - 1437
Alexander, George - 1438
Alexandrescu, George (trad.) - 1378-1379
Alexandru, Horia (coord.) - 775
 

CIP 399 

Alexandru, Marian (coord.) - 451


Alexe, Dan Iulian - 1159-1160
Alexe, Nichita-Nicoleta - 1037
Alexoae, Mădălina - 1246
Amăriuţei, Alexandrina - 976
Ambrozie Iurasov, arhimandrit - 211
Amihăesei, Elena-Adina - 528-529
Amza, Sabina Mihaela - 530, 1279-1280
Anastasiu, Viorela - 1864, 1874
Ancu, Irina - 977
Ancuţă, Florica - 649
Andelin, Emanuel Ionel - 132
Anderson, David A. (ed.) - 179
Andone-Bontaş, Amalia - 414
Andreasen, M. L. - 159
Andreea Cătălina - 1439
Andreescu, Magda - 1101
Andrei, Elena - 531
Andrei, Ligia Maria - 402
Andrei, Radu - 10
Andrén-Sandberg, Ake - 910
Andriescu, Alexandru - 163
Andriescu, Ionel (pref.) - 823
Andriev, Sorina Octavia - 704
Andrioai, Gabriela - 1191
Andriţoi, Claudia - 29
Andriţoiu, Elena Nicoleta - 683
Andronache, Ştefan - 1916
Androne, Constanţa - 810-811
Andronic, Mădălina - 163
Anghel, Alexandru (trad.) - 184
Anghel, Cristian - 339
Anghel, Gabriela Alina - 519
Anghel, Ion - 846
Anghel, Ramona Elena (trad.) - 137
Anghel, Simona - 415
Anghelescu, Dan - 1440
Anghelescu, Mariana - 1441-1443
Angheluţă-Buzatu, Elena (trad.) - 1772
Antal, Diana S (ed.) - 839
 

CIP 400 

Antal, Imola - 524


Antohi, Ludmila (trad.) - 1108
Antonache, Ioana - 1751
Antonescu, Ana (trad.) - 1417
Antonescu, Ligia - 717
Antonesei, Liviu - 532
Antonie de Suroj, mitropolit - 212
Antoniu, Irinel (trad.) - 1410-1411
Apan, Ioan Sorin - 686
Apetrei, Irina (trad.) - 1889
Apetrei, Mihaela (trad.) - 1373
Apostol, Constantin - 737, 744
Apostol, Gabriela - 1865, 1875-1876, 1887
Apostol, Mihaela-Simona - 326-328
Apostoloiu, Aurel - 1445
Aprotosoaie-Iftimi, Ana-Maria - 591
Ardeiu, Aurora Jeni - 416, 533
Ardelean, Alina Grigoriţa - 1053
Ardeleanu, Elena Roxana - 718
Ardeleanu, Ionuţ - 505
Ardeţ, Adrian (ed.) - 1890
Argeşeanu, Alin - 919
Argetoianu, Constantin - 343
Arghir, Mariana - 771
Arghirescu, Aurelia - 649
Ariton, Laura (trad.) - 359
Armenescu, Elena - 1751
Armentrout, Jennifer - 1339
Aronescu, Sanda (trad.) - 1662
Arsenescu, Cătălina - 886
Arsenie, Oliviu - 1282
Arsintescu, Iulia (trad.) - 1387
Arvinte, Vasile - 163
Asandului, Gabriel (coord.) - 503
Asimakopoulos, Kostas - 1817
Asimakopoulos, Kostas (pref.) - 1817
Asociaţia Biblică Română "Casa Bibliei" (Bucureşti) - 162
Asociaţia Foştilor Deportaţi în Bărăgan (Timişoara) - 325
Asociaţia Nectarie Protopsaltul - 213
Atanasiu, Nicolae - 975
 

CIP 401 

Atmananda, Swami - 308


Aurariu, Ion - 1447
Avanu, George - 1878
Avarvarei, Marcel - 980
Avram, Andrei (coord.) - 1184
Avram, Călin - 1283-1284, 1449-1450
Avram, Mariana (ref. şt.) - 1286
Avram, Vasile - 1161
Avrămescu, Costel - 1451
Azoicăi, Doina (ref. şt.) - 914

Baboi, Adrian - 508


Baciu, Corina Monica - 1004
Baciu, Remus-Virgil - 417
Badea, Daniela - 183
Baggott, Jim - 1340
Balacciu Matei, Jana (trad.) - 1819
Balcangiu-Stroescu, Andra-Elena - 850
Balint, Adrian - 989
Balint, Costel - 1917
Balló, József (ed.) - 353
Balogh, Natalia Monica - 1005
Baltador, Lia Alexandra - 392
Baltă, Nicolae (trad.) - 1423
Baltă, Ştefan - 940
Baluţă, Cristina (trad.) - 116
Bancu, Claudia Adriana - 649
Banner, Zoltán - 1094
Bantaş, Andrei (trad.) - 1369
Banu, Ioana (trad.) - 1347
Barabási, Tünde - 537
Baraga, Cristina - 1892
Barbone, Cerasela (trad.) - 1406
Barbu, Adriana il. (il.) - 1394
Barbu, Camelia - 538
Barbu, Felicia - 539-540
Barbu, Mădălina Elena - 1453-1454
Barbu, Silviu Gabriel - 430
 

CIP 402 

Barbu, Sorin T. (ref. şt.) - 910


Barna, Gábor (ed.) - 1218
Barsotti, Renzo - 57-59
Bartha, Csaba - 663
Basarab, Mircea - 160
Basford, Johanna - 1341-1342
Batali, Loretta-Giullia - 807
Baum, Frank - 1343
Băciuţ, Nicolae - 39
Bădălău, Teodor - 687
Bădescu, Adriana (TRAD.) - 851
Bădescu, Horia - 1456
Bădescu, Mihai - 418
Bădescu, Octav Sergiu - 1872
Bădescu, Tudor Mihai - 869
Bădiliţă, Cristian (pref.) - 196-197
Bădiliţă, Cristian (trad.) - 246
Băeţan, Gabriel Petru (pref.) - 1710
Băiaş, Cosmin Constantin (coord.) - 1281
Băiaşu, Dora - 647
Băieşu, Alina-Simona - 1054
Bălan, Elena - 148
Bălan, Horia (trad.) - 843
Bălan, Rada - 1211-1212
Bălan, Sabina - 637, 1637
Bălan, Tiberiu Ionuţ - 1457
Bălănean, Cristian - 309
Bălănescu, Sorina - 526
Bălăucă, Artur - 716, 719-721
Bălteanu, Dan - 1865
Băluţescu, Ramona - 214, 1141, 1458
Băluţoiu, Daniel Sorin - 1918
Băluţoiu, Valentin - 1901
Bănică, Matei (ed.) - 1135, 1138
Bănică, Ştefan-Cătălin - 507
Bărbieru, Nadia - 742
Bărbulescu, Aurelia - 541
Bărbulescu, Bogdan - 866
Bărbulescu, Constantin - 161
Bârliba, Dan Mihai - 1285
 

CIP 403 

Becali, Victor - 1006


Becherescu, Alexandra Dida - 975
Bechira, Sorin (il.) - 1633
Becker, Gary S - 359
Becu, Constantin - 934-935
Bedeleanu, Ion - 1459
Bedrosian, Nicoleta-Victoria - 480
Bejinariu, Irina-Laura - 542
Bel, Vasile - 215-216
Belciug, Smaranda - 2
Beldianu, Cristina - 543-553, 594, 681-682
Beldiman, Nicuşor - 245
Bellisario, Benedetta - 1402
Bellu, Alberto Simon - 1460
Bellu, Nory - 1460
Belmondo, Ariadne - 1461
Belu, Ionela - 1462
Bem, Cătălin - 1839
Bencze, László - 135
Bendic, Vasile - 936
Benea, Maria Laura - 796
Benea, Tatiana (trad.) - 1823
Benedicto, Marcos de (ed.) - 1108
Benescu, Sorin - 217
Benta, Adrian - 1045
Benta, Mihaela - 1045
Bentu, Elena - 594
Berbeceanu, Gabriela - 554, 585, 615
Berdilă, Anica - 329
Berechet, Daniela - 603-604
Berke, Joseph - 104
Berkesy, László - 1833
Berteşteanu, Şerban Vifor Gabriel - 878-879
Berto, Lena - 1463
Berzonsky, Vladimir - 283
Beşa, Cătălina Elena - 847
Bevere, Lisa - 218
Bezdîga, Corina - 1464
Bianu, Corin - 1465
Bicher, Daniela - 1079
 

CIP 404 

Bichicean, Gheorghe - 46
Bilic, Mihaela - 848
Birnea, Ion - 1118
Biró, Anna Juliana - 895
Birta, Alina - 748
Bistran, Mihaela (coord.) - 1686
Bişag, Alexandru-Ştefan - 1467
Bita-Giulea, Ioana (graf.) - 1072
Bîzdîră, Mimi - 555, 849
Black, Benjamin - 1344
Blaga, Sorin Nicu - 1468
Blăjuţ, Eugen (trad.) - 259
Blidariu, Teodora - 480
Blohorn-Brenneur, Beatrice (coord.) - 463
Boancă, Gheorghe - 916
Bobâlcă, Claudia - 385
Boca, Mădălina - 1469
Boccaccio, Giovanni - 1403
Bochenski, Joseph-Maria - 156
Bocoş, Muşata (coord.) - 1038
Bodiceanu, Ucu - 1879
Bodnar, Dana Cristina - 897
Bodnar, Traian - 897
Bogdan, Camelia - 420
Bogdan, Ioana-Anca (trad.) - 222
Bogdan, Octavian-Ioan - 937
Bogdan, Ştefania Mihaela - 1007
Bogdan, Virginia (trad.) - 1769
Bogdevich, Oleg (ed.) - 707
Boitor, Cornel Gh. (coord.) - 897
Bojică, Ovidiu Cătălin - 1903-1904
Bökös, Emese (trad.) - 1099, 1102
Bold, Adriana - 844
Boldur, Dimitrie-Ovidiu - 1087
Boldureanu, Gabriela (coord.) - 43
Bolfă, Lorena Elena - 132
Boloş, Vasile - 938
Bonciocat, Şerban (foto.) - 1086
Bondoroi, Robert (coord.) - 1194
Bonington, Chris (pref.) - 1383
 

CIP 405 

Boran, Sorina - 798


Borchin, Mirela Ioana (ed.) - 1547
Borcia, Constantin M. - 1470
Bordás, Mária - 219
Borduşanu, Sorin - 1436
Borg, James - 105
Boriga, Gabriel Florin - 1162
Boriga, Neculae-Alexandru - 1162
Boroi, Alexandru - 415
Boroi, Gabriel - 421, 446
Borşan, Tudor - 769
Bortaş, Victor V. (graf.) - 1519-1520
Borugă, Ovidiu - 873
Borzási, Dávid (trad.) - 290-291
Boşcoianu, Mircea - 1011
Boşman, Gino (pref.) - 1041
Boşonea, Georgeta - 556, 1286-1287
Bota, Cristian Florin - 1919-1920
Botar, Radu - 1471
Botescu, Mihai (graf.) - 325
Botez, Adrian - 1472-1473
Botezatu, Emanuel (trad.) - 1404
Botoca, Corina - 939
Boţan, Adrian - 716
Boţian, Elisabeta (coord.) - 440
Boţianu, Alexandru-Mihail - 830
Boţianu, Petre Vlah-Horea - 830
Boukhemacha Mohamed Amine - 803
Bozçalîşkan, Ali (pref.) - 1863
Branc, Dumitru - 1474
Brancu, Maria - 557
Branea, Ana Despina - 1142
Branea, Dorian (trad.) - 1928
Branişte, Ene - 220
Branişte, Nicolae - 1475-1476
Brannan, Neil - 1192
Braşcanu, Paul - 966
Bratsou, Angela (trad.) - 1818
Bratu, Silvia (trad.) - 105
Brătucu, Eugen - 906
 

CIP 406 

Brânduşoiu, Maria - 810-811


Brânzaru, Simona (trad.) - 1413
Breaz, Maria Alina - 1477
Breban, Nicolae - 1478
Brebeanu, Alina Loredana (trad.) - 1420
Broşteanu, Adeluţa - 559
Brumă, Petru - 1479
Brzezinski, Piotr - 874
Bucă, Marin - 1247-1249
Bucheru, Ion - 1480
Bucin, Mircea - 47
Bucin, Mircea (ed.) - 47
Buciu, Dan - 1120
Buciu-Stoian, Aristiţa - 1481
Bucşa, Camelia - 329
Bucur, Florina - 963
Bucur, Iulia Andreea - 1023
Bucuroiu, Răzvan - 221
Bucuroiu, Răzvan (pref.) - 102
Bud, Florica - 1751
Bud, Nicolae - 961
Budac, Camelia - 520
Budan, Constantin - 974
Budeanu, Cătălin - 720
Budică, Ilie - 1482
Buffon, Georges Louis Leclerc - 94
Buga, Ion - 1483
Bugarschi, Stevan - 348
Bugarski, Ioţa - 1121
Buică, Viorica (text) - 1086
Bujancă, Gabriel - 978
Bujdoiu, Nicolae Răzvan (coord.) - 483
Bujgoi, Anişoara - 1288
Bulat, Virgil - 39
Buldum, Elena - 1484
Bulei, Ion - 1921
Bulgakov, Sergej Nikolaevich - 222
Bullas, Daniela (trad.) - 1611
Bumbac, Marius - 789
Buna, Maria - 566
 

CIP 407 

Bunescu, Mircea - 1143


Bunescu, Mircea (foto.) - 1143
Bura, Marian - 829
Burada, Marinela - 1182
Burghelea, Cristina - 1008
Burgui, Traian Mihăiţă - 1485-1486
Burlibaşa, Mihai - 897, 897
Burţun, Dumitru - 1016
Buruiană, Daniela Laura - 940
Buruleanu, Dan Nicolae - 1847-1848
Burzo, Ioan - 788
Busuioc, Ani-Eliza (il.) - 299
Buşoiu, Michaela (trad.) - 1421
Buşteagă, Marinela - 542
Butacu, Claudiu - 1067
Butnaru, Andreea Laura - 1122
Buzaşi, Ion - 223
Buzdugan, Alina - 323

