Sunteți pe pagina 1din 2

„Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață

dăruindu-le.”

Iată Cuvintele troparului pascal, pe care le auzim atât de des în zilele sărbătorii Sfintelor
Paşti. Acest tropar este foarte scurt, dar conținutul lui are pentru noi o importanță mântuitoare
deosebită. Aici se vorbește despre biruința Domnului asupra morții, prin slăvita Sa înviere. El a
primit ca moartea să se atingă de trupul Lui cel sfânt şi să moară, dar în acelaşi timp, prin învierea
Sa, să calce moartea, dăruind neamului omenesc nemărginite binefaceri.

Învierea lui Hristos al cărei imn este cel mai triumfal pe care l-a cântat și l-a auzit vreodată
neamul omenesc, creează în noi, creștinii, o stare sufletească ce nu se poate compara cu nici una
din cele pe care le avem în viața de zi cu zi. Ea este efectul unei ușurări, unei bucurii, unei încrederi
și unei nădejdi pe care n-o poate produce în om niciun alt fapt, nici un alt sentiment, nici o
schimbare, nici o emoție din cele ce pot încerca sufletul nostru. Imnul Învierii este un strigăt de
triumf și de bucurie care ne ridică până la cer, este o stare sufletească unică și incomparabilă, este
privilegiul și fericirea noastră de creștini!

Iubiți credincioși, trebuie să remarcăm faptul că vestea Învierii lui Hristos o primesc
mironosițele care mergeau la mormânt să ungă Trupul lui Hristos, mai întâi îngerul a întrebat: „de
ce căutați pe cel viu cu ceri morți? Apoi au văzut piatra mormântului răsturnată apoi mormântul
gol. Acest moment fraților este singurul prilej când noi ca oameni ne bucurăm de absența a ceva,
de obicei ne bucurăm când avem casa plină, masa plină....dar acum ne bucurăm că mormântul este
gol. Căpeteniile fariseilor, necredincioșii, au plătit pentru a se răspândi minciuna, au fost plătiți să
spună că Trupul a fost furat, însă nimeni nu credea acest lucru.

De-a lungul celor 20 de secole, cu cât a dăinuit și a crescut îndoiala necredincioșilor în


Învierea lui Hristos, cu atât a crescut puterea și însemnătatea ei de biruință asupra firii și a răului
morții.

Hristos și Învierea Sa reprezintă sensul vieții noastre, Învierea lui Hristos reprezintă
răspunsul sau cheia năzuințelor și aspirațiilor noastre, totodată reprezintă vindecare patimilor, a
pătimirilor și a morții noastre. De aceea Hristos este numit Biruitorul morții.

Sfânta Scriptură și învățătura creștină, L-au numit pe Hristos „al doilea Adam” sau „Adam
cel nou”, deoarece Hristos reprezintă modelul după care a fost creat primul om dar și starea la care
trebuie să se ridice. Mai mult, Hristos este numit „al doilea Adam” deoarece El face ceea ce Adam
nu a făcut, Hristos Fiul ascultă de porunca lui Dumnezeu Tatăl, și convertește greșelile pe care
Adam le-a făcut în Rai. Daca printr-un om a intrat păcatul în lume, tot printr-un om a venit și
mântuirea, și totodată dacă lemnul, pomul cel din rai a constituit mijlocul prin care păcatul și răul
au pus amprentă asupra lumii, astăzi lemnul Crucii lui Hristos aduce vindecarea de moarte și
mântuirea omului.

Iubiți credincioși, Hristos a înviat și a biruit, pentru El și pentru noi. Credem și biruim prin
Moartea și Învierea lui Hristos, murim pentru a învia și înviem pentru a trăi în veci cu Hristos. Prin
suferință și moarte ne bucurăm de înviere; prin înviere ne bucurăm și triumfăm în triumful lui
Hristos ca triumf al nostru. El a murit pentru noi și a triumfat pentru noi. În moartea Lui stă
mântuirea noastră, iar în învierea Lui stă biruința noastră.

Să ne rugăm fraților, ca întotdeauna să se descopere în noi puterea învierii lui Hristos, în


toate binefacerile sale şi întotdeauna să se împlinească în viaţă noastră cuvintele lui Hristos: „Fiţi,
dar, voi desăvârşiţi, precum Tatăl vostru Cel ceresc desăvârşit este” (Matei 5,48).

Amin.

09.04.2018 Berești