Sunteți pe pagina 1din 1

Nume elev Data

Lucrare scrisa la matematica


Clasa a VI –a
Subiectul I ( completati spatiale punctuate )
1. Rezultatul calculului 2 * 3 + 5 este …….
2. Valoarea lui x pentru care este indeplinita relatia x + 2 = 8 este …….
3. Divizorii naturali ai numarului 12 sunt ……..
4. Numerele de forma 12y divizibile cu 5 sunt ……….
5. Daca semidreptele [OA si [OB sunt opuse, atunci masura unghiului AOB este ……
6. Suma a trei numere este 51. media aritmetica a lor este ……
7. Cel mai mic multiplu comun al numerelor 5 si 10 este ……..
8. Dintre numerele a = 105 si b = 102, divizibil cu 5 este ……
9. Rezultatul calculului 35:34+2 este……
10. Complementul unghiului 56o este ……..

Subiectul II
1. Calculati:

2
5
1 1 1
3 2012
  1 1006   1  2
  :    :      
2 2 4  4    2 
 
3  1 4 3
   
5  2 2 1
6 10 8
1 1 1
    : 
3 3 9
2. a) Un unghi este cu 35o20’ mai mare decat suplementul sau. Aflati masura unghiului.
b) Construiti un unghi cu masura de 40o si unghiul opus acestuia.