Caba, Gina - 744


Cabas, George (ed.) - 672
Cabellon, Margarita R. (ed.) - 179
Cadiş, Mihaela - 403, 1009
Caităr Ghioldum, Constanţa - 1487
Calafeteanu, Ion - 1908
Calafeteanu, Ion (ed. şt.) - 435
Calciu, Alexandru (trad.) - 1426
Calimac, Constantin (pref.) - 1710
Calinic Botoşăneanul, episcop al Iaşului (coord.) - 289
Calomfirescu, Ştefania Kory - 831
Calvet, Robert - 157
Camară, Iosif - 163
Camară, Iosif (ed.) - 163
Cambrea, Simona Claudia - 867
Camen, Dorin - 825
Camilleri, Andrea - 1404
Campbell, Joseph - 164
Canetti, Elias - 1396
 

CIP 408 

Canfield, Martha L. - 1424


Cantalamessa, Raniero - 224
Capalb, Dorina - 941
Capătă, Ioan - 165
Capotă, Liana - 1210
Caprini, Irinel (trad.) - 1340
Caproşu, Ioan - 163
Caracota, Nicu - 992-993
Caragiale, Ion Luca - 1488-1489
Caraman, Ilie - 568
Caratănase, Răzvan-Constantin - 1096
Caratănase, Răzvan-Constantin (graf.) - 1096
Carianopol, Miruna - 1211-1212
Carmen Sylva - 1490
Carnegie, Dale - 119
Carp-Ciocârdia, Radu Mircea - 942
Carpen, R. N. (ed.) - 1445
Carter, Philip - 106, 139
Cashore, Kristin - 1345
Castleden, Rodney - 30, 41, 1902
Catalina, Tiberiu - 1067
Catalina, Tiberiu (ed.) - 1067
Catană-Spenchiu, Ana - 163
Catargiu, Lia (trad.) - 1151
Catargiu, Magdalena - 422
Catrina, Alexandru Nicolae - 1010
Catrina, Ioana - 1010
Catrina, Nicolae - 312
Catrina, Octavian - 1010
Cavalcanti Filho, José Paulo - 1289
Cazacu, Irina Claudia - 567
Cazan, Manuela (trad.) - 1662
Căbuţi, Horia Alexandru (trad.) - 311
Căciulă, Camelia Maria - 696
Călin, Alina Mihaela - 890
Călin, Dragoş (coord.) - 463
Călin, Ion - 514
Călin, Maria - 1494
Călina, Stroie (coord.) - 1526
Călinescu, Corina - 1255
 

CIP 409 

Călugăriţa, Aurelia - 1193


Călugăriţă, Angelica - 569
Căpăţână, Alexandru - 1849
Căpăţână, Cristina - 868
Căpraru, Elena - 594
Cărburean, Diana (trad.) - 1817
Căruntu, Irina Draga (ref. şt.) - 886
Cătănescu, Adela Eugenia - 570
Cătuna, Ligia - 480
Cătunescu, Giorgiana Mihaela - 1055
Căzănel, Maria - 423
Câdă, Narcisa-Mihaela (text.) - 299
Cârlescu, Neculai - 424
Cârţu, Emil - 1330
Ceauş, Maria - 1495
Cega, Cristian Ilie - 1496
Cerbu, Vasile - 345
Cercel, Tiberiu - 1497
Cerchez, Adrian - 596
Cerchez, Emanuela - 3
Cernat, Manuela - 1144
Cernat, Manuela (foto.) - 1144
Cernea-Jerca, Vlad - 1498
Cernuşcă Miţariu, Sebastian (coord.) - 897
Cernuşcă-Miţariu, Mihaela (coord.) - 897
Ceunaş, Gigliola - 1290-1291
Chand, Nandika - 63-64, 688, 812
Chapman, Bob - 166
Cheagă, Dumitru - 425
Checheriţă, Ionel Alexandru - 850
Cheia, Gheorghe - 395
Chelariu, Romeu - 920
Chelaru, Carmen - 526
Chelaru, Diana - 1034
Chelu, Marin - 1499
Cherciu, Cezar - 1922
Chercotă, Vlad - 873
Cheregi, Ioan Vasile - 1500
Cheregi, Simona (colab.) - 904
Cheşcă, Ion - 736-737
 

CIP 410 

Cheval, Sorin - 705


Chevereşan, Cristina (trad.) - 1928
Chicea, Radu - 869
Chicu, Tatiana (trad.) - 129
Chifan, Cătălin (il.) - 1513
Chifu, Raluca (trad.) - 138
Child, Lee - 1346
Chimirel, Cristina Alexandra - 1501
Chindriş, Gabriel - 9
Chioariu, Mihaela Dana - 1502
Chioseaua, Gabriel - 1503
Chira, Minerva - 1504
Chirac, Virginia - 1126
Chirca, Dumitru - 571-572
Chircu, Sorina - 582, 658
Chircu, Sorina (coord.) - 582, 658
Chiriac, Anca - 874, 874
Chiriac, Aurel (ed.) - 1074
Chiriac, Jenică - 1505
Chiriac, Marinela (coord.) - 561-565
Chiriacescu, Rodica (red.) - 1247
Chiriacescu, Rodica (trad.) - 302
Chiriluţă, Bogdan Florin - 167
Chirimbu, Sebastian (coord.) - 673
Chiriţă, Cornel - 861
Chiriţă, Nelu - 168
Chiriţă, Roxana - 871
Chiriţă, Vasile (ref. şt.) - 871
Chiriţescu, Mara (trad.) - 1407
Chirtop, Petre - 738
Chiru, Adina Ştefania - 683
Chiru, Gabriela - 1047
Chiru, Oana - 1506
Chiruţă, Ermilia (coord.) - 1546
Chis, Timur - 790
Chiş, Anca (trad.) - 1081
Chiş, Ancuţa-Lăcrămioara - 1879
Chiş, Olga (coord.) - 1038
Chiţescu, Ion - 739-741, 746-747
Chiţoiu, Mihai-Dan (coord.) - 95
 

CIP 411 

Chiţu, Oana (trad.) - 1344, 1353


Chivu, Iulian - 1507
Christie, Agatha - 1347-1350
Chrzanovski, Laurent (text.) - 1117
Cichirdan, Petre (ed.) - 1790
Cihodaru, Patricia (trad.) - 308
Cimbru, Mihai - 226
Cincă, Valeria - 573
Cioacă, Cătălin - 1011
Ciobanaşu, Ioan - 716
Ciobanu Ilucă, Cristina - 1145, 1156
Ciobanu, Ana-Maria - 813-814
Ciobanu, Carmen - 1256
Ciobanu, Dragomir - 31
Ciobanu, Ghenadie (coord.) - 391
Ciobanu, Mihaela - 722-723
Ciobanu, Radu - 1508
Ciobotă, Gheorghe - 404-405
Cioc, Ion Bogdan - 946
Ciocan, Iulian - 1509
Cioceanu, Ştefan - 1064
Ciocioi, Gheorghiţă (trad.) - 229, 263, 295
Ciocoiu, Elena (trad.) - 1418
Cioflica, Smaranda Maria - 554, 574, 585, 615
Ciofu, Ruxandra - 975
Ciongaru, Emilian - 426
Ciorbaru, Adriana (trad.) - 41
Cioriciu, Iftene - 1510
Ciorîcă, Simona Genica N - 885
Ciornea, Carmen (coord.) - 48
Ciornoleţ, Andrei-Mircea - 1511
Ciortea, Sebastian - 1512
Ciotău, Violeta (trad.) - 104
Cistelecan, Alexandru (pref.) - 1780
Ciubară, Anamaria - 871
Ciubotaru, Florina - 1513
Ciucă, Bogdan Liviu - 470
Ciucă, Liviu Bogdan - 427-429, 489, 893
Ciucescu, Doru - 1514
Ciungradi, Dana - 107
 

CIP 412 

Ciupercă, Livia - 1292


Ciurumelescu, Simona - 1134
Ciuvică, Mugur - 1923
Cîrlig, Raphael Cristian (trad.) - 1902
Cîrstea, Mihaela - 1250
Cîrstea, Ştefan-Dragoş - 1012
Cîrstoiu, Monica Mihaela - 872
Clancy, Tom - 1351
Clark, Roland - 356
Clemente, Maricica Monica - 575
Cloud, Henry - 108
Coatu, Nicoleta (ed.) - 698
Cocir, Maria - 576-578
Cocişiu, Lucia (trad.) - 63-64, 688, 812, 1370-1371
Codescu, Carmen - 579
Codleanu, Victor Gheorghe - 724, 791
Codreanu, Norocel-Dragoş - 957
Codrescu, Ion - 1106
Codrescu, Răzvan (ed. şt.) - 102
Cogălniceanu, Maria - 1515
Coiciu, Mihai - 580
Colceriu, Ştefan - 163
Colda, Lucian-Dumitru - 305
Colibaba, Ştefan - 1211-1212
Colibar, Olimpia Mihaela - 989
Colin, Vladimir - 1516
Collin, Renaud - 1097
Colpoş, Mariana - 1123
Colta, Rodica - 1850
Columban, sfânt - 227
Coman, Alexandra - 169
Coman, Florentina - 1517
Coman, Mirela (coord.) - 710-712
Coman, Virgil (ed.) - 1863
Comarnic, Liliana - 4
Comănescu, Bogdan - 352
Comănescu, Cristian (coord.) - 897
Comişel, Ecaterina - 1210
Comoniţă, Vasile - 1518
Condillac, Étienne Bonnot de - 94
 

CIP 413 

Conforto, Giuliana - 1405


Constantin, Daniel - 313
Constantin, Daniel Sorin - 515
Constantin, Ion - 1056
Constantin, Marian - 805
Constantin, Sergiu-Bogdan - 1046
Constantin, Vlad Denis - 833, 903
Constantinescu, Elena - 1519-1520
Constantinescu, Gheorghe - 689
Constantinescu, Marilena (trad.) - 315, 320-321
Constantinescu, Marius - 1124
Constantinescu, Nicolae - 1251
Constantinescu, Nicolae (trad.) - 1059
Constantinescu, Saşa - 806
Constantinescu-Dobra, Anca - 406
Copeţchi, Bogdan - 1521
Copotoiu, Monica - 895
Corbeanu, Cornelia - 330, 1274, 1293-1294
Cordoş, Alexandru - 436
Cornilescu, Dumitru (trad.) - 162
Corpul experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (Bucureşti) -
371
Cortázar, Julio - 1425
Cosma Mitu - 1083
Cosma, Aurel - 690
Cosma, Flavia (trad.) - 1414
Cosma, Gheorghe - 1851
Cosma, Mircea - 516
Cosma, Rozalia - 1851
Cosmescu, Mihaela - 943
Cosmin, Smaranda (pref.) - 1422
Costache, Cosmina - 1522
Costache, Elena (postf.) - 300
Costache, Mirela Paula - 437
Costache, Tudor - 1523
Costanda, Graţiela - 1139
Costea, Iuliana (coord.) - 669
Costea, Radu (coord.) - 897
Costin, Adriana (trad.) - 692, 1088
Costreie, Sorin (coord.) - 155
 

CIP 414 

Coşmeleaţă, Mircea Ionuţ - 111


Coşuleţu, Mihail (graf.) - 1115
Coşulschi, Mirel - 5
Coteţ, Adriana - 584
Cotruţ, Andrei - 1098
Covali, Anatol - 1524-1525
Covei, Dragoş-Pătru - 725
Covel, Michael W. - 378
Coza, Daniela - 898
Cozlea, Laurenţiu - 900
Cozmei, Mihail - 526
Crai Nou. Concursul naţional "Alecsandriana - creativitate şi literatură" (9 ; 2015 ;
Bacău) - 1526
Craifaleanu, Iolanda-Gabriela - 967
Crasovschi, Axinia - 1295-1296
Crasovschi, Axinia (ed. şt.) - 1824
Crăciun, Cornel - 1146
Crăciun, Dan (trad.) - 121
Crăciun, Gavril - 32
Crăciun, Icu (coord.) - 1448
Crăciun, Iustin - 1852
Crăciun, Nicuşor (coord.) - 483
Crânguş, Anca Georgeta - 6, 772
Creangă, Alina (trad.) - 79, 82
Creangă, Ion - 1527
Creditori versus debitori : perspectiva hexagonului. Colocviu internaţional (Cluj-
Napoca ; 2015) - 438
Creiţaru, Adrian - 944
Creţu, Alina Ştefania (coord.) - 391
Cristache, Corina Marilena - 897
Cristănuş, Dumitru - 1528
Cristea Voiculescu, Alina - 1147
Cristea, Ion - 1909
Cristea, Nicolae - 407
Cristea-Şoimu, Maria - 994-996
Cristei, Cornel - 1138
Cristescu, Irene (trad.) - 1148
Cristescu, Irina (trad.) - 1065
Cristian, Corvin (foto.) - 1086
Crişan, Alexandru - 470, 1252-1254
 

CIP 415 

Crişan, Alina - 601


Crişan, Eugen - 439
Crişan, Marilena (colab.) - 904
Crîstici, Borislav G. - 691
Croitor, Vasilică (ed.) - 168, 208, 218
Croitoru, Alexandra Felicia Elena - 1195
Croitoru, Florin Valeriu - 1196
Croitoru, Gabriel (pref.) - 292
Croitoru, Grigorie M. - 1529
Croitoru, Lucia - 379
Croitoru, Raluca Larisa - 132
Cruceanu, Mircea - 1880
Cruceru, Ramona - 803
Crupenschi, Diana (trad.) - 1363
Csata, Andrea (coord.) - 394
Csegzi, Judit M. - 726-727
Csep, Katalin - 834-835
Cuc, Albiniţa - 912
Cuc, Rodica-Mirela - 1530
Cuca-Costeanu, Maria - 1197
Cuciureanu, Rodica (ref. şt.) - 859
Cucu, Edmond - 393
Cucu, Marcela - 586
Cucu, Vasile - 1881
Cullmann, Oscar - 228
Curta, Timea Ildikó (coord.) - 1686
Cutler, Howard C. - 314
Cuţaru, Caius - 230
Cuzencu, Loredana - 1255
Cuzmici, Loredana - 1297

