Sunteți pe pagina 1din 1

„APROBAT”_______ ______ „COORDONAT”__________

Calmîc Valentina, directorul gimnaziului Opinca Irina, director-adjunct pe instruire


________________________ 2017 ________________________ 2017

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA


Direcția Generală Educație Ialoveni
Gimnaziul Hansca
Comisia metodică Limbi și comunicare

Proiect didactic de perspectivă


la Limba și literatura română
pentru anul de studii 2017-2018

Discutat și aprobat la ședința Comisiei metodice Limbi și comunicare

Proces-verbal nr.____ din _________________


Racu E., șeful Comisiei metodice________ Profesoară: Racu Elena, grad didactic II