Sunteți pe pagina 1din 4

FISE DE TEST PENTRU CLASELE IX--XII

prof. Bruss Ioan

Test pentru cl. a IX-a

1) Care este semnificatia zilei de 6 ianuarie în calendarul bisericesc ortodox?


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): arata complet cele 2 semnificatii: Epifania sau Aratarea Domnului nostru Iisus Hristos si
Botezul Sau în apele Iordanului de catre Sf Ioan Botezatorul, cand se sfintesc toate apele pamantului.
bine (nota 8-7): arata una dintre cele 2 semnificatii, de ex: Botezul Domnului în Iordan;
suficient (nota 6-5): Foloseste denumirea populara a sarbatorii: Boboteaza, dar arata semnificatia mai putin
importanta, de ex: sfintirea tuturor apelor sau sfintirea aghiazmei mari.

2) Comentati insusirea de statornicie a credintei.


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): prezinta credinta în legatura cu sinonimele termenului statornicie: permanentizarea
(aspiratia catre viata vesnica în Dumnezeu), staruinta (…în rugaciune si fapte bune), rabdarea (…incercarilor vietii
fara a ne pierde credinta), neclintirea (telul suprem al sufletului si cele mai inalte aspiratii ale sale trebuie sa fie
intotdeauna numai Dumnezeu), neabaterea (a nu parasi dreapta credinta niciodata, indiferent de conditii).
bine (nota 8-7): prezinta doar o parte din sinonimele de mai sus, iar comentariile nu au acuratetea de idei necesara.
suficient (nota 6-5): prezinta numai unul din sinonime, iar comentariul este foarte sarac.

3) De ce este necesar sa imbinam rugaciunea cu postul în cadrul cultului extern?


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): arata ca rugaciunea asigura comunicarea dintre noi si Dumnezeu, pentru iertarea pacatelor
si primirea ajutorului divin, iar postul este jertfa de sine a fiecaruia, prin care se curateste firea noastra trupeasca si
sufleteasca si ne intarim vointa si virtutea, pregatindu-ne astfel mai bine pentru rugaciune. Concluzioneaza, aratand
ca rugaciunea fara post este fara putere, fiindca nu angajeaza intreaga fiinta, iar postul fara rugaciune este fara rost,
devenind o simpla dieta.
bine (nota 8-7): arata separat semnificatia postului si rugaciunii, dar nu le leaga într-o singura explicatie.
suficient (nota 6-5): arata ca asa porunceste Sf Biserica si noi trebuie sa ne supunem, dar nu explica de ce.
2

Test pentru cl. a X-a

1) Explicati de ce Legea mozaica este supranaturala.


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): arata ca Legea veche a fost primita de Moise direct de la Dumnezeu, iar rostul ei este
pregatirea pentru mantuirea omului intru Hristos si unirea cu Dumnezeu, adica trecerea omului de la ordinea
naturala la cea supranaturala.
bine (nota 8-7): explicatia arata numai sorgintea divina a Legii mozaice.
suficient (nota 6-5): explicatia nu pune accentul pe sorgintea divina a Legii vechi; sunt folosite argumente sarace.

2) Care sunt consecintele sociale ale incalcarii poruncii a 7-a?


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): defineste complet desfranarea, nu doar din punct de vedere sexual; prezinta consecintele
sociale care decurg din lacomie, din lipsa de masura în ceea ce priveste consumurile necesare ale vietii omenesti,
din idolatrizarea obiectului poftelor trupesti, dintre care poftele sexuale sunt cele mai reprezentative; arata ca prin
desfranare se ajunge cu usurinta la oricare din celelalte pacate de moarte.
bine (nota 8-7): defineste desfranarea mai mult din punct de vedere sexual. Prezinta corect majoritatea consecintelor
sociale care rezulta din acest pacat.
suficient (nota 6-5): defineste desfranarea numai ca adulter, avand ca singura consecinta dezuniunea familiala.

3) Explicati ce inseamna sintagma “sarac cu duhul” în contextul fericirii intai.


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): sarac cu duhul este acela care, oricate calitati si talente ar avea, nu se pune pe sine la
originea acestora, ci pe Dumnezeu. Sa ne vedem pe noi insine saraci cu duhul nostru, dar bogati în Duhul Sfant.
Concluzia: cea mai inalta virtute crestina, dupa iubire, este smerenia.
bine (nota 8-7): arata ca a fi sarac cu duhul nu inseamna a avea vreo deficienta mintala sau psihica. Reproduce în
linii generale prima idee a expunerii de mai sus. Nu face legatura cu virtutile crestine.
suficient (nota 6-5): arata ca a fi sarac cu duhul nu inseamna a avea vreo deficienta mintala sau psihica; expune vag,
cu lipsa de acuratete, ideea principala de mai sus. Nu generalizeaza si nu concluzioneaza.

Test pentru cl. a XI-a

1) Definiti Sfanta Biserica.


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): … Biserica este trupul mistic al lui Hristos, al carui cap este El insusi, …noi suntem
membrele acestui trup…suntem uniti cu Hristos prin Duhul Sfant, pogorat asupra Apostolilor la Cincizecime, pe
care l-am primit prin Sf Taine… comuniunea sfanta a ingerilor si a sfintilor si a dreptcredinciosilor de pe pamant si
a celor mutati la cer …
bine (nota 8-7): Se refera numai la comuniunea tuturor sfintilor (ingeri, sufletele dreptilor si sfintilor si dreptii de pe
pamant) în numele Mantuitorului Iisus Hristos, dar arata vag unirea cu Hristos si nu se refera la lucrarea Duhului
Sfant.
3

suficient (nota 6-5): Biserica este casa lui Dumnezeu, unde se aduna oamenii la slujba în numele Domnului nostru
Iisus Hristos.

