Sunteți pe pagina 1din 4

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 2019 Repartizare preliminară

     

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

 
     

Domenii

   

Nr. crt

Instituția de învățământ superior

TOTAL,

din

care:

Absolvenții

de licee

din mediul

Locuri

destinate

formării

cadrelor

prioritare

de

dezvoltare

Rromi

Locuri

repartizate

statistic

rural 1

didactice 2

ale

României 3

1

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

4775

154

0

576

8

4037

2

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI

850

28

5

88

1

728

 

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI

           

3

URBANISM "ION MINCU" DIN BUCUREŞTI

315

10

0

53

1

251

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE

           

4

AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

1330

43

3

148

5

1131

5

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

4250

143

227

76

61

3743

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI

           

6

FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN BUCUREŞTI

1100

32

0

212

8

848

7

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

2750

93

4

198

27

2428

8

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ DIN BUCUREŞTI

160

6

0

0

4

150

9

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE DIN BUCUREŞTI

200

7

0

0

2

191

 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ

           

10

TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI

160

6

0

0

2

152

 

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE

           

11

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN BUCUREŞTI

200

7

0

8

3

182

12

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI

735

25

26

18

10

656

13

UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

690

23

12

29

10

616

14

UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN ARAD

550

18

9

32

25

466

15

UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI" DIN BACĂU

585

19

16

47

15

488

16

UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN BRAŞOV

2870

94

29

266

18

2463

17

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ- NAPOCA

3320

108

14

368

10

2820

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI

           

18

MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ- NAPOCA

850

27

2

106

1

714

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 2019 Repartizare preliminară

     

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

 
     

Domenii

   

Nr. crt

Instituția de învățământ superior

TOTAL,

din

care:

Absolvenții

de licee

din mediul

Locuri

destinate

formării

cadrelor

prioritare

de

dezvoltare

Rromi

Locuri

repartizate

statistic

rural 1

didactice 2

ale

României 3

19

UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN CLUJ-NAPOCA

4790

161

178

179

60

4212

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI

           

20

FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN CLUJ-NAPOCA

650

19

0

121

5

505

21

ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA

160

6

0

0

1

153

22

UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN CLUJ-NAPOCA

150

6

0

0

1

143

23

UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN CONSTANŢA

1360

44

23

113

19

1161

24

UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA

140

4

0

20

1

115

25

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

2900

96

52

190

33

2529

26

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

390

11

0

75

4

300

27

UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI

1680

54

22

159

20

1425

28

UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE ASACHI" DIN IAŞI

2590

84

0

302

14

2190

 

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI

           

29

MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU DE LA BRAD" DIN IAŞI

735

23

2

83

3

624

30

UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN IAŞI

3400

115

140

122

25

2998

31

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI

750

22

0

142

6

580

32

UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE "GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

264

10

0

0

2

252

33

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

1700

54

30

140

30

1446

34

UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI

640

21

0

56

0

563

35

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI

890

28

23

50

46

743

36

UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN PLOIEŞTI

950

31

13

78

15

813

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 2019 Repartizare preliminară

     

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

 
     

Domenii

   

Nr. crt

Instituția de învățământ superior

TOTAL,

din

care:

Absolvenții

de licee

din mediul

Locuri

destinate

formării

cadrelor

prioritare

de

dezvoltare

Rromi

Locuri

repartizate

statistic

rural 1

didactice 2

ale

României 3

37

UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN REŞIŢA

230

8

2

8

12

200

38

UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN SIBIU

1730

57

31

120

8

1514

39

UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA

1170

38

27

94

10

1001

40

UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN TÂRGOVIŞTE

1005

33

18

60

10

884

41

UNIVERSITATEA "CONSTANTIN BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU

420

13

4

35

20

348

42

UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN TÂRGU MUREŞ

460

14

7

28

28

383

43

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ

600

18

0

113

10

459

44

UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU MUREŞ

71

3

0

0

2

66

45

UNIVERSITATEA POLITEHNICA TIMIŞOARA

2300

75

9

249

4

1963

46

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI "REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN TIMIŞOARA

660

21

2

80

1

556

47

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

2105

72

73

42

30

1888

 

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI

           

48

FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN TIMIŞOARA

600

18

0

116

5

460

49

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN BUCUREŞTI

340

0

0

0

0

340

50

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI

25

0

0

0

0

25

51

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII "MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI

40

0

0

0

0

40

52

ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI

650

0

0

0

0

650

53

ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI COANDĂ" DIN BRAŞOV

159

0

0

0

0

159

54

ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

90

0

0

0

0

90

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 2019 Repartizare preliminară

     

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

 
     

Domenii

   

Nr. crt

Instituția de învățământ superior

TOTAL,

din

care:

Absolvenții

de licee

din mediul

Locuri

destinate

formării

cadrelor

prioritare

de

dezvoltare

Rromi

Locuri

repartizate

statistic

rural 1

didactice 2

ale

României 3

55

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE "NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU

379

0

0

0

0

379

56

INSTITUTUL MEDICO-MILITAR

100

0

0

0

0

100

1 Locurile/granturile de studii finanțate de la bugetul de stat sunt dedicate absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți de la licee situate în mediul rural. Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa: „https://www.edu.ro/studii-licenta”. Locurile/granturile de studii finanțate de la bugetul de stat repartizate, rămase neocupate după sesiunea septembrie 2018 se vor raporta către Ministerul Educației Naționale până la data de 15 septembrie 2018, în vederea redistribuirii acestora în sistem. Toate instituțiile de învățământ superior au obligația transmiterii până la data de 15.09.2018 a listelor nominale cu candidații înmatriculați pe locurile dedicate absolvenților de licee situate în mediul rural, cu specificarea liceului din care aceștia provin.

2 Aceste locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat sunt repartizate în plus față de cele alocate în anul 2017, acelor programe de studiu care asigură formarea cadrelor didactice pentru specializările din domeniul preuniversitar în care universitățile au identificat neacoperirea cererii de forță de muncă. In termen de 10 zile după aprobarea de către Consiliul de administrație a locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019, universitățile au obligația transmiterii către Ministerul Educației Naționale a repartizării acestor locuri pe programe de studiu, cu demonstrarea creșterii numărului de locuri bugetate față de admiterea pentru anul universitar 2017-2018, la respectivele programe de studiu.

3 Aceste locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, sunt repartizate în plus față de cele alocate în anul 2017 acelor programe de studiu care susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României, așa cum sunt ele definite in Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020. In termen de 10 zile după aprobarea de către Consiliul de administrație a locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019, universitățile au obligația transmiterii către Ministerul Educației Naționale a repartizării acestor locuri pe programe de studiu, cu demonstrarea creșterii numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat față de admiterea pentru anul universitar 2017- 2018, la respectivele programe de studiu.