Sunteți pe pagina 1din 1

Acte normative în domeniul securității și sănătății în

muncă

Links:
HG nr.513 din 11.08.1993 despre aprobarea Regulamentului cu privire la plata de către întreprinderi, organizaţii şi instituţii a
HG nr.624 din 06.10.1993 privind aprobarea Nomenclatorului industriilor, profesiilor şi lucrărilor cu condiţii de muncă grele şi
HG nr.1101 din 17.10.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea indemnizaţiei de invaliditate pentru accident
HG nr. 1335 din 10.10.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă
şi
HG nr.152 din 19.02.2004 cu privire la cuantumul sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile, M.O.,
al
HG nr.1223 din 09.11.2004 privind aprobarea Nomenclatorului profesiilor şi funcţiilor cu condiţii de muncă vătămătoare, activita
HG nr.1487 din 31.12.2004 cu privire la aprobarea Listei-tip a lucrărilor şi locurilor de muncă cu condiţii grele şi deosebit de
HG nr.1361 din 22.12.2005 despre aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă, M.O. al R.M.,
2006
HG nr.95 din 05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.18
HG nr.353 din 05.05.2010 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă, M.O., al R.M., 2
HG nr.603 din 11.08.2011 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului
HG nr.80 din 09.02.2012 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, M.O., al
R.M;
HG nr.244 din 08.04.2013 privind aprobarea Cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expune
HG nr.324 din 30.05.2013 cu privire la aprobarea Regulamentului sanitar privind cerinţele de sănătate şi securitate pentru asigu
HG nr.918 din 18.11.2013 privind Cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă, M.O., 2013,
n
HG nr.362 din 27.05.2014 cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru să
HG nr.541 din 07.07.2014 cu privire la aprobarea Nomenclatorului lucrărilor cu condiţii grele, vătămătoare şi/sau periculoase la
HG nr.584 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru manipularea manuală a
încărcăturilo
HG nr.589 din 12.05.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la expunerea lucrătorilor la li
HG nr.819 din 01.07.2016 privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru lucrul la monitor
HG nr. 1025 din 07.09.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor
HG nr. 1282 din 29.11.2016 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind modul de cercetare și stabilire a d
HG nr. 1324 din 08.12.2016 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind cerinţele esenţiale de securitate a
HG nr.605 din 06.07.2017 pentru aprobarea Cerinţelor minime de securitate privind exploatarea ascensoarelor
HG nr. 552 din 12 iulie 2017 pentru aprobarea Cerințelor minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a ga
HG nr. 775 din 02 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind protecția sănătății lucrătorilor împotriva risc
Convenția colectivă (nivel național) nr.8 din 12.07.2007 cu privire la eliminarea celor mai grave forme ale muncii copiilor, M.O
Norme pentru elaborarea masurilor de protectie a muncii, Ordinul MMPS nr.40 din 16.08.2001
Modificarea si completarea Normelor pentru elaborarea masurilor de protectie a muncii, Ordinul MMPS nr.71 din 15.12.2002