Sunteți pe pagina 1din 3

COD: IL – IC – 65

INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1


Exemplar nr :…..
Spalarea hidraulica a conductelor Pagina 1 / 3

CUPRINS:

1. SCOP

2. DOMENIUL DE APLICARE

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

4. RESPONSABILITATI

5. PROCEDURA

6. INREGISTRARI

7. CRITERII DE ACCEPTARE

8. ANEXE
COD: IL – IC – 65
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1
Exemplar nr :…..
Spalarea hidraulica a conductelor Pagina 2 / 3

1. SCOP
Procedura stabileste principiile tehnice generale ce se aplica la spalarea diferitelor tipuri de
instalatii.

2. DOMENIU

2.1. Aceasta instructiune se aplica de catre SC GENTILIA CONSTRUCT SRL si


subcontractorii sai
2.2. Procedura se aplica la executia spalarii instalatiilor, conform proiectului de executie.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Normative:
C 56 / 95 – Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii.
3.2. Documentatia tehnica
Proiectul de executie.
Caiet de sarcini.
Proiect tehnologic aferent proiectului de executie.

4. RESPONSABILITATI
4.1. Conditii prealabile
Se verifica existenta certificatelor de calitate pentru materialele utilizate ;
4.2. Masuri preventive
4.2.1. Instruirea personalului de executie pe linie NTS si PSI, conform Normativelor
Republicane in vigoare si completarea si semnarea fiselor individuale de instructaj.
4.2.2. Existenta si folosirea echipamentelor speciale specifice de protectia muncii (casti,
salopete, palmare, etc).

4.3. Responsabilitati specifice


4.3.1. Seful de lucrare asigura toate documentele necesare inceperii executiei
(documentatie de executie) si raspunde pentru aplicarea intocmai a documentatiei de
executie si a prezentei proceduri tehnice, precum si de intocmirea corecta a inregistrarilor
de calitate ;
4.3.2. Seful de lucrare asigura implementarea prevederilor prezentei proceduri de lucru ;
4.3.3. Seful de lucrare raspunde pentru :
 respectarea datelor de planificare cuprinse in graficele de executie, aferente;
 asigurarea desfasurarii lucrarilor, inclusiv conditiilor de microclimat si de lucru;
 verificarea lucrarilor ;
4.3.4. Responsabil tehnic cu executia
- Asigura materialele necesare, instructiunile tehnice de executie
- Instruieste personalul cu privire la executarea lucrarilor
- Efectueaza controale pe parcursul executiei
- Verifica calitatea lucrarilor executate, intocmeste PV de recptie calitativa la
terminarea lucrarilor.

5. PROCEDURA
Spalarea conductelor se efectueaza inainte de executarea probelor, la toate tipurile de
instalatii.
COD: IL – IC – 65
INSTRUCTIUNE DE LUCRU Actualizare: 1
Exemplar nr :…..
Spalarea hidraulica a conductelor Pagina 3 / 3

Spalarea consta in umplerea si mentinerea instalatiei sub jet continuu de apa la presiunea
retelei de alimentare, pana cand apa evacuata nu mai contine impuritati vizibile.
La intervale de 15-20 min se efectueaza purjarea intermitenta si succesiva a apei pe la
toate robinetele de golire.
Este necesar ca spalarea sa se repete prin inversarea sensului de circulatie a apei.

6. INREGISTRARI
Proces verbal de spalare.

7. CRITERII DE ACCEPTARE
7.1. Lucrarea de executie a spalarii conductelor se considera incheiata daca au fost
respectate documentatia de executie, prescriptiile din procedura iar apa evacuata nu mai
contine impuritati vizibile.
7.2. Rapoarte de calitate :
7.2.1. Procesul verbal de receptie calitativa a lucrarilor

8. ANEXE

Nu se aplica