Sunteți pe pagina 1din 5

REFERINȚE BIBLIOGRA

1. Maria Moldoveanu – Scholz, Managementul resurselor umane, ed. Economică,


București, 2000
2. Dumiru I. Popescu, Managementul modern al organizațiilor, editura Fundației
România de Mâine, București, 2005
3. Vasile Chiriac, Tehnologia de finisare a confecților textile, ed. Tehnică, București,
1996
4. Moise Țuțurea și alții, Manualul de inginerie economică – planificarea și
organizarea facilităților, ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000
5. Ala Cotelnic, Managementul activității de producție, ATIN, ed. Evrica, Chișinău
2003
6. Gerald A. Cole, Management. Teorie și practică, Chișinău, ed. Știință, 2006
7. O. Nicolescu, Sisteme, metode și tehnici manageriale ale organizației. ed.
Economică, București, 2000
8. Coordonator: Roșca C., Dicționar de ergonomie, Craiova, ed. Certi, 1997
9. Florica Badea, Managementul producției industriale I. Noțiuni teoretice și teste de
verificare. ed. ALL, București, 1998
10. Florica Badea, Constantin Bâgu, Vasile Deac. Managementul producției
industriale. Studii de caz și aplicații practice complexe. ed. ALL BECK, București, 1999
11. Florica Badea, Constantin Bâgu, Cătălina Radu, Managementul producției, ed.
Academia de studii economice, București, 2010
12. Florica Badea, Strategii economice ale întreprinderii industriale. Noțiuni teoretice
și teste de verificare. ed. ALL B, București, 1998
13. PAȘA, Florin, PAȘA, Luminița Mihaela. Productivitate, indicator de eficiență a
muncii. Iași: Polirom, 2003. ISBN: 973-681-407-6
14. LEAN MANUFECTURING – Metode pentru reducerea costurilor. Proiect pilot
nr. RO/03/B/F/PP-175017. CNIPMMR
15. BURGHELEA, Cristina. Managementul operațional. Universitatea „Hyperion”,
București
http://www,id-hyperion.ro/cursuri/ectsman/Management%20Operational%20-
%20MAN%20bun.pdf
16. Cristna Burghelea, Managementul operațional al producției
17. Costache Rusu, Organizarea proceselor de producție în întreprinderile din
industria ușoară, București, 1984
18. Tratat de inginerie textilă. Manualul inginerului textil, vol. III, ed. Agir,
București, 2004
19. MGM_AN_II_MANAGEMENTUL_OPERATIONALTitularul
disciplinei:Conf.univ.dr. STEFANESCU ROXANA An universitar : 2007-2008
20. SICA STANCIU Managementul organizației
21. M. Naghi, R. Stegerean, Managementul producţiei industriale, ed. Dacia, Cluj-
Napoca, 2004,

22. Bărbulescu C. Managementul producţiei industriale, Editura SYLVI, Bucureşti, 1997,


trei volume.

23. Moldovanu G. Managementul operaţional al producţiei, Economica, Bucureşti, 1996

24. http://www.uuooi.org/english/files/13th_lecture_just_in_time.pdf

25. Sursa: D. A. Constantinescu (coordonator) – Managementul producţiei industriale,


Colecţia Naţională, Bucuresti, 2000

26. Ioan Constantin, Dima Vladimer MODRAK, piotr Pachura, Utilizarea polideservirii
în managementul operațional industrial, ed. Valahia university pess, Târgoviște,
2010

27. Moldoveanu Gheorghe, Managementul operațional al producției, ed. Economică,


bucurești, 1996

28. http://www.dictionar.us/japonez-roman/

29. Dudek-Burlikowska, M., Szewieczek, D., 2009. The Poka-Yoke method as an


improving quality tool of operations in the process. Journal of Achievements in
Materials and Manufacturing Engineering, Vol.36, No.1, pp. 95 -102.

30. Oprean, C., Kifor C.V., Suciu, O., 2005. Managementul integrat al calităţii. Sibiu:
Editura Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.

