Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DE CERCETARE

al candidatului

I. Titlul proiectului:
Iconoclasmul în primul mileniu

II. Obiectivul major al proiectului:


Studierea cauzelor care au dus la declanșarea crizei iconoclaste și a
învățăturilor Sfinților Părinți care au apărat Sfintele Icoane.

III. Descrierea proiectului, cuprinzând: fundamentarea teoretică,


obiectivele şi ipotezele de cercetare, planul de cercetare, rezultatele anticipate,
aplicaţii şi implicaţii posibile, bibliografie.

a) INTRODUCERE

Absolvind facultatea de teologie ortodoxă, urmatorul pas în urcușul vieții este


reprezentat de continuarea studiilor în cadrul masteratului la Universitate. Astfel cunoștințele
dobandite de-a lungul timpului pot fi aprofundate printr-o temeinică cercetare asupra
învățăturilor Sfintilor Părinți care au combatut iconoclasmul din primul mileniu. Interesul
meu pentru această temă este dat de aparițiile din ce în ce mai mediatizate a unor manifestări
iconoclaste prin scoaterea din scoli sau din diferite instituții publice a Sfintelor Icoane.

b) FUNDAMENTAREA TEORETICĂ

Orice proiect de cercetare necesită o fundamentare teoretică, care să ne conducă la


formularea unor concluzii viabile. Drept urmare, consider necesar pentru aceasta temă
studierea scrierilor Sfinților Părinți care călăuziți de Dumnezeu ne-au arătat calea cea bună.
Astfel Sfântul Ioan Damaschin, Sfântul Nichifor Mărturisitorul și Sfântul Teodor Studitul
reprezintă personalitățile marcante ale perioadei iconoclaste.

1
c) OBIECTIVELE ŞI IPOTEZELE DE CERCETARE

Ca orice proiect de cercetare, propus de un tânăr teolog, candidat la cursurile de


masterat, proiectul prezent are în vedere mai multe obiective. Principalul obiectiv sau
obiectivul major al proiectului este la arătat încă de la început, și anume, prezentarea
adevăratelor învățături despre Sfintele Icoane. Celelalte obiective şi ipoteze pot fi schiţate sub
forma următoare:
- Imaginile religioase reprezintă un mijloc de comunicare între Dumnezeu și om;
- Icoana reprezintă Scriptura pictată mai ales pentru cei neștiutori de carte și pentru
copii;
- Imaginile religioase sunt propovăduitoare;
- Icoana este purtătoare de har, iar sfințenia sa este dată de persoana reprezentată,
deoarece nu ne închinăm icoanei ci chipului reprezentat.

d) PLANUL DE CERCETARE

Se bazează în principal pe:


- lecturarea, enumerarea şi argumentarea învăţăturilor care se desprind din catehismul
Sfinţilor Părinţi;
- asocieri, analize şi sinteze pertinente privind icoana ca Scriptura pictată;
- redactarea concluziilor finale.

e) REZULTATE ANTICIPATE

Rezultatele finale nu pot fi anticipate cu exactitate, dar sunt convins că aceste cercetări
vor consolida afirmațiile deja cunoscute. Câteva rezultate anticipate încă de la începutul
proiectului ar fi:
- îmbogăţirea informaţiilor teologice pe acestă temă în urma cercetării făcute;
- asemănarea cauzelor iconoclasmului din primul mileniu cu cele ale iconoclasmului
contemporan;
- aprofundarea rolului icoanei: alături de cuvânt, icoana a constituit întotdeauna un
mijloc de comunicare între Dumnezeu și oameni;
- actualizarea rolului icoanei: într-o perioadă în care confuziile și răsturnările de valori
sunt copleșitoare, apelul la învățătura creștină poate fi unicul leac tămăduitor;

2
f) APLICATII ŞI IMPLICAŢII POSIBILE

După efectuarea cercetărilor, rezultatele s-ar putea aplica cel mai bine în cadrul
catehezelor despre Sfintele Icoane, din Biserici, dar și în cursul orelor de studiu din scoli
completate de sfaturile Înaltpresfințitului Părinte Arhiepiscop, în consultare cu preoții și
profesorii Sfintei noastre Arhiepiscopii.

BIBLIOGRAFIE

Lucrări

1. Biblia sau Sfânta Scriptură, Tipărită sub îndrumarea și cu purtarea de grijă a Prea
Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu aprobarea Sfântului
Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București.
2. Sfântul Teodor Studitul, Iisus Hristos, Prototip al icoanei Sale, Traducere de Ioan Ică
jr., Editura Deisis, Alba-Iulia, 1994.
3. BĂBUȘ, Pr. Prof. Dr. Emanoil, Bizantul, istorie si spiritualitate,Editia a doua, Editura
Sofia, București, 2003.
4. BĂBUȘ, Pr. Dr. Emanoil, Introducere în Istoria Bisericească Universală, Editura
Sofia, București, 2003.
5. BĂNESCU, Nicolae, Istoria Imperiului Bizantin, Vol. II, Imperiul Bizantin Clasic
(610-1081), Editura Anastasia, București, 2003.
6. BĂRBULESCU, Laurențiu, Biserica de la începuturi și până în secolul XI, Editura
Macarie, Târgoviște, 2006.
7. BOROIANU, Pr. Dr. Dimitrie G., Istoria Bisericii creștine de la începutul ei și până
în zilele noastre, Ediție îngrijită și actualizată științific de Pr. Daniel Benga, Editura
Anastasia, București, 2007.
8. BRANIȘTE, Pr. Prof. Dr. Ene, Prof. Ecaterina Braniște, Dicționar Enciclopedic de
Cunoștințe Religioase, Editura Diecezană, Caransebeș, 2001.
9. BREZEANU, Stelian, O istorie a Bizanțului, București, Editura Meronia, 2005. 12.
CHIFĂR, Pr. Lect. Dr. Nicolae, Istoria crestinismului, vol. II, Editura Mitropoliei
Moldovei si Bucovinei, Iasi, 2000.

