Sunteți pe pagina 1din 1

TEST - clasa a VIII-a

Elevul . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 februarie 2018

2p 1. Paralelipipedul dreptunghic ABCDA ' BCD are AB  6 cm,


BC  4 cm şi AA  5 cm. Aflaţi:
a) aria totală;
b) volumul;
c) lungimea diagonalei AC 

1,5p 2. O prismă triunghiulară regulată are latura bazei egală cu 10 cm şi


înălţimea egală cu 8 cm. Aflaţi:
a) aria laterală;
b) volumul

1p 3. Un cub are aria totală egală cu 48 cm2 . Aflați latura cubului.

1,5p 4. Fie M mijlocul laturii [ BC ] a bazei piramidei patrulatere regulate


VABCD . Ştiind că AB  6 cm şi VM  4 cm, aflaţi:
a) aria laterală;
b) volumul

1,5p 5. O prismă patrulateră regulată are aria laterală egală cu 360 cm2 şi
aria totală egală cu 450 cm2 . Aflaţi:
a) aria unei feţe laterale;
b) volumul.

1p 6. Aflaţi volumul tetraedrului regulat cu latura de 12 cm.

Barem : Din oficiu : 1,5 puncte ; La fiecare dinproblemele 1,2,4 și 5 un răspuns


corect se punctează cu 1 punct iar celelalte cu câte 0,5 puncte.
Timp de lucru: 50 min.