Sunteți pe pagina 1din 3
Oe ts FEMIRU 1WoroNaRT yagials, co Sader t oe wee Age, tment ca fnde sume goaina’! 61 oars edd sunet inal. melte pare. Prinay a deIut thstuacar, ta §° Fobruarie; site, jla 19. Legionarii n'au motive st Sie ‘pre 68 SnoAntati de continuts- tere feet tratati carecun ca niste simple oticcto,ce tice fi rbinsid ito | Bi cies Sowk otroulsirt o tac ou sontattates onli caren te eee tt \. Feproga-Wicd umbrk de Noes ues de oastea aceasta verie,ale Xe » Zaptre nler £4 fost totus posibite fHri girul det toomar de d@ngii cunosc: -tului dresponsabil. < Sik Sass mu fe aruncs mumai pentrask-4 murdark 51 covclosith.Za se Maile gt oklon her akee create neoesarX operatio mu-i conv, ek _ fonate"se face prin spovedanie.Prin spovedanie Publick, ei £8rX agfrce: _» dbereazk congtiinta fe co. i gi redi maselor pe care vrei si 1e Shor a tea baeieane es : ederea fn'tine,in cinstea tas ra, dup pSrer str prim > de Pout po dmumil retaccets raadieia ne Cede aeanul smizteliien 4 gite de uraganul smifiteli lor | simiste; Acest soi de"oiroulars" 21. agteptam. con Goue, Gout documenve n'au fost trinise tuturor Camarazilor: intentd ont gah aan Pipes de adrese.Socotind of m nai trebus nime fhout pesent _ nardlor .f&rk stiints ¢i consultarea lor,ie reproducem noi.Scrie d-1 1 "Camarazi Auni grele de asteptare 3 de judecare a situatiei ‘ Uigoarea ed am gacit de cuviinyk st-f adresez d-1ui Horia Sina. i: fal Ues x e 1554 Eee ec dat a adresa Geno, gtian _ e@a scrisoare am e: © serie de motive nm Concluzie j-am cerit si i intele ‘vinova}iet sais? am precigat ok mu-1 mai recunose sef al ox Loner (fF de aie Sainte mu-1 poe Aeeag Tuern f-am répetat si bal la int! @ oe mia Cerut-o sto avem in cas la mine,la 28 Tan. th a d-sale gi din actele wlterioare a rezultat un retin actiunea mea,care sla euprapas pe thi ylative camarazi lc Serle porattco’ in mivots earl Eseionars: Ta oa prvcesic a uburc element le bain cre ain’ dkssate la ve: 337 ous Bou mu ssufere tn segnere cont cn? ara ain I eee ntru ca ru PES 8h Pease Gonsolidarea dusori- 7 “am as xaspunderea Conducerii,in mod provizor.?'am sf umn BpeT fa aohe Sean op eres Sonducerit Ip. jurul seengeee s unit ¢ eet ferim de ruins faleifictrilar interocate.Noi toxl,cari ne-’ it echilibru moral, representim Miscarea. Incepe Yestabilirea umi pian cu o tint’ preciss.Sunten ¢ iresEste nevoj Pee cr cet darksi forti.Mai int4i o cAt mai str: : gee ne aneenth,ca drice actiune refornatoarc.. erat ou intelepoiune gf ou gepLin. curs i Spirit de pac: deare, tn toaty ilimea lesionark.tnolinars ie G2 Convergenta Qintr'o inalt& disciplin’ moralX.Toste strc ° merg Ja inplinires unitayii destvarsite,ou vinse Gee ee arc estes copartt ss oe 4 ntre noi.Rapo: i Bir meeteaees re hails migosrilor din sAucl faniiicn iecrome cn tie £ gi entints de Jignire; noi aptrim un patrimoniu moral. + Ps a traditiei legionare este o axiom elonentari.Rec e ef local, plec&: dela cea mai Sunil entelegareje eee a t dinadinsul Cons Tea pe unititi, Beret toil to ctuok aaa ec otipe i outletegtt din propre din : iscugie le eplaborare este a toate Remains eee Borat eeitayiee, exten ct yeconomic, ax Lymoral, politic ,ete.