D'Aquila, Gheorghe Luchian - 1531


Dalai Lama - 314
Damian, Otilia Ştefania - 1924
Damian, Veronica (red.) - 1860
Damon, Dwight F. - 857
Dancea, Janet - 1532
Danciu, Cornelia - 1193
 

CIP 416 

Danciu, Rodica - 921, 945


Dandes (coord.) - 1493
Daniel - 160
Daniel, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române - 170
Daniel,, patriarh al Bisericii Ortodoxe Române - 225, 285, 492
Danielescu, Aura (ref. şt.) - 560
Daniil de Kesariani, Vyronas şi Ymittos - 171
Daniil Stoenescu, episcop - 231
Danilă, Zamfira - 591
Daraban, Marian - 968
Dascălu, Mihai - 1533
Datcu, Iordan (ed.) - 1754
Dávid Kátai, Eszter (il.) - 1838
David, Dan - 1534
David, Daniel - 112, 135
Davidescu, Adriana Ana Maria (coord.) - 391
Davidescu, Gheorghe - 1535
Davidovici, Doru - 1536
Dawidowski, M. - 1099
Day, Sylvia - 1352
Dămăceanu, Romulus Cătălin (coord.) - 408
Dămean, Ileana Carmen - 719
Dănacu, Valerica - 987
Dănăilă, Natalia - 526
Dăncilă, Lucia - 1537
Dănciulescu, Sina - 1330
Dănescu, Emilia - 1538
Dănilă, Ioan - 1694
Dănilă, Puiu Gheorghe - 587
Dărăban, Maria (trad.) - 558
Dăscălescu, Anamaria (coord.) - 710-712
Dâscă, Dragoş (trad.) - 203
Deac, Iuliu - 1057
Deaconu, Ştefan - 430, 430
Decu, Vasile (trad.) - 363
Dediţă, Vasilica - 588
Delassus, Jean-Marie - 1409
Deligiorgis, Stavros (il.) - 1818
Deliu, Victoria - 589
Demeter, Ferenc (ed.) - 353
 

CIP 417 

Demirtas, Mehmet - 1019


Demşea, Dan - 375
Dénes, Melinda Andrea - 590
Denga, Yuriy (ed.) - 707
Deniz, Gabriela (trad.) - 164
Derdena, Mihai Stere - 1539
Derşidan, Ioan - 1540
Deseille, Placide - 233
Deselnicu, Dana Corina - 1013
Deshimaru, Taisen - 315
Dhôtei, Jean-Claude - 234
Diacon, Paula-Elena - 385
Diaconescu, Daniel - 1853
Diaconescu, Ion - 99
Diaconescu, Marius Bogdan - 113
Diaconescu, Traian (postf.) - 1299
Diaconu, Daniel - 858
Diaconu, Georgeta (ref. şt.) - 871
Diaconu, Ştefan (ed.) - 435
Diaconu, Valeria - 728, 922
Dieaconu, Daniel - 33
Diehl, Hans - 852
Diepolder, A. - 1099
Dima, Eugenia - 163
Dima, Milica - 979
Dima, Raluca - 912
Dima, Simona-Grazia (trad.) - 317
Dima, Traian - 441
Dima, Tudorel (coord.) - 109
Dimache, Alexandru-Nicolae - 807
Diminescu, Mihaela Amalia - 778
Dimitriu, Liliana - 903
Dimitriu, Sorin (pref.) - 397, 932
Dimoula, Kiki - 1818
Dinapogias, Athanasios - 524
Dinescu, Gheorghe - 909
Dinescu, Viorel - 742
Dinu, Constantin Cristian - 729
Dinu, Dumitru - 785
Dinu, Mădălina - 495
 

CIP 418 

Dinu, Violeta - 1541-1543


Dinuică, Doinel - 442
Dinulescu, Rodica - 1544
Dionisie, Ecaterina - 1270-1271
Doboş, Dănuţ - 235
Dobra, Sofia - 1252-1254, 1256
Dobre, Doina - 1300
Dobre, Dorel - 1125
Dobrean, Anca - 135
Dobrei, Florin (coord.) - 294
Dobrei, Mirela Florina - 592-593
Dobrescu, Adela Cătălina - 692
Dobrescu, Gabriela - 799
Dobrescu, Irina (il.) - 1506
Dobrescu, Laura - 786
Dobrescu, Tiberiu - 1107
Dodu-Savca, Carolina - 1545
Dolto, Catherine - 71
Domnişoru, Leonard L. (ed.) - 820
Donisă, Angelica - 1864
Donisă, Ioan - 1864
Donţu, Ionela - 1058
Dorcescu, Eugen - 1547
Dorian, Dumitru (trad.) - 244, 815, 841
Dorin, Cătălin - 1548
Dorin, Mihai (coord.) - 503
Dorobanţu, Nil - 172
Dosa, Daniela - 574, 595-597
Dósa, Tímea - 1834
Dragomir, Cosmin (foto.) - 1086
Dragomir, Cristian (ref. şt.) - 910
Dragomir, Mioara - 163
Dragomirescu, Ştefania (trad.) - 80, 1376
Dragoş, Gelu - 1549
Dragotă, Teodora (coord.) - 625
Dram, Constantin (pref.) - 1653
Draşovean, Florin (pref.) - 1839
Drăgan, Alexandra - 1014
Drăgan, Consuela Angela - 1198-1200
Drăgănicea, Alda - 1716-1717
 

CIP 419 

Drăghici, Alexandru - 1550-1551


Drăghici, Alin Marian - 853
Drăghici, Gabriela (trad.) - 1860
Drăghiţă, Rodica (coord.) - 644
Drăgilă, Ozana (coord.) - 644
Drăgoi, George - 582, 658
Drăgoi, Lucian - 480
Drejoi, Costel (trad.) - 1431
Drişcu, Mihai Corneliu - 1082
Driva, Fenia - 34
Druche, Ionuţ - 1083
Drugan, Gheorghe - 736
Drugă, Luminiţa - 1201, 1257, 1267
Drumea, Mihnea - 443, 521
Drumea, Mihnea (ed.) - 498
Duca, Adela (trad.) - 166
Duca, Emilian - 380-381
Duda, Vasile - 1084
Dukes Lee, Jennifer - 236
Duma, Lidia - 1552
Duma-István, András - 693
Dumas, Felicia (trad.) - 233
Dumea, Elena - 867
Dumitrache, Claudia - 580
Dumitrache, Marieta - 875
Dumitrache, Mihaela Adina - 897
Dumitrache, Silvia (trad.) - 359
Dumitraşcu Antoniu, Cristian - 344
Dumitraşcu, Dan Lucian - 876
Dumitraşcu, Ion - 1553
Dumitraşcu, Liviu - 7
Dumitrescu, Ana-Maria - 331
Dumitrescu, Constantina - 997-998, 1554
Dumitrescu, Costas - 1116
Dumitrescu, Daniela (antolog.) - 1452, 1455, 1614
Dumitrescu, Decebal - 1555-1556
Dumitrescu, Denisa - 792
Dumitrescu, Florin - 1557
Dumitrescu, Liana - 997-998
Dumitrescu, Nicoleta - 1903-1904
 

CIP 420 

Dumitrescu, Silviu Răzvan (ref. şt.) - 4


Dumitrescu-Buşulenga, Zoe - 1298
Dumitriu, Petre L - 1040
Dumitru, Dan - 1870-1871, 1874
Dumitru, Diana (trad.) - 1910
Dumitru, Ion M. (trad.) - 1315
Dumitru, Irina Magdalena - 867
Dumitru, Iulian - 1163
Dumitru, Lana Valeria (trad.) - 1429
Dumitru, Mariana - 237, 598
Dumitru, Mircea (coord.) - 155
Dumitru, Simona - 93
Dumitru, Valeriu - 1015
Dumitru-Palcus, Constantin (trad.) - 122, 1346
Dună, Ion - 1258
Dună, Monica - 1202-1203
Dună, Raluca - 1258
Dunca, Daniela (coord.) - 158
Dunca, Marilena - 527
Dunca, Petru (coord.) - 158
Dungaciu, Dan (coord.) - 1938
Dupaquier, Laurence - 1059
Duralia, Oana Alexandrina - 522
Duşa, Vasile - 947
Duţă, Oana-Adriana - 675
Dyer, Wayne W. (pref.) - 1910

Earar, Kamel Nazmi - 884


Educaţia în faţa marilor provocări. Conferinţă ştiinţifică (2015 ; Târgu-Jiu) - 599
Educaţie pentru părinţi şi protecţie pentru copii "Sa fii un părinte bun". Conferinţă
naţională (2015 ; Bucureşti) - 600
Eekhoud, Georges - 1410
Eftimiu, Florea - 173
Egri, Angela - 8
Egyed, Ákos (ed.) - 353
Eldrige, Emily (il.) - 324
Eminescu, Mihai - 1560
Emmanuel, François - 1411
 

CIP 421 

Enache, Iuliana (ed.) - 333


Enache, Laura (trad.) - 301
Enache, Nicoleta - 444
Enache, Roxana-Constanţa - 601
Enăchescu, Gheorghe - 1561
Enăchescu, Vladimir-Aurelian (pref.) - 407
Ene, Antoaneta (ed.) - 707
Enoiu, Răzvan (coord.) - 663
Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion. International conference
(2015 ; Galaţi) - 707
Epure, Liliana Lucia - 375
Epure, Marius - 470
Eretescu, Constantin - 694
Erhan, Elena (pref.) - 809
Ernestina, Daniel - 1562
Erwin, Steve - 1910
Essig, Kacsó Klára - 1094
Evu, Eugen - 1563

Faifer, Laurenţiu (postf.) - 1804


Falcă, Liliana - 602
Faluvégi, Ervin Zoltan - 773
Farcaş, Nicolae Bela - 1564
Farcaşiu, Alexandru-Titus - 909
Farcaşiu, Cătălina - 909
Faros, Filotheu - 114, 174
Farzikhosroushahi, Cristina (coord.) - 700
Faur, Viorel - 1893
Fazekas, József Tamás - 238
Făgăraş, Marius - 816
Fălie, Vasile - 774
Fărăgău, Beniamin - 239-241
Fărcaş, Dan Mircea - 900
Fântânariu, Mircea - 917
Fârţă, Dumitru - 683
Féder, Zoltán - 349
Fejér-Király, Georgely (coord.) - 394
Ferencz, Mária (ed.) - 353
 

CIP 422 

Ferenţ, Iordana (trad.) - 1349


Ferenţ, Ştefan (trad.) - 1349
Ferrante, Elena - 1406
Ferţadi, Marian (trad.) - 710-712
Fieraru, Sorin - 1565
Filimon, Ion - 853
Filip, Mioara Vasilica (coord.) - 1546
Filip, Petru - 1016
Filip, Petru (coord.) - 1016
Filip, Radu (trad.) - 123
Filip, Valeria (colab.) - 904
Filitti, Georgeta (pref.) - 1579
Fioretti, Phillipa - 1353
Firan, Florea (ed.) - 1314
Fischer, Iancu - 1207
Fisher, Brian E - 877
Fitzpatrick, Peg - 12
Fîlfănescu, Constantin - 603-604
Fîlfănescu, Sabina - 603-604
Fînaru, Sabina - 1299
Flămând, Dinu - 1566
Flămând, Dinu (ed.) - 1289
Fleury, Jean-Pierre - 1412
Floran, Ileana-Lucia - 1567
Florea, Alina (trad.) - 1662
Florea, Gelu (coord.) - 1843
Florea, Ionel - 1881
Florea, Mariana (coord.) - 1815
Florea, Nicoleta Valentina - 382
Florea, Silvia - 1204-1206
Florean, Nicoleta - 1190
Florescu, Vali (trad.) - 1365
Florescu, Veronica Maria - 1568
Flueraşu, Giorgiana Roxana - 605
Foarţă, Şerban (pref.) - 1693
Foca, Petrică-Lucian - 345
Focşeneanu, Anca (trad.) - 1830
Fodor, Daniela - 876
Follett, Ken - 1354
Foltaş, Remus - 1569
 

CIP 423 

Fotoetnografica. Tabără de creaţie (14 ; 2015 ; Valea Vişeului) - 1116


Francisc, Elena (ed.) - 154
Francisc, papă - 175
Franţ, Ioan - 606
Franţ, Ioan (ref. şt.) - 560
Frasin, Irina (coord.) - 37
Frîncu, Viorel - 695
Fuchs, Thomas - 1148
Fuhn, Ion - 827

Gable, Michelle - 1355


Gabor, Don - 333
Gabor, Elena - 115
Gache, Cristian (graf.) - 1073
Gache, Cristian (il.) - 1418
Gagea, Aurel - 1570
Gagey, Veronique (coord.) - 851
Gaidău, Mihai Sorin - 1571
Gaiu, Corneliu - 1084
Gal, Francisc (ed.) - 985
Galu, Aida - 527
Gamenţ, Niculae - 447
Gancz, Andrei (trad.) - 1409
Ganea, Mihai - 1572
Ganea, Mihai (pref.) - 1317
Ganga, Mircea - 730-731
García Márquez, Gabriel - 1426-1428
Garcia, Kami - 1356
Gardner, Joy - 116
Gasparotti, Carmen (ed.) - 820
Gaster, Theodor H (pref.) - 93
Gavril, Mihail - 176
Gavril-Jitaru, Oana - 607
Gavrilă, Marcela - 1104
Gavrilescu, Timea Karola (coord.) - 1055
Gavriloaiei, Doina-Iuliana - 793
Gavriluţ, Gabriel (trad.) - 187
Gavriş, Georgeta - 1573
 

