Sunteți pe pagina 1din 4

PRONUMELE

Tipurile de pronume:

1. Pronumele personal
2. Pronumele reflexiv
3. Pronumele și adjectivul pronominal de întărire
4. Pronumele și adjectivul pronominal posesiv
5. Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ
6. Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât
7. Pronumele și adjectivul pronominal interogativ
8. Pronumele și adjectivul pronominal relativ
9. Pronumele și adjectivul pronominal negativ

1. Pronumele personal:

Nominativ

Persoana Singular Plural


I Eu Noi
II Tu Voi
III El,ea Ei,ele

 Pentru persoanele I și II nu există forme de G. – posesia se exprimă prin forme posesive


de tipul: al meu, al tău, al nostru, al vostru.

D/Ac – dublă ipostază – forme accentuate și forme neaccentuate:

Persoana I Persoana II Persoana III


Sg. Pl. Sg. Pl. Sg. Pl.
(pe) mine (pe) noi (pe) tine (pe) voi (pe) el (pe) ei
(pe) ea (pe) ele

Acuzativ mă, m ne te vă îl, l, o îi, i, le

mie nouă ție vouă lui lor


ei

Dativ îmi, mi ne, ni îți, ți vă, v îi, i le, li


2. Pronumele reflexiv:

 Are numai 2 cazuri: Dativ și Acuzativ (fiecare are forme accentuate și neaccentuate)
 Are forme proprii numai pentru persoana a III-a:

Forme accentuate Forme neaccentuate


Dativ sie, sieși își, și
Acuzativ (pe) sine se

 Pentru persoanele I și II – forme ale pronumelui personal, doar neaccentuate:

Persoana I Persoana II
Sg. Pl. Sg. Pl.
Dativ îmi, mi ne îți, ți vă
Acuzativ mă ne te vă

 Pentru a verifica dacă este reflexiv, pronumele trebuie OBLIGATORIU să se acorde în


persoană și număr cu verbul reflexiv.

Ex: Mă spăl.  reflexiv


Te spăl.  nu e reflexiv

3. Adjectivul pronominal de întărire:

 În cele mai multe cazuri apare cu întrebuințare adjectivală.


 Forme:

Singular Plural
Cazurile M. F. M. F.
Persoana I N/Ac însumi însămi înșine însene
G/D însemi
Persoana II N/Ac însuți însăți înșivă însevă
G/D înseți
Persoana III N/Ac însuși însăși înșiși înseși
G/D înseși
4. Pronumele și adjectivul pronominal posesiv:

Singular Plural
M. F. M. F.
Persoana I sg (al) meu (a) mea (ai) mei (ale) mele
Persoana II sg (al) tău (a) ta (ai) tăi (ale) tale
Persoana III sg (al) său (a) sa (ai) săi (ale) sale

Singular Plural
M. F. M. F.
Persoana I pl (al) nostru (a) noastră (ai) noștri (ale) noastre
Persoana II pl (al) vostru (a) voastră (ai) voștri (ale) voastre
Persoana III pl - - - -

5. Pronumele și adjectivul pronominal demonstrativ:

Clasificare:

A. De apropiere: acesta, aceasta, aceștia, acestea, ăsta, asta, ăștia, astea, aista, aiasta,
aistalalt, aistalaltă

B. De depărtare: acela, aceea, aceia, acelea, cel, cea, cei, cele, ăla, aia, ăia, alea, ăl, ăi

C. De identitate: formele de depărtare la formă simplă + morfemul „și”: același, aceeași,


aceiași, aceleași

D. De diferențiere: cestălalt, ceastălaltă, ceștilalți, cestelalte, celălalt, cealaltă, ceilalți,


celelalte, ăstălalt, astălaltă, ăștialalți, ăstelalte, ălalalt, aialaltă, ăilalți, ălelelate, aistalalt,
aistalaltă

6. Pronumele și adjectivul pronominal nehotărât:

Forme:

A. Simple: unul, una, altul, alta, toți, toate, mulți, multe


B. Compuse: care, cine, ce, cât + fie, fite, fiște, -va, oare, și, ori (oricare, fiștecare,
orișicine, etc.)
7. Pronumele și adjectivul pronominal interogativ:

Forme: cine? , ce? , care? , cât?

8. Pronumele și adjectivul pronominal relativ:

Forme:

A. Simple: care, cine, ce, cât


B. Compuse: ceea ce, etc.

9. Pronumele și adjectivul pronominal negativ:

Forme:

A. Simple: nimeni, nimic


B. Compuse: niciunul, niciuna, niciunii, niciunele

S-ar putea să vă placă și