Sunteți pe pagina 1din 7

Profesor SOARE ADINA-GEORGIANA

Numele şi prenumele elev……………………. Data…………….


VERBUL – test de evaluare
CLASA V-a A

1.Precizează modul verbelor: 1,5x8 =12 p


cântând= să povestesc=
de scris= priveşte! =
va veni= a participa=
ar merge= alergat=

2.Stabileşte timpul verbelor: 1,5x8=12 p


rezolvaserăți= să mănânc=
au scris= voi pleca=
mergeam= citişi=
aş fi ştiut= rezolvăm=

3.Scrie verbele următoare la pers. a II-a plural, păstrând modul fiecăruia: 2,5x4= 10 p
alergau............................................. să povesteşti......................................
citeşte!............................................. ar desena............................................

4.Completează spaţiile libere cu verbul din paranteză, la mod conjunctiv, timp perfect:
3x3=9 p
a. Aş fi vrut ca Mihai......................................................... (a nu întârzia) la serbare.
b. Ar fi fost mai bine ca noi........................................... (a pleca) în tabără la munte.
c. (a câştiga).........................................................concursul, aş fi obţinut un premiu.

5. Conjugă verbul „a povesti” la modul indicativ, timp perfect compus și la modul condițional
optativ, timpul perfect. 12 p

6. Precizați forma afirmativă și negativă de imperativ a verbului ,,a învăța” pentru persoana a 2-a,
numărul singular și plural. 4p
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7. Construieşte 3 enunţuri care să respecte următoarele condiții: 3x3=9 p


a. verbul a ascunde la modul indicativ, timpul imperfect persoana a II-a, nr. pl., f.s. P.V.
b. P.N. al cărui nume predicativ să fie simplu și exprima printr-un substantiv comun.
c. P.N. al cărui nume predicativ să fie multiplu și exprimat prin adjective.

8. Subliniază cu o linie P.V. și cu două linii P.N. Analizează trei predicate verbale la alegere din
textul următor: 4x3=12 p
Elevii clasei a V-a sunt curioși și isteți. Pentru că au învăţat mereu, acum culeg roadele
muncii lor şi vor participa la multe concursuri. Aş fi dorit să particip și eu, dar să mă joc îmi
place mai mult decât să învăt. Eu sunt sincer și spun întotdeauna adevărul.

9. Precizează formele verbului a surâde la cele 4 moduri nepersonale: 2,5x4= 10 p


Infinitiv: Participiu:
Gerunziu: Supin:

Se acordă 10 puncte din oficiu. SUCCES!


Profesor SOARE ADINA-GEORGIANA
Numele şi prenumele elev……………………. Data…………….
VERBUL – test de evaluare
CLASA V-a B

1.Precizează modul verbelor: 1,5x8 =12 p


Scrie!= am să învăț=
construit= vorbind =
să completez= ar mânca=
a vorbi= de învățat=

2.Stabileşte timpul verbelor: 1,5x8=12 p


alergăm = înotam=
fugiși= aș fi băut=
să accept= oi învăța =
voi vopsi= învățasem =

3.Scrie verbele următoare la pers. a II-a plural, păstrând modul fiecăruia: 2,5x4= 10 p
Pleacă!.............................................. ar picta...............................................
să speli.............................................. țipau...................................................

4.Completează spaţiile libere cu verbul din paranteză, la mod conjunctiv, timp prezent:
3x3=9 p
a. Aş vrea ca Mihai............................................................ (a nu întârzia) la serbare.
b. Ar fi mai bine ca noi.................................................. (a pleca) în tabără la munte.
c. (a câştiga)..................................................................concursul, aş fi foarte fericit.

5. Conjugă verbul „a minți” la modul indicativ, timp mai mult ca perfect și la condițional optativ,
timpul prezent. 12 p

6. Precizați forma afirmativă și negativă de imperativ a verbului ,,a copia” pentru persoana a 2-a,
numărul singular și plural. 4p
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7. Construieşte 3 enunţuri care să respecte următoarele condiții: 3x3=9 p


a. verbul a călători la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, nr. sg., f.s. P.V.
b. P.N. al cărui nume predicativ să fie multiplu și exprimat prin adjective.
c. P.N. al cărui nume predicativ să fie simplu și exprima printr-un substantiv comun.

