Sunteți pe pagina 1din 1

TEST-SUBIECTIVA și PREDICATIVA

CLASA a VIII-a
Se acordă 10 puncte din oficiu.

(5p) 1.Formulați definiția propoziției subordonate predicative.

(5 p) 2.Realizați expansiunea numelui predicativ din enunțul: .

Colegul meu a ajuns medic.

(10 p) 3.Alcătuiți o frază scurtă în care să folosiți un predicat nominal incomplet. Delimitați
fraza.

(5 p) 4.Care sunt/este termenul/-ii regent/-ți ai propoziției subordonate predicative. (5 exemple).

(5 p) 5.Realizați expansiunea părții de propoziție subliniate în exemplul următor și indicați ce


fel de propoziție subordonată ați obținut.:

Câștigătorul concursului a primit o mare sumă de bani.

( 10 p) 6. Dați câte un exemplu de: verb reflexive impersonal, expresie verbală impersonală,
adverb predicativ, locuțiune adverbială predicativă (folosiți-le în enunțuri).

(10 p) 7.Alcătuiți două fraze scurte în care să respectați următoarele cerințe:

a) o SB introdusă prin conjuncția subordonatoare ,,să” ;

b)o PR introdusă prin adverbul relativ ,,cum”.

(20 p) 8. Analizați frazele următoare:

a)Era bne dacă ți-ar fi trecut prin minte să o suni pe bunica.

b)A munci neîncetat este ca și cum ai uita de tine.

c) Cine citește operele literare recomandate de profesor și cine va rezolva exercițiile este cel ce
va reuși la examen.

( 20 p) 9. Indicați valoarea morfologică și sintactică a următoarelor cuvinte din enunțurile de


mai sus : pe bunica, a munci, cine , de tine.