Sunteți pe pagina 1din 3
CONSILIUL JUDETEAN BOTOSANI CENTRUL JUDETEAN PENTRU CONSERVAREA $1 PROMOVAREA CULTURII TRADITIONALE BOTOSANI Str.Unirii nr, 10, Municipiul Botosani, telefon 0231536322, e-mail: centrul_creatiel_botosani@yahoo.com REGULAMENT Targul Mesterilor Populari Botosani, Editia a Xil-a, 20-22 aprilie 2018 Centrul Judefean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale Botosani, sub patronajul Consiliului Judefean Botosani, cu sprijinul Primriei Municipiului Botosani si in colaborare cu. Asociafia Mesterilor Populari din Moldova, organizeaz ‘Targul Mesterilor Populari, Ediia a XII-a. Manifestarea are ca obiectiv principal valorificarea si promovarea mestesugurilor traditionale autentice care aparfin culturii noastre populare. Mesterii populari invitati trebuie si reprezinte zona etnografica din care provin atat prin ot tele expuse, cét si prin demonstrajii practice, Atelierele interactive de Iueru din interioral Térgului vor nagte imteresul vizitatorilor gi vor reugi s mareascé numarul acestora, De asemenea, mesterilor le revine misiunea si se impund si si-si defineascd zona etnografica de provenienfa prin acele elemente fundamentale de port popular care definease ansamblul vestimentar femeiese sau barbitesc, Conditii de participare: a) Miniexpozitiile mesterilor trebuie si cuprinda obiecte autentice, specifice zonelor etnofolelorice pe care le reprezintd. b) in cazul dezvoltarii laturii decorativismului, se recomanda pastrarea in limitele bunului gust si evitarea pe cat posibil a kitsch-ului. in acest sens, nu se recomanda pictarea pe vase in maniera groteasca a unor motive ce nu fin de filonul tradijional sau ,scrierea” ouflor cu ,asa-zisele” motive preluate din civilizatia moderna sau chiar impodobirea acestora cu fel de fel de abtibilduri din comer} sau realizarea gi impunerea excesiva sau total& a vaselor sau a obiectelor decorative prin tumnarea in diverse forme, Institutia doreste sé limiteze patrunderea obiectelor ce pot fi gisite in punctele cu vanzare de produse artizanale. ©) Mesterii populari se vor prezenta in costum popular specific zonei de unde provin, evitind astfel s& fie rugati de organizatori si piraseasc’ perimetrul special amenajat pentru desfisurarea targului d) Organizatorii igi aroga dreptul sa verifice standurile mesterilor si sa inlature acele obiecte expuse care descalific statutul de mester popular autentic si, implicit, nofiunea de mestesuguri traditional autentice. ©) Se recomandi expunerea de obiecte care pistreazi motive si tehnici traditionale, alaturi de cele care imbina armonios tradifia si inovatia. Obiectele cu tent’ de produse subculturale nu vor putea fi prezentate si nici comercializate in cadrul Targului organizat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradijionale Botosani f) Se va pune accent pe promovarea mestesugurilor tradifionale: olait, prelucrarea artistict a lemnului, prelucrarea pieilor, industrie casnicd, incondeiatul oudlor aldturi de icoanele pe lemn si stick, impletituri din nuiele, painusi, paie si sfoara, confectionarea mistilor si confectionarea instrumentelor muzicale, Térgul va avea loc pe Pietonalul Unirii din Botosani in zilele de 20-22 aprilie 2018. Deschiderea oficiala este programata in ziua de 20 aprilie 2018, ora 13.00. Pentru creatorii din alte judefe si localitati, organizatorii vor asigura cazare si masa pe toatd durata térgului, transportul fiind suportat de catre institutiile de care apartin mesterii sau de catre acestia, Centrul Judefean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradifionale Botosani va suporta in limita bugetului alocat actiunii doar decontarea deplasatrilor de la distante mari. Organizatorii asigura spafiile de expunere fara percepere de taxe. Mesterii vor fi repartizati doar de organizatorii desemnafi de institutie in limita numarului de corturi sau de standuri pe care acestia le au Ia dispozit , fair ca participant si-si aroge dreptul s& se aseze singuri in anumite locuri. In caz contrar, vor fi rugati si-si mute propriile expozitii deja aranjate. Mesterii care vor aduce propriile corturi au datoria inainte de a le amplasa si intrebe organizatorii unde au fost repartizati Participarea mesterilor populari va fi conditionat doar de invitatia nominala a Centrului Judefean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradijionale Botosani sau {in urma propunerilor trimise de alte institufii din tar’. inserierea se va face prin confirmarea telefonica la nr. de telefon 0744196619 sau Ja adresa de e-mail a consultantului: margareta.mihalache@yahoo.com dupa ce concurentii au fost invita intocmit, Referent etnograf Mihalache Margareta Manager,