2) Aratati care este diferenta esentiala dintre Sf Taine si ierurgii;


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): Sf Taine sunt instituite direct sau indirect de catre Mantuitorul Iisus Hristos in timpul vietii
Sale pamantesti, Care le aseaza El insusi in chip nevazut asupra primitorului in momentul savarsirii Tainei;
ierurgiile sunt lucrari mai mici sau secundare ale Bisericii care stau în legatura cu Sf Taine, ca pregatire a lor, în
timpul lor sau ca o incununare sau desavarsire a lor.
bine (nota 8-7): nu precizeaza instituirea Sf Taine de catre Hristos si asezarea lor de catre El in mod nemijlocit.
Prezinta alte deosebiri, mai putin importante, de ex.: Tainele sunt indispensabile mantuirii (unele din ele), ierurgiile
nu; tainele lucreaza în chip necesar, ierurgiile lucreaza în stransa legatura cu credinta si vrednicia primitorului; Sf
Taine sunt savarsite numai asupra persoanelor vii, ierurgiile si asupra mortilor, animalelor, lucrurilor, locurilor.
suficient (nota 6-5): prezinta deosebiri neesentiale, fara acuratete în exprimarea ideilor; prezinta numai definitia
sumara a Tainelor si ierurgiilor, sau doar le enumera.

3) Care este originea constiintei morale? De ce?


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): …este Dumnezeu insusi, care ne-a dat constiinta morala odata cu chipul si asemanarea prin
suflarea Sa la facerea lui Adam. Originea constiintei morale nu poate fi decât Dumnezeu, deoarece: izvorul
normelor morale este evident transcendent (supranatural) întrucât nu depinde de conditii sociale sau naturale, de
grad de cultura ori de alte insusiri particulare ale omului; autoritatea ei este absoluta în viata omului;
bine (nota 8-7): prezinta corect originea constiintei morale, dar argumenteaza acest lucru insuficient sau inadecvat.
suficient (nota 6-5): afirma legatura cu Dumnezeu a constiintei morale, dar fara argumente concluzive.

Test pentru cl. a XII-a

1) Care este scopul studierii notiunilor de teologie dogmatica?


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): …cunoasterea sistematica a adevarurilor de credinta ce rezulta din revelatia supranaturala,
fiind centrul preocuparilor teologice, întrucât aceste adevaruri formeaza continutul esential al religiei crestin-
ortodoxe, singura cale de a ne dobandi mantuirea.
bine (nota 8-7): …cunoasterea dogmelor (nu explica ce este dogma) cuprinse în Sfanta Scriptura (nu vorbeste de Sf
Traditie) pentru consolidarea credintei …
suficient (nota 6-5): defineste teologia si dogma separat, dar nu le coreleaza într-o definitie unica; argumenteaza
inadecvat.

2) Care este evenimentul principal la care se refera eshatologia universala?


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): … a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos pe pamant, în toata slava, pentru a judeca
viii si mortii inviati si a intemeia imparatia Sa…
4

bine (nota 8-7): …Judecata de Apoi, a viilor si mortilor (nu vorbeste de invierea trupurilor)…judecata va fi facuta
de insusi Mantuitorul Hristos (nu pune accentul pe a doua venire)…nu se refera la imparatia lui Hristos “de mii de
ani”.
suficient (nota 6-5): …Judecata de Apoi (nu explica termenul)…facuta de Dumnezeu la sfarsitul lumii… (nu se
refera la a doua venire a Mantuitorului Iisus Hristos).

3) Care este cea mai importanta virtute crestina si de ce?


Descriptori de performanta:
foarte bine (nota 10-9): prezinta iubirea ca fiind cea mai importanta virtute crestina; argumenteaza cu citate din
Evanghelia dupa Ioan (“Dumnezeu este iubire…”) si din Sf Apostol Pavel, 1 Cor.13:2-3 (“Si de as avea darul
proorociei si tainele toate le-as cunoaste si orice stiintã, si de as avea atâta credintã încât sã mut si muntii, iar
dragoste nu am, nimic nu sunt. Si de as împãrti toatã avutia mea si de as da trupul meu ca sã fie ars, iar dragoste nu
am, nimic nu-mi foloseste”); explica citatele; insusi motivul pentru care a creat Dumnezeu lumea este bunatatea si
iubirea Sa … l-a dat spre jertfa pe insusi Fiul Sau din dragoste pentru noi… este sentimentul omenesc cel mai
important, insusi temeiul oricarei comuniuni adevarate…este temeiul iertarii pacatelor noastre de catre Dumnezeu
si a iertarii noastre reciproce…este temeiul cel mai mare al credintei noastre în Dumnezeu si chemarea pentru
unirea cu Dumnezeu.
bine (nota 8-7): prezinta iubirea ca fiind cea mai importanta virtute crestina; nu foloseste citate; se refera la
reciprocitatea iubirii dintre Dumnezeu si noi; se refera la comuniunea oamenilor prin iubire.
suficient (nota 6-5): prezinta iubirea ca fiind cea mai importanta virtute crestina; prezinta numai aspectele iubirii
legate de comuniunea dintre oameni si beneficiile spirituale si materiale care rezulta de aici, fara a se referi explicit
la Dumnezeu.