Sunteți pe pagina 1din 5

SISTEMUL EDUCAȚIONAL DIN ESTONIA

Estonia este cel mai mic dintre statele baltice, având o populație de 15 ori mai mică decât
România și suprafața de cinci ori mai mică. Țara este cunoscută pentru saune, vodcă, femei
frumoase și startup-uri de succes, precum Skype. A fost independentă între 1920 și 1940, apoi a
urmat jumătate de secol de ocupație sovietică. Cand a redevenit independentă, în 1991, Estonia
și-a dat seama că trebuie să ia totul de la zero, iar acest lucru s-a dovedit a fi un mare avantaj
pentru că micul stat a putut să construiască lucrurile așa cum își dorea, nu să se chinuie cu o
complicată moștenire comunistă lăsată de 50 de ani de ocupație sovietică.
În ceea ce privește educația, nu s-au axat pe reforme radicale, ci au întărit în fapte ideea
de echitate în educație. Gratuitate completă de la vârsta de 18 luni, fără clase pe nivel de
performanță, un prânz gratis zilnic pentru fiecare copil. Nu contează din ce familie provine
copilul, bogat sau sărac are parte de aceeași felie din „tortul” educației. Mai nou, profesorii
estonieni vorbesc tot mai mult de individualizarea învățării și se gândesc cum să își păstreze
rezultatele foarte bune la PISA( locul 11 la matematică și citit și 6 la științe în 2012) și să
dezvolte în același timp și creativitatea copiilor, să îi facă să se simtă mai fericiți la școală.
Istoria educației în Estonia datează din secolele al XIII-lea–al XIV-lea când au fost
înființate primele școli pe lângă mănăstiri și catedrale. Primul abecedar în estonă a fost publicat
în 1575, iar cea mai veche universitate este Universitatea din Tartu, înființată de regele Suediei
Gustav al II-lea Adolf în 1632. Abia în 1919, însă, cursurile universitare au fost predate în limba
estonă.
Educația în Estonia actuală este împărțită în cea generală, cea vocațională și cea de arte.
Sistemul de învățământ se bazează pe patru nivele care include învățământul preșcolar,
învățământul de bază, secundar și superior. Instituțiile de educație pot fi ale statului, municipale,
publice și private.
Conform Programului de Evaluare Internațională a Elevilor, nivelurile de performanță ale
elevilor de gimnaziu din Estonia sunt printre cele mai mari din lume: în 2010, țara s-a clasat a
13-a în clasamentul calității sistemului de educație, cu mult peste media OECD. Circa 89%
dintre adulții estoni cu vârste între 25 și 64 de ani dețin o diplomă de liceu, acesta fiind unul
dintre cele mai mari procentaje din lumea industrializată.
Învățământul preșcolar nu este obligatoriu și este oferit copiilor cu vârste cuprinse între
trei și șapte ani în instituții de învățământ special dedicate. Scopul principal al educației pentru
etapele inițiale este de a sprijini familia copilului prin încurajarea creșterii și dezvoltării
copilului, ținând cont de individualitatea acestora. Facilitățile pentru educația preșcolară sunt
oferite de autoritățile locale la cererea părinților. Instituțiile pentru copiii de vârstă preșcolară
urmează curriculum-ul de stat care este formulat în mod specific în acest scop. Copiilor care au
trecut curriculumul preșcolar li se va emite un certificat care înregistrează dezvoltarea copilului.
Părinții vor prezenta acest certificat școlii în care copilul va fi înscris.
În Estonia, școala este obligatorie de la vârsta de 7 până la 17 ani.
Educația de bază pentru elevii cu vârste cuprinse între 7 și 15 ani are loc într-o singură
structură școlară numită Pöhiaridus. După 9 ani de învățământ, elevii efectuează un examen
(Põhikooli lõputunnistus).
Sistemul de bază de învățământ obligatoriu din Estonia este școala generală de șase ani
(põhikool - școala de bază). Învățământul de bază servește ca minimum obligatoriu pentru
cerințele de învățământ general, care pot fi achiziționate fie parțial în școlile primare (clasele 1-
6), în școlile de bază (clasele 1-9), fie în școlile secundare care predau, de asemenea, programa
școlară de bază.
Învățământul primar începe la vârsta de 7 ani. Ei mai numesc acest învățământ și
învățământul de baza. Primii 6 ani au aceeași profesori la toate disciplinele, iar în următorii 3 ani
au profesori diferiți la fiecare disciplină. La fel ca și la noi copiii din Estonia merg la scoala 5
zile pe săptămână. Numărul maxim de ore permis pe săptămână se face în funcție de clasă, după cum
reiese din tabelul următor:

