Sunteți pe pagina 1din 5

COD: IL – IC – 43

INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1


Exemplar nr : …..
Astupare sant conducta Pagina 1 / 5

CUPRINS:

1. SCOP

2. DOMENIUL DE APLICARE

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4. RESPONSABILITATI

5. PROCEDURA

6. INREGISTRARI

7. CRITERII DE ACCEPTARE

8. ANEXE
COD: IL – IC – 43
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1
Exemplar nr : …..
Astupare sant conducta Pagina 2 / 5

1. SCOP
Prezenta instructiune are scopul sa asigure un mod unitar de executie a operatiunii de
astupare a santului in cazul realizarii conductelor montate ingropat.

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Aceasta instructiune se aplica de SC GENTILIA CONSTRUCT SRL si
subcontractorii sai.
2.2. Procedura se aplica la executarea operatiei de astupare a santului in care s-au
lansat conducte.
2.3. Realizarea operatiunilor de astupare a santului se efectueaza cu:
- mijloace mecanizate;
- mijloace manuale;

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Normativ
Normativul experimental pentru proiectarea şi executarea sistemelor de distribuţie a
gazelor naturale cu conducte din polietilenă, indicativ I.6. PE-97 aprobat prin Ordinul
Nr. 1565 din 27 iunie 1997
Normativ I 6/98 pentru proiectarea si construirea conductelor de distributie gaze.
Normativ C16-84 - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii
si a instalatiilor aferente;
C56/85 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.

3.2. Documentatie tehnica


Proiectul de executie.
Caiet de sarcini.
Proiect tehnologic aferent proiectului de executie.
Agrement tehnic pentru produsele utilizate.

3.3. Definitii si prescurtari


Prin instructiune de lucru se intelege procedura tehnica de realizare a unui obiectiv
bine stabilit.

4. RESPONSABILITATI
4.1. Conditii prealabile
4.1.1. Se verifica existenta:
 procesului verbal de lucrari ascunse pentru stratul suport ;
 certificatelor de calitate pentru materialele utilizate;
 agrementelor tehnice pentru produse sau procedee noi.
4.1.2. Se vor aduce materialele in zona de lucru, in conditii optime, astfel incat sa se
evite orice degradare a lor.
4.2. Masuri preventive
4.2.1. Instruirea personalului de executie pe linie NTS si PSI, conform Normativelor
Republicane in vigoare, completarea si semnarea fiselor individuale de instructaj.
La executarea lucrarilor:
- se va acorda o atentie deosebita la descarcarea si manipularea materialelor, pentru
evitarea accidentelor si deteriorarea materialelor;
- se vor utiliza echipamente in perfecta stare de functionare;
COD: IL – IC – 43
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1
Exemplar nr : …..
Astupare sant conducta Pagina 3 / 5

4.2.2. Se va verifica existenta si folosirea echipamentelor speciale specifice de protectia


muncii (casti, salopete, palmare).
4.3. Responsabilitati specifice
4.3.1. Seful de lucrare asigura toate documentele necesare inceperii executiei
(documentatia de executie) si raspunde pentru aplicarea intocmai a documentatiei de
executie si a prezentei proceduri tehnice, precum si de intocmirea corecta a
inregistrarilor de calitate ;
4.3.2. Seful de lucrare asigura implementarea prevederilor prezentei proceduri de
lucru;
4.3.3. Seful de lucrare raspunde pentru :
 respectarea datelor de planificare cuprinse in graficele de executie, aferente;
 asigurarea desfasurarii lucrarilor, inclusiv conditiilor de microclimat si de lucru;
 verificarea lucrarilor :
In timpul executarii lucrarilor se verifica respectarea tehnologiei de executie ;

4.3.4. Seful de lucrare participa la receptia lucrarilor si raspunde pentru calitatea


lucrarilor executate;

5. PROCEDURA
5.1. Dispozitive, echipamente si accesorii utilizate la astuparea santului.
Pentru realizarea operatiunii de astupare a santului sunt necesare urmatoarele
dispozitive, echipamente si accesorii:
- buldozer S 13001500;
- mai mecanic, manual;
- excavator cu cupa;
- autobasculanta;
- lopeti;
- cazmale;
- roabe;
- ciur.