CIP 424 

Găină, Cristina - 1884


Găină, Dorel (text) - 1076
Gălătuş, Ramona-Voichiţa - 948
Gălăţan-Jieţ, Dumitru - 242
Găleşanu, Corina (ref. şt.) - 896
Gâdiuţă, Corina (trad.) - 1402
Geacu, Sorin (pref.) - 695
Geană, Radu - 988
Geantă, Gheorghe - 1060
Geba, Maria (coord.) - 1071
Gedö, Elisabeta (il.) - 56, 66-69
Genescu, Antuza (trad.) - 1358
Genescu, Maria (trad.) - 310
Georgescu, Bogdan (trad.) - 1151
Georgescu, Claudiu Iulian (ref. şt.) - 1323
Georgescu, Cristina (ed.) - 397, 931-932
Georgescu, Dakmara - 608-609
Georgescu, Ion (coord.) - 870
Georgescu, Maria Ana - 334
Georgescu, Şerban (ed.) - 782
Ghelasie de la Frăsinei, ieromonah - 243
Gheo, Radu Pavel (trad.) - 1367
Gheorghişor, Ilie (trad.) - 159
Gheorghiu, Mihai - 1575
Gheorghiu, Mihai (coord.) - 1941
Gheorlan, Simona - 1126
Gherasim, Ovidiu (coord.) - 1022
Gherasim, Viorel - 827
Gherghescu, Jenica - 591
Gherghescu, Lucian - 591
Gherghina, Sergiu (postf.) - 358
Ghica, Ion - 736
Ghican, Vasile Sevastre - 1576
Ghidel, Aurelia - 610
Ghika, Nicolae D. - 1577
Ghinăraru, Cătălin (coord.) - 391
Ghinea, Doiniţa - 949
Ghioancă, Constantin - 180
Ghirocean, Aurel - 1578
Ghişe, Ciprian - 732
 

CIP 425 

Ghiţă, Andrea (trad.) - 1856


Ghiţă, Cornelia - 1300
Ghiţă, Ruxana - 29
Ghiţă, Violeta - 611-612
Ghiţescu, Melania-Georgiana - 1898
Ghiţescu, Vasile (pref.) - 1519-1520
Ghiuţă, Consuela (coord.) - 897
Ghiuţă, Ovidiu-Aurel - 1017
Gibran, Kahlil - 1826
Gigurtu, Olga - 1579
Gimanca, Daria Rodica - 613
Gindele, Robert - 1840
Ginghină, Carmen (coord.) - 881
Giorgiov, Adrian (ed.) - 290-291
Giraldo, Luz Mary - 1429
Giubega, Elona (coord.) - 669
Giurgincă, Andrei - 804
Giurgiu, Ecaterina - 1207
Giuriş, Larisa (coord.) - 669
Gîbu, Ana Maria - 1580
Gînsac, Ana-Maria - 163
Gîrleşteanu, George (coord.) - 628
Gîrneaţă, Anastasia - 1100
Glăvan, Mircea Costin (trad.) - 319
Glenn, Denise - 117
Gliga, Adriana (trad.) - 1416
Gliga, Mirona-Eugenia (coord.) - 1194
Gligor, Mihaela Romaniţa - 897
Glück, Gabriel - 901
Gogea, Vasile - 1581
Gogu, Constantin Radu - 803, 808
Goiceanu, Dorina - 1019
Goiceanu, Elena - 801
Goleman, Daniel - 316
Gomboş, Stelian (postf.) - 292
Gora, Nicoleta Luminiţa - 614
Goran, Laura (coord. şt.) - 637
Gordon, Vasile - 245
Gorjan, Ilie - 1582
Gorovei, Artur (pref.) - 1804
 

CIP 426 

Gorunescu, Valeriu - 1583


Goţiu, Mihai - 135
Govrin, Yosef - 1827
Graal Soft (Bucureşti) - 1155, 1183, 1352, 1356, 1385
Grama, Alin - 9
Grama, Oana - 470
Grancea, Mihaela (coord.) - 1945
Grataloup, Daniel (pref.) - 1117
Grava, Ruxandra - 1259
Grădinaru, Camelia (ed.) - 655
Grecu, Cristian Gheorghe - 616
Grecu, Dorina - 617
Grecu, Monica - 794-795, 1854
Grégoire de Tours, st. - 246
Gregory, Philippa - 1357
Grémillon, Hélène - 1413
Grig Y Raman - 1275
Grigore, Adina - 534-536
Grigore, Adina (coord.) - 1219-1221
Grigore, Cătălin - 235
Grigore, Cătălin (trad.) - 195
Grigore, Diana Carmen - 1301
Grigore, Raluca - 878-879
Grigorescu, Adriana - 648
Grigorescu, Felicia - 1076
Grigorescu, Felicia (text) - 1076
Grigorescu, Ioana (coord.) - 897
Grivu, Ovidiu - 1584
Gröblacher, Alex (trad.) - 1938
Grosu, Aurelia - 618, 1085
Groza, Anamaria - 448
Groza, Elena-Sorina (coord.) - 560
Grozea, Ioana - 975
Guggenheim, Peggy - 1070
Guiu, Mioara-Ketty - 442
Gulin, Cristinel Constantin - 1585
Güner, Akmolla - 1828
Guner, Akmolla (trad.) - 1523
Gut, A. - 1099
Guţu, Andreea - 1586
 

CIP 427 

Guţu, Vitalie - 980


Guzgă, Constantin - 1587
György, Ottilia (coord.) - 394
Gyula, Fábián (ed.) - 419

Hach, Elena - 420


Hador, Antoneta - 247
Hagău, Liana (coord.) - 1815
Hagin, Kenneth E - 181
Hagin, Kenneth E. - 182
Haja, Gabriela - 163
Halil, Arikan - 362
Halkos, George - 361
Haller, Alina-Petronela (coord.) - 408
Hanegraaff, Hank - 248
Hanţ, Antonela Dumitriţa - 1018
Hanţiu, Daniela (coord.) - 1106
Hanu, Cristian (trad.) - 118
Hapurne, Tania - 10
Haragîş, Ioana-Gabriela (trad.) - 558
Harghel, Georgiana (trad.) - 1341-1342
Harnack, Adolph von - 183
Harpa, Dumitru - 1588
Harris, Sam - 184
Hasdeu, Iulia (ed.) - 1490
Haşa, Gligor (pref.) - 1855
Haţeganu, Ioan - 1925
Haţieganu, Ioan (ed. şt.) - 1929
Hawking, Stephen W. - 770
Hay, Louise - 118
Hazaparu, Marius-Adrian (trad.) - 356
Hăncianu, Monica (ref. şt.) - 864
Hărătău, Lamya-Diana - 441
Hăulică, Dan (pref.) - 1298
Hébert, Louis-Philippe - 1414
Herban, Mihai Laurenţiu (coord.) - 254
Heredea, Liliana (colab.) - 904
Herman, Jacques (pref.) - 47
 

CIP 428 

Herman, Vlad (ed.) - 257, 298


Hermann, Róbert (ed.) - 1913
Hill, Napoleon - 119
Hilohi, Florin - 949
Hilohi, Sabina - 949
Hirschvogel, Werner - 1164
Hîrjeu, Nicoleta-Cristina - 816
Hoaghea, Adriana - 1260
Hobb, Robin - 1358
Hodiş, Silviu (ed.) - 198, 223, 309, 988, 1395, 1829
Hogea-Velişcu, Ileana - 619
Holban, Nina - 708, 930
Holden, Robert - 118
Holman, Andrei Corneliu (coord.) - 110
Holmes, Melisa - 324
Holmes, Melisa (il.) - 324
Hompot, Laszlo - 1883
Hongu, Maria - 620
Horasangian, Bedros (pref.) - 1718
Horga, Viorica (red.) - 139
Horgoş, Arsenie - 975
Horgoş, Aurel - 1589
Hornoiu, Gabriela - 1590
Horton, Michael - 283
Hosu, Ioan (ed.) - 335
Hotăranu, Lenuţa Daniela - 950-951
Hristea, Mihaela - 1302
Hurban, Paul Răzvan - 1165
Hurubă, Dumitru - 1591
Huşanu, Stratenia Simona (coord.) - 1446
Hutchinson, Patricia - 324
Huţanu, Elena - 817
Huţul, Ofelia (coord.) - 1075

Iacob, Dan - 1592


Iacob, Dan Dumitru - 1926
Iacob, Gheorghe - 621
Iacob, Ionela Gina - 1593
 

CIP 429 

Iacob, Sorin Cristian (graf.) - 1072


Iacobescu, Gabriel - 952
Iacobov, Corneliu - 376
Iamandescu, Ioan-Bradu - 880
Iamandi, Petru (trad.) - 1382
Ianc, Ancuţa (trad.) - 838
Iancu, Adrian - 1179
Iancu, Daniela - 622
Iancu, Ecaterina - 969
Iancu, Ioana (ed.) - 335
Iancu, Iulian - 807
Iancu, Luminiţa Smaranda (ref. şt.) - 896
Iancu, Svetlana (postf.) - 1741
Ianoşi, Ioan - 1869
Ibiş, Violeta - 1208
Ichim, Adriana - 1594
Iconomescu, Teodora - 1166
Ielenicz, Mihai - 1865, 1876, 1887
Iftimiu, Aurelian-Nicolae (trad.) - 170
Iftimoaei, Ciprian - 346
Igna, Radu - 35, 1855
Igna, Vasile (pref.) - 156
Ignat, Gina - 449
Ilaş, Paula (trad.) - 249
Ile, Viorel C. (ed.) - 101
Ilibagiza, Immaculée - 1910
Ilica, Anton (ref. şt.) - 560
Ilica, Carolina (antolog.) - 1315
Ilie, Elena - 554, 585, 615
Ilie, Florin - 450, 964, 1061
Ilie, Monica - 1127, 1180
Iliescu Gheorghiu, Cătălina (trad.) - 1560
Iliescu, Mădălina Gabriela - 836, 882
Ilin, Dana Ligia (trad.) - 314
Illyes, Ecaterina - 733
Iluţa, Mihaela (coord.) - 1686
Imre Tóth - 98
Incicău, Simion - 1850
Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti" (Bucureşti) - 1184
 

CIP 430 

International Conference on Nonlinear Operators, Differential Equations and


Applications (2015 ; Cluj-Napoca) - 734
International Students' Conference on Communication (2014 ; Cluj-Napoca) - 335
International summer school on materials for energy conversion (2015 ; Bucureşti)
- 775
Ion, Dumitru M. - 1596
Ion, Viorel - 897
Ionaş, Alexandru - 452-453
Ionaşcu, Jana - 1870-1871
Ionel, Aglaia - 818-819
Ionescu, Ana (ed.) - 1422
Ionescu, Anca Irina (trad.) - 130, 1598
Ionescu, Aureliu Răzvan - 1072
Ionescu, Camelia (coord.) - 897
Ionescu, Elena - 1597
Ionescu, Elena Margareta - 1598
Ionescu, Elena Valentina - 836, 882
Ionescu, Emilian - 1557
Ionescu, Gily (trad.) - 852
Ionescu, Ileana - 897
Ionescu, Ileana (coord.) - 897
Ionescu, Ion I. (pref.) - 855
Ionescu, Luiza - 383
Ionescu, Maria Ortansa - 1599
Ionescu, Nae - 1598
Ionescu, Răzvan Andrei - 249
Ionescu-Ciurumelea, Cornelia - 1600
Ionesei, Ana (trad.) - 124
Ionică, Maria - 1303
Ioniţă, Alexandra - 1601
Ioniţă, Alexandrina - 1942
Ioniţă, Irina - 7
Ioniţă, Laura Codrina - 526
Ioniţă, Liviu - 7
Iordache Roxana-Ionela - 1167
Iordache, Claudiu (coord.) - 1936
Iordache, Dumitru (ref. şt.) - 556
Iordache, Magdalena - 454
Iordache, Mircea - 1602-1603
Iordache-Baltag, Ioana - 1604
 

CIP 431 

Iordan, Alexandra Raluca (ref. şt.) - 715


Iordan, Daniela - 323
Iordan, Ionela - 777
Iordăchescu, Carmen - 623-624
Iosep, Ioan - 395
Iosifescu, Silvian (trad.) - 1135
Iova, Bogdan Florin - 1168-1169
Ipate-Toma, Cristina - 534-536
Irimia, Dumitru (ed.) - 1298
Isbăşescu, Mihai (trad.) - 1396
Ispas, Ştefan - 981
Ispas, Vasile - 1020
Issues in terms of ecology and its protection. Conferinţă internaţională (2015 ;
Galaţi) - 820
Istina, Lăcrămioara Elena - 1087
Istina, Marius-Alexandru - 1087
Istrate, Corina (coord.) - 745, 1261
Istrati, Mihaela (trad.) - 1343
Iştoc, Nicolae - 1605
Itu, Lucian Mihai - 842
Itzhaki, Moshe B. - 1829
Iuga, Vasile (coord.) - 1938
Iurcu, Mihail - 1606
Ivan, Adrian - 245
Ivan, Aurel (ref. şt.) - 887
Ivan, Elena-Daniela - 1304
Ivan, Ion - 384
Ivan, Mirela Valerica - 1305
Ivan, Ruxandra (coord.) - 342
Ivan, Sorin (pref.) - 619
Ivanov, Doina - 1209
Ivaşcu, Claudia - 186
Ivaşcu, Georgeta-Mihaela - 696
 

CIP 432 

Jacobson, Roy - 1359


Jaffé, Aniela (ed.) - 1397
Jakab, Albert Zsolt (ed.) - 353, 419
Jakob, Michael - 883
Jansen, Diana - 1360
Jaradat, Mohammad - 1028
Jela, Doina (pref.) - 1598
Jenkins, Jerry B. - 1361
Jercea, Valentina - 1263
Jeufroy, Évelyne Bissone - 142
Jianu, Marilena - 755
Jicu, Adrian (pref.) - 1290-1291
Jimborean, Mirela Anamaria - 990
Jinga, Cristina (trad.) - 1398
Jinga, Viorel - 901
Jireghie, Virgiliu - 627
Jităreanu, Gerard - 982
Jitian, Simion - 796
Johanssón, Jón Freyr - 675
Johnson, Pete - 1362
Johnson, Steven - 363
Johrend, Walter - 1607
Joint International Conference of doctoral and post-doctoral researchers conference
(2014 ; Craiova) - 628
Josemaría Escrivá de Balaguer, sfânt - 250
Jucu-Atanasiu, Lucia (pref.) - 1649
Jucuţi, Alina - 44
Juhászné Dobai, Erzsébet - 251
Jung, Carl Gustav - 1397
Jurca, Eugen - 120
Jurcă, Claudia (colab.) - 904
Jurcoi, Emanuel - 252
Jurebie, Maria-Augustina - 629-630
Jurian, Mariana - 946
Jurma, Gheorghe (pref.) - 1528
Justin Pârvu, arhimandrit - 1608-1609
Juverdeanu, Emil (trad.) - 358
 

