Sunteți pe pagina 1din 4

Varianta 1

Subiectul I (4 p)

2n
1. Să se calculeze suma seriei: ∑ n +1
n =0 3

2n n
2. Să se determine intervalul de convergenŃă pentru seria de puteri: ∑
n =1 n + 3
x .

3. Fie (X, Y) o variabilă aleatoare bidimensională, cu repartiŃia dată de:


X\Y -1 0
1 0.3 0.5
2
0.6
a) Să se completeze tabloul repartiŃiei şi să se determine repartiŃiile marginale.
b) Să se cerceteze independenŃa variabilelor aleatoare X şi Y.
c) Să se determine covarianŃa variabilelor aleatoare X şi Y.
4. Să se calculeze media de selecŃie şi dispersia de selecŃie pe baza observaŃiilor:
xi 7 8 12
ni 2 5 3
Subiectul II (5 p)

1. Fie f: ℝ2 → ℝ, f(x, y) = x3 + y4 - 27x - 4y - 6. Să se calculeze derivatele parŃiale de ordinul I şi II ale lui


f, precum şi punctele de extrem local ale acestei funcŃii.
2. a) DefiniŃi funcŃia Gamma a lui Euler.

∫ x e dx .
2
9 −x
b) Să se calculeze
0

3. Fie (Ω , K , P ) câmpul de probabilitate clasic al lui Laplace, asociat mulŃimii Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10}.
a) ScrieŃi formula probabilităŃii totale relativă la câmpul de probabilitate considerat, pentru un sistem
complet de evenimente de forma A, A . { }
b) Se dă A ∈ K , A = {3, 4, 5, 6, 7, 8}. Fie B∈ K astfel încât P( B | A) = 1
3 şi P( B | A) = 12 . CalculaŃi

probabilitatea P(B) , aplicând formula specificată la punctul (a).


4. Fie X o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiŃie dată de :
3 2
 ( x + 2 x ), x ∈ [0,1]
f ( x) =  4 . Să se calculeze media M(X) şi dispersia D(X).
 0, x ∉ [0,1]
Varianta 2

Subiectul I (4 p)

( −2) n
1. Să se studieze convergenta seriei: ∑
n=0 3n

n
2. Să se determine intervalul de convergenŃă pentru seria de puteri: ∑2
n =1
n
xn .

Fie (X, Y) o variabilă aleatoare bidimensională, cu repartiŃia dată de

X\Y -1 1
0 0.4
2 0.5
0.7
a) Să se completeze tabloul repartiŃiei si sa se determine repartitiile marginale.
b) Să se cerceteze independenŃa variabilelor aleatoare X şi Y.
c) Să se determine covarianŃa variabilelor aleatoare X şi Y.
4. Să se calculeze media de selecŃie şi dispersia de selecŃie modificată (corectată) pe baza observaŃiilor:

xi 7 8 10
ni 2 7 1
Subiectul II (5 p)

1. Fie f: ℝ2 → ℝ, f(x, y) = x3 - 3x2 - 9x + y3 - 12y + 1. Să se calculeze derivatele parŃiale de


ordinul I şi II ale lui f, precum şi punctele de extrem local ale acestei funcŃii.
2. a) DefiniŃi funcŃia Gamma a lui Euler.

∫ x e dx .
3
17 − x
b) Sa se calculeze
0

3. Fie (Ω , K , P ) câmpul de probabilitate clasic al lui Laplace, asociat mulŃimii Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10}.
a) ScrieŃi formula probabilităŃii totale relativă la câmpul de probabilitate considerat, pentru un sistem
complet de evenimente de forma A, A .{ }
b) Se dă A ∈ K , A = {3, 4, 5, 6, 7, 8}. Fie B∈ K astfel încât P( B | A ) = 1
2 şi P( B | A ) = 1
4 . CalculaŃi

probabilitatea P(B) , aplicând formula specificată la punctul (a).


