Sunteți pe pagina 1din 4

Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma

de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 – 2019
Repartizare preliminară

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

Domenii
Locuri
Nr. crt Instituția de învățământ superior Absolvenții prioritare
TOTAL, destinate Locuri
de licee de
din formării Rromi repartizate
din mediul dezvoltare
care: 1 cadrelor statistic
rural 2 ale
didactice 3
României
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN
1 4775 154 0 576 8 4037
BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DE
2 850 28 5 88 1 728
CONSTRUCŢII DIN BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI
3 URBANISM "ION MINCU" DIN 315 10 0 53 1 251
BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE
4 AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ 1330 43 3 148 5 1131
VETERINARĂ DIN BUCUREŞTI

5 UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI 4250 143 227 76 61 3743

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
6 FARMACIE "CAROL DAVILA" DIN 1100 32 0 212 8 848
BUCUREŞTI
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN
7 2750 93 4 198 27 2428
BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE MUZICĂ
8 160 6 0 0 4 150
DIN BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTE
9 200 7 0 0 2 191
DIN BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE ARTĂ
10 TEATRALĂ ŞI CINEMATOGRAFICĂ "I. L. 160 6 0 0 2 152
CARAGIALE" DIN BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE
11 EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN 200 7 0 8 3 182
BUCUREŞTI
ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE
12 735 25 26 18 10 656
ŞI ADMINISTRATIVE DIN BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA "1 DECEMBRIE 1918"
13 690 23 12 29 10 616
DIN ALBA IULIA
UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" DIN
14 550 18 9 32 25 466
ARAD
UNIVERSITATEA "VASILE ALECSANDRI"
15 585 19 16 47 15 488
DIN BACĂU
UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" DIN
16 2870 94 29 266 18 2463
BRAŞOV
UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-
17 3320 108 14 368 10 2820
NAPOCA
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
18 MEDICINĂ VETERINARĂ DIN CLUJ- 850 27 2 106 1 714
NAPOCA

Pagină 1 din 4
Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma
de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 – 2019
Repartizare preliminară

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

Domenii
Locuri
Nr. crt Instituția de învățământ superior Absolvenții prioritare
TOTAL, destinate Locuri
de licee de
din formării Rromi repartizate
din mediul dezvoltare
care: 1 cadrelor statistic
rural 2 ale
didactice 3
României
UNIVERSITATEA "BABEŞ-BOLYAI" DIN
19 4790 161 178 179 60 4212
CLUJ-NAPOCA
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
20 FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" DIN 650 19 0 121 5 505
CLUJ-NAPOCA
ACADEMIA DE MUZICĂ "GHEORGHE
21 160 6 0 0 1 153
DIMA" DIN CLUJ-NAPOCA
UNIVERSITATEA DE ARTĂ ŞI DESIGN DIN
22 150 6 0 0 1 143
CLUJ-NAPOCA
UNIVERSITATEA "OVIDIUS" DIN
23 1360 44 23 113 19 1161
CONSTANŢA
UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN
24 140 4 0 20 1 115
CONSTANȚA

25 UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA 2900 96 52 190 33 2529

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
26 390 11 0 75 4 300
FARMACIE DIN CRAIOVA
UNIVERSITATEA "DUNĂREA DE JOS" DIN
27 1680 54 22 159 20 1425
GALAŢI
UNIVERSITATEA TEHNICĂ "GHEORGHE
28 2590 84 0 302 14 2190
ASACHI" DIN IAŞI
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
29 MEDICINĂ VETERINARĂ "ION IONESCU 735 23 2 83 3 624
DE LA BRAD" DIN IAŞI
UNIVERSITATEA "ALEXANDRU IOAN
30 3400 115 140 122 25 2998
CUZA" DIN IAŞI
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
31 750 22 0 142 6 580
FARMACIE "GR. T. POPA" DIN IAŞI
UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ARTE
32 264 10 0 0 2 252
"GEORGE ENESCU" DIN IAŞI

33 UNIVERSITATEA DIN ORADEA 1700 54 30 140 30 1446

34 UNIVERSITATEA DIN PETROŞANI 640 21 0 56 0 563

35 UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 890 28 23 50 46 743

UNIVERSITATEA "PETROL-GAZE" DIN


36 950 31 13 78 15 813
PLOIEŞTI

Pagină 2 din 4
Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma
de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 – 2019
Repartizare preliminară