8. Analizează toate verbele din enunţul: 4x3=12 p


Elevii clasei a V-a sunt gălăgioși și neastâmpărați. Pentru că nu au efectuat tema pentru acasă
de mai multe ori, azi au primit nota 4 în catalog şi vor avea de rezolvat exerciții suplimentare. Aş
fi dorit să nu iau aceste măsuri, dar am decis să procedez astfel, decât să las situația să se
agraveze. Eu sunt profesoara și știu cum să îi motivez.

9. Precizează formele verbului a prepara la cele 4 moduri nepersonale: 2,5x4= 10 p


Infinitiv: Participiu:
Gerunziu: Supin:

Se acordă 10 puncte din oficiu. SUCCES!


Profesor SOARE ADINA-GEORGIANA
Numele şi prenumele elev……………………. Data…………….
VERBUL – test de evaluare
CLASA V-a C

1.Precizează modul verbelor: 1,5x8 =12 p


participat= aș călători=
să fi înghețat= a cumpăra=
învățăm= la pescuit=
iubind = Învățați!=

2.Stabileşte timpul verbelor: 1,5x8=12 p


pictează= scriați=
am fi mers= să răspundeți=
or călători= ai pregătit=
parcurseseră= vei zugrăvi=

3.Scrie verbele următoare la pers. a II-a plural, păstrând modul fiecăruia: 2,5x4= 10 p
ascultaseși ............................................... să acceptăm ................................................
ar achiziționa ........................................... pornește! ....................................................

4.Completează spaţiile libere cu verbul din paranteză, la mod condițional optativ, timp perfect:
3x3=9 p
d. Nu stiu sigur dacă el............................................................ (a face) asemenea faptă.
e. Dacă ................................................. (a învăța), notă mare ........................... (a lua).
f. (a obține)...................................................premiul I, dacă m-aş fi pregătit suficient.

5. Conjugă verbul „a alerga” la modul indicativ, timp perfect compus și la condițional optativ,
timpul perfect. 12 p

6. Precizați forma afirmativă și negativă de imperativ a verbului ,,a fabrica” pentru persoana a 2-
a, numărul singular și plural. 4p
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

7. Construieşte 3 enunţuri care să respecte următoarele condiții: 3x3=9 p


a. verbul a plânge la modul indicativ, timpul perfect compus, persoana a III-a, nr. sg., f.s. P.V.
b. P.N. al cărui nume predicativ să fie simplu și exprima printr-un substantiv comun.
c. P.N. al cărui nume predicativ să fie multiplu și exprimat prin adjective.

8. Analizează toate verbele din enunţul: 4x3=12 p


Copiii din ziua de azi sunt energici și dezinteresați. Unii dintre aceștia, pentru că au terminat
orele, azi au decis să meargă în parc şi să se plimbe cu rolele. Mi-ar fi plăcut ca ei să meargă
acasă mai întâi și după ce iși efectuează temele să meargă la joacă. Eu sunt profesoara și știu că
ei sunt copii, dar nu uit de teme niciodată.

9. Precizează formele verbului a fugi la cele 4 moduri nepersonale: 2,5x4= 10 p


Infinitiv: Participiu:
Gerunziu: Supin:

Se acordă 10 puncte din oficiu. SUCCES!


