Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de lecție

Școala Gimnazială Merei


Disciplina: Biologie
Clasa: a VII – a
Profesoară: Onica Elena Mihaela
Data: 22.01.18
Titlul lecţiei: Sistemul endocrin
Tipul lecţiei: de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
Competenţe specifice:
1.1 Identificarea şi observarea alcătuirii şi funcţiilor organelor şi sistemelor de organe ale corpului uman
2.1 Utilizarea metodelor şi a mijloacelor adecvate studierii organismului uman
3.1 Reprezentarea structurii şi funcţiilor sistemelor biologice pe baza modelelor

Obiectivele lectiei :
La sfârșitul orei, elevul va fi capabil:
 Sa definească notiunile de glanda endocrina, glandă exocrină și glande mixte;
 Sa enumere glandele endocrine si să le localizeze in organism;
 Să identifice rolul acestor glande si hormonii secretati;
 Să precizeze afectiunile determinate de hipersecretia si hiposecretia acestor glande.

Tehnologii didactice:

a) metode şi procedee: conversaţia; explicaţia; exerciţiul; învățarea prin descoperire; observarea; studiul de caz; analiza, sinteza, textul
lacunar; ,, floarea de lotus”, brainstorming.
b) material didactic: fişe, postere, foi A4, carioca, scheme, imagini, prezentare PowerPoint, manual, atlas, carti de specialitate,
foarfeca, lipici, hartie A4 colorata.
c) forme de organizare: frontal, individual, în grup
Referinţe bibliografice:
1. Programa scolară la Biologie,MECI, 2009
2. Manual de biologie, clasa a VII-a
3. Diferite pagin de internet

Demers didactic

Momente O Activităţi Strategia didactică Mijloace


instrucţio de
-nale Metode şi Forme Mijloace de evaluare
procedee de instruire
organizare
 Organizarea clasei:
Evocarea - pregăteşte materialul didactic; Frontal
- notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii optime
pentru desfăşurarea orei.

 Reactualizarea cunoștințelor:
- se verifică noțiunile din lectia anterioară;
Conversația Manualul
- discuții pe marginea studiului de caz, analizat acasă :
Explicația
,, Elevii sau studenții neorganizat însușesc materia necesară pentru a
Caietul Oral
susține un examen în 24-48 de ore.În acest timp ei stau într-o
Frontal elevului
încăpere închisă și neaerisită, mănâncă pe apucate și aproape nu
Conversația
dorm.
Explică ce ce urmări poate avea astfel de regim asupra
sistemului nervos al învățăceilor care susțin 3-4 examene , timp de 2-
3 săptămâni (durata unei sesiuni).”
- elevii descoperă mai întâi factorii nocivi ce influiențează asupra
sanatații sistemului nervos;
- determină care va fi starea sistemului nervos al învățăceilor;
- propun un nou regim de învățare pentru elevi, pentru a putea lua
note mari la examene și pentru a proteja sistemul nervos.
 Captarea atenţiei: Proiector/
- Prezinta o plansa cu glandele endocrine si incurajeaza elevii sa-si plașă ,
exprime parerea despre subiectul lectiei de astazi; Frontal ecran,
- Pe ecranul videoproiectorului se prezintă o curiozitate despre Observația calculator
sistemul endocrin: Brainstor-
Stiati ca? ming

 Endocrinologia este cunoscuta pe plan mondial datorita


contributiei Anei Aslan?

 Primul extract de insulina a fost realizat de savantul roman


D.N.Paulescu?
Prezentare
Realizare ppt
a sensului
Frontal Fișe de
Conversația activitate

Explicația Individual Manualul


 Anunţarea temei şi obiectivelor: ,,Sistemul endocrin”. Planșă
Învățarea
 - Profesorul defineste notiunea de glande endocrine, glande prin Fise
mixte și glande exocrine; precizeaza glandele endocrine, descoperire individua
localizarea acestora, rolul lor in organism, afectiunile le
determinate de hipofunctia si hiperfunctia acestora
foi A4,
- Elevii primesc câte o fișă de lucru (vezi anexa 1), în care pe carioca,
parcursul prezentării materiei noi, completează desenul cu localizarea
Reflecţia glandelor endocrine, poi completează tabelul: glandă endocrină – manual,
hormon – funcția – hipofuncția – hiperfuncția. Conversația
Explicația atlas, carti ,,floarea
- Elevii pas cu pas completeză fisa de lucru primită (*se anexează de specia- de lotus”
apoi în portofoliu); ,, floarea de
lotus,, litate,
 -Împarte clasa in 6 grupe de câte 4-5 elevi şi le împarte foarfeca,
acestora materialele necesare: petale colorate diferit, marker,
foarfeca, , atlas. Explica elevilor ce au de facut. Pe o hartie la lipici, hartie
flipchart/ pe tablă lipeste centrul florii de lotus pe care este A4 colorata.
trecut titlul lectiei, din fiecare grup elevii notează pe petalele
primite o glandă endocrină – importanța ei pentru organism;
Profesorul cere ca in cadrul grupului elevii sa colaboreze si sa
completeze petalele florii de lotus.
- elevii completeaza fisa primita sub indrumarea profesorului;
- elevii prezinta celorlalti colegi de clasa, intr-un minut fiecare,
informatiile obtinute si lipesc petala de lotus pe foaia de flipchart/ la
tablă;

 Notarea elevilor:
Extindere
- notează elevii care dau răspunsuri complete şi corecte

 Tema pentru acasă:


De invatat lectia predata + informații suplimentare la dorință.
De pregătit pentru un ,,process de judecată” elevii primesc rolurile:
judecător, acuzat, avocat, procuror, acuzatorul, martorii.
Se dă citire cazului: ,, Un adolescent ducea un mod de viață relativ
sănătos, învața mult , se alimenta pe apucate. În ultima vreme a
devenit foarte nervos, nerebdător, oboist. Ieri, în cadrul unui meci
amical de fotbal , a primit o fractură serioasă la picior. În urma
aplicării pansamentului gipsat, medii și-au pus întrebarea care ar fi
cauza acestei fracturi, care de regulă nu se produce la tineri. În urma
analizelor efectuate s-a determinat un nivel scăzut de calciu în sânge.
Cine se face vinovat în cazul dat?,,
Profesorul face cu elevii o diagnostică preventive, din ce cauză poate
să scadă nivelul de calciu în sânge (de ex: o glandă endocrină).
Anexa

Glandele endocrine

Glanda- funcția hipofuncția hiperfuncția


hormonul

S-ar putea să vă placă și