Sunteți pe pagina 1din 5

G1

1. Notiuni introductive
Intrebari:
1. Ce reprezinta o retea de calculatoare?
Reteaua reprezinta un set de dispozitive (noduri) conectate prin legaturi media.
2. Cum poate fi definita fiabilitatea retelelor?
Fiabilitatea reprezinta raportul dintre durata medie ponderata de functionare normala a
serviciilor in retea si durata totala a retelei (durata functionarii normale + durata restabilirii
serviciilor cazute).
3. Cum pot fi definite retelele punct-la-punct?
Retelele punct-la-punct reprezinta retelele in care un pachet poate trece prin mai multe
noduri intermediare (ex: WAN).
4. Ce este o subretea?
Ansamblul format din linii de transmisie (fibre de cupru, fibra optica, legaturi radio) si
elemente de comutare (routere).
5. Ce sunt inter-retelele?
O colectie de retele interconectate, utilizand niste masini numite porti (ex: Internet, mai
multe LAN-uri conectate intr-un WAN).

Grile:

1. Ce reprezinta durata totala a retelei?


a. durata functionarii normale b. durata medie de functionare
c. durata functionarii normale + durata restabilirii serviciilor cazute
d. durata medie de functionare + durata restabilirii serviciilor cazute
2. Care dintre urmatoarele reprezinta un dispozitiv de acces?
a. telefon c. router
b. parola d. fibra optica
3. Caracteristici definitorii pentru retelele LAN:
a. întarzieri mici, erori putine c. functionare buna, viteza redusa
b. subretele multiple d. mai multe cabluri de transmisie
4. Care dintre tipurile de comutare se imparte in : de mesaje, de pachete, de caractere?
a. Comutarea de circuite c. Comutarea fizica
b. Comutarea logica d. Comutarea de retele
5. Prin ce tip de retele un pachet poate trece prin mai multe noduri intermediare?
a. Retele cu difuzare c. Retele punct-la punct
b. Retele cu comutare d. Retele fara comutare
2. Arhitecturi de retele de calculatoare
Intrebari:

1. Care dintre tipurile de servicii se bazeaza pe sistemul posta?


Serviciile fara conexiune, de tip datagrama.
2. Care dintre tipurile de modele de retele de calculatoare se refera la interconectarea
sistemelor deschise?
Modelul ISO/OSI.
3. Care sunt nivelurile modelului ISO/OSI?
De jos in sus : fizic, legatura de date, retea, transport, sesiune, prezentare, aplicatie.
4. Care este rolul nivelului fizic din modelul ISO/OSI?
Nivelul fizic realizeaza transmisia electrica a unui sir de biti, fara a verifica corectitudinea
acestuia. La acest nivel se specifică: tipul de cablu, conectorul de legătură, rata de transfer,
metoda de codificare a datelor, metoda de acces la mediul de transmisie.
5. Care este rolul nivelului retea?
Nivelul reţea asigură dirijarea cadrelor prin reţea, stabilind calea de transmisie a datelor de
la sursă la destinaţie. Poate asigura multiplexarea mai multor comunicatii pe aceeasi
legatura de date.

Grile:

1. Cate niveluri are modelul ISO/OSI?


a. 4 c. 6
b. 5 d. 7
2. Care este nivelul superior din modelul ISO/OSI?
a. Retea c. Prezentare
b. Transport d. Aplicatie
3. Care este viteza de navigare oferita de cablul cu fibra optica?
a. 10-100 Mbps c. 10-16 Mbps
b. 100-1000 Mbps d. 40-100 Mbps
4. Care dintre nivelurile modelului ISO/OSI asigură transmisia corectă a datelor între staţia
sursă şi staţia destinaţie?
a. Legatura de date c. Transport
b. Retea d. Fizic
5. Cate niveluri are modelul TCP/IP?
a. 4 c. 6
b. 5 d. 7
3.1 – 3.2 Topologii + interconectari

Intrebari:

1. Care sunt topologiile fizice de baza?


Topologia bus, topologia inel, topologia stea, topologia de tip comutator(switch).
2. Care sunt principalele tipuri de tipologii complexe?
Topologia cu inlantuire, inele ierarhice, tipologii ierarhice in stea.
3. Ce este hub-ul?
Hub-ul este un element de interconectare într-un LAN. El constituie un punct de unde pleacă
sistemul de cablaj spre toate componentele LAN-ului respectiv.
4. Cum este realizata conectivitatea unui LAN la o reţea WAN?
Printr-o singura conexiune a backbone-ului la router.
5. Din ce categorie fac parte combinatiile de topologii ierarhice?
Topologii complexe.

