Sunteți pe pagina 1din 3

1. Conflictul din Siria și suferințele poporului sirian nu dau semne că s-ar putea atenua.

Amploarea tragediei, care a adus moartea a 250 000 de bărbați, femei și copii, a strămutat în
interiorul țării 7,6 milioane de persoane și a obligat peste 4 milioane de persoane să fugă în
țări învecinate și în alte țări, reprezintă acum cel mai mare dezastru umanitar din lume, fără
asemănare în istoria recentă. UE, în calitatea sa de cel mai mare donator, și-a manifestat
disponibilitatea și angajamentul de a face tot ceea ce-i stă în putință pentru a reduce
consecințele pe plan umanitar. Pe măsură ce criza se intensifică, este din ce în ce mai
imperios necesar să se găsească o soluție de durată care să pună capăt acestui conflict.
Numai un proces politic coordonat de Siria, care să ducă la o tranziție pașnică și favorabilă
incluziunii, bazată pe principiile cuprinse în Comunicatul de la Geneva din 30 iunie 2012, va
reinstaura stabilitatea în Siria, va permite instalarea păcii și a reconcilierii, va crea mediul
necesar pentru eforturile eficiente de combatere a terorismului și va păstra suveranitatea,
independența, unitatea și integritatea teritorială ale statului sirian. Nu poate exista o pace
durabilă în Siria sub conducerea actuală și nici înainte să fie abordate aspirațiile și
nemulțumirile legitime ale tuturor componentelor societății siriene.

2. Obiectivul UE este de a pune capăt conflictului și de a permite poporului sirian să trăiască în


pace în propria țară. Comunitatea internațională trebuie să se unească în jurul a două
demersuri complementare și interconectate: unul politic, care să urmărească încheierea
războiului civil prin abordarea tuturor cauzelor profunde ale conflictului și instituirea unui
proces de tranziție politică deschis tuturor, care să readucă pacea în țară, și unul legat de
securitate, care să se concentreze pe combaterea amenințării regionale și globale a Da'esh.

3. UE își reafirmă sprijinul deplin acordat eforturilor conduse de ONU și activității trimisului
special al ONU, Staffan de Mistura, de a construi acest demers politic. UE evidențiază nevoia
de a accelera activitățile întregii comunități internaționale pe calea politică, în cadrul
procesului condus de ONU. UE contribuie deja în mod activ la inițiativele ONU și își va spori
activitatea diplomatică în sprijinul eforturilor conduse de ONU, inclusiv în sprijinul propunerii
trimisului special al ONU cu privire la grupuri de lucru la nivel intern în Siria.

4. Facem apel la toate părțile din Siria să demonstreze un angajament clar și concret față de
procesul condus de ONU și să participe activ la grupurile de lucru. UE subliniază nevoia
urgentă ca opoziția politică moderată, precum și grupurile armate asociate, să se unească în
jurul unei abordări comune pentru a prezenta poporului sirian o alternativă. Aceste eforturi
trebuie să fie în beneficiul tuturor, să implice femeile și societatea civilă. UE își va menține
sprijinul acordat opoziției moderate, inclusiv Coaliției Naționale pentru Forțele Siriene
Revoluționare și de Opoziție (SOC) și reamintește că aceasta reprezintă un element esențial
în combaterea extremismului și deține un rol-cheie în procesul de tranziție politică.

5. UE va continua să își pună toată ponderea sa politică, în mod activ și eficace, în slujba
eforturilor internaționale coordonate de ONU de a găsi o soluție politică la acest conflict și
invită partenerii regionali și internaționali să procedeze în același sens. Îi îndemnăm pe toți
cei cu influență asupra părților, inclusiv asupra regimului sirian, să utilizeze această influență
pentru a încuraja asumarea unui rol constructiv în procesul către o tranziție politică și către
încheierea ciclului de violențe. UE va colabora în mod proactiv cu actori-cheie din regiune,
precum Arabia Saudită, Turcia, Iran, Irak și parteneri internaționali din cadrul ONU pentru a
construi condițiile necesare unei tranziții pașnice și deschise tuturor. În acest context,
Consiliul reamintește decizia sa de a însărcina ÎR/VP cu explorarea modurilor în care UE ar
putea promova în mod activ o cooperare regională mai constructivă.

6. Protejarea civililor din Siria trebuie să fie o prioritate pentru comunitatea internațională. UE
condamnă atacurile excesive, disproporționate și fără discriminare pe care regimul sirian
continuă să le îndrepte împotriva propriului popor. Regimul Assad poartă cea mai mare
răspundere pentru moartea în contextul conflictului a 250.000 de persoane, precum și
pentru milioanele de persoane strămutate. UE reamintește că dreptul internațional
umanitar se aplică tuturor părților și că drepturile omului trebuie să fie pe deplin respectate.
Facem apel la toate părțile să pună capăt tuturor formelor de bombardament terestru și
aerian fără discriminare asupra zonelor în care se găsesc civili și asupra unor structuri
precum spitale și școli și, în special, la regimul sirian să înceteze toate bombardamentele
aeriene, inclusiv utilizarea butoaielor cu exploziv, în conformitate cu rezoluția CSONU 2139 și
utilizarea armelor chimice, în conformitate cu rezoluția CSONU 2209. Acțiunile sistematice
îndreptate de către regim împotriva civililor au dus la strămutări masive și au încurajat
recrutările în rândul grupărilor teroriste și proliferarea acestora în Siria. Acest lucru necesită
atenție și acțiuni de urgență.

