Sunteți pe pagina 1din 4

Exemplu de aplicare a metodei de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională

INPDCM – fişa de evaluare a riscurilor pentru locul de muncă MECANIC AGRICOL

Fişa de evaluare reprezintă un exemplu, cele 4 componente ale sistemului de muncă nu sunt exaustive.

Procesul de muncă constă in activităţi de arat, discuit,semănat.

Mijloacele de producţie utilizate pentru activităţile ce se regăsesc în procesul de muncă sunt:

- Tractoare;
- Agregate;
- Mijloace agricole;
- Unelte şi scule de mână.

Sarcina de muncă - Efectuarea operaţiilor agricole pentru care este specializat şi instruit;

- Respectarea instrucţiunilor de securitate şi sănătate în muncă;

- Efectuarea operaţiilor de întreţinere a utilajului.

Mediul de muncă: Procesul de muncă se defăşoară în cabina utilajului şi în exterior, în condiţii de curenţi de
aer, umiditate atmosferică, temperaturi

ridicate sau scăzute în funcţie de anotimp.


FIŞĂ DE EVALUARE A RISCURILOR PENTRU LOCUL DE MUNCĂ - MECANIC AGRICOL

Unitatea: SECTIE DE MECANIZARE


FIŞĂ DE EVALUARE A LOCULUI DE
AGRICULTURA Durata expunerii: 8h/schimb
MUNCĂ MECANIC AGRICOL
Locul de muncă: Echipa de evaluare: ……………………………………
Mecanic agricol
COMPONENTA FACTORI DE FORMA DESCRIERE, PARAMETRI CONSECINŢĂ CLASA DE CLASA DE NIVEL
SISTEMULUI DE RISC CONCRETĂ DE MAXIMĂ GRAVITATE PROBABILITAT DE
MUNCĂ IDENTIFICAŢI MANIFESTARE PREVIZIBILĂ E RISC
FACTORI DE
RISC
0 1 2 3 4 5 6 7
Remedierea defecţiunilor cu motorul
agregatului agricol pornit şi fără ca maşina DECES 7 1 3
să fie asigurată pe suporţi.
Efectuarea întoarcerilor la capătul parcelei
dintr-o singură deplasare chiar dacă spaţiul
permite efectuarea acesteia numai din DECES 7 2 4
Executare manevre cu 2 – 3 mişcări (pericol de
defectuoasă de răsturnare).
operaţii Folosirea mijloacelor de transport cu
defecţiuni la sistemul de direcţie şi/sau DECES 7 2 4
iluminare.
Folosirea unor scule necorespunzătoare de
montare şi demontare (chei, ciocane, dălţi, INVALID
6 2 4
dornuri, şurubelniţe, fierăstraie de mână GRAD I
pentru metale).
EXECUTANTUL Acţiuni greşite
Nesincronizări de Nesincronizarea executanţilor la montarea ITM 54-180
3 2 2
operaţii şi demontarea organelor mai grele. zile

Deplasări, staţionări în zone periculoase


Efectuarea de (pe căile de circulaţie ale agregatelor DECES 7 1 3
operaţii agricole).
neprevăzute prin Deplasări cu pericol de cădere de la acelaşi
sarcina de muncă nivel prin dezechilibrare, alunecare, Neglijabil 1 2 1
împiedicare.
Comunicări accidentogene DECES 7 1 3
Neasigurarea maşinii împotriva
deplasărilor necontrolate înainte a începe DECES 7 1 3
operaţiunile de remediere a defecţiunilor.
Omiterea unor
operaţii Neutilizarea echipamentului individual de
protecţie şi a celorlalte mijloace de DECES 7 1 3
protecţie din dotare.
Sarcină sub/ Poziţii de lucru forţate sau vicioase când
SARCINA DE supradimensionată Solicitare fizică conduce tractorul . ITM 3-45 zile 2 5 3
MUNCĂ în raport cu
capacitatea Ritm de muncă mare. ITM 3-45
Solicitare psihică 2 3 2
executantului zile
Cădere liberă de piese, scule, materiale de
la cotele superioare (in spatiile unde se DECES 7 1 3
face verificarea utilajului).
Mişcări
periculoase Strivirea membrelor inferioare sau a altor
Factori de risc părţi ale corpului pe timpul remedierii unor Invaliditate
5 2 4
mecanic defecţiuni. gradul II

Suprafaţa alunecoasă a şoselei pe timp


ploios şi pe timp de iarnă. DECES 7 3 4

Suprafeţe sau
MIJLOACE DE contururi Contururi înţepătoare, alunecoase, tăioase. ITM 3-45 zile 2 2 2
PRODUCŢIE periculoase
Temperatura ridicată a pieselor motorului
Temperatura în funcţiune. ITM 3-45 zile 2 2 2
Factori de risc ridicată a
termic obiectelor/ Aprinderea accidentală a instalaţiei
suprafeţelor electrice. DECES 7 1 3

Incendii si explozii provocate de focul


deschis in depozitul de carburant DECES 7 1 3
Factori de risc
Substanţe toxice Incendierea motorului (autovehiculului)
chimic
din cauza scurtcircuitului la instalaţia DECES 7 1 3
electrică şi scurgerilor de combustibil.

Factori de risc Scântei în porţiunea de lucru a bujiilor sau


Curent electric a unor părţi din instalaţia electrică. ITM 3-45 zile 2 1 1
electric
Temperatura ridicată a aerului în timpul
verii. ITM 3-45 zile 2 1 1
Temperatura
aerului Temperatura scăzută a aerului în timpul
iernii. ITM 3-45 zile 2 1 1

Curenţi de aer Geamuri neetanşe la cabina utilajului ITM 3-45 zile 2 4 2


Factori de risc fizic
MEDIU DE Zgomotul produs de tractoare, agregate,
MUNCĂ Zgomot utilajele agricole. ITM 3-45 zile 2 4 2

Vibraţii produse de tractoare, agregate,


Vibraţii utilajele agricole. ITM 3-45 zile 2 1 1

Calamităţi Trăsnet, inundaţie, vânt, grindina, viscol. DECES 7 1 3


naturale
Factori de risc Microorganisme
ITM 3-45 zile 2 1 1
biologic în suspensie in aer Bacterii, virusuri, ciuperci.