TEST-CLASA A V-A

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


1.Sunt numai verbe la moduri personale în şirul:
a) citeşte, scrie, am ascultat.

b) fugind, a lipi, vopsit. (5p)


2. Sunt numai verbe la moduri nepersonale în şirul :
a) mergeam, voi citi, ştiu.
b) a merge, văzând, de spălat. (5p)
3.Subliniază numai verbele din următoarea listă de cuvinte:
Mama, înalt, muncise, casă, opream, voinic, dusese, noi, vorbeşte, frumos, urca, clasă,
silitor, elev, trei, lucram. (6p)
4.Pune verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul prezent, păstrând persoana:
(10p)
Elevii silitori ( a scrie) ……………….. şi ( a învăţa ) ………………. în fiecare zi. Ei
( a pregăti ) ………………….. cu atenţie temele pentru ziua următoare. Copiii
( a asculta ) …………… de profesori, iar aceştia ( a răsplăti ) …………………….
eforturile lor cu note bune și ( a aduce) ………………….. laude.
5.Analizează verbele subliniate din propoziţiile de mai jos după modelul dat:
Mâine voi pleca la bunici.
În vacanţă o să merg la mare.
A privit fără a clipi.
Ei mergeau în excursie.
Cumpărai o carte de la librărie.
Noi citiserăm povestea.
Model: plec- verb, modul indicativ, timpul prezent, persoana I, numărul singular (20p)
6. Identifica verbele auxiliare din propozitiile de mai sus si alcatuieste cae un enunt in
care sa aiba alta valoare morfologica. Precizeaz-o. (4p)
7. Alcatuieste cate un enunt in care sa dovedesti cele trei valori morfologice ale verbului a
fi. (6p)
8.Trece verbul a cânta la modurile infinitiv, gerunziu, participiu şi supin. (4p)
9. Conjugă verbul a desena la modul indicativ, timpul perfect compus, toate persoanele,
singular şi plural. (10p)
10. Alcătuieşte un scurt text de 5-6 rânduri în care să ai patru verbe la modul indicativ,
timpul viitor. Subliniază-le. (10p.)

Se acordă 20 puncte din oficiu.


SUCCES!
TEST-CLASA A V-A

Încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect:


1.Sunt numai verbe la moduri personale în şirul:
a) a vorbi, mâncat, fugind
b)am învățat, lucrează, va dansa (5p.)
2. Sunt numai verbe la moduri nepersonale în şirul :
a) de învățat, măturat, a cântări
b) vopsind, voi coase, cântai (5p.)
3.Subliniază numai verbele din următoarea listă de cuvinte:
văruise, floare, gras, macara, deștept, am tăiat, vânduse, ea, egal, va cânta, albină,
lucrarăm, albastru, coboram, zece, basm. (6p.)
4.Pune verbele dintre paranteze la modul indicativ, timpul viitor, păstrând persoana:
(10p.)
Ana ( a merge) …………………….. la bunici în vacanța de iarna. Acolo ea se ( a întâlni)
……………………… cu vechii ei prieteni. Toți se ( a bucura) ………………………...
de zăpada care a acoperit întregul sat. Eu ( a merge) ………………………... împreună cu
Ana și ceilalți copii la colindat. Oamenii ne ( a primi)………………………. cu mult drag
în casele lor, iar eu îi ( a colinda) …………………cu mult drag.
5.Analizează verbele subliniate din propoziţiile de mai jos după modelul dat:
A băut fără a răsufla.
Voi mâncarăți toată prăjitura.
Desenai o floare pe ultima copertă a caietului.
Marți voi da lucrare la matematică.
În luna martie o să sărbătoresc ziua mea.
Voi ați alergat 2 kilometri.
Model: plec - verb, modul indicativ, timpul prezent, persoana I, numărul singular (20p.)
6. Identifică verbele auxiliare din propozitiile de mai sus si alcatuieste cae un enunt in
care sa aiba alta valoare morfologica. Precizeaz-o. (4p.)
7.Alcatuieste cate un enunt in care sa dovedesti cele trei valori morfologice ale verbului a
fi. (6p.)
8.Trece verbul a desena la modurile infinitiv, gerunziu, participiu şi supin. ( 4p.)
9. Conjugă verbul a dormi la modul indicativ, timpul imperfect, toate persoanele, singular
şi plural. ( 10p.)
10. Alcătuieşte un scurt text de 5-6 rânduri în care să ai patru verbe la modul indicativ,
timpul perfect compus. Subliniază-le.( 10p.)