Clasa Număr de ore pe săptămână


I 20 de ore
a II-a 23 de ore
a III-a 25 de ore
a IV-a 25 de ore
a V-a 28 de ore
a VI-a 30 de ore
a VII-a 30 de ore
a VIII-a 32 de ore
a IX-a 34 de ore
Durata unei lecții este de 45 de minute. Pauza are 10 minute, dar există și o pauză de cel
puțin 15 minute pentru masă. Anul școlar începe la 1 septembrie și durează 175 de zile / 35 de
săptămâni.
Cunoștințele, aptitudinile și competențele elevilor sunt de obicei evaluate pe o scală de
cinci puncte unde «5» este «foarte bună», «4» este «bună», «3» este «satisfăcătoare», «2» este
«săracă» și «1» este «slab». Școlile pot utiliza un sistem de marcare diferit, iar pentru clasele 1-6
un sistem descriptiv de marcare care nu utilizează numere.
Pentru absolvirea școlii de bază trebuie ca elevul să învețe curriculumul cel puțin la un
nivel satisfăcător, împreună cu trecerea a trei examene de absolvire a școlii de bază, constând în
limba estonă sau estonă ca a doua limbă, matematică și un examen la o disciplină la alegere,
precum și finalizarea unei sarcini creative.
După absolvirea școlii de bază, există o serie de posibilități de continuare a parcursului
educațional. Există posibilitatea de a dobândi un învățământ secundar general în învățământul
secundar superior, o educație secundară profesională la o instituție de învățământ profesional sau
pur și simplu o ocupație.
Învățământul secundar general este dobândit la școala secundară (gümnaasium). Școala
secundară superioară este o școală generală de învățământ care urmează școala de bază și are o
perioadă de studiu nominală de trei ani. Școlile secundare superioare de la 1 la 12 (adică
perioada de studiu durează 12 ani) au trecut istoric în Estonia. Învățarea zilnică se bazează pe
curriculumul pregătit pe baza curriculumului național pentru școlile secundare superioare.
Școlile secundare superioare sunt concepute pentru a ajuta elevii să devină creatori,
multi-talentați, maturi și oameni de încredere din punct de vedere social care au descoperit un
domeniu de efort care este cel mai potrivit pentru interesele și capacitățile lor individuale de a
continua viitoarea cale educațională. Învățământul secundar superior nu este obligatoriu.
Programul de studii la liceul secundar este aranjat în cursuri obligatorii și voluntare.
Absolvirea școlii secundare superioare necesită ca elevul să finalizeze un curriculum
format din cel puțin 96 de cursuri individuale care au trecut cel puțin la un nivel satisfăcător,
trecând examenele de stat formate din limba estonă sau estonă ca limbă secundară, matematică și
examen care depășește un nivel superior examen de învățământ secundar și finalizarea unui
studiu sau a unei lucrări practice.
Obținerea unui învățământ secundar general oferă studenților dreptul de a-și continua
studiile la o instituție de învățământ superior sau de a obține o educație profesională.
Învățământul secundar profesional este furnizat într-un kutseõppeasutus. Aceasta durează
3 ani pentru elevii care se alătură direct de la învățământul de bază și 1 până la 2½ ani pentru
elevii care provin din învățământul secundar general. Formarea include atât clase, cât și locuri de
muncă. La sfârșitul ciclului, elevii pot fie să meargă la muncă, fie să-și urmeze studiile în
învățământul superior.
Învățământul superior este împărțit în: universități și institute de învățământ superior
aplicat. Aceste institute sunt deschise tuturor celor care au trecut prin sistemul de învățământ
secundar. Studiile tind să dureze 3 sau 4 ani.

E-bibliografie

https://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_Estonia
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/national_summary_she
ets/047_EE_EN.pdf
http://mavoieproeurope.onisep.fr/en/initial-vocational-education-and-training-in-
europe/estonia/

S-ar putea să vă placă și