4. Fie X o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiŃie dată de:
1
 (3 − 2 x ), x ∈ [0,1]
f ( x) =  2 . Să se calculeze media M(X) şi dispersia D(X).
 0, x ∉ [0,1]
Varianta 3

Subiectul I (4 p)
2 n −1

1. Să se calculeze suma seriei: ∑ n
n=0 4

3n n
2. Să se determine intervalul de convergenta pentru seria de puteri: ∑ x .
n =1 n + 1

3. Fie (X, Y) o variabilă aleatoare bidimensională, cu repartiŃia dată de


X\Y -1 0
1 0.5
2 0.3
0 .4
a) Să se completeze tabloul repartiŃiei şi să se determine repartiŃiile marginale.
b) Să se cerceteze independenŃa variabilelor aleatoare X şi Y.
c) Să se determine covarianŃa variabilelor aleatoare X şi Y.
4. Să se calculeze media de selecŃie şi dispersia de selecŃie pe baza observaŃiilor:
xi 6 7 10
ni 3 6 1
Subiectul II (5 p)

1. Fie f: ℝ2 → ℝ, f(x, y) = y3 + 2x4 - 27y + x - 6. Să se calculeze derivatele parŃiale de


ordinul I şi II ale lui f, precum şi punctele de extrem local ale acestei funcŃii.
2. a) DefiniŃi funcŃia Beta a lui Euler.

( )
2
10
b) Sa se calculeze ∫ x 2 1 − x − 1 dx .
1

3. Fie (Ω , K , P ) câmpul de probabilitate clasic al lui Laplace, asociat mulŃimii Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10}.
a) ScrieŃi formula probabilităŃii totale relativă la câmpul de probabilitate considerat, pentru un sistem
complet de evenimente de forma A, A . { }
b) Se dă A ∈ K , A = {1,2,3, 4}. Fie B ∈ K astfel încât P( B | A) = 1
2 şi P( B | A) = 12 . CalculaŃi
probabilitatea P(B) , aplicând formula specificată la punctul (a).
4. Fie X o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiŃie dată de:
3
 (2 x - x ), x ∈ [0,1]
2
f ( x) =  2 . Să se calculeze media M(X) şi dispersia D(X).
 0, x ∉ [0,1]
Varianta 4

Subiectul I (4 p)

4 n +1
1. Să se studieze convergenŃa seriei: ∑
n =1 3
n
.

2n + 1 n
2. Să se determine intervalul de convergenŃă pentru seria de puteri:
n =1

5n
x .

3. Fie (X, Y) o variabilă aleatoare bidimensională, cu repartiŃia dată de


X\Y -1 1
0 0.5
2 0.4
0.7
a) Să se completeze tabloul repartiŃiei şi să se determine repartiŃiile marginale.
b) Să se cerceteze independenŃa variabilelor aleatoare X şi Y.
c) Să se determine covarianŃa variabilelor aleatoare X şi Y.

4. Să se calculeze media de selecŃie şi dispersia de selecŃie modificată (corectată) pe baza observaŃiilor:


xi 5 6 7
ni 2 6 2
Subiectul II (5 p)

1. Fie f: ℝ2 → ℝ, f(x, y) = y3 - 3y2 - 9y + 8x3 - 24x + 1. Să se calculeze derivatele parŃiale de


ordinul I şi II ale lui f, precum şi punctele de extrem local ale acestei funcŃii.
2. a) DefiniŃi funcŃia Beta a lui Euler.

∫ x (1 − )
0
10
b) Sa se calculeze 3
x + 1 dx .
−1

3. Fie (Ω , K , P ) câmpul de probabilitate clasic al lui Laplace, asociat mulŃimii Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10}.
a) ScrieŃi formula probabilităŃii totale relativă la câmpul de probabilitate considerat, pentru un sistem
complet de evenimente de forma A, A . { }
b) Se dă A ∈ K , A = {3, 4, 5, 6, 7, 8}. Fie B ∈ K astfel încât P( B | A) = şi P( B | A) = 3 . CalculaŃi
3 1
4

probabilitatea P(B) , aplicând formula specificată la punctul (a).


4. Fie X o variabilă aleatoare continuă, cu densitatea de repartiŃie dată de :
3
 (3 - x ), x ∈ [0,1]
2
f ( x) = 8 . Să se calculeze media M(X) şi dispersia D(X).
 0, x ∉ [0,1]