Sunteți pe pagina 1din 4

Nume și prenume: ........................................................ Data : .................. Clasa : ..................................

TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II
clasa a V-a Varianta 1

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu.


SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (30 puncte)
5p 1. Rezultatul corect al calculului 2,8  3,5 este egal cu …..
4 2
5p 2. Rezultatul corect al calculului  este egal cu …..
3 3
4 9
5p 3. Dacă x   , atunci x  .....
5 5
5p 4. Perimetrul unui pătrat cu lungimea laturii de 5 cm este egal cu ……cm.
5p 5. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 6 cm şi lăţimea de 3 cm este egal cu ……cm.
Aria unui dreptunghi cu lungimea de 6 cm şi lăţimea de 3 cm este egală cu ……cm2.
5p 6. 1,5 m = …….. cm.

SUBIECTUL al II-lea – Alegeţi rezultatul corect. Din patru răspunsuri numai unul este
corect. Pe foaia de teză scrieţi rezultatul corect. (20 puncte)
12
5p 1. Dacă transformăm fracţia ordinară în fracţie zecimală, atunci rezultatul corect este egal cu
5
…..
 2,3  2,4  2, (3)  1,2
5p 2. Dacă transformăm fracţia zecimală 2, ( 6 ) în fracţie ordinară, atunci rezultatul corect este egal cu

7 26 25 8
   
3 9 9 3
7 9
5p 3. Media aritmetică a numerelor şi este egală cu ……
2 2
4 8  16 6
5p 4. Rezultatul corect al calculului 2,5m  50cm  ......
 52,5m  52,5cm  3m  2,55m

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


5p 1. Efectuaţi: 0,2  [3,4 – 0,13 : (2,9 – 1,6)] =
10p 2. Un agricultor are un teren in forma de dreptunghi cu dimensiunile de 30m si de 15m, pe care
doreste sa-l imprejmuiasca cu un gard de sarma si sa lase o intrare de 2m.
Aflati de ce suma are nevoie, stiind ca un metru de gard costa 17,5 lei.
5p 3. Suma a două numere este 36, iar unul este mai mare cu 4 decât celălalt. Aflaţi cele două numere.
10p 4. În figura alăturată este schiţa unui teren cu dimensiunile date pe desen.
Aflaţi perimetrul acestui teren.

55m

40m

25m

35m
Nume și prenume: ........................................................ Data : .................. Clasa : ..................................

TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II
clasa a V-a Varianta 2

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu.


SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele.
1. Rezultatul corect al calculului 7,3  2,4 este egal cu …..
11 2
2. Rezultatul corect al calculului  este egal cu …..
3 3
5 13
3. Dacă x   , atunci x  .....
6 6
4. Perimetrul unui pătrat cu lungimea laturii de 8 cm este egal cu ……cm.
5. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 10 cm şi lăţimea de 6 cm este egal cu ……cm.
6. 2,45 km = ..........m.

SUBIECTUL al II-lea – Alegeţi rezultatul corect. Din patru răspunsuri numai unul este
corect. Pe foaia de teză scrieţi rezultatul corect.
7
5p 1. Dacă transformăm fracţia ordinară în fracţie zecimală, atunci rezultatul corect este egal cu …..
2
 3,5  3, ( 4)  3, (5)  3,05
5p 2. Dacă transformăm fracţia zecimală 0, ( 6 ) în fracţie ordinară, atunci rezultatul corect este egal cu

6 2 5 1
   
10 3 9 3
7 43
5p 3. Media aritmetică a numerelor şi este egală cu ……
5 5
 50  10 5 2
5p 4. Rezultatul corect al calculului 4,8m  20cm  ......
 4,28m  68cm  5m  4,82m

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete.


