Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învățământ: CSEI, Nr.1, Tg. Mures


Clasa: a V-a A
Disciplina: Geografie
Unitatea de învăţare: Elemente de geografie a României
Conţinut: Caracteristici geografice generale
Element de conţinut: Limite şi vecini
Tipul lecţiei: predare-învăţare

Obiectiv fundamental: Însuşirea cunoştinţelor despre poziţia geografică a României, hotarele şi


vecinii săi

Obiective operaţionale:

O1 – să identifice poziţia geografică a României:


O2 – să prezinte limitele şi vecinii României
O3 – să cunoască repere geografice ale ţării noastre
O4 – să îşi facă o imagine asupra mărimii tării noastre

Resurse:
A. Bibliografice:
1. oficiale:
 Curriculum Naţional. Programe şcolare pentru învăţământul primar, Bucureşti, 1998;
 Virginia Todor, Reasilvia Bărbuleanu, Elisabeta Burtea, Metodica predării geografiei la clasele I-
IV, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981;

metode şi procedee: conversaţia, exerciţiul, explicaţia, observaţia, jocul didactic, munca


independentă;
forme de organizare: frontală, individuală;
mijloace didactice: harta lumii, harta Europei, , fişe de lucru.

Temporale: 45 minute

SCENARIUL DIDACTIC

ELEMENTELE LECŢIEI/CONŢINUTURI/STRATEGIE
OBIECTIVE ACTIVITATEA
ACTIVITATEA PROFESORULUI
ELEVULUI
I. CAPTAREA ATENŢIEI (1 min.) Răspund solicitărilor.
Asigur o atmosferă propice desfăşurării orei de
ELEMENTELE LECŢIEI/CONŢINUTURI/STRATEGIE
OBIECTIVE ACTIVITATEA
ACTIVITATEA PROFESORULUI
ELEVULUI
geografie.
II. ENUNŢAREA OBIECTIVELOR (1 min.)
Comunic, într-un limbaj accesibil, conţinutul
Urmăresc cu atenţie cele
O1 învăţării şi rezultatele aşteptate: identificarea
precizate şi aderă la oferta
O2 poziţiei geografice a României pe harta lumii şi pe
didactică anunţată.
harta Europei, precizarea ţărilor vecine şi a
hotarelor.
III. ACTUALIZAREA CUNOŞTINŢELOR (10
min.)
Solicit elevii să răspundă la următoarele
întrebări:
 Despre ce am vorbit la geografie, până astăzi? Răspund la întrebări.
 Ce este Pământul?
 Cum se numeşte planeta noastră?
 Ce alte planete mai cunoaşteţi?
 Care este satelitul natural al Pământului, care se
roteşte în jurul său?
 Cât durează mişcarea Pământului în jurul
Soarelui?
 Ce este soarele?
 Ce formă are Pământul
 Cum putem vedea că Pământul este rotund ?

IV. PREZENTAREA OPTIMĂ A


CONŢINUTULUI (3 min.)
Astăzi vom învăţa despre poziţia geografică a
Receptează informaţiile.
României, limitele şi vecinii săi.
Scriu titlul în caiete.
Scriu titlul pe tablă.
V. DIRIJAREA ÎNVĂŢĂRII (20 min.)
Prezint harta lumii. Îndemn elevii să o privească Privesc cu atenţie harta.
O2 cu atenţie.
O4  Ce reprezintă suprafaţa colorată pe harta lumii Pe harta lumii sunt
O3 cu albastru? Dar cea colorată cu alte culori ? reprezentate oceane, mări,
 Ce sunt continentele? ţări, continente.
 Spuneţi numele continentelor reprezentate pe Continentele reprezintă mai
harta lumii! multe ţări la un loc.
 Cum sunt colorate? Enumeră continentele.
Sunt colorate cu galben şi
 Cum se numeşte continentul colorat cu roz? unul cu roz.
 Localizaţi pe harta lumii continentul Europa! Europa
 De ce credeţi că acest continent a fost colorat
altfel decât celelalte?
O2 Aici se află şi România.
 Deci, România face parte din continentul
Europa.
Prezint harta Europei. Cer elevilor să o privească
cu atenţie.
O4 Privesc cu atenţie harta.
 Identificaţi poziţia geografică a României. În ce
parte a continentului este situată ţara noastră?
ELEMENTELE LECŢIEI/CONŢINUTURI/STRATEGIE
OBIECTIVE ACTIVITATEA
ACTIVITATEA PROFESORULUI
ELEVULUI
România se află în partea
 Comparaţi mărimea ţării noastre cu cea a centrală a continentului
Europei. Europa. (notează în caiete,
 Priviţi harta României! iar un elev la tablă)
 Ce se află în vecinătatea ei?
 Cine curge prin sudul ţării?
 Denumiţi munţii de pe hartă! Marea Neagră
 România este o ţară situată în vecinătatea Mării Fluviul Dunărea
Negre, pe cursul inferior al Dunării şi este Munţii Carpaţi
străbătută de Munţii Carpaţi. (scriu la tablă) Notează în caiete cele
 Privind cu atenţie harta, să descoperim menţionate.
împreună ţările vecine! O ţară este delimitată de
alta prin hotare (graniţe). Hotarele (graniţele)
sunt fâşii de teren care despart, delimitează o
ţară de alta. Hotarele pot fi: naturale (acestea se
întind de-a lungul unor ape) şi convenţionale Sunt atenţi la explicaţii şi
(sunt stabilite de om) notează în caiete.
 Precizaţi: ţările vecine, apele care formează
hotarele naturale ale ţării noastre.
 Menţionez limitele pentru fiecare ţară vecină.
Scriu la tablă.
 Mai precizez că suprafaţa ţării noastre este de
238391 km pătraţi. Comparativ cu alte ţări, Răspund solicitărilor.
România este o ţară de mărime mijlocie.
Notează în caiete.
VI. FEEDBACK-UL ( 8 min.)
O3 Solicit elevilor să localizeze pe hartă unele
obiective geografice: Marea Neagră, Delta Dunării,
Răspund solicitărilor
Prutul, Dunărea.
O2 Cer elevilor să scrie ţările vecine tării noaste şi să
rezolve fişa de lucru.
VII. Evaluarea şi încheierea activităţii Rezolvă sarcinile de
(5 min.). exersare.
Fac aprecieri verbale, colective şi individuale, Îşi manifestă satisfacţia
asupra modului cum s-au implicat în desfăşurarea asupra performanţelor
lecţiei. realizate.
FIŞĂ DE LUCRU

1. România este situată în continentul ……………………


2. Hotare de apă avem la: nord est
sud vest
3. Aceste ape curgătoare sunt: …………………………………………………...

4. Completează tabelul următor:


Puncte Ţări vecine Localităţi / zone de frontieră
cardinale

N(nord) ……………… De la Păltiniş până la..................


V(vest) Ungaria De la Halmeu până la...............
……………… De la...............…………până la Pristol
S(sud) ……………… De la...............până la Vama Veche
Sud-est
(Marea Neagră) De la...............……..până la vărsarea Dunării
în Marea Neagră
Ucraina De la vărsarea Dunării în Marea
Neagră până la vărsarea Prutului în
Dunăre

E(est) Moldova De la vărsarea...............……..în.....…………..


până la Păltiniş

5. Poziţionează şi scrie pe harta de mai jos vecinii României, în funcţie de punctele cardinale.
Colorează cu culoarea corespunzătoare hotarele naturale ale României.