Sunteți pe pagina 1din 7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

DIN BUCURESTI
FACULTATEA DE MANAGEMENT

MODELARE ECONOMICĂ
SUPORT DE CURS DESTINAT STUDENTILOR
DE LA INVATAMANTUL DE ZI, ANUL III

Prof. univ. dr. Carmen Nadia Ciocoiu

An universitar 2017-2018
Obiectivele cursului:

Dezvoltarea deprinderilor pentru…

 Construirea unor modele pentru sisteme economice reale;


 Utilizarea unor produse informatice pentru rezolvarea
modelelor economico-matematice;
 Analiza şi interpretarea economică a rezultatelor furnizate de
calculator;
 Realizarea rapoartelor manageriale pentru elaborarea
deciziilor pe baza soluţiilor obţinute prin rezolvarea
modelelor.
Materiale didactice recomandate:
 Suportul de curs pentru studenti ZI
 C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, N. Ciocoiu,
MODELARE ECONOMICĂ, editia a II-a, Editura ASE,
2009
 C. Raţiu-Suciu, F. Luban, D. Hîncu, N. Ciocoiu,
MODELARE ECONOMICĂ. Studii de caz. Teste,
Editura ASE, 2007
 Render B., Stair H., Hanna M., Quantitative Analysis
for Management, 11th edition, Pearson (disponibilă
pe Internet)
3
Aplicatii informatice
 WINQSB 2.0:
https://winqsb.en.uptodown.com/windows/download
http://winqsb.en.softonic.com/
 QM for WINDOWS 5.2:
http://wps.prenhall.com/bp_taylor_introms_11/220/5650
8/14466195.cw/content/
 EXCEL QM 5.2:
http://wps.prenhall.com/bp_taylor_introms_11/220/5650
8/14466195.cw/content/
 Excel
4
Cerinte:
 Prezenţa la activitățile de seminar și lucrări practice.
 Tematica seminar și lucrări practice: Studii de caz rezolvate cu produse
informatice şi interpretarea economică a rezultatelor

 Proiectul individualizat (5 MODULE). Fiecare modul trebuie sa contina:


– formularea economică a problemei individualizate;
– rezolvare: model şi rezultate de la calculator;
– analiza economică a rezultatelor conform cerinţelor enumerate.
ATENŢIE: Proiectul va fi rezolvat de către fiecare student și va fi predat la datele
stabilite de cadrul didactic.
 Examen scris - în sesiune:
– teste grilă de teorie
– teste grilă pe bază de rapoarte manageriale
5
Nota finala:
 Prezenţa + Implicarea in activitatile aplicative + Proiect
de disciplină: max. 30 puncte
 Punctajul pentru a fi admis la ex. scris: min. 15 pct.
 Examenul scris: max. 60 puncte:
Pentru a proceda la însumarea punctajului si finalizarea
notei este necesară obținerea a minim 20 puncte la
examenul scris, indiferent de punctajul obţinut înainte de
acesta.
 1 pct din oficiu (se acordă la examen)
 Proiectul de disciplină este obligatoriu!!!
6
Structura cursului:
Problematica Simularea
modelării economice MODELAREA PROCESELOR ECONOMICE proceselor
economice
UI1. Problematica UI2. Modelarea proceselor economice cu tehnici UI8. Modele de
Modelarii de previziune: analiza seriilor dinamice simulare - Elemente
Economice: UI3. Modelarea fenomenelor de piaţă: modelul de bază:
lanturilor Markov Conceptul de
Modelarea economica – UI4. Modelarea proceselor decizionale în conditii simulare,
obiectul de studiu de incertitudine si risc: criterii de decizie în Aplicatii economice
Concepte generale conditii de incertitudine, metoda valorii asteptate, ale simularii,
Procesul de modelare valoarea informatiei perfecte, arbori de decizie Etapele simularii,
Structura modelelor UI5. Modelarea proceselor decizionale Simularea Monte
Clasificarea modelelor multicriteriale: caracteristici, metode, decizii Carlo
Efectele calităţii multiatribut în condiții de certitudine
informaţiei asupra UI6. Modelarea structurii sortimentale (cu una şi
metodelor si modelelor cu mai multe funcţii obiectiv).
UI7. Modele economico-matematice pentru
programarea şi alocarea resurselor: modele
deterministe si probabiliste de analiza drumului 7
critic, modele analitice de de stocare