Sunteți pe pagina 1din 1

ASOCIATII PROPRIETARI

cel mai in masura sa controleze activitatea asociatiilor de proprietari sunt membri acesteia
(legea 230/2007) Art. 10. - Proprietarii au dreptul să cunoască toate aspectele ce ţin de
activitatea asociaţiei şi au acces, la cerere, la orice document al acesteia. In final, adunarea
generala poate sa schimbe comitetul si presedintele.Asociatia nu este condusa de catre un
singur om, ci de comitet, format dintr-un numar impar de persoane. Nu asteptati dupa
autoritati deoarece acestea nu au competente clare si aplicabile.

Multumesc d-na avocat. Dar, aces drept nu mi-l pot realiza decat pe calea unei actiuni in
"öbligatia de a face", deoarece din partea conducerii asociatiei mi se refuza sistematic verbal si
in scris acest drept, iar prima cerere in acest sens am depus-o nu mai departe de luna martie
anul curent.

Problema e acel articol de lege 56 alin 4 pe care toate autoritatile il ocolesc.

Reprezentanții proprietarilor uită de multe ori că, pe lângă obligații, proprietarii au și drepturi.
Unul dintre acestea este stipulat în articolul 10 din Legea 230/2007 și dă posibilitatea
locatarilor să solicite și să afle date privind activitatea asociației. Legea spune clar că:
„Proprietarii au dreptul să cunoască toate aspectele ce țin de activitatea asociației și au acces,
la cerere, la orice document al acesteia. La solicitarea scrisă a proprietarului, președintele și
administratorul asociației de proprietari au obligația să elibereze în scris o adeverință prin care
să prezinte situația cheltuielilor privind întreținerea, defalcate pe datoria de bază și penalități,
precum și modalitatea de calcul al penalităților“.