CIP 433 

Kacso, Kalman - 779


Kamina, Pierre - 843
Kántor, Lajos (ed.) - 703, 1882
Karkowska, Renata - 360
Kattan, Emmanuel - 1363
Kaung, Stephen - 187
Kawasaki, Guy - 12
Keil, Mihaela - 541
Keller, Françoise - 336
Kelly, Jacqueline - 1364
Kerekes, Erszébet - 96
Kéri Gáspár - 1101
Keszeg, Vilmos (ed.) - 1218
Kienlin, Tobias - 1840
Kinda, István (ed.) - 353
King, Charles - 1928
Kinsella, Sophie - 1365
Kiss Bitay, Éva - 828
Kiss, Erika - 1834
Kivu, Dinu - 1610
Kivu, Ionuţ (ed.) - 1610
Kleininger, Thomas (trad.) - 1938
Knight, George R. - 188-190
Koroliova, Vera - 1895
Koszorus, Manuela (coord.) - 745, 1261
Kotigorosko, Vjaceslav - 1842
Kovács Kiss, Gyöngy (ed.) - 1899
Kristóf, Szongott - 1856
Kusturica, Emir - 1820
Kyle, Chris - 1366
 

CIP 434 

Landen, Dorina Brânduşa - 1611


Lang, Klaus - 1128
Larousse - 999
Lastovieţchi, Ileana - 630
Latiş, Felicia - 1884
Laurens, Christiana - 1398
Lavric, Dumitru - 697
Lazarovici, Gheorghe (ed.) - 1890
Lazăr, Elena (ed.) - 1817
Lazăr, Elena (trad.) - 1819
Lazăr, Florin - 523
Lazăr, Liviu (ed.) - 985
Lazăr, Natalia - 1021
Lazăr, Traian D - 357
Lăcătuşu, Alina - 1612
Lăcătuşu, Ioan (ed.) - 493
Lădariu, Ana Gabriela - 527
Lăncrăjan, Alexandra - 456
Lăpugean, Ioan Alexandru - 253
Lăzărescu, Ioan - 1187-1188
Lăzărescu, Mihai (trad.) - 316
Leafu, Ileana - 649
Leana, Iulia - 797
Leaţă, Răzvan - 884
Leca, Magdalena - 1243
Lecca, Haralamb (trad.) - 1403, 1422
Lechinţan, Vasile - 1857
Lee Soo-Jun - 1613
Lefter, Steliana - 631
Lefter, Viorel (pref.) - 931
Legion - 1615
Leoveanu, Ionuţ-Horia T - 885
Lepuş, Miruna (ed. şt.) - 1598
Lera, Cornel - 829
Levente, Molnar - 975
Levitin, Daniel J - 121
Lewis, Ricki - 122
Lichiardopol, Gabriela - 923
 

CIP 435 

Limbeanu, George - 1616


Limona, Violeta (trad.) - 333
Lingua Connexion (Bucureşti) - 1345, 1364
Litcanu, Laura (text) - 1086
Liturghie şi povăţuire duhovnicească în parohia de azi, în lumina scrierilor
filocalice ale primului mileniu. Simpozion teologic naţional (2014 ; Şoimuş) -
254
Litvin, Mihaela - 456
Liţă, Ioan - 946
Liuba, Simion - 1858
Livanu, Corneliu - 255
Lobonţ Puşcaş, Maria - 1088
London, Jack - 1367
Loşonţi, Aurel - 1857
Lozan, Natalia (trad.) - 296, 298
Luca, Daniel - 1617
Luca, Daniel (coord.) - 1444
Luca, Daniela (ed.) - 207
Luca, Daria - 1618
Luca, Mihaela - 109
Luca, Nicoleta (trad.) - 49
Luca, Sabin Adrian (ed.) - 1110
Luchian, Adeline Daniela - 1047
Luchian, Florin - 591
Lüder, Elsa - 163
Ludington, Aileen - 852
Luft, Bogumił - 1821
Lungu, Cătălin - 1619
Lungu, Corneliu Mihail - 1934
Lungu, Jeanina M. - 776
Lungu, Otilia (ref. şt.) - 718
Lungulescu, Elena Gabriela - 632-633
Lupaşcu, Dan - 859
Lupaşcu, Dan (ed.) - 476-477
Lupescu, Olivera - 894
Lupu, Costică (ref. şt.) - 542
Lupu, Rodica-Elena (antolog.) - 1751
Lupu, Ştefanis - 1620
Luţă, Antonie Adrian - 1080
 

CIP 436 

Maas, Sarah J - 1368


Machidon, Ion - 1621
Machidon, Ion (pref.) - 1792
Macoveanu, Mihăiţă - 1622
Macovei, Liviu - 886
Macovei, Luana - 887
Macoveiciuc, Constantin (trad.) - 284
Madaras, Kata - 1102
Maer-Matei, Monica-Mihaela (coord.) - 370
Magheran, Olimpiu - 256
Maha, Liviu-George - 385
Mahu, Adrian - 1089
Maier, Adriana - 1129
Maier, Roxana - 1000
Mailat, Florica - 1643
Maimuţ, Adrian N. - 347
Maleş, Aurora - 1623
Maliţa, Mădălina Adriana (coord.) - 897
Maliţa, Mircea - 1624
Málnai, Elena (trad.) - 141, 1383
Man, Ana-Maria (trad.) - 1388
Man, Aureliana - 386
Managementul insuficienţei respiratorii - De la teorie la practică în ventilaţia non
invazivă. Workshop (2015 ; Cluj-Napoca) - 837
Managi, Shunsuke - 361
Manea, Mihai - 1903-1904
Manega, Miron - 1625-1626
Mangu, Marin - 1627
Manolachi, Monica (trad.) - 1390
Manole, Veronica (trad.) - 1289
Manolescu, Marin - 634
Manolescu, Oana - 45
Marafet, Constantin (ed.) - 1472-1473, 1600
Marc, Elena-Egreta - 1213
Marc-Zarcula, Simona - 916
Marce, Iuliana Ioana - 953
Marchidanu, Bogdan (trad.) - 1351
Marchiş, Adrian-Cristian - 461
 

CIP 437 

Marchiş, Vasile Dan - 1628


Marcov, Narcis (coord.) - 897
Marcu, Andrei - 1629
Marcu, Gabriel - 7
Marcus, Solomon - 1630
Mardare, Mădălina - 555, 849
Marian, Daniel (pref.) - 885
Marian, Ovidiu Marius - 1055
Marin, Daniela (ed.) - 1405
Marin, Ion - 1874
Marin, Ionela Ramona - 635, 1262
Marin, Valentin - 1041, 1577
Marin, Viorica - 860
Marinache, Oana - 1073
Marinache, Oana (trad.) - 1418
Marineasa, Viorel (text.) - 325
Marinescu, Cornelia (trad.) - 1389
Marinescu, Horia - 470
Marinescu, Lucia - 1307
Marinescu, Rodica - 1101
Marini, Ioan - 258
Marinov, Anca Marina - 778
Mariş, Ştefan (ed.) - 1116
Mariţa, Tiberiu - 948
Marker, Meg - 123
Maroga Enceanu, Nicolae - 1631
Marotta, Millie - 1103
Marta, Liviu - 1840
Martin, Mircea (pref.) - 1566
Marzavan, Silvia - 735
Masciarelli, Michele Giulio - 259
Masley, Steven - 838
Matache, Iuliana - 191
Matache, Liviu-Cristian - 965
Mateescu, Florin - 980
Mateescu, Garofiţa - 844
Mateescu, Radu Bogdan - 888
Mateescu, Silvia (ed.) - 782
Matei, Adrian - 1911
Matei, Bogdan - 1632
 

CIP 438 

Mateiaş, Emilia - 396


Mateiciuc, Adriana-Doina - 777
Mateoniu, Maria (coord.) - 1941
Mateucă, Andra - 1633
Máthé, András - 1214-1215
Matiu, Gabriela (coord.) - 1894
Matiuţ, Ioan (ed.) - 1663
Matkovskyy, Roman - 360
Maugham, William Somerset - 1369
Maxim, Ruxandra - 636
Mazilescu, Sorin - 1132
Mazilu-Ionescu, Elena - 1263
Mazuru, Luminiţa - 386
Măcan, Dora (coord.) - 745
Măcean, Dora (coord.) - 1261
Măciucă, Roxana (trad.) - 119, 136
Măgurean, Toader - 720
Măgureanu, Alexandru Florin - 452, 462
Măgureanu, Ilie - 462
Mănăstirea Râmeţ - 288
Mănescu, Mihai - 1096
Mănescu, Mihai (trad.) - 164
Măniuţiu, Mihai - 1634
Mărăşanu, Nicolae Grigore - 1635
Mărculeţ, Vasile - 260
Mărgărit, Andrei (graf.) - 1117
Mărgineanu, Clara (pref.) - 1746
Mărîi, Mihai Claudiu (trad.) - 1826
Mândrea, Lucian - 778
Mândrilă, Gabriel (trad.) - 114
Mândrilă, Laura (trad.) - 114
Mândruţ, Octavian - 1885
Mânzat, Liana - 1636
Mârşanu, Gabriel - 721
Medeleanu, Monica (trad.) - 228
Medeleţ, Florin - 1848
Mehra, Vani - 1370-1371
Melincianu, Gabriela (coord.) - 653
Melintescu, Octavian - 509
Melnic, Alina (ref. şt.) - 560
 

CIP 439 

Merce, Iuliana-Ioana - 954


Mercurean, Ştefana - 23
Mesaroş, Claudiu (pref.) - 214
Mesea, Iulia - 1110
Mezdrea, Dora - 1896
Micheli, Guido - 74
Micu, Dumitru (pref.) - 1319
Micu, Elena - 637, 1637
Miercan, Georgiana-Nicoleta - 638
Mihailidis, Vasilis - 1819
Mihaiu, Diana Marieta - 387
Mihalache, Adriana (coord.) - 566
Mihalache, Carmen - 1101
Mihalache, Carmen (pref.) - 1101
Mihalache, George - 1638
Mihalache, Rodica - 774
Mihalca, Dan - 739, 746
Mihalcea, Alina-Daniela - 409
Mihăescu, Florin - 508
Mihăilă, Alexandru (ed. şt.) - 1548
Mihăilă, Alexandru (ed.) - 1741
Mihăilă, Marian - 29
Mihăilescu, Cătălina Maria - 496
Mihăilescu, Dumitru - 780
Mihoc, Ioan (adapt.) - 117
Mihoc, Teofil - 216
Mihoc, Vasile - 192, 261
Mihuleţ, Mircea (graf.) - 254, 294
Milaş, Cristina - 1308
Milea, Ioan - 1639
Milincu, Loredana (trad.) - 1929
Militaru, George Cosmin - 505
Militaru, Ionuţ - 464
Militaru, Luminiţa - 262
Militaru, Serena Evda - 464
Militaru, Vasilică - 262
Miloş, Alexandru Cristian - 1640
Miloşescu, Mariana - 13-16
Mincu, Cornel Laurenţiu (coord.) - 133, 147
Mingasson, Camelia - 1716-1717
 

CIP 440 

Mingasson, Camelia (trad.) - 1717


Minich, Deanna M. - 124
Mircea, Ana Veronica (trad.) - 1380
Mircea, Ana-Veronica (trad.) - 1358
Mircea, Cristina - 1238
Mircea, Gabriela - 1919
Mircea, Ion - 1641
Mircioiu, Georgeta - 1185
Mircu, Călin - 916
Mirea, Mădălina (text.) - 1072
Mirea, Nadia-Gabriela - 1309
Mirescu, Ioan - 1642
Mirianici, Dragomir - 1276
Mirică, Lucia - 1126
Miron, Paul - 163
Mironescu, Andreea (ed.) - 655
Mironescu, Ion Dan - 1062
Missir, Alexandru - 861
Mişchi, Dumitru - 1643
Mişcoiu, Sergiu (postf.) - 358
Mitarca, Monica (trad.) - 367
Mitchievici, Angelo (pref.) - 1314
Mitea, Cornelia (trad.) - 1817
Mitea, Mariana - 748
Mititelu, Olimpia - 1644
Mitrache, Maria - 1021
Mitrache, Ofelia - 639
Mitrache, Ofelia Liana - 465, 640
Mitre, Cantemir Ştefan - 862
Mitrea, Miron-Tudor - 1645
Mitric, Bogdan Marian - 485
Mitroi, Ştefan - 1646
Mitu, Cosma Costel - 193, 264-266
Miţariu, Mihai (coord.) - 897
Miu, Constantin - 1647
Miulescu, Rodica Matilda - 1648
Mîndrilă-Sonetto, Anacaona (trad.) - 1357
Mlodinow, Leonard - 770
Mocanu Suciu, Ana - 510
Mocanu, Andrei Bogdan (coord.) - 700
 

CIP 441 

Mocanu, Aurelia (text.) - 1072


Mocanu, Cristina (coord.) - 370
Mocanu, Marcelina (ref. şt.) - 718
Mocanu, Ramona Elena (coord.) - 1526
Mocanu, Veronica (ed.) - 896
Mocuţa, George - 1216
Mocuţa, Gheorghe - 1310
Modalităţi de dezvoltare socio-emoţională la vârsta preşcolară. Simpozion naţional
(2015 ; Gherăeşti) - 125
Modorcea, Grid - 1130
Moga, Erika-Andreea - 854
Mogoantă, Laurenţiu - 844
Mogoş, Voichiţa - 914
Moise, Alin Adrian - 466
Moise, Leontina - 1079
Moisin, Maria-Cristina - 1649
Moldovan, Alexandru (trad.) - 224
Moldovan, Alice - 911
Moldovan, Liliana - 126
Moldovan, Silvia (il.) - 1458
Moldovan, Silviu - 351
Molnar Irimie, Adrian - 781
Molnar, Matei - 947
Molnar, Zsolt - 1840
Molnár-Kovács, Emese - 641
Monahia Mina (trad.) - 143, 212
Mondon, Christine - 1912
Mone, Viorica - 1311
Montbrial, Thierry de - 36
Morar, Teodora (trad.) - 1337
Moraru, Diana (trad.) - 140
Moraru, Ion - 1650
Moraru, Valentin - 1140
Morăraşu, Diana (trad.) - 1912
Morea, Adriana Felicia - 1055
Moroşanu, Tucu - 1651
Morris, Desmond - 1372
Moruz, Maria - 163
Moscu, Marin - 1652
Mosoroceanu, Cristian-Liviu - 1886
 

