Sunteți pe pagina 1din 2

1. Acidul fosforic dizolvă oxidul de argint (I), formând sare și apă.

2. Acidul metafosforic este instabil, în prezența apei transformându-se în acid ortofosforic.


3. Acidul ortofosforic este un acid tare, ce disociază în trei etape.
4. Acidul ortofosforic este un hidroxid superior, tribazic.
5. Acidul ortofosforic este un solid alb, solubil în apă.
6. Acidul ortofosforic este utilizat în calitate de acidifiant în băuturile răcoritoare.
7. Acidul ortofosforic interacționează cu AgNO3 cu formarea unui precipitat galben cristalin.
8. Acidul ortofosforic interacționează cu argintul, cu degajare de hidrogen.
9. Acidul ortofosforic interacționează cu bazele insolubile formând săruri.
10. Acidul ortofosforic interacționează cu carbonatul de sodiu cu degajare de gaz.
11. Acidul ortofosforic nu interacționează cu CuO, deoarece cupru este un metal pasiv.
12. Acidul ortofosforic se obţine prin tratarea fosforitelor cu acid sulfuric concentrat.
13. Atomul de fosfor acceptă 3 e− pentru a ajunge la structură stabilă de octet.
14. Atomul de fosfor are 3 straturi ocupate cu electroni.
15. Atomul de fosfor are 5 electroni de valență.
16. Atomul de fosfor are gradul de oxidare −5 în oxidul superior.
17. Atomul de fosfor are sarcina nucleară +31.
18. Atomul de fosfor are trei straturi ocupate cu electroni.
19. Atomul de fosfor are un caracter oxidant mai slab decât sulful.
20. Atomul de fosfor are valența superioară V.
21. Atomul de fosfor conține 15 electroni în învelișul electronic.
22. Atomul de fosfor conține 15 neutroni.
23. Atomul de fosfor conține 15 protoni în nucleu.
24. Atomul de fosfor conține 31 de neutroni.
25. Atomul de fosfor este un oxidant mai puternic decât azotul, deoarece acceptă mai ușor cei 3 electroni.
26. Atomul de fosfor manifestă proprietăți reducătoare mai puternice decât atomul de azot.
27. Fosforul alb este o substanță solidă care se păstrează sub apă.
28. Fosforul alb este otrăvitor şi luminează în întuneric deoarece se autoinflamează.
29. Fosforul are proprietăți reducătoare în reacție cu metalele.
30. Fosforul interacționează cu hidrogenul formând o hidrură volatilă cu caracter bazic.
31. Fosforul roșu este o formă alotropică mai stabilă decât fosforul alb.
32. Fosforul se combină ușor cu oxigenul, formând doi oxizi.
33. Fosforul se găsește în natură doar sub formă de minereuri.
34. Fosforul se găsește liber în natură sub formă de fosforuri.
35. Fosfura de hidrogen este un compus binar volatil.
36. Fosfura de hidrogen este un gaz incolor, solubil în apă, cu aceeași densitate ca și sulfura de hidrogen.
37. Gradul de oxidare inferior al fosforului este −3.
38. Industrial, fosfura de hidrogen se obține prin arderea hidrogenului în fosfor.
39. Ionii fosfat se găsesc în compoziția oaselor și a dinților.
40. În acidul metafosforic, atomul de fosfor are G.O. inferior.
41. În compusul PH3, atomul de fosfor are G.O. -3.
42. În reacția cu apa, oxidul de fosfor (V) manifestă proprietăți de oxidant.
43. La dizolvarea în apă, H3PO4 disociază parţial formând trei cationi H+ şi anioni fosfură.
44. La încălzirea fosforului alb în absenţa aerului se obţine fosforul roşu, care este mai stabil.
45. Majoritatea fosfaţilor neutrii sunt solubili în apă.
46. Molecula acidului metafosforic conține trei legături O-H covalente, simple, polare.
47. Molecula de fosfor P8 conține opt legături covalente simple, nepolare.
48. Oxidul de fosfor (V) este cel mai puternic deshidratant.
49. Oxidul de fosfor (V) este o substanță toxică pentru om ce este utilizată în grenadele fumigene.
50. Oxidul de fosfor (V) este un gaz incolor, solubil în apă, cu miros înţepător.
51. Oxidul de fosfor (V) este un oxid acid superior.
52. Oxidul de fosfor (V) este un solid alb, ușor solubil în apă.
53. Oxidul de fosfor (V) interacționează cu bazele alcaline formând săruri acide sau neutre.
54. Oxidul de fosfor (V) interacționează ușor cu apa din aer formând acid metafosforic.
55. Oxidul de fosfor (V) nu interacționează cu CuO, deoarece cupru este un metal pasiv.
56. Oxidul de fosfor (V) se formează la aprinderea chibriturilor prin reacția dintre KClO3 și P.
57. Oxidul de fosfor (V) se obține prin oxidarea fosforului roșu în exces de oxigen.
58. Sărurile acidului fosforic sunt utilizate ca îngrășăminte, deoarece fosforul intră în compoziția proteinelor.
59. Sărurile acidului ortofosforic se utilizează ca îngrăşăminte minerale.
60. Substanța fosfor se găsește sub formă de molecule P2.
61. Toate formele alotropice ale fosforului sunt fosforescente.
62. Insuficienţa de fosfor duce la apariţia rahitismului.
63. Fosforul este indispensabil pentru transmiterea informaţiei ereditare a organismelor vii.
64. Cele mai mari cantităţi de fosfor se folosesc pentru producerea îngrăşămintelor.

S-ar putea să vă placă și