Sunteți pe pagina 1din 5

Evaluarea sumativa reprezinta o componenta esentiala a procesului instructiv educativ din gradinita , fara

de care cadrele didactice nu ar putea constata progresele fiecarui copil in parte si ale grupei in
ansamblu . Pe langa functiile de masurare , de diagnosticare si de prognozare , un rol important al
evaluarii sumative este stabilirea demersului didactic din perioada urmatoare, urmarind in primul rand
socializarea copiilor .

Evaluarea am realizat-o prin aplicarea de probe orale , scrise , practice , probe ce au fost aplicate atat
in activitatile de grup cat si individuale si frontal.

Probele de evaluare initiala au fost aplicate parcursul unei saptamani, unui numar de

11 copii la DLC

11 copii la DS, cunoastrea mediului

11 copii la DS, matematica

12 copii la DOS, educatie pentru societate

12 copii la DOS, activitate practica

11 copii la DEC, activitate artistico-plastica

13 copii la DEC, educatie muzicala

15 copii la DPM, educvatie fizica

Comportamentele urmarite au fost stabilite pe domenii de dezvoltare.

1.Domeniul limba si comunicare

Educarea limbajului

Obiective urmarite

- să recite poezii cu respectarea intonaţiei, ritmului poeziei;


- să recunoască personajele din poveștile prezentate;
- să povestească respectând ordinea cronologică a evenimentelor;
- să alcătuiască propoziţii simple despre un personaj din poveste;
- să descrie imagini exprimându-se corect în propoziţii simple şi dezvoltate, respectând acordul dintre
părţile de vorbire.

In urma evaluarii am constatat un progres, atat in ceea ce priveste volumul vocal cat si exprimarea.
Copiii inteleg si utilizeaza corect structurile verbale. Majoritatea se exprima corect, redau continutul unor
povesti utilizand calitatile expresive ale limbajului oral si corporal.

S-au remarcat si copii care prezinta deficiente de vorbire cu diferite grade de dificultate .
Masuri recuperatorii

- munca individuala;

- jocuri si exercitii pentru corectarea vorbirii;

- interventia logopedului.

2. Domeniul stiinte

A. Activitati matematice

Obiective urmarite

- să grupeze obiecte după criterii date ;


- să ordoneze elementele unei mulțimi după anumite criterii(formă, culoare, mărime, lungime)
- să recunoască formele geometrice cerc (și pătrat si triunghi-pentru 4 copii de grupa mijlocie);
- să grupeze formele geometrice după anumite crietrii;
- să compare grupele de obiecte prin apreciere globală (multe-puține).

La toti copiii am constatat un progres in ceea ce priveste cunostintele si reprezentarile matematice.


Stiu sa formeze grupe de obiecte. Foarte putini insa gasesc rezolvarea unei probleme sprijinindu-se pe
datele exprimate de o imagine.

Majoritatea recunosc si descriu corect forma geometrice plana de cerc (si patrat si triunghi pentru cei
mai mari) si identifica relativ corect pozitiile spatiale ale obiectelor .

Masuri recuperatorii

- formarea unor deprinderi de munca individuala;

- activitati si jocuri de formare de multimi;

- diferite jocuri cu continut matematic.

B. Cunoasterea mediului

Obiective urmarite

- să identifice și să denumească fructe, legume, flori;


- să clasifice obiectele indicate după anumite criterii;
- să identifice caracteristicile anotimpurilor prezentate în imagini;
- să recunoască fenomene ale naturii specifice celor două anotimpuri;
- să recunoască și să denumească corect părțile corpului uman;

Copiii si-au imbogatit cunostintele referitoare la mediul inconjurator. Descriu, enumera, clasifica
elemente componente ale mediului (plante, animale observate ), insa nu toti adreseaza intrebari in
legatura cu cele observate.
Masuri recuperatorii

Copiii vor fi antrenati in activitati si jocuri didactice pentru cunoasterea mediului inconjurator -
intuirea de catre copii a unor caracteristici ale fenomenelor realitatii inconjuratoare a cauzalitatii
acestora in vederea formarii premiselor conceptiei stiintifice despre lume. Vor fi stimulati sa raspunda
activ.

3 Domeniul om si societate

A .Educatie pentru societate

Obiective urmarite

- să se conformeze regulilor grupului;


- să se comporte civilizat în timpul jocurilor și activităților;
- să își exprime opinia cu privire la consecințele pozitive sau negative ale unor comportamente;
-să elaboreze creații individuale utilizând tehnici învățate și materialele puse la dispoziție;
- să aplice deprinderi corecte de mânuire a materialelor și uneltelor de lucru specifice

Majoritatea copiilor accepta si respecta regulile de convietuire in grup, dar frecventa slaba,
sporadica a unor copii a dus la incapacitatea lor de a se integra in colectiv, de a interactiona cu colegii,
de a manifesta spirit cooperant, altruist.

