Sunteți pe pagina 1din 1

BORDURI BORDURI

BORDURI CONFORM SR EN 1340 SECŢIUNI TRANSVERSALE


Borduri stradale

Bordură mare Bordură mică


Suprafața Lungime: 30 sau 50 cm Suprafața Lungime: 100 cm
SUPRAFATA INCLINATIE SUPRAFATA INCLINATIE
superioară 8 Grosime: 20 cm superioară Grosime: 8 cm
SUPERIOARA SUPERIOARA
8 6 4 Înălţime: 25 cm Înălţime: 25 cm

10
Caracteristici produs: cu cant Caracteristici produs: cu cant
6
Culoare: gri, negru, roşu Culoare: gri
25 25
15 Suprafața
SUPRAFATA 9 SUPRAFATA Suprafața
frontală
FRONTALA FRONTALA frontală

10 20 8

Lungime: 50 cm Lungime: 50 cm Caracteristici produs: Suprafaţă neprelucrată – suprafaţă de păşire, marginile


Înălţime: 25 cm Înălţime: 15 cm teşite şi componentele oglindă cu parament din nisip cuarţos.
Lungime: 100 cm Lungime: 50 cm sau 100 cm
Grosime: 20 cm Grosime: 10 cm Culori: gri, roşu, negru Suprafața Suprafața 3,2
Greutate: 81 kg Greutate: 16 kg superioară Grosime: 5 cm superioară Grosime: 15 cm
Observaţii: Îmbinările în colţ trebuie tăiate. Înălţime: 25 cm Înălţime: 25 cm
0,8
Caracteristici produs: cu cant 15
Caracteristici produs: cu cant
Culoare: gri, maro, bej Culoare: gri
25 25
Suprafața
frontală Suprafața
Instrucţiuni generale de montaj frontală
Bordurile din beton sunt utilizate pentru delimitarea suprafeţelor cu volum ridicat de trafic precum şi pentru consolidarea marginilor 5 15
acestor suprafeţe.
Cu ajutorul unei fundaţii adecvate construiţi un zid de sprijin care să prevină deformarea marginii carosabilului cauzată de sarcina de
transport. Aliniamentul şi nivelul pentru continuarea amenajării carosabilului se stabilesc în funcţie de bordurile montate.

Suprafața Lungime: 50 cm Lungime: 39 sau 52 sau 78cm


3,2 Suprafața 3,2
superioară Grosime: 12 cm superioară Grosime: 15 cm
Fundaţia 5. Bordurile din beton trebuie montate cu rosturi. Dacă nu se Înălţime: 25 cm Înălţime: 25 cm
1. Realizare plan sol astupă rosturile, acestea trebuie să aibă o lăţime de 3 – 5 mm,
1.1 prin excavare iar în cazul astupării rosturilor lăţimea acestora trebuie să fie 15 Caracteristici produs: cu cant 15 Caracteristici produs: R 0,5M, 1M, 2M
1.2 prin rambleiere de până la 10 mm. Culoare: gri Culoare: gri
Solul din zona de montaj trebuie să dispună de o anumită 6. Montaţi bordurile vertical, la înălţimea şi aliniamentul stabilit 25 25
stabilitate care poate fi obţinută prin compactare în toate şi conform proiectului.
cazurile. 7. Dacă utilizaţi un baros sau o altă unealtă pentru a poziţiona Suprafața Suprafața
frontală frontală
bordurile conform proiectului, trebuie să utilizaţi neapărat un
2. Realizare strat de beton lemn pentru bătut între borduri şi unealta respectivă. 12 15
În funcţie de condiţiile de trafic, stratul de beton trebuie 8. Realizaţi suporţii de spate din beton imediat după ce montaţi
realizat din beton de cel puţin calitatea C 16/20. bordurile pentru a asigura o îmbinare adecvată cu fundaţia
În funcţie de cerinţe, stratul poate fi realizat cu sau fără stratului. Betonul suporţilor de spate trebuie îndesat cu maiul
suporţi de spate, luând în considerare şi tipul pavajului din după punerea în operă.
vecinătate. 9. Umpleţi rosturile dintre borduri, dacă este necesar, cu materiale Exemple de montaj pentru bordurile curbe
de construcţii adezive şi plastice. Rosturile trebuie să aibă o
Montarea bordurilor din beton adâncime de 5 mm.
1. Realizaţi stratul în plan paralel faţă de nivelul marginii
proiectate.
2. Montaţi bordurile din beton astfel încât sarcina să fie
distribuită uniform pe suprafaţa stratului.
3. Înainte de montare umeziţi zonele de contact ale bordurilor.
4. În cazul montajului într-un strat de beton umed, aveţi grijă să
prelucraţi betonul înainte de întărirea acestuia pentru a putea
asigura fixarea stratului şi bordurilor.
Raza exterioara r = 1,0 m Insula Protectie copac
90˚ unghiul arcului

Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de Datele cuprinse în acest material sunt verificate în concordanţă cu standardele din domeniu. Toate informaţiile puse la dispoziţie pe această cale sunt cu titlu de
96 recomandare şi se vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional recomandare şi se vor trata ca atare. Răspunderea Semmelrock Stein+Design se înţelege în limitele prevederilor normelor UE şi a reglementărilor pe plan naţional 97
din domeniu. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material. din domeniu. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a aduce modificări tehnice şi pot apărea erori de redactare şi/sau tipărire ale prezentului material.