Sunteți pe pagina 1din 2

 ORDIN nr.

163 din 28 februarie 2007


pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor

EMITENT: Ministerul Administraţiei şi Internelor


PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 216 din 29 martie 2007

Având în vedere prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006
privind apărarea împotriva incendiilor,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea
nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,

Å£
ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprobă Normele generale de apărare împotriva incendiilor, prevăzute în

m
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

ART. 2

ea
Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data
publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
N
ART. 3
Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul
a
ministrului de interne nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale de
prevenire şi stingere a incendiilor, publicat în Monitorul Oficial al
tr

României, Partea I, nr. 384 din 9 octombrie 1998, Ordinul ministrului de


interne nr. 1.023/1999 privind aprobarea Dispoziţiilor generale de ordine
a

interioară pentru prevenirea şi stingerea incendiilor - D.G.P.S.I.-001,


Pi

publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 22 februarie


2000, Ordinul ministrului de interne nr. 88/2001 pentru aprobarea
Dispoziţiilor generale privind echiparea şi dotarea construcţiilor,
E

instalaţiilor tehnologice şi a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de


prevenire şi stingere a incendiilor - D.G.P.S.I.-003, publicat în Monitorul
TC

Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 18 septembrie 2001, cu


modificările ulterioare, Ordinul ministrului de interne nr. 138/2001 pentru
aprobarea Dispoziţiilor generale privind organizarea activităţii de apărare
împotriva incendiilor - D.G.P.S.I.-005, publicat în Monitorul Oficial al
C

României, Partea I, nr. 606 din 26 septembrie 2001, precum şi orice alte
dispoziţii contrare.

p. Ministrul administraţiei şi internelor,


Anghel Andreescu,
secretar de stat

Bucureşti, 28 februarie 2007.


Nr. 163.
ANEXA 1

CTCE Piatra Neamţ - 22.03.2018


NORME GENERALE
de apărare împotriva incendiilor

Å£
m
ea
N
a
a tr
Pi
E
TC
C

CTCE Piatra Neamţ - 22.03.2018