~ ei st& in’relajie direct ou aptitudinos iduaik.foste aceste miei crganisme Sneadrato fp comunitet> 9 logal consimyit gi, stimat, o! 8 fecoseia colo mal argitoare ale Romimei de nfine.Ele sunt ‘apirare a Rominismilui cotropit de barbaria comunist® si ates. ale auensienes, fh ekpesomneterga gm fetgeonty 822 eecyren ich Seta areaaeire Goketis free ex: a Htaq44 unde i.Cotigatiile se ad y Sesmiveres f430 ceca la ay a 0 . 5 main euranda ya urna 0 0 tn» ve Op ea mai do! 8: CPIUME. Hespingerea oriofrei Aialectici,ce-ar cute sX justifice 8 articolul din nr tree, dintrfun b mu. far nici nevee de A mai fi voneultats rags ue a mabil sitesi 8a in dume.Pe planul de care ne « upam,spXiatul si ckloatul ee dizét credinte si constiinta ca si oprim o stare de fornantate sufi ste © Su anigeurda an doses grat 9. 3, dnten an aptiniceee dae forma ei necost tates f: ells pozitie.Cu legile Legiunii formate si respectate de C&pitan, opligatorii sf imprescriptibile,m se face nici un compromis.Munai aga are rost notiunca dc om nou. Pistrarea comtactului intreolal+! prin corespondent fae ddea- » _ ‘idlvelibertzii Finintului strimoseso, stan’ nowd,si linia Wisckrfi Legtonar’ _ Mpeni ta renunjX 1a uptt.Schimt a 4aei reciproce ou valoare necontoctat | _ ela probleme leginnare la cele cari misoN astkad lumea.Fiecare ceas si Ti: pare Zi este pentru nod wn moment isteric.dcesta re va estima eainotin > fa Neomulut gi umenite git. Toate stird1e si intrebirile se sarepeazi De, mumisle meu. Repet: conducexea ce gitam asumat-1 este proyizer., cor Hise marsurisiven mea ain noel ita sex See oBpitanatt#.22 58 ath scum clreulara d-lui, GimmeatK: "Camaragi, Cu binecuvantarea Ceri i ocrotirea Sfantului Arhanghe. generatia noastré reugise sh irohe dea nai nfndrk organizatie pusk vreodat& in sluiba destinuini detorio wy a, mului'Ron@nesc.De ari de zile insi o insidioasé primejdie sttrais asupey suri moastre: gotole grave suvargite in mumole Legivnii ~dintre care uncie® Poarté pecetea dementel- preoum gt abatorile dela cele wai elementere oer ble cnenie! ronanegtt sunt toate ma una{ Senne de Siihize o trXirit legio~ ei side a care pe un drum opre duce ect la trkdare fa’ de gir Bevgl Gapitan-Gas ain cope ata ea eer aUe picdtura care a varset penaee* Bae eacetex aniinotunt-Ea e avut Snel ei darul miraculos de a risipi wri ia sub dmperiul, oureia milf1 dintre voi mi mai vedeayi ci unitates lesion gota de mult sfaramath in Buckti.Sub mira jul unei pecudn-unteepinss seiorere interpretare pur formal’ a unor dispositii din Oirtisiss so ului de Guib mul¢i camerazi au nesocctit reala unitateyeXlctnd astfel drincipiiie te fora ale HRS * Prin faptele sale ia _S: s'a eliminat definitiv din Miscare Or -S'a fnleturat astPel isiund piaza cea rea care imple ca Te ere ee ee SAnul’ Wigosrit Nouk tabkrar Logi onaes or va eeeeRe ee _ sareina de a purcede la o grabnick regrupare a neastr% sub un si. Btoat, ; | Sol gl Cipitenulul Desigur ci > restabllire trainicd a vechit ammonit eee xe timp, Mu se poste reoonstitui in cateva zile ceeace sta irasit sn 45 one Ye,cere timp gi eAcrifioii moralo: in primal rénd sacrificiil tetay at otsin dilor persondle! Ce aspeote va olipita aceasth refacers so va decide