UE își va consolida eforturile de a intensifica punerea în aplicare a Rezoluțiilor CSONU 2139,


2165 și 2191 pentru a furniza asistența transfrontalieră și peste liniile de conflict menită să îi
sprijine pe sirienii care au nevoia cea mai stringentă de ajutor.

7. UE condamnă cu fermitate atacurile, atrocitățile, uciderile, violențele sexuale produse în


contextul conflictului, încălcările drepturilor omului și încălcările grave ale dreptului
internațional umanitar săvârșite fără discriminare de către Da'esh și alte grupări teroriste
împotriva tuturor civililor, inclusiv a creștinilor și a altor grupări religioase și etnice. UE
sprijină eforturile și inițiativele internaționale menite să abordeze aceste probleme. UE
condamnă distrugerea intenționată de către Da'esh a patrimoniului cultural din Siria și Irak,
fapt care constituie o crimă de război conform dreptului internațional.

8. Persoanele responsabile pentru crime de război și crime împotriva umanității în Siria trebuie
să fie trase la răspundere. UE își exprimă profunda îngrijorare cu privire la constatările
Comisiei internaționale independente de anchetă privind Siria. Acuzațiile de tortură și de
execuții fondate pe dovezile prezentate de raportul Caesar reprezintă, de asemenea,
preocupări majore. UE își reiterează apelul adresat Consiliului de Securitate al ONU de a
deferi Curții Penale Internaționale situația din Siria.

9. UE sprijină eforturile depuse de coaliția globală împotriva Da'esh în Siria și Irak. Drept
consecință a politicilor și acțiunilor sale, regimul Assad nu poate fi un partener în lupta
împotriva Da’esh. Acțiunea împotriva Da'esh trebuie să fie strâns coordonată între toți
partenerii și trebuie să vizeze în mod clar Da'esh, Jabhat al-Nusra și celelalte grupări teroriste
desemnate ca atare de ONU.

10. Recentele atacuri militare rusești care depășesc cadrul Dae'sh și al altor grupări teroriste
desemnate ca atare de ONU, precum și cele îndreptate împotriva opoziției moderate,
constituie motive de îngrijorare profundă și trebuie să înceteze imediat. Același lucru trebuie
să se întâmple în ceea ce privește încălcările de către Rusia ale spațiului aerian suveran al
țărilor învecinate.

Această escaladare militară riscă prelungirea conflictului, subminarea unui proces politic,
agravarea situației umanitare și creșterea gradului de radicalizare. Obiectivul nostru ar trebui
să fie aplanarea conflictului. UE face apel la Rusia să își concentreze eforturile asupra
obiectivului comun de a ajunge la o soluționare politică a conflictului. În acest sens, UE
îndeamnă Rusia să acționeze în sensul unei diminuări a violenței și al punerii în aplicare de
către regimul sirian a unor măsuri de consolidare a încrederii în conformitate cu dispozițiile
Rezoluției 2139 a CSONU.

11. UE își va intensifica acțiunea diplomatică pe plan umanitar și va căuta moduri de


îmbunătățire a accesului și a protecției, precum și de promovare a principiilor umanitare și a
consensului la nivel local cu privire la liniile directoare pentru furnizarea de ajutoare.

12. UE și-a intensificat în mod substanțial eforturile financiare în sprijinul celor care au fugit de
conflict în interiorul Siriei și peste granițe, asumându-și noi angajamente în materie de ajutor
umanitar și cu privire la activități pe termen mai lung de sprijinire a rezilienței refugiaților din
vecinătate. UE și statele sale membre au pus deja la dispoziție 4 miliarde EUR pentru ajutor
umanitar și asistență în vederea redresării destinate persoanelor afectate de conflict în
interiorul Siriei, precum și refugiaților și comunităților gazdă din țările învecinate. UE și
statele sale membre vor continua să furnizeze asistență umanitară prin intermediul ONU, al
CICR și al ONG-urilor internaționale. În același timp, UE își va spori asistența pentru
dezvoltare și stabilizare pe termen lung, destinată acestor parteneri și altora, inclusiv prin
intermediul Fondului fiduciar regional al UE, instituit recent ca răspuns la criza siriană
(„fondul Madad”), care în prezent este dotat cu fonduri UE în valoare de peste 500 milioane
EUR, urmând să fie completat de eforturi similare din partea statelor membre ale UE și a
altor țări. UE face apel la celelalte țări să își mențină și să majoreze propriile contribuții ca
răspuns la criza siriană. Consiliul a convenit, în special, asupra nevoii de a spori nivelul
cooperării și al parteneriatului cu Libanul, Iordania și Turcia în scopul de a asigura un acces
egal la adăpost, educație, sănătate și mijloace de trai pentru refugiați și pentru comunitățile
care îi găzduiesc, cu sprijin suplimentar din partea UE.