1. Efectuaţi: [6,25 – (7,3 + 2,2) : 2] : 0,15 =
2. Un agricultor are un teren in forma de dreptunghi cu dimensiunile de 35m si de 20 m, pe care
doreste sa-l imprejmuiasca cu un gard de sarma si sa lase o intrare de 3m.
Aflati de ce suma are nevoie, stiind ca un metru de gard costa 19,5 lei.
3. Suma a două numere este 65, iar unul este mai mic cu 7 decât celălalt. Aflaţi cele două
numere.
4. În figura alăturată este schiţa unui teren cu dimensiunile date pe desen.
Aflaţi perimetrul acestui teren.
Nume și prenume: ........................................................ Data : .................. Clasa : ..................................

TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II
clasa a V-a

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 20 puncte din oficiu.

5p 1. Rezultatul corect al calculului 4,7  3,2 este egal cu …..


3 7
5p 2. Rezultatul corect al calculului  este egal cu …..
5 5
10p 3. Perimetrul unui pătrat cu lungimea laturii de 10 cm este egal cu ……cm.
Aria unui pătrat cu lungimea laturii de 10 cm este egal cu ……cm2.
10p 4. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 2 cm este egal cu ……cm.
Aria unui dreptunghi cu lungimea de 8 cm şi lăţimea de 2 cm este egal cu ……cm2.
10p 5. Calculaţi volumele corpurilor:

Cub: Volumul = ..............................

Paralelipiped dreptunghic: Volumul = ........................................

15p 6. Completaţi spaţiile punctate:


a) 1,257 hm = ……. m
b) 573,4 mm2 = ……. cm2
c) 2371 hm3 = ................... km3

17
5p 7. Dacă transformăm fracţia ordinară în fracţie zecimală, atunci rezultatul corect este egal cu ..
10

5p 8 .Dacă transformăm fracţia zecimală 4, ( 3) în fracţie ordinară, atunci rezultatul corect este egal cu

5p 9. Media aritmetică a numerelor 12 şi 8 este egală cu ……

5p 10. Efectuaţi:   2,5  2  4,1  10  11,1 : 3  5,7 : 100


5p 11. Un agricultor are un teren in forma de dreptunghi cu dimensiunile de 30m si de 15m, pe care
doreste sa-l imprejmuiasca cu un gard de sarma si sa lase o intrare de 2m.
Aflati de ce suma are nevoie, stiind ca un metru de gard costa 17,5 lei.
Nume și prenume: ........................................................ Data : .................. Clasa : ..................................

Şcoala Sarichioi, judeţul Tulcea


TEZĂ LA MATEMATICĂ
Semestrul II, anul şcolar 2009-2010
Prof. TIT CUPRIAN clasa a V-a Varianta 4

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.

SUBIECTUL I – Pe foaia de teză scrieţi numai rezultatele. (25 puncte)


5p 1. Rezultatul corect al calculului 3,1  1,8 este egal cu …..
5 13
5p 2. Rezultatul corect al calculului  este egal cu …..
6 6
1 9
5p 3. Dacă x   , atunci x  .....
2 2
5p 4. Aria unui pătrat cu lungimea laturii de 6 cm este egală cu ……cm2.
5p 5. Perimetrul unui dreptunghi cu lungimea de 10 cm şi lăţimea de 5 cm este egal cu ……cm.

SUBIECTUL al II-lea – Alegeţi rezultatul corect. Din patru răspunsuri numai unul este
corect. Pe foaia de teză scrieţi rezultatul corect. (25 puncte)
5p 5. Rezultatul corect al calculului 1,4kg  700 g  ......
 1,47kg  2,1kg  714 g  840 g

SUBIECTUL al III-lea – Pe foaia de teză scrieţi rezolvările complete. (40 puncte)

10p 1. Efectuaţi:  0, (7)  7, (7) :  0,7  0,7 : 3 .


5p 2.
a) b) [6,25 – (7,3 + 2,2) : 2] : 0,15 =
c) 35 : [1,5 + (2,6 – 1,8) : 0,4] = d) [10 – 1,6 : (4,3 – 3,5)]  0,25 =
e) 0,7 : [(3,9 – 2,8) : 0,1 – 6] =