Sunteți pe pagina 1din 5

Raport de cercetare – Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

Titlu scurt și sugestiv

Subtitlu: tip de analiză, tip de date

Prenume, Nume autor

An, serie, grupă

e-mail

Nu uitați!!!
- Scrieți cu diacritice (ș,ț,î, etc.) Folosiți, dacă este necesar, programul Autocorect 1 care
adaugă diacritice în textele salvate în format rtf.
- Recitiți textul cel puțin de 2 ori pentru a corecta greșelile de exprimare și ortografie!
- Folosiți fontul Times New Roman mărime 12, spațiere de 1.5
- Numerotați paginile

1 Rezumat
Precizați aici întrebarea de cercetare, incluzând principalele concepte pe care le-ați studiat,
precum și datele pe care le-ați folosit în lucrare, metoda de cercetare și rezultatele principale.

2 Introducere
Introducerea include:

- descrierea temei de cercetare: ce urmăriți să aflați? care este relevanță sociologică a


temei alese?
- justificarea selecției cadrului empiric (stiluri muzicale, autori / cântăreți, de unde, de
când etc): de ce ați ales acest cadru empiric? în ce fel este relevant și interesant studiul
în acest cadru?

1
Disponibil la http://softset.ro/diacritice.html

1
Raport de cercetare – Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

3 Întrebarea de cercetare și concepte


La ce întrebare sau întrebări de cercetare veți căuta să răspundeți?

Formulați cel puțin o întrebare comparativă – studiați diferențele și asemănările dintre autori,
stiluri muzicale – eventual și perioade, culturi.

Includeți în ele conceptele sociologice care vă interesează – de exemplu:

- instituții sociale, status-roluri, stereotipuri;


- inegalitate socială
- schimbare socială
- categorii sociale de gen și vârstă, intersecționalitate, feminitate și masculinitate,
masculinitate hegemonică, afișări de gen și vârstă, reprezentări de gen și vârstă, genul și
vârsta ca instituție socială, genul și vârsta ca performanță socială (doing gender, acting
one’s age), inegalitate de gen, sexism (sexism subtil, sexism benevolent, sexism
instituțional / sistemic)

Pentru conceptele alese precizați definiții, conform autorilor de specialitate – la care faceți
trimiteri bibliografice în text în stilul (autor, an) (de ex. Goffman, 1987) și precizați referința
completă la sfârșitul lucrării în stilul Harvard2.

Pentru conceptele pe care le veți studia empiric, precizați operaționalizarea:

- prin ce indicatori veți observa prezența sau absența unui fenomen social anume?

4 Metodologie
Precizați:

- Ce metodă sau metode de cercetare o să folosiți pentru a răspunde la întrebările de


cercetare;
- Care sunt datele pe care lucrați și cum le-ați selectat.

5 Rezultate și interpretare
Datele vor fi prezentate:

2
Vezi detalii privind referințele în Ghidul pentru elaborarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă în sociologie
disponibil la http://redactare.sas.unibuc.ro/wp-content/uploads/2010/12/FSAS_Redactare-licenta.pdf

2
Raport de cercetare – Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

- în formă de tabel
- în formă de grafic

Fiecare tabel și grafic va avea o legendă (titlu) precizând: numărul tabelului / graficului,
informațiile prezentate. De exemplu: Tabelul 1. Numărul de personaje feminine și masculine în
reclamele studiate

Fiecare tabel și grafic va fi însoțit de comentarii care explică semnificația datelor prezentate.

Precizați ce ați observat în urma studiului versurilor și / sau elementelor video ale pieselor
muzicale alese. Ce aflați despre conceptele studiate?

De exemplu:

1) care sunt tipurile de reprezentări de gen sau vârstă în piesele muzicale studiate?
2) ce concluzii tragem cu privire la egalitatea sau inegalitatea de gen / vârstă din piesele
prezentate, sau cu privire la prezența sau absența unor forme de sexism sau ageism?
3) care sunt reprezentările dominante în piesele studiate? care sunt reprezentările divergente,
aflate în minoritate numerică?
4) comparați piesele studiate în funcție de criteriile alese – de exemplu: autor, gen muzical,
perioadă, țară / cultură; pentru fiecare categorie inclusă în comparație trebuie să aveți cel
puțin 10 piese muzicale.

6 Concluzii
Precizați în câteva paragrafe:

- Ce răspunsuri puteți formula la întrebările de cercetare de la care ați pornit?


- Ce aflați interesant ca urmare a analizei făcute?
- Ce aflați cu privire la gen și vârstă ca instituții sociale în repertoriile și genurile muzicale,
țările și perioadele studiate?
- Cum puteți explica rezultatele obținute prin ceea ce cunoașteți din literatura de
specialitate despre gen și vârstă ca instituții sociale?

3
Raport de cercetare – Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

7 Bibliografie

4
Raport de cercetare – Explicație sociologică, Sociologie, UB, 2016-2017

8 Anexe

8.1 Anexa 1. Lista pieselor muzicale studiate

Prezentați piesele muzicale studiate într-un tabel indicând:

Nr Autor Titlu Link versuri Link videoclip


. (formați (dacă este cazul)
cr e)
t.
1 Taxi Ești iubibilă http://www.versuri.ro/versuri/gemg https://www.youtube.com/watch?v
ie_taxi-esti-iubibila.html =jHhPMuhLNRw
2 Taxi Cele două http://www.versuri.ro/versuri/eflek https://www.youtube.com/watch?v
cuvinte h_taxi-cele-doua-cuvinte.html =J0BkdKGPTxw
3
4

8.2 Anexa 2. Alte detalii privind analiza realizată


- ilustrații ale codificării versurilor și / sau videoclipurilor în raport cu indicatorii studiați