Grile:

1. La ce nivel din modelul ISO/OSI se plaseaza switch-ul?


a. Fizic c. Sesiune
b. Legatura de date d. Prezentare
2. Topologia de tip comutator(switch) face parte din categoria:
a. Topologii fizice de baza c. Topologii logice
b. Topologii complexe d. Topologii simple
3. Acţionează si ca un distribuitor şi repetor de semnale electrice sau optice:
a. Switch c. Hub
b. Router d. Internet
4. La ce nivel din modelul ISO/OSI se plaseaza hub-ul?
a. Fizic c. Aplicatie
b. Retea d. Legatura de date
5. Calculator care realizeaza conectarea unei retele cu o alta retea, în cazul în care cele doua
retele nu utilizeazã aceleasi protocoale:
a. Switch c. Hub
b. Bridge d. Gateway
6. Nivelul retea
Intrebari:
1. Ce tipuri de servicii ofera nivelul retea nivelului transport?
Servicii fara conexiune(datagram) si servicii orientate pe conexiune(circuit virtual).
2. Care sunt principalele tipuri de protocoale de rutare?
Vector de distanta – RIP, IGRP, EIGRP, BGP.
Starea legaturii – OSPF, IS-IS.
3. Care este cel mai folosit protocol pentru transferul informatiilor intre routere direct
conectate?
RIP – Routing Information Protocol
4. Care este caracteristica definitorie pentru protocolul BGP?
BGP este un protocol de routare interna de tip vector de distanta. Acesta nu mentine
doar costul pana la destinatie, fiecare router BGP memoreaza calea folosita.
5. Din ce consta diagrama IP in cadrul protocolului IPv4?
Antet(parte fixa 20B + parte optionala de lungime variabila) si text.

Grile:
1. Informatii precum: adresa de retea, numele interfetei, metrica, sunt continute de:
a. Router c. Pachete de date
b. Tabela de routare d. Datagrame
2. IGRP vine de la:
a. Interior Gateway Routing Protocol c. Intern Gateway Routing Protocol
b. Interior Gateway Routing Process d. Intern Gateway Routing Process
3. Protocol de routare care calculeaza distantele pana la destinatie, permitand routerelor
sa isi improspateze tablele de routare la intervale programate:
a. RIP c. IGRP
b. EIGRP d. BGP
4. Retelele sunt grupate in 3 categorii (ciot, multiconectate, de tranzit) in cadrul
protocoalelor:
a. RIP c. IGRP
b. EIGRP d. BGP
5. Care dintre protocoalele de control in Internet emite mesaje daor despre erorile
primului fragment din diagramele IP fragmentate?
a. ICMP c. ARP
b. RARP d. BOOTP
7.Nivelul transport

Intrebari:

1. Ce tipuri de servicii ofera nivelul transport pentru nivelul sesiune?


O conexiune de transport de tip punct-la-punct, ce transmite mesajele in ordinea in care
au fost emise, transportul unor mesaje izolate fara garantarea ordinii la destinatar,
difuzarea de mesaje catre mai multi destinatari.
2. Prin ce se realizeaza controlul fluxului in cadrul nivelului transport?
Se realizează printr-un mecanism fiabil de transport de date între sursă şi destinaţie,
împiedicând transmiterea mai multor date decât pot fi recepţionate.
3. La ce se refera termenul de Windowing?
Windowing este un procedeu de transmitere a datelor de la emiţător la receptor, care
ataşează confirmarea după mai multe pachete de date, şi nu după fiecare în parte.
4. Ce reprezinta lungimea antetului?
Numărul de cuvinte de 32b din antetul segmentului TCP.
5.

Grile:

1. Care este primul nivel de tip sursă-destinaţie?


a. Nivelul fizic c. Nivelul legatura de date
b. Nivelul transport d. Nivelul retea
2. Ce protocol de transport prin Internet este utilizat ca multiplexor/demultiplexor pentru
emiterea şi recepţionarea datagramelor?
a. UDP c. TCP
b. RCP d. TCP tranzactional
3. Parte din TCP care reprezintă starea fluxului de date si este identificată unic printr-o
pereche de socket-uri ale emiţătorului şi receptorului:
a. Multiplexare c. Conexiune logica
b. Serviciu duplex d. Mecanism de validare
4. Ce parte din segmentul TCP specifică ultimul B de date urgente?
a. Indicator de urgenta c. Lungimea antetului
b. Suma de control d. Dimensiune fereastra
5. Prin ce se realizeaza identificarea proceselor?
a. Routere c. Nivelul transport
b. Nivelul legatura de date d. Porturi

S-ar putea să vă placă și