3
10. CHIFĂR, Pr. Lect. Dr. Nicolae, Istoria crestinismului, vol. I, Editura Universitatii
„Lucian Blaga”, Sibiu, 2007.
11. CHIFĂR, Pr. Prof. Dr. Nicolae, Iconologie si iconoclasm. Studii privind disputa
iconoclasta in secolele VIII-IX, Sibiu, Editura Andreiana, 2010.
12. DAȘKOV, S.B., Dicționar de Împărați Bizantini, traducere de Viorica Onofrei și
Dorin Onofrei, Editura Enciclopedică, București, 1999.
13. DRĂGOI, Pr. Eugen, Istoria Bisericească Universală, Editura “Historica”, București,
2001.
14. DRĂGOI, Pr. Eugen, Istoria Creștinismului în date, Editura Episcopiei Dunării de
Jos, Galați, 2004.
15. ENE, Pr. Ionel, O Cronologie a Sinoadelor în Primul Mileniu Creștin, Editura
Zigotto, Galați, 2008.
16. GEORGESCU, Maria, Istoria Bizanțului, Editura Enciclopedică, București, 2005.
17. GRABAR, Andre, Iconoclasmul Bizantin. Dosarul arheologic, trad. Prefață și note de
Daniel Barbu, Editura Meridiane, București, 1991.
18. ICĂ, Arhid. Ioan jr., Iconologia bizantina între politică imperială și sfințenie
monahală, Studiu introductiv la Sf. Teodor Studitul, Iisus Hristos prototip al icoanei sale,
Editura Deisis, Alba Iulia, 1994.
19. MEYENDORFF, John, Biserica Ortodoxă ieri și azi, traducere de Cătălin Lazurca,
București, Editura Anastasia, 1996.
20. MUNTEAN, Vasile V., Bizantinologie I, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timișoarei,
Timișoara, 1999.
21. PALADE, Mihaela, Iconoclasmul în actualitate, de la “moartea lui Dumnezeu” la
moartea artei, Editura Sofia, București, 2005.
22. RĂMUREANU, Pr. Prof. Dr. Ioan, Pr. Prof. Dr. Milan Șesan, Pr. Prof. Dr. Teodor
Bodogae, Istoria Bisericească Universală, Vol. I (1-1054), Editura Institutului Biblic și de
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1987.
23. RUDEANU, Pr. Dr. Ioan Octavian, Istorie și Spiritualitate în Bizanțul Mijlociu și
Târziu, Editura Călăuza, Deva, 2002.
24. SENDLER, Egon, Icoana, imaginea nevăzutului, Traducere de Ioana Caragiu, Florin
Caragiu și monahia Ilie Doinița Teodosia, Editura Sofia, București, 2005.
25. USPENSKY, Leonid, Teologia Icoanei în Biserica Ortodoxă, Studiu introductiv și
traducere Teodor Baconsky, Editura Anastasia, București , 1994.
26. VASILIEV, A. A., Istoria Imperiului Bizantin, Traducere și note de Ionuț-Alexandru
Tudorie, Vasile-Adrian Carabă, Sebastian-Laurențiu Nazâru, Editura Polirom, Iași, 2010.

4
Articole

27. ALEXE, Pr. Prof. dr. Ștefan C., “Sensul icoanei la Sfântul Ioan Damaschin și Sinodul
VII Ecumenic (Niceea 787)”, în Ortodoxia, Nr. 4, București, 1987.
28. BROSCĂREANU, Drd. Rene, “Aspecte dogmatice ale disputei iconoclaste”, în Studii
Teologice, Nr. 6, București, 1987.
29. CHIFĂR, Pr. Prof. Dr. Nicolae, “Combaterea iconoclasmului reflectată în scrierile
Sfântului Teodor Studitul”, în Revista Teologică, Nr. 3, Sibiu, 2007.
30. DRĂGOI, Pr. Eugen, “Ultimii martiri ai iconoclasmului”, în Glasul Bisericii, Nr.1-4,
București, 1998.
31. FLOCA, Arhid. Prof. Dr. Ioan N., “Importanța și actualitatea hotărârilor Sinodului VII
Ecumenic de la Niceea (787)”, în Ortodoxia, Nr. 4, București, 1987.
32. KUZNETOV, Arhim. Anatolie, “Icoana ortodoxă ca expresie a învățăturii dogmatice
a Bisericii”, în Ortodoxia, Nr. 4, București, 1971 .
33. MUNTEAN, Pr. drd. Vasile, “Iconoclasmul Bizantin (Sec. VIII-IX) în lumina noilor
cercertări”, în Biserica Ortodoxă Română, Nr. 8-10 , București, 1984.
34. PALADE, Lect. Dr. Mihaela, “Diverse forme de manifestare ale iconoclasmului”, în
Ortodoxia, Nr. 1-2, București, 2003.
35. POPESCU, Prof. dr. Emilian, “Aniversarea a 1200 ani de la Sinodul al VII-lea
Ecumenic”, în Studii Teologice, Nr. 6, București, 1987.