Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA _______________________________________________________________________

SANTIERUL ____________________________ PUNCT DE LUCRU ___________________________


OBIECTUL ________________________________________________________________________

PROCES-VERBAL DE PROBA DE EFICACITATE


Nr._____ Data_____________

Incheiat in ziua de ______________________ cu ocazia probei de eficacitate la instalatia


____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Subsemnatii:
- ________________________________ din partea utilizatorului final,
- ________________________________ din partea furnizorului de aparate,
- ________________________________ din partea firmei de instalatii,
- ________________________________ din partea firmei de constructii.
intruniti in comisie cu ocazia efectuarii probei de eficacitate am constatat urmatoarele :

1. Au fost executate urmatoarele activitati ( se vor preciza si parametrii si timpii aferenti) :


- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- ____________________________________________________________________
2. Rezultatele probei au fost urmatoarele :
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
- _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Urmare a celor de mai sus se considera ca aceasta proba de eficacitate este reusita.
Drept pentru care se incheie prezentul proces verbal in ____ exemplare.

Reprezentantul Reprezentantul Reprezentantul Reprezentantul


utilizatorului furnizorului de firmei firmei
final aparate de instalatii de constructii

…………………. ………………….. …………………. …………………….

S-ar putea să vă placă și