de c: F orgenele legionare,care se repun tn funotiune ef a ciror principal 1 ors. este reindrumarea Sit gomrdt pe figasul ef firesc dela care 5 fost, abxtr tH qi de ct ck pal meartea pPitenuluds fn orto £22,Ne prebyl sé 5p tink sean: de*invitimintele pe care nt le of Menorocita c: enta ficuta dela asa Sinarea Cipitammlui si pan asttizi.0 conanoere ae unl sfie ea si | «ete ae se mal erponizeask ou starea pslhologion ve sla cba we ners Spronere. ip uneie din aceste sutlete, pe de alth parte saoier eS :. a ms Culmi periouloase.De aceea,ca Mu cumva sa se product gestur- Zapte diunktoare prestigiuiui migckridjcare si degenereze in anarhie ei ct Ajute dugmanilor pa oe care vor incerea s& profite de aceste momente;am sin Git obliga ion calitatea mee de peer membru eres al Misotirit togio— erate, si de get al generatied dela 1922,sh iau contact ou col. ial Sonandangd AP cSpstamalar aire ea ens, 198 Se Yestiti,gf ao ac or : ou majoritatea lor st reconstitul Consiliul Suprem Ie, lonar,éare girce- Fe ogMuceres Misolirit Legionare pink os ne von THtbaree te Sette eae PEP strlinegesc = uptele duso contra color care tnocnve -«Getdei 'su-2 protaneze so'ver £1 feurie elites coset Couer oe opera Cipl— Canavazi, Fke&ndu-vk ounoscute cele de nai sus, tin si remarc reactiunes enktoas4 gi’eficace a elementelor einstite legionare fai de inoorectitudi— Re Gide nigelie,de oriunde ar ff yentt ele-Aocota c un Sonn care nef} e ‘anya CA prin ajutor lui zeu gi prin dragostea,corectitue dings pi eiruirea totalk vom reface,odath oa athostere sale Ge toe legio~ art,si unitatea sdruncinatt dar ravnith de toti. ecard, Aveyi rHbdero ¢1 nu va agitesi.Suntem pe drum col bun, day ne despart continenté si oceane gi ne-au sapedh Some e ee ultinii’ and Tueti contact ineaa it ca cnmandantii legionari si ou oslelalte grade ale =: | Pitanului pe care le vedeti patrunse de chemarea nomentului,iar pentra alte qimurivi scricti-nl airect.S8 facem cu totil efortent Sonvetgente pent a pe Tetisd ea pe vremuri,frate ou frate ef ‘mal mult dec&t cu trate! origi pSOOpuL acesta: Dasbricati de porkiri ci patini ai fees tk Sncetece tipo an ao Miune de orice neturd,dintre nol, Mfoi aouzatii sf mol eaasetn _ tipp de aga cova,acum ofnd Neamdl gteapta ajutorui nestri. Agentilor provo- Gexori,catlent lor’de rea oredintl gi oanalitior tm Le sacpundetiT eee 2 beleni¢al Si ne sfituim rootpree entra a ici celee cea net oa, munds sortie comund si rodeascH pentru leam, ne intoarcem 1a prineipiile trict le; oh intru Ino ind o at- “sostext ae greg 05 ede fax a eonet ete eameT care eters Bo Supanem dé si de arilor. ve ae tat Seal Side SeokactSaetio ce es eyesanti,, Systy- m t a organiod gi artol goarii 2 Cie. cere prin inelta ef linie morals ntr'o act: » inte ferstativa radia, shorsdoro fa Gis cenPasaok gi ctret a anette ae Peecat ey thee eet ae fee pet SH 1i se park greu Be ceadiis Entanplate, 8 8 _g0,roalizat ie ee cts tee cet rece ee eer 2g, Sk dem Govads oh iam uitsy a £1 edevirays ogionari Als oun ue ES feb gi perce veut Cepivonm! Teinfricatt egret: miexesaji, nobili ogi gi biruitoris Brétasca Tegiunes sl Capitakaii en tl. a prezentel intr in functiune Consilinl su Miinet feo parte de drept toyi comandanyii Lepionarl on exec; Re net carn. Conseil GepceEee tat de Chredital cotoetea ee de als Cipivanuiwi (0-334 ajntors’ ce gested Ssiial celoriaité _ no alo oriotrui camarad. 