Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Facultatea de Ştiinţe ale Naturii şi Ştiinţe Agricole

CERERE DE ÎNSCRIERE
în anul universitar 2017-2018

NUMELE ŞI PRENUMELE studentului, cu iniţiala tatălui (din certificatul de naştere)


PINDIC G. IORDAN

NUMELE ŞI PRENUMELE actual, dacă e cazul, după căsătorie/înfiere/modificare la cerere, cf. actului doveditor

1760119364223
Cod numeric personal (CNP)/nr. permis de şedere
TC 246808
Act identitate (CI/Paşaport) seria nr.

Domiciliul
0764709207
Adresă email Nr. telefon

Sunt student al Universităţii "Ovidius" din Constanţa


3
Anul de studiu

Specializarea
IF
Forma de
Promovat
Statutul academic la finele anului universitar anterior (începând cu anul
Fara taxa
Tip loc ocupat în anul universitar anterior (începând cu anul 2)
Fara taxa
Tip loc ocupat în anul universitar curent (începând cu anul 2)

Situaţia financiară a anului universitar anterior (începând cu anul 2), 0.0


achitat integral/parţial taxa de şcolarizare în cuantum de

În anul universitar curent, mă angajez, în conformitate cu Contractul de studii încheiat, să achit taxele aferente şcolarizării.

Menţionez că fac parte din medii dezavantajate socio-economic:


persoane care provin din plasament (orfani)

care aparţin grupurilor etnice dezavantajate (rromi)

cu domiciliul în mediul rural sau oraşe cu sub 10.000 de locuitori.

Data, Semnătură student,


15-11-2017