Sunteți pe pagina 1din 2

Table of Contents Pasimula ng Rome

Ambag  kalagitnaan ng ikawalong siglo B.C.E.


ng Rome 

Pampang ng Tiber River (Wika – Latin)
Ayon sa matandang alamat ito ay itinatag ng kambal na
I. Kinalalagyan sina Romulus at Remus.
II. Pasimula ng Rome
III. Pagtatag ng Republic Pagtatag ng Republic
IV. Lipunan sa Roman
V. Ambag sa Kasaysayan  ETRUSCAN – mga dayuhang sumakop sa Rome
VI. Rome: Klasikal na Kabihasnan *509 BCE – nag-alsa ang mga Roman laban sa
VI. Ambag sa Iba't - ibang Larangan Etruscan at itinatag ang Republic.
 REPUBLIC – ang mga mamamayan ay humihirang ng
a. Batas kanilang kinatawan sa pamahalaan.
b. Panitikan
c. Arkitektura Lipunan sa Roman
d. Inhenyeriya
 Patrician –
e. Tirahan ng Mayayaman at Mahirap
hango sa
f. Libangan
salitang latin na
g. Pananamit
“Patres” o
h. Agrikultura
“mga
Ama”,sila ay
mayayamang
Kinalalagyan may-ari ng
 gitna ng Italy lupa.
 Sentro ang  Plebeian –
Rome sa Italy Karaniwang tao
at nasa na tulad ng magsasaka at mangangalakal.
daluyan pa
ng Tiber Rome: Klasikal na Kabihasnan
Ipinasa ni: Citrei Kim K. Padayao River.  Sapagkat ang kanilang iniambag sa sining, agham at
Section: 8 - Curie  Iniuugnay ng kaisipan ay may mataas na antas ng kagalingan na
Tiber River tinitingala sa daigdig.
Ipinasa kay: Ms. M. Lucero ang Rome sa
Ambag sa Iba't - ibang Larangan
Mediterranean Sea.
*Tiber River - Nagbibigay daan ito sa madaling a. Batas
pakikipagkalakalan ng Rome sa mga bansang
Nakapalibot sa Mediterranean Sea.  Pinakadakilang mam babatas ng sinaunang panahon.
 Twelve Tables -  Nagtayo ng mga daan at tulayupang pag-ugnayina ng  Lalaking Roman
nakasaad dito ang mga buong imperyo *Tunic – kasuotang pambahay na hanggang tuhod.
karapatan ng mga  Appian Way – naguugn ay sa Rome at Timog Italy *Toga – sinusuot
mamamayan at mga  Aqueduct – dalhin ang mga tubig sa lungsod. sa ibabaw ng tunic
pamamaraan ayon sa kung sila ay
batas. e. Tirahan ng Mayayaman at Mahirap lumalabas ng
 Tirahan ng Mayayaman bahay.
b. Panitikan
*Ang bahay ng mayayamang pamilyang romano ay  Babaeng Roman
 salin ng mga tula at dula ng Greece. yari sa ladrilyo, bato at marmol *Stola – kasuotang
*Livius Andronicus na nagsalin ng Odyssey *May malawak na atrium o bulwagan pambahay na
*Marcus Plautus at Terence unang manunulat ng *May alpombra at malambot na kama hanngang
comedy *Pagkain – shellfish, itlog, dormouse at ostrich talampakan.
*Lucretius at Catallus *Gumagamit ng kutsara,kutsilyo *Palla – inilalagay
*Cicero –manunulat at orador *Pagkatapos ng pagkain ang alipin ay nagdadala ng sa ibabaw ng stola..
isang palanggana ng mabangong tubig bilang hugasan h. Agrikultura
c. Arkitektura
ng kamay.
 Semento  Tirahan ng Mahihirap  Marami sa mga
 Stucco *Nakatira sa mga bahay paupahan na umaabot sa 7 Roman at
 Arch - ginamit sa mga palapag magsasaka
templo, aqueduct at *Ang ilaw at ang init tuwing taglamig ay nanggagaling *Tanim: trigo, barley, gulay, prutas
mga gusali. sa isang kalan na nagsisilbing lutuan narin ng mag-anak *Alagang hayop: tupa at baka bilang kabuhayan
 Basilica - isang *Lugaw ang karaniwang almusal at longganisa sa
bulwagan na nagsilbing tanghali at lugaw uli sa hapunan.
korte at f. Libangan
pinagpupulungan
 Forum - sentro ng lungsod
 Pampublikong paliguan at pamilihan
 Colosseum - isang amphitheater para sa labanan ng
Gladiator.
d. Inhenyeriya
 Gladiator – karaniwang kriminal, alipin o bihag na
nakikipaglaban sa isat isa o laban sa isang mabangis na
hayop.
*Sa Colosseum din ginaganap ang pampublikong
pagbitay. Ang isang kriminal ay tinatapon sa gitna
upang lapain ng mabangis na hayop.
g. Pananamit