CIP 442 

Moş, Adela Maria (pref.) - 831


Motica, Adina R. - 468
Motica, Adina-Renate - 467
Motica, Radu I. - 468
Mouëllic, Gilles - 1131
Moza, Mihaela (ed.) - 108, 150
Mucea, Dorinel Mihai - 397, 931-932
Mudde, Cas (ed.) - 358
Muha, Camelia - 77, 194, 267-276
Muncean, Ivo - 1277
Muntean, Alin - 1886
Muntean, Mircea - 1023
Muntean, Mircea Valentin - 781, 1063
Munteanu, Ana-Maria - 1050
Munteanu, Anişoara - 1024
Munteanu, Cristian-Mihai - 804
Munteanu, Dan - 827
Munteanu, Daniela Felicia - 1264-1265
Munteanu, Eugen (coord.) - 163
Munteanu, Gheorghiţa - 642
Munteanu, Mihnea - 873
Munteanu, Paul - 1653
Munteanu, Radu-Ilarion (ed.) - 782
Munteanu, Ştefan (il.) - 1360
Munteanu, Tudor (ed.) - 1332
Muntianu, Ligia - 897
Murar, Anca - 1312
Murariu, Dumitru - 827
Murariu, Dumitru (pref.) - 1577
Muraru, Ioan - 430
Mureşan, Daniela - 527
Mureşan, Emilia - 1149
Mureşan, Ileana - 643
Murphy, Joseph - 119
Murphy, Patrick - 675
Musso, Guillaume - 1415
Mustaţă, Cristian - 582, 658
Mustaţă, Emil - 1654
Mustaţă, Gabriel - 101
Mustaţă, Gheorghe - 821
 

CIP 443 

Mustaţă, Iuliana - 923


Muzeul "Iulian Antonescu" (Bacău) - 1104

Nache, Gheorghe - 1655


Naftode, Sorin - 508
Nagy, Ágnes - 388
Nagy, Balázs (red.) - 353
Nagy, Enikő - 1835
Nagy, Géza - 986
Nan, Camelia - 667
Nariah, Ivone - 845
Naroş, Iacob (coord.) - 1448
Nassif, Bradley - 283
Nastasă, Lucian (ed.) - 1856
Natural products as a source of compounds with chemopreventive and anti-
inflammatory activity. International workshop (2015 ; Timişoara) - 839
Năstase, Costache - 1656
Năstase, Florin (coord.) - 775
Năstase, Gabriel I - 1025
Năstase, Loredana - 696
Năstase, Vasilica - 1126
Năstăsescu, Constantin - 739-741, 746-747
Neacşu, Andreea (trad.) - 1938
Neacşu, Costel - 1657
Neacşu, Gheorghe - 1908
Neacşu, Gheorghe (ed.) - 435
Neaga, Cornelia-Ileana - 1658
Neagoe, Angela - 778
Neagoe, Stelian (ed.) - 343
Neagu, Gabriela-Alina - 127-128
Neagu, Irina - 1659
Neagu, Liliana - 1660
Neagu, Narcis Florian - 1170-1171
Neagu, Octavia - 648
Nechita, Elena (pref.) - 24
Nechiti, Monica (trad.) - 1348
Necula, Constantin - 277
Necula, Constantin (pref.) - 1141
 

CIP 444 

Necula, Mihaela - 1313


Nedelcu, Viorel - 1661
Nedelcu-Patureau, Mirella - 1151
Nedelea, Elena Mura - 645
Negoiţă, Paul Iulius (ed.) - 1208
Negovan, Anca - 900
Negrea, Gabriela - 646, 1217, 1266
Negrean, Iuliu - 779
Negreanu, Lorina - 17
Negreanu, Lucian - 888
Negreanu, Ştefan - 278
Negrilă, Anton - 749-750
Negrilă, Maria - 749-750
Negrilă, Mihaela (trad.) - 1375
Negriţoiu, Claudia-Daniela - 534-536
Negru, Catrinel (text.) - 1086
Negru, Cristina (coord.) - 700
Negruţ, Paul (ed.) - 101
Neguţ, Silviu - 1865, 1875-1876, 1887
Nemeş, Remus Vasile - 439
Nemoianu, Virgil - 1662
Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (7 ; 2011 ; Cluj-Napoca) - 1218
Neofit, Adriana - 1166
Neţa, Ciprian Constantin (coord.) - 1546
Neţoiu, Gheorghe - 398
Nica, Elena - 647
Nica, Florica - 566
Nichici, Eugenia - 1663
Nicoară, Bogdan - 1048
Nicoară, Carmen - 1664
Nicodim Aghioritul, sfânt - 99
Nicodim Măndiţă, ieromonah - 279
Nicodim Măndiţă, protosinghel - 280
Nicola, Teodor Bogdan - 1026
Nicolae, Emil - 1105
Nicolae, Valentina - 648
Nicolaie, Ioana - 1665
Nicolau, Cezar - 1666
Nicolau, Elena (ed.) - 528-529, 664-665, 1638
Nicolau, Viorel - 1042
 

CIP 445 

Nicolau, Vlad (trad.) - 1128


Nicolăiţă, Carmen - 1667
Nicolescu, Ciprian - 1036
Nicolescu, Costion (pref.) - 221
Nicolescu, Daniel (trad.) - 1820
Nicolescu, Maria-Magdalena - 1219-1222
Nicolescu, Ovidiu - 1036
Nicula, Florian Alexandru - 898
Nicula, Gabriel (graf.) - 1860
Niculae, Andrei - 850
Niculae, Florin - 517
Niculescu, Constantin - 1668-1669
Niculescu, Mariana - 816
Nistor, Smaranda (trad.) - 134
Niţă, Adelina-Ioana - 1670
Niţă, Constantin - 739-741, 746-747
Niţă, Dodo - 1314
Niţescu, Daniela - 766
Niţu, Eugen - 827
Niţu, Floarea-Mimi - 889
Niţu, Sabina-Violeta - 798
Niţu, Vali - 1671
Niven, Jennifer - 1373
Nolden, Nicoleta - 439
Nopţile de Poezie de la Curtea de Argeş. Festival Internaţional (2015 ; Curtea de
Argeş) - 1315
Novicov, Ramona (pref.) - 1069
Nuţu, Corina (trad.) - 1289

Oaidă, Victoria - 818


Oaklander, Violet - 129
Oancea, Dorin - 1132
Oane, Sorin - 1905, 1930-1932
Obreda, Costin - 1672
Obreja, Arsenie - 281
Ochescu, Maria - 1905, 1930-1932
Ocşa, Alexandru - 1934
Ogawa, Yōko - 1830
 

CIP 446 

Oláh-Gál, Róbert - 751


Olaru, Bogdan (coord.) - 110
Olaru, Daniel Adrian (trad.) - 999
Olaru, Ioana - 526
Olaru, Viorel - 282
Olaru-Nenati, Lucia - 1673
Oliveira, Sueli Ferreira de (ed.) - 1108
Oliver, Lauren - 1374
Ollivier, Evelyne (ed.) - 839
Oltean, Medana (trad.) - 195
Olteanu, Aurică Gh. - 1251
Olteanu, Bogdan (trad.) - 1366
Olteanu, Claudia-Roxana (trad.) - 1339
Oniga, Veronica (trad.) - 218
Onişor, Sorin - 352
Onişoru, Georgiana - 126
Onn, Samuel (trad.) - 1086
Onofrei, Margareta - 1316
Oprea, Maria - 337
Oprea, Rodica (coord.) - 1491
Oprea, Ştefan - 526
Oprean, Constantin (coord.) - 365
Opreana, Alin - 364
Oprişa, Cristina Gloria - 1076
Oprişan, Ionel (ed.) - 690, 1490
Opriţa, Nik - 1674
Oproescu, Gheorghe - 924
Orga-Dumitriu, Gina - 1051
Orsatti, Mauro - 198
Osborne, Arthur - 317
Osiac, Daniela - 1109, 1908
Ostăcioaie, Adina - 1675
Otu, Petre (pref.) - 1912
Ovidiana. Expoziţie - 1106
 

CIP 447 

P. Lorelai - 1676-1677
Page, Martin - 1416
Paisia Plăcintă, maica (trad.) - 211
Pal, Damian - 1679
Pál-Antal, Ildikó - 388
Palahniuk, Chuck - 1375
Paleologu, Theodor (pref.) - 196
Palma, Anthony D. - 284
Paloda-Popescu, Iuliana - 1680
Pambuccian, Victor - 840
Panaite, Catrinel (text) - 1086
Panaitescu, Ana-Maria - 1190
Panc, Nicolae - 960
Panea, Ludmila - 18, 709
Panea, Nicolae (ref. şt.) - 1274, 1293
Pantea, Lazăr Aurel - 962
Papp, Levente - 97
Papu, Edgar - 1681
Parascan, Constantin (ref. şt.) - 1290-1291
Paraschiv, Florin - 1317
Paraschiv, Ilie - 650
Paraschiv, Mara (pref.) - 1604
Paraschiv, Titi - 481, 1682
Paraschiv, Virginia (postf.) - 1317
Paraschiva, Elena-Cristina - 1181
Pardău, Platon - 1683
Parfene, Cătălin (ed.) - 118, 141
Parragon - 79-81
Parragon Books - 82
Parragon House - 1376
Partin, Zoe - 819
Pascu, George - 526
Pascu, Nicoleta Elisabeta - 1107
Paşca, Eugenia Maria - 591
Paşca, Monica - 651
Patapievici, Horia-Roman (pref.) - 686
Patraş, Roxana (ed.) - 655
Patriarhia Română - 285
 

CIP 448 

Patriarhia Română (Cancelaria Sfântului Sinod) - 492


Patriche, Monica - 1684
Patrichi, Tudora - 1318
Paţa, Claudiu-Laurenţiu-Gabriel - 482
Paţilea, Constantin - 1042
Paţulea, Călin-Daniel - 198
Pavalache, Georgeta - 792
Pavel, Liliana Lăcrămioara - 890
Pavel, Lucian Vasile - 984
Pavel, Marian - 1685
Pavel, Teodora (trad.) - 53, 70, 78, 89
Pavelea, Anişoara (ed.) - 335
Pavelescu, Mihai Dan (trad.) - 106, 139
Pavese, Cesare - 1407
Pavić, Milorad - 1822
Pavnotescu, Maria - 1319
Păcurar, Corina - 1216, 1223, 1320
Păduraru, Constantin-Eugen - 652, 752
Păduraru, Teodor (coord.) - 43
Pănăzan, Maria Daniela (pref.) - 35
Păstae, Oana Maria - 1224
Pătraşcu, Şerban (ed.) - 455
Pătroc, Dan - 1687
Pătroi, Cătălin Nicolae - 1844
Pătru, Constantin Tibi - 50
Păun, Liana - 1847
Păun, Ştefan - 1934
Păunescu, Ioana (text) - 1086
Pânzaru, Radu Lucian - 1027
Pârvu, Ştefana - 1203
Pârvulescu, Ioana (pref.) - 1492
Pâţan, Cătălina Stăncuţa - 753
Pelici, Liliana (trad.) - 1359
Peligrad, Sorin - 754
Pendleton, Joe - 290-291
Penescu, Cornel - 51-52
Penescu, Răzvan (pref.) - 1124
Peneş, Nicolae - 1688
Péntek, János (ed.) - 350
Penteliuc-Cotoşman, Dumitru - 19
 

CIP 449 

Pepino, Cristian - 1689


Percy, Allan - 130
Percy, Livius T. (ed.) - 248
Pericle, Gabriel Matei - 971-972
Perieanu, Mădălina Violeta (coord.) - 897
Perieanu, Viorel (coord.) - 897
Perrings, Charles - 361
Perţe, Viorica - 199
Petcu, Florina - 656
Petcu, George Dorin - 496
Petcu, Gheorghe - 1064
Petcu, Irina - 1300
Petcu, Liliana - 1690
Petcu, Mariana (trad.) - 81
Petean, Mircea (trad.) - 156
Petrache, Aleus - 853
Petraş, Irina (antolog.) - 1306
Petraşciuc, Romeo - 277
Petraşcu, Ovidiu - 891
Petre, Andreea - 663
Petre, Rada - 1691
Petre, Violetta - 1692
Petrescu, Eugen - 292
Petrescu, Eugen (ed.) - 292
Petrescu, Olga - 799
Petrescu, Silviu - 1172
Petrica, Andrei - 1138
Petrila, Gheorghe - 1116
Petrovici, Duşan - 1693
Petrovici, Mirel - 1694
Petruţ, Elena - 1695
Peţ, Elena - 410
Pieris, Mihalis (pref.) - 1819
Pimen, - 1298
Pinker, Steven - 1
Pintea, Adina (trad.) - 1386
Pintea, Radu - 1696
Pintilie, Anca (il.) - 90
Pion-Roux, Brigitte - 1145, 1156
Pipaş, Maria Daniela - 1028-1029
 

CIP 450 

Pirte, Adriana Nicoleta - 892


Pistol, Petru (pref.) - 1582
Pişleagă, Florina - 923
Pivniceru, Mona Maria - 446
Pîrăianu, Viorel-Birtu - 1697
Pîrău, Elena - 555, 849
Pîrjan, Alexandru - 20
Pîrju, Ionel Sergiu - 1030
Pîrnău, Claudiu - 21
Pîrvulescu, Panfil - 863
Plavitu, Viorel - 1698-1702
Plesca, Steluţa Cornelia - 659
Pleşa, Catrinel (trad.) - 1399
Pleşa-Iacob, Liliana (trad.) - 1430
Pleşca, Vasile (coord.) - 342
Ploscaru, Săndel - 1703
Plotog, Ioan - 957
Poenaru, Dan V. - 1705
Poenaru, Lucian - 484
Pojereanu, Irina - 699
Polain, Marcella - 1377
Politzki, Kornelius (pref.) - 156
Pomagă, Iulia (trad.) - 1393
Pop, Aurel (ed.) - 1851
Pop, Constantin V. - 338
Pop, Domnica - 1707
Pop, Eugen - 582, 658
Pop, Ion - 1708
Pop, Ion (pref.) - 1727
Pop, Ionel - 1709
Pop, Monica - 456
Popa, Adina Mariana (coord.) - 1574
Popa, Anca Monica - 1225, 1228, 1231
Popa, Camelia-Elena (pref.) - 653
Popa, Cristina - 485
Popa, Dana - 1710
Popa, Daniel - 975
Popa, Dorina (ed.) - 101
Popa, Ioan - 927
Popa, Ioan (coord.) - 1945
 