5.2. Procedura
5.2.1. Operatia de astupare a santului se realizeaza dupa ce in prealabil firul a fost
lansat la sant.
5.2.2. Astuparea santului se executa cu mijloace mecanice sau manuale, functie de
configuratia terenului, in concordanta cu modul in care s-a efectuat saparea santului.
5.2.3. La efectuarea operatiunii de astupare a santului se va avea in vedere ca stratul
de pamant care vine in contact cu conducta lansata la sant sa nu contina bulgari, pietre
sau roci dure care sa deterioreze izolatia conductei.
Pentru a preveni o asemenea situatie, pe o portiune de 10-15 cm deasupra conductei
se va asterne un strat de pamant cernut prin ciur.
5.2.4. Pamantul excedentar rezultat din sapatura va fi transportat in cazul in care
acesta nu poate fi imprastiat in lungul traseului conductei.
In situatia in care terenul permite imprastierea pamantului excedentar in lungul
traseului conductei se va proceda la o nivelare generala si uniforma a traseului.
5.2.5. La efectuarea operatiei de astupare a santului, se va avea in vedere sa se
foloseasca intai pamantul steril si deasupra cel fertil.
In orice caz nu se vor amesteca cele doua feluri de pamanturi (cel steril cu cel fertil )
pentru a se putea aduce terenul la starea initiala dupa executarea coductei.
COD: IL – IC – 43
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1
Exemplar nr : …..
Astupare sant conducta Pagina 4 / 5

5.2.6. Astuparea santului se va face in straturi succesive de 2030 cm care vor fi


compactate folosind mijloace de compactare mecanice sau manuale.

6. INREGISTRARI
Procesul verbal de lucrari ascunse prin care se atesta corecta executie a operatiuii de
astupare a santului (Anexa 1).

7. CRITERII DE ACCEPTARE
7.1. Lucrarea de executie a a umpluturii santului se considera incheiata daca au fost
respectate documentatia de executie si prescriptiile din procedura.
7.2. Rapoarte de calitate
7.2.1. Certificate de calitate pentru materialele utilizate
7.2.2. Procesul verbal de lucrari ascunse

8. ANEXE
- Procesul verbal de lucrari ascunse - ANEXA 1
COD: IL – IC – 43
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1
Exemplar nr : …..
Astupare sant conducta Pagina 5 / 5

ANEXA 1

UNITATEA ……………………..
SANTIERUL……………………… PUNCTUL DE LUCRU ………………
OBIECTUL ………………………………………………………………

PROCES-VERBAL PENTRU VERIFICAREA CALITATII


LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE
NR. ………. Data …………..

Faza din lucrare supusa verificarii:


…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Elemente de verificare (sector, portiune, ax, cota, etc): …………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Verificarile s-au facut pe baza proiectului nr. …………. plansele nr. …………………………..
…………………. sau a dispozitiei de santier nr. ………………. Din data de ……………………
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Concluzii: ……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

Din partea Din partea Din partea


BENEFICIARULUI, PROIECTANTULUI, CONSTRUCTORULUI,
Numele
Prenumele
Semnatura

Atestam refacerea (remedierea) lucrarilor, conform prevederilor proiectului

Data: ……………………..

Din partea Din partea Din partea


BENEFICIARULUI, PROIECTANTULUI, CONSTRUCTORULUI,
Numele
Prenumele
Semnatura

NOTA *) Se completeaza pentru receptia calitativa a : lucrarilor ce devin ascunse ; cotei


de fundare; natura terenului de fundare; aspectul betonului dupa decofrare si pozitionare, goluri
tehnologice de instalatii