31. Shingō, S., 1986. Zero quality control: source inspection and the poka-yoke system.
Productivity Press.

32. https://ro.kaizen.com/faq/ce-reprezint-5s.html

33. Management vizual | LeanRomania Weblog


https://leanromania.wordpress.com/instrumente-lean/management-vizual/
34. Implementarea 5S - primul pas spre imbunatatirea continua
https://www.slideshare.net/AdrianOprea/implementare
35. Glosar Kaizen - Lean - Institutul Kaizen
https://ro.kaizen.com/faq/glosar.html
36. 5S – o poartă de acces către începerea călătoriei LEAN | Trilogiq
https://trilogiq.ro/5s-o-poarta-de-acces-catre-inceperea-calatoriei-lean/
37. Dobrea Marinela, MĂJINESCU ILEANA MARIA, Auxiliar curricular pentru ciclul
superior al liceului, Planificarea și organizarea producției, București 2006

Situația radicală a folosirii acestei metode este că postul de lucru „i” determină volumul
de producţie ce va fi uzinat la postul de lucru „i-1” şi are producţia condiţionată la rândul său
de postul de lucru „i+1”. Anume postul de lucru „i” reglajă ce şi cît va produce postul de lucru
„i+1”, dar are la rîndul lui producţia reglajă - ce şi cît - de către postul de lucru „i-1”.
Aranjate în containere reperele se mișcă de la un post de lucu la altul, apare următoarea
situaţie: postul de lucru „i” recepționează de la „i-1” un container cu repere în care se găseşte o
etichetă KANBAN, pe care o ridică şi o restituie postului de lucru „i-1”, etichetă ce reprezintă
pentru acesta o dispoziţie de uzinare (de producţie) a unui container de repere, dată de către
postul de lucru „i”. Postul de lucru „i-1” cînd a terminat uzinarea reperelor le aranjează în
container împreună cu o etichetă KANBAN pe care-l înmînă postului de lucru „i”. La rândul
său, postul de lucru „i” va uzina reperele în cantitatea şi calitatea cerută de postul de lucru
„i+1”, le va aranja în containere împreună cu eticheta şi le va taransmite postului de lucru
următor, deci „i+1”.
Potrivit acestui raţionament, între două posturi de lucru consecutive se află un număr finit
de etichete KANBAN egal cu numărul de containere care se deplasează între ele sau aşteaptă la
uzinare. Se cremarcă că, dacă toate etichetele KANBAN sunt la postul de lucru „i”, atunci
postul de lucru „i-1” nu are nici o etichetă în planul său de uzinare, deci are producţia
întreruptă, aşteptînd comanda de la postul de lucru „i” care reglează producţia postului de lucru
„i-1”. Așa dar o etichetă KANBAN în situaţie dată poate fi în planul de uzinare al postului de
lucru producător şi aceasta are așa dar comanda de lucru.
Atunci cînd posibilităţile de lucru sunt amplasate la distanţă unul faţă de altul, în secţii
diferite, este recomandabilă crearea unor depozite de stocaj pentru containere, atît la postul de
lucru producător, cît şi la beneficiar. În situația dată, alături de eticheta KANBAN propriu-zisă
de producţie, se va utiliza şi o etichetă KANBAN de transport, care va însoţi containerele pe
parcursul transportului. Acționînd în felul următor, operatorul de transport va căuta să aducă un
nou container din depozitul de stocuri al postului de lucru „i-1” cînd postul de lucru „i” a
folosit containerul cu piese de la care ia ridicat eticheta KANBAN de transport. Apucînd
containerul cu repere din depozitul de stocaj al postului de lucru „i-1” reţine eticheta
KANBAN de producţie pe care o restitue împreună cu un container gol postului de lucru „i-1”
- dînd de fapt acestuia comanda de uzinare. Atașînd eticheta KANBAN de transport, va deplasa
containerul cu repere la depozitul de stocaj al postului de lucru „i”, de unde apoi la cerere va fi
introdus pentru uzinare la postul de lucru „i” ( figura nr. 1.2.2.3. ).

Depozit de Depozit de
stocaj „i-1” stocaj „i”
P transp
Postul de Postul Postul
lucru „i-1” de lucru „i” de lucru
„i+1”

containere containere cu
cu etichete etichete de
de producţie transport

Figura 1.2.2.3. Procesul de mişcare a KANBANurilor