2: Le Midod= pretuti nen’ 8 erapesse seb ee ordine Teraraies;san je afinititt in > sit ian eS é erupeazk sub co urul Wredaise gi mal de nideddes S88 mi se ti ‘ Adres unde ne Bisim cinci din cet poe Comendant! care inert de Grept | _ sith Sy eee referitosre la incadriti: 4. tegionarii sé ast 4m limigte noile dispozitii care de vor parveni inetiat dap’ recon uniteyii".- : $ Abtinfndu-ne s% comentim cuprinswl Acestor ciroul% ee eee cee aipeeses cation ae dock tatreues Sinschi sk continue sistemul simist al"damenilor de ocredii “mem Ageast’ Intrebare,intrucSt now’ circulara nu ni s'a trimis; ¢ Jegionari cunnastem in Italia n'am auzit si fi primit-> careva. 2 4 | Garnesté of sborul MigoMrii poste £1 condus.. prin radér,din Argentina’ II. In VATHA pe Febr.(p.22) ,la"Doruri, gi necezyri" 2 cativs rinag! Cua. Sitn Trani’ este gi’Dkfbalescu’.D-1 rstis x sh oe e% mu-i yorba de dfnsul.Cesace gi facom.B vorba de Marin Mrbullescu;cMrula poste ar fi pripit su i se bleneze ges ii-t, ounoagtan sirens motivel.s.« Soootis Ga d@nsul Inch mi crede cla fost p a fo e prins HersNoi ciumcastem din inchisnare pe xin Sesbulsesuson Sainee-iai-Dumnozeu,eu foarte frunos trecut in lupta 4 on 2 mor: = Jor, Gare si-a jerttit cariera si toat ia. de Cena D. soot te Tote. aptay <= | a3 * Unii camarazi Intreabu ce solugie preconiztm p ML se adreséaga novi, onari de rand,e dyreros,choi avatt of , mult inst creditul marilor comandan}i cx yi lor ingduint: ae srimiasteioleotigm! eis tui Wa.- 8 Aine sian Chi vores Hu api peeres Gns%si,al efrei gros se aflX'n tar in obezi,ci de blooul yartlér din striinttate.In aceast& privints, indemaul nostru ¢. s& agbepts | “sprijinim inifistiva celor mari,c&nd se vor pune de acord.Pac@nd suma pirert- J bo primite prin serisori,majoritatea e pentru un ¢ iu, format aintr tu: infiendant 21 Bunei Vestiri,3 ccmandanti legionari oi 2 vemandan}i-a jut: nume? d-nii Garneat%, lasinschi , Papanace ,Boldeanw, ing.Horndnineana gi dr- sile rei.Foxmuila n'ar fi rea,mai ales dack se adaogt ei un element din 6 slau aratat aga de darze fn apararea ortodoxiei legionare. PB. Ve A,¢ j GrUvABRE (din slarui"Romant a") oy"a Gnoepub si-si den roadele gi-pe turaml literar in , igtr! et o atpmmare a rigiditgfii do ie pai carls hye, 2! au pe Po akestges,aiPiata Zohbeeas sey bre R. PR. bbreanujpéni, acum conside Penal! OT enal aon Meal cti* A rotsesub yacacosen! Moore marele ARCHBZL.Dar judece oricine somns (tt o4cs, oy suri. fini adiectiv’geniale”, a Hot gi Mal ales moditeze ssupra celus ag! etiv aera : res @ adevar-te’giuvaere" in (ara. inte BE ie eteliberarea's0 AavegT G enta'se intituleass chiar "eiuv: Mama Yoica gi Dimitra ne? : : ios Pee on * Wied ou cognl nici ou litra? eal avut Rabar Preoupstt de bar si nimb? “Last zilnic in ouiber Marta asta mu-1 pé schim>. Prin petala de opal Se stravede un cristal iintrtun sémbure de cea yh» ransi'n taimele de viatt, mooltegte vesnicia- eee, ‘paijiteria. ‘o&) oslo matale Pui: Tenet Soi pacar ma te sandegti-