CIP 451 

Popa, Ioan-Nicolae - 1321


Popa, Ion - 1036
Popa, Ionela - 379
Popa, Ionuţ - 1888
Popa, Liliana Maria - 1321
Popa, Liliana Viorica - 1031
Popa, Lucia (trad.) - 336
Popa, Mariana - 1225-1231
Popa, Mariana Brânduşa - 897
Popa, Nicoleta (trad.) - 1137
Popa, Simina (trad.) - 1289
Popa, Sorin - 486
Popa-Radu, Mihai (trad.) - 153
Popescu, Alexandra - 487
Popescu, Ana Victoria - 131
Popescu, Aurel George - 783
Popescu, Brânduşa - 955
Popescu, Constanţa - 1711
Popescu, Cristian Radu - 878-879
Popescu, Dan (coord.) - 628
Popescu, Dana (il.) - 1516
Popescu, Daniela M. - 1712
Popescu, Denisa - 1713
Popescu, Doris Louise - 399
Popescu, Elena (ref. şt.) - 1239
Popescu, Emilian (trad.) - 1841
Popescu, Florin - 487-489, 893
Popescu, Gheorghe Ion - 894
Popescu, Iulian - 1714
Popescu, Maria - 293
Popescu, Mihaela - 1715
Popescu, Mihaela (trad.) - 119
Popescu, Mihai Viorel - 789
Popescu, Ruxandra Irina (coord.) - 332
Popescu, Sever Angel - 755
Popescu, Viorica - 1032
Popović, Vladimir (trad.) - 185
Popovici, Bogdan - 366
Popovici, Daniel Cristian - 989
Popovici, Ileana Monica - 1173
 

CIP 452 

Popovici, Iulia (ed.) - 1151


Popovici, Lucia (trad.) - 1915
Popovici, Matei - 17
Popoviciu, Horaţiu - 895
Popuţa, Adriana - 1716-1717
Pora, Mircea - 1718
Porfirie Nichita, ieromonah (ed.) - 280
Porter, Eleanor H. - 1378-1379
Porumb, Maria (colab.) - 904
Posner, Richard A - 359
Postelnicu, Romeo - 1016
Postescu, Maria-Cornelia - 1719
Postolache, Irene - 1720
Poştaru, Ana - 737, 743
Potter, Maximillian - 1065
Pozsony, Ferenc - 353
Praja Dolici, Dorin - 490
Precupanu, Monica - 491
Preda, Cristina - 914
Preda, Flory (graf.) - 54, 65, 87, 92
Preda, Irina - 1268
Preda, Radu - 102
Preda, Viorica - 574
Preda-Păvălache, Paul - 1322, 1721
Predescu, Felicia (coord.) - 1763
Predişor, Corina - 660-661, 1323
Prelipcean, Alina-Viorela - 1232
Preoteasa, Carmen Florina - 22
Preoţi hunedoreni pătimitori în închisorile comuniste. Conferinţă teologică
naţională (2014 ; Deva) - 294
Pricop, Lucian (pref.) - 1390, 1421, 1516
Pricop, Mihai - 1077
Prisăcariu, Viorica - 1242
Prisiceanu, Sorin - 23
Profire, Lenuţa - 859
Profire, Lenuţa (ref. şt.) - 859, 864
Profiroiu, Marius (coord.) - 332
Protopopescu, Valentin (trad.) - 157
Pughineanu, Elena - 620
Puie, Oliviu - 511
 

CIP 453 

Puiu, Luminiţa Zoia - 1723


Purcaru, Andrei - 1033
Purcărea, Victor Lorin - 1016
Purcel, Ion - 956
Purdoiu, Robert Cristian - 918
Purniche, Rodica - 318
Purnichi, Petruţa (trad.) - 1647
Puscaş, Lucia (coord.) - 673
Pustianu, Monica - 1057
Puşcaş, Nicolae - 948
Puşcuţă, Dionis - 1104

Quai, Diana (trad.) - 986


Quesson, Noël - 200-201

Rabten, Geshe - 319


Raclaru, Iulia Ralia - 1724
Radu, Aura Evelina - 1096
Radu, Camelia - 1725
Radu, Claudia - 1186
Radu, Dana - 742-743
Radu, Eugen - 742-743
Radu, Florin - 494
Radu, Irina Olguţa (coord.) - 1574
Radu, Liviu (trad.) - 1921
Radu, Titus - 1726
Radu, Valentin - 738
Radu, Valentin F. - 1727
Ralian, Antoaneta (trad.) - 1392
Rancz, Teréz - 1836
Raşcu, Mihaela - 1872
Raşcu, Valerică (ref. şt.) - 146, 670
Raţiu, Adina (trad.) - 1362
Raţiu, Alexandra (trad.) - 177-178
Rausch, Regeni - 1134
Raymundus Lullus - 202
 

CIP 454 

Rădescu, Maria (coord.) - 657


Rădoi, Mihaela - 855
Răducan, Gabriela - 495
Răducanu, Ana - 1208
Răducanu, Stelian - 1728
Răducu, Cătălina Daniela (coord.) - 518
Rădulescu, Corina - 512
Rădulescu, Dan - 339
Rădulescu, Emil - 899
Rădulescu, Hortensia - 713-714
Rădulescu, Ioana (trad.) - 1148
Rădulescu, Iulius - 925
Rădulescu, Tudor Vlad - 446
Răduleţu, Sebastian (coord.) - 628
Răduţ-Taciu, Ramona (coord.) - 1038
Răduţiu, Aurel - 1935
Răileanu, Andrei - 24
Răileanu, Simion - 1729
Răscol, Dumitru - 1730
Răsvan, Vladimir (coord.) - 628
Rechung Dorje Tagpa - 320
Rendec, Valeriu (trad.) - 1372
Renik, Owen - 134
Renzi, Lorenzo (pref.) - 1924
Resteman, Georgeta - 1731
Révész, Enikő - 590
Rezuş, Elena - 887
Rezzori, Gregor von - 1399
Rigán, Lóránd (ed.) - 1882
Rizzo, Steve - 136
Rînjea, Aurelia - 1732
Roateşi, Simona - 735
Roatiş, Florian (ed. şt.) - 39
Robu, Georgeta Cedica - 1733
Robu, Ioan (pref.) - 235
Roca, Daniela - 704
Rogobete, Caius - 1734
Rogobete, Dorina (trad.) - 1577
Rogobete, Laura - 997-998
Rogoti, Doina (trad.) - 209
 

CIP 455 

Rogoz Stratulat, Mariana - 1735-1736


Rolland, Romain - 1135
Roman, Cristian Constantin - 1093
Roman, Dumitru - 1109
Roman, Ioan (pref.) - 1041
Roman, Teodora - 411
Romanenco, Doina (ed.) - 36
Rontescu, Corneliu - 952
Roske, Cristian Vasile (ed.) - 284
Ross, Gabriela - 738
Roşca, Cosmin - 873
Roşca, Ioan N. (trad.) - 94
Roşca, Vesna - 1152
Roşiianu, Ioan Romeo (ed.) - 1558
Roşu, Mariana - 738
Roşu, Robert Mihăiţă - 496
Rotar, Anca (text.) - 1086
Rotariu, Adrian-Nicolae - 965
Rotariu, Anişoara - 1145, 1156
Rotariu, Traian - 339
Rotaru, Diana - 86
Rotaru-Constantinovici, Luminiţa - 1136-1137
Rotărescu, Daniela (coord.) - 662
Roth, Alvin E. - 367
Roth, Maria - 524
Rothschild, Babette - 137
Rotundu, Ema - 323
Rovira Kaltwasser, Cristóbal (ed.) - 358
Rugină, Sorin (coord.) - 1106
Runcan, Remus - 25
Rus, Ovidiu (antolog.) - 1466
Russ, Roberts - 138
Russell, Ken - 139
Russell, Norman - 203
Russu, Radu - 1092
Rusu Abrudeanu, Ion - 1914
Rusu, Anca Roxana - 1233-1235, 1324
Rusu, George Mihail G. - 784
Rusu, Gheorghe - 784
Rusu, Lăcrămioara - 715
 

CIP 456 

Rusu, Lenuţa - 1737


Rusu, Luminiţa - 1738
Rusu, Vasile - 1739
Rutai, Nikolett (ed.) - 626
Ruβ, Andreas - 883

Sabău, Cristian (trad.) - 1424


Sabău, Mirela Georgiana - 497
Sabău, Nicolae - 1740
Sabău, Nicolae (pref.) - 1084
Safer, Olivia (text) - 1086
Sagan, Françoise - 1417
Sala, Marius (coord.) - 1184
Salat, Levente (ed.) - 350
Samide, Adriana - 800
Samoilă, Adrian-Daniel - 1093
Samuilă, Gabriela Elisabeta - 567
Sanderson, Brandon - 1380
Sándor, Emőke-Erika - 1835
Sandu, Ludmila - 1741
Sandu, Raluca Hana - 1325
Sármási-Bocskai, János - 1837
Sas, Monica - 719
Sav, Simona (trad.) - 248
Sava (trad.) - 227
Sava, Cristian - 904
Sava, Gheorghe - 425
Sava, Maria - 1742
Sava, Simona (coord.) - 654
Savin, Emilia - 1187-1188
Savin, Petronela - 1267
Săbăilă, Maria Icoana - 38
Săftoiu, Marian Cătălin - 26
Săndulescu, Emil - 1743
Sărbătorile creştine - valori moral-religioase. Sesiune de comunicări ştiinţifice
(2015 ; Iaşi) - 700
Săteanu, Felician - 1116
Săvescu, Roxana Florenţa - 368
 

CIP 457 

Săvinuţă, Mioara - 1206


Săvulescu, Claudiu Viorel - 1880
Sâmihăian, Florentina - 1252-1254
Sângeorzan, Zaharia - 39
Sârbu, Alina (trad.) - 324, 1103
Sârbu, Anca - 826
Sbârcea, Ioana Raluca - 389
Sbârnă, Silvia (trad.) - 154
Sburlea, Dan - 1744
Scarlat, Aurel - 1745, 1937
Scarlat, Carmen (trad.) - 1384
Schache, Ruediger - 140
Schidu, Luana (trad.) - 60-62, 84-85
Schiketanz, Iosif - 789
Schipor, Maria Doina (ref. şt.) - 152
Schmidt, Barb - 141
Schneider, Ana-Karina - 1326
Schneider, Gheorghe-Adalbert - 756-757
Schonstein, Claudiu - 779
Schuller, Hannelore - 1236
Schützenberger, Anne Ancelin - 142
Scriba, Decebal (foto.) - 1689
Scridon, Ovidiu - 1746
Scupi, Andrei Alexandru - 785
Scurtu, Cosette (coord.) - 558
Scurtu, Nicolae - 1327, 1747
Scutariu, Irina - 1150
Secară, Adi George - 1748
Seche, Luiza - 1268
See, Lisa - 1381
Seler, Andreea (trad.) - 1354
Self, Will - 1382
Selişteanu, Dan (coord.) - 628
Semenik, Dmitry - 143
Semeniuc, Vasile (trad.) - 583
Serafim Alexiev, arhimandrit - 295
Serghie, Dan (coord.) - 42
Sesiune de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice (Constanţa) - 498
Sfeatcu, Ruxandra (coord.) - 897
Sferlea, Elena - 499
 

CIP 458 

Sfinteş, Adi - 1749


Sfîcă, Lucian - 809
Sicoe-Tirea, Roxana - 1328
Sida, Cristian Daniel - 1078
Siea, Adrian - 1889
Siea, Alin (foto.) - 1889
Sigalos, Georgios - 174
Sikó-Barabási, Eszter - 1838
Silişte, Elena - 1750
Sima, Magdalena (trad.) - 1395
Simedrea, Costel - 1752
Simileanu, Cristina (ed.) - 1096
Simileanu, Vasile (graf.) - 397, 931-932
Simion, Emil - 1753
Simion, Eugen (pref.) - 36
Simion, Florenţa Mariana - 701
Simionescu, Atena Elena (coord.) - 526
Simionescu, Laurenţiu Amedeu A. - 144
Simms, Brendan - 1915
Simpson, Joe - 1383
Sinaci, Doru - 1850
Sincu, Florica (trad.) - 1355
Sinefta, Vasile - 1329
Sinescu, Crina - 880
Sinescu, Ioanel - 901
Sinigalia, Tereza - 235
Sinu, Raluca - 1182
Sirodoev, Igor - 1873, 1877
Siulea, Ciprian (trad.) - 1070
Sîrb, Vali-Chivuţa - 27
Sîrbu, Dana Manuela - 902
Sîrbu, Loredana (trad.) - 188-190
Sîrghi, Ruxandra - 500
Sjöwall, Maj - 1337
Skultéty Sándor (ed.) - 1408
Smith, Gordon T - 204
Smith, Tom Rob - 1384
Smochină, Nichita P. - 1754
Soare, Angela - 1226, 1229-1230
Soare, Ligia (trad.) - 1419
 