Masuri recuperatorii

- activitati de cunoasterea propriei persoane si a familiei;

- socializarea cu adultii, copii;

- jocuri exercitiu de folosirea formulelor de salut.

B. Activitate practica

Obiective urmarite

-să rupă, să mototolească, sa lipeasca vata;

- sa cunoasca unelte simple de lucru pentru realizarea unei activitati practice

- sa verbalizeze actiuni specifice intreprinse cu unelte de lucru , folosind un limbaj adecvat

Copiii cunosc materialele si uneltele folosite in activitatile practice, dar coordonarea actiunilor
ambelor maini nu este perfectionata, nu finalizeaza lucrarile, nu verbalizeaza actiunile specifice.

Masuri recuperatorii

- formarea unor deprinderi de munca individuala;

- antrenarea copiilor in activitati de verbalizare a actiunilor intreprinse;


- stimularea si incurajarea copiilor;

4 Domeniul estetic creativ.

A. Educatie muzicala

Obiective urmarite

- să interpreteze cântecele învățate, respectând linia melodică și ritmul;


- să execute mișcările sugerate de textele cântecelor;
-să cânte cu dezinvoltură în colectiv, în grupuri mici sau individual;
- să exprime prin mișcare starea sufletească creată de muzica audiată;
- să recunoască fragmentele muzicale prezentate.

Majoritatea copiilor interpreteaza corect cantecele, respectand tonul si semnalul de inceput. Aproape
toti diferentiaza timbrul sunetelor din mediul inconjurator, insa nu suficient pe cele muzicale si mai ales
nu diferentiaza durate acestora. Toti executa miscarile sugerate de textul cantecului sau jocurilor
muzicale interpretat , dovedind un simt ritmic bine dezvoltat . Nu toti canta deodata la unison , nu
respecta ritmul.

Masuri recuperatorii

- antrenarea copiilor in jocuri muzicale si interpretarea cantecelor in colectiv si in grupuri mici.

B. Educatie artistico – plastica

Obiective urmarite

- să utilizeze corect instrumentele necesare picturii în redarea unei teme;


- să pregătească materialul de modelat prin rupere și frământare, conform indicațiilor
educatoarei;
- să modeleze diferite obiecte utilizând mișcarea circulară și pe cea cea translatorie;
- să utilizeze corect creionul în exprimarea liberă a gestului grafic;
- să respecte poziția corectă a corpului față de suprafața de lucru pentru o bună coordonare oculo-
motorie;

S-au realizat progrese in ceea ce priveste manuirea corecta a instrumentelor de lucru si in


compunerea spatiului plastic. De asemenea modeleaza forme de dimensiuni si culori diferite utilizand
tehnici spontane. Am observat, totusi, o rigiditate a mainii, nu au formate deprinderile de a utiliza corect
pensula, nu respecta toate etapele de lucru la modelaj, iar foarte putini reusesc sa descrie lucrarile in
mod obiectiv.

Masuri recuperatorii

- munca individuala;

- activitati si jocuri de recunoasterea culorilor;


- diferite activitati in care sa folosim tehnici de lucru.

5. Domeniul psiho - motric

Educati fizica

Obiective urmarite

- să execute corect mișcările diferitelor segmente ale corpului;


- să execute exerciții de mers și alergare păstrând poziția corectă a corpului;
- să răspundă motric la o comandă dată;
- să execute corect şi rapid diferite mişcări la comandă, raportându-se la un reper dat.

Aproape toti copiii executa corect deprinderile motrice invatate si reusesc sa le utilizeze corect in
diferite contexte, de asemenea executa miscari care necesita orientare spatiala si temporala. In general,
copiii cunosc regulile de igiena a efortului fizic, insa nu le respecta (nu alearga cu gura inchisa) ;
deprinderile motrice sunt in formare, iar unii copiii nu respecta regulile jocurilor in care sunt implicati.

Masuri recuperatorii

- activitati de respectare a regulilor de igiena, a regulilor jocurilor;

- activitati de dezvoltare a deprinderilor motrice, de a respecta comenzile.

Constatarile prezentate evidentiaza progresul realizat de copii in ceea ce priveste nivelul de


cunostinte , priceperi si deprinderi si abilitati insusite, deci o evolutie in ceea ce priveste dezvoltarea
fizica si intelectuala .

Rezultatele evaluarii sumative mi-au asigurat datele necesare pentru stabilirea unor obiective
accesibile, pentru elaborarea planificarii activitatilor instructiv - educative pe semestru al II-lea, care sa
tina cont de datele culese, prin utilizarea unor mijloace, metode, tehnici de lucru care sa formeze copiilor
priceperile si deprinderilor de baza , necesare integrarii active in activitatile educationale din
invatamantul prescolar.