Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, SC …. cu sediul în strada, înregistrat la Registrul Comerţului Brasov cu nr. J//, cod
fiscal, telefon , e-mail , declarăm pe propria răspundere că produsele conform facturii nr. din
data de :
- produs 1
-produs 2
sunt conforme cu legislatia in vigoare privind regimul produselor si serviciilor care pot pune
in pericol viata, sanatatea, seuritatea muncii si protectia mediului si nu produc un impact
negativ asupra mediului, corespunzand obligatiilor ce le revin agentilor economici si Legea
nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

Administrator,