Sunteți pe pagina 1din 4

Anexa 2

la proiectul de management
PROGRAM MINIMAL ANUAL
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Botoşani
Lista programelor şi proiectelor culturale proprii prevăzute în proiectul de management de la 01.01.2018- 31.12.2018
Nr. Program Scurtă descriere a Număr de Denumirea proiectului Perioadă desfășurare
Crt. programului proiecte în
cadrul
programului

Anul 2018

1. Conservarea Cercetare de teren pentru Descrierea tradiţiilor specifice


culturii îmbogăţirea bazei de date Sărbătorilor Pascale în judeţul Aprilie
tradiţionale documentare a CJCPCT 2 Botoşani.
specifică Botoşani.Asigurarea
judeţului tezaurizării unei părţi din Conservarea, protejarea şi
Botoşani zestrea străbună a culturii tezaurizarea valorilor reprezentative
noastre populare; ale tradiţiilor şi creaţiei populare din 2018
judeţ.

2. Promovarea Punerea în valoare a ,,Satule, mândră grădină” Bucecea Mai


folclorului producţiilor populare Festivalul Internaţional al Iul-Aug
muzical tradiţionale şi a formelor de „Cântecului, Jocului şi Portului ”
coregrafic cultură materială populară Botoşani
Festivalul fanfarelor Botoşani Iulie
Festivaluri folclorice zonale
„Holda de aur ”- Tudora
„Festivalul Harbuzului” – Lunca
8 „Vatra satului ” Stăuceni 2018
„Hora de la Flămânzi”- Flămânzi
„Serbările pădurii” - Vorona

1
„Din străbuni, din oameni Dec
buni ..”Botoşani

Festivalul „George Hazgan”Botoşani Nov

Festivalul tarafurilor tradiţionale Mai


„Constantin Lupu”Botoşani
Participarea formaţiilor artistice la 2018
festivalurile de gen din ţară.
3. Promovarea Promovarea culturii „Zilele Mihai Eminescu” Botoşani Ian
creaţiei populare tradiţionale din
literare zona etnografică şi „Şezătorile iernii” Comunele judeţului Feb
tradiţionale şi etnofolclorică Botoşani. Botoşani
contemporane Promovarea tinerelor 6
talente şi a lucrărilor unor ,,Porni Luceafărul…” Botoşani Iun
autori locali.
Tipărirea de pliante, cărţi. Festival-concurs naţional „Mihail Nov
Sorbul”
Botoşani-Săveni

Editarea revistei proprii ,,Ţara de Iun-Dec


Sus” iun/dec

Editarea unor lucrări de referinţă 2018


privind cultura şi arta botoşăneană
4. Dezvoltarea Promovarea talentelor „Un penel pentru credinţă” Vorona Iul
artelor vizuale autentice şi a lucrărilor
( plastice, unor artişti locali şi
fotografice, naţionali. 3 Salonul Naţional de Artă Naivă Aug
filme Atragerea unui număr cât Botoşani
documentare mai mare de copii şi tineri
etc.) către arta plastică şi Expoziţie de Artă Fotografică Iulie
fotografică. Botoşani

5. Dezvoltarea Punerea în valoare a „Târgul Mărţişorului”Botoşani Feb-Mar

2
meşteşugurilor meşteşugurilor tradiţionale
tradiţionale şi (lut, papură, nuiele, lână, „Târgul Meşterilor Populari”Botoşani Aprilie
promovarea etc.), conservarea şi 4
meşterilor promovarea acestora. Tabere de creaţie - meşteşuguri Iulie
populari tradiţionale
Localităţi din judeţul Botoşani.

Festivalul Concurs de Ouă Martie


Încondeiate
Rogojeşti – Mihăileni

6. Promovarea Promovarea tinerelor Festival Concurs Coral ,,O, ce veste Dec


muzicii corale talente locale şi naţionale minunată!”Botoşani

Festival Concurs Coral de Muzică Martie


Sacră
3 Botoşani Ediția I

Festival Concurs de Cântec Naţional Iun


Românesc
Botoşani

7. Promovarea Promovare şi susţinerea Festival Concurs ,, Mărţişor Martie


altor genuri tinerelor talente locale. Dorohoian” Dorohoi
muzicale (folk, Festivalul Concurs ,, JURJAC”- Mai
muzică uşoară, 3 interpretare şi creaţie pianistică Botoşani
clasică)
8. Dezvoltarea Ridicarea nivelului de Dezvoltarea reţelei de centre zonale 2018
programelor informare şi educare a de educaţie permanentă. Botoşani
educaţionale comunităţii, metode de
organizare a activităţilor Întâlnirea anuală a referenţilor 2018
culturale de către toate 3 căminelor culturale din judeţ.
aşezămintele de cultură din Botoşani
judeţul Botoşani
Tradiţii culturale,spirituale şi Iul-Aug
materiale ale minorităţilor etnice.

3
Botoşani

9. Centenarul Realizarea de acțiuni care 1 Botoșanii aniversează Marea Unire 2018


Marii Uniri a să promoveze identitatea 1918-2018
României națională și spiritul
patriotic
10. Dezvoltare imaginii 1 Cofinanțare proiect ,, Artele în dialog 2018
Programul
județului și României prin transfrontalier”
Operaţional
utilizarea fondurilor UE.
Comun
România-
Republica
Moldova ENI
2014-2020

MANAGER

CIOBANU CORNELIA