CIP 459 

Socea, Bogdan - 903


Sofonea, Mihaela (trad.) - 1
Sofronie, Cătălin Florin - 513
Sorescu, George - 1303
Spatari, Marcel - 1034
Spatari, Marcel (coord.) - 1034
Speriusi-Vlad, Alin - 501
Spineanu, Laureţia Zoica - 1205
Spineanu, Radu - 904
Spirescu, Irina (graf.) - 1143-1144
Spiridon, Gabriela - 758
Spiridon, Gabriela Nicoleta (coord.) - 644
Spoială, Angela - 1043
Sprinţu, Iuliana - 735
Stack, Laura - 1035
Stadler, Adrian-Mihail - 799
Staicu, Alina (il.) - 1763
Staicu, Dinel - 390
Stamatoiu, Cristian - 1237
Stan, Ana - 1197
Stan, Andrada Maria - 1755
Stan, Brebenel - 1756
Stan, Cătălina Daniela - 864
Stan, Elena Diana - 664-665
Stan, Magda - 1906-1907, 1939-1940
Stan, Maria Magdalena - 145
Stan, Oana-Elena - 146
Stan, Zenovia - 1174-1175
Stanca, Cristina - 666
Stanca, Dan - 1757-1758
Stanca, George (pref.) - 1746
Stanciu, Dumitru - 926
Stanciu, Emil (red.) - 1143, 1860
Stanciu, Emil (red) - 1144
Stanciu, Iuliana - 1269
Stanciu, Lavinia Silvia - 927
Stancu, Constantin - 1759
Stancu, Mihaela - 421
Starck, Otto (trad.) - 1831
Stark, Gabriella - 537
 

CIP 460 

Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă (Brăila) - 983


Stawieray, Kevin (il.) - 324
Stănculescu, Daniela - 674
Stănculescu, Florin Gabriel (coord.) - 775
Stănescu, Adrian - 905
Stănescu, Alexandra - 1760
Stănescu, Bogdan Alexandru (trad.) - 1392
Stănescu, Dan Radu - 1820
Stănescu, Elena - 1761
Stănescu, Florica - 1762
Stănescu, Iulian (coord.) - 339
Stănescu, Ştefan - 1034
Stănescu-Stanciu, Teodora - 1908
Stănescu-Stanciu, Teodora (ed.) - 435
Stănilă, Anca-Luiza - 981
Stătescu, Florian - 984
Stârcu, Titel - 973
Stegăroiu, Venera - 1763
Steinhardt, N - 39
Stepan, Adrian - 1764
Stepanov, Liubomir - 348, 1152
Steriopol, Adriana (trad.) - 142
Sticlea, Elena - 1238
Stîngu, Marius Constantin - 1765
Stoenescu, Cornel (trad.) - 1400-1401
Stohl, Margaret - 1356
Stoia, Ioan - 786
Stoian, Marius (coord.) - 1938
Stoica, Dan - 1766
Stoica, Eduard - 369
Stoica, Marcela Monica - 1052
Stoiciu, Florin - 1096
Stoiciu, Florin (pref.) - 1096
Stoie Mărginean, Aurelia - 1767
Stolojescu, Cristina - 939
Straja, Nicolae Dan - 906
Straja, Nicolae Dan (red.) - 906
Străin, Petru Claudiu - 567
Străuţiu, Eugen - 400
Strebeli, Robert - 1110
 

CIP 461 

Strindberg, August - 1768


Stroia, Gheorghe A - 1769-1772
Stroud, Jonathan - 1385
Su Tong - 1832
Suciu, Ioan - 205
Suciu, Mihaela - 1270-1272
Suditu, Costel - 1773
Sugg, Zoe - 1386
Suzuki, Shunryu - 321
Svet, Alexandra - 1774
Svyatoslav, Vasko (trad.) - 692, 1088
Swamy, Vighneswara - 360
Swiderski, Edward (postf.) - 156
Szabo, Marioara (ed.) - 187
Szász, Mihálykó Mária - 1214-1215
Szekely, Roland (trad.) - 1131
Székelyné Cseh, Katalin - 1189
Szikszai, Mária (ed.) - 350
Szűcs, László (pref.) - 1069

Şaitoş, Rodica - 777


Şalapa, Dan - 1775-1776
Şandor, Cristian (pref.) - 1911
Şandru, Daniel (coord.) - 37
Şandru, Daniel (pref.) - 358
Şandru, Floricuţa - 667
Şandru, Mircea Florin - 1777
Şandru-Mehedinţi, Tudora (trad.) - 1427-1428
Şchiopu, Antoniu Şerban - 663
Şerba, Lucia Maria - 1111
Şerba, Maria - 1111
Şerban Cernat, Claudia - 453
Şerban, Andreea - 373
Şerban, Aurelia - 1190
Şerban, Bogdan - 789
Şerban, Diana - 647
Şerban, George - 502
Şerban, Katy - 1778-1779
 

CIP 462 

Şerban, Lăcrămioara Ionela (ref. şt.) - 914


Şerban, Marinel - 3
Şerban, Sorina - 796
Şerban, Veronica - 1239
Şerbănoiu, Ion - 1033
Şipa, Alexandru (ed.) - 1138
Şoneriu, Cristina Alina (coord.) - 1784
Şoneriu, Mihai Marcel (coord.) - 1784
Ştef, Traian - 1780
Ştefan, Cristina - 148
Ştefan, Ion - 907
Ştefan, Mihaela (red.) - 139
Ştefan, Veronica - 28
Ştefanachi, Bogdan (coord.) - 518
Ştefănescu, Daniela (trad.) - 1397
Ştefănescu, Doina-Olga - 148, 608-609
Ştefănescu, Ioana Adriana - 715
Ştefănescu, Ioana Adriana (ref. şt.) - 715
Ştefănescu, Mariana (trad.) - 1822
Ştefănescu, Mircea - 1112-1113
Ştefănescu, Victoriţa - 908
Ştefănucă, Sebastian - 822
Ştir, Victor (ed.) - 1794
Ştirbey, Nadeja - 1418
Şufaru, Constantin - 668, 1176-1177
Şuşară, Pavel (text.) - 1072
Şuteu, Eugenia Ofelia - 898
Şuţa, Maria (ref. şt.) - 887
Şuvelea, Marcel - 401

Tabără, Vasile - 400


Tahir, Sabaa - 1387
Takács, Ildikó-Csilla - 1240
Talângă, Cristian - 1869
Tan, Amy - 1388
Tanţoş, Ana-Maria (coord.) - 1194
Tatu, Oana - 1182
Tatu, Silvia - 702
 

CIP 463 

Tatu, Silviu - 206


Tatu, Tudose - 1044
Taylor, Sandra Anne - 149
Tăbăcaru, Ionel - 804
Tălîngă, Florentina-Ancuţa - 300
Tămaş, Christian (pref.) - 1414
Tămăşanu, Eugen - 1068
Tănasă, Dumitru - 1781
Tănase, Camelia - 1047
Tănase, Estela - 670
Tănase, Gabriela - 897
Tănase, Maria - 1782
Tănase, Viorel Iulian - 481
Tănăsescu, Elena Simina - 430
Tănăsescu, Simona - 1783
Tătar, Adina Milena - 783
Tătar, Cristiana M. - 900
Tătaru, Ionel - 1845
Tătăran, Dorina (trad.) - 1374
Tătui, Florin - 970
Tăut, Val Codrin (trad.) - 358
Tâlvan, Magdalena - 671
Teleşpan, Daniela-Ancuţa - 672
Temelcea, Anca Nicoleta (coord.) - 897
Tényi, Katalin (il.) - 1834
Teodor, Dan Gh. - 1942
Teodorescu Băhnăreanu, Maria - 1785
Teodorescu, Maria Elena - 1139
Teodorescu, Mihail - 926
Teodorescu, Vasile - 1251
Terner, Zoltan - 1114
Tero, Mircea - 958
Tero, Monica - 958
The annual scientific international conference European dimensions of education,
research and innovation in the 21st century (2015 ; Marghita) - 673
Theodorescu, Răzvan (pref.) - 894
Theodoru, Radu (pref.) - 1739
Theologos Simonopetritul, ieromonah - 301
Theroux, Paul - 1389
Thirumalai, Madasamy - 322
 

CIP 464 

Thuy, Kim - 1419


Tiberiu, Cătălina - 933
Tica, Şerban (trad.) - 304
Tilea, Monica - 675
Timofte, Alexia - 1786
Timofte, Daniel - 910
Tişcovschi, Adrian Amadeus - 858
Tiţa, Ovidiu (coord.) - 365
Toader, Alexandra - 1943
Toader, Anca - 1140
Toader, Cristina (trad.) - 129
Toader, Elena - 856
Toader, Tudorel (ed. şt.) - 479
Toader-Pasti, Mihai - 1067
Tocuţ-Addy, Mihaela (trad.) - 1361
Todea, Anicuţa - 527
Todoran, Nicoleta (coord.) - 745
Tolstoi, Aleksei Nicolaevich - 1823
Toma, Claudia Crina - 865
Toma, Constantin - 823
Toma, Daniela (ed.) - 1722
Tomagu, Tamara B. - 1787
Tomescu, Mădălina - 674
Tomescu, Mircea - 1788
Tomole, Ioan - 1241
Tomoniu, Nicolae N (pref.) - 1447
Tomuleţ, Dan (trad.) - 108, 150
Tomuş, Anca - 1326
Toniuc, Angela (postf.) - 823
Tonoiu, Vasile - 103
Topîrceanu, George - 1678, 1789
Tóth Szabolcs (red.) - 353
Tóth, Ştefan (pref.) - 1069
Tóthné Libor Mária - 1003
Totu, Savu (coord.) - 95
Townsend, John - 108, 150
Trandafir, Adriana - 994
Traşcă, Iuliana-Marinela - 1037
Trăistaru, Teodor - 897
Trăistaru, Victor (coord.) - 897
 

CIP 465 

Tresmontant, Claude - 302


Trestioreanu, Constantin - 357
Trias de Bes, Fernando - 1430
Trif, Cătălin Răzva - 816
Trifa, Mihaela (coord.) - 662
Trifa, TIt - 303
Trifan, Anişoara - 151, 676
Trifu, Alexandru - 1790
Trişi, Alexandrina - 152
Trocan, Lelia - 1330
Trofin, Simona Antoaneta - 1242
Trofin, Simona-Antoaneta - 1243
Trufán, Ildikó Rozália - 677
Trupină, Monica - 704
Tsvetaeva, Marina - 1824
Tudor, Andreea-Silvia - 1331
Tudor, Daniela - 678
Tudor, Ion - 759-762
Tudor, Irina Valentina - 763
Tudor, Sofia Loredana - 679
Tudorache, Lidia - 1244
Tudorache, Paul - 516
Tudorancea, Radu - 1944
Tudoriu, Ioana Codruţa - 1791
Tudose, Sorin - 1860
Tudose, Sorin (foto.) - 1860
Tutilă, Mircea - 1792
Tutunaru, Bogdan - 800
Tuţă, Cătălin (text.) - 56, 66-69
Tuţu, Genu - 1861
Twain, Mark - 1390

Ţânţu, Katharina - 1187-1188


Ţenea, Jeni - 88, 680, 764-765
Ţepeneag, Dumitru (coord.) - 1425
Ţepeneag, Mona (trad.) - 1425
Ţepeneu, Camelia (trad.) - 117
Ţibea, Florica - 824
 

CIP 466 

Ţibulcă, Dorin - 990


Ţicalo, Ioan - 721
Ţicalo, Ioan (pref.) - 1651
Ţichindelean, Mihai - 412
Ţinteşan, Estera - 543-553, 594, 645, 681-682
Ţon, Iosif - 207
Ţoţea, Georgeta - 1204-1205
Ţurcanu, Horia (ed.) - 154
Ţurţu, Graţiela - 1793
Ţuţea, Petre - 1332

Udrea, Tatiana - 766


Ulici, Aurelia (trad.) - 1001-1002
Umbreanu, Vasile - 1795
Ungureanu Dobre, Aurora - 1178
Ungureanu, Dragoş - 379
Ungureanu, Gabriel (ref. şt.) - 886
Ungureanu, Marieta - 1796
Ungureanu, Mădălina (ed.) - 163
Ungureanu, Mihai Aristotel (coord.) - 379
Ungureanu, Mihai Licu - 1797
Ungureanu, Mioriţa - 928
Ungureanu, Vasile - 1798
Untu, Ilinca - 871
Ureche, Marian V. - 355
Urian, Liliana (trad.) - 1415
Uritescu, Dorin N. - 1333
Ursache, Magda - 1799
Ursea, Luminiţa - 801-802
Ursu, Ioan Dorin (trad.) - 1895
Uţă, Daniela - 525
 

CIP 467 

Vaida, Ligia - 911-912


Vaida, Victor - 947
Vakulovski, Mihai - 1800
Valasuteanu, Virginia (trad.) - 1827
Vandenberg, Philipp - 1400-1401
Vartic, Mariana - 1801
Vartolomei, Luminiţa (ed.) - 1610
Vasile, Alexandru - 957
Vasile, Ioan Romulus - 1066
Vasile, Iolanda (trad.) - 1289
Vasile, Mihail Cristian - 40
Vasile, Viorel - 418
Vasileanu, Marius (pref.) - 48
Vasilios Bacoianis, arhimandrit - 304
Vasiliu, Adrian - 940
Vasiliu, Emanuel (trad.) - 1377
Vasiliu, Emilia (trad.) - 12
Vasiu, Ioan - 959
Văcariu, Mihaela (trad.) - 30
Văceanu, Aura - 1802
Văceanu, Laura - 1803
Văidianu, Nataşa - 1869
Văluşcă, Ciprian - 487
Vărzariu, Mugur (pref.) - 352
Vătuiu, Teodora - 1019
Vârnav, Teodor - 1804
Vârsta, Ioana - 340
Veber, George E. - 1805
Vechiu, Cristian (trad.) - 378
Velehorschi, Ioan - 1806
Velţan, Elena (coord.) - 625
Verbiţchi, Monica - 1193
Vereş, Otniel (red.) - 1131, 1687
Vereştiuc, Liliana (ref. şt.) - 856
Verlan, Octavian (trad.) - 204, 583
Verne, Jules - 1420-1422
Vétek, Gábor - 986
Vianu, Ion - 47
 

CIP 468 

Vidaru, Marian (il.) - 246


Vidican, Roxana (coord.) - 1055
Vidoe, Sorin George - 1807
Vidraşcu, Marilena - 374
Vieira, Andrei (il.) - 1108
Viezure, Luminiţa - 767, 1273
Vigaru, Cosmina - 786
Vighi, Daniel (text.) - 325
Vilău, Simona - 1115
Vilău, Simona (text.) - 1115
Vintilă, Dumitru Remus - 1808
Vintilă, Valentina - 1334
Vintilă-Ghiţulescu, Constanţa - 1946-1947
Vinţeler, Onufrie - 787
Viorescu, Răzvan - 504
Virag, Cristian - 1840
Visalon,