Sunteți pe pagina 1din 1

SC MASPEX ROMANIA SRL

Sediul:Valenii de Munte, str. Stefan cel Mare, nr. 38 – 40, jud. Prahova
CUI : R3451510

ACT ADIŢIONAL
NR 1836/04.08.2017

A. Partile :

1. Angajator - persoana juridica SC Maspex Romania SRL cu sediul in


Valenii de Munte, Str. Stefan cel Mare nr. 38 - 40, jud. Prahova, inregistrata
la registrul comertului din Prahova, sub nr.J29/1275/6.07.05, cod unic de
inregistrare 3451510, telefon 0244/282328, reprezentata legal prin Dna Iosif
Liliana, in calitate de Director resurse umane, si

2. RUSU C-TIN CRISTINEL- salariat(a) au stabilit, de comun acord, ca


incepand cu data de 18.08.2017 la contractul individual de munca sa se
modifice urmatoarele clauze :

DURATA CONTRACTULUI : 18.08.2017-31.08.2018

Restul clauzelor contractului individual de muncă sunt conform prevederilor


Legii 53/2003 şi rămân neschimbate.
Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru
fiecare parte contractantă.

Angajator Salariat