Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

Hotărarea nr. 100

Consiliul de Administrație al Colegiului Economic ”Pintea Viteazul” Cavnic

din data de 02.03.2018

În conformitate cu Legea Educației Naționale Nr.1 / 2011, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ


Preuniversitar,

În baza procesului verbal al ședinței Consiliului de Administrație,

Hotărăște:

Art. 1. Delegare sarcini directori

Art. 2. Aprobarea buget

Art. 3. Aprobarea calificative la personalul didactic auxiliar și nedidactic pentru anul calendaristic
2017

Art. 4. Actualizarea fișelor de post pt personalul didactic auxiliar și nedidactic cu extinderea de


atribuții pentru bibliotecar Isac Cristina pe arhivă și în caz de necesitate muncitorii de întreținere vor
asigura paza clădirii principale de pe strada 1 Mai nr 15

Art. 5. Validarea schimbării de orar pentru documentarista Lacner Manuela

Art. 6. Aprobare transfer al elevei Borlovan Denisa –Andreea din clasa a V-a cu cererea nr
102/22.02.2018 de la CEPV la Scoala Gimnazială ”Al Ivasiuc”, Baia Mare

Art. 7. Diverse

La primul punct de pe ordinea de zi, directorul anunță plecarea ambilor directori ai CEPV într-un
proiect european ERASMUS+ (”STEM”) în perioada 19 martie – 23 martie 2018 (în Polonia). Ca atare,
deleagă ca director CEPV pe dna înv. Olimpia Ungur, respectiv ca director adjunct al CEPV pe dna ed
Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com
Bud Carola, care asemenea iși va face serviciul didactic după- amiezele (în vederea disponibilizării pe
această funcție).

La punctul 2 de pe ordinea de zi, dl director prezintă faptul că bugetul este înlocuit pentru anul
calendaristic 2018 și totodată îl prezintă. Se supune la vot și se aprobă în unanimitate.

La punctul 3 de pe ordinea de zi sunt prezentate calificativele pentru anul 2017 pt personalul didactic
și auxiliar (calificativul ”foarte bine” pentru întregul personal menționat), se supune la vot și se aprobă în
unanimitate.

La punctul 4 de pe ordinea de zi se actualizează fișele de post pentru personalul didactic auxiliar și


nedidactic, cu precizarea că sunt extinse atribuțiile pentru dna bibliotecar Isac Cristina pe
compartimentul ”arhivă”, precizându-se faptul că muncitorii de întreținere, în cazul în care vor exista
refuzuri ale părinților/ elevilor de a face de serviciu pe școală, vor asigura paza clădirii principale de pe
strada 1 mai nr !%.

La punctul 5 de pe ordinea de zi documentaristei Lacner Manuela i se modifică orarul CDI pentru


ziua de joi (între orele 14- 18) pe baza preluării orelor de istorie de la prof Dipșe Andrei, cf HCA
99/02.02.2018. Se validează în plen.

La punctul 6 de pe ordinea de zi dl director prezintă cererea de transfer cu nr 102/22.02.2018 pentru


eleva Borlovan Denisa- Andreea din clasa a V-a de la școala noastră la Sc Gimnazială ”Al Ivasiuc”, Baia
Mare. Se supune la vot și se votează în unanimitate.

Nemaiexistând și alte discuții se încheie ședința, respectiv prezentul proces verbal.

Președinte CA, Secretar CA,

Prof. dr. Borcut Marin Prof. dr. Borcut Crinela

Cavnic, Str.1 Mai , nr. 15

Tel. 0262295018, fax. 0262296040

e-mail: colegiulpintea@yahoo.com