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

Domenii
Locuri
Nr. crt Instituția de învățământ superior Absolvenții prioritare
TOTAL, destinate Locuri
de licee de
din formării Rromi repartizate
din mediul dezvoltare
care: 1 cadrelor statistic
rural 2 ale
didactice 3
României
UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" DIN
37 230 8 2 8 12 200
REŞIŢA
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA" DIN
38 1730 57 31 120 8 1514
SIBIU
UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE"
39 1170 38 27 94 10 1001
DIN SUCEAVA
UNIVERSITATEA "VALAHIA" DIN
40 1005 33 18 60 10 884
TÂRGOVIŞTE
UNIVERSITATEA "CONSTANTIN
41 420 13 4 35 20 348
BRÂNCUŞI" DIN TÂRGU JIU
UNIVERSITATEA "PETRU MAIOR" DIN
42 460 14 7 28 28 383
TÂRGU MUREŞ
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
43 600 18 0 113 10 459
FARMACIE DIN TÂRGU MUREŞ
UNIVERSITATEA DE ARTE DIN TÂRGU
44 71 3 0 0 2 66
MUREŞ
UNIVERSITATEA POLITEHNICA
45 2300 75 9 249 4 1963
TIMIŞOARA
UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI
MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI
46 660 21 2 80 1 556
"REGELE MIHAI I AL ROMÂNIEI" DIN
TIMIŞOARA
UNIVERSITATEA DE VEST DIN
47 2105 72 73 42 30 1888
TIMIŞOARA
UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI
48 FARMACIE "VICTOR BABEŞ" DIN 600 18 0 116 5 460
TIMIŞOARA
ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ DIN
49 340 0 0 0 0 340
BUCUREŞTI
UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE
50 25 0 0 0 0 25
APĂRARE "CAROL I" DIN BUCUREŞTI
ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII
51 40 0 0 0 0 40
"MIHAI VITEAZUL" DIN BUCUREŞTI
ACADEMIA DE POLIŢIE "ALEXANDRU
52 650 0 0 0 0 650
IOAN CUZA" DIN BUCUREŞTI
ACADEMIA FORŢELOR AERIENE "HENRI
53 159 0 0 0 0 159
COANDĂ" DIN BRAŞOV
ACADEMIA NAVALĂ "MIRCEA CEL
54 90 0 0 0 0 90
BĂTRÂN" DIN CONSTANŢA

Pagină 3 din 4
Numărul de locuri - granturi de studii (anul I) finanţate de la bugetul de stat pentru studii universitare de licenţă, la forma
de învăţământ cu frecvenţă, din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul universitar 2018 – 2019
Repartizare preliminară

pentru tineri cu cetățenie română, UE și SEE

Domenii
Locuri
Nr. crt Instituția de învățământ superior Absolvenții prioritare
TOTAL, destinate Locuri
de licee de
din formării Rromi repartizate
din mediul dezvoltare
care: 1 cadrelor statistic
rural 2 ale
didactice 3
României
ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE
55 379 0 0 0 0 379
"NICOLAE BĂLCESCU" DIN SIBIU

56 INSTITUTUL MEDICO-MILITAR 100 0 0 0 0 100

1
Locurile/granturile de studii finanțate de la bugetul de stat sunt dedicate absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți
de la licee situate în mediul rural. Lista liceelor din mediul rural se găsește la adresa: „https://www.edu.ro/studii-licenta”.
Locurile/granturile de studii finanțate de la bugetul de stat repartizate, rămase neocupate după sesiunea septembrie 2018 se
vor raporta către Ministerul Educației Naționale până la data de 15 septembrie 2018, în vederea redistribuirii acestora în
sistem. Toate instituțiile de învățământ superior au obligația transmiterii până la data de 15.09.2018 a listelor nominale cu
candidații înmatriculați pe locurile dedicate absolvenților de licee situate în mediul rural, cu specificarea liceului din care
aceștia provin.
2
Aceste locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat sunt repartizate în plus față de cele alocate în anul 2017,
acelor programe de studiu care asigură formarea cadrelor didactice pentru specializările din domeniul preuniversitar în care
universitățile au identificat neacoperirea cererii de forță de muncă. In termen de 10 zile după aprobarea de către Consiliul de
administrație a locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019,
universitățile au obligația transmiterii către Ministerul Educației Naționale a repartizării acestor locuri pe programe de studiu,
cu demonstrarea creșterii numărului de locuri bugetate față de admiterea pentru anul universitar 2017-2018, la respectivele
programe de studiu.
3
Aceste locuri/granturi de studii finanțate de la bugetul de stat, sunt repartizate în plus față de cele alocate în anul 2017
acelor programe de studiu care susțin domeniile prioritare de dezvoltare ale României, așa cum sunt ele definite in Strategia
Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2014 – 2020. In termen de 10 zile după aprobarea de către Consiliul de
administrație a locurilor finanțate de la bugetul de stat repartizate pentru admiterea în anul universitar 2018 - 2019,
universitățile au obligația transmiterii către Ministerul Educației Naționale a repartizării acestor locuri pe programe de studiu,
cu demonstrarea creșterii numărului de locuri finanțate de la bugetul de stat față de admiterea pentru anul universitar 2017-
2018, la respectivele programe de studiu.

Pagină 4 din 4