Sunteți pe pagina 1din 2

Asimptote

Fie f: D → R.

1. Asimptote orizontale

Dreapta de ecuație y = a este asimptotă orizontală spre + ∞ (respectiv - ∞) dacă lim 𝑓(𝑥) = a
𝑥→∞

( lim 𝑓(𝑥) = a)
𝑥→−∞

2 Asimptote oblice:

Dreapta de ecuație y = mx +n , m≠ 0, este asimptotă oblică la +∞ ( respectiv -∞) dacă:


𝑓(𝑥)
m = lim și n = lim (𝑓(𝑥) − 𝑚𝑥)
𝑥→±∞ 𝑥 𝑥→±∞

OBS! O funcție nu poate avea simultan asimptotă oblică și orizontală spre ±∞

3. Asimptote verticale

Dreapta de ecuație y = a, (a punct de acumulare) este asimptotă verticală la stânga (respectiv la dreapta) a
funcției f dacă 𝑥→𝑎
lim 𝑓(𝑥) = ±∞
𝑥<𝑎

lim 𝑓(𝑥) = ±∞
𝑥→𝑎
𝑥>𝑎