Sunteți pe pagina 1din 3

TEST LA RELIGIE PENTRU. CL.

A IX-a

Răspundeţi la următoarele cerinţe, bifând sau legând după caz, punctele itemurilor de
mai jos:
OBSERVAŢIE: Se va ţine seama de faptul că unele itemuri pot avea răspunsuri corecte
multiple.

1) Care din următoarele slujbe bisericeşti sunt Laude:

o Utrenia
o Sfeştania
o Tunderea în monahism
o Ceasul III
o Miezonoptica
o Vecernia
o Ceasul X
o Pavecerniţa
o Botezul

2) Arătaţi care este momentul din viaţa pământească a Mântuitorului Iisus Hristos
evocat în fiecare din următoarele Laude bisericeşti, alegând soluţia sau soluţiile
corecte din coloana din partea dreaptă:

 Coborârea la iad cu sufletul

 Vecernie  Rugăciunea de pe urmă

 Prinderea şi ducerea înaintea


 Pavecerniţa Sinedriului

 Învierea
 Miezonoptica
 Întruparea şi Naşterea

 Utrenie  Patimile

 Răstignirea şi moartea pe cruce

 Punerea în mormânt

3) Care din enunţurile de mai jos corespund unor deosebiri dintre Laudele
bisericeşti şi Sfintele Taine?

o Laudele bisericeşti au rolul de a împărtăşi credincioşilor harul Duhului Sfânt, în


timp ce Sfintele Taine au rolul de a aduce slavă şi mulţumire lui Dumnezeu;
o Laudele bisericeşti au rolul de a aduce slavă şi mulţumire lui Dumnezeu, în timp
ce Sfintele Taine au rolul de a împărtăşi credincioşilor harul Duhului Sfânt;
o Laudele bisericeşti se săvârşesc în intervale precise de timp ale zilei liturgice, în
timp ce Sfintele Taine se pot săvârşi practic oricând, după nevoile şi posibilităţile
primitorilor;
o Laudele bisericeşti se săvârşesc practic oricând, după nevoile şi posibilităţile
primitorilor, în timp ce Sfintele Taine nu se pot săvârşi decât în intervale precise
de timp ale zilei liturgice.

4) Care din următoarele Sfinte Taine sunt indispensabile pentru mântuire?

o Împărtăşania
o Botezul
o Maslul
o Cununia
o Preoţia
o Mărturisirea
o Mirungerea

5) Arătaţi ce anume săvârşeşte liturghisitorul în fiecare din momentele enunţate din


cadrul Sfintei Liturghii, alegând soluţia corectă din coloana din partea dreaptă:

o Frângerea agneţului o Cele 9 fericiri

o Apostolul o Intrarea în altar cu Sfânta


Evanghelie
o Vohodul mic
o Intrarea în altar cu Preacinstitele
o Vohodul mare Daruri

o Sfânta Evanghelie o Citirea din epistolele Sfântului


Pavel
o Punerea în sfântul potir a
agneţului o Cuvântul Domnului Iisus Hristos

o Antifonul III o Pregătirea materiilor necesare


Tainei Sfintei Euharistii
o Proscomidia
o Ultima arătare a Domnului înainte
o Ultima înălţare a sfântului de Înălţarea Sa
potir
o Cutremurul care a mişcat piatra
o Epicleza mormântului Domnului

o Clătinarea sfântului aer o Învierea Domnului

o Moartea pe cruce a Domnului

o Intreita invocare a Sfântului Duh


pentru prefacerea darurilor