Se acordă 20 puncte din oficiu. SUCCES!


Profesor SOARE ADINA-GEORGIANA
Numele şi prenumele elev……………………. Data…………….

SUBIECTUL ȘI SUBIECTIVA, PREDICATUL ȘI PREDICATIVA


TEST DE EVALUARE
CLASA VIII-a A

1. Subliniază predicatele şi precizează felul lor; încercuieşte elementele de relaţie;


delimitează propoziţiile şi precizează felul lor.

1. Se aude că vor reveni ninsorile din această seară.

2. Termenul de plată rămâne cum am stabilit la începutul colaborării noastre.

3. Nu e adevărat că eu am săvârșit această greșeală.

4. Problema mea este că nu am înțeles explicațiile tale.

5. Ciudat ar fi să recunoști greșeala ta.

6. Ceea ce am văzut părea a fi ireal.

7. Cine nu rezolvă primul subiect pierde mult din punctaj.

8. Adevărul este că tu ai avut întotdeauna dreptate.

9. Ar trebui să luati note bune la acest test de evaluare.

10. Gresit ar fi dacă nu ați ține cont și de sfaturile mele.

11. Exercițiul acesta pare ușor de rezolvat.

12. Copilul devine o copie a părintelui din punct de vedere al comportamentului.

13. Elevii trebuie să învețe pentru examenul din vară.

14. Ideea este ca voi să înțelegeți importanța acestor informații.

15. E clar că lucrarea ta este impecabilă.

16. Se știa de săptămâna trecută că elevii acestei clase trebuie să susțină acest test.

17. Planul nostru de atac a rămas cum îl știți și voi.

18. Ar fi preferabil să mergem azi la cinema.

19. Chestiunea arzătoare este cum vom rezolva această sarcină.

20. Cine nu învață nu va promova examenul. 20x 2 = 40 puncte


2. Realizaţi contragerea subiectivei şi a predicativei din enunţurile date în partea de
propoziţie corespunzătoare:

a) Ionuț părea că s-a speriat.


b) Nu se știa încă cine a comis jaful.
c) Întrebarea este când sosesc musafirii la masa.
d) Copilul va ajunge să recunoască cu ușurință toate tipurile de propoziții subordonate.
e) Idealul lui este ca profesorul să-i mai acorde o șansă.
f) S-a aflat cine a distrus tabloul. 6 x 2,5 = 15 puncte

3. Realizaţi expansiunea subiectului sau a numelui predicativ din enunţurile date în


subordonata corespunzătoare:

a) Copiii par multumiți de notele obținute.


b) Mă doare dezinteresul vostru.
c) Colegul meu a devenit chirurg.
d) Nemulțumire lor înseamnă eșecul propriilor copii.
e) E de preferat a învăța în fiecare zi.
f) Nemulțumitul nu apreciază niciodată nimic. 6 x 2,5 = 15 puncte

4. Completează spațiile punctate cu propoziții subordonate subiective sau predicative,


indicând felul acestora:

a) E greșit ............................................................................................... -
b) Impresia mea este .............................................................................. -
c) Ar fi corect ......................................................................................... -
d) El a ajuns ............................................................................................ -
e) Iubirea înseamnă ................................................................................. -
f) Se pare ................................................................................................. -
6 x 1 = 6 puncte

5. Delimitează în propoziții frazele următoare și precizați felul acestora:

,,Părerea mea e că e mai bine să lași caii în pace.”

,,Mi se părea că potcoavele cailor țăcănesc asurzitor și-mi venea să scot cămașa, s-o rup și să

le înfășor picioarele în cârpe.”

,,E frumos să vezi insulele de mărgean, cu obiceiurile lor prin ochean. În Sahara oamenii

sunt legați la cap cu un șervet și mănâncă șerbet. Dar nu e chip să bea la urmă și apă din nisip.
14 x 1 = 14 puncte